Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2011/12
Jméno: Tomáš Grofek
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Datum: 12. 1. 2012
Referát na téma: Siamská dvojčata
Jako siamská dvojčata jsou nazývány děti, které se
narodí srostlé určitou částí těla. Jedná se o poměrně
závažný stav, který – pokud je zjištěn již v prenatální
době – je často důvodem k potratu.
Siamská dvojčata jsou dvojčata stejného pohlaví, která
jsou srostlá ve stejných partiích těla. Ačkoliv se taková
dvojčata vyskytla již dříve, název je odvozen od
„siamských bratrů“ Enga a Changa Bunkerových původem
ze Siamu, kteří přicestovali roku 1829 do Evropy, aby mohli
být operováni ve Francii; operace se však neuskutečnila,
neboť byla považována za příliš riskantní. Velkou kuriozitou
je fakt, že oba bratři se oženili a počali dohromady 21 dětí!
Bratři Bunkerovi jsou považováni za nejslavnější siamská
dvojčata v historii a za jednu ze tří rarit (vedle bílých slonů
a siamských koček), které Thajsko dalo světu.
Z hlediska statistiky připadají jedna siamská dvojčata na každých asi 50 tisíc porodů; z nich se
však jen malá část rodí živá. Přibližně polovina ze živě narozených párů dvojčat umírá záhy po
porodu.
Srůst těl dvojčat se může vyskytnout v oblasti hlavy, dolní části
zad nebo hrudníku. Kromě společného krevního oběhu v
některých případech dvojčata navzájem sdílejí životně důležité
funkce. Oddělení dvojčat musí být provedeno lékařským
zákrokem, ty však bývají náročné a riziko
úmrtí je často vysoké.
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2011/12
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
U některých případů je možné chirurgické oddělení, vždy se
ale jedná o konkrétní případ a o to, jak moc je sdílení cév a
orgánů rozsáhlé. Poprvé se podařilo siamská dvojčata úspěšně
oddělit roku 1952 ve Spojených státech amerických.
U jednovaječných dvojčat dochází k přirozenému rozdělení
mezi 8. až 12. dnem od početí. Dvojčata mají společnou
placentu a vyvíjejí se v jednom plodovém obalu. Pokud dojde k
rozdělení později, neproběhne už úplně a zárodky zůstanou
srostlé, nejčastěji v oblasti hrudníku, vzácně pak částí hlavy.
V takovém případě obvykle dochází k samovolnému potratu
nebo se pro něj rozhodne matka pomocí operačního zákroku.
Je však známo mnoho případů, kdy byla srostlá dvojčata
donošena a medicína se více či méně úspěšně pokusila o jejich
oddělení a záchranu.
U nás se tento jev, díky včasným
ultrazvukovým vyšetřením, už prakticky
nevyskytuje. V rozvojových zemích nebo
v zemích hluboké katolické víry je však
interrupce za jakýchkoliv okolností
nepřípustná, i přes vysoké riziko úmrtí
postižených dětí nebo velké nebezpečí
kritických komplikací v případě přežití.
Někdy tak přijdou na svět děti, které v
ten okamžik začínají svůj, obvykle málo
nadějný, boj o přežití.
V Čechách se narodila siamská dvojčata
naposledy v roce 1986. Je však velmi
známý případ sester Růženy a Josefíny Blažkových z jižních Čech, žijících v letech 1878 – 1922,
které byly srostlé v oblasti pánve. Sestry se proslavily u nás i v zahraničí a jedna z nich se
dokonce později stala matkou zdravého chlapce
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2011/12
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Nedávno oslavila kulaté padesáté
narozeniny
nejstarší
siamská
dvojčata na světě. George Schappell
a jeho sestra Lori se pro tuhle
příležitost rozhodli vyrazit na výlet
do Londýna. Přes citelný hendikep
dokáže dvojice vést podle britského
deníku The Sun opravdu pestrý život.
Nejstarší siamská dvojčata světa,
která pochází z amerického státu
Pensylvánie, mají společných 30
procent tkáně frontálního laloku a
důležité cévy, což znamená, že je
lékaři nemohli oddělit.
Sabha a Farah jsou 15letá siamská dvojčata spojená v oblasti hlavy, která žijí v Indii. I když se
před pěti lety jejich rodiče vyjádřili, že jejich fyzický i duševní stav je dobrý, v současnosti
žádá otec od indické vlády pro své dcery smrt.
Otec chce takto ukončit trápení
dívek. Pro eutanazii dětí je ale
rozhodnut
i
kvůli
penězům.
Nedostatek finančních prostředků
mu nedovoluje lékařské vyšetření a
zákrok na oddělení hlav dětí.
Jelikož dívky mají dvě lebky spojeny
do jedné, pociťují permanentní
bolesti hlavy. S utrpením zápasí
prakticky většinu svého krátkého
života. Do jistého času se jim sice
dostávalo
odpovídající
zdravotní
péče, aktuálně ale rodině chybí na
lékaře peníze.
Vyučující: Mgr.Ludvík Kašpar
Předmět: Biologie
Školní rok: 2011/12
Obor: Technické lyceum
Třída: 1.L
Zdroje:
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/otec-chce-smrt-pro-dcery-siamska-dvojcata-krutetrpi.html
http://cs.wikipedia.org/wiki/Siamsk%C3%A1_dvoj%C4%8Data
http://tehotenstvi.zdrave.cz/siamska-dvojcata/
http://www.emimino.cz/encyklopedie/siamska-dvojcata/
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti-zahranici/159193/nejstarsi-siamska-dvojcataoslavila-padesatiny.html
Download

Tomáš Grofek