SDRUŽENÍ
VOLBA PRO MĚSTO
A ALTERNATIVA
1
VPM - ALTERNATIVA
2
Doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ
Děkan Fakulty ekonomické ZČU Plzeň
6
3
MUDr. Ilja HORNÍK
Lékař chebské nemocnice
7
Ing. Pavel BOHÁNEK
Ředitel dopravního podniku K.Vary
11
16
Bc. Martin ŘEZNÍČEK
Jednatel společnosti TOR s.r.o.
21
18
Václav HADAŠ
Vedoucí správy sport. zařízení Cheb
26
Rudolf ZAPLETAL
Bývalý majitel pekařství Zapletal
27
Milan DANĚK
Důchodce, kameraman
Mgr. Antonín JALOVEC
Učitel Gymnázia Cheb
Ing. Michal POLÁK
Ekonom Techn. a dopr. servisu ML
20
Petr PROCHÁZKA
Hasič, záchranář
24
Petr UČÍK
Důchodce, trenér a rozhodčí atletiky
25
Mgr. Lenka ŠEBOVÁ
Učitelka - 1. ZŠ Cheb
MUDr. Petr HAVRÁNEK
Vedoucí lékař nemocnice Weiden
29
Mgr. Pavla ČERNÁ
Učitelka - 2. ZŠ Cheb
Bc. Vladimír KRÝSL
Ekonomický náměstek Chetes s.r.o.
15
Ing. Jitka SINGEROVÁ
Vysokoškolská učitelka
Ing. Milan BRYCH
Real. makléř NEXT REALITY GROUP, a.s.
28
Ing. Vladimír KRÝSL
Státní zaměstnanec
10
19
23
JUDr. Martin ČONKA
Advokát
Mgr. Petr ČERNÝ, MBA
Manager, předseda sportovního svazu ČR
14
Mgr. Milan KŮTEK
Učitel Gymnázia Cheb
Hana LUŇÁKOVÁ
Předsedkyně SK TRINITY Cheb
22
Martin HELCL
Manager obchodní spol.
Mgr. Jan ŽÍDEK
Zástupce ředitele Gymnázia Cheb
2
5
9
13
17
Ing. Hana VARADZINOVÁ
Lektorka vzdělávacího centra
Jiří ČERNÝ
Záchranář, manager SK TRINITY Cheb
8
12
RNDr. Mikuláš GANGUR
VŠ učitel, vedoucí katedry
4
máme číslo
Marie LOKINGOVÁ
Provozovatelka psího útulku
Pavel POPOVIČ
Záchranář
30
MUDr. Ondřej ČAPEK
Primář dětského odd. nemocnice Cheb
Download

kandidátkaA3 - VPM – Alternativa Cheb