Onemocnění pohybového
aparátu
MUDr. Jana Vlčková, Ph. D.
Onemocnění pohybového aparátu
 Osteoartróza
 Revmatoidní artritida
 Osteoporóza
Onemocnění pohybového aparátu
 Osteoartróza – ARTRÓZA
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
 Artrózou jsou postiženy nejčastěji velké klouby,
páteř a některé malé klouby rukou. Nemoc se
projevuje nejen bolestí, ale i omezením
funkčnosti kloubů.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
 - nezánětlivé, degenerativní postižení kloubů (jde o jakési změny z
opotřebení), které vede k omezení pohybu a bolestivosti kloubu.
 Vyskytuje se hlavně u lidí nad 50 let věku.
 Může postihnout kterýkoliv kloub, zejména velké nosné klouby na
dolních končetinách (kolenní, kyčelní).

Artróza začíná poškozením chrupavky a dále pokračuje na kost, měkké
části kloubu, jeho okolí a příslušné svaly.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
Symptomatika
 ranní startovací bolest (bolesti po probuzení - "než se kloub
rozhýbe") ,pacient se snaží ulevit si kulháním a šetřením kloubu
 omezený rozsah pohybu až ankylóza – nehybnost kloubu - srůst
kloubních plošek
 bursitidy (záněty kloubních váčků)
 bolest při chůzi do schodů,
 hydrops – výpotek v kloubu,
 drásoty (krepitace) –vrzání
 deformity kloubů až subluxace (neúplné vykloubení) nebo luxace
(vykloubení) na malých kloubech
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
Příčiny artrózy - Civilizační choroba.




Životní styl - bohatá a tučná strava, která způsobuje obezitu
- nedostatek kvalitního pohybu,
- nepřiměřená či jednostranná fyzická zátěž
Vrcholový sport kloubům rovněž neprospívá.
Všeobecné: Obezita
Nadměrné zatěžování příslušných kloubů
Dědičnost
Diabetes (cukrovka)
Lokální: Jednostranné zatěžování, např. v práci
Sport, kde jsou neustále namáhány určité klouby
Úraz či jiné trauma daného kloubu
Příčiny artrózy jsou často kombinované.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
Diagnostika artrózy
 Zjištění anamnézy (bolesti, okolnosti, rodinné zatížení,
celkový zdravotní stav).
 Prohmatání a objektivní zkoumání kloubu (přítomnost
drásotů, zhrubění, možnost pohybu apod.).
 RTG kloubu, případně jiná zobrazovací vyšetření
(ultrazvuk, magnetická rezonance).
 Na rtg snímcích se zkoumá zúžení a atrofie, nebo
deformace chrupavky, v pozdějších stádiích i vznik
kostních výrůstků, změna struktury kostí apod.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
 Na rtg snímcích se zkoumá zúžení a atrofie, nebo
deformace chrupavky, v pozdějších stádiích i vznik
kostních výrůstků, změna struktury kostí apod.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
 Stadia artrózy v elektronovém mikroskopu (Sosna, 2001)
a - rozvláknění chrupavky (stadium 1),
b- eroze na chrupavce (stadium 2)
c- defekty chrupavky,
pod nimi subchondrální kost (stadium 3)
d- destrukce chrupavky i subchondrální kosti,
otevření medulární dutiny s reparačnímí
změnami
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
Léčba artrózy

neexistuje zatím cílená léčba. Jde tedy především o zpomalení procesu, o zlepšení
celkového stavu kloubní výživy a fyzioterapii. V pokročilém stádiu lze přistoupit
k operativnímu řešení. Léčba musí být komplexní.




Medikamenty - analgetika - snižují bolest, Úlevu od bolesti přináší i speciální gely,
krémy a masti.
- nesteroidní antiflogistika – protizánětlivá léčba.
- medikamenty k výživě kloubů: Glucosamin sulfát, Chondroitin sulfát,
Diacerhein, Hyaluronová kys., kolagen
Ortézy, hole, berle aj. pomůcky
Cílená rehabilitace - elektroterapie, magnetoterapie,laser, léčba teplem či chladem..
Vhodné sporty - např. plaváním, jízdou na kole, chůze s oporou apod.


Chirurgické řešení - transplantace chrupavky, nahrada umělým kloubem.
Prevence
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoartróza – ARTRÓZA
Prevence artrózy
 Udržování - optimální váhy,
- fyzické kondice,
 Pravidelné cvičení, které není příliš silové a
jednostranně nezatěžuje určité klouby.
 Správné stravování s obsahem vitamínů a
minerálů
 Doplňky stravy, jako např. kolagen, vitamíny D,
E, při nedostatku čerstvé zeleniny a ovoce i
vitamín C.
Onemocnění pohybového aparátu
 Revmatoidní artritida
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Definice
 Revmatoidní artritida (RA) je chronická
polyartritida charakterizovaná zpravidla
symetrickým zánětlivým postižením kloubů,
kloubními erozemi v rtg obraze, pozitivními testy
na revmatoidní faktory (RF) vedoucí k
ireverzibilním změnám kloubů.
 Revmatoidní artritida je autoimunitní
onemocnění, jeho přesná příčina je neznámá.
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
 Nemoc postihuje ve světě ve své klasické
formě asi 1% dospělé populace, klinické
příznaky se uvádějí ve 3-4%. Vyskytuje se
prakticky v každém věku a ženy jsou
postiženy 2-3krát častěji než muži. Nebyly
zjištěny významnější geografické a
klimatické rozdíly.
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
 Revmatoidní artritida se rozvíjí poté, co bílé krvinky (leukocyty)
proniknou z krevního řečiště do kloubní dutiny a sehrají zde zřejmě
významnou roli při zánětu synoviální membrány. Postupem času
zanícená synoviální membrána přeroste v panus – prokrvenou vrstvu
granulační tkáně, která těsně přiléhá na kloubní chrupavky. Panus
chrupavku a často i pod ní ležící kost rozruší. Jakmile je chrupavka
zničena, panus se přemění na vazivovou jizevnatou tkáň, která spojuje
kostní konce. Tato jizevnatá tkáň může zkostnatět a konce kostí se
spolu spojí, čímž je kloub znehybněn. Tento stav je označován jako
ankylóza („znehybění kloubů“) a často způsobuje ohnuté deformované
prsty.
 Přesná příčina vzniku revmatoidní artritidy není známa. Ke vzniku
onemocnění pravděpodobně dochází následkem kombinace mnoha
faktorů, jako jsou genetické predispozice, životní styl (např. kouření) a
některé faktory okolního prostřední (např. virové infekce).
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Rizikové faktory
 Pohlaví. Ke vzniku revmatoidní artritidy jsou náchylnější více ženy než
muži.
 Věk. Revmatoidní artritida se obvykle vyskytuje u lidí ve věku 40-60 let.
Onemocnění se však může vyskytnout i u starších lidí nebo dokonce u
dětí (viz juvenilní idiopatická artritida).
 Rodinné predispozice. Existuje zvýšené riziko revmatoidní artritidy u
osob, jejichž rodinní příslušníci jsou onemocněním postiženi. Důkaz o
dědičnosti revmatoidní artridity neexistuje; předpokládá se však, že se
dědí predispozice k tomuto onemocnění.
 Kouření. Ke vzniku revmatoidní artritidy jsou náchylnější více kuřáci
než nekuřáci.
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Kritéria Definice
1. Ranní ztuhlost Ranní ztuhlost kolem kloubů trvající nejméně 1 hodinu
2. Artritida tří nebo Nejméně 3 ze 14 kloubních oblastí (pravý nebo levý PIP,
MCP, RC, loket, koleno, kotník, MTP klouby)
 více kloubních skupin má současně otok nebo výpotek pozorovaný lékařem
 3. Artritida kloubů rukou Alespoň jedna oblast je oteklá – RC, MCP nebo PIP
 4. Symetrická artritida Současné postižení stejných kloubních oblastí na obou
polovinách těla
 5. Revmatoidní uzly Podkožní uzly nad kostními prominencemi nebo
extenzorovými plochami kolem kloubů pozorované lékařem
 6. Sérový revmatoidní faktor - průkaz jakoukoli metodou, jejíž výsledky nejsou
pozitivní ve více než 5 % populace
 7. Rentgenové změny - rentgenové změny typické pro RA na zadopředním
snímku ruky a zápěstí, který musí obsahovat
 eroze nebo dekalcinace v postižených kloubech nebo blízko nich
Tab. 1. Klasifikační kritéria ACR pro diagnózu RA (podle Arnetta, et al., 1987 (9).



Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Příznaky
 bolest kloubů,
 otoky kloubů,
 citlivost kloubů na dotek,
 načervenalé a oteklé ruce,
 zatvrdlé bouličky tkáně pod kůží, zejména na horních
končetinách (tzv. revmatické uzlíky),
 únava,
 ranní ztuhlost kloubů, která trvá alespoň 30 minut,
 zvýšená teplota,
 úbytek hmotnosti.
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Tabulka 2. Stadia revmatoidní artritidy (podle Steinbrockera)






Stadium I změny pouze v měkkých částech; žádné rtg destrukce; může být periartikulární
osteoporóza
Stadium II osteoporóza; mírné známky destrukce; žádné deformity; může být pohybové omezení,
svalová atrofie; uzly; tendovaginitidy
Stadium III destrukce chrupavky a kosti; deformity; rozsáhlé svalové atrofie; mimokloubní změny
Stadium IV vedle změn předcházejících stadií je fibrózní či kostěná ankylóza








Tabulka 3. Třídy funkční zdatnosti při RA
Třída a plná zdatnost, nemocný je schopen vykonávat všechnu normální činnost
v běžném životě
Třída b zdatnost dostatečná pro běžnou činnost, ale omezená v náročné práci
Třída c činnost je omezena i v běžném životě, nemocný je schopen zastat jen lehké práce,
obvykle s obtížemi
Třída d pacient je schopen postarat se o sebe jen velmi málo nebo vůbec ne, je většinou
odkázán na lůžko nebo vozík, potřebuje pomoc další osoby
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Terapie
 Dosud nemáme k dispozici prostředky k vyléčení RA. Optimální léčba
vyžaduje časné stanovení diagnózy a nasazení prostředků, které
zabrání rozvoji ireverzibilních změn.
 Léčba musí být vždy komplexní a zahrnuje tyto složky:
 medikamentózní
 fyzikální
 cílená (speciální) rehabilitační léčba
 edukace nemocného
 režimová opatření
 ergoterapie
 indikace chirurgické intervence
Onemocnění pohybového aparátu
Revmatoidní artritida
Lék
Doba nástupu účinku
Udržovací dávka
Nežádoucí účinky




Chlorochin 2–4 měsíce 250 mg/den
Hydroxychlorochin 2–4 měsíce 2x200 mg/den
Sulfasalazin 1–2 měsíce 2–3x1 g/den
Metotrexát 1–2 měsíce 10–25 mg /týden


Leflunomid 1–3 měsíce 20 mg/den
Soli zlata 3–6 měsíců 25–50 mg/
i.m.
Azathioprin 2–3 měsíce 50–150 mg/den
GI příznaky
Cyklosporin A 1–2 měsíce 2,5–4 mg/kg/den nefrotoxicita, hypertenze, hyperplazie
gingivy,
infekce
Cyklofosfamid 2–3 týdny 50–100 mg/den p.o. GI příznaky, hematurie, myelotoxicita
nebo 400–800 mg/3–5 týdnů





Raš, průjem, retinopatie
Raš, průjem, retinopatie
GI příznaky, raš, myelotoxicita
Hepatotoxicita, GI příznaky,
raš, častější infekce,p.o., i.m.,
i.v., s.c. myelotoxicita, plíce
Hepatotoxicita, GI příznaky, raš
Raš, stomatitida,myelotoxicita,/1–3 týdny
trombocytopenie, proteinurie
Myelotoxicita, hepatotoxicita,
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
 Osteoporóza je metabolická kostní
choroba, která se projevuje řídnutím kostní
tkáně. V kostech se vytvářejí póry, dochází
k úbytku vápníku a jiných minerálů. Příčinou
může být podvýživa, nedostatek pohybu,
věk nebo menopauza. Projevuje se bolestmi
zad, snadnou lomivostí kostí, zmenšení
tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a
vytvořením hrbu (kyfóza).
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
 Primární osteoporóza
 Osteoporóza, která vzniká jako součást stárnutí, se nazývá
primární. V důsledku stárnutí se přestávají tvořit ženské
pohlavní hormony, které regulují ukládání vápníku do
kostní hmoty. U mužů vzniká později, ale postupně se
průběh u obou pohlaví vyrovnává (kolem 65. roku života).
 Sekundární osteoporóza
 Je způsobena závažným onemocněním – týká se menšího
počtu lidí. Vyskytuje se například při onemocnění
nadledvin, poruchách štítné žlázy, při dlouhodobém pobytu
na lůžku, při poruchách vstřebávání vápníku, podvýživě –
anorexii, bulimii, při dlouhodobém podávání
kortikosteroidů.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
 Příznaky - osteoporóza
 první známkou osteoporózy mohou být silné
bolesti v zádech nebo zlomenina - nejčastěji
zápěstí, krčku stehenní kosti nebo páteře
 dalším klasickým příznakem je postupná ztráta
tělesné výšky provázená zprvu sotva znatelným
vývojem "kulatých" zad.
 rtg vyšetření zubů může odkrýt časné stadium
osteoporózy zjištěním řídnutí kosti dolní čelisti
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
 Denzitometrie je bezbolestné vyšetření, které pacienta nikterak
nezatěžuje. Díky denzitometrickému vyšetření je lékař schopen
odhadnout, jak velká jsou rizika zlomenin spojených s osteoporózou.
 Nejčastěji se používá metoda rentgenové absorpční fotometrie
využívající energie dvou paprsků (DXA) . Metoda DXA se používá
ke zjištění hustoty kostí v dolní oblasti páteře a v kyčlích, někdy také
kostí zápěstí, prstů a paty. Lze ji využít i ke sledování účinnosti léčby
osteoporózy a monitorování stavu kostí nemocného.
 Existují dva typy denzitometrů:
 Centrální denzitometr je zařízení, které se skládá z velké ploché
desky a pohyblivého ramena, které je zavěšeno nad ní. Používá se ke
sledování hustoty kostí páteře a pletence pánevního.
 Periferní denzitometr je zařízení mnohem menší ve tvaru malé
krabice, s otvorem, do kterého pacient vloží ruku nebo nohu. Používá
se k měření hustoty kostí zápěstí, paty nebo prstů.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
 T-skóre vyjadřuje odchylku výsledku vašeho vyšetření od
tabulkové hodnoty kostní minerální denzity mladých
zdravých jedinců stejného pohlaví. Hodnota vyšší než –1
se považuje za normální, hodnoty mezi –1 a –2,5 jsou
hodnoceny jako osteopenie, první stadium řídnutí kostí.
Pokud je T skóre nižší než –2,5, odpovídá osteoporóze. T
skóre se používá k vyjádření rizika zlomeniny.
 Z-skóre porovnává výsledek vašeho vyšetření
s průměrnými hodnotami u osob stejného pohlaví i věku.
Denzitometrické vyšetření umožní lékaři vyhodnotit úbytek
kostní hmoty a také přesněji stanovit diagnózu a doporučit
nemocnému režimová opatření, případně zahájit účinnou
léčbu osteoporózy.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
 Základní strategie prevence je u osob všech
věkových skupin založena na splnění čtyř
požadavků:
 zajistit, aby všechny dospělé osoby měly denní
přívod kalcia 1000-1500 mg;
 zajistit, aby všem osobám s rizikem deficitu
vitaminu D bylo denně dodáváno 400-800 IU
vitaminu;
 informovat všechny pacienty o významu cvičení i
pro prevenci rozvoje osteoporózy;
 důrazně přesvědčovat o nutnosti přestat kouřit.
Onemocnění pohybového aparátu
Osteoporóza
Onemocnění pohybového aparátu
Artroza
R.A.
Osteoporoza
Degenerativní
onemocnění
Zánětlivé
onemocnění
Metabolické
oenemocnění
Nejdříve jen
jeden kloub
(koleno, kyčel)
Symetrické
onemocnění
kloubů(ruce)
Páteř – obratle,
předloktí,
stehenní kost
Bolest
startovací,
omezení
pohybu,drásoty
Bolest,otok,
Bolest, časté
ztuhlost více než zlomeniny
30 min,
deformity
Onemocnění pohybového aparátu
Artroza
R.A.
Osteoporoza
prevence
životospráva
pohyb
prevence
životospráva
pohyb
Prevence
životospráva
pohyb
Potravinové
doplňky
Analgetika,
NSA,
Potravinové
doplňky
Analgetika,
NSA, kortikoidy
Operace
Operace
Potravinové
doplňky
Analgetika,
NSA, kalcium,
vitamínD
Řešení zlomenin
Download

Onemocnění pohybového aparátu