Cestovní kancelář ABC Tours, Velká Michalská 5, Znojmo
Tel.:+420 515 225778, +420 739 458 310
e-mail.: [email protected]
Fax.: +420 239 017 351
Skype: abc-tours
www.euvikendy.cz
Společnost je evidována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14772
Vážení přátelé,
jelikož se přiblížil termín Vašeho odjezdu, dovolte nám, abychom Vám poskytli informace
k zájezdu, který jste si zakoupili u naší cestovní kanceláře.
spol. s.r.o.
Odjezd zájezdu bude ve … středu …. dne………28.5.2014……….
!!!Bus je bílá BOVA, na bocích je napsáno ABC bus a obrázek žlutého slona s křídly!!!
ABC- Tours, spol. s r.o.
Předpokládáme Váš nástup: Poklady Kampanie 28.5.-1.6.2014........................NB: 6B15901
Ochoz u Brna, ……………………………………………………………………………12,45
Brno, parkoviště Vídeňská ulice, pod Ústředním hřbitovem………………………….13,15
Doprava je zajištěna luxusním autobusem s klimatizací, WC, televizí a DVD. Pokud se Vám v den
odjezdu vyskytnou jakékoliv komplikace, jsme k dispozici na čísle 739 458 310. Během cesty je
možné zakoupit v autobuse teplé a studené nápoje za Kč. V ceně zájezdu je 1x ranní občerstvení
včetně teplého nápoje, podávané v busu a 2x snídaně v místě ubytování.
Dovolujeme si Vám ještě jednou uvést ceny vstupného, které nejsou zahrnuty v ceně. Ceny
vstupného jsou orientační, vždy závisí na době vstupu (dopolední, odpolední tarify, atd.):
- Vesuv kráter
cca 10 EUR (uzavřená a neklouzavá obuv – sopečný prach)
- Pompeje
cca 11 EUR /místní průvodce v českém jazyce cca 5 Eur/osoba při skupině/
- zpáteční trajekt Sorento - Capri - Sorento
cca 32 EUR
- jízdné na Capri (zubačka, bus)
cca 1,80 EUR/ jízda
- plavba lodí kolem Capri
cca 15 EUR
- bus na Amalfi
cca 25 EUR (při minimálním počtu 25 osob)
Orientační ceny v Itálii:Pizza 8 - 10 EUR, večeře v Pompejích cca 8 EUR, obložená houska 3,50 EUR, káva 3
EURA, zmrzlina kopeček 2 EUR, známka do ČR 0,65 EUR, pohlednice 0,25 EUR
Pochopitelně se jedná o vstupy dobrovolné, pokud nebude mít někdo zájem, není nutné tyto
prohlídky absolvovat.
Ubytování je zajištěno ve dvou, tří a čtyřlůžkových mobil- homech v kempu v Sorrentu. V mobil –
homech je k dispozice sociální zařízení a lednička. Snídaně bude zajištěna v restauraci v areálu
kempu.
Pozor!!! Při návštěvě kostelů je potřeba mít sukně a kalhoty pod kolena a zahalená ramena, nebrat
ostré předměty, nože, plechovky nebo alkohol do muzeí – všude bezpečnostní prohlídky!!!
Do elektrických zásuvek v Itálii je nutná redukce – fáze a nulák v jedné lince !!!
Během zájezdu Vám bude k dispozici průvodce naší cestovní kanceláře.
Všechny účastníky upozorňujeme, aby si zkontrolovali platnost svých dokladů potřebných k vycestování do dané země. Rovněž cizí státní
příslušníky upozorňujeme na nutnost zjistit si vízové povinnosti dané země. Z ČR lze vycestovat pouze s platným cestovním dokladem.
Občanský průkaz musí být nepoškozený a nezastřižený. V případě cesty do zemí EU a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska a Švýcarska
lze jako cestovní doklad použít platný občanský průkaz. OP je však chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro děti v
něm zapsané. Od 1. ledna 2012 mohou i děti mladší 15 let do uvedených států cestovat též na vlastní občanský průkaz, o který mohou
rodiče dítěte požádat.
Přejeme Vám šťastnou cestu a příjemný pobyt v Kampanii.
Kontaktní adresa :ABC Tours spol. s r.o.
Velká Michalská 186/5, 669 02 Znojmo,
IČO: 607 019 86
DIČ: CZ 607 019 86
Tel: +420 515 225 778
Fax: +420 239 017351
Skype: abc-tours
Email: [email protected]
www.travel-abctours.cz
Cestovní kancelář ABC Tours, Velká Michalská 5, Znojmo
Tel.:+420 515 225778, +420 739 458 310
e-mail.: [email protected]
Fax.: +420 239 017 351
Skype: abc-tours
www.euvikendy.cz
Společnost je evidována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14772
Vážení klienti,
ABC-
Tours, spol. s r.o.
spol. s.r.o.
prosíme, abyste před odjezdem na zájezd, věnovali pozornost
několika důležitým informací.
Při Vašem zájezdu mějte na paměti, že zájezd probíhá dle určitého
programu a harmonogramu. Prosíme Vás tedy, abyste dodržovali
časy rozchodů a srazů během zájezdu, které Vám určí průvodce. Vaše
pozdní příchody naruší zbytečně program pro ostatní účastníky
zájezdu. V busu obdržíte od svého průvodce tel. kontakt, který je
Vám k dispozici v případě ztracení. Prosíme, abyste z tohoto důvodu
byli na zájezdu vybaveni mobilním telefonem. V případě ztráty je to
nezbytná věc, abyste byli schopni se domluvit s průvodcem, kde se
nacházíte. Rovněž tedy nezapomeňte napsat si řádně telefonní číslo
na průvodce. V případě, že se nedostavíte v den odjezdu autobusu
na místo srazu, bus na Vás nemůže čekat déle, než 90 min. Po té bus
odjíždí a Vy se dostáváte zpět do ČR na vlastní náklady.
Věříme, že výše uvedené problémy nenastanou, nicméně musíme Vás
na možnost těchto problémů upozornit. Jelikož se nám množí počet
ztracených osob, které nemají u sebe mobilní telefon. Dostáváme se
pak všichni do neřešitelné situace a hledání ztracených osob se stává
podstatně složitější.
Závěrem všechny účastníky upozorňujeme, aby si zkontrolovali
platnost svých dokladů potřebných k vycestování do dané země.
Rovněž cizí státní příslušníky upozorňujeme na nutnost zjistit si vízové
povinnosti dané země.
Přejeme Vám šťastnou cestu a příjemný pobyt s CK ABC
Denisa Morović
ředitelka CK
Kontaktní adresa :ABC Tours spol. s r.o.
Velká Michalská 186/5, 669 02 Znojmo,
IČO: 607 019 86
DIČ: CZ 607 019 86
Tel: +420 515 225 778
Fax: +420 239 017351
Skype: abc-tours
Email: [email protected]
www.travel-abctours.cz
Cestovní kancelář ABC Tours, Velká Michalská 5, Znojmo
Tel.:+420 515 225778, +420 739 458 310
e-mail.: [email protected]
Fax.: +420 239 017 351
Skype: abc-tours
www.euvikendy.cz
Společnost je evidována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14772
Vážení klienti,
ABC-
Tours, spol. s r.o.
spol. s.r.o.
přicházíme s novinkou, která zcela jistě rozšíří prožitky, související s poznávacím zájezdem
nebo s cestováním našimi autobusy. Dáváme Vám k dispozici kód, pomocí něhož lze
sledovat na počítači pohyb našeho autobusu, ve kterém pojedete na zájezd. Na mapě se
ukáže poloha autobusu s přesností na několik metrů a také se dozvíte, jakou rychlostí se
pohybuje nebo zda v daném okamžiku stojí.
A na co je to dobré?
- rodiče mohou sledovat, kde se autobus, jenž přepravuje jejich dítě, v průběhu zájezdu
nachází
-účastník zájezdu může před nastoupením do autobusu, sledovat pohyb autobusu
-příbuzní, známí a přátelé, kteří čekají v místě příjezdu, si sami celkem přesně odhadnou,
kdy autobus bude na místě, kde čekají
Vážení a milí klienti, věříme, že toto „zpestření“ v autobusech ABC oceníte a bude to třeba i
jeden z důvodů, proč si objednat další zájezd právě u naší CK.
Nyní tedy jak na to:
- ve svém internetovém prohlížeči zadejte: www.webdispecink.cz
- zadejte přihlašovací údaje:
Kód firmy: abc-tours
Přihlašovací jméno: 6b15901
Heslo: 6b15901
- nyní již vidíte bus, ve kterém s námi budete cestovat na zájezd
Závěrem si dovolujeme upozornit, že uvedené přihlašovací údaje jsou platné měsíc, po
uplynutí této doby již nebude přihlášení na server možné.
Jménem CK ABC Vám přeji, abyste z cestování s námi měli vždy jen jediný pocit a to
„dobrý pocit“…………
Denisa Morović
ředitelka CK
Kontaktní adresa :ABC Tours spol. s r.o.
Velká Michalská 186/5, 669 02 Znojmo,
IČO: 607 019 86
DIČ: CZ 607 019 86
Tel: +420 515 225 778
Fax: +420 239 017351
Skype: abc-tours
Email: [email protected]
www.travel-abctours.cz
Cestovní kancelář ABC Tours, Velká Michalská 5, Znojmo
Tel.:+420 515 225778, +420 739 458 310
e-mail.: [email protected]
Fax.: +420 239 017 351
Skype: abc-tours
www.euvikendy.cz
Společnost je evidována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14772
WiFi zdarma
a práce
zábava během cesty
ABC- Tours,
spol. sčir.o.
spol. s.r.o.
Ve všech autobusech cestovní kanceláře ABC Tours Vám
nabízíme možnost využít zdarma bezdrátové připojení
k internetu na území ČR. Pro správné připojení musí Vaše
zařízení (notebook, PDA nebo mobilní telefon) obsahovat
podporu WiFi. Naše WiFi síť se Vám objeví automaticky po
zapnutí Vašeho zařízení a není zabezpečena heslem ani
šifrováním. Přestože je v současné době internetový signál
dostupný téměř v celé ČR, může v určitých lokalitách
docházet k jeho výpadkům, případně může signál mít
zhoršenou kvalitu. Toto je způsobeno slabším pokrytím
určitých oblastí s horší přístupností signálem provozovatelů
mobilních a internetových sítí.
Doufáme, že Vám naše internetové připojení zpříjemní cestu.
Kontaktní adresa :ABC Tours spol. s r.o.
Velká Michalská 186/5, 669 02 Znojmo,
IČO: 607 019 86
DIČ: CZ 607 019 86
Tel: +420 515 225 778
Fax: +420 239 017351
Skype: abc-tours
Email: [email protected]
www.travel-abctours.cz
Cestovní kancelář ABC Tours, Velká Michalská 5, Znojmo
Tel.:+420 515 225778, +420 739 458 310
e-mail.: [email protected]
Fax.: +420 239 017 351
Skype: abc-tours
www.euvikendy.cz
Společnost je evidována u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14772
ABC- Tours, spol. s r.o.
Vážení klienti,
spol. s.r.o.
přicházíme s novinkou, která zcela jistě rozšíří prožitky,
související s poznávacím zájezdem nebo s cestováním našimi
autobusy.
Každý cestující v autobuse, jímž budete cestovat, může využít
doslova nadčasovou novinku ve vybavení autobusu. Každý si
může vybrat sledování jednoho ze šedesáti filmů, poslouchat
jednu ze stovek nahraných písní nebo sledovat televizní
program.
To vše umožňují obrazovky na každém sedadle. K tomu je však
zapotřebí sluchátek.
Z vlastní zkušenosti víme, že většina klientů preferuje svá
vlastní sluchátka. Upřesňujeme Vám typ sluchátek - klasická
stereo sluchátka, konektor Ø 3,5 mm.
V busu je možné sluchátka zakoupit za 50,- Kč u řidiče.
Příjemné cestování přeje ABC – Tours spol.s.r.o
Denisa Morović
ředitelka CK
Kontaktní adresa :ABC Tours spol. s r.o.
Velká Michalská 186/5, 669 02 Znojmo,
IČO: 607 019 86
DIČ: CZ 607 019 86
Tel: +420 515 225 778
Fax: +420 239 017351
Skype: abc-tours
Email: [email protected]
www.travel-abctours.cz
Download

ABC- Tours, spol. s r.o.