Stránka č. 1 z 7
LEBKA
Funkce – chrání mozek, některá čidla a začátek trávícího ústrojí
MOZKOVÁ ČÁST – 8 kostí
k. čelní (1)
k. temenní (2)
- obě tvoří KLENBU LEBEČNÍ
k. týlní (1)
k. klínová (1)
k. spánkové (2)
k. čichová (1)
- tvoří SPODINU LEBEČNÍ
OBLIČEJOVÁ ČÁST - 15 kostí
horní čelist (2)
dolní čelist (1)
k. nosní (2)
k. slzní (2)
k. lícní (2)
k. patrové (2)
skořepy nosní (2)
k. radličná (1)
jazylka (1)
U novorozenců můžeme na lebce nahmatat měkká místa
- LUPÍNKY ( FONTANELY). Kolem 2 roku mizí.
V dospělosti jsou kosti do sebe vzájemně zasazeny
výběžky = ŠVY - věncový – mezi čelní a temenními kostmi
- šípový – mezi kostmi temenními
- lambdový – mezi kostmi temenními a týlní
- šupinový – mezi kostmi temenními a spánkovou
http://olat.cz/zsostromer/m/93234/kostra%20lebky%20a%20konče.html
18.10.2011
Stránka č. 2 z 7
Lebka – pohled zezadu
obr. č.1
Lebka – pohled zepředu
obr. č.2
Lebka – pohled ze strany
http://olat.cz/zsostromer/m/93234/kostra%20lebky%20a%20konče.html
18.10.2011
Stránka č. 3 z 7
obr. č.3
Lebka – pohled shora
obr. č.4
KOSTRA KONČETIN
Horní končetina
Pletenec lopatkový - lopatka
- klíční kost
http://olat.cz/zsostromer/m/93234/kostra%20lebky%20a%20konče.html
18.10.2011
Stránka č. 4 z 7
Kostra volné končetiny - k. pažní
- k. vřetenní (k palci)
- k. loketní (k malíčku)
- vřetenní+loketní tvoří předloktí
Kostra ruky - 8 kůstek zápěstních
- 5 kůstek záprstních
- 14 článků prstů
Pletenec HK tvoří – lopatka, k. klíční, kloub ramenní
Horní končetina
Kostra ruky
obr.č. 5
obr. č.6
Dolní končetina
Pletenec pánevní - k. pánevní – srostlá ze 3 kostí – kyčelní
- sedací
- stydká
Kostra volné končetiny - k. stehenní
- k. holenní (vnitřní kotník)
- k. lýtková (vnější kotník)
http://olat.cz/zsostromer/m/93234/kostra%20lebky%20a%20konče.html
18.10.2011
Stránka č. 5 z 7
- holenní+lýtková tvoří bérec
Kostra nohy - 7 kůstek zánártních
- 5 kůstek nártních
- 14 článků prstů
Pletenec DK tvoří – k. pánevní, kloub kyčelní
Dolní končetina
Kostra nohy
http://olat.cz/zsostromer/m/93234/kostra%20lebky%20a%20konče.html
18.10.2011
Stránka č. 6 z 7
http://olat.cz/zsostromer/m/93234/kostra%20lebky%20a%20konče.html
18.10.2011
Stránka č. 7 z 7
obr. č.7
obr. č.8
http://olat.cz/zsostromer/m/93234/kostra%20lebky%20a%20konče.html
18.10.2011
Download

Kostra lebky a končetin