2013/2
PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU
NÁŠ ZÁKAZNÍK
Transparentní Cr(III) pasivace
pro kontinuální pokov ocelových pásů
Vynikající protikorozní ochrana
brzdových třmenů Hyundai-Kia
Transparentní pasivace Tridur HDG
pro žárový zinek je nejnovějším produktem v portfoliu Atotech pro
následné úpravy. Tridur HDG
poskytuje mimořádnou korozní
ochranu žárovému i galvanickému
zinku. … Čti více.
Korejský dodavatel MOBIS se rozhodl používat ve výrobě ekologicky
šetrné produkty Atotech pro výrobu
brzd automobilů Hyundai-Kia v
závodě na Slovensku. … Čti více.
Vážení čtenáři
Dovolte mi, abych Vám představil
nové číslo občasníku společnosti
Atotech pojednávající o novinkách
v protikorozních technologiích
Atotech. Přinášíme Vám informace o nových schváleních
našich technologií i o nových produktech a zkušenostech u významných provozovatelů povrchových
úprav.
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší
každodenní činnosti.
S úctou
Michal Kudrnáč
Managing Director
Atotech CZ a.s.
V ZÁKULISÍ
Jsme zase o krok před nimi
Protikorozní technologie u Atotechu
zahrnují galvanické technologie
zinku a jeho slitin a technologie
zinkových lamel. Techničtí manžeři
Dr. Bjoern Dingwerth a Dr. Volker
Krenzel dávají nahlédnout do svých
každodenních aktivit. … Čti více.
AUTOMOTIVE
SCHVÁLENÍ
Workshop pro výrobce autodílů
General Dynamics schválil
technologii zinkových lamel
Atotech
Centrální OEM tým Atotech pořádá pravidelné workshopy pro výrobce autodílů a jejich dodavatelského řetězce, aby se prohloubila spolupráce a znalosti
v oboru galvanických povrchových úprav. Všichni zúčastnění mohou načerpat
teoretické znalosti a ihned je spojit s praktickou ukázkou v Techcentrech Atotech. … Čti více.
SCHVÁLENÍ
Daimler schválil pokovovací technologii Atotech
Aditiva pro následné úpravy povlaků vzniklé difůzním pokovením nebo plátováním
byly schváleny dle specifikace Daimler DBL 8457. Proces Tru-Plate Pass 15 a TruPlate Black 3 splňují požadavky specifikace pro nýty určené na karoserie nákladních vozidel. … Čti více.
General Dynamics European Land
Systems schválil černý base coat
Zintek 300 B v kombinaci s anorganickým top coatem Zintek Top a organickým topcoatem Techseal Black. …
Čti více.
2013/2
AUTOMOTIVE
Sabine Sengl, OEM Manager Corrosion Protection, Atotech Germany
Princip galvanického pokovení
Katodická ochrana Návrh
dílce Tvar dílce REACH
Základní materiál Výběr
předúpravy Závěrečná
úprava
Konverzní povlaky Utěsnění
Neustálé zlepšování kvality
Analytika procesních
parametrů
Účastníci z rozdílných oborů získávají
znalosti o galvanických technologiích na
semináři v Šanghaji.
Workshop pro výrobce autodílů
Centrální OEM tým Atotech pořádá pravidelné workshopy pro výrobce
autodílů a jejich dodavatelského řetězce, aby se prohloubila spolupráce a
znalosti v oboru galvanických povrchových úprav.
Každá z akcí zahrnuje nejen teoretické přednášky, ale i ukázky a praktický
výcvik na výrobních zařízeních a laboratořích v našich Techcentrech. Důraz je
dáván i na otázky týkající se základního materiálu dílců, protože ten má
významný podíl na kvalitě povrchové úpravy.
V říjnu 2012 proběhl v šanghajském Techcentru seminář protikorozních
technologií pro pracovníky kvality z firem VW, GM, Daimler a jejich
subdodavatelů.
Seminář byl zaměřen na základní informace o galvanickém pokovení,
katodické protikorozní ochraně, předúpravě, následných úpravách, ale i o
vhodném návrhu dílců. Odezva od posluchačů byla velmi pozitivní, zejména
díky spojení teoretických přednášek s praktickou ukázkou v Techcentru.
Atotech nabízí obdobné semináře ve všech regionech, kde působí. Nebojte se
zeptat svého obchodního zástupce.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
1/7
Náš OEM tým z divize
galvanických povrchových úprav
bedlivě sleduje potřeby výrobců
automobilů a jejich subdodavatelů
a je aktivní ve všech významných
světových regionech – zejména v
Evropě, Americe, Japonsku a
Číně.
2013/2
SCHVÁLENÍ
Dennis Guendel, Worldwide Jun. Product Manager Zinc Flake Technology, Atotech
Germany
Aditiva Tru-Plate Pass 15 a TruPlate Black 3 vydrží vysoké
mechanické namáhání, zajišťují
korozní odolnost 720 h v NSS a
dále nejméně 2 cykly v
Kesternichově testu verze 2.0.
Nýty používané v konstrukci karosérií představují z hlediska protikorozní ochrany velkou
výzvu. Během montáže jsou vystaveny těžké mechanické deformaci, která je kritická pro
výslednou korozní odolnost.
Daimler schválil technologii Atotech
Aditiva pro následné úpravy povlaků vzniklé difůzním pokovením nebo
plátováním byly schváleny dle specifikace Daimler DBL 8457.
Tato specifikace pokrývá aplikace nýtů pro nákladní automobily z produkce
Daimler. Tyto kritické součástky v konstrukci karoserie musí být velmi duktilní a
zároveň si zachovávat požadované protikorozní vlastnosti.
Procesy Tru-Plate Pass 15 a Tru-Plate Black 3 splňují požadavky specifikace
pro nýty určené na karoserie nákladních vozidel. Na povlaky vzniklé
termodifůzním pokovením se nanáší Tru-Plate Pass 15, který je obdobou
pasivací s trojmocným chromem. Jako poslední krok se používá ještě černý
organický base-coat na vodní bázi Tru-Plate Black 3.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
2/7
Daimler Trucks je největším
celosvětovým výrobcem
nákladních automobilů s tonáží
větší než 6 tun. Obchodní činnost
firmy zahrnuje výrobu vozidel pod
značkami Mercedes-Benz,
Freightliner, Western Star, Fuso,
Bharat Benz a dále součástky
značky Detroit.
2013/2
SCHVÁLENÍ
Dennis Guendel, Worldwide Jun. Product Manager Zinc Flake Technology, Atotech
Germany
General Dynamics European
Land Systems (GDELS) ) je
obchodní jednotkou firmy General
Dynamics Corporation se specialicí
na kolová, pásová a obojživelná
vozidla.
Spojovací material s Zintek 300B, Zintek Top a Techseal Black.
General Dynamics schválil systém zinkových lamel
Atotech
General Dynamics European Land Systems (GDELS) schválil systém
zinkových lamel Atotech
Černý base coat Zintek 300B v kombinaci s anorganickým
tenkovrstvým topcoatem Zintek Top a organickým topcoatem
Techseal Black
Stříbrný base coat Zintek 200 v kombinace s černým topcoatem
Techseal Black.
Tyto kombinace base a top coatů zajišťují multifuknční systém, který dosahuje
vysoké protikorozní ochrany a zároveň barevné stability, která je nutná
zejména v případě černých povlaků
Díky schválení systému Zintek300B/Zintek TOP/Techseal Black, je možné
povlakovat veškerý černý spojovací materiál z produkce GDELS metodou dipspin. Větší dílce lze povlakovat postřikem stříbrným base coatem Zintek 200 v
kombinaci s černým top coatem Techseal Black.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
3/7
Pro více informací o
systému zinkových lamel
Atotech navštivte naše
www stránky. >>
2013/2
NÁŠ ZÁKAZNÍK
Vaclav Kriz, Product Marketing Manager Corrosion Protection, Atotech Czech Republic
Vzorování a kvalifikace
povrchové úpravy byla
provedena v Techcentru Atotech
v Jablonci nad Nisou. Václav Kříž
k tomu dodává“ firma MOBIS si
tak sama mohla prověřit naše
produkty a my jsme zároveň
dostali příležitost přesvědčit
zákazníka nejen o kvalitě
produktů Atotech, ale i o námi
poskytované technické podpoře.“
Výrobní linka MOBIS Slovakia
s.r.o. v Žilině
Vynikající protikorozní ochrana
brzdových třmenů Hyundai-Kia
Výrobce automobilů Hyundai-Kia založil první závod na Slovensku v roce
2007, následován vzápětí svým dodavatelským řetězcem. Z něho je pro
slovenský závod nejdůležitější MOBIS Slovakia. České zastoupení Atotech
vědělo o plánové investici stavby vlastní výroby brzdových třmenů na
Slovensku již od konce roku 2011. Bylo to zároveň poprvé, co se korejský
dodavatel autodílů rozhodl vybudovat pokovovací linku na Slovensku.
Pro pokovení byl českými techniky Atotech navržen systém kyselého zinku bez
AOX Zylite® 1160. Zinkování bylo natestováno s novou bezkobaltovou
iridiscentní pasivací EcoTri® NoCo. Testování probíhalo ve spolupráci se
zastoupením Atotech v Koreji, kam byly zasílány vzorky z České republiky pro
hodnocení místní nezávislou testovací laboratoří.
Mezitím potvrdila korejská laboratoř kvalitu povrchové úpravy a Hyundai-KIA
schválil pasivaci EcoTri Noco pro pokov brzdových třmenů, takže MOBIS mohl
přejít na tuto novou, ekologičtější pasivaci z portfolia Atotech. Pro zvýšení
hospodárnosti procesu vybavil Atotech linku MOBIS regeneračním systémem
Tricotect.
V Žilině plánuje sesterská společnost Kia Motors z koncernu Hyindai Kia
Automotive Group vybudovat postupně dvě továrny s roční kapacitou 400.000
osobních vozidel.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
4/7
Galvanizační linka v Techcentru Atotech
v Jablonci nad Nisou
2013/2
NOVÝ PRODUKT
Markus Ahr, Worldwide Product Manager Corrosion Resistance Coatings, Atotech
Germany
Transparentní pasivace s
trojmocným chromem pro
kontinuální pokov ocelových
pásů
Tridur® HDG
Korozní odolnost 24h (5% bílé
koroze po 72h)
Krátká doba aplikace (již od 3
sekund)
Transparentní vzhled
Bez fluoridů, dusičnanů i kobaltu
Vyšší provozní pH – delší
životnost lázně
Transparentní pasivace na žárově
pokovenou ocel Tridur® HDG je
nejnovější technologií Atotech v portfoliu
pasivačních přípravků.
Vysoce vhodné pro kontinuální
pokov pásoviny
Tridur® HDG je navržena pro vysokou
korozní ochranu nejen žárově, ale i
galvanicky pokovených ocelových pásů.
Pasivace splňuje požadavek na více než 24h do bílé koroze v neutrální
solné mlze dle ISO 9227. Dokonce i po 72 h v NSK Tridu®r HDG je
napadena pouze z 5% bílou korozí.
TridurPro aplikaci Tridur® HDG stačí doba ponoru kolem 3 sekund. Po
aplikaci nemusí být oplach ani sušení. Široké rozmezí provozního pH dále
snižuje nároky na údržbu lázně.
Tridur® HDG neobsahuje kobalt, šestimocný chrom, dusičnany ani
floridy a parosto tak splňuje požadavky výrobců ocelové pásoviny.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
5/7
Produkce zákazníka Atotech firmy Xuan
Che v čínském Kantonu
2013/2
V ZÁKULISÍ
Dr. Björn Dingwerth, Technical Manager Corrosion Resistance Coatings, Atotech
Germany
Dr. Volker Krenzel, Technical Manager Zinc Flake Technology, Atotech Germany
Protikorozní technologie u
Atotechu zahrnují galvanické
technologie zinku a jeho slitin a
technologie zinkových lamel.
Techničtí manžeři Dr. Bjoern
Dingwerth a Dr. Volker Krenzel
dávají při příležitosti otevření
nového Technického centra
protikorozních technologií v
Treburu nahlédnout do svých
každodenních aktivit. Jeho
otevřením v září 2012 se podařilo
uskutečnit významný krok vpřed.
Volker Krenzel (vlevo) je produktovým manažerem pro zinkové lamely již pět let a vloni byl
povýšen na technického manažera. Dr. Bjoern Dingwerth (napravo) byl vývojovým vědeckým
pracovníkem pro galvanické protikorozní technologie od roku 2006. Od roku 2010 pracuje
jako technický manažer pro galvanické technologie.
ROZHOVOR
“Být vždy o krok napřed.”
Mohly byste nám sdělit své hlavní pracovní cíle jako techničtí manažeři Atotechu pro protikorozní
technologie?
Bjoern Dingwerth: “Techničtí manažeři jsou zejména zodpovědni za technické otázky produktů, které vyvíjíme a
prodáváme. Jsme zodpovědni za vývoj a kvalifikaci nových produktů, od prvotních studií a testování, až po uvedení na
trh.”
Volker Krenzel:“Ve skutečnosti pracujeme jako spojovací článek mezi vědci z výzkumu a vývoje, našeho OEM týmu
na jedné straně a na druhé straně našimi zákazníky. Naší každodenní prací je sledovat požadavky trhu a
přizpůsobovat tomu činnost našeho vývojového oddělení.”
Co je největší výzvou vaší práce?
Volker Krenzel: “Největší výzvou je zůstat vůdčím hráčem na trhu. Musíme nabízet inovativní technologie, snažíme
se předvídat budoucí požadavky legislativy i zákazníků. To nám umožňuje zavádět naše produkty rychleji než
konkurence. Navíc tak můžeme nabízet dokončené produkty v době, kdy teprve přicházejí nové legislativní
požadavky.”
Bjoern Dingwerth: “Nikdy se neudálo tolik převratných změn v historii povrchových úprav v tak krátké době jako nyní.
Požadavky na nové ekologičtější produkty jsou stále přísnější. Od určitého bodu lze takové požadavky splnit pouze
kompletně jinou technologií. Musíme proto vyvíjet nové koncepty, myslet odlišně. To musíme naučit i trh a naše
zákazníky.”
Další strana >>
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
6/7
2013/2
Atotech's Technické centrum
pro protikorozní technologie v
německém Treburu zaujímá
rozlohu přes 3500 m2 a zahrnuje
vývojová pracoviště jak pro
galvanické protikorozní
technologie, tak i pro zinkové
lamely.
Jak může Atotech uspět?
Volker Krenzel: “Pro sledování tržních trendů se zaměřujeme na automobilový průmysl jako na hlavní průmyslové
odvětví povrchových úprav. Náš OEM tým sbírá informace a požadavky přímo u výrobců automobilů a jejich
dodavatelů Tyto poznatky pak zapracováváme do našich plánů na vývoj nových technologií.”
Bjoern Dingwerth: “Abychom získali důvěru zákazníků, zejména v nové ekologičtější technologie, využíváme
rozsáhlé celosvětové sítě našich Techcenter. Díky poloprovozním linkám jsme schopni zákazníkům představit
kompletní produkční procesy a přesvědčit je o jejich výhodách. Každý rok reinvestuje Atotech podstatnou část zisku
zpět do vývoje. V minulém roce firma dobudovala nové technické centrum v Treburu, kde se ideálně prolínají
myšlenky a nápady našich expertů z vývoje chemickým technologií i pomocných výrobních zařízení.”
Co stojí za myšlenkou Technické centrum pro protikorozní technologie v Treburu?
Bjoern Dingwerth: “Toto Techcentrum umožňuje spojit nápady a vědomosti odborníků z oblasti galvanických
technologií a zinkových lamel. Ve skutečnostu již nyní máme několik projektů, na kterých spolupracujeme. Díky
vynikajícímu vybavení laboratoří je tato spolupráce vysoce efektivní.”
Volker Krenzel: “Nová zařízení mají mnohem větší kapacitu a zároveň jsou vybavena nejnovětšími testovacími
přístroji. To nám umožňuje poskytovat tu nejlepší podporu našim zákazníkům.”
Mohli byste nám prosím na závěr prozradit, na jakých nejslibnějších projektech pracujete?
Bjoern Dingwerth: “Pracujeme na několika projektech, kde se snažíme nahradit nebezpečné chemikálie, jako jsou
například soli kobaltu. S novou transparentní pasivací EcoTri NoCo na zinek jasně ukazujeme, že lze nahradit tradiční
pasivace bez nutnosti obětovat cokoliv z protikorozní ochrany. Rádi bychom dosáhli stejných výsledků i pro modré a
černé pasivace. Dalším projektem je nahrazení niklu ve slitinových povlacích pro automobilový průmysl.”
Volker Krenzel: “Nejslibnějšími projekty jsou ty na vývoj povlaků, které budou dosahovat stejně vysoké korozní
odolnosti, ale při menší tlouštce povlaku. Zároveň vyvíjíme systémy na vodní bázi, abychom co nejvíce omezili nutnost
eliminace emisí rozpouštědel při nanášení povlaků.”
Děkuji Vám oběma za rozhovor.
<< Zpět
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
7/7
Download

stáhnout - Atotech