4AM/portfolio
Fórum o chitektu a méa
Výstavní a doprovodný program 2011-2012
4AM Fórum pro architekturu a média je otevřená platforma experimentálních
přístupů a různorodých aktivit týkajících se architektury, urbanismu, městského
prostoru, současného umění a umění nových médií. V tomto mezioborovém rámci
jsou za účasti odborné i široké veřejnosti formou otevřených diskuzí,
mezinárodních workshopů, přednášek, výstav a akcí ve veřejném prostoru
artikulovány a kriticky zkoumány aktuální kulturně-společenské fenomény a
související problémy a otázky.
Součástí Fóra pro architekturu a média je také fyzický prostor Kabinetu_4AM, který
je místem setkávání a otevřenou pracovní laboratoří s knihovnou mezinárodních
časopisů a publikací o architektuře, současném umění a nových médiích. Další část
prostoru 4AM je tvořen Media-labem – zázemím a živou dílnou pro aktivity na poli
současného elektronického, vizuálního a mediálního umění, místo pro workshopy,
diskuze a mediatéku.
4AM Fórum pro architekturu a média je prostor, který virtuálně i fyzicky spojuje
profesionální teoretiky i praktiky z různých oblastí a studenty relevantních oborů.
Samotné sdružení 4AM tvoří: Petra Hlaváčková, Šárka Svobodová, Barbora Šedivá,
Evi Scheller, Zdeněk Severa, Jakub Kopec, Lucie Valdhansová, Tereza Rullerová,
Tomáš Hlaváček, Jaroslav Sedlák, Roman Čerbák, Vít Musil, Prokop Holoubek, Adam
Kvasnička, Kateřina Drajsajtlová, Pavel Richter, Jan Svoboda, Jakub Brauer, Václav
Peloušek, Ondřej Merta, Christine Rahn, Klára Eliášová a další.
Od ledna 2011 je 4AM Fórum pro architekturu a média provozovatelem Galerie
architektury v Brně.
Platforma 4AM od ledna 2011 zrealizovala řadu autorských výstav, workshopů a
diskuzí týkajících se architektury, urbanismu, městského prostoru, současného
umění a nových médií a kriticky zkoumány a problematizovány aktuální kulturněspolečenské fenomény – např. výstavy Umění a osvobození. Evropa 1943-1967: Lidé
revoltující, Kompaktní město, Urban divan, Zabij svého Fuchse: Psychoanalýza
současné brněnské architektury, REthinking Media Arts in C(K)ollaborative
Environments, Expozice jednoho projektu a mnohé další.
Tyto projekty vznikaly ve spolupráci s řadou partnerů z ČR i ze zahraničí, mezi které
patří f.e.a. – forum experimentelle architektur Vídeň, KÉK Budapešť, rese arch
Bratislava, Zeppelin Association Bucharest, OBERLIHT Chisinau, Urban Reaktor
(Tbilisi), Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, Dům umění města Brna,
Muzeum umění Olomouc, Fakulta výtvarných umění a Fakulta architektury VUT v
Brně, Katedra Teorie interaktivních médií MU v Brně, Kruh či Era 21 a také za účasti
mnoha osobností, jako Jan Tabor (CZ/AT), Iris Meder (AT), Rostislav Koryčánek, Gabu
Heindel (AT), Levente Polyák (HU), Jana Horáková, Tomáš Valena (CZ/DE), Petr
Rezek, ateliér DRNH, Zdeněk Fránek, Svatopluk Sládeček, Martin Jančok, Aleš
Šedivec (SK), Osamu Okamura, ateliér PPAG (AT), ateliér Kuba&Pilař, Studio Bazar
(RO), Pavel Hnilička, Ida Čapounová, Jan Pfeiffer, Peter Stec (SK), Sporaarchitects
(HU), Under-Construction Architects nebo Richard Loskot (finalista ceny Jindřicha
Chalupeckého 2012). Dvě z výstav 4AM se stanou součástí instalace Asking
architecture architekta Jana Perneckého (SK) v pavilonu České a Slovenské republiky
na letošním 13. Bienále architektury v Benátkách.
[email protected]
www.forum4am.cz
https://www.facebook.com/4AM.Forum
29. 1. – 27. 2. 2011
UMĚNÍ A OSVOBOZENÍ. EVROPA 1943-67.
První část: Lidé revoltující
Výstava byla startovním projektem 4AM Fóra pro architekturu a média v Galerii
architektury v Brně a byla připravována ve spolupráci s forem experim entální
architektury ve Vídni. Pomocí diaprojektorů na ní byly představeny události, osobnosti,
kultura a architektura druhé poloviny 20. století. Promítané snímky (celkem asi 1000
diapozitivů) odhalovaly kontrasty a souvislosti v osudech vybraných osobností a vizuální
reality jednotlivých epoch a zemí. Vedle sebe se objevily například rakouská architektka,
spolupracovnice Adolfa Loose a komunistka Margarete Schütte-Lihotzky a komunisty
popravená Milada Horáková - obě ženy byly vězněny v stejném německém žaláři.
Nové souvislosti vyvstaly při srovnání japonské a italské společnosti, umění a architektury
té doby nebo dobových „fetišů“ SPACE a BETON, které byly v různých podobách společné i
zemím odděleným železnou oponou. Další sérii tvořily mimo jiné portréty osobností, které
se během svého života projevily konkrétním odvážným činem či dlouhodobou snahou,
uměleckou tvorbou nebo riskantním postojem. Výstava byla koncipovaná jako putovní
projekt, který se po několika reprízách v různých evropských městech (Vídeň, Sibiu, Istanbul)
vrátí zpět obohacený o národní specifika a nové souvislosti.
Cílem výstavy bylo ukázat vývoj architektury v nových celoevropských a světových
souvislostech bez stále ještě běžného a většinou zcela zkreslujícího rozdělování na západní
a východní svět. Hledala se odpověď na otázku, jak prospěly a přispívají umění a
architektura k osvobození člověka. I od umění a architektury.
Součástí byla i doprovodná výstava v areálu brněnské Vlněny na Přízově ulici v blízkosti
hlavního nádraží. Tento areál začal vznikat již v 19. století a mezi válkami se rozrostl ve
velké textilní továrny Stiassni a Neumark. Po znárodnění vznikl n. p. Vlněna, který se
proslavil v šedesátých letech zejména tvorbou tzv. Artprotisu. Netkané závěsné textilie
navrhované soudobými umělci (Inez Tuschnerová, Antonín Kybal) se staly součástí interiérů
významných budov té doby. Výstava v jedné z továrních hal byla svědectvím o době
fungování závodu včetně politických souvislostí, které zde byly přiblíženy kurátorskou
instalací z materiálů ve Vlněně nalezených.
Při zahájení výstavy (29. 1. 2011) a při jejím ukončení (25. – 27.2.) proběhla sym posia,
jejichž součástí byly příspěvky od bývalých pracovníků Vlněny, historiků, architektů, umělců,
teoretiků a hudebních vědců z České republiky, Rakouska a Itálie. Dále se konaly diskuze a
koncerty současných experimentálních i kultovních hudebníků.
4AM/symposium_0001_program
29. 1. 2011
Vlněna / prohlídka výstavy v areálu bývalého n. p. Vlněna Galerie / přednášky: Imro Vaško,
Filip Hodík, Jan Tabor, Osamu Okamura, J. Šťovíček, Jan Pernes a další
hudba: Vladimír Merta (CZ), Philipp Quehenberger (AT), You, Adam and Me (CZ)
4AM/symposium_0002_program
25 . 2 . 2011
Galerie architektury / Povídání o umění a osvobozováni při víně, pivě a chlebech s
pažitkou
26. 2. 2011
Vlněna /Instalace z pokladnice propagandy jedné zestárlé továrny
Promítání archivního filmu “Chlupy, které znamenají zlato” a studentských filmů a projektů
“Vlněna”, “Genius loci” a dalších
26. 2. 2011
Galerie architektury / Symposium - přednášky:
Christoph Braendle: LSD
Angelo Stagno: Italie II & pocta Anně Magnaniove, pohybu a vzdalování se až k
osvobození
Susanne W inkler: Japonsko mezi amerikanizaci a poevropštěnim
Ingrid Holzschuh: Berlin - IBA versus Stalinallee
Thom as Ballhausen: Kino a osvobození, film a existencialismus
27. 2. 2011
Architektonická procházka
Projekt byl realizován v plném rozsahu podle plánu. Návštěvnost: 300 diváků celkem
(Vlněna 100 + 75 během otevření výstavy + 70 hostů na úvodním a 50 hostů na závěrečném
symposiu)
Média: recenze - časopisy ERA 21, Arch, Metropolis, reportáž České televize (Kultura v
regionech)
19. 3. - 24. 4. 2011
Compact City/Kompaktní město
1 galerie/5 výstav/8 vystavujících/5 států/10 přednášek/5 diskuzí/5 vernisáží/4
workshopy/1 mezinárodní videostream/3 kurátoři
V dnešním evropském kontextu nejsou patrné potřeby ani ambice zakládat nová města.
Města existující prožívají díky regulacím všeho druhu největší změny na svém okraji. Místo
intenzivního využití celého města se tak město extenzivně rozrůstá a vyplavuje ven vše, co
nevstřebá. Vnitřní město však není hotovou, definitivní strukturou, ale neustále se měnícím
organismem, který pro svůj život nové impulsy zevnitř potřebuje. Kompaktní město
neznamená vytváření nových hranic, ale otevření se možnosti stavění v již postaveném.
Místo otázky Jak navrhnout m ěsto? bychom se měli ptát Jak navrhovat ve m ěstě?
nebo Jak navrhovat v navrženém ?
Výstava Kompaktní město byla interaktivní reakcí na tyto otázky v 359 m3 prostoru
brněnské Galerie architektury. Pět vystavujících, čtyři ze zemí Visegrádské skupiny a jeden z
Rakouska, formou kontinuálního workshopu tvořili tematické instalace po celou dobu
trvání expozice. Každý účastník měl k realizaci své instalace celý výstavní sál galerie na
dobu jednoho týdne, za asistence studentů účastnících se workshopu. Instalace byla
završena prezentací vystavujícího a jeho konfrontací s pozvaným přednášejícím.
Předpokladem každé instalace bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce
expozice. Výstava byla ve své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako samotné
město.
Termíny vernisáží/prezentací vystavujících:
19. 3. Peter Stec/SK
26. 3. Pavel Hnilička, Ida Čapounová, Jan Pfeiffer/CZ
2. 4. Levente Polyák/HU
9. 4. Gabu Heindl/AT
16. 4. Pawel W achnicki, Aleksandra W achnicka/PL
Vyzvaní přednášející v rámci prezentací:
Ján Pernecký/SK, Im ro Vaško/SK, Sabine Müller/DE, Petr Hurník/CZ, Tom áš
Pejpek/CZ a další
2. 5. – 8. 5. 2011
Multiplace 2011 / 10. ročník festivalu kultury nových
médií
Festival byl realizován ve spolupráci s Dom em um ění m ěsta Brna, Billboart Gallery
Europe a Klubem Fléda. Jeho náplní byla série akcí zaměřených na umění nových médií a
nové formy kreativity. Celý festivalový zastřešovalo téma REMAKE: re-interpretace
inspirativních děl z historie elektronického umění. Brno tak bylo jedním z 9 měst v 6
evropských zemích, kde se mohli diváci paralelně setkat s audiovizuálními představeními,
instalacemi, koncerty, dílnami i performancemi zařazenými do projektu.
Více informací o festivalu: http://www.multiplace.org V prostoru 4AM Fórum pro architekturu a média se v rámci festivalu Multiplace
uskutečnilo několik workshopů a byla zahájena výstava Richarda Loskota.
4. a 6. 5. 2011 / Standuino / série workshopů
Workshopy Standuino byly první ze série workshopů klonu populárního Arduina, který je
ovšem adaptovaný na potřeby a rozpočty (zejména českých) bastlířů. Na workshopu
účastníci Standuino pod vedením RNDr. Stanislava Filipa sestavili a učili se základy
práce s touto platformou. Výsledkem byl jednoduchý, ale dobře znějící zvukový syntezátor.
http://www.standuino.eu/tutorials/standuino-ralye/
7. 5. – 5. 6. 2011
Richard Loskot / Podstata věcí
Jak nespatřitelné věci rozehrávají děje kolem nás, abychom je vním ali.
Experimentální inscenace vzniku vesmíru. Richard Loskot (1984, v Mostě se dlouhodobě
zabývá fungováním mechanických i elektronických systémů, které však často pracují v
neuzavřených algoritmech a cyklech, přinášejících překvapivá spojení a podivné situace.
Hlasitý šum vyplňující prostor galerie pochází z nejstarších dob našeho skutečna.
Hledejte světlo a naleznete Velký třesk. Výbuch, který vytvořil vesmír je stále slyšitelný.
Speciální anténa přijímá jeho dozvuk a my si proto můžeme uvědomit fakt, že vše pochází z
jednoho bodu a má svůj počátek.
Děje, které přichází poté, jsou následkem této podstaty a reagují na ní. Systém přístrojů
pak vytváří hru, která se vedle této události (Velkého třesku) zdá být náhodná.
Richard Loskot / Květen 2011
11. 6. – 4. 7. 2011
ARCH RULEZ! Od zadání … po obhajobu
Výstava diplomových prací studentů FA VUT v Brně očima fyzika, grafika, psychologa,
úřednice, socioložky, performerky, designera, gynekologa a dalších.
Pokus studentů architektury zprostředkovat divákům jedinečnou atmosféru při tvorbě
závěrečných projektů se v prostoru 4AM/Galerie architektury odrazil v několika rovinách:
instalace>>>projekce>>>prezentace>>>diskuze
Výstava byla zahájena prezentací a diskuzí nad vybranými projekty. K diskuzi byli pozváni:
K diskuzi byli pozváni: RNDr. Jan Hollan – fyzik, doc. PhDr. Lubom ír
Kostroň, M.A., CSc. – psycholog, MgA. Karolína Kohoutková – performerka, Tom áš
Vrba – designer, Mgr. Šárka Syslová – socioložka, Ing. arch. Olga Strublová –
úřednice, Odboru územního plánování a rozvoje a další.
11. 7. – 21. 7. 2011
URBAN DIVAN
Workshop byl realizován ve spolupráci s Dom em um ění m ěsta Brna a byl zařazen jako
doprovodný program bienále Brno Art Open 2011 – Sochy v ulicích.
Hlavním tématem desetidenního workshopu bylo vytvoření venkovního mobiliáře pro
prázdné nádvoří Domu pánů z Kunštátu a v něm umístěnou kavárnu Trojka. Zájem
účastníků se ovšem soustředil i na další místa v širším centru Brna. Pod vedením
architektů Jaroslava Sedláka (4AM), Cristi Borcana a Alexe Axinta (StudioBASAR
/ RO) a audiovizuálního umělce Jiřího Suchánka (FAVU) tak vzniklo několik zásahů do
veřejného prostoru, které se snaží poukázat na jednoduchost proměny nevyužitého místa
ve funkční veřejný prostor určený k užívání.
Součástí workshopu byl i doprovodný přednáškový program :
11/7 - Zahájení workshopu / koncert Com pany Fuck (AUS/DE) / Batcha de Mental
(SK)
12/7 - Enzis: Outdoorový m obiliář ve veřejném prostoru / přednáška
architektonického
atelieru PPAG - Ali Seghatoleslam i (AT)
13/7 - Půlnoc / dokumentární film Kláry Tasovské o světle a tmě, 2010 a po jeho
skončení odborná procházka s RNDr. Janem Hollanem na téma Brněnský světelný
cirkus
14/7 - Living Underground / kreativní zásahy do veřejného prostoru – Ondrej
Horváth,
Brano Matis a Peter Liška (SK)
15/7 - Urban Bugs / přednáška studia bad.architects.group - Ursula Faix (AT)
16/7 - SAR: City in Between / přednáška studioBASAR - Cristi Borcan a Alex Axint (RU)
21/7 - Vernisáž objektů vzniklých během workshopu
Portfolio všech objektů vzniklých během workshopu: http://www.forum4am.cz/wpcontent/uploads/2011/07/prezentace-vernisage_lowres.pdf
Události v regionech / reportáž/ 22. 7. 2011 :
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionechbrno/311281381990722-udalosti-v-regionech/obsah/164726-mladi-architekti-vytvarelimobiliar-pro-brno/
Brněnský deník / reportáž / 18. 7. 2011 :
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-mestsky-nabytek-zaplni-brno--20110718.html
Happening na podporu cyklodopravy v centru m ěsta
Kolo je nejrychlejší dopravní prostředek v širším centru, mimo jiné pomáhá řešit problém s
nedostatkem parkovacích míst a přesto nemá podporu náměstka pro dopravu.
V úterý 17. 5. 2011 se před Novou radnicí a v Café Trojka uskutečnil ve spolupráci
s Brněnskou cykloguerillou happening na podporu této široce žádané formy dopravy ve
městě.
V rámci programu happeningu byl křídou vytvořen cyklopruh v ulici Veselé, hromadné
parkování kol na místech zastupitelů města Brna, vystoupení na jednání Zastupitelstva
v rámci půlhodiny pro občany.
ZABIJ SVÉHO FUCHSE: PSYCHOANALÝZA
SOUČASNÉ BRNĚNSKÉ ARCHITEKTURY
PRODLOUŽENÍ VÝSTAVY DO 24. 2. 2012
Pokračování úspěšné výstavy Zabij svého Fuchse, jejíž cílem bylo prozkoumat,
jakým způsobem se pět vybraných brněnských tvůrců vyrovnává se svými vzory a
jaké principy se projevují v jejich tvorbě.
Koncepce výstavy vychází z psychoanalýzy Sigmunda Freuda a jeho zkoumání
psychologického vývoje člověka pod vlivem úzkých rodinných a společenských
vztahů a vazeb. Podle Freuda je zdravý osobnostní růst podmíněn existencí výrazné
postavy otce-idolu, který by měl být natolik silným soupeřem, aby jeho překonání
mohlo znamenat posílení a následné osamostatnění syna-učedníka.
V dějinách brněnské architektury můžeme vztáhnout tuto roli ikonického otce k
postavě architekta Bohuslava Fuchse, který patří k nejvýznamnějším
představitelům brněnského funkcionalismu. Fuchsovy stavby a odkaz tohoto
meziválečného období měl vliv na několik generací brněnských architektů a
projevuje se i v současné architektuře. Jeho postava zde proto symbolizuje učitele,
jehož existence je pro rozvoj silné tvůrčí osobnosti výhodou, následné překonání a
nalezení vlastní cesty však nezbytností.
Oslovení architekti:
Markéta Veselá
Svatopluk Sládeček
Ladislav Kuba, Tomáš Pilař
Antonín Novák, Petr Valenta
Zdeněk Fránek
Kurátorka: Petra Hlaváčková
Architektonické řešení: Peter Stec
V roce 2012 byl v rámci výstavy realizován tento doprovodný program:
*Rozhovory s architekty:*
05/01/2012 Jan Tabor + Iris Meder a Zdeněk Fránek
12/01/2012 Rostislav Koryčánek + Igor Kovačevič a Antonín Novák
Návštěvnost výstavy: 1.1.-24.2.2012
232 návštěvníků
Návštěvnost doprovodných programů:
247 návštěvníků
Media monitoring (výběr):
ČESKÁ TELEVIZE 9.1.2012
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/159798-zabij-sveho-fuchse/
TOP LIFE leden 2012, s. 63
ARCHIWEB 2.1.2012
http://archiweb.cz/news.php?type=&action=show&id=11173
ARCHIWEB 11.1.2012
http://archiweb.cz/news.php?action=show&type=8&id=11218
LITERÁRNÍ NOVINY 15.12.2011
http://www.literarky.cz/kultura/vytvarne-umeni/7275-zabij-sveho-fuchsepsychoanalyza-souasne-brnnske-architektury
URBANISMUS BRNO 15.12.2011
http://www.urbanismusbrno.cz/domains/urbanismusbrno.cz/zpravy/193-4amzve-na-vystavu-zabij-sveho-fuchse
Výstava Zabij svého Fuchse byla vybrán mezi projekty, jež se budou prezentovat
v rámci expozice ASKING ARCHITECTURE slovenského architekta Jana
Perneckého v pavilonu České a Slovenské republiky na 13.Bienále architektury v
Benátkách
(29. 8. – 25. 11. 2012). Více informací na www.askingarchitecture.sk.
TRIAL 2 /// Večer studentské audiovizuální tvorby
08/02/2012 20/00
Cyklus večerů vzniká ve spolupráci Kabinetu audio-video Fakulty výtvarných umění
VUT v Brně. Garanti projektu: Jiří Suchánek a VJ Kolouch
Vystupující:
AV Performance:
DETEKTIV + INFORMEL (VJ)
ZZ8B + MADZOON (VJ)
PANÁČIK
Projekce:
VOJTĚCH VANĚK
KATEŘINA KYNCLOVÁ
PETR ŠPRINCL
MARIE HÁJKOVÁ
GOING FOR GREEN
23/2 v 19.30
Dokument o budování nové olympijské čtvrti v Londýně pro Olympijské hry
letošního léta. Britští architekti a urbanisté se musejí potýkat s nároky historické
oblasti města i se znečištěním místního podloží. Celý projekt je však realizován
s obrovským citem k přírodě, ekologii a udržitelný rozvoj. Promítání dokumentu se
uskutečnilo s laskavým svolením Britské ambasády v Praze.
STANDUINO
20. 3. - 15. 5. 2012
Martin Baar, Ondřej Homola, Václav Peloušek, Ondřej Merta (CZ)
4AM / Galerie architektury sloužila jako výstavní prostor i mediální laboratoř, ve
které byla představena lokální podoba Do It Yourself scény – originální studentská
platforma Standuino. Tu k jejím aktivitám inspirovala tvorba hudebníka a
pedagoga FaVU Stanislava Filipa a specifický fenomén tzv. bastlení. Václav Peloušek
a Ondřej Merta ve výstavě představili remake instalace Stanislava Filipa Uživatelský
interface, vedli workshopy na výrobu vlastních zvukových /video syntezátorů a spolu
se Stanislavem Filipem workshop na téma odpalování tranzistorů a dalších
elektronických součástek a fyzikalita těchto jevů. Součástí jejich autorské
prezentace byly i intervence do veřejného prostoru, spuštění pirátského televizního
vysílání, nebo také zařízení, které vysílalo do vesmíru tzv. katalogové listy
(datasheety) platformy Standuino pomocí pulzů fotonů o vlnové délce 650
nanometrů.
“Vytvoříme a odprezentujeme tu prototypy zařízení, které umožňují analyticky
pohlížet na jejich digitální a elektronickou podstatu v modernistickém smyslu slova,
jako například vztah nosiče (elektroniky) a esence (digitality) či třeba analýza gest
umělce-bastlíře. Naši vizi nám pomáhá naplňovat Standa Filip, který je v našem
prostředí jedinečný tím, že díky studiu fyziky a zkušeností se stavbou hudebních
nástrojů rozumí podstatě elektroniky a současně o ní dokáže přirozeně přemýšlet v
uměleckém kontextu.” (Václav Peloušek, Ondřej Merta)
Výstava byla součástí projektu REMAKE: REthinking Media Arts in
C(K)ollaborative Environments. Remake je mezinárodní umělecký projekt,
který probíhal od června 2010 do května 2012. Jeho cílem bylo iniciovat tvorbu a
prezentaci současných děl inspirovaných historií mediálního umění. Završením
projektu byla mezinárodní putovní výstava v Domě pánů z Kunštátu od 7. 3. do 15. 4.
2012. Spíše než o statickou výstavu v tradičním smyslu slova šlo o dynamickou
sociální akci, která přinesla sérii uměleckých událostí prezentujících jak nová, tak i
vybraná průkopnická díla mediálního umění.
Doprovodný program:
01 04 2012
Workshop Standuino fraAngelico & Standuino Jam, 4AM/Galerie
architektury
Organizují Medialab 4AM a Graukllktv o.s.
05 04 2012
Komentovaná prohlídka výstavy / Guided Tour
13 04 2012
Ztratit se mezi barevnou hudbou a kraslicí, konference, setkání nad
artefakty
Václav Peloušek, Ondřej Merta, Martin Baar, Barbora Šedivá, hosté: Balázs Kovács
(HU), Jonáš Gruska (SK/PL)
15 04 2012
Zakončení výstavy, 4AM/Galerie architektury
KLDV selectors DJs – party
NÁVŠTĚVNOST: 500
MEDIA MONITORING
Tištěný katalog –
Tištěný katalog –
Zlínský salon mladých 2012, text Martin Fišr + tranzisor
romanticism pictures
Exkurs Brno, Kunstram Dusseldorf
Tištěný katalog –
Remake, Brno 2012 (vyd. Atrakt Art)
ERA21 – 2/2012
http://www.era21.cz/newsletter/newsletter_022012.pdf
ČESKÁ TELEVIZE
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/167247-vystava-remakeinteraktivne-predstavuje-nova-media/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionechbrno/312281381990307-udalosti-v-regionech/obsah/193406-remake-historickadila-ocima-mladych-tvurcu/
ARTALK.CZ
www.artalk.cz/tag/remake
www.artalk.cz/2012/05/14/standuino-bude-to-fakt-diskoteka/
www.artalk.cz/tag/standuino/
http://www.artalk.cz/2012/03/05/tz-remake-rethinking-media-arts-inckollaborative-environments/
BRNĚNSKÝ DENÍK
http://brnensky.denik.cz/kultura_region/remake-aneb-predelat-pretvoritprepracovat-20120307.html
OSTATNÍ
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/tim/article/view/259
http://log.makezine.com/2012/06/23/standuino-sports-sketch-style-circuitboard/
http://issuu.com/dusanson/docs/34_27-28_remake/1
http://createdigitalmusic.com/2011/09/meet-the-little-known-diy-music-pioneerof-the-czech-republic-standa-filip/
http://www.electronicbeats.net/music/features/the-diy-music-world-behind-theiron-curtain
http://www.bonjourbrno.cz/BB12/?q=node/19&language=cs
http://artycok.tv/lang/cs-cz/13721/remake-re-thinking-media-arts-inckollaborative-environments
emartina.rajce.idnes.cz/4AM_standuino/
mizuki.cz/tag/standuino
http://www.icr.ro/praha/kulturni-udaje/vystava-konference-remake-rethinkingmedia-arts-in-c-k-ollaborative-environments.html
http://www.mhf-brno.cz/expozice-novehudby/files/2012/02/ENH_2012_A1_web.pdf
http://www.artmap.cz/ExhibitionDetail.aspx?ID=3828
http://www.informuji.cz/akce/jhm/14065-remake-rethinking-media-arts-inckollaborative-environments/
http://jlbjlt.net/event/8406
http://www.artmap.cz/Files/Maps/ArtMap_brno_duben-cerven_2012.pdf
http://multiplace.org/blog/?p=147
http://ftp.czechtourism.com/Aktivity-a-akce/Akce/REMAKE--REthinking-MediaArts-in-C%28K%29ollaborative-.aspx
www.youtube.com/watch?v=E9AvHIlqS1w
vimeo.com/26196817
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.305682542834825.65409.14233809
2502605&type=1
vimeo.com/standuino
exhibition.remakeme.eu/?p=137
www.pelousek.eu/cv/projekty/standuino
TRIAL 3 >>> Večer studentské audiovizuální tvorby
28/3/2012 ve 20h
Další z večerů studentské audiovizuální tvorby, který vzniká ve spolupráci s
Kabinetem audio-video Fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
… „pantone“ – Adéla Korbičková
Dana Balážová – instalace, prezentace
PLASMA SPIELPLATZ – sushi light’n'sound set
20001 – Vj Kolouch + Strangelet
VEIT B – club house, techno
Spolupráce s časopisem ERA 21
01/2012 Spravedlivá, nebo jen architektura? Just Architecture!
BEAUTY AND BIKE
26/3/2012
Po první jarní cyklojízdě pořádané Brněnskou cykloguerillou se uskutečnila diskuze
a promítání ve 4AM.
* Beauty and the Bike http://www.bikebeauty.org/
Proč britské dívky přestávají jezdit na kole? Tento dokumentární film sleduje
skupinu dívek z města Darlington na severovýchodě Anglie, jak si samy pokládají tu
stejnou otázku. Když se seznámí se skupinou stejně starých dívek v cyklisticky
přívětivých Brémách, začínají zjišťovat, jaké může být každodenní používání kola – a
jak šeredně dopravní politika Spojeného království zklamala každodenní cyklisty.
* Bicyklové pásmo krátkých filmů
Architektura Fikce
09 / 05 – 08 / 06 / 2012
Architektura fikce představuje interdisciplinární kurátorský výběr tvůrců jejichž díla
lze označit za fiktivní architekturu. Takovou, která neusiluje být reálnou. Vyhýbá se
skutečnosti jako omezujícímu faktoru. Je výsledkem architektonického myšlení jako
svobodného tvůrčího přístupu.
Výstava se snažila ukázat jak vypadá modul pro přežití šesti možných konců světa
architekta Tomáše Kozelského. Scénograf Jan Štěpánek představil instalaci
směřující ke konkrétnímu artefaktu a vycházející ze zkušenosti s narativní složkou
divadelního představení. Pionýr videoartu Woody Vasulka pozval k nahlédnutí do
svého archivu v cyberspace. Další vystavujícím byl post-popový sochař Tomáš
Motal. Výstavu uzavírala konceptuální umělkyně Katarina Hladeková, která
skrze svoje modely dokumentuje a tematizuje subjektivní prožitky či místa svých
vzpomínek.
kurátorka: Tereza Rullerová
grafický design: Deepthroat
design prostoru: Radim Petruška a Vít Musil
doprovodné programy – kurátoři: Mák Hustoles, Tomáš Hlaváček
Doprovodný program:
Mapping Workshop s The Rodina
12 / 05 / 2012 od 10 do 18h
Workshop nejen pro VJe ale i pro začátečníky na poli videa, mappingu a vjingu.
hosté: sursur (mapping před galerií ve 21 hod)
Ztajený Prostor Fikce
22 / 05 / 2012 ve 20h
mnoho podob interiérů z filmů pro dospělé
Cinéma pur
29 / 05 / 2012 v 19h
abstraktní architektura Absolutního filmu / Hans Richter, Marcel Duchamp a další
Zvuková Jeskyně
08 / 06 / 2012 a 23 / 06 / 2012 v 19 hod
multimediální koncert uvnitř světelné instalace / J. Suchánek, E. Vrbková, P. Herzán
NÁVŠTĚVNOST: 612 včetně doprovodných programů
MEDIA MONITORING (výběr):
ČESKÁ TELEVIZE – KULTURA.CZ
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1183619616-kulturacz/312295350090011/video/
ARTYČOK.TV
http://artycok.tv/lang/cs-cz/14001/architektura-fikce
ARTALK.CZ
http://www.artalk.cz/2012/05/06/tz-architektura-fikce/
LIDOVÉ NOVINY
http://www.lidovky.cz/designovy-vylet-do-brna-qubus-blesi-trh-a-vylet-zaarchitekturou-phl-/ln-bydleni.asp?c=A120523_102825_ln-bydleni_ter
RADIO R
http://soundcloud.com/whoputjohncage/report-zvukov-jeskyn
OSTATNÍ:
http://www.cave-beat.org/index.php?seo_url=novinky&novinka=16
http://www.b-tv.cz/vlna-z-brna.html?ep=2471
EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU
Sezónní exteriérová expozice prezentuje výběr realizovaných návrhů v rámci
středoevropského prostoru se zaměřením na mladší generaci architektů.
V dočasném objektu na nádvoří domu pánů z Kunštátu v Brně je každé dva týdny
vystaven nový architektonický projekt. Cílem výstavy je umožnění bezprostředního
kontaktu veřejnosti se soudobou architekturou a oživení městského prostoru.
Výstavní instalace bude sloužit také jako městský mobiliář k sezení nebo stojan na
kola.
Prezentace každého z projektů obsahuje jeho genezi od prvotní ideje po realizaci.
Návrhy budou vystavovány formou světelného panelu a pracovního modelu.
Součástí otevření každého projektu je přednáška jeho autorů, která se koná také ve
veřejném prostoru nádvoří (v případě špatného počasí ve vnitřním sále).
PROGRAM:
17. 5. Under-Construction (CZ) / Vila Dobeš
31. 5. P-L-U-R-A-L + Totalstudio (SK) / Alexis
14. 6. Sporaarchitects (HU) / Fővám + Szent Gellért Tér
28. 6. n/a (SK) / Dom C
12. 7. BudCud, Marcin Kwietowicz (PL) / Fiu Fiu Boutique
26. 7. Atelier SAD (CZ) / Čerpací stanice pohonných hmot GAS
Následovat budou dalších 6 ateliérů / doba trvání: květen/říjen 2012
Kurátor: Jakub Kopec
Grafika výstavního panelu: Adéla Korbičková
Shaping Cities Symposium
21-23.5.2012
Sympozium pořádané v rámci projektu CULBURB Cultural Acupuncture Treatment
For Suburb, který se snaží aktivizovat veřejnou sféru předměstí středoevropských
měst prostřednictvím doslova akupunkturních zásahů. Jimi se snaží povzbudit
interakci mezi obyvateli s cílem přímého vlivu na život místní komunity.
www.culburb.eu
Téma panelu:
NGO MISSION
Moderátor:
Regina Loukotová(ARCHIP) CZ
Panelisté:
Gabu Heindl (Österreichische Gesellschaft für Architektur) AT
Maria Theodorou (SARCHA) EL
Šárka Svobodová (4AM) CZ
Nuno Sampaio (Estratégia Urbana) PT
Jakub Szczęsny (Bęc Zmiana/Centrala) PL
POTENCIÁL__audiovizuální kvas ve Vlněně
Audiovizuální expedice, jež vás zavede na okraj vaší představivosti a svrhne dolů.
Zakusíte volný pád, během něhož se rozložíte na atomy a znovu složíte noví . Oči,
uši a zejména mozek budou tepat a vřít. Stane se tak v prostorách Vlněny, které
nejsou běžně přístupné, a to sice nad potícím se Big One Fitness.
21:10 rapová část
- POTMĚ
- JULIUS
- JULIE
- GULAŠ KOPERNÍK
22:30 akustická část
- VLADIMÍR DYM
- ZZ
- ČÍPKY BLAHA / VJ TEXA
- ZAE / VJ ZAE
- STANDUINO ORCHESTRA
- CAVE ART
FRAME011
13 06 – 01 07 2012
Putovní výstava oceněných prací soutěže FRAME011 otevřené profesionálním
fotografům a studentům ze zemí Visegrádské čtyřky.
Soutěž FRAME, kterou organizuje sdružení pro přesahy fotografie MIMO a
fotografická skupina Jasan, v aktuálním ročníku změnila pravidla, oprostila se od
témat a kategorií a otevřela se volné fotografické tvorbě. Finalisty vybírala porota
ze 104 autorů všech zemí V4; přibližně dvě třetiny 137 zásilek byly domácího původu.
Výstava prezentuje 6 fotografických souborů vítězů a finalistů FRAME011: první
cenou ověnčený soubor „I love my family / Miluji svou rodinu“ Gabriela Fragnera a
Anny Gutové představuje komorní inscenovaný příběh české rodiny z dob totality.
Vertikální rozhovor mezi městem a nebem nazvaný „Skies, hommage à Hiroshi
Sugimoto“, jehož autorem je maďarský fotograf Akos Czigany, získal druhou cenu a
také zváštní cenu Leica Gallery Prague. Třetím oceněným je soubor Jana Grombiříka
„Annunciation“, jenž puristicky čistou vizuální formou zachycuje všední, často
opovrhovaná místa. Finalista Paweł Fabjański vystavuje filmově inscenovaný cyklus
fotografií „Autofire“ o pocitech dnešních třicátníků. Anna Grzelewska zase ve svém
dlouhodobém projektu „Julia wannabe“ ukazuje přechod mezi dětským a dospělým
světem ženy. Dagmar Vyhnálková zachycuje v cyklu s názvem „Heart on
Fire“ emocionální stránku vztahu, kdy oba partneři touží po svobodě .
www.fotoframe.net
NÁVŠTĚVNOST: 120
Ryo Abe: VITAL SHELTERS
14 / 06 / 2012 v 19h
přednáška japonského architekta Ryo Abeho
www.aberyo.com
V Atelieru Ryo Abe se věnujeme spojení originálních myšlenek a forem s tradičními
japonskými technikami a materiály s cílem vytvořit nový „International Style“ v
současném kontextu. Vyhraňujeme se tak vůči minimalistické estetice „white
box“ architektury, kterou si dnes mnoho lidí spojuje se současnou japonskou
architektonickou produkcí. Vzhled a vnitřní prostor v našich stavbách mají velmi
spotnánní formu a usilují o dialog se svým okolím a se svými uživateli.
Ve skutečnosti by se náš přístup dal shrnout takto:
Stavba je součástí prostředí které ji obklopuje – součástí přírody, tak jako my sami.
Je to interpretace japonské ideje animismu, vycházející z filozofie Šintoismu, kde
každý předmět, místo nebo fenomén mají vlastní duši. Každý projekt je vnitřně
propojen se svým okolím, respektuje tradice a historii místa a využívá lokalních
materiálů a technik. Věříme, že aniž bychom o to otevřeně usilovali, umožňuje nám
tato metoda dosáhnout přirozené a samozřejmné udržitelnosti, bez ohledů na
aktuální trendy nebo konvence.
R. STEVIE MOORE (USA) – live koncert
21 / 06 / 2012 ///// 20 hod (8pm)
Praotec domácího nahrávání, low-fi bůh, inspirátor několika generací hudebníků
(kde by bez něj byli Ariel Pink nebo John Maus) poprvé živě s kapelou v Brně!
http://www.rsteviemoore.com/
„R. Stevie Moore is a true original“ (All Music Guide)
„Highly influential“ (The New Yorker)
„A national treasure.“ (Rolling Stone)
„Moore may well be the most talented musician never to have release a record on a
major label.“ (Pitchfork)
STRUCTURALISM RELOADED
Přednáška Tomáše Valeny + křest katalogu
KOMPAKTNÍ MĚSTO
22. 6. 2012 od 18 h
***
Prof. Dr. Ing. arch. Tomáš Valena - Působí na Fakultě architektury Technické
univerzity v Mnichově. Je autorem knihy "Město a topografie. Evropské město v
topografickém kontextu." V loňském roce se podílel na vydání publikace
"Structuralism Reloaded".
Kompaktní město - Tato kniha je sborníkem textů k výstavě "Kompaktní město"
konané 19. 3. - 24. 4. 2011 ve 4AM/Galerii architektury v Brně. Kromě příspěvků
zúčastněných vystavujících a přednášejících prezentuje také dosud nezveřejněný
text Tomáše Valeny a komentáře kurátorů.
COMPACT CITY / KOMPAKTNÍ MĚSTO
Katalog výstavy
Dvoujazyčná kniha je sborníkem textů k výstavě Kompaktní město konané 19. 3. 24. 4. 2011 ve 4AM/Galerii architektury v Brně. Kromě příspěvků zúčastněných
vystavujících a přednášejících prezentuje také dosud nezveřejněný text Tomáše
Valeny a komentáře kurátorů. Vlastní výstava probíhala formou kontinuálního
workshopu; po celou dobu trvání expozice tvořilo pět vystavujících z pěti
středoevropských zemí tématické instalace. Každý účastník měl k realizaci své
instalace k dispozici celý výstavní sál po dobu jednoho týdne, který byl završen jeho
prezentací a konfrontací s pozvaným přednášejícím. Předpokladem každé instalace
bylo sdílení výstavního sálu s ostatními a aditivní koncepce expozice. Výstava byla ve
své podstatě neukončeným experimentem, stejně jako jím je samotné město.
BRNO, MĚSTO UPROSTŘED OBORY
05/07 --- 05/08/2012
Posedy ve městě? V Brně se tomu o prázdninách už nikdo nediví. Do 4AM/ Galerie
architektury totiž zamířila umělecká skupina Posedlí, jejíž členové se veřejně
přiznávají ke své lásce k posedům. Jejich citům ale bude prostor galerie malý,
rozlétnou se do celého města. Nepůjde o samoúčelnou artovou exhibici - posedy
mají lidem ozvláštnit prostor, ve kterém žijí, a dát jim nadhled nad všedním světem.
Autorská prezentace výtvarné skupiny Posedlí v brněnské 4AM/Galerii architektury
hledá nové přesahy posedu jako specifické architektonické formy příslušníků rurální
zájmové skupiny, nositelů tisícileté tradice české myslivosti. Prostřednictvím
výstavy a doprovodných akcí bude brněnskou veřejnost intenzivně informovat o
nedostatcích v městském lese domů. Návštěvníci budou do výstavy zapojeni od
začátku do konce. Prostor Galerie 4AM bude sloužit jako otevřená laboratorní
klubovna, kde se s námi budou lidé moci setkávat, řešit otázky stavby posedů a
jejich možná vylepšení a pak s námi vyrazit do ulic a pomoci se stavbou.
„Ve spolupráci s 4AM intenzivně hledáme ve městě místa, která trpí nějakým
neduhem, něco jim chybí nebo si jen zaslouží ozvláštnit. My se pokusíme tato místa
učinit zajímavějšími zasazením specifického posedu do kontextu dané
lokality,‘‘ vysvětluje Pavlína Bubnová.
Vytipovány byly celkem tři lokality, kde byly posedy postupně umísťovány. Na
Mendlově náměstí vznikne rozhledna, která se stane součástí projektu Brněnského
architektonického manuálu (BAM) www.bam.brno.cz. Ten realizoval Dům umění ve
spolupráci se statutárním městem Brnem za finanční podpory Evropské unie. Jedná
se o unikátního průvodce brněnskou architekturou z let 1918-1945. Posed se stal
jedním z informačních center, kde jsou distribuovány tištěné materiály BAM a
budou poskytovat základní informace o urbanistické a architektonické minulosti
Mendlova náměstí.
Druhý z posedů obohatil svou funkcí nevyužívaný kousek městské zeleně na
Konečného náměstí. Ve spolupráci s vydavatelstvím Větrné mlýny byl zapojen do
mezinárodního projektu Měsíc autorského čtení (www.autorskecteni.cz) a stane se
dočasnou veřejnou knihovnou.
Poslední posed byl odhalen na Moravském náměstí, kde se setkávají zejména rodiny
s dětmi a mladí lidé. Tuto odpočinkovou lokalitu v centru města doplnil posed se
skluzavkou, která obohatí současný strohou a prázdnou plochu parčíku náměstí.
Umělecká skupina Posedlí se spojila na jaře 2010 v Plzni. Za cíl si dala přinést svěží
vzduch na Designblok. Vydali knihu, která jako první mapuje posedy v Čechách, které
jsou druhou nejčastější stavbou v České republice, a přesto byly uměním dosud
opomíjeny. Za své počiny byli Posedlí celkem třikrát nominováni na Ceny Czech
Grand Design, a to v kategoriích Grafický designér roku, Objev roku a Designér roku.
Celá jejich práce je vlastně hledáním hranice mezi designem a obyčejnými věcmi.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
PO 09/07/2012 19/00
POSED JAKO TEN TAJEMNÝ OBJEKT TOUHY
Posedlí poprvé otevřou dveře své klubovny ve 4AM/Galerii architektury s
přednáškou o svých tajemstvích a snech. Přednáška skupiny Posedlí o jejich vyznání
k POSEDŮM bude předstupněm ke vznikající výstavě ve 4AM/Galerii architektury.
ST 11/07/2012 15/00
ZOOLOGICKÉ INTERMEZZO
Komentovaná prohlídka expozice taxidermie fauny ze sbírek Moravského zemského
muzea.
ČT 12/07/2012 19/00
POSED JAKO BEZEDNÁ STUDNICE INSPIRACE
Svoji plejádu inspiračních zdrojů představí ve 4AM/Galerii architektury fotografka
MgA. Irena Armutidisová, proděkanka fakulty Výtvarných umění Vysokého učení
technického v Brně.
ÚT 10/07/2012 19/00
POSED JAKO PERLA MYSLIVECKÉHO UMU
Přední odborník na myslivost Ing. Jan Dvořák, Ph.D pedagogický proděkan Lesnické a
dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně představí svůj pohled na
problematiku posedů formou komponovaného večeru ve 4AM/Galerii architektury.
PÁ 13/07/2012 18/00
POSED JAKO DOPLNĚK NIMRODOVI GARDERÓBY
Vendula Chalánková feat. Romana Drdová. Zbrojovka versus Kehlsteinhaus. Letmý
vhled do mysliveckého šatníku dvou nesourodých uměleckých osobností, včetně
malé šicí dílny ve 4AM/Galerii architektury.
SO 14/07/2012 18/00
POSED JAKO OLTÁŘ POZNÁNÍ FRANTIŠKA SKÁLY
Agáta Žáčková alias Květa de Lont Vás provede tajuplným a vzrušujícím světem
tvorů i netvorů výtvarníka Františka Skály. Nikdo zatím neví, co Vás čeká přímo v
parkovém terénu, přinejmenším to bude fanatická prezentace ve 4AM/Galerii
architektury.
Paralelně s workshopem probíhá i autorská výstava výtvarné skupiny Posedlí,
prostřednictvím které hledají v městě pěti bran nové přesahy posedu jako
specifické architektonické formy příslušníků rurální zájmové skupiny, nositelů
tisícileté tradice české myslivosti. Prostor 4AM/Galerie architektury nyní slouží jako
otevřená laboratorní klubovna, kde se lidé mohou setkat, řešit otázky stavby
posedů a jejich možná vylepšení.
FILMÁK MEZI POSEDLÁKY /// CENTRAL
EUROPEAN ARCHITECTURE FILM EXCHANGE
07/07/2012 18/00
PODZEMNÍ STANICE LÍŠEŇ—JÍROVA /// ZASTÁVKA TRAMVAJOVÉ LINKY ČÍSLO 8 ///
49.2090319N, 16.6865067E /// JÍROVA, BRNO—LÍŠEŇ
Mini filmový EXCHANGE mapující formy města 60. až 80. let, fenomén, který je
inspirací pro umělce, filmaře a mnohé další. Výběr dokumentárních a krátkých filmů
nabízí zkoumání autenticity, podobnosti i odlišnosti v sektoru „Visegrádské čtyřky“ i
v přístupu modernistického urbanismu. Nová identita, změna původního prostředí,
nová jména ulic, proměny a jiné pravdy.
Specifickým kinem každých deset minut projíždí v obou směrech dobový model
tramvaje KT8D5!
Partneři projektu: Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle / Warsaw ###
Bec Zmiana / Warsaw ### Malopolski Instytut Kultury / Cracow ### Punkt /
Bratislava ### 4AM Forum for Architecture and New Media / Brno ###
Praguewatch / Prague
Program promítání:
Most // Petr Zikmund ### Lekerekítés/Rounding Off // L. Polyák/ Z. Keserue / Á.
D. Dénes ### Petržalka Identity // Juraj Chlpik ### Rahova / D. Možný ###
Metropolitan Archelogy // Gruppo Tökmag / Kárpáti György Mór ### Za Zelazna
Brama (Behind the Iron Gate) // Heidrun Holzfeind ### The Slovakian National
Gallery // Barbara Zavarská / Aleš Šedivec ### The Slovakian Broadcasting
Building // Barbara Zavarská / Aleš Šedivec ### Entry // Márk Péter Vargha
Více informací: http://kek.org.hu/filmnapok/en/ce-architecture-film-exchange/
Událost je součástí doprovodného programu přehlídky mysliveckého vkusu i krásy
BRNO, MĚSTO UPROSTŘED OBORY / Autorská skupina Posedlí v rámci pracovního
semináře připraví site specific posed, poslouživší jako promítací kabina
Move the City //
taneční expanze do prostoru města
3. 9. – 9. 9. 2012
4AM Fórum pro architekturu a média
Během workshopu se uskutečnily každodenní tréninky kontaktní
improvizace pod vedením choreografa Vangelise Legakise a výpravy do
městského prostoru s architektem Jaroslavem Sedlákem. Jejich cílem byl
průzkum nevšedních míst v rámci urbanistické struktury současného Brna,
která se staly dějištěm drobných tanečních intervencí a závěrečné
performance.
:: Vangelis Legakis (GR/GB) – contact improvisation
Vangelis Legakis studied dance theatre and choreography at the Laban
Centre in London. Since 2004 he has been visiting regularly The Forsythe
Company with which he performed in 2006 ‘Human Rights’ in Frankfurt and
in 2010 he received a diploma by David Zamrbano to teach and develop
Flying Low and Passing Through. He has been teaching, choreographing and
performing world wide developing interdisciplinary performances and
installations.
Vangelis has strong influences by Rudolf Laban, William Forsythe, Skinner
Releasing Technique, Tai Chi, Chi Gong, philosophy (phenomenology), and
neuroscience through which he has originated new ways to approach dance
practice and choreography. His work reaches beyond dance and
choreography, it is about human development by fusing dance, higher mind
processes, spirituality and healing practices.
:: Jaroslav Sedlák (CZ/4AM) – urban archeology
Studied Faculty of Architecture at the University of Technology in Brno,
worked in PO studio Prag and in ZICHT ARCHITECTEN, Amsterdam, cofounder of 3*2*1*0, participated on exhibition SHAPING THE NEW, Košice,
Pecs, Chisinau, organizer of workshop URBAN DIVAN (4AM, Brno),
architectural residency in Oberlith Chisinau.
:: závěrečné venkovní představení
8. 9. 2012 :: 17:30 :: sraz ve 4AM na
Starobrněnské 18
:: přednášky
5. 9. 2012, 19 h, Lucie Sendlerová ::
Improvizace/Tanec v městském
prostoru
:: koncert
9. 9. 2012, 20 h, LARSEN (IT) feat
LITTLE ANNIE (US)
Asking Architecture // výstava, se kterou si
musíte povídat
Letošní expozice v pavilonu České a Slovenské republiky na 13. Bienále
architektury v Benátkách bude patřit projektu Asking Architecture, který
představí více než 19 autorů a tvůrčích skupin ze Slovenska a České
republiky. Výstavní projekt platformy rese arch bude slavnostně otevřen 27.
srpna 2012. Netradniční instalace využívá výhradně virtuální a
augumentovanou realitu. Návštěvníkovi se obsah výstavy odhalí až po jeho
interakci s vystavenými projekty a jejich autory.
4AM Fórum pro architekturu a média bude v instalace v pavilonu České a
Slovenské republiky zastoupeno výstavami Kill your Idol a Compact City.
KILL YOUR IDOL / ZABIJ SVÉHO FUCHSE: PSYCHOANALÝZA SOUČASNÉ
BRNĚNSKÉ ARCHITEKTURY
Název výstavy je parafrází Freudova výroku „zabij otce“, kterým tento
zakladatel psychoanalýzy ilustroval moment v psychologickém vývoji člověka
ovlivněný úzkými rodinnými a společenskými vztahy a vazbami. Podle Freuda
je zdravý osobnostní růst podmíněn existencí výrazné postavy otce-idolu,
který by měl být natolik silným soupeřem, aby jeho překonání mohlo
znamenat posílení a následné osamostatnění syna-učedníka.
COMPACT CITY / KOMPAKTNÍ MĚSTO
V dnešním evropském kontextu nejsou patrné potřeby ani ambice zakládat
nová města. Existující města prožívají díky regulacím všeho druhu největší
změny na svém okraji. Místo intenzivního využití svého prostoru se tak
extenzivně rozrůstají a vyplavují ven vše, co legislativně nevstřebají. Vnitřní
město však není hotovou, definitivní strukturou, ale neustále se měnícím
organismem, který pro svůj život nové impulsy zevnitř potřebuje. Kompaktní
město neznamená vytváření nových hranic, ale otevření se možnostem
stavění v již postaveném.
KOTVY MÁJE // České obchodní domy
1965–1975
18/9/2012 – 7/10/2012
4AM Fórum pro architekturu a média
Vernisáž: 18/9/2012 v 18 hodin ve 4AM
Výstava KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975, jež se poprvé
uskutečnila v roce 2011 v pražské Galerii VŠUP, míří tři měsíce po poslední
repríze v Olomouci i do Brna. Ve 4AM / Galerii architektury se představí
návrhy a realizace patnácti nejvýznamnějších českých obchodních domů z
60. a 70. let 20. století. Kromě těch pražských, které daly výstavě jméno,
budou mezi prezentovanými domy i regionální priory z Pardubic, Olomouce
či Plzně, stejně jako družstevní a specializované obchodní domy jako byl Don
v Hradci Králové. V krátkém průřezu budou na výstavě zastoupeny také
slovenské obchodní domy a neuskutečněné návrhy Aleny Šrámkové.
Součástí expozice budou i dvě projekce – první z nich představí komiks
Vladimira 518 věnovaný obchodnímu domu Máj, druhá ukáže archivní
výkresovou dokumentaci i fotografie, které nebyly zařazeny na výstavní
bannery ani do doprovodné publikace. Grafická podoba výstavy, jejímiž
autory jsou Ondřej Brom a Michal Sloboda, pomocí drobných komiksových
výjevů hravě dekonstruuje dobovou úlohu obchodních domů.
Jedním z cílů projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975, který
kromě výstavy zahrnuje i zmíněnou stejnojmennou knihu, je ukázat paletu
přístupů k řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším
Československu. Na vybraných objektech lze charakterizovat tendence
soudobé architektury a jejich reflexi a rozvíjení v domácích podmínkách.
Důležitým aspektem projektu je také průzkum dnešního přístupu k
původním architektonickým hodnotám 60. a 70. let. Tato aktivita by měla
mimo jiné přispět k pokračování společenské debaty o smyslu ochrany a
respektování původních staveb i o významu a možnostech jejich proměn.
Autor výstavy: Petr Klíma (Ústav umění a designu, Západočeská univerzita v
Plzni)
www.kotvymaje.cz
www.facebook.com/kotvymaje
Download

link >>> PORTFOLIO AKTIVIT 2011 – 2012 PDF