.p
om
a h ejte
i
a
m
l
foto: Jan Šibík
w
w
em
ww
.cz
Devatenáct let pomáhá Projekt Šance, o. s., „dětem ulice“ postavit se na
vlastní nohy. Motto shrnuje naši pomoc do jedné věty:
Není umění dát někomu v nouzi najíst, ale naučit ho na jídlo si vydělat.
Pomáhejte s námi.
Naivní umění za miliony.
Naivní kluk za jídlo...
Download

Naivní umění za miliony. Naivní kluk za jídlo