NTPD – software pro realizaci
funkce NTP serveru
NTPD je programový balík, který na zvoleném síťovém počítači realizuje
funkci NTP serveru. Ten poskytuje přesnou časovou informaci k synchronizaci času počítačů zapojených v počítačové síti, a to jak homogenní tak heterogenní. Synchronizace je prováděna standardem Network Time Protocol
(NTP) podporovaným ve velké většině používaných platforem. Pro přenos dat
v počítačové síti využívá protokol TCP/IP.
Čas počítače ve funkci NTP serveru může být přesně synchronizován
s časem družicového systému GPS nebo z jiného NTP serveru vyšší úrovně.
Charakteristika
Tento údaj přesného času je přenášen sériovým protokolem OSC nebo OSC+ implementovaným pod číslem 38 v protokolu NTP verze 4.0.99k. Rovněž je možno nabídnout připojení primárního časového serveru ke zdrojům
přesné časové informace jiných výrobců (Meinberg Palisade, Motorola, . . .).
Standard NTP umožňuje vytvářet hierarchickou strukturu serverů a klientů, na jejímž
vrcholu je primární časový server úrovně
stratum 1. Ten synchronizuje další počítače,
které mohou mít funkci serverů nižší úrovně
(stratum 2, 3 ..) nebo klientů – viz. obr. 1.
NTPD ve funkci primárního časového serveru
lze provozovat pod operačním systémem
WINDOWS NT a vyšším (2000/XP/Vista)
jako službu nebo pod operačním systémem
QNX 4.21 jako démona.
Primární časový server úrovně stratum 1 je
počítač s nainstalovaným programovým balíkem NTPD, který svým sériovým rozhraním
přijímá data z časové ústředny GPSD/GPSA
navázané na čas družicového systému GPS.
WIN NT4 workstation i server
WIN 2000 professional i server
WIN 2003 server, 2008 server
WIN XP, Vista
LINUX
QNX 4.21 a vyšší
primární
server
časová ústředna
telegram OSC, OSC+
RS232
primární
server
(stratum 1)
typ GPSA, GPSD
server
klient
server
klient
klient
server
klient
klient
klient
WIN NT4 workstation
WIN NT4 server
WIN 2000 professional
WIN 2000 server
WIN 2003 server
2008 server
WIN XP, Vista
HP-UX
QNX 4.21 a vyšší
LINUX
servery
(stratum 2,3)
klient
WIN NT4 workstation i server
WIN 2000 professional i server
WIN 2003 server, 2008 server
WIN XP, Vista
HP-UX, LINUX
QNX
WIN 95/98/ME
Obr. 1: Hierarchická struktura časových serverů v synchronizované síti
klienti
Programový balík NTPD v sobě obsahuje
kromě základního modulu NTP serveru i kontrolní a diagnostické moduly pro správu
a údržbu NTP serveru.
NTPD může být instalován i na ostatních
počítačích v síti, kde vystupuje ve funkci NTP
klienta a zajišťuje jejich synchronizaci s NTP
serverem. Pro realizaci funkce NTP klienta na
těchto počítačích lze samozřejmě využít i jiné
programy, např. OSCNTP klient nebo NTP
klienty jiných výrobců.
Podporované platformy
primární NTP server:
WINDOWS NT4 (workstation i server)
WINDOWS 2000 (professional nebo
server)
WINDOWS 2003 Server
WINDOWS 2008 Server
WINDOWS XP
WINDOWS Vista
LINUX
QNX 4.21 a vyšší.
Dosažitelná přesnost synchronizace vnitřních
hodin počítače závisí na použitém operačním
systému (viz tabulka 1).
Tabulka 1: Dosažitelná přesnost synchronizace pro různé operační systémy
Operační systém
Přesnost
synchronizace [ms]
QNX
± 0,002
WINDOWS NT
a vyšší
±5
Unixové operační systémy, LINUX
±1
WINDOWS 95/98/ME
± 500
Poznámka: U unixových operačních systémů je podpora
protokolu NTP zpravidla součástí systému (démon XNTPD)
sekundární NTP server:
WINDOWS NT4 (workstation i server)
WINDOWS 2000 (professional nebo
server)
WINDOWS 2003 Server
WINDOWS 2008 Server
WINDOWS XP
WINDOWS Vista
operační systémy UNIX (HP UX, ...)
LINUX
QNX
NTP klient:
WINDOWS NT4 (workstation i server)
WINDOWS 2000 (professional nebo
server)
WINDOWS 2003 Server
WINDOWS 2008 Server
WINDOWS XP
WINDOWS Vista
operační systémy UNIX (HP UX, ...)
LINUX
QNX
WINDOWS 95/98/ME
Firma OSC, a. s.
Společnost OSC, a. s., držitel certifikátu
ISO 9001:2001, pokrývá svou podnikatelskou aktivitou oblast výroby a rozvodu
elektrické energie a tepla. Poskytuje široké
spektrum inženýrských služeb, servisní
a poradenské služby, formou komplexní
dodávky na klíč dodává soubory technických prostředků pro moderní systémy řízení, zpracování a přenosu informací, simulační systémy a vyvíjí speciální elektronické
prvky a zařízení.
Kontakt
OSC, a. s.
Staňkova 18a
P. O. Box 111
612 00 Brno
Telefon: +420 – 541 643 111
Fax:
+420 – 541 643 109
E-mail: [email protected]
www.osc.cz
Download

NTPD – software pro realizaci funkce NTP serveru