OBEC JESENíK NAD ODROU
JESENíK NAD ODROU Č. 256
Dne 30.12.2013
Čj.:
Vyhlášení nálezu
Obecní úřad Jeseník nad Odrou oznamuje,
že se na území obce nacházejí tyto sakrální
stavby:
1. Kamenný latinský kříž z roku 1905 na pozemku parc. č. 1008/127 v k.
Ú.
Jeseník nad
Ú.
Jeseník nad
Odrou,
2. Kamenný latinský kříž z roku 1895 na pozemku parc. č. 1181/1 v k.
Odrou,
3.
Kamenný šípový kříž z roku 1875 na pozemku parc. č. 391/1 v k.
Ú.
Blahutovice,
4. Jetelový pískovcový kříž z roku 1828 na pozemku parc. Č. 22 v k.
Ú.
Hrabětice nad
Odrou,
5. Socha sv. Jana Nepomuckého na pozemku parc. Č. 9 v k.
6. Litinový kříž na pozemku parc. Č. 473 v k.
Ú.
Ú.
Hrabětice nad Odrou,
Hůrka,
7. Jehlančitý kříž z roku 1892 na pozemcích parc. č. 420/1, 421 a 218 v k.
Ú.
Polouvsí,
u kterých se nedochovaly doklady, které by prokazovaly vlastnictví stavby.
Tyto stavby je považovány za věc nalezenou, u které není vlastník znám. Ve smyslu § 135
zákona Č. 40/1964 Sb., (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňujeme
nález
věci po dobu 6 měsíců. Pokud se v této zákonné lhůtě nikdo k věci nepřihlásí, stane se věc
vlastnictvím obce.
starosta
Evidenční číslo písemnosti:
Vyvěšeno dne:
J['5
9r/~/J
30. jj. /'otJ
Sňato dne:
Za správnost~~
OB ECNí
ú
v
Jana Maňasová
RA D
74233 JE"
SEN/K nad OOROV
okres Nový Jič(n
Download

30. jj. /`otJ - Jeseník nad Odrou