Statistika roku 2013 ve městě
Luhačovice
Obvodní oddělení policie LUHAČOVICE
vedoucího oddělení
zástupce vedoucího oddělení
npor. Mgr. Petr Kročil
tel.: +420 974 666 751
npor. Mgr. Leoš Marek
tel.: +420 974 666 751
2
npor. Mgr. Petr KROČIL
3
npor. Mgr. Petr KROČIL
4
npor. Mgr. Petr KROČIL
Teritorium OOP Luhačovice = 14464 obyvatel
Provodov
Maleniska
Počet obyv. 767
Kelníky
Počet obyv. 166
Luhačovice
Polichno,Řetechov,Kladná-Žlín
Počet obyv. 5177
Pozlovice
Počet obyv. 1224
6
7
npor. Mgr. Petr KROČIL
8
npor. Mgr. Petr KROČIL
skupina dokumentace
prap. Miloš Mácha
npor. Mgr. Petr Kročil
prap. Bc. Jindřich Hrnčiřík
Územně odpovědní policisté
prap. Jindřich Strojil
prap. Bc. Libor Vaculík
nprap. Pavel Miklas
Územní odpovědnost: Luhačovice
Luhačovice - část města dle ulic: Betty Smetanové, Čs. Armády, C. Holubyho, Leoše
Janáčka, Antonína Václavíka, Jurkovičova Alej, Masarykova ( od lázeňských garáží po
Penzion Oáza), Lázeňské náměstí, Dr. Palka Blaho, Nábřeží, Dr. Veselého, U Šťávnice,
Příční, Pod Kamennou, Bezručova, J. Černíka, Kamenná, nám. 28. října, Bílá Čtvrť, Solné,
A. Slováčka, Úprkova, J. Zatloukala, Lužné, Rumunská, Pod Leštím
10
npor. Mgr. Petr KROČIL
pprap. Bc. Jaroslava Dubnová
pprap. Bc. Iveta Vápeníková DiS.
Územní odpovědnost: Luhačovice
Luhačovice - část města dle ulic: Nádražní, Slunná, Újezda, Školní, Komenského, Výsluní,
Mlýnská, Masarykova ( od Penzionu Oáza po Uherskobrodskou), Uherskobrodská, Krátká,
Branka, V Cihelně, Hradisko, Družstevní, Hrazanská, V Drahách, Ludkovická, Kuželova,
Lipová, Stráň, Zahradní Čtvrť
11
npor. Mgr. Petr KROČIL
Trestná činnost na území
města Luhačovice
Vysvětlivky:
OOP - Obvodní oddělení policie
OHK - Oddělení hospodářské kriminality
OOK - Oddělení obecné kriminality
TČ - trestný čin
12
npor. Mgr. Petr KROČIL
13
npor. Mgr. Petr KROČIL
Rozdělení NTČ v rámci Luhačovic
14
npor. Mgr. Petr KROČIL
nápad událostí na ulici Masarykově
61
trestný čin
přesupek bez blokové pokuty
číslo jednací
přestupky s blokovou pokutou i bez celkem 133
33
28
20
9
3
celkem
5
kruhový objezd
npor. Mgr. Petr Kročil
3
4
5
2
KD Elektra, Zdravotní středisko
3
Krystal, Amerika, Albert
16
npor. Mgr. Petr KROČIL
Porovnání nápadu trestných činů
za celé teritorium OOP Luhačovice
npor. Mgr. Petr Kročil
Počet prověřovaných přestupků
18
npor. Mgr. Petr KROČIL
Jízda řidičů pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky
ve městě Luhačovice
npor. Mgr. Petr Kročil
Řidiči pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky
zadrženi na celém teritoriu OOP Luhačovice
npor. Mgr. Petr Kročil
npor. Mgr. Petr Kročil
Ostatní ukazatele za celé
OOP Luhačovice
npor. Mgr. Petr Kročil
Barum
Rybářské závody
Truck sraz 2013
Týden mobility
Cyklohlídky
Dětská policie
npor. Mgr. Petr Kročil
Tenisový turnaj osobností s Korunkou
OOP Luhačovice od roku 2011využívají výkon
služby na jízdním kole jako tzv. cyklohlídka
Vždy když byla hlídka nasazena
nebyl zaevidován žádný protiprávní čin,
kromě těch, které policisté sami vyhledali.
npor. Mgr. Petr Kročil
Akce ,, Dětská policie“ pokračujeme
Spolupráce:
•Město Luhačovice
•ZŠ Luhačovice
•P ČR OO Luhačovice
•MP Luhačovice
•Celní správa ČR-Celní úřad Zlín
npor. Mgr. Petr Kročil
20.3.2013 - Salvator 2012
pprap. Bc. Michal Pálenský
1. místo kategorie POLICISTA
Poděkování za spolupráci
Zastupitelstvu města Luhačovice v čele
se starostou PhDr. Františkem Hubáčekem
Městské policii Luhačovice
Městskému úřadu Luhačovice
npor. Mgr. Petr KROČIL
VIZE 2014
udržení
pracovního klima
objasněnost
odbornost
lidský přístup
npor. Mgr. Petr Kročil
profesionalita
Děkuji za pozornost
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Zlín
Obvodní oddělení
Uherskobrodská 877
763 26, LUHAČOVICE
Tel: 974 666 751, mob. 725 292 345
V nepřítomnosti volejte linku 158
Fax: 974 666 758
Internet: www.policie.cz
E-mail: [email protected]
Datová schránka: w6thp3w
29
npor. Mgr. Petr KROČIL
Děkujeme za pozornost
Download

npor. Mgr. Petr Kročil