Vás zvou na česko-slovenskou konferenci
pod záštitou
České národní banky a Národní banky Slovenska
"Next Steps in Asset Management"
která se uskuteční 26. května 2010
V konferenčním sálu hotelu Gate One v Bratislavě
Konference je určena zejména pro subjekty působící v odvětví kolektivního investování a na
kapitálovém trhu obecně.
Cílem této konference je informovat účastníky o stavu a přípravě nových legislativních
koncepcí, přičemž zde bude možnost podělit se o praktické poznatky, navzájem se inspirovat
a navázat aktivnější spolupráci firem a institucí působících v České republice a na
Slovensku.
Program bude celodenní s večerním společenským setkáním.
Vystupovat budou přední odborníci z řad regulátorů Slovenské a České republiky, i
profesionálové z řad členských firem asociací.
Konference Next Steps in Asset Management, 26. května 2010, Bratislava
Program konference:
10.00 – 10.30 Registrace účastníků
10.30 – 11.00 Úvod
Miroslav Singer, viceguvernér ČNB
Roman Vlček, předseda představenstva SASS
Josef Beneš, předseda AKAT
11.00 – 12.30 Panel Mechanizmy kolektivního investování/non-UCITS fondy - v SR a ČR
Eva Svetlošáková, vedoucí oddělení regulace a kolektivního investování NBS
Jan Šovar, Legislativa kapitálového trhu MFČR
Ján Foltán, ředitel odboru finančních služeb MFSR
Josef Beneš, předseda AKAT
Albert Oesterreicher, člen Rady ředitelů AKAT
Diskuze
12.30 – 13.30 Oběd
13.30 – 14.30 Panel Ochrana spotřebitele a distribuce - v SR a ČR
Slavomír Šťastný, člen bankovní rady NBS
Vladimír Dvořáček, generální ředitel sekce finančních trhů MFSR
Roman Vlček, předseda představenstva SASS
Dušan Hradil, Sekce Finanční trh, MFČR
Jan Kabelka, místopředseda AKAT
Diskuze
14.30 – 15.30 Panel Implementace UCITS IV - v SR a ČR
Tomáš Ambra, odd. regulace kolektivního investování NBS
Ján Foltán, ředitel odboru finančních služeb MFSR
Michal Franěk, ředitel odboru Legislativy finančního trhu MFČR
Zdeněk Husták, předseda Etického výboru AKAT, of counsel Brzobohatý Brož & Honsa
Diskuze
15.30 – 16.00 Přestávka
16.00 – 17.00 Panel Daňové otázky kolektivního investování a kapitálového trhu
Radomil Kurka, odbor přímých daní MFSR
Stanislav Špringl, ředitel odboru Legislativa daní z příjmů MFČR
Lucia Petercová, oddělení Legislativy daně z příjmů právnických osob MFČR
Radek Halíček, partner KPMG Česká republika, s.r.o.
Diskuze
17.00 – 18.00 Doba post UCITS IV „Vizionářský panel“ – možné cesty rozvoje kapitálového trhu
Aleš Smutný, právní referát Sekce regulace a analýz finančního trhu ČNB
Slavomír Šťastný, člen bankovní rady NBS
Marián Matušovič, VÚB Asset Management
Jan Vedral, člen Výkonného výboru AKAT
Diskuze
18.00 – 18.15 Závěr
Viliam Ostrožník, viceguvernér NBS
Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT
Ivan Znášik, výkonný ředitel SASS
20.00 – 23.00 Večerní společenské setkání
Konference Next Steps in Asset Management, 26. května 2010, Bratislava
Přihláška a praktické informace:
Termín konání:
26. května 2010, od 10.00 hod
Místo konání:
Konferenční sál hotelu Gate One
Ambrušova ulica 7, Bratislava 821 04, Slovenská republika
Večerní raut:
Hotel Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo námestie 2, Bratislava
Cena pro členy:
€ 175 (včetně DPH)
Cena pro ostatní:
€ 260 (včetně DPH)
Cena zahrnuje účast na konferenci včetně stravy a večerního rautu
dne 26. května.
Způsob placení:
Poplatek za konferenci ve stanovené výši můžete zasílat na číslo
účtu:266 0455 034/1100 Tatra Banka, IBAN: SK 20 1100 0000 0026
6045 5034, BIC (SWIFT): TATRSKBX jako zálohovou platbu,
potvrzení Vám bude zasláno e-mailem a následně poštou.
Zrušení účasti:
V případě zrušení účasti na konferenci účtujeme storno poplatky.
Zrušení účasti do 3 pracovních dnů před zahájením konference
znamená storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny konference. V
případě zrušení účasti později Vám bude účtován storno poplatek ve
výši 100% ceny konference.
Postup přihlášení:
Vyplněnou přihlášku zasílejte e-mailem nebo faxem na:
Slovenská asociácia správcovských společnosti
Fax: +421 244 632 542
Email: [email protected]
Telefon: +421 244 632 543
Následně vám ještě tentýž den bude vystavena a elektronicky zaslána
faktura a poplatek budete moci uhradit na výše uvedený účet.
Uzávěrka přihlášek: 24. května 2010. Počet míst na konferenci je omezen, proto jsou
přihlášky evidovány v došlém pořadí. V případě vyčerpání kapacity
budete informováni.
Možnosti ubytování: Ubytování je možné v následujících hotelech za speciálně zlevněné
ceny:
Konference Next Steps in Asset Management, 26. května 2010, Bratislava
Gate One Hotel:
Executive Single Room (jednolůžkový pokoj)
89 EUR
Executive Double Room (dvoulůžkový pokoj)
114 EUR
Premier Suite (apartmán)
159 EUR
Kód pro slevu: SASS
V ceně je zahrnuta snídaně, volný vstup do wellness, vysokorychlostní
internet.
Telefon: +421 (2) 32 770 000
Fax: +421 (2) 32 770 103
http://www.gateone.sk/
Crowne Plaza:
De Luxe Room (jednolůžkový i dvoulůžkový pokoj) 95 EUR
De Luxe Apartment
120 EUR
Kód pro slevu: SASS
http://www.crowne-plaza.sk/
V ceně je zahrnuta snídaně.
Prosíme účastníky, aby si ubytování domluvili co nejdříve z důvodů omezené ubytovací
kapacity.
Konference Next Steps in Asset Management, 26. května 2010, Bratislava
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
Jméno, příjmení, titul:
Společnost:
Funkce:
Ulice:
Město/PSČ:
Člen SASS nebo AKAT:
ano
ne
Fakturační adresa:
Ulice:
Město/PSČ:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Další účastníci/e-mail/telefon:
Celkem placeno:
Dne:
Z účtu:
Razítko podpis:
Konference Next Steps in Asset Management, 26. května 2010, Bratislava
Download

"Next Steps in Asset Management"