Kdo jsme
General Energy a.s.
EMISE DLUHOPISŮ
společnost byla založena na začátku roku
2009
jako
investičně
investičně-inženýringová
společnost.
management, odpovědný za strategické
řízení skupiny, marketingovou, finanční a
obchodní podporu a správu kmene
dceřiných společností zabývajících se
výrobou elektrické energie, je tvořen
lidmi, kteří mají několikaleté zkušenosti s
řízením holdingového uskupení.
problematikou energie z obnovitelných
zdrojů se zabýváme již více než čtyři roky.
General Energy a.s.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
IČ: 289 16 794
Parametry dluhopisů
I.
Typ dluhopisů – ISIN CZ0003504854
Splatnost
Nominální hod.
Zhodnocení
Výplata
Min. investice
II.
Typ dluhopisů – ISIN CZ0003511446
0003511446
Splatnost
Nominální hod.
Zhodnocení
Výplata
Min. investice
III.
7 let;; 12/2022
1,- Kč
8% p.a.
1x za rok 31.12.
31
200.000,
0.000,- Kč
3 roky; 05/2017
10.000,- Kč
5% p.a.
1x za rok 2.5.
200.000,
0.000,- Kč
Generální cíl skupiny
Cílem skupiny je vytvoření portfolia
obnovitelných zdrojů energie v kombinaci
s klasickými zdroji energie. Výnosové číslo
výsledného energetického mixu bude mezi
14 % – 17 %. Toto podkladové aktivum bude
použito jako zajištění pro umístění dluhopisů s
výnosem 5% - 8% na primárním trhu. Získanou
ekvitní část peněz využijeme pro další akvizice
a rozvoj společnosti v tradiční energetice.
Skladba portfolia - energetický mix
Typ dluhopisů – ISIN CZ__________
__________
Solární energie
22%
Splatnost
Nominální hod.
Zhodnocení
Výplata
Min. investice
5 let; 11/2019
10.000,- Kč
5% p.a.
1x za rok 30.11.
200.000,
0.000,- Kč
44%
15%
Větrná energie
Vodní energie
19%
Kombinovaná výroba
el. a tepla
Zajištění umístěných dluhopisů
umístění
místění dluhopisů probíhá vždy oproti
podkladovému
aktivu
(fotovoltaick
(fotovoltaické
elektrárny, malé vodní elektrárny,
elektrárny větrné
elektrárny) – maximálně do 85 % hodnoty
aktiva
podkladové aktivum:
jee nejméně 2 roky v provozním režimu
jeho
eho výsledky jsou verifikované
energetickým auditem
výnosy
ýnosy jsou garantované státem nebo
komerční cenou silové
ové elektřiny
vytváří dostatečné cash-flow
cash
pro
výplatu úroků a splacení jistiny
dluhopisu
měnové
ěnové výkyvy nemají vliv na výkonnost
portfolia
Bezpečnost investice je zajištěna:
podkladové aktivum je pojištěno proti
všem myslitelným rizikům (přírodní
katastrofy, vandalismus, atd.)
servis elektráren je smluvně zajištěn u
renomované společnosti
elektrárny jsou monitorovány online –
servisní společnost ihned reaguje na
případný výpadek nebo snížení výroby
elektrárny jsou pojištěny proti výpadku
výroby – při výpadku výroby hradí
pojišťovna nejenom
enom opravu elektrárny a
náklady na obnovení výroby, ale také
nahradí ušlé příjmy po dobu výpadku
všechny elektrárny, které v současnosti
tvoří podkladové aktivum, jsou na území
České republiky
Důležité informace o dluhopisech
Minimální investice:
200
200.000,Kč
Poplatek za obstarání:
0,- Kč
Číslo sběrného účtu: 107-1623170297
1623170297/0100
Rizikovost produktu:
2
Skladba portfolia - teritoria
100%
Česká republika
General Energy a.s.
Klimentská 1216/46
110 00 Praha 1
IČ: 289 16 794
Tel.:
+420 511 111 950
WWW:
www.general
neral-energy.eu
E-mail:
[email protected]
[email protected]
Kontaktní osoba:
Ivan Bukáček
tel.: 731 44 72 73
email: [email protected]
Download

GE prospekt dluhopisy_20141027_IB