SVĚTOVÝ TÝDEN RESPEKTU K PORODU 2014
termín: 19. - 23. 5.
téma: Porod jako posilující zkušenost
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
19.5.2014
20.5.2014
21.5.2014
22.5.2014
23.5.2014
Nymburk, mateřské centrum Svítání, Komenského 1254 - http://www.mapy.cz/#!
x=15.041634&y=50.190135&z=14&q=nymburk%2520komensk%25C3%25A9ho
%25201254&qp=10.520930_47.712878_17.739301_51.802524_6&d=addr_8823871_
1&t=s
www.mcsvitani.cz
Milovice, rodinné centrum, nám. 30. června 507
- tatáž budova jako radnice, ale vchod o trochu vic vlevo
(na mape oznaceno jako AZ divadlo) http://www.mapy.cz/#x=14.880438&y=50.228233&z=15
www.rcmilovice.cz
VSTUPNÉ:
jednotlivá přednáška 60,- Kč
jednodenní vstupné 150,- Kč
hlídání dětí 20,- Kč/hod
VSTUPNÉ:
dopolední blok/odpolední blok/večerní blok 60,- Kč
jednodenní vstupné 150,- Kč
dvoudenní vstupné 200,- Kč
třídenní vstupné 300,- Kč
9-10:30 Margit Slimáková:
ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ
A RODIČŮ, ZDRAVÝ
TALÍŘ
9 – 9:30 MRŇOUSKOVÉ 9-10:30 DULY U NÁS
cvičení pro děti do 6 měsíců (Marcela Bohuslavová,
- Martina Miklovičová
Šárka Seifertová, Zuzana
Holubová Chovancová)
diskuze + film KDO JE
10-11:30
DULA
POROD JAKO
POSILUJÍCÍ ZKUŠENOST 11-12:30 INDIVIDUÁLNÍ
– diskuze čerstvých matek PÉČE O ŽENU PŘI
(Zuzana Čepičková , Pavla PORODU NA PORODNÍM
Šafránková, Martina
SÁLE V NYMBURCE Miklovičová)
Eva Smrkovsky
9 – 9:30 GUMÍTCI 9-10:30 Margit Slimáková:
cvičení pro děti od 6 měsíců ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ A
- Martina Miklovičová
RODIČŮ, ZDRAVÝ
TALÍŘ
10-11:30 Lucie Groverová:
PŘIROZENÝ POROD JE
SKVĚLÝ „MANUÁL PRO
ŽIVOT“
11-12:30
PÉČE PŘI PORODU –
diskuze se zdravotníky Pavlína Ptáčková, Jaroslava
Karbusová (2xPA
Neratovice), MUDr..
Zuzana Kozderová + PA
Jana Hackelová (porodnice
Nymburk), Natálie Sedlická
(samostatná PA)
13-14 film JEAN
LIEDLOFF – vzpomínka
na autorku knihy Koncept
kontinua
12-13:30 LAKTAČNÍ
PORADNA – Johanka
Kubaňová
12:45-13:30 film
HORMONÁLNÍ
AKVÁRIUM + diskuze
12-13:30
Alena Matějčková:
ZELENÉ POTRAVINY
PRO MAMINKY A DĚTI
12-13:30 individuální
konzultace
14-15:30
Petr Plaňanský – DOMÁCÍ
VZDĚLÁVÁNÍ –
ZPŮSOB JAK BÝT CO
NEJDÉLE SE SVÝMI
DĚTMI
14-15:30 Vlastimil Trnka :
ASPEKT ČASU VE
VÝCHOVĚ A PŘI
PORODU
14-15:30 Petra Levá –
PÁNEVNÍ DNO BĚHEM
TĚHOTENSTVÍ,
PORODU A PO PORODU
14-15:30 POROD JAKO
POSILUJÍCÍ
ZKUŠENOST- diskuze
čerstvých matek (Tereza
Fritzová, Alena
Matějčková, Hana
Zástěrová, Martina
Miklovičová)
16-17:30
film POROD, JAK JEJ
ZNÁME
16-17:30 Lucie Ertnerová:
ALPHA NURSING CITLIVÁ POPORODNÍ
PÉČE O MIMINKO
16-17:30 Lucie Groverová: 16-16:45 VYŠETŘENÍ V
PŘIROZENÝ POROD JE TĚHOTENSTVÍ - PRO A
SKVĚLÝ „MANUÁL PRO PROTI - Petra Severová
ŽIVOT“
17-17:30 NOVÉ PRÁVNÍ
ÚPRAVY OHLEDNĚ
PORODU - Johanka
Kubaňová
18-19:30 PÉČE PŘI
PORODU – diskuze se
zdravotníky – Natálie
Sedlická (samostatná PA),
personál porodnice
Nymburk
18-19:30 Ivana
Königsmarková JAK
PODPOŘIT NORMÁLNÍ
POROD
20-21:30 film MOJE
MALÉ DĚŤÁTKO
vstup zdarma
20-21:30 film MICHEL
ODENT:
ZNOVUZROZENÝ
POROD - záznam
přednášky 24. 4. 2013 v
Praze
11- 12:30 Veronika
Vojáčková: JAK NA
POROD BEZ BOLESTI
18-19:30 DULY U NÁS
(Šárka Seifertová, Barbora
Austová, Zuzana Holubová
Chovancová) diskuze +
film KDO JE DULA
20-21:30 film
HORMONÁLNÍ
AKVÁRIUM + diskuze
PONDĚLÍ 19. 5. 2014
9-10:30 Margit Slimáková: ZDRAVÁ VÝŽIVA DĚTÍ A RODIČŮ, ZDRAVÝ TALÍŘ
Jak výživa ovlivňuje zdravotní stav dětí,
jejich chování a později i výsledky ve škole?
Proč bychom se měli stravovat zdravě a jak
nejlépe posuzovat jednotlivé potraviny? Co
jsou ty nejkvalitnější potraviny? Jaká jsou
nejlepší výživová doporučení? Zdravý talíř
jako nástroj pro sestavení jídelníčku bez
zbytečného počítání kalorií, porcí anebo
jakýchkoliv jiných nepřirozených restrikcí.
Zdravá kuchyň pro výuku dětí, co do ní
patří a pomoc rodičům jak si ji sami
vybavit.
Mgr. Margit Slimáková, Ph.D. / odborný
průvodce zdravím a výživou
Odbornice na zdravotní prevenci a výživu. Vystudovala farmacii a dietologii v USA. Pravidelně
publikuje a přednáší, propaguje zdravou výživu na školách. Využívá osvědčené poznatky ze všech
oblastí medicíny. Autorka výživových doporučení: Zdravého talíře a stránek www.margit.cz
nabízejících pravidelný blog zabývající se tématy zdravotní prevence a kvality potravin,
encyklopedii a první pomoc při řešení zdravotních potíží. Odborný garant Iniciativy skutečně
zdravá škola, pomáhá při zavádění zdravé výživy ve školách a firmách.
Maminka tří dětí, podporuje zavedení výuky o výživě do škol, přirozené terapeutické metody a
možnost svobodné volby v očkování. Základem zdraví podle ní není farmakoterapie, ale kvalitní
strava, zdravý životní styl a dobrá nálada.
*******************************************************************************
11-12:30 Veronika Vojáčková: JAK NA POROD BEZ BOLESTI
K našim dvěma dcerám letos v lednu přibyl první syn. Uplynulý rok pro mě tak byl
jedinečnou příležitostí, jak si v praxi ověřit to, co již delší dobu tvrdím. Že těhotenství není
nemoc a porod nemusí bolet. Už od prvních okamžiků byla Jakubova existence pro mě velkou
školou a nakonec překvapivě velice důležitou duchovní cestou.
Letos získáte odpovědi na aktuální otázky: Co nás těhotenství může naučit? Jak pracovat se svými
pocity, které nás často mohou dosti překvapit? Jak je to s tou bolestí u porodu?
Tentokrát to bude hodně o mé osobní zkušenosti.
Srdečně vám doporučuji shlédnout mojí loňskou přednášku se stejným názvem, protože v ní jsem
shrnula vše, co považuji za důležité pro to, aby porod proběhl bez bolesti. Dozvíte se, proč je
důležité změnit svá očekávání, zbavit se strachů a naučit se uvolnit. A jak na to. Ze záznamu na
YouTube se k mé velké radosti inspirovaly tisíce žen: https://www.youtube.com/watch?
v=g9GX7PtWbes.
Vede Veronika Vojáčková - dula a lektorka Porodu Bez Bolesti
www.porodbezbolesti.cz, [email protected]
[email protected]**************
13-14 film JEAN LIEDLOFF – vzpomínka na autorku knihy Koncept kontinua
Autorka ve své světově proslulé knize odhaluje, proč jsou lidé žijící na
Západě tak nespokojení a často nešťastní. Po několika expedicích mezi
jihoamerické indiány rozpoznala, že tyto pocity mohou pramenit z
neuspokojených potřeb miminek a malých dětí, které se na Západě
snažíme vychovávat podle všemožných teorií, jen ne podle vlastní
intuice a evolucí vytvořených jednoduchých pravidel a očekávání.
V knize, kterou napsala již v r. 1975, velmi jasně a přesvědčivě
vysvětluje, jak je potřeba zacházet s našimi nejmenšími, aby z nich
vyrostly spokojené a samostatné děti a posléze dospělí lidé, kteří si
nepotřebují "léčit" své deprivace z dětství všemi možnými způsoby,
počínaje drogovou závislostí a konče nezdravými partnerskými vztahy,
a jsou schopni vést plnohodnotný život, jenž nebude naplněn věčnou nespokojeností a
hledáním "něčeho", co nalézt nelze. Našemu vlastnímu životu tak dává úplně nový rozměr a
pomáhá lidem najít jednoduchou, a přitom málo předvídatelnou odpověď na často kladenou
otázku - proč nejsme šťastní.
Koncept kontinua se dočkal vynikajícího kritického přijetí, byl přeložen do třinácti světových
jazyků a inicioval vznik rozsáhlé komunity rodičů na celém světě, kteří se řídí jeho principy
při výchově svých dětí.
*******************************************************************************
14-15:30 Petr Plaňanský – DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – ZPŮSOB JAK BÝT CO NEJDÉLE
SE SVÝMI DĚTMI
Petr Plaňanský - Po různých elektrotechnických profesích, pošťákování, správcování a topičství, pracoval více
jak 13 let jako technický redaktor křesťanského nakladatelství Návrat domů. V současné době kazatel
Křesťanského společenství v Nymburce. Přednáší dějiny v rámci "Dějepisných dílen" v komunitě domácích
vzdělavatelů a doma vzdělávaných dětí. Od r. 1990 je ženatý a s manželkou Jitkou mají 4 děti, s nimiž nyní žijí v
Nymburce. Nejvíce si považuje tří titulů: je synem, manželem a otcem. Všechny jejich děti prošly domácím
vzděláváním na prvním stupni, nejmladší syn je ještě doma vzděláván, další dvě děti jsou momentálně na
gymnáziu, nejstarší dcera je již na vyskoké škole.
*******************************************************************************
16-17:30 film POROD, JAK JEJ ZNÁME
v anglickém znění s titulky, režie Elena Tonetti-Vladimirova, 75 min.
Průkopnický film v anglickém znění s titulky, zaměřený na
informování budoucích rodičů o dopadech vědomého početí,
těhotenství a porodu. Režisérka Elena Tonetti-Vladimirova sdílí své
zkušenosti jako jedna ze spoluzakladatelek hnutí “Conscious Birth”
(Vědomé početí), které vzniklo v Rusku na začátku osmdesátých let.
Toto hnutí obsahovalo velmi efektivní předporodní přípravu, která byla
završena letními
porodními zájezdy k Černému moři, kde ženy rodily své děti v teplých,
mělkých
lagunách. Film hovoří o přípravách na extatický porod, který je plně
prožíván jak
matkou tak dítětem a o tom, jak takového prožitku dosáhnout. Zahrnuje rozhovory na
témata, o kterých se často nehovoří: sexualita zrození, vedlejší účinky a následky
císařského řezu, spiritualita porodu. Elena Tonetti-Vladimirova věří, že její dokument
nabízí příležitost podnítit ve světě změnu tím, že ukáže silný dopad vědomého porodu
na rodiče a jejich novorozeňata. Jemně naznačuje, že lidé mají pořád přístup k té
nejhlubší cestě léčení sama sebe a celého světa skrze početí nového života a jeho
přivedení na svět. Můžeme se nyní napojit na náš zdroj a rodit přírodním způsobem, tak
jak jsme to vždy, jako druh, znali. Více informací: www.birthasweknowit.com.
*******************************************************************************
18-19:30 PÉČE PŘI PORODU – diskuze se zdravotníky
– Natálie Sedlická (samostatná PA), personál porodnice Nymburk
Mgr. Natálie Sedlická vystudovala bakalářský obor porodní asistence na Masarykově Univerzitě v
Brně. Poté odcestovala do Nizozemí pokračovat v MSc. studiu na Amsterdamské Univerzitě, v
současné době dokončuje své MSc. Studium na Glasgow Caledonian University. V Nizozemí nejen
studovala, ale i porodila syna Mathiase. V neposlední řadě tam také absolvovala stáže v soukromém
porodním centru. Vystudovala navazující magisterské studium Psychoterapeutická studia na
Masarykově univerzitě v Brně s diplomovou prací zabývající se porodním traumatem a jeho
zpracováním. Kromě toho vystudovala tříletou školu Shiatsu a věnuje se také akupunktuře. Tyto tři
obory propojuje v komplexní péči o těhotné.
Pořádá sebezkušenostní a rozvojové workshopy s názvem „Cesta a návštěva do nitra sebe“, vede
meditace a relaxace se zaměřením na uvědomování. Při své práci považuje za nejdůležitější kromě
opravdového naslouchání, které se slovy vyjádřit nedá, i několik slov, a to: respekt, důvěra,
partnerství, láska a vývoj. Miluje tanec, hudbu, spontánnost, radost a život.
www.cestazrozeni.eu,
tel.: +420608862706
Email: [email protected]
[email protected]**************
20-21:30 film MOJE MALÉ DĚŤÁTKO
vstup zdarma
Moje malé děťátko (Mein kleines Kind)
SRN 2007, 88 minut, režie: Katja Baumgarten
www.meinkleineskind.de
Unikátní dokument německé porodní asistentky a dokumentaristky Katji Baumgarten.
Zachycuje její vlastní příběh. Ve 22. týdnu svého čtvrtého těhotenství se dozvídá, že její syn trpí
syndromem komplexní malformace plodu s velmi špatnou prognózou a že se zřejmě buď narodí
mrtvý, nebo přežije jen krátce po porodu. Katja se rozhodla ho přesto donosit a porodit, aby mohl
pár hodin po porodu zemřít.
Tento film přispěl v Německu i dalších zemích k rozpoutání diskuse na krajně citlivé téma, ale
zároveň pomohl zvýšit respekt vůči těm, kteří z důvodu svědomí prenatální diagnostiku vpouštějí do svého života jen s
největší opatrností.
Česká republika patří ve srovnání s ostatními evropskými k zemím s vysokým procentem umělých přerušení těhotenství z
důvodů nepříznivých výsledků prenatální diagnostiky. Závažné psychologické a etické otázky související s prenatální
diagnostikou vyslovujeme prozatím potichu a většinou mimo veřejné dění. Což ovšem neznamená, že tyto otázky
neexistují.
Film je v původním znění s českými titulky.
*******************************************************************************
UTERÝ 20. 5. 2014
9 – 9:30 MRŇOUSKOVÉ cvičení pro děti do 6 měsíců - Martina Miklovičová
půlhodinové cvičení pro miminka od narození do doby než se nám odkulí
ze cvičení, tedy miminka válící se a půlhodinový pobyt v herně MC
Mgr. Martina Miklovičová - jsem registrovaná fyzioterapeutka a v první řadě maminka tří malých
nevycválanců. Vzhledem k vlastním zkušenostem Vám mohu nabídnout empatii a citlivý přístup,
trpělivost a full service při řešení Vašich obtíží.
Vzdělání jsem dokončila v roce 2009 na 2. Lékařské faktultě Univerzity Karlovy pod vedením Doc.
Pavla Koláře. Ještě předtím jsem absolvovala obor Léčebná rehabilitace a fyzioterapie na
Masarykově Univerzitě v Brně a ještě hlouběji v dějinách Gymnázium v Nymburce.
http://www.fyziopece.estranky.cz/
*******************************************************************************
10-11:30
POROD JAKO POSILUJÍCÍ ZKUŠENOST – diskuze čerstvých matek (Zuzana Čepičková ,
Pavla Šafránková, Martina Miklovičová)
*******************************************************************************
12-13:30 LAKTAČNÍ PORADNA – Johanka Kubaňová
*******************************************************************************
14:-15:30 Vlastimil Trnka : ASPEKT ČASU VE VÝCHOVĚ A PŘI PORODU
Mgr. Trnka Vlastimil - učitel zabývající se oborem léčebné pedagogiky, chirofonetiky, sociální
terapie a muzikoterapie
*******************************************************************************
16:-17:30 Lucie Ertnerová: ALPHA NURSING - CITLIVÁ POPORODNÍ PÉČE O
MIMINKO
Alpha nursing - citlivá poporodní péče o miminko, vhled do vnitřního života a instinktivní
potřeby dítěte. Jedná se o inovativní pohled na to, že miminka potebují v prvních měsících
života setrvávat ve svém vnitřním světě a nebýt z něj příliš brzy rušena zbytečnou
orientací na výkon. Je to ta nejlepší prevence pozdějších neurotických a osobnostních
obtíží v dopělosti. Kurzy na tato témata vede přímo autorka Mona Lisa Boyesen. Přednáší
Lucie Ertnerová, certifikovaná alpha nursing poradkyně, absolventka kurzu Mony Lisy
Boyesen.
více na www.vycviky.cz
*******************************************************************************
18-19:30 Ivana Königsmarková JAK PODPOŘIT NORMÁLNÍ POROD
Ivana Königsmarková
Jak probíhá porod a co se děje po něm? Kdo Vám může pomoci a s čím? Ztratili jsme své přirozené
schopnosti? Co je to bonding? Jak pečovat o miminko?
Ivana Königsmarková je prezidentka UNIPA (Unie porodních asistentek).
Po absolvování nadstavbového studia na KSZŠ v Praze, obor porodní asistentka (dříve ženská sestra) v
roce 1974 nastoupila na II. Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze. Vždy se považovala spíše za
porodní asistentku než ženskou sestru a pracovala po dobu 20 let převážně na porodnických odděleních.
V roce 1992 odjela na dvouměsíční studijní pobyt do Dánska. Aby mohla realizovat i u nás v praxi to, co
odpovídalo jejím představám a s čím se běžně setkávala v Dánsku, odešla do soukromé gynekologické
ordinace a zároveň jako registrovaná soukromá porodní asistentka připravovala ženy k porodu a cvičila s
těhotnými a ženami po porodu. Později přijala nabídku, aby se podílela na přípravě a realizaci Centra
aktivního porodu ve FN Bulovka v Praze. V současné době pracuje opět jako soukromá porodní
asistentka.
V rámci projektu schváleného nadací Open Society Fund Praha a po té projektu Fontanela podpořeného
fondy EU připravuje Ivana Königsmarková vznik modelového pracoviště komplexní, individuální a
standardní péče o ženu, dítě a celou rodinu.
Během své profesionální praxe se zúčastnila množství seminářů a kurzů pro porodní asistentky a
mezinárodních konferencí doma i v zahraničí, od založení České asociace porodních asistentek (ČAPA) v
roce 1992 jako sekce ČASu byla její členkou a od roku 1997 vykonávala funkci předsedkyně ČAPA. V
současné době je prezidentkou UNIPA (Unie porodních asistentek). V souvislosti se vstupem ČR do EU se
podílela na tvorbě srovnatelných podmínek pro výkon povolání a postavení českých porodních asistentek
ve společnosti. S tím úzce souvisí také její aktivity legislativní a snaha o to, aby péče o ženu a dítě se i v
ČR řídila doporučeními WHO.
Ivana je rozvedená, matka dvou dcer.
Telefon: 602 816 081
Email:
[email protected]
[email protected]**************
20-21:30 film MICHEL ODENT: ZNOVUZROZENÝ POROD - záznam přednášky 24. 4.
2013 v Praze
režie: Lenka Cingrošová
Světoznámý porodník Michel Odent přijel 21. dubna
2013 počtvrté do České republiky
a mimo jiné
přednášel pro veřejnost v Praze a to ve středu 24.
dubna od 14 hodin v klubu Lávka.
Doktor Michel Odent, známý humanizátor porodnictví, původem
Francouz, dnes žijící v Londýně, se v současné době věnuje
výzkumu působení syntetického oxytocinu na matku a dítě. Díky
svým celoživotním snahám navrátit porod zpět do rukou žen, si Odent všímá a kritizuje současné rutinní
zasahování do porodu a jeho medicínské vedení, které se rozmáhá v celém západním světě. Kateřina Hájková
Klíčová z Unie porodních asistentek upozorňuje na panem doktorem kritizovanou praktiku: “podávání
syntetického oxytocinu při porodu, či ještě více po porodu dítěte, na vypuzení placenty, se v i českých porodnicích stalo
v posledních letech rutinou”.
*******************************************************************************
STŘEDA 21. 5. 2014
9-10:30 DULY U NÁS (Marcela Bohuslavová, Šárka Seifertová, Zuzana Holubová
Chovancová) diskuze + film KDO JE DULA
Marcela Bohuslavová
dula a bylinářka
Nabízí:
podporu ženě při přípravě těhotenství i v jeho průběhu, spolupráci při přípravě porodního přání,
nepřetržitý osobní doprovod během porodu, podporu partnera i rodiny, své zkušenosti a podporu při
zahájení kojení, podporu ženě i nové rodině v šestinedělí, předávání zkušeností s péčí o dítě,
bylinářské služby
www.dula-bylinarka-kladno.cz
[email protected]
tel. 778008381, 775 135 936
Šárka Seifertová
dula absolventka Českých dul
maminka 3 dětí, laktační poradkyně, poradí s vázáním v šátku, nabízí individuální předporodní
přípravu, doprovod k porodu, podporu během celého těhotenství, porodu i šestinedělí. Doprovází ve
Středočeském a Libereckém kraji.
www.dulasarka.cz
[email protected]
tel: 733 678 788, 739 934 406
Zuzana Chovancová Holubová
dula ČAD
Individuální předporodní příprava, doprovod k porodům v Praze a Středočeském kraji, zásady
správné manipulace s dětmi podle E. Kiedroňové, šátkování, bezplenkování aj. alternativy.
[email protected]
tel. 731199847
Kdo je dula (ČR)
režie: Lenka Cingrošová
česky
29min
*******************************************************************************
11-12:30 INDIVIDUÁLNÍ PÉČE O ŽENU PŘI PORODU NA PORODNÍM SÁLE V
NYMBURCE - Eva Smrkovsky
Klientky za mnou jezdi k porodu, staram se pouze o jednu z nich, max. se ji venuji a o tom bych
chtela povidat.
Mgr.Eva Smrkovsky
-privátní porodní asistentka (externě působící v porodnici Nymburk)
-členka Profesní organizace porodních asistentek UNIPA
www.mamababystudio.cz
*******************************************************************************
12:45-13:30 film HORMONÁLNÍ AKVÁRIUM
Sto milionů žen na celém světě spolkne každý den pilulku hormonální antikoncepce.
Mezitím se pomalu, ale jistě rybí samci přeměňují v samičky. Výzkumy hovoří o tom,
že i muži se v jistém ohledu podobají rybím samcům a ztrácejí svou plodnost. Jakou
roli v tom prapodivném koloběhu hraje antikoncepční pilulka? Neplaveme náhodou v
hormonálním akváriu úplně všichni, bezstarostně, jako plavci na koupališti za
horkého letního dne?
http://www.hormonalniakvarium.cz
www.terezatara.com
Rok: 2007, Země: Česká Republika, Žánr: dokument, Délka: 20 minut, Jazyk: CZ/EN, Formát: 16 mm,
Námět: Tereza Tara, Režie: Tereza Tara, Scénář: Tereza Tara, Kamera: Braňo Pažitka, Zvuk: Vítek Jíra,
Střih: Kateřina Vrbová- Krutská, Hudba: Runa Una Luna, Vystupují: Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. - biolog
MUDr. Helena Máslová - gynekolog – porodník, MUDr. PhDr. Pavel Čepický, CSc. - gynekolog a autor webu
o hormonální antikoncepci, Dipl. Ing. Tomáš Randák, PhD. - hydrobiolog,
ocenění:
*All Human Beings Are Born Free and Equal, Munich 2007
*Nejlepší český populárně vědecký dokument v oblasti přírodních věd, Academia Film Olomouc
2008
*Best Documentary, Beograde 2008
*Film Language Research Award, Rio de Janeiro 2008
*Cena studentské poroty, Ekofilm 2008
*Ocenění za naději českému filmu, Finále Plzeň 2008
Tereza Tara je filmová režisérka, autorka dokumentárních i hraných filmů. Její filmy získaly
ocenění v Čechách i v zahraničí. Pořádá přednášky, besedy a semináře pro veřejnost,
odborníky i školy. Vystudovala dokumentární tvorbu na FAMU, a když zrovna není na
cestách, žije a tvoří v České republice,v srdci Evropy.
*******************************************************************************
14-15:30 Petra Levá – PÁNEVNÍ DNO BĚHEM TĚHOTENSTVÍ, PORODU A PO PORODU
Promeny panevniho dna behem tehotenstvi, porodu a po porodu
Pohled na panevni dno z roviny fyzicke, psychosomaticke a energeticke. Jakymi zmenami
prochazi panevni dno behem tehotenstvi, porodu a po porodu? Ma se posilovat nebo
relaxovat? Jak panevni dno podporit, ochranit a regenerovat? Presnaska s kratkou
ochutnavkou cviku od Petry Navanity Leve - certifikovane lektorky Skoly panevniho dna
Petra Navanita Levá
dula absolventka ČAD, laktační poradkyně
Půjčovna porodního bazénku, kraniosakrální biodynamika, cvičení pánevního dna, doprovody
zejména k domácím porodům (v současnosti z rodinných důvodů nedoprovází).
[email protected]
tel. 734 897 099
www.navanita.cz
*******************************************************************************
16-17:30 Lucie Groverová: PŘIROZENÝ POROD JE SKVĚLÝ
„MANUÁL PRO ŽIVOT“
Porody mých dětí pro mne byly naprosto jedinečnou a fascinující
zkušeností. Mohu zcela jednoznačně říct, že dobře prožitý porodní
proces v sobě obnáší základní „manuál“ k uchopení a prožití života,
naplnění lidského potenciálu, sebeuspokojení a osobnímu rozvoji.
Pojďme si v tedy společně a zároveň každý zvlášť, vybudovat dobrý
základ a na něm vystavět život takový, jaký opravdu chceme žít.
Lucie Groverová - Člověk, Žena, Máma, Partnerka,Dcera, autorka
knihy ABY POROD NEBOLEL a ABY ŽIVOT NEBOLEL ( duben 2014), nezávislá publicistka,
lektorka workshopů vědomého porodu, sebepoznávacích seminářů a průkopnice prenatální
komunikace prostřednictvím intuitivní kresby, básnířka, designerka, provází individuální konzultace
v domě osobního rozvoje (Maitrea )
http://luciegroverova.sweb.cz/
*******************************************************************************
děti jsou vítány, v případě potřeby lze využít placené hlídání v areálu MC 20,-Kč/hod
doprovodný program:
•
porodní bazének NAVANITA
•
hojdakoutek – textilní kolébka pro miminka k
vyzkoušení
•
ukázky šitých hraček z přírodních materiálů plněných ovčí vlnou
•
individuální poradenství k tématům:
• přirozené plánování rodičovství - symtotermální metoda
• bezplenková metoda – teorie a ukázka pomůcek
• kojení
• látkové plenky – ukázky a používání
• nošení dětí v šátku – ukázky úvazů
• porod - přirozený porod, bezbolestný porod, ambulantní porod, porod doma +
legislativa
• hračky – bezpečné hračky, nebezpečné plasty, hračky plněné ovčí vlnou
• porodní plán
• bonding
• očkování
• biopotraviny, zdravá strava, místní a sezonní potraviny
•
můžete se dále těšit na:
• vzorky kosmetiky Weleda pro každého návštěvníka/návštěvnici ZDARMA
• brožura "Cesty ke spokojenému porodu" vydaná Hnutím za aktivní mateřství
pro každého návštěvníka/návštěvnici ZDARMA
• možnost vyzkoušení vybraných produktů Weleda
• čaj, káva ZDARMA
PODPOROVÁNO Z GRANTU MĚSTA NYMBURK
HLAVNÍ PARTNER:
WELEDA Přírodní kosmetika a léčiva
Weleda vyrábí několik tisíc druhů léčiv, přes 100 přípravků přírodní kosmetiky a doplňků
stravy a v současné době zaměstnává na plný úvazek téměř 2000 lidí.
S její filosofií souvisí také dodržování nejvyšších standardů kvality a udržitelné využívání
přírodních zdrojů. 77% z rostlinných surovin, které Weleda využívá, je vypěstováno v
ekologickémzemědělství nebo je získáno z ekologicky kontrolovaných zdrojů ve volné
přírodě.
Všechny přípravky Weledy jsou vždy vyráběny zezcela přírodních surovin, vždy bez
umělých konzervačních látek.
další partneři a dárci:
MAMABABYSTUDIO – Eva Smrkovsky
komisní PRODEJ:
WELEDA - přírodní kosmetika s biocertifikací
TILIA - dřevěné hračky, nástroje, šuplíkovníky - CHRÁNĚNÁ DÍLNA
ČESKÁ BIOMÓDA - biobavlněný módní textil
DUHOVÝ KRÁMEK - pastelky, voskovky, biooblečení, suché plstění, dřevěné hračky
LÁTKOVÉ PLENKY
ŠÁTKY NA NOŠENÍ DĚTÍ, TEXTILNÍ KOLÉBKY HOJDAVAK
TOPLIL - šperky, knihy, DVD http://www.mistsofavalon.cz/
materiály na šití panenek - HANKA ŽENÍŠKOVÁ www.ignis.cz
KNÍŽKY A DVD O TĚHOTENSTVÍ, PORODU, RODIČOVSTVÍ, VÝCHOVĚ,
MENSTRUACI... - můžete se těšit i na některé novinky:
Kristi Meisenbach Boylanová: Sedm posvátných fází menarché
Aletha Solterová: Moudrost raného dětství
Julia Dibbernová: Miminka v bezpečí
Vlasta Jirásková: Povídej, jak jsem se narodil/a
Peggy O'Mara & Jane McConnell: Přirozený rodinný život
MUDr. Hofhanzlová - www.calendula.cz
Tereza Tara - www.terezatara.cz
TOPLIL - www.mistsofavalon.cz
Download

program 2014 Nymburk.pdf