Maturitní otázky z IVT 2012 / 2013
1. Teorie informace, číselné soustavy, data a metadata.
2. Historie počítačů, historie internetu.
3. Architektura osobních počítačů, vnitřní paměti.
4. Hardware ‒ vstupní a výstupní zařízení, jejich charakteristiky.
5. Hardware ‒ vnitřní vybavení počítače.
6. Vnější paměti osobních počítačů.
7. Monitory, 3D technologie.
8. Tiskárny, plottery.
9. Textové editory a procesory.
10. Tabulkové kalkulátory a procesory.
11. Programové vybavení osobních počítačů.
12. Unixové operační systémy a operační systémy MS Windows.
13. Počítačové sítě, protokoly sítí.
14. Síťové prvky.
15. Způsoby připojení do sítě internet.
16. Internet ‒ struktura a služby.
17. Charakteristika WWW rozhraní a tvorba WWW stránek.
18. Obecné bezpečnostní zásady, ochrana dat osobního počítače, ochrana v sítích.
19. Rastrová a vektorová grafika.
20. Algoritmizace a programování, programovací jazyky.
21. Analogové a digitální zařízení, komprese dat.
22. Multimédia.
23. Informační etika, ochrana autorských práv.
24. Databázové a informační systémy.
Download

Maturitní otázky z IVT 2012 / 2013