Vydání 2014/1
Vážení čtenáři,
Michal Kudrnáč, Ředitel společnosti,
Atotech CZ, a.s. a Atotech SK, s.r.o.
dovolte mi tímto, abych Vám představil v řadě další číslo občasníku o protikorozních technologiích společnosti Atotech.
„Nejlepší lokální servis“ není jen součástí naší firemní strategie, ale definujeme tak i kvalitu. Spolu s nejmodernějšími chemickými produkty a výrobním
know-how, je to jen jeden z aspektů komplexního balíčku služeb, které naši
zákazníci mohou a očekávají při spolupráci s námi.
Uvnitř tohoto občasníku můžete najít článek o jednom ze zákazníků společnosti SABS, kde nejlepší lokální servis slaví úspěch již dvě desetiletí.
Dozvíte se také o našich nejnovějších produktech pro protikorozní aplikace.
Přeji Vám příjemné čtení.
NÁŠ ZÁKAZNÍK
NOVÝ PRODUKT
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL
Dvacet let spolupráce
SABS a Atotech
Nová generace
černých organických
top coatů
Vítejte ve světě galvaniky
Nejlepší místní servis .. stránka 2
Techseal® Black S V a
Techseal® Black SL V.. stránka 7
NOVÝ PRODUKT
Nízké sušící teploty
se Zintek® 400
Zinkové lamely ……….. stránka 6
NOVÝ PRODUKT
Zylite® 290 A – Hospodárné vysoce lesklé
zinkování
Kyselé zinkování ……. stránka 4
Galvanické školení v
Treburupage …………. stránka 3
NOVÝ PRODUKT
Zinni® 210 (DO) –
Vyšší lesk pro brzdové třmeny a spojovací
materiál
Kyselý zinek-nikl …….. stránka 5
Vydání 2014/1
NÁŠ ZÁKAZNÍK │ Ricky Lam, National Sales Manager, Atotech Čína
Nejlepší místní servis
Dvacetiletá spolupráce SABS a
Atotech
V roce 1994 se Atotech Čína a
SABS (Shanghai Automotive Brake
Systems) rozhodly spojit své síly a
zahájit spolupráci. Nejprve Atotech
navrhl a zorganizoval přes
dodavatele instalaci galvanické linky
v SABS. Uspokojivé vzorování
vedlo k první instalaci lázně
kyselého zinku od Atotechu v roce
1995.
„Připadá mi to jako bychom
začali včera!“ říká Xu Han Jie,
vedoucí technolog v SABS od roku
1995. Společnost SABS se během
minulých dvou desetiletí poměrně
dosti rozrostla. Zatímco v roce 1994
měla okolo 450 zaměstnanců, dnes
již zaměstnává více než 1 500 lidí.
Maximální výrobní kapacita se
téměř zdvojnásobila na 870 000
kusů / měsíčně s výtěžností 750 kg
zboží na závěsu. Dále se zlepšila
technologie čištění odpadních vod s
denní kapacitou 40 tun.
Firma SABS ve spolupráci s
Atotech také úspěšně nahradila
šestimocné chromátování za
trojmocnou pasivaci.
Nejlepší místní servis
Jeden z pilířů strategie Atotechu je
poskytovat svým zákazníkům
„nejlepší místní servis“. Z těchto
výhod čerpal i SABS: „Atotech nám
poskytuje ten nejlepší servis. Kvalita
chemikálií a stabilní provozní
náklady jsou pro nás přidanou
hodnotou,“ říká Xu Han Jie,
vysvětlující dlouhodobou spolupráci
SABS s Atotech a dále dodává:
„Například jednotka Tricotect®
značně snížila naše náklady na
čištění odpadních vody. Celý systém
na regeneraci pasivace poskytuje
výborné a dlouhodobě stabilní
vysoce kvalitní pokovení.“
Oboustranně výhodná spolupráce
Nicméně i Xu Han Jie ví, že každé
partnerství zažívá své vzestupy a
pády: „V těžkých časech je důležité,
aby se společnosti navzájem
podporovaly a řešily společně
problémy,“ a dodává, „Atotech dělá
svou práci velmi profesionálně. Naše
partnerství je oboustranně výhodnou
kooperací.“
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
1/6
Vlevo Ricky Lam, National Sales Manager
Atotechu a napravo Xu Han Jie, Chief
Plating Engineer SABS.
Shanghai Automotive Brake
Systems
Dnes je SABS společným podnikem
HUAYU Automotive Systems
Company Limited (HASCO) a
Continental AG z Německa.
Nachází se v severozápadní části
Šanghaje. Společnost se
specializuje na výrobu brzdových
třmenů, pohonných jednotek,
brzdových válečků a systémů ABS.
Pohled do minulosti: Dodací list z Atotechu
z května 1995
Vydání 2014/1
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL │ Sabine Sengl, OEM Manager Europe, Atotech Německo
Školení Atotechu poskytlo
účastníkům teoretické znalosti, které
mohly být poté prakticky ověřeny v
TechCentru Atotechu na různých
galvanických linkách nebo v
laboratoři.
Tyto workshopy a školení jsou
nabízeny společnostem z
automobilového průmyslu a jejich
subdodavatelům, aby si vzájemně
sdíleli znalosti z
galvanického
pokovování a zlepšovali si tak
své dovednosti a vědomosti.
Obdobná školení poskytujeme
Školení galvaniky v Treburu
celosvětově.
Vítejte ve světě galvaniky
Odborníci Atotechu na protikorozní technologie přivítali účastníky z německé
automobilky BMW na třídenním školení o pokovu zinkem, slitinami zinku a
povlakování zinkovými lamelami. Akce se konala v Centru protikorozní
ochrany Atotech v německém Treburu. Školení organizovala Sabine Sengl,
manažerka Atotech pro evropské automobilky.
Specialisté technologií povrchových úprav z BMW Group se zúčastnili
rozsáhlého školení, které bylo zaměřeno na vlastnosti povlaků zinku a jeho
slitin. Zvláštní pozornost byla věnována slitinovému povlaku zinek-nikl. Další
témata zahrnovala základní informace o galvanickém pokovu,
předúpravách, následných úpravách a zásadách správné provozní praxe.
Po prohlídce TechCentra v Treburu, kterou vedl Peter Baumgärtel, Worldwide
Technical Support Senior Manager pro protikorozní povrchy, se účastníci
přesunuli na praktické cvičení v laboratoři. Zde mohli prohloubit své znalosti o
různých protikorozních technologiích. Při praktickém cvičení se kladla zvláštní
pozornost na různé základní materiály stejně jako na kontrolu kvality.
Hodnocení účastníků na konci těchto tří dní bylo velmi pozitivní.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
2/6
Pro více informací prosím kontaktujte
svého místního obchodního zástupce
Atotech.
Vydání 2014/1
NOVÝ PRODUKT │ Markus Ahr, Product Manager Corrosion Resistant Coatings,
Atotech Německo
Zylite® 290 A
Vysoký lesk v širokém
rozsahu proudových hustot
Díky duktilitě lze dílce po
pokovení ohýbat
Velmi dobrá hloubková
účinnost
Jednoduché dávkování
Snadný pokov litiny a uhlíkové
oceli
Kyselé zinkování
Zylite® 290 A – Hospodárný vysoce
lesklý zinek
Vhodné pro pokov na závěsu i
v bubnu
Bod zákalu lze snadno upravit
dodatečnou přísadou
Nejnovější vývoj kyselého zinkování s řady Zylite®, Zylite® 290 A, poskytuje
vyšší lesk v širokém rozsahu proudových hustot. Tento hospodárný proces se
skládá pouze ze dvou přísad, které celý proces velmi zjednodušují. Založení je
možné z KCl, NH4Cl nebo NaCl a H3BO3. Lze použít i směs těchto solí.
Zylite® 290 A nabízí velmi odolný a vysoce lesklý povlak. Povlak je i přes vysoký
lesk duktilní a dílce lze ohýbat.
Zylite® 290 A je vhodný pro pokov litiny a uhlíkové oceli. Proces je vhodný pro
hromadné i závěsové pokovení.
Ohnutý dílec po pokovení v Zylite 290A
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
3/6
Vydání 2014/1
NOVÝ PRODUKT │ Christopher Doerr, Assistant Product Manager Corrosion Resistant
Coatings, Atotech Německo
Zinni® 210 (DO)
Vysoká ochrana proti korozi
díky slitině ZnNi v gamma fázi
Výborná teplotní stabilita
Snížený obsah organických
látek(TOC)
Zvýšený bod zákalu
Atraktivní lesklý povrch s
nízkými náklady na pokovení
Homogenní a stabilní složení
slitiny v celé škále proudových
hustot
Kyselý zinek-nikl
Zinni® 210 (DO) – Vyšší lesk pro
brzdové třmeny a spojovací materiál
Zinni® 210 (DO) dále rozvíjí dobře známou řadu lázní Zinni® 210. Nový
proces kyselého zinku-niklu se zvýšeným bodem zákalu byl vyvinut zejména
pro velkovýrobu zboží jakými jsou brzdové třmeny nebo spojovací materiál.
Zinni® 210 (DO) poskytuje vyšší lesk a homogenní složení slitiny v širokém
rozsahu proudových hustot. Zinni® 210 (DO) umožňuje snížení spotřeby
přísad a nabízí vyšší rychlost pokovení než alkalický zinek-nikl, což z něj dělá
velmi hospodárnou povrchovou úpravu.
Proces Zinni® 210 (DO) je bez amoniaku a dostupný i ve verzi bez kyseliny
borité.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
4/6
Vydání 2014/1
NOVÝ PRODUKT │ Dr. Volker Krenzel, Technical Manager Zinc Flake Technology,
Atotech Německo
Zintek® 400 je stříbrný
base coat z portfolia
zinkových lamel firmy
Atotech. Další informace
naleznete na našich
stránkách»
Base coat lamelového zinku
Zintek® 400 s nízkou sušící teplotou
Zintek® 400 je stříbrný base coat zinkových lamel, který je díky speciálnímu
pojivu určen pro nanášení postřikem. Povlak je duktilní, což znamená, že jej
lze nanášet na pružiny anebo jej následně povlakovat ještě práškovou barvou.
Kromě katodické protikorozní ochrany poskytuje Zintek® 400 také výbornou
ochranu proti podkorodování a atraktivní vzhled dílců.
Pro dosažení velmi nízkých vytvrzovacích teplot (15 - 150° C) se do Zintek®
400 přidává speciální tvrdidlo Zintek® CL. To je výhodné zejména pro aplikace
na rozměrné dílce. Kombinací Zintek® 400 a Zintek® CL lze vytvrzovat na
vzduchu již při 15°C bez nutnosti dílec zahřívat v peci.
> Pro vytištění článku použijte, prosím, tlačítko níže. <
5/6
Base coat Zintek® 400 je vhodný pro
různé aplikace zahrnující díly
automobilových karosérií a součástí
velkých strojů a aplikací například ve
větrné energetice. Se Zintek® 400
lze dosáhnout i více než 1000 h do
červené koroze v NSK v závislosti na
geometrii dílu a tloušťce vrstvy (> 25
µm). Dodatečná úprava práškovým
lakem může tuto odolnost ještě zvýšit
a zlepšit i například otěruvzdornost.
Vydání 2014/1
NOVÝ PRODUKT │ Dennis Guendel, Jun. Product Manager Zinc Flake Technology,
Atotech Německo
Techseal® Black S V a Techseal® Black SL V
Nová generace černých organických
top coatů
Černé systémy zinkových lamel
jsou velmi žádané zejména kvůli
svému atraktivnímu. Největší
poptávka po této nové povrchové
úpravě je z automobilového
průmyslu.
Volkswagen vydal specifikaci TL180
a nastavil tak nový standard pro
černé povlaky zinkových lamel. Ve
srovnání s VW TL233 má TL180
vyšší požadavky na protikorozní
ochranu, barevnou stálost,
chemickou a teplotní odolnost.
Schválení TL180
Nově vyvinuté černé organické top
coaty Techseal® Black S V a
Techseal® Black SL V v kombinaci
s base coatem Zintek® 300 B a
anorganickým top coatem Zintek®
Top splňují tyto náročné požadavky:
oba systémy jsou schváleny dle
normy Volkswagen. V současnosti
jsou jedinými na trhu dostupnými
systémy schválenými ve specifikací
TL180.
Nejvyšší požadavky splněny
Povrchová úprava zinkovými
lamelami umožňuje dosažení
korozní odolnosti v neutrální solné
komoře více než 720 h bez červené
koroze a bez výrazné barevné
změny. Podle VW specifikace
nepřevyšuje barevná změna stupeň
S2.
Techseal Black S V a
Techseal Black SL V
Vylepšená odolnost proti
korozi
Vysoká barevná stálost při
použití se Zintek® 300 B a
Zintek® Top
Výborná chemická odolnost
Neztrácí utahovací moment
při tepelném namáhání
(Techseal Black SL V)
Techseal® Black SL V a Techseal®
Black S V také poskytují výbornou
chemickou odolnost vůči provozním
kapalinám používaným v
automobilech.
Koeficient tření
Pro nastavení koeficientu tření dle
Ofl-t667 obsahuje Techseal® Black
SL V lubrikant. Podle specifikace
VW se hodnota koeficientu tření
pohybuje mezi 0.08 – 0.16. Povlak
neztrácí nastavený utahovací
moment při tepelném namáhání (tzv.
heat loosening).
Techseal® Black S V nemá
definovaný koeficient tření. Je tedy
vhodný na díly, kde takovýto
požadavek není nebo na dílce s
metrickým závitem se zajištěním
šroubů dle Ofl-t660.
6/6
Definované hodnoty
koeficientu tření (Techseal
Black SL V)
Schváleno dle specifikace
Volkswagen TL180
TČerný povlak zinkových lamel
schválený dle TL180
®
Zintek® 300 B
Zintek 300 B
®
Zintek Top
Zintek® Top
®
Techseal Black Techseal® Black
SV
SL V
»
V současnosti jediný systém na
trhu, který je schválený dle TL180
Download

stáhnout - Atotech