WWW. PRODOPRAVCE. CZ
TRANSPORT MAGAZÍN
Bulletin Sdružení automobilových dopravců
Vydává
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Redakční rada
Šéfredaktor
Martin Felix
Tel: +420 731 131 331
E–mail: [email protected]
Členové
Jana Sláčalová
Michaela Havelková,
Ing. Martin Špryňar,
Mgr. Vojtěch Hromíř,
Ing. Jan Medveď
Ing. Zdeněk Pikous
Martin Cihelka
Carlos Sardá
8/2013
OBSAH
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení...............................................................................................3
TV Prima - bulvár, polopravdy a pořádná dávka arogance...................................7
Eliminovat podvody v dopravě vyžaduje transparentnost....................................9
SILNIČNÍ DOPRAVA
Novinky z Evropské unie.................................................................................10
Zprávy ze světa...............................................................................................13
EKONOMIKA &LEGISLATIVA
Příjem inzerce
Carlos Sardá
odbor public relations
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
[email protected]
Grafická úprava, sazba & zlom
Carlos Sardá
Foto na obálce: Martin Felix
Pojištění odpovědnosti za škody......................................................................17
Jak se jezdí podle zákona ................................................................................20
ŠKOLENÍ & BEZPEČNOST
Školení, kurzy, semináře..................................................................................24
TECHNIKA
Adresa redakce
Nad Sokolovnou 117/1
147 00 Praha 4
Tel.: +420 241 040 119
Fax: +420 241 040 180
E–mail: [email protected]
http://www.prodopravce.cz
Růst společnosti DAF v Evropě ........................................................................27
KIA Carens 1.6 GDI ........................................................................................28
Continental nově pro autobusy........................................................................32
Tisk
T–STUDIO, s. r. o.
Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4
Do druhé poloviny..........................................................................................36
Cesta vznětového motoru................................................................................41
Toto číslo bylo předáno
do tisku dne 12. 8. 2013
Podávání novinových zásilek povoleno Českou
poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j.
2116/99 ze dne 20. 5. 1999. Zapsáno do evidence
periodického tisku pod číslem MK ČR E 0037.
Najdete nás i na Facebooku
Regionální pracoviště Sdružení
Praha - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4, Tel: 241 040 126, Fax: 241 040 188, E–mail: [email protected] com
Brno - Podhájí 1a, 621 00 Brno – Řečkovice, Tel: 549 274 350, Fax: 541 227 005, E–mail: [email protected] com
Ostrava - Kafkova 8, 702 00 Ostrava, Tel: 596 618 930, Fax: 596 618 929, E–mail: [email protected] com
Hradec Králové - Koutníkova 272, 501 01 Hradec Králové, Tel: 495 537 221, Fax: 495 521 027, E–mail: [email protected] com
Ústí nad Labem - U Trati 3448/10, 400 01 Ústí nad Labem, Tel: 475 209 102, Fax: 475 214 446, E–mail: [email protected] com
Č. Budějovice - Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, 370 04, Tel: 387 425 949, Fax: 387 426 867, E–mail: [email protected] com
Plzeň - Domažlická 174, 314 55 Plzeň, Tel: 377 388 488, Fax: 377 388 491, E–mail: [email protected] com
ÚVODNÍK
Vážení členové a přátelé Sdružení ČESMAD BOHEMIA,
přesně před rokem jsem psal úvodník na téma okurková sezóna. Letos to ale bude
jinak, a nejen proto, že se nerad opakuji. Předně, počasí tak nějak okurkám nepřeje.
Tedy aspoň u nás na chalupě, kde mne k okurkovému tématu přivedli dobří sousedé,
kteří mne zahrnuli vlastními přebytky této zeleniny. Letos nic. Mohlo by to být samozřejmě tím, že se z nich přes rok stali železničáři, ekoteroristi nebo zpravodajci FTV
Prima a už nejsem hoden jejich okurek a radši, než by mi je nabídli, dělají si z nich
doma bublaninu. Leč není tomu tak, okurky nejsou, zato události se jen hrnou.
Během jediného volebního období máme už pátého ministra dopravy. To je důvod,
proč se vyrojilo plno nových nápadů. Třeba by se prý mělo začít stavět míň kruhových
objezdů a výrazně tak ušetřit. To vypadá na první pohled rozumně. Kruhové objezdy
jsou jako příspěvek k bezpečnosti a plynulosti provozu fajn, ale nesmí se to pojmout
po česku a zaměňovat objezdy za tunely. Jistě sami znáte v okolí nějaký povedený kruhák s rozpočtem v řádu
až desítek milionů, který je vybudován v místě s minimálním provozem a jediné, na čem se u něj šetřilo, je
jeho poloměr. Alespoň ho kamiony rychle zničí a může se investovat znovu. Ovšem souběžně s tímto sympatickým nápadem na šetření se objevil i nápad na utrácení, a to v tak grandiózní výši, že zatrne i hodně otrlým
našincům. 240 miliard na kanál Dunaj – Odra ­‑ Labe. Prý takové fantasmagorické dílo přitáhne spoustu lodí
a bude to po něm jen frčet. No, zatím všechnu dopravu přitahují silnice, ty vypadají čím dál hůř a miliardy
se lijí do železnic, které opouští jeden zákazník za druhým. Z dalšího ministerského nápadu ovšem čouhá
jako sláma z bot snaha zalíbit se motoristickému lumpenproletariátu. Zdražíme mýto přes den, tak uvolníme
silnice osobákům a kamiony budou jezdit v noci, případně víc vysolí. Nejenže to odporuje podepsané dohodě o uchování stávajících sazeb mýta do konce roku 2014, odporuje to i zdravému rozumu. Přestože v noci
většinou není koho zásobovat, kamiony budou jezdit, ovšem skládat a přejímat zboží začnou až ve dne. Jak
to půjde dohromady s mezinárodními předpisy pro práci řidiče, asi pana ministra nenapadlo. Je to také mimořádně krvelačný příspěvek bezpečnosti silničního provozu, protože řidiči nákladních vozidel, i když to možná
veřejnost ani ministerstvo dopravy zatím neví, jsou normální lidé druhu Homo sapiens. Jako takoví tedy mají
v noci tendenci spát, a to bohužel někdy i za volantem.
Nevím, jestli to souvisí s novým ministrem, ale bojovníci za zvyšování mýta si rozhodně také dovolenou
nevzali. Kde se vzala, tu se vzala jakási poradenská společnost Inoxive a vypotila studii, v níž tvrdí, že stát
už přišel bezmála o dvě miliardy, protože zvýhodňuje kamiony Euro V. O tom, že stát vydělal čtyři miliardy,
protože přirazil všem ostatním, ani slovo. Pohár trpělivosti přetekl, když to FTV Prima přirovnala k dotacím
solární energetice. A tady se dostáváme k tomu, proč zpravodajce z Primy stavím v otázce sympatií k mluvčímu autodopravců na úroveň železničářů a militantních ekologů. Přestože jsem paní redaktorce několik desítek
minut vše vysvětloval na kameru, patrně to neodpovídalo zadání a na obrazovku to nesmělo. Na naši stížnost
reagoval šéfproducent zpravodajství a publicistiky pan Punčochář vskutku geniálně. Jestliže se všem zdražilo
mýto, jen euro pětkám nikoli, je to jejich zvýhodnění, což lze v novinářské zkratce nazvat dotací.
Takže když platíte 4,12 Kč za kilometr, je to vlastně
dotace od státu a vůbec nejvíc od diváků televize
Prima, kteří nás tak budou mít ještě o něco méně
rádi než doposud.
Tak si říkám, jestli doby, kdy si politici brali v létě
dovolenou a média se věnovala okurkám, nebyly
vlastně lepší.
Martin Felix
2
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Z ČINNOSTI
SDRUŽENÍ
Aktivity Sdružení
v oblasti legislativy a mezinárodních vztahů
Jan Medveď
vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů
Foto: Carlos Sardá
• Připomínkovali jsme
V červenci jsme dostali k připomínkám návrh nové vyhlášky o jízdních řádech veřejné autobusové dopravy. Základním
důvodem pro zpracování nového předpisu se stalo rozšíření
obsahu celostátního informačního systému o jízdních řádech
(„CIS JŘ“) i na linky městské autobusové dopravy, provedené
zákonem č. 194/2010 Sb. Dalším důvodem je úprava definice
(dopravní) linky, provedená další novelou zákona o SD – zákonem č. 119/2012 Sb. – která fakticky umožňuje, resp. plně
legalizuje provozování linek (či jejich spojů) nikoliv „pravidelných“, avšak uskutečňovaných v souladu s jízdním řádem
(spoje na objednávku cestujícího a spoje provozované jen za
určitých vnějších podmínek). V návrhu je již promítnuta i (zatím jako vládní návrh do Poslanecké sněmovny PČR předložená) poslední novela zákona o silniční dopravě, která se dotýká
i § 17, který upravuje jízdní řády. Podle návrhu lze změny jízdních řádů veřejné vnitrostátní linkové dopravy provádět pouze
v termínech zveřejněných Ministerstvem dopravy v Obchodním věstníku způsobem umožňujícím dálkový přístup. Z důvodů veřejného zájmu, zásahu vyšší moci nebo neplánované
uzavírky může dopravní úřad rozhodnout o změně jízdního
řádu veřejné vnitrostátní linkové dopravy i v době jeho platnosti k jinému termínu. Způsob zpracování, předkládání ke
schválení a uveřejňování a obsah vyhlašování a vyvěšování
jízdního řádu a jeho změn a organizaci celostátního informačního systému stanoví prováděcí předpis.
Do plného souladu se smyslem ustanovení zákona o SD je
upravena doba platnosti jízdního řádu. Jako základní je chápána nyní i ve vnitrostátní dopravě platnost po celou dobu
platnosti licence, nikoliv jen na jeden rok. Dopravce si však
bude moci v rámci této platnosti zvolit i platnost jinou, omezenou pouze vyhlašovanými termíny změn jízdních řádů podle
§ 17 odst. 3 zákona o SD. Bude tak možné zpracovat jízdní
řád jak na dobu jednoho roku jako dosud, tak na dobu kratší,
ale budou­‑li další termíny vyhlášeny, tak i na dobu delší. Tato
volba bude ponechána plně na vůli dopravce nebo bude vyplývat ze závazků z uzavřených smluv o veřejných službách.
Možnost zpracovávání a předkládání změn jízdních řádů nebude dotčena.
K návrhu jsme uplatnili několik technických připomínek, z těch
důležitějších hlavně požadavek, pokud je to pro cestující nebo
objednatele praktické, uveřejnit jízdní řad v zastávkové formě
i u linkové dopravy. V návrhu totiž tuto výhodu mají vymezenu pouze linky schválené jako MHD či zařazené do integrovaných systémů. Podle našeho názoru některé silné celotýdenní
linky mezi body A a B by tuto možnost mít měly, i když nejsou
v režimu MHD ani v žádném integrovaném systému. Využitím
zastávkového JŘ pro takto silné linky by se jednak ušetřilo místo na označníku a navíc zpřehlednilo informace pro cestující.
Také jsme navrhli, aby v zájmu zamezení přelepování jízdních
řádů jiných dopravců bylo stanoveno, že vyvěšením jízdního
řádu nesmí dojít k poničení nebo zhoršení čitelnosti jízdních
řádů ostatních linek.
• Kontroly zahraničních dopravců
Sdružení nabídlo celní správě možnost vyškolení kontrolních
úředníků tak, aby uměli u zahraničních řidičů případné snahy
o obcházení povolovacího řízení odhalit. V červenci se uskutečnila první schůzka s celní správou, na které jsme předložili konkrétní možnosti školení pracovníků, aby věděli, jak se
v praxi netuzemští řidiči můžou snažit vyhýbat vyplňování
českých přepravních povolení.
Transport magazín 8/2013
3
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Jednání s Policií ČR
V červenci jsme dvakrát jednali s ředitelstvím dopravní policie.
Jednak šlo definici další spolupráce, v rámci které bychom rádi
od police získávali pravidelně jejich statistiky dopravních nehod. Máme snahu, aby informace byli korektní a neoprávněně
neočerňovaly řidiče „kamionů“. Mediální zkratka typu nehoda
kamionu rovná se viník je řidič nákladního auta je rozšířená
a bojovat proti lze jen dobrou statistikou. Úředníci policie byli
vstřícní a slíbili pravidelně statistiky i v námi požadovaném
členění dodávat. Zajímají nás zejména data o nehodách nákladních aut a autobusů s tím, že by byl uvedený viník nehody,
její příčiny i místo. Zajímá nás i podíl zahraničních řidičů a vliv
(špatného) stavu silnic. Druhým tématem byla i odborná úroveň policistů při silničních kontrolách.
• Seznam určených autobusových
terminálů
na kterých je poskytována pomoc v souladu s nařízením, je
zveřejněný na stránkách MD ČR:
1. České Budějovice – České Budějovice, aut. nádr.
2. Plzeň – Plzeň, CAN
3. Karlovy Vary – Karlovy Vary, Terminál
4. Liberec – Liberec, aut. nádr.
5. Jablonec nad Nisou – Jablonec nad Nisou, aut. nádr.
6. Hradec Králové – Hradec Králové, Terminál HD
7. Pardubice – Pardubice, aut. nádr.
8. Jihlava – Jihlava, aut. nádr.
9. Zlín – Zlín, aut. nádr.
10. Olomouc – Olomouc, aut. nádr.
11. Ostrava – Ostrava, ÚAN
12. Teplice – Teplice, aut. nádr.
13. Mladá Boleslav – Mladá Boleslav, aut. st.
14. Brno – Brno, ÚAN Zvonařka
15. Praha – Praha, ÚAN Florenc
Výše uvedený seznam platí pro mezinárodní linkovou autobusovou dopravu, kde přepravní vzdálenost podle jízdního
řádu činí 250 km nebo více.
Seznam platí i pro vnitrostátní veřejnou linkovou dopravu,
pokud přepravní vzdálenost dle jízdního řádu činí 250 km
nebo více.
Kromě výše uvedeného se čl. 9, čl. 10 odst. 1, čl. 16 odst.
1 písm. b) a čl. 17 odst. 1 a 2 Nařízení, které se týkají osob
se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí,
uplatní i na dopravu s přepravní vzdáleností kratší ­‑ dle jízdního řádu do 250 km (v souladu s čl. 2.2 Nařízení). Ustanovení čl. 17 odst. 1 a 2 Nařízení se uplatní i v přepravě cestujících
v příležitostné dopravě.
• Uložení nákladu
V listopadu 2013 v rámci mezinárodní konference Speedchain 2013 dostal ČESMAD možnost zorganizovat 13. listopadu
odpoledne jeden panelový blok. Společně s organizátory
jsme vybrali téma uložení nákladu, s cílem pokusit se popsat
problémy a rizika, která hrozí všem zúčastněným na přepravním řetězci, pokud náklad není vhodně zabalený, dobře naložený a řádně na vozidle upevněný. Zpráva pro posluchače by
měla být, že je v zájmu odesílatele, zasílatele, majitele zboží
i příjemce se na uložení nákladu podílet.
• Z jednání sekce nákladní dopravy
V plánu práce sekce na další funkční období by pozornost měla
být věnována i stále špatně fungujícímu registru vozidel. Předseda ocenil, že i po intervencích Sdružení vláda nakonec neschválila zrušení a zůstaly zachované slevy ve veřejné dopravě.
Změna vlády pravděpodobně bude znamenat buď zrušení připraveného materiálu, nebo nesnížení příspěvku Českým drahám, jak plánovala dosluhující vláda. Na rok 2014 se plánuje
podpora ve stejné výši jako na rok 2013, jedná se o inflačním
navýšení.
Členové sekce dostali k připomínkám návrh nové vyhlášky
o jízdních řádech.
Dopravci byli upozornění na nařízení EU 181/2010 o právech
cestujících.
Objevují se požadavky svazů invalidů na zajištění obsluhy
tělesně postižených jednak ze strany dopravců, jednak od
pracovníků terminálů. Vzhledem k „čerstvosti“ platnosti nařízení 181/2010 zatím žádné zkušenosti dopravci nemají, i na
mezinárodních linkách je přístup zatím ještě rozumný. Školicí
středisko ČESMAD BOHEMIA připraví návrhy na školení.
Členové sekce si vyměnili zkušenosti s uplatňováním slev
a potvrdili si podezření, že někteří dopravci cíleně systém slev
zneužívají, někteří dopravci zřejmě vozí žáky bez jakékoliv
kontroly, ale kompenzaci slev požadují. Za nedostatek se považuje absence jasné definice školního roku. Na tyto případy
by se mělo MD zaměřit při kontrolách.
Probírala se otázka označníků zastávek, diskuse byla vyvolaná kontrolou v regionu jižních Čech. Přístupy krajů se liší,
někde je snaha činit dopravce (neoprávněně) odpovědným za
celý označník, i když část je dopravní značka, za kterou dopravce neodpovídá. Některé obce vyžadují i stavební řízení
o umístění značky s označníkem. Osazení dopravní značkou
je povinnost správce komunikace. Část značek je umístěná na
soukromých pozemcích, což činí také problémy.
• Dánsko odpady
V červenci jsme prověřovali, zda český dopravce, který má v úmyslu přepravit odpady do/z přes Dánsko musí být registrovaný
i v Dánsku. Odpověď byla jednoznačná. Ano, i když má dopravce registraci z ČR nebo dalších států EU, musí být registrovaný
i v Dánsku u Národního registru pro odpady (EPA). http://www.mst.dk/English/Waste/TheDanishNationalWasteRegister/
4
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Chytré tachografy
Komisař EU pro dopravu Sim Kallas se pokusil odpovědět na
některé otázky ve věci připravovaných nových tzv. chytrých tachografů.
1) Otázka: Víte o tom, že nové tachografy budou dálkově
sledovat řidiče?
Odpověď: Děkuji za upozornění na tento článek předpisu.
2) Otázka: Věříte, že chytré tachografy odstraní nejednotný výklad a nesrovnalosti v sankcích v jednotlivých členských státech?
Odpověď: Nová úprava předpokládá, že dálkový přístup
k tachografům za pohybu vozidla umožní kontrolním
složkám cílené kontroly a nezabývá se problematikou
sankcí.
3) Otázka: Souhlasíte s názorem, že se jedná o zbytečnou
horlivost a zbytečnou další regulaci? Pokud ne, proč nesouhlasíte?
Odpověď: Návrh prošel diskusí a připomínkovým řízením a toto je výsledek. Změna má za cíl zvýšit spolehlivost záznamových zařízení a zmenšit administrativní
zatížení.
• Slovinsko DPH
Vzhledem k přetrvávajícím potížíma stížnostem dopravců na
systém registrace a placení DPH při přepravě osob ve Slovinsku
jsme opětovně požádali slovinské úřady o zjednodušení administrativy, která je s registrací spojená. V rámci IRU jsme vyzvali
ostatní evropská sdružení, aby se připojila k tlaku na slovinskou
vládu. Pochopitelně jsme kritizovali i velice pozdní oznámení
o kontrolách registrace, které slovinské úřady vydaly v podstatě
s okamžitou platností. Dopravci se tak nemohli často ani řádně
zaregistrovat. Podařilo se alespoň domluvit se slovinskými úřady
přechodné období, během kterého dopravci nebudou pokutováni, pokud bude mít řidič u sebe vyplněný formulář DDV P3,
kterým doloží, že společnost má o registraci zažádáno.
• Rusko TIR
V červenci jsme v koordinaci s IRU i dalšími evropskými svazy hledali cestu, jak „přemluvit“ ruské orgány, aby odložily
nebo zrušily jednostranné vyhlášení požadavku na dodatečné celní záruky při přepravách do Ruska, jejíž účinnost má
být od 14. 8. 2013. Kromě osobních jednání s různými úředníky jsme poslali i dopisy ministrům dopravy, financí, obchodu a průmyslu a zahraničí se žádostí o intervenci u moskevských partnerů. O pomoc jsme požádali i naše zastoupení
při EU v Bruselu, obdobný dopis od IRU dostali i vrcholní
představitelé EU.
4) Otázka: Kdo by měl být odpovědný za dodržování pravidel?
Odpověď: Dopravci jsou odpovědní za organizaci práce
řidičů. Princip společné odpovědnosti není automatický,
dopravce může předložit důkazy, že se snažil zneužívání a porušování zabránit.
5) Otázka: Jak se zohlední fakt, že k porušení často dochází vlivem vnějších okolností?
Odpověď: Dálkový přístup k tachografům neposkytuje
data o řízení, přestávkách a odpočincích, ale jen data
o možné manipulaci s tachografem. Takže dodržování
nařízení 561/2006 nebude kontrolované „dálkově“, ale
i nadále řádnými kontrolami zastavených vozidel.
6) Otázka: Souhlasíte s názorem, že bruselská nařízení
o práci řidičů nemají vliv na bezpečnost provozu a že
chytré tachografy porušují pravidla pro ochranu soukromí řidičů?
Odpověď: Pravidla na doby řízení a odpočinku a záznamová zařízení byla zavedená právě za účelem boje proti
smrtelným nehodám řidičů a pro bezpečnost silničního
provozu. Možnosti chytrých tachografů a jejich provedení bylo konzultované s evropským ochráncem soukromých dat.
• Německo – plynové vařiče
Objevila se stížnost od řidičů, že údajně byli v SRN pokutovaní za to, že měli ve vozidle přenosný plynový vařič. Zkoušeli
jsme zjistit, zda je taková pokuta v souladu s německým právem. Výsledek není jednoznačný. V Německu probíhají diskuse, jestli u řidičů kamionů převážené vařiče a jejich kartuše
spadají pod pojem „soukromé“ nebo „podnikatelské“ přepravy, a jestli mají nebo nemají výjimku z ADR. Většina se kloní
k názoru, že je to přeprava soukromá, pokud množství plynu
odpovídá běžné potřebě, a proto může být převáženo v kabině nákladního vozidla. Existují údajně případy, kdy kontroloři
jsou názoru, že je to podnikatelská přeprava, a proto plynový
vařič hodnotí jako převážení zboží ADR. Pokud k takové situaci dojde, je důležité, aby řidič neplatil pokutu, složil kauci
a ve správním řízení se odvolal. V protokole z kontroly také
musí být jasně uvedené, za podezření na jaký přestupek byla
kauce vybraná. Řidič má možnost v řízení prokázat, nejlépe
doklady, že se jednalo o jeho vařič, má platnou revizi a používal jej pro vlastní potřebu. Důležité také je, aby vařič byl
za jízdy řádně upevněný, zejména pokud je v kabině vozidla.
Jinak hrozí pokuta za ohrožení bezpečnosti provozu.
• Turecko Interbus
Prověřovali jsme dodržování dohody Interbus v Turecku ve
vztahu k provádění místních výletů. Od tureckého ministerstva dopravy jsme dostali, sice jen e-mailem, potvrzeno, že
pokud se jedná o místní výlety skupiny cestujících, které český dopravce na území Turecka přivezl v rámci okružní jízdy
se zavřenými dveřmi, i místní výlety spadají pod liberalizované přepravy.
Transport magazín 8/2013
5
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
• Z Bruselu
Autobusová doprava – nový jízdní list
Výbor pro silniční dopravu odsouhlasil návrh nových pravidel
o jízdních dokladech v mezinárodní přepravě osob. Nové nařízení by mělo nahradit přežívající nařízení 2121/98/ES (které de
facto bylo zrušené nařízením 1073/2009, nicméně se zatím stále
používá). Předpokládá se, že nové nařízení by mělo být zveřejněné v Úředním věstníku do konce letošního roku. Stávající
sešity jízdních listů, žádostí a povolení se budou moci používat
do konce roku 2015. Povolení a atesty, vydané do konce roku
2015 podle starého modelu zůstanou platit do konce doby své
platnosti.
Používání biopaliv v dopravě
Poslanci Evropského parlamentu doporučili omezit v dopravě
používání biopaliv ze zemědělských plodin. Hlasování ve výboru pro životní prostředí následuje poté, co stále více studií
ukazuje, že některá biopaliva zřejmě vedou k emisím více skleníkových plynů než tradiční pohonné směsi a mohou vést ke
zvyšování cen potravin. Europoslanci schválili návrh, podle něhož by do roku 2020 měla biopaliva tvořit 5,5 procenta energie
spotřebované v osobních a nákladních autech. To je méně než
cíl stanovený v roce 2008, podle něhož má v roce 2020 deset
procent energie v dopravě pocházet z obnovitelných zdrojů.
Tehdy se předpokládalo, že těchto deset procent budou tvořit
z největší části právě biopaliva. Zmíněný limit 5,5 procenta se
týká takzvané první generace biopaliv, která se vyrábějí ze zemědělských plodin. Má se tak povzbudit výroba biopaliv druhé generace produkovaných z odpadů, zemědělských zbytků
nebo řas. Tato biopaliva také nesoutěží o půdu s pěstováním
potravinářských plodin. Řada studií v poslední době ukázala, že
užívání biopaliv může vést k růstu cen potravin, protože se omezuje půda užívaná pro potravinářské plodiny. Stejně tak mohou
biopaliva v důsledku vést k větším emisím skleníkových plynů,
než při používání fosilních paliv ­‑ když se kvůli nim kácejí lesy či
vysušují mokřiny. Obzvlášť to platí údajně pro bionaftu z palmového oleje, řepky nebo sóji. Nově schválený návrh také počítá
inzerce
6
s tím, že se tyto nepřímé dopady budou brát u biopaliv v úvahu
při výpočtech množství jejich skleníkových emisí. Proti omezování biopaliva jsou jejich producenti, kteří tvrdí, že to povede ke
ztrátě pracovních míst. Stejně tak zdůrazňují, že je potřeba rozlišovat mezi bioetanolem, který je z hlediska emisí podle studií
relativně výhodný, a bionaftou.
O návrhu bude hlasovat v září plénum Evropského parlamentu.
Poté začne jednat parlament se zástupci členských států o konečné podobě nových pravidel.
WANTED
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
DEAD OR ALIVE
2 000 000 000
REWARD
TV Prima - bulvár, polopravdy
a pořádná dávka arogance
Text a foto
Martin Felix
V
e večerních zprávách 24. 7. 2013 TV Prima odvysílala velmi zavádějící
příspěvek týkající se výběru mýtného od kamionů kategorie Euro V. Přestože
jsem s redaktorkou této reportáže hovořil několik desítek minut a situaci jí
dopodrobna vysvětlil, výsledek byl ten, že situaci přirovnala k nezvládnutým dotacím
pro solární energii. Obrátil jsem se proto obratem na šéfredaktorku zpravodajství
Jitku Obzinovou. Níže si můžete přečíst nejen přepis zpravodajského příspěvku, ale
i následující korespondenci, kde jsme od TV Prima chtěli zjednat nápravu a dočkali
jsme se pouze arogantního tvrzení, jak bylo všechno korektní. Tedy posuďte sami…
Téměř polovina kamionů
na českých dálnicích a silnicích
platí poloviční mýtné
Karel VOŘÍŠEK, moderátor:
Je za pět minut sedm ...
Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka:
... a začínají Zprávy FTV Prima, u kterých vás vítá Karel ...
Karel VOŘÍŠEK, moderátor:
... a Klára. Příjemný a dobrý večer.
Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka:
Krásný večer, pojďme začít.
Karel VOŘÍŠEK, moderátor:
Téměř polovina kamionů na našich dálnicích a silnicích platí jen poloviční mýtné.
Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka:
Ministerstvo dopravy poskytlo totiž úlevu strojům s ekologičtějším typem motoru. Vyhláška je ale už tři roky stará a mezitím se tento typ motoru hodně rozšířil.
Karel VOŘÍŠEK, moderátor:
Stát tak jen za loňský rok přišel téměř
o dvě miliardy korun.
zdát, že čím víc kamionů projede, tím víc
stát na mýtném také utrží. Ministerstvu
dopravy se ale podařilo nastavit systém
tak, že ani tato jednoduchá rovnice už
neplatí tak jednoznačně.
Tereza MLYNÁŘOVÁ, analytická společnost Inoxive:
Čím více tedy kamionů třídy Euro V jezdí, tím větší je ztráta a dneska činí podíl
těchto kamionů na najetých kilometrech
více než 50 %.
Anna HÁJKOVÁ, redaktorka:
Když dotace, tak pořádné. Podobně jako
u solární energie se ale i v případě mýtného motivační sleva poněkud svrhla. Vít
Bárta, coby ministr dopravy, chtěl podpořit ekologičtější kamiony třídy Euro V. Odpustil jim rovnou polovinu ceny mýtného.
Anna HÁJKOVÁ, redaktorka:
Ekologický typ motoru se totiž mezitím
stal naprosto běžným. Místo mimořádné
slevy pro výjimečně ekologické stroje,
teď stát odpouští poplatky rovnou polovině kamionů.
Martin FELIX, mluvčí sdružení ČESMAD:
Vozidla produkují daleko méně emisí, to
byl vlastně záměr nějakým způsobem
motivovat dopravce.
Vít BÁRTA, bývalý ministr dopravy (VV):
„Od té doby ministerstvo koncepčně
nekoná a tady máme následek toho, že
Stanjura nechtěl dělat nepopulární, ale
potřebné kroky.“
Tomáš NEŘOLD, mluvčí ministerstva
dopravy:
Výběr mýta se snižuje proto, že je zafixovaná sazba u té kategorie Euro V a vyšší.
Loni se kvůli tomu ten výběr snížil o 830
milionů korun.
Anna HÁJKOVÁ, redaktorka:
Za tři roky, kdy je možné slevy za ekologičtější kamiony využívat, stát ztratil
mnohem víc, přesněji 1,88 miliardy korun. Peníze, které stát odpustil na mýtném, by, stejně jako zbytek vybraných
peněz, putovaly do stavby a oprav silnic
a dálnic. Jen pro představu, za tuto sumu
by se dalo vybudovat zhruba devět kilometrů nové dálnice. Logicky by se mohlo
Anna HÁJKOVÁ, redaktorka:
Každý druhý kamion na českých dálnicích a rychlostních silnicích tedy platí
poloviční cenu za mýtné. Do státní kasy
se tak nedostane zhruba čtvrtina peněz,
které mohl vybrat. Pokud se brzy nezmění tarify, bude stát dotovat používání dálnic většině vozidel.
Tomáš NEŘOLD, mluvčí ministerstva dopravy:
Zvažujeme ty varianty, ale určitě o tom
budeme jednat.
Anna HÁJKOVÁ, redaktorka:
Anna Hájková, Prima FTV.
Transport magazín 8/2013
7
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
Dobrý den vážená paní šéfredaktorko,
včera jsem poskytl vyjádření Vaší redaktorce Anně Hájkové na téma mýtných
tarifů. Na kameru si například tedy zaznamenala informace, že mýtné se podle evropské směrnice stanovuje s ohledem na náklady na vybudování a údržbu zpoplatněné infrastruktury a přesto
je u nás vyšší než v Německu (pro kategorie Euro II i Euro V). Dále, že v roce
2010 se rozhodlo o dramatickém zvýšení mýta o 50 %, a to ve dvou krocích,
25 % v roce 2011 a dalších 25 % v roce
2012. Z tohoto zvýšení byla v rámci
motivace k obměně vozového parku za
ekologická vozidla vyňata vozidla s nejvyšší možnou specifikací, tedy Euro V.
Žádnou slevu tedy nedostala, pouze pro
ni byly zachovány již tak vysoké tarify.
Za cestu z Prahy do Brna a zpět platí přibližně tolik, kolik je cena roční dálniční
známky pro osobní vozidlo. A stále platí
na kilometr víc než v Německu a dvakrát víc než v Polsku.
Motivovat nižšími sazbami nákup ekologických vozidel je běžné v celé Evropě.
I v tomto případě jsem paní redaktorce
poskytl přesné údaje, že kamion Euro II
vs. Euro V platí u nás 8,24 Kč vs. 4,12 Kč,
v Německu 7.50 Kč vs. 4,03 Kč a v Polsku 3,20 Kč vs. 1,60 Kč.
Zpracovat tyto údaje tak, že redaktorka Hájková hovoří o dotacích, které lze
přirovnat k podpoře solární energie je
naprosto lživé tvrzení. Kamionovou dopravu nikdo nedotuje jediným haléřem,
naopak ona přináší na mýtném, silniční
dani, spotřební dani a DPH miliardové
příjmy pro státní rozpočet, a to ve všech
ekologických specifikacích.
Zkreslení mnou sdělených informací je
natolik brutální, že se musím ptát, v čí
prospěch nebo za jakým účelem se tak
děje. Interpretovat informace v opačném smyslu, a to v hlavní večerní zprávě, přece nemůže být jen nezkušeností
mladé redaktorky..? Rád bych Vás proto požádal o vyjádření k této reportáži
a současně bych považoval za korektní
poskytnout v nejbližší době prostor pro
objektivní informace na toto téma. Pro
jakékoliv otázky týkající se silniční dopravy jsem Vám samozřejmě k dispozici.
S pozdravem
Martin Felix
Tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA
8
Vážený pane Felixi,
reaguji na Váš e­‑mail z dnešního dopoledne. Přečetl jsem jej pečlivě několikrát, stejně jako jsem se znovu seznámil
s Vámi kritizovanou reportáží. Především mi není jasné, v čem vidíte ono
brutální zkreslení Vámi poskytnutých
informací. Jak sám správně píšete, nižší sazby mýtného pro vozidla splňující
přísnější ekologické normy zavedl stát
proto, aby dopravce motivoval k jejich
nákupu. Jistě uznáte, že z toho vyplývá,
že ekologičtějším vozidlům poskytuje
stát slevu na mýtném – a tím je zvýhodňuje proti vozidlům méně ekologickým.
Nazvat toto zvýhodnění dotací je přijatelné novinářské zjednodušení.
Naše reportáž nebyla analýzou systému
výkonového zpoplatnění v evropském
kontextu. Pouze konstatovala, že stát
kvůli výhodnějším sazbám pro auta splňující přísnější ekologické normy přichází o stovky milionů korun ročně. Je na
tomto závěru, podloženém navíc vyjádřením ministerstva financí a analytické
společnosti, něco brutálně zkresleného?
Rozumím tomu, že ze své pozice hájíte zájmy automobilových dopravců.
Podsouvat ale našemu zpravodajství
tendenčnost nebo dokonce vycházení
vstříc jakýmsi nejmenovaným zájmům
je hodně daleko za hranicí slušné komunikace. Proto očekávám Vaši omluvu.
S pozdravem
Jan Punčochář
Šéfproducent zpravodajství a publicistiky
Vážený pane Punčocháři,
nerad vstupuji do Vaší komunikace s naším tiskovým mluvčím, ale vzhledem
k tomu, že toto téma je pro dopravce
velmi citlivé, tak mi nic jiného nezbývá.
Požadavek na omluvu je skutečně z Vaší
strany značně nevkusný a interpretace reportáže za hranicí slušné novinařiny. Zejména malí dopravci, kteří platí
na mýtném a ostatních daních statisíce
ročně za každé auto, mohou brát slova
o dotaci ze strany státu spíše jako provokaci. Je zajímavé, že tématu srovnání se
solárními dotacemi se vyhýbáte úplně.
Naprosto chápu motivaci Vaší redaktorky k tomuto srovnání, ale bohužel se
nevymluvíte z toho, že se tímto blížíte
tomu nejubožejšímu bulváru. Vozidla
Euro V a lepší prostě mají tyto sazby nastaveny stejně od počátku, takže hovořit
o dotaci je nesmysl.
Nicméně to s Vámi nemá cenu řešit prostřednictvím emailu. S Vaším stanoviskem
seznámíme dopravce, kteří nám rozhořčeni
volají a zvážíme podnět k RRTV a v budoucnosti budeme velmi obezřetní ve vyjádřeních pro Vaše neprofesionální redaktory.
S pozdravem
Martin Špryňar
Generální tajemník ČESMAD BOHEMIA
Vážený pane Punčocháři,
přestože Vám již za mě odpověděl generální tajemník Sdružení pan Špryňar,
ještě naposled mi dovolte, abych se vyjádřil k našemu sporu. Faktická poznámka
ohledně zasazení systému našeho mýta
do evropského kontextu ­‑ vím, že to nebylo cílem Vaší reportáže, ale ještě před
jejím natočením mě paní redaktorka telefonicky vyzvala, abych okomentoval, že
zvýhodnění vozidel Euro V je v Rakousku
nižší. To jsem učinil a seznámil ji s čísly, dokazujícími, že naproti tomu v SRN
a Polsku je to stejné jako u nás. To se
zjevně do reportáže nehodilo a evropský
kontext tak vůbec nebyl zmíněn.
A ohledně Vašeho požadavku na mou
omluvu, že podsouvám Vašemu zpravodajství tendenčnost nebo dokonce vycházení vstříc jakýmsi nejmenovaným
zájmům. Byť Vaši žádost o omluvu pan
Špryňar označil za nevkusnou, já se rád
omluvím. Prostě jsem si myslel, že když
někdo zdražení mýta o 50 % pro všechny
kamiony a ponechání stávající sazby pro
nejekologičtější kategorii vozidel přirovná
k solárním dotacím, je poněkud tendenční. Napadlo mne, že reportáž, kde se tvrdí, že jsme během dvou let kvůli změnám
tarifů přišli o 1,8 miliardy korun a přitom
stát vybral asi o 4 miliardy více, bude sloužit něčím zájmům. O nestrannosti Vašeho
zpravodajství jsem zapochyboval i v závěru, kde paní redaktorka prohlásila, že
pokud se nezmění tarify, bude stát dotovat většinu vozidel. Přitom stát nedotuje
jediný kamion jedinou korunou a dotovat
samozřejmě ani nehodlá, ale zpoplatňuje
ekologická i neekologická vozidla dokonce více než v Německu, kde infrastruktura
má nesrovnatelně vyšší parametry. Není­‑li
toto tendenční a ani, jak jste mne ujistil, to
nevychází vstříc jakýmsi nejmenovaným
zájmům, hluboce se omlouvám, neboť to
znamená, že je to prostě jenom hloupé.
Martin Felix
Tiskový mluvčí ČESMAD BOHEMIA
Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ
ELIMINOVAT PODVODY V DOPRAVĚ
VYŽADUJE TRANSPARENTNOST
Foto: Carlos Sardá
Ing. Luboš Mervart
Svaz spedice a logistiky ČR
Aktuální bezpečnostní rizika v nákladní kamionové dopravě se dotýkají
jak spedičních, tak dopravních firem.
Základním preventivním opatřením je
vzájemné důkladné prověření obou
účastníků přepravní smlouvy.
Pro speditéra ­‑ ale i pro dopravce
plnícího smlouvu pomocí dalšího dopravce ­‑ je nutné mj. prověřit si totožnost dopravce ­‑ doklady, kontakty apod.
(více viz např. http://www.sslczech.cz/
cz/podvody­‑v­‑doprave/bezpecnostni­
‑pravidla­‑dispecera/). Součástí tohoto
prověřování je také ověřování registračních značek vozidel. Pokud ovšem
speditér nebo dopravce plnící pomocí
dalšího dopravce narazí na skutečnost,
že RZ vozidla není obsažena v databázi
Česká kanceláře pojistitelů (ČKP) ­‑ obdobně jako na Slovensku v databázi SKP
­‑ pak se uzavření přepravní smlouvy stává značně rizikovým. Pravděpodobnost
vzhledem ke značné chybovosti zmíněných databází je přitom značná.
Aby v takovém případě speditér mohl
minimalizovat možná bezpečnostní rizika, musí ověřit RZ vozidla jiným způsobem. Nabízí se ověření RZ dle kopie TP
vozidla popř. dle zelené karty. Speditéři
se však často setkávají s tím, že někteří
dopravci odmítají kopie těchto dokumentů v takovém případě předložit s poukazem na to, že speditér není policajt,
nebo se sdělením, že požadované dokumenty má řidič s sebou ve vozidle a ve
firmě jejich kopie neexistuje.
Pro speditéra se tak stává takový dopravce nevěrohodným a nepoužitelným, protože nemá­‑li speditér ověřeny
všechny údaje související s přepravou,
přebírá na sebe neúměrná rizika spojená
s případnou ztrátou zásilky, jejichž kompenzací se pojišťovna v takovém případě
nebude zabývat. Dopravce se takto sám
diskriminuje pro případnou další spolupráci a nepochopí­‑li oprávněnost tohoto
požadavku, bude na odmítání uzavírání
přepravních smluv s ním narážet čím dál
tím častěji (obdobně k takovému do-
pravci přistupují nebo budou přistupovat
i dopravci plnící pomocí dalšího dopravce nebo odesílatelé objednávající přepravu přímo u dopravce, protože rizika
jsou pro všechny účastníky stejná). Mělo
by tedy být zájmem každého dopravce
oprávněným požadavkům speditéra vyhovět.
Pro malé dopravce pak ještě jedno doporučení: pokud v očích speditéra takový
dopravce má být důvěryhodný, pak by
měl disponovat také pevnou telefonní linkou, na které je možné ověřit kontaktní
údaje, podobně jako vlastními webovými
stránkami vč. e­‑mailové adresy s vlastní
doménou. K důvěryhodnosti dopravce
rovněž přispívá registrace ve spediční databance namísto jejich využívání
v rozporu se smluvními podmínkami spedičních databank přes jednoho prostředníka pro jiné neregistrované dopravce.
Takový dopravce nešetří na pravém místě
­‑ k úsporám na jeho straně dochází na
úkor bezpečnosti přeprav.
Transport magazín 8/2013
9
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ DOPRAVA
SILNIČNÍ
DOPRAVA
Novinky z Evropské unie
Foto: Carlos Sardá
Ing. Jiří Kladiva, CSc.
CBC
KOLEM PŘEDPISU
O SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY
A EMISÍ KAMIONŮ
Také bruselští tiskoví korespondenti dělají chybu, když
považují Evropskou komisi za
jakýsi monolitní blok, za instituci, kde všichni táhnou za jeden provaz. Tak tomu zřejmě
není. Oblasti ochrany klimatu
a energie, rozvojové a obchodní politiky, ale také životního
prostředí a dopravní politiky
neusilují již déle o stejné cíle.
Jsou dokonce generální ředitelství, jejichž oddělení spolupracují s jednotlivými komisaři,
ve kterých experti příležitostně
působí proti sobě. V generálním ředitelství doprava se nezdá, že by přátelé železnice
a příznivci silniční dopravy byli
podobně orientovaní. Ohledně
tématu 25metrových silničních
souprav se nacházejí obě skupiny příznivců od sebe hodně
vzdálené.
10
Působení kombi – lobby
V polovině dubna představila komise EU nové a přepracované předpisy pro rozměry
a hmotnosti nákladních vozidel. Neměly měnit ložné plochy a tonáž vozidel, ale především sloužit k tomu, aby vozidla byla přátelštější k životnímu
prostředí, úspornější a bezpečnější. Zdálo se, že takové cíle
získají souhlas všech a návrh
zákona bude schválen se samozřejmostí – když se stranou ponechají konfliktní témata „ná‑
klaďáky – monstra“ (protivníci)
nebo „ekolo­‑kombi“ (příznivci).
Chyba lávky.
Již krátce po zveřejnění se
hlásilo ke slovu lobby kombinované dopravy a uplatňovalo
své připomínky, ne neoprávněné. Mezinárodní kombi společenstvo UIRR se podivovalo,
že při plánech na prodloužení
nákladních souprav o tři metry
se očividně nikdo neptal, jak se
to dostane do konfliktu s požadavky kombinované dopravy.
Je to opět v rozporu se stále
proklamovanými cíly EU přivádět na koleje více dopravy.
Jedna strategie, která tomu cíli
odpovídá, je Ro­‑La (Rolende
Landstrasse – jedoucí silnice).
Přitom jedou nákladní soupravy ­‑ tahače s návěsy – na nákladním vlaku, který je přepravuje na dlouhou vzdálenost.
Řidiči přitom mají přestávku
v osobním vagonu zařazeném
do vlaku.
„Zkoumal někdo, zda se
soupravy na železniční vagony
vůbec vejdou, když se vpře‑
du a vzadu prodlouží?“ ptají
se experti UIRR ne bez obav.
A brání se upozorněním, že
snížení emisí CO2 zlepšenou
aerodynamikou nákladních vozidel – záměr návrhu zákona
Komise ­‑ není než muší tečkou
ve srovnání s množstvím vylučovaného CO2, když se Ro­‑La
zastaví a soupravy budou opět
muset jezdit po dálnicích.
V nedoprovázené kombinované dopravě se návěsy nakládají na zvláštní nosiče (Taschenwagen). Starost kombinátorů:
Budou „pasovat“ návěsy prodloužené vzadu aerodynamickými vodicími plechy ještě do
upravených speciálních vagonů?
A ještě jeden problém: co se
stane, když návěs vzadu vybavený vodicími plechy bude
stát zádí ke směru jízdy vlaku?
Co bude dělat proudící vzduch
s aerodynamickými nástavbami, když při 120 km/hod půjde
z nesprávné strany?
Aby nedošlo k pochybám:
nákladní automobily, jejichž
aerodynamika snižuje spotřebu pohonné hmoty a emisi
SILNIČNÍ DOPRAVA
škodlivin, jejichž forma znamená také větší bezpečnost pro
řidiče a další účastníky silničního provozu, jsou dobrou věcí.
Je třeba si přát, aby rychle prošly mlýnicí bruselské zákonotvorby a co nejdříve vstoupily
v platnost.
Ale je tu názor – a nejde jen
o UIRR – že návrh ještě není
dostatečně vyzrálý. Nyní se
musí pokusit Evropský parlament a experti členských států o ujasnění otázek, kterým
se v Evropské komisi ne zcela
dostatečně věnovali. Čemu by
bývalo možno zabránit, kdyby
přátelé železnic a fandové silniční dopravy v generálním ředitelství Doprava jednou spolu
navzájem intenzivně mluvili
a táhli za jeden provaz.
PRIORITY LITEVSKÉHO
PŘEDSEDNICTVÍ
V 2. POLOLETÍ
Litevský ministr dopravy Rimantas Sinkevicius předsedá
od 1. července Radě ministrů
dopravy již 28 členských zemí
EU – tedy i včetně Chorvatska.
V Bruselu informoval o prioritách, kterými se bude řídit.
Ústředním bodem budou další
práce na návrhu zákona Evropské komise o výstavbě účinné
sítě pro alternativní paliva. Sinkevicius chce v tomto tématu
dosáhnout do prosince v radě
ministrů jednoty; následovat
bude projednání v Evropském
parlamentu.
V případě 4. drážního balíku předpisů chce Litva – stejně jako předchozí irské pre-
zidentství – pominout „poli‑
tické“ aspekty a zaměří se na
spíše technické body „ne tolik
konfliktních“ bezpečnostních
certifikátů drážních podniků.
V oddělení sítě od provozu se
příští prezidentství nechce vůbec angažovat. Jednak protože
je znám velice silný odpor Německa proti tomu. A za další
ani vláda ve Vilniusu není příznivcem oddělení. Obává se,
že to může posílit ruské snahy
převzít domácí drážní společnost.
„Jen když zbude čas“ se chtějí Litevci zabývat rolí Evropské
drážní agentury ERA – téma,
které také patří k technickým
aspektům drážního balíku
a které se podle reakcí členských států ukazuje jako problematičtější, než se očekávalo.
V případě přístavního balíku, který je právě předkládán
Evropskou komisí, se nepředpokládá výraznější aktivita
a vlastní práce bude zřejmě
přenechána nadcházejícímu
řeckému prezidentství. Pokud
jde o letištní balík, je tu tendence se jím zabývat až ve
světle dokončené práce na rozšířených právech cestujících.
Třetí návrh zákona o „Spo‑
lečném evropském letovém
prostoru“ (SES), který Komise
právě předložila, chce litevský
ministr dopravy nejprve projednat se svými kolegy ze zemí
EU na neformálním setkání ve
Vilniusu 16. září. Od závěrů
těchto rozhovorů bude záviset,
zda se v tomto tématu podniknou další kroky. Litevci berou
na vědomí, že se proti představám Komise postavily hlavní
státy EU Francie a Německo.
Proto nechává nové prezidentství téma, které leží leteckému
oboru na srdci jako málokteré,
v rukou šéfů rezortů. Je možné, že na neformálním setkání
v září bude podpořeno intenzivní jednání v této věci, ale
možné je rovněž, že o ni už
nikdo nebude usilovat.
EU SE ZAJÍMÁ O PŘESHRA-NIČNÍ DORUČOVÁNÍ
V E­‑OBCHODĚ
Evropská komise chce podporovat obchod online efektivnějším doručováním přes
hranice. Bije proto na poplach:
v jejích očích nefunguje přeshraniční doručování balíků
a balíčků optimálně. To podle
Bruselu brzdí rozvoj zásilkového obchodu online, jehož rozvojový potenciál se tak nedá
využít. Podniky balíkových
služeb a jejich svazy to pokládají za nesmysl. Služby rády
uvádějí, že by Komise měla
svůj čas využívat smysluplněji: místo toho se zaměstnává
nepotřebnými iniciativami. Za
ně tento sektor považuje právě ukončenou dotazníkovou
akci, z které chce bruselský
úřad zjistit, jak zákazníci posuzují přeshraniční doručování
zboží, objednaného online.
Přes léto se mají vyhodnotit
odpovědi a počátkem podzimu bude sděleno, zda v rámci
e­‑commerce jsou na obzoru
předpisy pro dodací činnost.
V Bruselu se zaměstnává
tímto tématem nejen Komise.
V Evropském parlamentu pracují europoslanci na iniciativním návrhu. Chtějí tak ještě
před vypracováním návrhu
zákona signalizovat, co se považuje za nedostatek kvality
a které body by měly být v návrhu zohledněny. V EP je věcně příslušným výbor pro společný trh a ochranu zákazníků.
Zlepšení jsou možná
Zatímco balíkový sektor
­‑ například v SRN Spolkový
svaz mezinárodních expresních a kurýrních služeb (Biek)
a Německá pošta nevidí potřebu zásahu a potvrzují, že
se dodací systémy již dříve
zabývaly realizací efektivnější a pro zákazníky přátelštější
služby, Komise poukazuje na
problémy: „Pokud dodání kni‑
hy z Hamburku do Mnichova
stojí jen třetinu toho, nač při‑
jde stejná zásilka z Mnichova
Transport magazín 8/2013
11
SILNIČNÍ DOPRAVA
do Vídně, něco není v pořád‑
ku.“ Krátce řečeno: přichází­‑li
balík z ciziny, je dodání často
hodně drahé. Nabídky dodání
jsou neprůhledné a navzájem
obtížně porovnatelné; zákazníci nevědí, na koho se při obtížích obracet a co se stane, když
příjemce není doma při zvonění doručovatele.
Tyto kritiky, obsažené v různých studiích a expertních grémiích, jsou důvodem, proč každý
druhý evropský spotřebitel dává
přednost stacionárnímu obchodu před obchodem online a jen
9 % spotřebitelů v EU využívá
při e­‑obchodu nabídky z ciziny.
Tím se potenciál internetového
obchodu blokuje.
Brusel potvrzuje šance
Přitom „internetové hospo‑
dářství vytváří za každé pracov‑
ní místo, které se v ekonomi‑
kách někde ztratí, 2,6 nových
míst,“ počítá Evropská komise.
Pokud stoupne podíl elektronického obchodu na 15 %
z celkového maloobchodu,
může prospěch pro spotřebitele dosáhnout 204 miliard EUR
nebo 1,7 evropského HDP. Problémy s přeshraničním doručováním byly v Bruselu známé již
před zmíněným dotazníkem.
Jeho výsledky mají nyní EU
ukázat, kde a jak by měla na
trhu zasáhnout.
Přitom Komise trvá na fungování konkurence v dodacích
službách v jednotlivých státech
EU. Ale potvrzuje: „Víme, že
mnohem více jde o spotřebitele
a zásilkové firmy.“ Protože tyto
– a hlavně malé firmy – by měly
mít kritičtější pohled na problémy než velké domy. Cílem Komise je umožnit v narůstajícím
elektronickém obchodě bezproblémové podnikání nejen
obrům jako Amazon, ale také
malým zásilkovým domům.
Při veškeré kritice balíkových služeb a jejich svazů jsou
body, ve kterých s Komisí souhlasí. Biek kupř. sdílí kritiku
Komise, pokud jde o chybějící
standardy např. čárového kódu
a nedostatečnou přeshraniční
12
kooperaci zásilkových domů.
I on by uvítal, když by se podniky mohly shodnout na určitých minimálních standardech,
pokud jde o čitelnost zásilkových dat (traciking and tracing).
PORUŠOVÁNÍ PRÁVNÍCH
PŘEDPISŮ
V balíčku rozhodnutí o porušení právních předpisů, jenž
Evropská komise připravuje
každý měsíc, se uvádí právní
kroky namířené proti členským státům, které nesplnily
řádně své povinnosti podle
práva EU. Rozhodnutí se týkají
mnoha oblastí a jsou přijímána proto, aby se zajistilo řádné
provádění práva EU ve prospěch občanů a podniků.
Komise v červnu schválila
186 rozhodnutí, 47 odůvodněných stanovisek a 12 předložení věci Soudnímu dvoru
Evropské unie, z nichž čtyři
navrhují finanční sankci. Následuje souhrn nejdůležitějších
rozhodnutí z oblasti dopravy.
Postoupení případu Soudnímu
dvoru s důsledkem finanční
penalizace.
Případ BELGIE kvůli pravidlům pro inteligentní dopravní systémy
Komise navrhuje, aby tato
země platila denní pokutu ve
výši 34 540,80 EUR od data
potvrzujícího rozsudku soudu
do dne, kdy Komisi sdělí, že
všechna pravidla řádně provedla do vnitrostátního práva.
Směrnice 2010/40/EU měla být
do vnitrostátního práva provedena všemi členskými státy
do 27. února 2012. Poskytuje
rámec pro podporu vývoje ITS
(informačních a komunikačních technologií používaných
v dopravě) v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s dalšími
způsoby dopravy.
Komise žaluje NIZOZEMSKO za diskriminaci v souvislosti se studentským jízdným
Evropská komise rozhodla,
že Soudnímu dvoru Evropské
unie předloží případ Nizozemska, jež diskriminuje studenty
z jiných zemí EU. Ti totiž ne-
SILNIČNÍ DOPRAVA
mohou využívat zlevněných
sazeb na jízdné hromadné dopravy, které jsou nabízeny nizozemským studentům. Podle
Smlouvy o EU mají studenti, ať
již studují kdekoli v EU, stejná
práva na výhody jako místní
studenti, pokud ovšem právo
EU výslovně nevylučuje určitou výhodu ze zásady rovného
zacházení, jako je tomu například u vyživovací podpory.
Komise se domnívá, že Nizozemsko porušilo zásadu
rovného zacházení tím, že
poskytovalo slevu na vlakové
a autobusové jízdné pouze
studentům, kteří jsou státními
příslušníky Nizozemska nebo
dlouhodobými rezidenty v této
zemi. Všichni ostatní občané
EU studující v Nizozemsku,
včetně účastníků programu
Erasmus, jsou proto diskriminováni.
Komise žádá BELGII a PORTUGALSKO, aby podnikly
opatření ohledně řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
Evropská komise požádala
Belgii a Portugalsko, aby přijaly
a předaly pokyny pro subjekty odpovědné za řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
v souladu s jejich povinnostmi
podle právních předpisů Evropské unie. Tyto subjekty jsou
odpovědné mimo jiné za audit
bezpečnosti silničního provozu a klasifikaci bezpečnosti.
Žádost Komise má podobu
odůvodněného
stanoviska
v rámci řízení o nesplnění povinnosti EU. Pokud tyto země
Komisi v dvouměsíční lhůtě
neinformují o opatřeních, jež
mají přijmout k zajištění úplného souladu se směrnicí, může
Komise tento případ postoupit
Soudnímu dvoru EU. Belgie
a Portugalsko byly požádány,
aby přijaly v rámci směrnice
2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury
do 19. prosince 2011 pokyny a sdělily je Komisi do 19.
března 2012. Portugalsko tak
neučinilo vůbec a Belgie pouze částečně. Nejsou­‑li pokyny
přijaty nebo předány, může to
odpovědným subjektům bránit
ve správném provádění postupů stanovených směrnicí.
Mohla by se tak zhoršit bezpečnost silniční infrastruktury,
což by mělo nepříznivý dopad
na všechny uživatele silnic.
Životní prostředí: Komise
žádá ŠPANĚLSKO, aby přezkoumalo dopad plánovaného železničního spojení v Andalusii
Evropská komise je znepokojena skutečností, že Španělsko
povolilo výstavbu vysokorychlostní železniční trati, aniž by
důkladně posoudilo její dopady na životní prostředí, a to
v rozporu s právními předpisy
EU. Problematický je jeden
úsek projektované trati mezi
městy Almería a Sevilla, která
má procházet jednou z nejdůležitějších oblastí stepních
ptáků v Andalusii, jež je nyní
označena za zvláště chráněnou oblast, a jež povede k významnému zhoršení stanoviště.
Komise zaslala v červnu 2011
v této věci výzvu, a přestože
došlo k určitému zlepšení, není
Komise přesvědčena, že by přijatá opatření vedla k přiměřené
ochraně dotčené oblasti, a proto zasílá odůvodněné stanovisko. Nebude­‑li Španělsko do
dvou měsíců příslušně reagovat, může být celá věc předána
Soudnímu dvoru EU.
Česká republika: soudní
dvůr rozhodl dne 11. 7. 2013
(zpráva ČTK), že neplní povinnosti ze směrnice EU pro
fungování železniční dopravy. Soud například kritizoval
maximální cenu za používání
infrastruktury, kterou stanovuje ministerstvo financí, nebo
nedostatečné podněty pro
provozovatele infrastruktury,
aby snižoval vlastní náklady.
V rozporu s unijním právem
je i fakt, že proti rozhodnutím
Drážního úřadu se lze dovolat
k ministerstvu dopravy. Podle
soudu EU je možné odvolání
proti rozhodnutí regulačního
úřadu jen k soudu. ČR musí
nyní vyhovět rozsudku v nejkratší době. Pokud se tak nestane, může dojít k nové žalobě a návrhu pokuty.
SILNIČNÍ DOPRAVA
Zprávy ze světa
Ing. Jiří Kladiva, CSc.
CBC
BULHARSKO
DVA DUNAJSKÉ MOSTY KONEČNÉ
V PROVOZU
V polovině června bylo dáno konečně do
provozu kombinované silniční a drážní
přemostění mezi místy Calafat a Vidin. Nachází se na panevropském dopravním koridoru č. IV, jenž jako jediný spojuje střední
Evropu a Řecko zcela přes členské státy
EU. Pro logistickou branži se tím poněkud
mění dopravní geografie: dosud šla většina silniční nákladní dopravy přes několik
set kilometrů na východ vzdálené mosty
mezi Ruse a Giorgiu. Existující trajektové
spojení mezi Calafatem a Vidin není spolehlivé a bývá logistickou překážkou. Nový
most je projektem španělského stavebního
koncernu FCC z r. 2007. Přejezd kamionu
přijde na 37 EUR. Na investici, znamenající
lepší propojení Bulharska a Rumunska, se
podílelo Bulharsko 225 miliony EUR, Rumunsko 48 a EU 106 miliony EUR.
DÁNSKO
ZVÝŠÍ SE MAXIMÁLNÍ HMOTNOST
NÁKLADNÍCH VOZIDEL
Dánský parlament rozhodl před prázdninovou přestávkou velkou většinou
o zlepšení produktivity v silniční náklad-
Foto: Carlos Sardá
ní dopravě. Dopravci a speditéři budou
moci do budoucna lépe využívat kapacitu nákladních závěsových souprav o šesti
a více nápravách. Šestinápravové soupravy
budou moci mít po rozhodnutí parlamentu maximální povolenou hmotnost 50 tun
namísto dosavadních 48, zatímco tato hranice u souprav o sedmi nápravách se zvýší
z 54 na 56 tun. Změna vstoupí v platnost
od počátku příštího roku. Parlament rovněž schválil kroky k rozšíření silniční sítě
pro nákladní soupravy o délce 25 m a dal
možnost obcím povolit na omezenou dobu
jízdy velmi dlouhých souprav.
FRANCIE
PŘEPRAVY NEBEZPEČNÉHO ZBOŽÍ
A TELEMATIKA
Telematické systémy mohou při těchto přepravách podpořit přenos informací cestou
elektronických přepravních dokladů. Speciálně za tím účelem ustavená mezinárodní
pracovní skupina „Telematika“ ze střídavého vedení francouzského a německého ministerstva dopravy má nyní navrhnout, jak
technicky a právně mohou být telematické
systémy zavedeny. Skupina má mandát společného zasedání ADR/RID/ADN a zaměřuje se na otázky: jak by mohla systémová architektura IT vypadat, jaké přenosové
standardy zvolit a jak by tomu bylo s bezpečností dat. Formulace norem a pravidel je
reálná do roku 2019. Ve Francii je kupříkladu za asistence ministerstva pro životní prostředí a udržitelný rozvoj rozvíjen projekt
„Geotrans MD“, na jehož konci si budou
moci všechny strany, účastné na přepravě
nebezpečného zboží, vyměňovat údaje na
standardizované bázi.
DHL INVESTUJE DO
ELEKTRO­‑VOZOVÉHO PARKU
Ve Francii má jezdit do budoucna 30 %
přistavovaných vozidel na proud. – Logistický koncern DHL hodlá hlouběji vstoupit
do oblasti elektromobility. Jako zákazník
automobilového sektoru plánuje přezbrojení autoparku. Současně je poskytovatelem
logistické služby pro elektrická vozidla Renault. Ta myšlenka zní bezpochyby dobře:
logistický koncern demonstruje s velkým
materiálním nasazením svou angažovanost
ve prospěch udržitelnosti, a může tak dokonce dělat ziskové obchody. Předně to je
dobré pro svědomí a pro image – ve srovnání s konkurenty to může pomoci jako
argument pro kvalitu. Od dosavadních 20
Elektro­‑Kangaroo se plánuje ve Francii veliký skok na asi 30 procent meziměstské dopravní flotily. Rozpětí jde od klasických balíkových transporterů po minivozidla Twizy
na rozvoz dopisů. Rovněž v SRN počítá
koncern ještě letos s velkým programem
elektromobility. DHL má výhody v kombinaci: od Renaultu se budou kupovat nejen
vozidla za relativně příznivých podmínek
(příplatek od státu 7 000 EUR).
Transport magazín 8/2013
13
SILNIČNÍ DOPRAVA
MAĎARSKO
HROZÍCÍ MÝTNÝ ZMATEK
Má se týkat startu výběru mýtného z nákladních vozidel – především jejich tranzitu. Maďarská dálniční správa AAK jej
údajně ve vlastní režii během čtyř měsíců
vydupala ze země. Ještě týden před startem
byl nasaditelný jenom z části. Chyběly německá a anglická verze na webu www.hu­
‑go.hu jakož i centrální fungování online­
‑registrace a online trasového knihování.
Maďarsko podobně jako Německo sází na
mix ručního relačního knihování a automatického odpočtování přes data GPS. AAK
chce zřídit celostátně 1 700 servisních míst.
V „těchto dnech“ má být k dispozici online
seznam těchto míst. Častí zákazníci mohou
vyřizovat mýtné automatickým odpočtem
pře data GPS. Je to možné za pomoci palubní jednotky AAK. Pro mýtné podvodníky obnáší pokuta do konce srpna 270 až
370 EUR, potom nejméně 470 EUR. Mýtné
se vztahuje na všechna nákladní vozidla
přes 3,5 t hmotnosti.
NĚMECKO
SPOLKOVÉ ZEMĚ CHTĚJÍ ZLEPŠIT
BODOVOU REFORMU
Reforma flensburgského bodového systému za prohřešky v silničním provozu jde
do vyjednávacího výboru obou parlamentů. Rozhodla o tom horní komora – Spolková rada, zastupující jednotlivé spolkové
země. Ty kromě jiného požadují, aby bodový rabat, uplatněný Spolkovým sněmem
za úspěšnou účast na odborných seminářích, byl zrušen. Kromě toho mají být
provinění, jež podle vládního návrhu jsou
bez bodového postihu – třeba zneužití poznávací značky nebo prohřešky při vedení
knihy jízd – být opět postihována ztrátou
bodů. Navíc má být na nově ustavených
seminářích zákonně zakotveno hodnocení
zvyšování řidičské kvality.
NEJVYŠŠÍ PODPŮRNÉ ČÁSTKY
S OHLEDEM NA MÝTNÉ SE SNÍŽÍ
Spolkové ministerstvo dopravy plánuje
snížit nejvyšší požadované částky programu harmonizace mýtného pro rok 2014.
Příslušné plány se diskutovaly v posledním kole rozhovorů mezi spolkovým ministerstvem dopravy, úřadem pro silniční
dopravu BAG a podnikatelskými svazy.
Jsou také uvedeny v interním oběžníku
spolkového svazu silniční nákladní dopra-
14
SILNIČNÍ DOPRAVA
vy a logistiky BGL. Nejvyšší podpora programu De­‑Minimis má poklesnout pro vozidla, podléhajícímu mýtnému, z 1 500 na
1 000 EUR. Při dalším vzdělávání se předpokládá snížení nejvyšších částek ze současných 600 na 420 za účastníka.
SPEDIČNÍ SVAZ DSLV DEFINUJE
SVÉ POŽADAVKY
Německý spediční a logistický obor požaduje trvale navýšení investic o 4 až 5 miliard EUR za rok do dopravní infrastruktury.
Na záměrech odkud by tyto prostředky
měly přijít, se hodlá spediční svaz DSLV za
určitých předpokladů podílet. Myslitelné
je zapojení všech účastníků na dopravě do
uživatelského financování, zvýšení současných sazeb mýtného anebo rozšíření poplatků za používání silnic na další silniční
úseky. Prezident svazu M. Krage o tom informoval na Podnikatelském dni v Berlíně.
Dopravní infrastruktura je také částí deseti­
‑bodového dokumentu „Politika mobility
pro udržitelné hospodářství a životní úro‑
veň“. DSLV odmítá, že by cílem bylo umělé zdražení silniční nákladní dopravy.
ÚŘEDNÍCI BAG NYNÍ SMĚJÍ
PŘI KONTROLÁCH DO KABIN
Úředníci Úřadu pro silniční dopravu BAG
budou moci v budoucnu provádět kontroly
i v kabinách vozidel. Parlamentní komora
Spolková rada schválila takovéto ustanovení v zákoně o silniční nákladní dopravě
(GüKG), jakož i další zákonné změny: pro
majitele chorvatských licencí pro EU platí
nejdříve dvouleté omezení kabotáže. Doprovodné doklady k zásilce bode možno
předkládat také v bezpapírově formě ­‑ třeba na notebooku či tabletovém počítači.
Dále v souladu s „Evropskou úmluvou
o práci jízdního personálu v mezinárodní
silniční dopravě“ (ERTR) bude možno v tuzemsku postihovat provinění, způsobená
v zahraničí. Upravena byla protimluvná
opatření ohledně kvalifikace řidičů z povolání a o řidičských průkazech.
JSOU NĚMEČTÍ ŘIDIČI MÁLO MOBILNÍ?
Předseda Zemského svazu bavorských
speditérů (LBS) Heinrich Doll radí členům
v současnosti opatrnost. Nejistá hospodářská situace zaměstnává také Bavorsko. Přitom pro SRN nevidí jinou alternativu než
Euro. Nejsložitější se situace ukazuje v italské relaci. Jsou sice ještě zásilky z Itálie na
sever, ale kvůli tamní složité situaci se nevozí z Bavorska do Itálie skoro nic. Jinak mnoho silničních speditérů také snižuje kapacity
autoparků. Na druhé straně je obtížené sehnat schopný personál a dobré vyučence.
Ze 420 členských podniků si jich 390 potřebné pracovníky sama vychovává.
Je tu další otevřený bod: němečtí nákladní
řidiči mají v mezinárodní dálkové dopravě
jen malou budoucnost. Jednak jsou hodně
drazí a dále pak nedostatečně mobilně nasaditelní.
Východoevropští řidiči – Rumuni, Bulhaři
či Poláci – jezdí tři týdny v kuse, dělají přestávky cestou a potom přijíždějí na týden
domů. A to je značná přednost východoevropských řidičů. Na to je sotva nějaký Němec připraven. Tito řidiči jsou rádi v pátek
odpoledne doma. Není to jen problém německých podniků, ale platí stejně nebo podobně pro všechny západoevropské země.
Netýká se to všech doprav. A je to otázka
kvality. Přirozeně zákazníci chtějí kupovat
cenově výhodně. Ale potom je zde odpověď, že při hodnotných či dokonce nebezpečných zásilkách a vyžadované kvalitě se
musí zaplatit příslušná cena. Jen tak mohu
vyhovět požadavků. Kdo kvalitě a spolehlivosti nepřikládá velký význam, obslouží se
v laciném segmentu se všemi riziky
NOVÁ EVROPSKÁ SÍŤ NA ČELE
S DACHSEREM
Dvanáct evropských logistiků, zaměřených
na potraviny, založilo v minulých dnech
European Food Network. Základ svazku,
zastoupeného v 21 zemích, tvoří jako systémový vedoucí Dachser a jako druhý největší
polská Raben Group. Kooperace přepravuje
zásilky potravin v plusových teplotních rozsazích s jednotným standardem. Společně
dosahuje dvanáct partnerů v potravinářské
oblasti obratu kolem 1,2 miliardy EUR a nasazuje flotilu kolem 3 500 chladírenských
vozidel.
TACHO A NAVI V JEDNOM PŘÍSTROJI
Skupina podniků Dako a společnost TomTom Business Solutions přináší na trh integrované řešení tachografu a navigace. Systém je v Německu k dispozici od 1. července. Nabízí truck­‑navigation, řidičovu komunikaci a průběžný management zakázek.
RAKOUSKO
PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO DOPLATEK
MÝTNÉHO
Od 1. 7. 2013 je prodloužena lhůta pro doplatek jen částečně uhrazeného dálničního
mýtného ze 48 na 96 hodin. Oznámila to
rakouská společnost dálničního financování Asfinag. Následná platba je však možná
jen jako doplatkové řízení – např. nesprávný počet náprav nebo Euro­‑třída. Pokud
nebylo zaplaceno vůbec nic, je následná
SILNIČNÍ DOPRAVA
platba možná jen během pěti hodin a 100
kilometrů na provozní stanici GO. Nové
opatření dává dopravcům více času k ověření skutečnosti. Také se snižuje nebezpečí
trestného mýtného (110 EUR při doplatkovém řízení, 220 EUR při nezaplacení).
RUSKO
HLEDÁ SE STŘEDNÍ STAV
Přes všechny růstové vyhlídky jsou právě
v logistice velké deficity. Patří k nim i otázky právních jistot nebo celního odbavení.
Toto bylo tématem odborného fóra, které
v minulých dnech organizoval německý
spolkový svaz nákladní silniční dopravy
a logistiky (BVL). „Směrujeme v současnos‑
ti především naše infrastrukturní projekty
cíleně na logistické služby,“ řekl ruský náměstek ministra dopravy Alexej Cydenov.
Jen pro výstavbu železniční sítě se počítá
se 60 miliardami EUR. Prioritou tu je optimalizace dopravního koridoru směrem na
Čínu. „Prakticky v celé zemi chybí kvalita‑
tivně vysoce hodnotná logistická zařízení“
řekl zase M. Jurevič, guvernér průmyslového regionu Čeljabinsk. Proto nyní vzniká
na jih od tohoto města logistické centrum
o rozloze 180 hektarů. Do roku 2014 mají
jít do provozu první kontejnerový terminál,
sklad a celnice. Myslitelné jsou zde také
fungující menší podniky. Právě příslušníci
středního stavu v Rusku chybějí a zde se
dá velmi dobře využít know­‑how třeba německých firem.
USA
TRUCKEŘI POD TLAKEM
Současný stav logistického odvětví v USA
je příznačný mírným růstem, vysokou nezaměstnaností a vysokými náklady práce.
Kromě toho je méně spolehlivých služeb
v nákladní dopravě, protože stále jsou místy nedostatky dopravních kapacit. Na růstu
nákladů se podepisuje akutní nedostatek
řidičů, který se ještě zostřuje novými pravidly o pracovních dobách, která platí od
1. července. „To žene náklady práce naho‑
ru, podniky musí řidičům více platit a lépe
je odborně připravovat,“ uvádí poradenská
firma Delcan. Jako dosud jde největší část
zbožových proudů po silnicích. Mnozí experti varují před nedostatky kapacit, pokud
se konjunktura skutečně rozjede. To může
ještě letos vést ke značnému zvýšení cen.
Nová pravidla přitom zkracují pracovní
doby nákladních řidičů a předpisují množství přestávek. Očekává se snížení produktivity mezi 2 a 10 procenty. Podle nejvýznamnějšího svazu autodopravců Američan
Trucking Associations chybí 30 000 řidičů.
Několik čísel z USA:
‑ nákladní auta loni přepravila 9,4 miliard
tun zboží
‑ 90 procent dopravců jsou malé podniky
se šesti a méně nákladními auty
‑ V silniční dopravě pracuje 6,9 milionů
osob, z toho řidičů je 1,61 milionů
‑ Průměrná hodinová mzda činí 18,16 USD
‑ 642 miliard USD měly činit tržby v silniční nákladní dopravě – představuje
80,7 % nákladů na dopravu ve Spojených
státech.
TAKTO NYNÍ PRACUJÍ AMERIČTÍ
NÁKLADNÍ ŘIDIČI
Denní pracovní doba:
V rámci časového úseku 24 hodin je doba
jízdy omezena na 11 hodin. Předepsána je
přestávka 30 minut po osmi hodinách.
Týdenní pracovní doma:
v rámci časového prostoru o sedmi dnech
je povoleno 60 hodin, v osmi dnech 70 hodin. Dosud to bylo 82 hodin. Nové je, že
v rámci této doby musí být dvě mimopracovní období mezi 1 hodinou noční
a 5 hodinou noční.
Postihy:
Řídit více než tři hodiny nad limit platí za
těžký přestupek, za který může být uložena značná pokuta. Podniky, které nechávají řidiče pracovat příliš dlouho, musí podle
úřadu Federal Motor Carrier Safety Administration počítat s pokutou 11 000 USD
za delikt.
Řidiči osobně navíc do 2 750 USD. Dvě
dodatkové hodiny se povoluji při ztížených
okolnostech, jako je špatné počasí nebo
objížďka po nehodě. Předvídatelné zácpy
na silnicích se za toto nepovažují.
Sotva některý zákon, který se týká dopravy, byl tak rozporován jako pravidla o pracovních dobách nákladních řidičů. Výše
zmíněný úřad pro silniční bezpečnost uvádí, že díky novým pravidlům by mělo výrazně poklesnout riziko nehod. 15 % řidičů
pracovalo dosud více než 70 hodin týdně.
Transport magazín 8/2013
15
Přijďte si prohlédnout novou dopravní techniku
na setkání, které pro Vás připravil
9,00-17,00 h
ČESMAD BOHEMIA.
říjen
3
Brno
areál
TURBOSOL SERVIS, spol. s r. o.
Kšírova 682/246
619 00 Brno
Semináře
Prezentace dopravní techniky a předvedení nových tahačů například
IVECO, DAF, SCANIA, MERCEDES BENZ... - rozhodující výrobci
vozidel určených pro trh v ČR, návěsů KOEGEL, KRONE, SCHMITZ
CARGOBULL..., prezentace možnosti financování nákupu ..., konzultace,
odborný seminář k problematice digitálních tachografů, silniční
kontroly pracovních režimů řidičů. Doprovodný program s populárním
moderátorem, prezentace PČR - nové policejní passaty a motorky na
kontrolu rychlosti, pro účastníky losování vizitek o hodnotné ceny,
občerstvení zajištěno.
VSTUP ZDARMA - po zaslání přihlášky na e-mail: [email protected]
(přihlášku naleznete na našich internetových stránkách www.prodopravce.cz)
• nové digitální tachografy – Siemens, Stoneridge, vývoj, co se chystá • uchycení a uložení nákladu praktické ukázky • trh práce řidičů – nový pracovní portál ww.truckjobs.cz pro dopravní firmy, řidiče
a školy • představení systému Eco Effect – systém opatření k výrazným úsporám spotřeby paliva
TRANSPORT SHOW
ČESMAD BOHEMIA - Nad Sokolovnou 117/1, 147 00 Praha 4 - Podolí
[email protected], +420 241 040 111, www.prodopravce.cz
EKONOMIKA
&LEGISLATIVA
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Pojištění odpovědnosti za škody
Dr. Mgr. Milan Hradec
Dr. Mgr. Milan Hradec
Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník
na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší
na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript.
E–mail: milan. [email protected] cz
P
rovozovatel mezinárodní silniční dopravy je zainteresován
na tom, aby činnost, kterou
provádí a která s sebou nese
značná rizika, měl řádně zajištěnou.
K tomu zajištění slouží především odpovídající pojištění. Pojištění odpovědnosti dopravce je pojištěním nepovinným a sjednává se smlouvou
mezi dopravcem a zvolenou
pojišťovnou. Dopravce se ovšem může rozhodnout i pro
takový postup, že příslušnou
pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti nesjedná
a zajistí se jiným způsobem
­‑ samopojištění. Avšak tím
se nijak nemění obsah jeho
odpovědnosti vůči příkazci.
Nepojištěný dopravce musí
však počítat s tím, že jeho
nabídka pro přepravce zřejmě neobstojí v konkurenci,
neboť přepravce nebo jím
pověřený zasilatel si bude vybírat pro obstarání, případně
realizaci přepravy jen takového dopravce, který rizika
škod, které mohou vzniknout
v průběhu přepravy, bude mít
kryta odpovídajícím smluvním pojištěním. POJIŠTĚNÍ
ODPOVĚDNOSTI
ZA ŠKODY
Pojištění odpovědnosti za
škody kryje rizika související se skutečností, že pojištěný subjekt může způsobit
svou činností škody jinému
subjektu, a to škody na majetku, na zdraví a na životě,
nebo finanční škody za které poškozenému odpovídá.
Předmětem pojištění odpovědnosti je tedy právní vztah
­‑ odpovědnost za škodu.
Odpovědnost za škodu je
upravena řadou norem českého právního řádu a jednotlivá odvětví práva zpracovávají vlastní systém kvalifikace
odpovědnosti za způsobenou škodu. Obchodní zákoník upravuje například odpovědnost za vady výrobku,
zákoník práce specifikuje
odpovědnost
zaměstnavatele za škodu způsobenou
pracovním úrazem a nemocí
z povolání a odpovědnost
zaměstnance za škodu způsobenou při výkonu povolání. Občanský zákoník se pak
zabývá odpovědností za škodu v nejširší míře, upravuje
obecnou odpovědnost fyzických i právnických osob.
Vzhledem ktomu, že se
budeme na následujících
stránkách věnovat pojištění odpovědnosti silničního
dopravce, kvalifikace odpovědnosti v rámci zákoníku
práce by byla bezpředmětná a vzhledem ktomu, že se
budeme zabývat mezinárodním přepravcem, vypustíme i úpravu odpovědností
v rámci obchodního zákoníku. Zákon č. 37/2004 Sb.,
o pojistné smlouvě, zařazuje
pojištění odpovědnosti za
škody jednoznačně mezí
pojištění, která mohou být
sjednána pouze jako škodová, avšak v případě škody na
životě, tedy odškodnění pozůstalých, je občanských zákoníkem pevně stanoveno,
jaký obnos pozůstalí obdrží.
Z toho důvodu nemůžeme
zcela s jistotou říci, že pojištění odpovědnosti za škody
je právě a jen škodové.
Předcházení hrozícím
škodám
Každý je povinen počínat si
tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na
přírodě a životním prostředí.
Komu škoda hrozí, je povinen
k jejímu odvrácení zakročit
způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení. Kdo způsobil škodu, když odvracel
přímo hrozící nebezpečí, které sám nevyvolal, není za ni
odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných
okolností odvrátit jinak anebo
jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný
nebo ještě závažnější než ten,
který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu, kdo ji způsobil
v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku.
Odpovědnost
můžeme
rozdělit na:
• subjektivní odpovědnost
(za zaviněni) ­‑ předpokladem vzniku odpovědnosti
ekonomického subjektu
za škodu je zavinění škody
• objektivní odpovědnost
(za výsledek) ­‑ odpovědnost za škodu vzniká bez
ohledu na zavinění nebo
nezavinění
• zvláštní odpovědnost mezí niž patří například odpovědnost za škodu na
věcech převzatých (auto-
Transport magazín 8/2013
17
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
opravna, čístírna), odpovědnost nezletilého, odpovědnost za škodu způsobenou
provozem dopravních prostředků, odpovědnost za
škodu způsobenou zvlášť
nebezpečným provozem
(jedy, chemikálie, radioaktivní látky), odpovědnost za
škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech (ubytovací a restaurační služby).
Pro stanovení subjektivní odpovědnosti, tj. „za zavinění“,
jsou nutné následující předpoklady:
• jedná se o protiprávní úkon,
o vznikla vyčíslitelná škoda,
• existuje příčinná souvislost
mezi protiprávním úkonem
a vzniklou škodou, o zavinění škůdce.
Objektivní odpovědnost, tj.
„za výsledek“, je dána pouhým
provozováním činností od samého počátku a jsou naplněny
předpoklady:
• nastala škodná událost,
o vznikla vyčíslitelná škoda,
• existuje souvislost mezi
škodnou událostí a vzniklou
škodou (kauzalita).
Zákonná ustanovení upravují i společnou odpovědnost
vícero škůdců (odpovědnost
společná a nerozdílná), spoluzavinění poškozeného a způsob a rozsah náhrady škody.
I když zákon připouští realizaci
náhrady škody uvedením v předešlý stav (naturální restituci),
preferuje úhradu v penězích.
Škodu můžeme rozdělit na skutečnou, tedy majetkovou újmu,
na ušlý zisk, tj. čeho by mohl
poškozený dosáhnout, pokud
by nedošlo ke vzniku škody.
Škoda může nastat i na zdraví,
v těchto případech se jednorázově odškodňuje bolestné,
ztráta výdělku po dobu pracovní neschopnosti nebo při invaliditě, či náklady vynaložené
na uzdravení. Součástí škod na
zdraví mohou být také náhrady nákladů na pohřeb, výživu
pozůstalých a jednorázové odškodnění pozůstalých, jehož
výše je stanovena zákonem
v závislosti na příbuzenském
vztahu. Jak je uvedeno výše,
touto problematikou se zabývá občanský zákoník, který je
upravován vyhláškou na základě dohody Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce
a sociálních věcí.
Jako formy pojištění odpovědnosti za škodu lze uplatnit:
• zákonné pojištění, jehož počátek, trvání i zánik jsou
upraveny právním předpisem (zákonem),
• povinné smluvní, kdy sjednání je uloženo právní normou (např. pojišťovací zprostředkovatel, notář, lékař,
dražitel, myslivec), o dobrovolné smluvní, uzavřené podle vlastní vůle pojistníka.
Pojištěni odpovědnosti za
škodu je však nutno přísně
rozlišit od pojištění fínančních
ztrát, příp. jiných majetkových
hodnot. Není jej možno sjednat pro případy, kde nejde
o odpovědnost za škodu, ale
o jiný Odpovědnostní vztah,
např. smluvní pokuta, pokuta
podle zákona o přestupcích,
peněžitý trest apod. Taková
nebezpečí by bylo možno
pojistit v souladu se zákonem
o pojišťovnictví jako „pojištění
různých finančních ztrát“.
Pojmy a terminologie
Při sjednávání pojištění může
někdy dojít k nepřesné interpretaci a označování jak subjektů vystupujících v přepravním procesu, tak i některých
úkonů. Díky definici pojmů
a výrazů bude pro obě smluvní
strany, tj. pojistitele a pojištěného, jednodušší se orientovat
nebo napomůže se vyhnout
případným nedorozuměním,
které by mohly nastat například
při řešení pojistné události.
Doprava
cílený pohyb dopravních prostředků nebo činnost dopravních zařízení
Přeprava
přemisťování věcí zboží, zásilek
a osob jako výsledek dopravy,
Druh dopravy
doprava charakterizovaná určitým organizačním celkem
a řízením používající převážně
určitý druh dopravního prostředku,
Dopravní prostředek
technický prostředek, jehož
pohybem se uskutečňuje přemísťování věcí (zboží) a osob,
Dopravce
provozovatel dopravy, který zabezpečuje přepravu věcí (zboží) pro cizí subjekty,
Přepravce
uživatel dopravních služeb,
jedná se zejména o příkazce, tj.
osoby, které mají zájem využít
služeb dopravce ­‑ přemístění
věcí nebo osob. Dále se jedná
o osoby, které vystupují jako
odesílatelé a příjemci,
Zasilatelství (spedice)
obor podnikatelské činnosti,
která spočívá v obstarávání přepravy vlastním jménem na účet
příkazce. S obstaráváním přepravy mohou být spojeny další
činnosti, které s přepravou bezprostředně souvisejí (skladování, překlady, celní řízení)
Vnitrostátní přeprava
přeprava prováděná pouze
v rámci území jediného státu,
bez překročení hranic,
Mezinárodní přeprava
přeprava prováděná na území
minimálně dvou států, nebo
transitu přes tyto státy, kdy jsou
překročeny hranice jiného státu; mezinárodní (vnitrostátní)
silniční dopravou se pak rozumí silniční doprava včetně manipulace, vykládky a nakládky
přepravovaného nákladu,
Kabotážní přeprava
dočasné provozování vnitrostátní silniční přepravy zboží
pro cizí potřebu v jiném členském státě, aniž by tam měl
dopravce sídlo nebo byl jinak
usazen,
Kombinovaná přeprava
intermodální přeprava s převažující železniční, říční, námořní či leteckou dopravou, kdy
počáteční a konečná silniční
doprava je podle možností co
nejkratší,
Poškození věci
změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou (lze používat k původnímu
účelu),
18
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Zničení věci
změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit
opravou (nelze používat k původnímu účelu),
Pojistný rok
období jednoho kalendářního
roku, který počíná běžet dnem
počátku pojištění,
Sublimit pojistného plnění
horní hranice plnění pojistitele
pro jednu a všechny pojistné
události nastalé v průběhu pojistného roku.
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu ­‑ obecné výluky
z pojištění
1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou:
(a)úmyslně;
(b)převzetím nad rámec stanovený právními předpisy nebo převzetím ve
smlouvě nebo prodlením
se splněním smluvní povinnosti;
(c)na věcech, které pojištěný nebo oprávněná osoba užívá neoprávněně;
(d)v důsledku trestné činnosti pojištěného nebo jakéhokoliv podvodného nebo nepoctivého jednání;
(e)v případě, že vznikl nárok na pojistné plnění na
pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání;
(f) v souvislosti s válečnými
událostmi, občanskými
nepokoji, vzpourami, stávkami nebo terorismem;
(g)účinky jaderné energie,
účinky silikátů, formaldehydu nebo azbestu, účinky toxických látek a plísní,
působením elektromagnetických polí;
(h)rozšířením nebo přenosem nakažlivé choroby
lidí, zvířat nebo rostlin;
(i) genetickými změnami organismu nebo geneticky
modifikovanými organismy včetně jakéhokoliv
z nich získaného proteinu nebo produktu obsahujícího modifikovaný
genetický prvek GMO
nebo protein;
(j) sesouváním půdy, erozí,
poddolováním, odstřelem
nebo otřesy v důsledku
demoličních prací;
(k) znečištěním životního
prostředí nebo postupným působením unikajících látek nebo postupným působením teploty,
vlhkosti, hluku, zářením
všeho druhu;
(I) v souvislosti s jakoukoliv
náhradou škody přisouzenou soudem Spojených
států amerických nebo
Kanady
(m) přerušním, omezením
nebo kolísáním dodávek
vody, plynu, elektřiny nebo tepla;
(n) jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, která nemá
původ ve škodě na zdraví
nebo na věci (tzv. čistá
finanční škoda);
(o)poškozením, zničením
nebo pohřešováním záznamů na zvukových,
obrazových a datových
nosičích;
(p) na dopravním prostředku, který pojištěný oprávněně užívá;
(q) kybernetickým nebezpečí
2) Není­‑li v pojistné smlouvě
uvedeno jinak, pojištění se
dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:
(a)vzniklou jinak než na
zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo
pohřešováním věci, která
má původ ve škodě na
zdraví nebo na věci;
(b)vzniklou na věcech, které
nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti
(zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej,
uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.),
dojde­‑li k jejich poškození,
zničení nebo pohřešování;
(c)vzniklou na věcech, které
sice nejsou ve vlastnictví
pojištěného, které však
pojištěný oprávněně užívá, dojde­‑li k jejich poškození, zničeni nebo
pohřešování;
(d)vzniklou vyrobením vadného výrobku; na věci
oddané pojištěných nebo
na věci, na které pojištěný vykonával objednanou činnost, pokud ke
škodě došlo proto, že objednaná činnost byla vadně provedena nebo dodaná věc byla vadná;
(e)vzniklou na přepravovaných věcech nebo vyplývající z přepravních nebo
zasílatelských smluv;
(f) vzniklou v souvislostí
s činností, u které právní
předpis ukládá povinnost
uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu;
(g)vzniklou provozováním
profesionální sportovní
činnosti a aktivním účastní kům organizované
sportovní soutěže;
(h)vzniklou na věcech zaměstnanců při plnění
pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích
nebo v přímé souvislosti
s nimi;
(i) vzniklou na pozemcích,
porostech, plodinách, zemědělských kulturách
a zvířatech pasoucími se
hospodářskými zvířaty
nebo volně žijící zvěří;
(j) vzniklou provozem létajících zařízení a plavidel;
(k) vzniklou uplatněním regresních nároků v souvislosti s pracovní neschopností nebo regresních
nároků uplatněných zdravotní pojišťovnou v souvis-
losti s pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání.
3) Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škodu, za kterou pojištěný odpovídá:
(a)svému manželu nebo příbuzným v řadě přímé nebo
osobám, které s ním žijí ve
společné domácnosti;
(b)svým společníkům a osobám jim blízkým nebo
spolupojištěným osobám;
(c)podnikatelskému subjektu,
ve kterém má pojištěný nebo osoby jemu blízké většinovou majetkovou účast.
4) Pojistitel dálen nehradí škodu způsobenou:
(a)uložením nebo uplatňováním pokut, penále či
jiných smluvních, správních nebo trestních sankcí, není­‑li v DPP nebo
pojistné smlouvě ujednáno jinak;
(b)následkem požití alkoholu nebo užitím psychotropní, omamné nebo jiné návykové látky nebo
léku označeného varovným symbolem.
V pojistné smlouvě lze
ujednat, že pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu
vzniklou i jinak než způsoby
uvedenými v odstavci 1) až 4).
Výluky uvedené bodě 2 jsou
pro dopravce upraveny doplňkovými pojistnými podmínkami. To samé by platilo i pro jiné
druhy odpovědnostního pojištění, tedy nejen pro dopravce.
Pokračování v příštím čísle
Můžete zasílat různé dotazy na níže uvedené kontakty
či do redakce, na které vám autor rád odpoví nebo v případě nutnosti poradí s upřesněním celé škodní události, ať
už se týká pojištěného nebo poškozeného.
Případné dotazy můžete směrovat na:
www.lpuassistance. cz
www.ikep.cz
Tel.: +420 731 157 400
Autor:
milan. [email protected] cz
Mobil: +420 603 840 061
Transport magazín 8/2013
19
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Jak se jezdí podle zákona
o cestnej premávke
doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
V
řadě států Evropské
unie dochází v rámci
právní úpravy k důležitým změnám, které si kladou
za cíl zvýšit účinnost právní
úpravy ve prospěch zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a úpravou jednotlivých
stávajících ustanovení, nebo
přímo zapracování nových,
dosáhnout pozitivních změn
v dopravním chování účastníků silničního provozu.
Ke změnám došlo v rámci
tuzemské právní úpravy zákonů a prováděcích předpisů,
které jsou v některých případech velmi zásadní. Očekává
se od nich pozitivní efekt v reálných dopravních situacích.
Často hovoříme o změnách
v zahraniční právní úpravě,
která reaguje na dopravní situaci v tom kterém členském
státě. Málo se však ví o novelizaci, a to často velmi zásadní,
přímo vedle nás, jak bychom
řekli za řekou (Moravou).
Slovenská republika řeší dopravní bezpečnost velmi zásadním způsobem a nám přes
minimální jazykovou bariéru
zůstává řada právních ustanovení neznámá a může našim
řidičům i dopravcům způsobit
řadu nepříjemných překvapení. A jestliže poslední velká
novelizace zákona č.8/2009
Z.z. (Sbírky zákonů) o cestnej
premávke proběhla s účinností od 19. ledna letošního roku,
je potřebné se o těchto změnách a ostatně vůbec o celé
právní úpravě na Slovensku
podrobněji zmínit.
20
w Hovořit budeme především o některých uvedených
zásadních odlišnostech oproti
naší právní úpravě s důrazem
na silniční dopravu a na následky, které mohou z neznalosti zákonů pramenit. Zejména se budeme zabývat:
• povinnostmi provozovatele
a držitele vozidla,
• rychlostí jízdy,
• jízdou na dálnici,
• zimním obdobím,
• dopravními nehodami,
• oprávněním policie s důrazem na zadržení řidičského
průkazu a evidenčního průkazu vozidla,
• závažným porušením pravidel silničního provozu,
• správními delikty právnických a fyzických osob,
• zvláštními správními delikty držitele vozidla
• hrazení pokut.
Povinnosti držitele vozidla
Již první paragrafy tohoto zákona rozlišují povinnosti řidiče,
provozovatele a držitele vozidla.
Toto rozdělení na provozovatele a držitele vozidla zpřesňuje
povinnosti ze zákona v prvním
případě zejména pro fyzické
a právnické osoby podnikající
v silniční dopravě a ve druhém
případě potom plně přenáší
zodpovědnost za dodržování
pravidel silničního provozu na
všechny držitele vozidel bez
rozdílu. Povinnosti ze zákona
jsou v § 6a taxativně vyjmenovány a vedle porušení zákazu
předjíždění, překračování rychlosti, povinnosti zastavit vozidlo,
zákazů otáčení a couvání, jízdy
přes železniční přejezd, zákazů
vjezdu, odbočování a přikázaného směru jízdy, je zde důležité ustanovení o dodržení:
­‑ nejvyšší přípustné celkové
hmotnosti vozidla,
­‑ nejvyšší přípustné hmotnosti jízdní soupravy,
­‑ nejvyšší přípustné celkové hmotnosti přípojného
vozidla,
­‑ nejvyšší přípustné hmotnosti připadající na nápravu vozidla.
Za tato porušení povinností
z tohoto zákona tedy zodpovídá nikoli řidič ale držitel vozidla, pokud jím není řidič sám.
Rychlost jízdy
Ustanovení zákona o rychlosti jízdy je oproti naší právní úpravě odlišné, a to nejen
z hlediska stanovení výše nejvyšší dovolené rychlosti, ale
i v sankcích za její překročení
(k tomu v další části článku).
Stanovení nejvyšší dovolené
rychlosti je vedle obecného
pravidla vymezeno s výraznými odlišnostmi taxativně podle druhů a hmotnosti vozidel.
• řidič autobusu a řidič motorového vozidla do nejvyšší přípustné hmotnosti do 3 500 kg,
smí jet mimo obec nejvyšší dovolenou rychlostí do 90 km/h,
na dálnici a na silnici pro motorová vozidla smí jet řidič autobusu nejvýše 100 km/h!
• řidič vozidla s celkovou
hmotností převyšující 3 500 kg
smí jet mimo obec a na dálnici
a silnici pro motorová vozidla
nejvýše 90 km/h, což se týká
i vozidel s přípojným vozidlem
o celkové přípustné hmotnosti
vyšší než 750 kg,
• v obci smí řidič jet nejvyšší
dovolenou rychlostí 50 km/h,
pokud se jedná o dálnici nebo
silnici pro motorová vozidla
v obci, potom nejvýše 90 km/h,
•
řidič nesmí překročit
nejvyšší konstrukční rychlost
vozidla, a pokud se jedná
o jízdní soupravu, ani nejvyšší
konstrukční rychlost některého z vozidel jízdní soupravy.
Z uvedených ustanovení
vyplývá snížení nejvyšší dovolené rychlosti autobusu na
dálnici na 100 km/h a zvýšení
rychlosti vozidel s celkovou
hmotností nad 3 500 kg mimo
obec na 90 km/h. Důležitým
ustanovením v rámci možného přestupku je překročení
nejvyšší konstrukční rychlosti
vozidla.
Zvláštnosti provozu na dálnici a na silnici pro motorová
vozidla
Řidič motorového vozidla
kategorie N (vozidla určená
k přepravě nákladů), jejichž
nejvyšší přípustná celková
hmotnost přesahuje 7 500 kg,
nebo řidič jízdní soupravy
přesahující uvedenou hmotnost, nesmí při jízdě na dálnici
předjíždět jiné motorové vozidlo. Zvláštní ustanovení, které v naší právní úpravě takto
taxativně specifikováno není,
je stanovení bezpečné vzdálenosti za vpředu jedoucím
vozidlem.
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
Bezpečná vzdálenost je
minimálně taková bezpečná
vzdálenost, kterou vozidlo projede za dvě vteřiny. Pokud se
jedná o vozidlo kategorie M3,
N2, nebo N3, jedná se o vzdálenost, kterou projede toto vozidlo za tři vteřiny.
Zvláštnosti provozu v zimním období
V tomto paragrafu je pro
naši nákladní dopravu specifické ustanovení, které ukládá
řidiči povinnost před jízdou
odstranit z vozidla a nákladu
kusy ledu a sněhu, které by se
po dobu jízdy mohly uvolnit.
Je zajímavé, že zákon o cestnej premávke ve svém znění
nestanoví v zimním období
předepsanou hloubku dezénu
hlavních dezénových drážek
nebo zářezů.
Dopravní nehoda
U dopravní nehody je v rámci zákona o cestnej premávke
stanovena povinnost nehodu,
jejíž následky jsou dále popsány, vždy ohlásit policistovi!
Dopravní nehoda je charakterizována jako událost v silničním provozu, která se stane
v přímé souvislosti s provozem vozidla a při které
­‑ se usmrtí nebo zraní osoba,
­‑ se poškodí silnice nebo
všeobecně prospěšné zařízení,
­‑ uniknou nebezpečné látky,
­‑ na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí anebo na
jiném majetku, vznikne
hmotná škoda zřejmě převyšující jeden a půl násobek větší škody podle
Trestního zákona.
Všeobecná oprávnění
policie
V rámci všeobecných oprávnění policisty je důležitá okolnost, kdy je policista oprávněn
vyzvat řidiče, aby se podrobil
vyšetření, zda není ovlivněn
alkoholem nebo jinou návykovou látkou, nebo léky, které
mohou snížit jeho schopnost
bezpečného řízení vozidla.
Dále potom kontrolovat
technickou způsobilost vozidla
a úplnost jeho výstroje a výbavy a vyzvat řidiče, aby se
podrobil kontrole porovnání
údajů uvedených v osvědčení
o evidenci vozidla, evidenční-
ho dokladu vydaného v cizině,
a technického osvědčení vozidla s údaji na vozidle. Důraz
je kladem i na měření rozměrů
a hmotnosti vozidla. Ostatní
všeobecná oprávnění jsou s Policií České republiky totožná.
Zadržení řidičského
průkazu
V tomto zvláštním oprávnění jsou oproti naší právní úpravě významné změny, které by
mohly naše řidiče i dopravce
nemile překvapit. Pro objasnění tohoto oprávnění je nutno tuto část zákona popsat.
Oprávnění je definováno
tak, že policista je oprávněn
zadržet řidičský průkaz vydaný orgánem Slovenské republiky nebo orgánem jiného
státu, jestliže
1) je možno uložit trest nebo
sankci zákazu činnosti, spočívajícímu v zákazu řízení
vozidla (se zákazem činnosti
řízení vozidla je i u nás spojena řada přestupků, jakým
je např. vyšší překročení
rychlosti), v tomto případě je
možno zadržet i mezinárodní řidičský průkaz,
2) je řidičský průkaz neplatný,
3) je řidiči soudem uložený zákaz řídit motorové vozidlo,
4) orgán Policajného zboru
rozhodl o přezkoumání
zdravotní nebo psychické
způsobilosti.
Pro naše řidiče je důležitý
první a druhý odstavec, neboť se týká řidičů cizího státu
a navazují na ně další policejní opatření.
Při splnění podmínek uvedených v odstavci 1, je policista oprávněn zadržet řidičský
průkaz, a to až do pravomocného ukončení věci. Policista
bezprostředně po zadržení
řidičského průkazu vydá řidiči o tomto opatření potvrzení.
V tomto potvrzení policista
může povolit další jízdu s vozidlem, a to až na 15 dnů,
pokud by tímto rozhodnutím
nebyla ohrožena bezpečnost
silničního provozu, přičemž
toto potvrzení platí pouze na
území Slovenské republiky.
wDůležitá jsou pro nás
specifická ustanovení tohoto
zákona. Ta stanoví oprávnění
policisty zadržet řidičský průkaz kromě předchozích případů i tehdy, jestliže je řidiči
uložena bloková pokuta:
­‑ za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu,
­‑ za přestupek nezaplacení
úhrady za užívání dálnic,
silnic pro motorová vozidla
a silnic I. tříd,
­‑ nebo za přestupek spáchaný porušením předpisů na
úseku organizace pracovní
doby v dopravě (AETR),
­‑ uloženou pokutu je řidič
ochoten zaplatit, ale nemůže tak učinit na místě.
I v tomto případě policista
vystaví potvrzení na další
jízdu až do 15 dnů. V potvrzení však musí být uveden rozsah řidičského
oprávnění a způsob vrácení řidičského oprávnění,
Zadržení osvědčení o registraci vozidla vydaného v cizině,
technického osvědčení vozidla
a tabulky s evidenčním číslem
Tato ustanovení se významně odlišují od právního ustanovení v České republice, kde policie nemůže zadržet osvědčení
o registraci vozidla ani tabulky
s evidenčním číslem vozidla.
Ustanovení zákona o cestnej
premávke obojí umožňuje,
jako oprávnění policisty, ve stanovených případech, které zde
zkráceně uvádíme:
­‑ vozidlo je nezpůsobilé, nebo technicky nezpůsobilé
k provozu na pozemních komunikacích, nebo bylo vozidlo vyřazené z evidence;
­‑ řidič nemůže prokázat, že
vozidlo ve stanovené lhůtě
absolvovalo technickou
prohlídku a měření emisí;
­‑ na vozidle je nečitelná nebo
poškozená tabulka s evidenčním číslem vozidla, nebo je tabulka umístěna v rozporu s ustanovením zákona;
­‑ řidič nepředloží potvrzení
o pojištění vozidla;
­‑ vozidlo přesahuje největší
přípustné rozměry vozidla
a nemá povolení pro zvlášt-
Transport magazín 8/2013
21
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
ní užívání komunikace;
­‑ vozidlo přesahuje nejvyšší
přípustné hmotnosti vozidla;
‑ řidič vozidla poruší ustanovení zvláštního předpisu
o organizaci pracovní doby
v dopravě;
‑ vozidlo nemá zaplacenou
úhradu za užívání vymezených úseků dálnic, silnic
pro motorová vozidla a silnic I. třídy.
Policista vydá na místě potvrzení o zadržení osvědčení
o registraci vozidla a o zadržení tabulky s registračním
číslem. V potvrzení policista
může povolit další jízdu až na
15 dní, avšak s platností pouze
na území Slovenské republiky.
Tabulku s registrační značkou
z motorového vozidla odmontuje policista, pokud tak na
jeho výzvu neučiní řidič sám.
Porušení pravidel silničního
provozu
Zákon o cestnej premávke
uvádí taxativně závažné porušení pravidel silničního provozu. Toto závažné porušení zákona s sebou nese oprávnění
policisty zadržet řidičský průkaz. Zde je třeba uvést zásadní
změnu oproti právnímu pořádku České republiky. Slovenská
republika oblast dohledu na
bezpečnost silničního provozu
včetně správního trestání svěřila v celém rozsahu Policajnému zboru. Do oblasti správního řízení tedy nevstupují, jako
je tomu u nás, obce s rozšířenou působností a v rámci
odvolacího řízení kraje. V případě spáchání trestného činu
zasílá Policajný zbor podezření ze spáchání trestného činu
prokurátorovi. Slovenská republika nemá státní zástupce.
Popsání závažného porušení zákona je obdobou
ustanovení našeho zákona
č.361/2000 Sb., § 125 c, přestupky s některými změnami,
které uvádíme, a samozřejmě s dopadem na rozšířená
oprávnění policie Slovenské
republiky (zadržení řidičského
průkazu, osvědčení o registraci vozidla, a zadržení tabulky
22
s evidenčním číslem). Mezi
tyto změny rozšiřující a formulující povinnosti pro naše řidiče
patří především:
‑ jízda po požití léku, který
může snížit schopnost řidiče k bezpečnému řízení
vozidla,
‑ přejezd křižovatky na signál „STŮJ“, dávaný policistou nebo jinou oprávněnou
osobou, nebo vyplývající
z dopravní značky nebo
z dopravního zařízení,
‑ jízda v protisměru, pokud
si to nevyžaduje situace
v silničním provozu,
‑ neumožnění bezpečné
a plynulé jízdy vozidlu
s právem přednosti jízdy.
Správní delikty podnikající
právnické nebo fyzické osoby
Orgán policajného zboru Slovenské republiky uloží
pokutu do 3 500 eur, jestliže
uvedené osoby:
‑ přikáží nebo povolí, aby se
k jízdě použilo vozidlo
včetně nákladu, které odporuje podmínkám pro
přepravu stanoveným tímto
zákonem nebo prováděcím
předpisem,
‑ bez vědomí řidiče nebo jeho provozovatele při nakládání zboží překročí nejvyšší přípustnou hmotnost
vozidla nebo přípojného
vozidla, nebo přípustnou
hmotnost na nápravu,
‑ neodstraní překážku silničního provozu,
‑ v souvislosti s jednáním
o přestupku proti bezpečnosti silničního provozu
neoznámí osobní údaje
osoby, které svěřil řízení
vozidla.
U těchto zvolených deliktů
je při opakování deliktu do
jednoho roku orgánem Policejního zboru možno uložit
ve správním řízení pokutu až
do výše 7 000 eur.
Zvláštní ustanovení o správních deliktech držitele vozidla
V tomto ustanovení zákon
taxativně vymezuje finanční
pokuty za specifické správní delikty držitele vozidla.
Z tohoto ustanovení vyplývá
i nám známé správní ustanovení, kdy za vozidlo a za jeho
zákonné používání v silničním
provozu zodpovídá jeho držitel. Zde je nutno uvést skutečnost, že Slovenská republika je jedním z několika států
v Evropě, v nichž není dosud
zaveden bodový systém. To
také vypovídá o zjednodušení
řešení správních deliktů, kdy
není těžiště položeno na zodpovědnost řidiče vozidla, ale
právě na jeho provozovatele,
pokud není vozidlo zastaveno
a řidič prokazatelně zjištěn.
Vzhledem k rozsahu článku
nelze uvádět všechny jmenované správní delikty, uvádíme
proto dva hlavní okruhy deliktů a to:
‑ překročení nejvyšší povolené rychlosti v obci a mimo obec,
‑ překročení povolené hmotnosti vozidla.
Překročení nejvyšší povolené rychlosti
Za nejdůležitější změnu oproti naší právní úpravě lze označit
obecně překročení rychlosti
pouze v rozdílu 5 km/h, a to ve
14 odstupňovaných rychlost-
ních rozdílech, a to jak v obci,
tak i mimo obec.
Jako příklad uvádíme některé pokuty a rozpětí překročení
rychlostí v obci:
a) 15 eur, jestliže byla překročena rychlost o 6 až 10 km/h
b) 39 eur, pokud byla překročena rychlost o 11 až 15 km/h
c) 66 eur, při překročení rychlosti o 16 až 20 km/h
d) 96 eur, při překročení rychlosti o 21 až 25 km/h
e) 141 eur, pokud došlo k překročení rychlosti o 26 až
30 km/h
k) 540 eur, při překročení
rychlosti o 56 až 60 km/h
l) 600 eur, při překročení
o 61 až 65 km/h
m)699 eur, při překročení
o 66 až 70 km/h
n) 798 eur, pokud byla překročena rychlost o více než
70 km/h
Příklady překročení nejvyšší dovolené rychlosti mimo
obec:
a) 30 eur, při překročení rychlosti o 11 až 15 km/h
b) 42 eur, při překročení rychlosti o 16 až 20 km/h
c) 66 eur, při překročení o 21
až 25 km/h
d) 99 eur, při překročení o 26
až 30 km/1
e) 162 eur, při překročení o 31
až 35 km/h­‑1
k) 540 eur, při překročení
rychlosti o 61 až 65 km/h
l) 600 eur, při překročení
rychlosti o 66 až 70 km/h
m)699 eur, při překročení
o 71 až 75 km/h
n) 798 eur, při překročení
o více než 75 km/h - tím se
rozumí např. v dálničním
EKONOMIKA A LEGISLATIVA
provozu u vozidel kategorie M1 jízda rychlostí přes
205 km/h;
Příklady překroční rychlosti
jsou podle tohoto zákona velmi přísné a je nutno si uvědomit, že překročení rychlosti je
vedle vysoké finanční částky
spojeno i s odebráním řidičského průkazu.
Překročení hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy
a) překročení hmotnosti do
10 % ­‑ 99 eur
b) překročení nad 10% do
15 % ­‑ 231 eur
c) překročení nad 15 % do
20 % ­‑ 342 eur
d) překročení nad 20 % do
25 % ­‑ 450 eur
e) překročení hmotnosti nad
25% do 30% ­‑ 570 eur
f) překročení nad 30 % do
35 % ­‑ 681 eur
g) překročení více než 35 % ­‑
798 eur
Pro nás je důležitá dvojnásobná lhůta, která je stanovena pro uložení pokuty od
data porušení povinnosti, tedy
oproti našemu právnímu ustanovení až do dvou let.
Vymezení výše pokuty, její
uhrazení a projednání správního deliktu držitele vozidla
Pokud bylo jedním jednáním spácháno několik přestupků, bude výše pokuty
stanovena podle nejpřísněji
postihovaného, nejzávažnějšího přestupku. Zákon jasně
stanoví, že správní delikt držitele vozidla může být projednán jen tehdy, pokud byl zaznamenán technickými prostředky, které používá nebo
využívá Policejní zbor.
V našem správním řádu je to
pouze jeden rok, je však vyvíjeno značné úsilí o prodloužení této lhůty alespoň na dva
roky, přestože např. Německo
tuto správní situaci řeší do
tří měsíců.
hovoří o splatnosti pokuty do
15 dnů od doručení právního
rozkazu (to platí pro všechny
řidiče, bez ohledu na státní
příslušnost. Pokud tedy držitel
vozidla uhradí do 15 dnů dvě
třetiny z uložené výše pokuty,
pokuta se považuje za uhrazenou v plné výši! Pokuta se
uhrazuje formou platby na
bankovní účet a je příjmem
státního rozpočtu.
Tolik v krátkosti seznámení s málo známými právními
úpravami u našich sousedů,
které mají často velmi důležitý dopad na bezproblémový
bezpečný průběh mezinárodní silniční dopravy. Aktuálnost
spočívá v právní úpravě účinné od ledna letošního roku.
Pro naše dopravce a řidiče je
však důležitá znalost ustanovení zákona, které se váže k lepší
vymahatelnosti uložených pokut a může být inspirací pro
naši novelizaci právní normy.
Zákon o cestnej premávke
inzerce
inzerce
Zabezpečení návěsu
Zámek návěsu KING PIN
Zámek čepu návěsu 01KS
PRO dOPRAVce
www.obchod.prodopravce.cz
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Transport magazín 8/2013
23
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
ŠKOLENÍ
& BEZPEČNOST
Školení, kurzy, semináře
srpen-září 2013
Vladislava Rážová
Školicí středisko ČESMAD BOHEMIA
ODBORNÉ KURZY & SEMINÁŘE
ADR-přeprava nebezpečných věcí
Absolvent získá nejen potřebné osvědčení, ale
i nezbytné praktické znalosti. Nezmeškejte
termín obnovovacího školení!........................
30. 08.-01. 09. ................... Valašské Meziříčí
30. 08.-01. 09. ................................Pardubice
30. 08.-01. 09. ....................České Budějovice
06. 09.-08. 09. ..................................... Praha
06. 09.-08. 09. .............................. Olomouc
06. 09.-08. 09. ...................................Liberec
06. 09.-08. 09. ..................................Klatovy
13. 09.-15. 09. ........................................Brno
13. 09.-15. 09. ...................České Budějovice
13. 09.-15. 09. ......................................Plzeň
20. 09.-22. 09. ..................................... Praha
20. 09.-22. 09. .................................. Ostrava
20. 09.-22. 09. ...................... Hradec Králové
20. 09.-22. 09. ......................Ústí nad Labem
27. 09.-29. 90. ..................................Sokolov
27. 09.-29. 09. ........................................Brno
27. 09.-29. 09. ...................České Budějovice
04. 10.-06. 10. ..................................... Praha
04. 10.-06. 10. ................................ Šumperk
04. 10.-06. 10. .............................. Chomutov
11. 10.-13. 10. ........................ Hradec Králové
11. 10.-13. 10. ........................................Brno
11. 10.-13. 10. .......................................Plzeň
18. 10.-20. 10. ......................Ústí nad Labem
18. 10.-20. 10. ..................................... Praha
18. 10.-20. 10. .................................. Ostrava
25. 10.-27. 10. ........................................Brno
25. 10.-27. 10. ....................České Budějovice
25. 10.-27. 10. ........................... Karlovy Vary
Obsluha digitálního tachografu
Seznamte se s digitálním tachografem bez
předsudků. Naučte se ho ovládat a vaše záznamy budou OK.
02. 09. ................................................. Praha
14. 09. ..................................Ústí nad Labem
21. 09. ...............................České Budějovice
07. 10. ...................................................Brno
18. 10. ..................................................Plzeň
Pracovní režimy řidičů
Limity doby řízení a odpočinku vypadají na
první pohled komplikovaně. Po absolvování
výkladu pro vás bude Nařízení EU 561 a Dohoda AETR nepochybně přehlednější.
21. 09. ...................................................Brno
28. 09. .............................................. Ostrava
12. 10. ..................................Ústí nad Labem
07. 10. ................................................. Praha
26. 10. ..................................................Plzeň
28. 10. .............................................. Ostrava
24
Uložení a upevnění nákladu na vozidle
Fyzikální zákony a příslušné normy jsou vysvětleny pro bezpečné naložení a upevnění
každého nákladu.
02. 09. ...................................................Brno
09. 09. ..................................................Plzeň
09. 09. .............................................. Ostrava
10. 10. ...................................................Brno
14. 09. ................................................. Praha
23. 09. .................................. Hradec Králové
28. 09. ..................................Ústí nad Labem
04. 10. ................................................. Tábor
Uložení a upevnění nákladu z pohledu dopravce
Předmětem je výklad působnosti předpisu
v ČR, EU a speciálně v Německu.
10. 10. ..................................................Brno
29. 10. ................................................. Praha
Dispečer nákladní dopravy
Jaké předpisy by měl znát každý dispečer silniční nákladní dopravy? Jejich přehled a působnost získáte na uvedeném semináři.
03. 09.-04. 09. ...................... Hradec Králové
19. 09. ..................................................Plzeň
08. 10. ................................................. Praha
12. 10.-13. 10. ....................České Budějovice
Dispečer autobusové dopravy
Přehled předpisů a jejich výklad pro dispečery
a střední management společností, zajišťujících silniční přepravu osob.
30. 10. ..............................................Liberec
S ervis a údržba vozidel
Seminář je určen pro management dopravních
společností s cílem poskytnout informace pro
praxi při údržbě vozového parku.
22. 10. ...............................České Budějovice
Autobusová doprava aktuálně
Základním předmětem semináře je legislativa
a státní politiky silniční dopravy s ohledem na
autobusy a zajišťování veřejné dopravy.
15. 10.-16. 10. ........................................Brno
Kontroly v dopravní firmě
Obsahově je seminář zaměřen na výkon státního odborného dozoru, dále se seminář zabývá
kontrolami prováděnými Státním úřadem inspekce práce a oblastními inspektoráty práce.
24. 10. ...................................................Brno
Metrologie v dopravní firmě
Seminář obsahuje vysvětlení podmínek používání stanovených měřidel, účelu kalibrace a
certifikace měřidel používání měřidel v praxi,
zásady údržby a oprav přístrojů.
04. 09. ..................................Ústí nad Labem
Ceny v silniční dopravě, analýza nákladů
Seminář je zaměřen na legislativní podmínky
cen v silniční dopravě, chování subjektu dopravního trhu, srovnání daní a poplatků v jednotlivých státech, analýzu činitelů ovlivňující
náklady dopravní firmy a jejich optimalizaci.
11. 09. ..................................Ústí nad Labem
17. 10. ..................................................Plzeň
Poskytování cestovních náhrad
Zvláště v mezinárodní přepravě je náhrada
stravného a další cestovní náhrady důležitou
kapitolou zaměstnaneckých i podnikatelských
podmínek. Jak správně účtovat tyto položky
vysvětlí kompetentní odborník.
16. 10. ..................................Ústí nad Labem
Pracovní režimy a pracovní doba řidičů
Předmětem je podrobný výklad působnosti
sociálních předpisů, limity doby řízení a doby
odpočinku, používání tachografu, pracovní
doba řidiče a její evidence a další.
02. 10. .................................Ústí nad Labem
15. 10. ................................................. Praha
Tranzitní celní systém
Absolvování školení je nezbytným požadavkem
pro vstup nebo setrvání firmy v systému TIR.
12. 09. ...............................České Budějovice
08. 10. ...................................................Brno
16. 10. ............................................. Ostrava
23. 10. ..................................Ústí nad Labem
Smluvní vztahy v silniční dopravě
Správně nastavený smluvní vztah odesilatele a
dopravce je předpokladem zejména hladkého
řešení mimořádných událostí při přepravě.
10. 9. Praha
3. 10. Brno
9. 10. Liberec
15. 10. České Budějovice
Bezpečnostní poradce DGSA pro přepravy
ADR - základ
Toto školení je určeno jak pro získání osvědčení o odborné způsobilosti DGSA, tak i pro
prodloužení jeho platností. Zájemci o obnovovací školení absolvují pouze druhý třídenní
modul základního školení. Povinnost jmenovat bezpečnostního poradce ukládá zákon č.
111/1994 Sb. a Dohoda ADR každému podniku zabývajícímu se oborem ADR.
17.-19. 9. + 24.-26. 9. ..............................Brno
ŠKOLENÍ A BEZPEČNOST PROVOZU
Bezpečnostní poradce DGSA pro přepravy
ADR - obnova
V rámci druhé části školení DGSA probíhá
školení, které má připravit na zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě dle
Dohody ADR.
24.-26. 09. ..............................................Brno
Tagra pro uživatele
Účelné a efektivní využívání programu na vyhodnocení dat z digitálních tachografů
i kotoučků se můžete naučit na semináři nejen
pro majitele tohoto software.
17. 09. .............................................. Ostrava
18. 09. ..................................Ústí nad Labem
09. 10. .................................. Hradec Králové
Logistika a technika
Seznámíte se s vývojem a funkcí jednotlivých
článků logistických řetězců, dostanete podrobnější informace o logistických systémech
založených a dopravě a jejich provozování. V
druhé části se seznámíte s limitními rozměry
a hmotnostmi vozidel, limity emisí škodlivin a
konfigurací vozidlových souprav.
15. 10.-16. 10. ........................................Brno
Školení řidičů podle Zákona 374/2007 Sb.
TermínTéma............................................................................... Místo
02. 09. Digitální tachografy........................................................ Praha
02. 09. Uložení a upevnění nákladu.............................................Brno
06. 09. Silniční kontroly............................................... Hradec Králové
09. 09. Uložení a upevnění nákladu........................................ Ostrava
09. 09. Uložení a upevnění nákladu............................................Plzeň
09. 09. Silniční kontroly............................................České Budějovice
14. 09. Digitální tachografy.........................................Ústí nad Labem
14. 09. Uložení a upevnění nákladu........................................... Praha
20. 09. Dopravní předpisy aktuálně.............................................Plzeň
21. 09. Pracovní režimy řidičů......................................................Brno
21. 09. Digitální tachografy .....................................České Budějovice
21. 09. Silniční kontroly...............................................Ústí nad Labem
23. 09. Uložení a upevnění nákladu............................ Hradec Králové
27. 09. Dopravní předpisy aktuálně............................................ Praha
28. 09. Bezpečná a defenzivní jízda............................................Plzeň
28. 09. Pracovní režimy řidičů ................................................ Ostrava
28. 09. Uložení a upevnění nákladu............................Ústí nad Labem
04. 10. Uložení a upevnění nákladu........................................... Tábor
04. 10. Únava, stres, životospráva................................ Hradec Králové
05. 10. Bezpečná a defenzivní jízda............................Ústí nad Labem
07. 10. Hospodárná a ekologická jízda........................................Plzeň
07. 10. Pracovní režimy řidičů.................................................... Praha
07. 10. Digitální tachografy..........................................................Brno
12. 10. Pracovní režimy řidičů.....................................Ústí nad Labem
12. 10. Doklady řidiče, vozidla, nákladu...................České Budějovice
12. 10. Silniční kontroly........................................................... Ostrava
18. 10. Digitální tachografy.........................................................Plzeň
19. 10. Hospodárná a ekologická jízda........................Ústí nad Labem
19. 10. Dopravní předpisy aktuálně............................................ Praha
19. 10. Dopravní předpisy aktuálně..........................České Budějovice
19. 10. Silniční kontroly................................................................Brno
21. 10. Dopravní nehody............................................. Hradec Králové
25. 10. Silniční kontroly.............................................................. Praha
26. 10. Pracovní režimy řidičů.....................................................Plzeň
28. 10. Pracovní režimy řidičů................................................. Ostrava
29. 10. První pomoc.................................................České Budějovice
AKADEMIE SILNIČNÍ DOPRAVY
Kurz je určen pro manažery dopravních firem všech úrovní. Celý
cyklus školení se skládá z pěti dvoudenních tematických bloků,
tři jsou společné pro nákladní i osobní dopravu, čtvrtý blok je
určen pro nákladní a pátý blok pro autobusovou dopravu. Je
možné přihlásit se pouze na vámi vybrané jednotlivé moduly.
Školení je možné financovat prostřednictvím fondů nebo v rámci
vzdělávacích projektů. Školení je vhodné využít jako přípravu
pro zkoušku odborné způsobilosti. Bližší informace získáte na
jednotlivých regionálních pracovištích.
Seznam všech bloků:
1. blok
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy
2. blok
Legislativa silni ční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
6. Zkouška, shrnutí, závěr, certifikace
V měsíci září a říjnu 2013 jsme v rámci tohoto cyklu pro vás připravili školení: (v měsíci září zahajujeme kompletní cyklus těchto
školení, který proběhne v Berouně)
1. Blok (lidé)
Řízení firmy a lidských zdrojů
Marketing dopravní firmy 10. 09.–11. 09. 2013 ..... Beroun
5. blok (autobusová doprava)
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny autobusové dopravy
10. 09.–11. 09. 2013 .................................................Brno
4. blok (nákladní doprava)
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny silniční nákladní dopravy
24. 09.–25. 09. 2013..................................................Brno
2. blok (předpisy)
Legislativa silni ční dopravy
Sociální předpisy v silniční dopravě
08. 10.–9. 10. 2013................................................ Beroun
Zkouška, certifikace
22. 10. 2013.....................................................................
Brno
3. blok
Pracovní, obchodní a živnostenské právo
Ekonomika dopravní firmy
29. 10.–30. 10. 2013.............................................. Beroun
Podrobné informace obdržíte na tel. 241 040 108. Přehled všech vzdělávacích akcí na r. 2013 včetně možnosti přihlásit se, naleznete také na internetových
stánkách www.prodopravce.cz. Můžete rovněž použít přihlášku otištěnou na zadních stranách tohoto Transport magazínu (fax č. 241 040 180).
Transport magazín 8/2013
25
Zveme vás na
cyklus odborných kurzů
„Akademie silniční dopravy“
Pro odborné pracovníky silniční nákladní a osobní dopravy
Kurz lze využít jako efektivní přípravu na zkoušku odborné způsobilosti oprávněných osob. Je
akreditován MŠMT jako rekvalifikační vzdělávací program a lze jej tedy financovat např. z fondů
vzdělávacích projektů či prostředků od Úřadu práce.
Pro účastníky cyklu je připraven nově zpracovaný sborník podkladů,
obsahující hlavní informace ke všem tématům.
Blok 1 10.-11. 9. 2013 Beroun
Blok 4N24.-25. 9. 2013 Beroun
12.-13. 11. 2013 Beroun
Nákladní doprava
Smluvní vztahy při přepravě nákladu
Celní režimy
Zvláštní druhy přepravy nákladu
Náklady a ceny
Marketing dopravní firmy
Řízení firmy a lidských zdrojů
Blok 2 8.–9. 10. 2013 Legislativa silniční dopravy
Sociální předpisy, technická základna, BOZP
Blok 3 29.-30. 10. 2013 Beroun
Právní rámec ČR pro podnikání
Ekonomika dopravní firmy
Blok 4A 10.-11. 9. 2013 Brno
Zkouška 22. 10. 2013 Blansko
26. 11. 2013 Beroun
Brno
12.-13. 11. 2013 Beroun
Autobusová doprava
Předpisy pro přepravu osob a dopravní obslužnost
Pracovní režimy řidičů – přeprava osob
Náklady a ceny
Cena celého cyklu školení:
16 000 Kč
12 000 Kč pro člena Sdružení ČB
Cena je bez DPH, zahrnuje vstup, školicí materiály a občerstvení.
Případné ubytování se hradí samostatně a cena se odvíjí od místa konání.
www.prodopravce.cz/skoleni.php
• Praha 241 040 127, [email protected] • Brno 549 274 229, [email protected] • Ostrava 596 618 930, [email protected]
• Hradec Králové 495 537 221, [email protected] • Ústí nad Labem 475 209 102, [email protected]
• È. Budìjovice 387 425 949, [email protected] • Plzeò 377 388 489, [email protected]
TECHNIKA
TECHNIKA
Růst společnosti DAF v Evropě
a zavedení vozidel Euro 6
DAF Trucks
Otevření nového
dis­tribučního centra
společnosti PACCAR Parts
Společnost PACCAR Parts
otevřela ve městě Eindhoven nové moderní distribuční centrum. Nové PACCAR
Parts centrum má rozlohu
26 000 m2, skladovací prostory pro 65 000 různých
dílů pro nákladní vozidla
a bude hrát důležitou roli při
pokračujícím růstu společnosti DAF Trucks na evropském trhu. Výstavba nového
distribučního centra si vyžá-
dala investici přibližně 30 milionů eur. „Toto nové distri‑
buční centrum je největší ze
všech čtrnácti distribučních
center společnosti PACCAR
Parts na celém světě a z ev‑
ropských je to nejdůležitější,“
uvedl Dick Leek, generální
ředitel společnosti PACCAR
Parts Europe. „Důvodem vý‑
stavby nového distribučního
centra bylo také představení
zcela nové generace vozidel
Euro 6. Tím došlo k navýšení
množství dílů, které potřebu‑
jeme uskladnit, z 50 000 na
více než 65 000.“
Spolehlivost dodání 99,98 %
Nové distribuční centrum
společnosti PACCAR Parts
zajišťuje přímé dodávky náhradních dílů a příslušenství
dealerům DAF v zemích, jako
je například Nizozemsko,
Německo, Belgie a Francie,
a poskytuje také každodenní
dodávky do ostatních evropských distribučních center
v Leylandu (Velká Británie),
Budapešti (Maďarsko), Madridu (Španělsko) a Moskvě
(Rusko). „V Eindhovenu jsme
dosáhli úrovně skladových
zásob 98 %, což znamená,
že téměř všechny díly pro
nákladní vozidla DAF jsou
dostupné přímo ve skladu,“
říká Dick Leek. „Naše aktu‑
ální spolehlivost dodání je
99,98 %, to je v našem oboru
výjimečný výsledek. Netýká
se to pouze originálních dílů
DAF, ale také rozsáhlé na‑
bídky univerzálních dílů TRP
pro nákladní vozidla, přívěsy
a návěsy a dalšího dílenské‑
ho spotřebního materiálu.“
Pro rychlé dodání objednaných dílů využívá nové
distribuční centrum společnosti PACCAR Parts v Eindhovenu nejpokročilejší logistické systémy, včetně rádiové
komunikace a hlasem ovládaných vyhledávacích systémů. Dick Leek k tomu dodává: „Tyto systémy zaručují
maximální kvalitu a efektivitu
práce. V novém distribučním
centru společnosti PACCAR
Parts zpracováváme každý
den více než 12 000 objed‑
návek od našich zákazníků.
Distribuční centrum hraje
důležitou roli v pokračujícím
růstu společnosti DAF v Ev‑
ropě a zajišťuje prvotřídní
dostupnost dílů pro maxi‑
mální využití vozidel našich
zákazníků.“
Transport magazín 8/2013
27
TesT
KIA Carens 1.6 GDI
pohodové rodinné cestování
Text a foto: Martin Felix
K
ia se na našich silnicích začíná zabydlovat a není to jen díky sedmileté záruce a povedenému evropskému designu. Velkoprostorové MPV nižší střední třídy Carens sice český trh
ještě neovládlo, ale protože rodiny se třemi dětmi, tátou, který se rád sveze a s ne zrovna
bezedným rozpočtem ještě nevymřely, dá se počítat, že čtvrtou generaci tohoto vozu budeme
potkávat stále častěji.
28
Transport magazín 8/2013
29
TECHNIKA
Nenechte se zmást zkratkou
GDI, D zde neznamená diesel,
ale Gasoline Direct Injection,
tedy přímé vstřikování benzinu.
Jedná se o základní pohonnou
jednotku, se kterou tento praktický vůz lze pořídit bez dvacky za 400 tisíc korun. A není
to zboží nijak druhořadé. Už
od pohledu je Kia sympatická,
a jestliže se dá u vozidel MPV
vůbec říct, že jsou hezká, pak
je to právě u Carensu. Přední
partii dobře známe ze c´eedu
a v zrcátku jasně poznáme, jaké
že to automobilce tento model
patří. Zadní partie je však už
jiná a také interiér se od populárního hatchbacku liší. Neliší
se ovšem kvalitou zpracování,
i zde vypadá jako z podstatně
dražšího auta. Tříramenný vo-
lant s množstvím ovládacích prvků padne téměř sportovně do ruky, výhrady nelze mít k žádným ergonomickým řešením. Carens je opravdu
určen pěti cestujícím, a to i v případě malých dětí, které každé potřebuje svou autosedačku. S tím zde uspějete. Starší pasažéry naopak potěší
pohodlné nastupování a vyšší posez. Velkorysý je i zavazadlový prostor,
který má základní objem 536 litrů a je velmi dobře přístupný. Jeho objem
je však, jak se na správné MPV sluší, velmi variabilní. Sedadla druhé řady
můžete ve velkém rozsahu podélně posouvat, jejich opěradla nastavovat,
případně zcela sklopit tak, že se dnem zavazadlového prostoru vytvoří
rovnou plochu. Pod ní ještě najdete další schránky, kam lze ukrýt kutálející se předměty i věci provokující loupežníky.
30
TECHNIKA
To, co bylo dříve naprosto samozřejmé, se dnes stává téměř raritou, a tak ani
zde často netestujeme vůz s atmosférickou benzinovou šestnáctistovkou. V kie
dává dle technické dokumentace velmi
slušných 99 kW, což po staru znamená
135 koní. V praxi je ale hledáme dost těžko. K dosažení maximálního výkonu je
třeba motor vytočit až přes 6 tisíc otáček,
což se tedy při víkendové jízdě s rodinou
na chatu příliš často nedělá. Ne, že by
v nižších otáčkách auto nejelo, klidně
se můžete naopak pozvolna kochat na
šestku šedesátkou. Na druhou stranu na
dálnici při stotřicítce již motor točí přes tři
a půl tisíce, a je proto v jinak výborně odhlučněném voze docela slyšet. Při potřebě razantního zrychlení při předjíždění
je třeba mocně podřadit a ani tím z auta
žádnou raketu neuděláte. Když ale na
agresivní způsob jízdy rezignujete, stává se Carensu velmi příjemný společník.
Ani to neznamená, že byste se nemohli
na okreskách svést svižněji. Carens má
velmi jistý podvozek, tvrději naladěné
pérování žádné pohupování a naklánění
nepovolí, svou stopu si v zatáčkách drží
velmi zdatně. Radost mě malinko kazila
práce elektrického posilovače, na jeho
proměnlivý účinek jsem si musel především ve vyšších rychlostech napřed zvyknout, řízení je ale jinak přesné. Řazení
šestistupňové manuální převodovky probíhá po krátkých přesných drahách, což
je dobře, protože rychlosti jsou poměrně
krátké, a s řadicí pákou si tak vyhrajete
opravdu dosyta.
T
E
S
T Vzhledem k občasné nutnosti motor
například při předjíždění pořádně vytočit,
není jeho spotřeba bůhvíjak oslnivá a pohybuje se okolo osmi litrů. Dostat se na
slibovaných 6,8 l/100 km by vyžadovalo
mimořádně defenzivní jízdu. Pro úplnost
je třeba dodat, že v nabídce jsou i dieselové motory 1,7 CRD s výkonem 85 kW
nebo 100 kW a benzinový dvoulitr. Za
příplatek 15 tisíc může mít Carens také
sedmimístné uspořádání. Kia je dobře vybavené auto ­‑ již v základní výbavě nalezneme klimatizaci, rádio s CD/MP3 a USB
portem ovládané na volantu, tempomat
s omezovačem rychlosti, palubní počítač, LED denní svícení a přisvěcování
do zatáček, šest airbagů,
stabilizační systém nebo
asistent při rozjezdu do
kopce. To by spolu s velkorysou zárukou, neotřelým designem, kvalitně
zpracovaným interiérem
a dobrými jízdními vlastnostmi mělo být pádným
argumentem proti zavedené konkurenci.
Transport magazín 8/2013
31
TECHNIKA
Continental nově pro autobusy
Text a foto
Martin Felix
Z
načka Continental
patřící mezi stálice
v prémiovém segmentu představila třetí generaci pneumatik vyvinutou
speciálně pro různé segmenty hromadné dopravy osob.
Dnes je samozřejmostí, že
univerzální autobusy takřka
neexistují, a naopak jsou vyvíjeny specifické řady přesně
dle předpokládaného použití. Tuto situaci kopíruje i Continentál v nové řadě pneumatik, a nabízí tedy pneumatiky
pro použití od městské hromadné dopravy přes regionální přepravu až po rychle
se rozvíjející segment dálkových zájezdových autobusů.
Cílem třetí generace pneumatik je sortiment produktů
optimalizovaný pro dané
použití, který bude dále podporovat ekonomickou efektivitu zákazníků. Právě osobní
doprava na krátké i dlouhé
vzdálenosti hraje hlavní roli
v aktuálních tématech urbanizace, ekologie a mobility
budoucnosti, a zasluhuje
proto mimořádnou pozornost výrobců pneumatik.
32
Komfort, ekonomičnost
a bezpečnost přitom ve
všech oblastech použití
představují směrodatné požadavky na moderní pneumatiky pro autobusy. Continental zkonstruoval tři nové
série pneumatik nejnovější
třetí generace podle specifik
daného použití: Conti Coach, Conti CityPlus a Conti
Urban, a nabízí tak řešení na
základě potřeb zákazníků
pro rozmanité pracovní prostředí v každodenní autobusové dopravě.
TECHNIKA
Conti Coach pro komfort,
bezpečnost a ekonomičnost
Pro osobní dálkovou dopravu bude Conti Coach HA3
k dispozici jako univerzální pneumatika v rozměrech
295/80 R 22.5 a 315/80 R 22.5.
Tyto pneumatiky nabízejí vysokou ekonomičnost z hlediska
spotřeby díky vysokému kilometrovému výkonu. Na silnici zaručují dobrou podélnou
i příčnou adhezi, dobré držení
stopy a přesné řízení a díky
technologii lamel vynikající
vlastnosti při manévrování na
mokré vozovce po celou dobu
životnosti.
Conti CityPlus – nová speciální pneumatika pro regionální dopravu
Conti CityPlus HA3, pneumatika vyvinutá speciálně
pro použití v regionální dopravě, přesně reaguje na
požadavky v tomto náročném a rostoucím segmentu.
Pneumatika vyvinutá pro univerzální použití je k dispozici
v rozměru 295/80 R 22.5. Vyznačuje se vynikajícími mané-
Transport magazín 8/2013
33
TECHNIKA
vrovacími vlastnostmi a adhezí na mokré vozovce po celou
dobu životnosti pneumatiky,
velmi dobrým kilometrovým
výkonem a rovnoměrným
opotřebením.
Conti Urban
pro městskou dopravu
Pro náročnou městskou
hromadnou dopravu nabízí Continental univerzální
pneumatiku Conti Urban
HA3 v rozměrech 275/70
R 22.5 a 315/60 R 22.5.
Nové pneumatiky jsou vybaveny zesíleným bokem
pro účinnou ochranu proti poškození o obrubníky
a přinášejí až o 20 procent
vyšší kilometrový výkon.
Na autodromu
Údaje výrobce o kilometrovém výkonu a rovnoměrném opotřebení jsme samozřejmě neměli možnost
exaktně ověřit. Ověřit jsme
si ovšem mohli, že především z hlediska ovladatelnosti a bezpečnosti nová
generace udělala velký krok
vpřed. Na autodromu v těsné blízkosti Vídně připravil
Continental pro evopské novináře možnosti porovnání
obou generací. Na kluzných
plochách byla při brždění, handlingu i v přilnavosti
v táhlé zkrápěné zatáčce
nová generace jasně lepší.
Empatičtější novináři pociťovali i vyšší komfort jízdy.
34
V souvislosti s náběhem
výroby této nové generace
pneumatik se také výrazně
rozrůstá výrobní závod ve
slovenském Púchově. Continental zde rozšíří roční výrobní kapacitu výroby pneumatik pro nákladní vozidla
a autobusy ze současných
2,6 milionu na více než tři
miliony pneumatik. Společnost Continental přitom
do tohoto závodu investuje
v příštích letech zhruba 100
milionů eur.
„I přes momentálně slo‑
žitou hospodářskou situa‑
ci v Evropě očekáváme ve
střednědobém
horizontu
výrazný růst poptávky v na‑
šem sektoru pneumatik pro
užitková vozidla,“ vysvětluje
Dr. Andreas Esser, ředitel Bu-
siness Unit Commercial Vehicle Tires společnosti Continental. „V expandujících tr‑
zích ve východní Evropě, na
Blízkém východě a v Africe
spatřujeme v nadcházejících
letech další potenciál. Aby‑
chom dokázali tuto rostoucí
poptávku v blízké budouc‑
nosti uspokojit, je nezbytné
dále rozšířit a optimalizovat
naše největší výrobní zaříze‑
ní v EMEA,“ dodává. Přesný
harmonogram postupného
rozšiřování kapacity a s tím
souvisejících investic se bude
řídit podle skutečných podmínek na trhu a z nich vyplývající poptávky zákazníků.
V největším evropském
závodě Continental na pneumatiky pro nákladní vozidla a autobusy se vedle zvy-
šování výrobní kapacity také
ve velké míře modernizují
stroje a infrastruktura, aby
byla zaručena maximální
účinnost výroby. „Neustále
optimalizujeme naše pro‑
cesy a výrobní technologie
s cílem udržovat náskok
před našimi konkurenty
a nabízet našim zákazníkům
ty nejlepší výrobky. Púchov
bude navíc jako první závod
vyrábět naše nové pneuma‑
tiky pro autobusy třetí gene‑
race. Díky této investici se
dokážeme rychle a pružně
přizpůsobit potřebám trhu,“
vysvětluje Thierry Wipff, ředitel výroby pneumatik pro
užitková vozidla společnosti
Continental.
TECHNIKA
Do druhé poloviny
Tak jako loni i letos jsou Antonio Albacete a Jochen Hahn (oba MAN) doslova k nezastavení,
i když náskok před průběžně třetím Markusem Oestreichem (MAN) není tak zdrcující
Emil Lánský
Foto: archív
Sezona závodů tahačů na okruzích FIA 2013 se dostala závodním víkendem
ve Smolensku do své druhé poloviny. Ruskému klání předcházely závody na
německém Nurburgringu a znovuobjevený rakouský Red Bull Ring.
MAN stále v čele
Po první třetině letošní sezony se na pomyslné stupně
vítězů v průběžné klasifikaci prodrali jezdci na tahačích MAN. David Vršecký
s Buggyrou se propadl až
na čtvrtou příčku. Jezdci
stáje MKR Technology používající speciály Renault
nedosahují výsledků, které
si předsevzali a průběžně se
pohybují v druhé polovině
první desítky.
David Vršecký nechal
ještě před prvním měřeným
tréninkem na Red Bull Ringu vyměnit u svého speciálu
z Roudnice motor. V „super‑
pole“ byl Vršecký až šestý,
pěkně sevřený mezi dvěma
Renaulty v pořadí Markus
Bosiger, Adam Lacko. Šestá
příčka nakonec patřila dvojnásobnému mistru Evropy
také po dojezdu prvního závodu a desetisekundové pe-
nalizaci Adama Lacka. O síle
jezdců s tahači MAN svědčí
fakt, že si v sobotním pohárovém závodu přijeli v pořadí Antonio Albacete, Jochen
Hahn, Norbert Kiss, Markus
Oestreich a Mika Makinen
pro prvních pět míst! Sobotní hendikep za polovic
bodů vyhrál Adam Lacko.
Vzápětí po startu nedělního pohárového klání se
David Vršecký dostal do
Renaulty MKR Technology týmu rozhodně nejedou tak, jak si to vedení týmu i samotní piloti představovali před
sezonou. Místo, aby jejich jezdci bojovali o elitní pětku, pohybují se v druhé polovině desítky
36
namačkaného vláčku. Těsně před cílem inkasoval od
Adama Lacka ránu a propadl se na sedmé místo.
Před začátkem posledního
rakouského závodu čekalo
na Davida Vršeckého překvapení. Tým MKR Technology na něj podal jménem
Adama Lacka protest proti
blokování v předchozí jízdě.
David Vršecký zareagoval, jak mohl nejlépe. Ze
sedmého místa nedělal tragédii a zužitkoval postavení
v první řadě v následném
hendikepu. Od samotného
úvodu šel do čela a už před
sebe nikoho nepustil. Nejdříve setřásl bez větších obtíží Markuse Bösigera, v posledních kolech pak uhájil
s přehledem náskok před
Norbertem Kissem. Třetí byl
Antonio Albacete. V prestižní desítce jezdců posledního
závodu na Red Bull Ringu se
objevil také Markus Altenstrasser s Ivecem na osmém
místě a jeden jediný bodík
za desáté místo vybojoval,
opět po čase, nejstarší jezdec současného startovního pole František Vojtíšek.
I přes relativně sympatický
výkon se David Vršecký
v průběžné klasifikaci opět
o jednu příčku propadl.
TECHNIKA
Nurbugring
pro Albaceteho
Letošním králem Nurburgringu se stal Antonio Albacete, který nasbíral za německý víkend úctyhodných
44 bodů. Jen o jeden bod
méně však vytěžil Jochen
Hahn. Za nedostižnou dvojicí rychlíků s tahači MAN se
však prosadil David Vršecký
s Buggyrou, jehož sobotní
pohárová bedna v podobě
třetího místa a tři čtvrtá umístění ve zbývajících závodech
znamenala dohromady 36
bodů. O další neméně záslužnou chvilku se postaral
Adam Lacko, který vyhrál
sobotní handicap a nechal
tak na Nurburgringu zaznít
českou státní hymnu.
Buggyra se na Nurburgringu neztratila. Zatímco
na Red Bull Ringu se Vršecký osudně přetahoval
po startu o pozici s Markusem Oestreichem na Nurburgringu mu vyšlo vše na
jedničku. Oestreich se k našemu borci po celou dobu
závodu nepřiblížil na dostřel, a tak mohl roudnický
tým slavit zasloužené třetí
místo v pohárovém závodě.
Asi nikoho nepřekvapí, že
o vítězství a druhé místo
se poděli Antonio Albacete
a Jochen Hahn (oba dva tahače MAN).
Pohárový závod měl opět
třaskavý náboj, a to především zásluhou Markuse
Ani letos David Vršecký zatím neudělal žádnou velkou „díru“ do průběžné klasifikace. Sice po prvních závodech držel
druhé místo, potom ale „spadl“ na páté, aby se opět vrátil na čtvrtou průběžnou pozici
Oestreicha. Norbert Kiss
i Jochen Hahn nebodovali
a vítězství si odnesl dravě jedoucí Adam Lacko (Renault).
Nejprve pátý a potom čtvrtý
David Vršecký byl s přídělem bodů spokojený. Třetí
místo totiž obsadil již zase
velmi dobře jedoucí Markus
Oestreich.
Nedělní pohár se startoval díky kolizi a následné
skrumáži nadvakrát. David
Vršecký zvládl první start
i jeho opakování na výbornou a zařadil se za třetího
Norberta Kisse. Přesto, že
jezdil zhruba stejné časy
Po dvou posledních letech, kdy mistrovství Evropy ovládl Jochen Hahn, se zdá,
že Antonio Albacete by mohl konečně prorazit a utrhnout celkovou palmu
vítězství pro sebe
jako on, nakonec se rozhodl
pro jistotu deseti bodů a nepustil se do riskantního podniku. Skalp Markuse Oestreicha mu stačil.
Oba dva Renaulty MKR Technology a Buggyra v čele startovního pole – obrázek,
který může fanoušek truckracingu vidět především v tzv. handicapových závodech
V handicapovém závodu
se sice David Vršecký propadl až na sedmé místo, ale
poté dal všem na srozuměnou, že s ním musí počítat.
Nejprve se posunul na šesté místo uvolněné vypad-
nuvším Františkem Vojtíškem (MAN) a pak rozdílem
třídy předjel Markuse Bosigera a v jedenáctém kole
také Adama Lacka (oba Renault). Nakonec z toho bylo
další čtvrté místo, tentokráte
za Norbertem Kissem, Markusem Oestreichem a Jochenem Hahnem (všichni
MAN), ale hlavně posun
v tabulce průběžné klasifikace zpět na čtvrté místo.
Transport magazín 8/2013
37
TECHNIKA
MAN také ve Smolensku
Také v Rusku, v prvním
závodě druhé poloviny letošní sezony závodů tahačů na okruzích FIA, ovládli
stupně vítězů piloti se speciály MAN. Účinně vzdorovat
dokázali pouze David Vršecký s Buggyrou a Markus
Bosiger s Renaultem.
Přes všechny obavy start
sobotního pohárového závodu proběhl bez problémů stejně jako celý závod.
Ostatně pořadí první desítky elitních jezdců bylo
téměř stejné jako v superpole, pouze Norbert Kiss
se ze třetího místa posunul
na první, a tak vypálil oběma kohoutů, Albacetemu
a Hahnovi, dokonale rybník.
Další závodní víkend letošní sezony je naplánován na konec srpna a začátek září do severočeského Mostu.
Souboj zástupců českých závodních stájí tak dostane ještě zajímavější náboj
Handicapový závod byl
poznamenán startovní minelou Miki Makinena, který
Průběžné pořadí jezdců FIA ETRC 2013
po 6 z 10 závodních víkendů
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jezdec
Antonio Albacete
Jochen Hahn
Markus Oestreich
David Vršecký
Norbert Kiss
Adam Lacko
Markus Bosiger
Mika Makinen
René Reinert
Antony Janiec
Tahač Body
MAN
255
MAN
238
MAN
197
Buggyra 185
MAN
175
Renault 126
Renault 117
MAN
111
MAN
68
Renault
45
zaspáním na roštu doslova
odstavil celou sudou řadu.
David Vršecký se tak propadl na devátou pozici
a na ní také zůstal za přispění vytrvalého blokování
René Reinerta až do konce.
Adam Lacko se dostal na
sedmou pozici a jeho stájový druh Markus Bosiger
závod dokonce vyhrál. Stal
se tak jediným jezdcem s jiným vozidlem než MAN,
který dokázal o ruském víkendu mnichovské speciály
zcela porazit.
V nedělním superpole si
David Vršecký vybojoval
druhou pozici, a ta mu také
zůstala i po skončení pohárového závodu. Závod, který poznamenala těžká kolize Adama Lacka a Norberta
Kisse, musel být restartován,
ale již bez jejich účasti.
Handicapový závod, poslední klání víkendu, patřilo
Miku Makinenovi (MAN),
kterého na stupních vítězů
doplnil nejmladší jezdec startovního pole Benedek Major
(MAN) a Markus Oestreich
(MAN). Ostatní jezdci z elitní pětky průběžného pořadí se důsledně kontrolovali
a zkušeně se netlačili do
nepředvídatelného souboje
o palmu vítězství. Další závodní víkend se odehraje na
přelomu srpna a září v Mostě na severu Čech.
Pohár konstruktérů 2013 po 6 z 10 závodních víkendů
Tým
Truck Sport Lutz Bernau
Castrol Team Hahn Racing
MKR Technology
Oxxo Energy truck Race
Team Blaise-Janiec
6
7
8
9
10
38
Značka
Jezdci
Body
MAN
Albacete-Oestreich 467
MAN
Hahn-Makinen
357
Renault
Lacko-Bosiger
254
MAN
Kiss-Major
229
Renault
Blaise-Janiec
71
Adam Lacko
Renault
126
Markus Bosiger
Renault
117
Mika Makinen
MAN
111
René Reinert
MAN
68
Antony Janiec
Renault
45
Členové ČESMAD BOHEMIA , přihlaste se do našeho
nového e-shopu a využijte vedle členské slevy i jednorázovou slevu 10 % na veškerý sortiment zboží.
Vaše přihlašovací údaje Vám byly odeslány poštou. Bližší informace získáte na našich regionálních pracovištích.
Zvýhodněná cena
82 800 Kč
66 606 Kč
Platní do vyprodání zásob
PLNIČK A KLIMATIZACÍ K610e
obchod.prodopravce.cz
inzerce
CO V NĚM NAJDETE:
� představení truck novinek
� testy užitkových vozidel
� nové technologie
� změny právních předpisů
� unikátní rozhovory s lidmi ze showbusinessu a sportovci
� elektronika na cestách
� cestopisné reportáže
ČTENÍ
www.truckmagazin.cz
PRO OPRAVDOVÉ ŘIDIČE
VYMĚŇTE SI
STARÝ TACHOGRAF ZA NOVÝ
Nejmodernější tachografy s funkcí 1 min.
a s možností aktivace funkce Counter
od největšího výrobce tachografů na světě.
Při odevzdání starého
i analogového a nefunkčního tachografu
získáte nový za výhodnou cenu.
K tachografu
SmartLink
v hodnotě
2 999 Kč
zdarma
15 000 Kč
VÝHODNÁ CENA PLATÍ DO 31. 8. 2013
Cena je bez DPH
VÝMĚNA TACHOGRAFŮ
http://www.obchod.prodopravce.cz/
TECHNIKA
Cesta vznětového motoru
LXVI. díl
Emil Lánský
Foto: archív
P
o druhé světové válce
vznikl v Evropě tzv. Východní blok – soustava
států spadající do sféry vlivu
vítězného Sovětského svazu,
které vyznávaly stejné nebo
velmi podobné společenské
uspořádání.
Postupně se kolem Sovětského
svazu sešikovaly Československá
socialistická republika, Polská
lidová republika, Německá demokratické republika – NDR,
Maďarská lidová republika, Rumunská socialistická republika,
Bulharská lidová republika a Albánská lidová republika. Průmysl a ostatně celé zřízení přijalo
v těchto zemích tzv. centrální
plánování, z něhož vyplynuly
jednotlivé priority.
Byla vytvořena Rada vzájemné hospodářské pomoci
– RVHP (5. 1. 1949, zakládající státy: BLR, ČSR, MLR, PLR
a SSSR, později se připojily
ALR 1949, NDR 1950, Mongolsko 1962, Kuba 1972 a Vietnam
1978, pozorovatelské státy:
KLDR 1956, Angola 1976, Laos
1976, Etiopie 1978, spolupracující státy: Finsko 1973, Irák
1975, Mexico 1973, Nicaragua
1983, RVHP byla rozpuštěna
28. 6. 1991) jako protipól Marschallova plánu (EuropeanRecovery Program přijatý americkým kongresem 3. 4. 1948
s cílem zabezpečení americké
pomoci válečné Evropě, ome-
Ojedinělý pokus dieselizace osobního vozidla ve Východním bloku – rok 1949 a vznětová varianta vozu Tatra 600
Tatraplan. Tehdy vznikly tři prototypy, ale do sériové výroby se první osobní diesel z Československa nedostal
zený jen na západní státy ležící
ve sféře vlivu západních spojenců) a později EHS.
Centrální plánování
Segment
automobilového
průmyslu byl, ostatně shodně
jako i jinde, rozdělen z hlediska uplatnění jeho produkce
na výrobu osobní automobilů
a nákladních vozidel (autobusy).
Byly stanoveny strategie, jakým
směrem se ubírat v konstrukci
jednotlivých druhů automobilů
a vozidel. Vznětový motor byl
prakticky předurčen pouze nákladním vozidlům, pro osobní
nebyl vhodný z mnoha různých důvodů.
V Sovětském svazu (ZIS­‑110,
R8 6,002 l, pohotovostní hmotnost 2 575 kg, rok výroby: 1946–
1958, ZIL­‑111, V8 5,98 l, 2 605 kg,
r. v.: 1958–1962, GAZ­‑12 ZIM,
R6 3,485 l, 1 940 kg, r. v. 1950–
1959, GAZ­‑13 Čajka, V8 5,526 l,
2 100 kg, r. v.: 1959–1978) zůstala výroba velkých osobních
vozů pro prominenty a Československé republice (Tatra 87, V8
2,968 l, 1 370 kg, r.v.: 1945–1950,
Tatra 600 Tatraplan, B4 1,952 l,
1 200 kg, r.v. 1947–1952, Tatra
603, V8 2,545 l, 1 470 kg, r.v.:
1956–1963) souběžně s výrobou
osobních automobilů pro co
možná nejširší veřejnost. Osobáky podobných, v nejlepším slova
smyslu, lidových kategorií byly
vyráběny též v ostatních zemích
tzv. Východního bloku.
Šlo v drtivé většině o konstrukce relativně lehkých automobilů s maloobjemovými
zážehovými motory. K instalaci
rozhodně těžších a o něco složitějších dieselů nebyl pražádný důvod.
se zážehovými motory, mnohé s dvoudobými dvouválci
či tříválci): ČSR – Aero Minor,
dvoudobý dvouválec 0,615 l,
pohotovostní hmotnost 690
kg, r. v.: 1946–1951, Škoda
1101/1102, R4 1,089 l, 940 kg, r.
v.: 1946–1952, Škoda 1200, R4
Pro přehled v letech 1945 1,221 l, 1 050 kg, r. v.: 1952–
až 1960 byly ve Východním 1956, Škoda 440, R4 1,089 l,
bloku vyráběny především ná- 930 kg, r. v.: 1955–1959. NDR
sledující osobní vozy (všechny – IFA F8, dvoudobý dvouválec
Vznětový čtyřválcový boxer pro T 600 Tatraplan byl odvozen
z běžně vyráběné zážehové varianty
Transport magazín 8/2013
41
TECHNIKA
0,684 l, 800 kg, r. v.: 1949–1955,
IFA F9, dvoudobý dvouválec 0,9 l,
900 kg, r. v.: 1949–1956, P­‑70
Zwickau, dvoudobý dvouválec
0,684 l, 800 kg, r. v.: 1955–1959,
Wartburg 900, dvoudobý tříválec
0,9 l, 960 kg, r. v.: 1956–1961,
Trabant P 50, dvoudobý dvouválec 0,5 l, 620 kg, r. v.: 1957–1962.
SSSR – Poběda M20, R4 2,112 l,
1 480 kg, r. v.: 1956–1957, Volga M 21, R4 2,445 l, 1 500 kg, r.
v.: 1958–1960, Moskvič 400, R4
1,074 l, 855 kg, r. v.: 1947–1954,
Moskvič 402, R4 1,220 l, 980 kg,
r. v.: 1956–1958, Moskvič 407, R4
1,358 l, 990 kg, r. v.: 1958–1964.
Zavedení vznětového motoru
do vozidel vyráběných ve Východním bloku té doby zůstalo
jen u drobných, nic neřešících
pokusů, jakým byl například
v roce 1949 Tatra 600 Tatraplan se vznětovým plochým
čtyřválcem typu boxer, překonstruovaným z původní zážehové verze. Tehdy vznikla
v rámci vývoje tři
vozidla Tatra 600
Tatraplan Diesel
(1,952 l) s maximálním výkonem 31 kW/42
k, ale do sériové výroby
se neprosadila.
Ostatně relativně ambiciózní
projekt Tatraplan oceňovaný
rovněž celou řadou zahraničních zákazníků nakonec v roce
1952 „zahynul“ na úbytě neschopností zaměstnanců mladoboleslavské Škodovky, kam
byla jeho výroba z Kopřivnice
převedena, dodržet alespoň základní pravidla kvalitní výroby.
Vznětové etudy Východního
bloku
Instalace vznětových motorů
se tak z vozidel výrobců z Východního bloku dočkaly jen
vývozní Moskviče třetí generace typ 407/typ 403 (1961) a typ
408 (1965) a Volhy GAZ­‑21 „Ca‑
revna“ (1961) a GAZ­‑24 a kombi
verze GAZ­‑24­‑02 (1971). Britské
a francouzské vznětové motory
jim byly implementovány dovozcem v Belgii.
Stejně jako Moskvič 407 se
i typ 403 montoval v menších
počtech v Belgii v továrně na
předměstí Antverp, v Mortselu.
Už od podzimu 1962
nabízela
Nový
M
vzněto oskvič ty
p
vý Pe
rkins. 408 dosta
l v Be
Vůz n
lgii u
esl ty
pové
fi
označ rmy Scald
ení S
caldia ia v roce
1964
Diese
rovně
l
ž
42
Exportní Moskviče dostávaly vznětové motory v Belgii
ly
ii, kde by
h v Belg
99
ch sériíc
r
u
lý
o
a
sF
m
v
rkin
ny
otory Pe
montová
tovými m
407 byly
mi vzně
u 403 a
ý
p
k
ts
ty
ri
e
b
ič
ia
Moskv
ou Scald
ány firm
vybavov
TECHNIKA
belgická dovozní společnost Sobimpex (později známá pod názvem Scaldia­‑Volga) v zemích
Beneluxu vozy Scaldia Diesel,
což byl zpočátku Moskvič 407.
Počínaje sezonou 1963 pak typ
403 vybavený britským vznětovým čtyřválcem Perkins Four
99 se zdvihovým objemem
1,621 l a maximálním výkonem
32 kW/41 k. Dieselový motor
byl o 70 kg těžší než původní
zážehový originál, takže pohotovostní hmotnost vozu Scaldia
Diesel vzrostla na 1 050 kg. Maximální rychlost nadále oscilovala kolem 120 km/h, ale spotřeba
klesla z 8 až 10 l benzínu na
6 až 8 l motorové nafty.
Nový Moskvič typ 408 s výrazně odlišnou karosérií přišel
na automobilový trh v roce 1964.
Také ten se v menších počtech
montoval v Belgii. Původní zážehová verze nesla označení „Belgický“ Moskvič 407Scaldia Diesel měl svoje tvarové kouzlo
Scaldia 1300, vznětová potom
Scaldia Diesel. Pod kapotou byl
Stejně jako Moskviče mon- byl však na 1 500 kg těžkou
opět vznětový Perkins 1,621 l, tovaly v Antverpách také vozy „Carevnu“ dost slabý, takže Vol32 kW/41 k. Zajímavé snad je, GAZ­‑21 známé pod přezdívkou ga s ním „uměla“ jen 110 km/h.
že od podzimu 1967 montáž „Carevna“. A dobrá polovina Nicméně tato drobná vada na
Scaldií neprobíhala v Antver- z nich připlouvala z Gorkého do kráse nevadila například nizopách, ale v továrně Renault ne- Antverp bez původního záže- zemským taxikářům, kteří byli
daleko Bruselu, a to pravděpo- hového motoru. V Belgii mon- zhusta její odběratelé. V lednu
dobně až do roku 1969.
tovaný vznětový britský Perkins 1963 se belgická verze Volgy
Moskviče se vznětovými motory byly od roku 1962/1963 zajímavým artiklem pro celou řadu „západních“ zákazníků
dočkala výkonnějšího dieselu
v podobě britského čtyřválce
Rover o zdvihovém objemu
2,286 l a maximálním výkonu
48 kW/65 k (motor byl známý
z terénních vozů Land Rover,
Volga s ním jezdila maximální
rychlostí až 120 km/h s průměrnou spotřebou 10 l/100 km).
Později se do ruských sedanů
i kombi montoval i francouzský vznětový čtyřválec Indenor
(1,946 l, 50 kW/68 k).
Od roku 1971 se v Mortselu
v Begii montovaly též nové Volgy GAZ­‑24 a kombi verze GAZ­
‑24­‑02. Vedle standardních zážehových dvouapůllitrů byly
osazovány také vznětovými
čtyřválci francouzské provenience Indenor, známými především z vozů Peugeot 404 a 504.
Menší motor o zdvihovém objemu 1,948 l poskytoval maximální výkon 37 kW/50 k a Volga s ním jezdila maximální
rychlostí 120 km/h. S větším
dieselem (2,112 l) se maximálka pohybovala okolo 130 km/h.
V obou případech byla průměrná spotřeba 8 až 10 l/100 km.
Koncem sedmdesátých let se
na vozech Volga GAZ­‑24 montovaných v Belgii objevila nová
maska z černého plastu. Spo-
Transport magazín 8/2013
43
TECHNIKA
lečnost Scaldia­‑Volga nabízela
tyto vozy s větším čtyřválcovým dieselem Indenor o zdvihovém objemu 2,304 l a maximálním výkonu 47 kW/64 k.
Od roku 1981 pak byl výkon
motoru zvýšen na 52 kW/70
k. Belgická úprava masky se
nakonec stala jistým základem
pro modernizaci sedanu, který
dostal označení GAZ­‑24­‑10.
Vznětový motor zahraniční
provenience se objevil ještě
v polském FSO Polonéz, a to
dokonce jak atmosférický, tak
turbomotor. V roce 1975 vznikly ve stylistickém středisku automobilky Fiat definitivní návrhy karosérie nového osobního
vozu, který měl ve Varšavském
FSO nahradit stárnoucí Polski
Fiat 125 P. Moderní pětidveřový fastback měl motor vpředu
a pohon zadní nápravy. Vedle
dominantní zážehové motorizace se v roce 1984 nakrátko
pod kapotou Polonézu objevil
italský vznětový turbomotor
VM 1,995 l s maximálním výkonem 62 kW/84 k. Po drobné
kosmetické úpravě v roce 1986
byl nabídnut příznivcům úsporných vznětových motorů atmosférický diesel Volkswagen
1,588 l (40 kW/54 k), s nímž
sice Polonéz nejel rychleji než
125 km/h, ale spotřeba oscilovala okolo 7 l/100 km.
Vlastní diesel z Brašova
Vznětový motor dodávaný
přímo výrobcem se objevil
v rumunském terénním vozidle
ARO 24 známém i z českých
silnic. Vozy vyráběné v sedmdesátých a osmdesátých letech
20. století měly nezávislé zavěšení kol přední nápravy a tuhou
zadní nápravu. Od roku 1978
„Carevny“ s dieselovým motorem Rover o zdvihovém objemu 2,286 l a maximálním
výkonu 48 kW/65 k (motor byl známý z terénních vozů Land Rover, jezdily maximální
rychlostí až 120 km/h s průměrnou spotřebou 10 l/100 km
Výrobní štítek ScaldiaVolga potvrzující montáž vznětového motoru Rover
Olga GAZ-21! Carevna“ dostala na začátku šedesátých let dvacátého století též pod ka‑
potu vznětový Perkins od belgického dovozce – nicméně původní diesel byl pro těžkou
„Carevnu“ poměrně slabý, maximální rychlost se šplhala pouze ke 110 km/h
Od roku 1971 se v Mortselu v Begii montovaly též nové Volgy GAZ-24 a kombi verze
GAZ-24-02. Vedle standardních zážehových dvou a půl litrů byly osazovány také vzně‑
tovými čtyřválci francouzské provenience Indenor, známými především z vozů Peugeot
404 a 504
Od roku 1963 byl pod kapotu Volgy GAZ-21 dodáván v Belgii výkonnější vznětový
motor Rover
44
pro ně továrna v rumunském
Brašově dodávala čtyřválcový diesel zdvihového objemu
3,119 l (50 kW/68 k), který se
uplatnil především v prodloužené nákladní verzi ARO 320.
Maximální rychlost vozu činila
cca 115 km/h a průměrná spotřeba se šplhala ke 12,5 l/100
km. Robustní terénní automo-
bily ARO 24 s hranatými karosériemi, listovými pery vzadu
a vinutými pružinami vpředu
se těšily poměrně velké popularitě, a to i v západních státech Evropy. V Portugalsku byly
vyráběny v licenci pod značkou Portaro a byly osazovány
nejrůznějšími motory včetně
dieselových. V osmdesátých
TECHNIKA
Belgické Volgy M24 se vznětovým motorem šly v úspěšných stopách svých
„barokních“ přechůdkyň
Kombíky Volga M24 D Break byly velmi zajímavými automobily
letech se objevilo ARO 24 s úsporným vznětovým motorem Peugeot
2,498 l (53 kW/72 k) s průměrnou
spotřebou 11 l/100 km. Od roku 1984
nabízela rumunská automobilka nový
vznětový čtyřválec 2,66 l (52 kW/70
k) opět dodávaný z továrny na traktory v Brašově. Zajímavý rumunský
terénní vůz se dočkal změny režimu
a v devadesátých letech se dodával
s různými motory západní provenience, dokonce přežil i přelom tisíciletí.
Ale to již byla zcela jiná doba, jak
z pohledu společenského uspořádání, tak z pohledu legislativních nároků potažmo z nich vyplývajících
technicko­‑konstrukčních požadavků na provoz vznětových motorů.
Stejně tak si počkala na svůj první diesel i Škodovka. Dostala ho až
v modelové řadě Felicia v roce 1994
jako součást vstupu koncernových
technologií VW Group. Ale to je již
opravdu zcela jiná „pohádka“.
Prozatím jsme v padesátých a šedesátých letech dvacátého století,
cena benzínu ve státech tzv. Východního bloku byla stálá a hlavně
relativně nízká. Konstrukce osobních
vozidel příjemně lehká a spotřeba
motorů nikoho moc nezajímala. Výhody dieselových motorů využitých
pro pohon větších, a tím pádem těžších vozidel, v našem pojetí – pro
prominenty, byly smazány nedůležitostí takové změny a přetrvávajícími
vlastnostmi takového pohonu, který
stále ještě zvukem, smradem a výkony připomínal zemědělské traktory
či stavební stroje.
Jediným osobním vozem z Východního bloku, který byl poháněn vlastním vznětovým motorem bylo rumunské ARO 24, vzněto‑
vý motor byl z Brašova. ARO 24 bylo velmi úspěšné vozidlo, které se dočkalo například licenční výroby v Portugalsku a montáže
vznětových motorů různých značek
Transport magazín 8/2013
45
inzerce
TECHNIKA
Downloadbox TDT - slouží ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
Download Box Plus - s integrovanou čtečkou karet slouží
k vyčtení karet řidičů a zároveň
ke stažení dat z tachografů
(český výrobek)
POMOZTE DĚTEM,
pozůstalým po obětech dopravních
nehod řidičů profesionálů,
způsobených při výkonu povolání
nákladní a autobusové dopravy.
Flash Downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
z tachografu (VDO Siemens)
inzerce
SET Downloadkey Pro - zařízení pro stahování dat
Zasláním dárcovské sms na číslo 87777
ve tvaru DMS TRUCKHELP v celkové
ceně 30 Kč a 27 Kč bude přičteno
na účet nadace.
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců.
Více informací na www.darcovskasms.cz
z karty řidiče i tachografu (VDO Siemens)
500,-
Zakoupením barevné samolepky
v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč
Zakoupením plyšové hračky
v hodnotě 220 Kč (100 Kč je příspěvek nadaci)
GSM Download Box Plus - zařízení pro stahování
dat z karty řidiče i tachografu, s automatickým
Převodem částky na transparentní
účet nadace:
1399088001/5500
přenosem dat pomocí GMS
www.nadacetruckhelp.cz
Partneři nadace:
Digi - fob čtečka - okamžitě zobrazí potřebné
informace pro řidiče nebo správce
vozového parku
EUROPETRANS, s.r.o.
Děkujeme našim stálým přispěvovatelům, mezi které patří:
PROFI AUTO CZ a.s.
inzerce
hardware
pro PŘENOS dat
46
Najdete ve všech našich prodejnách
Mediální partneři:
66
Download

stáhnout - TruckJobs.cz