Biopsi SAKLAMA KABı ŞARTNAMESİ
cc ~
ı.
Plastikten
yapılmış olmalıdır.
2. Kapaklı olmalıdır.
3. Kapağı kapatıldığında
kolayca yerinden çıkmamalıdır.
4. Formalin ile temasa dayanıklı
olmalıdır.
5. 50cc, 100cc, 250cc ve 2000cc olmak üzere dört ayrı hacimde olmalıdır.
olmayıp + %25 oranında değişebilir.
Bu hacimler kesin
moı-st
ı.
Plastikten
yapılmış
SAKLAMA KABı ŞARTNAMESİ
olmalıdır.
2. Kapaklı olmalıdır.
3. Kapağı kapatıldığında
kolayca yerinden
4. Formalin ile temasa dayanıklı
S.
ıOOOccolmalıdır.
çıkmamalıdır.
olmalıdır.
Bu hacim kesin olmayıp
+ %25 oranında değişebilir.
(rd.Ooç.O A~EFi
csOTFAn
ea
Dip. No. 9543 •
scil
:
366
r
ABESLANG TAHTA (TEKLİ PAKETLERDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı. Tahtadan imal edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde
tasarlanmış olmalı
2. Tahtanın yüzeyi tırtıksız olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalı
3. Kokusuz ve temiz olmalı
4. Esnek olmamalı
5. Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalı
6. 15 cm uzunluğunda, 2 cm ± 2 mm genişliğinde olmalı
7. Steril,tekli paketlerde ve ıaa/lük kutu içinde bulunmalı
ALCı SARGIIO-1S-20
CM TEKNiK ŞARTNAME
1. Sargılar bez kenarlı olmalı,ya da liflenmeyi önlemek için kenarlık kırık çizgi
şeklindeKesilmelidir.
Pamuktan yapılmış olmalı ve hidrofil yapıda olmalıdır.
2. Alçı kalsiyum sülfat henihidrat
henihidrat
yapısınd olmalı,sargı en az % 85 kalsiyum sülfat
içermelidir.
3. Her sargının birim alanına düşen alçı miktarı en a gr/m2 olalıdır.
4. Sargılar nem geçirmeyecek
bir malzeme ile ve tek ambalajlanmış olmalıdır.
5. Alçıda kullanılan sargı bezi en az 18 tel/cm2 olmalıdır.
6. Alçı sargının uzunluğu en az 2m olmalıdır.
7. Sargıdaki alçı sargıya iyi yedirilmiş olmalı,parça parça dökülmemelidir.
8. Sargıdaki alçı 3-8 dk arasında donabilmelidir.
9. Sargı ambalajlarının
üzerinde üretim tarihi,son kullanma tarihi,ebat,boyut,üretim
yeri
ve seri numarası mutlaka olmalıdır.
10. Ebatları; 10 cm,lS cm,20 cm olacak ve her biri ambalaj üzerinde barkod numarası yazılı
olacaktır.
ALET DEZENFEKTANI
TEKNiK ŞARTNAMESi
1. Dezenfektan solüsyon aktive edilmiş %2 gluteraldehit içermelidir.
2. Dezenfektan çözeltisi formaldehit ve fenol içermemelidir.
3. Dezenfektan solüsyon aktive edilmiş halde p+i'sı 7,5-8,5 olmalıdır. Dezenfektan solüsyon
en fazla; 10 dakikada bakterisid, fungusid ve virüsid, 3 saatte sporosid ve 60 dakikada
tüberküloz basiline bakterisidal etkili olmalıdır.
4.
Dezenfeksiyon
tankına
alınan
solüsyon
kullanılabilmeli;
kullanım
sırasında
en
az
14 gün
etki kaybı olmamalı,
süreyle
istenildiği
renk değişimi
kadar
ve kötü koku
meydana gelmemeli.
5. Solüsyon endoskop
(rijid ve fleksibl) , bronkoskop,
kateter, termometre
ve tüm cerrahi
alet ve malzemeler için kullanılabilmelidir.
6. Solüsyon her türlü lens, kauçuk, lastik, plastik, altın, gümüş, bakır gibi metal ve diğer
sterilize (veya yüksek düzeyde dezenfekte)
fonksiyonunu
yüzeylerde
edilecek olan alet ve ekipmanı etkilememeli,
bozmamalı ve karakteristik özelliklerini değiştirmemelidir.
pasıandırıcı
ve koroziv
etkisi
olmamalıdır.
Kullanım
Ayrıca tüm metal
esnasında
hastane
malzemelerinin zarar görmesi durumunda bu zarar satıcı firma tarafından giderilecektir.
7. Ürün menşei ülke yetkili organlarınca
ulusal ekspertiz raporları vermeye yetkili kılınmış
laboratuarlar tarafından toksikolojik testlerden geçirilmiş olmalıdır.
8. Orijinal ambalajında
kullanıma hazır olmalıdır.
9. Toksik ve irritan etkisi olmamalıdır.
Kullanım sırasında köpürmemelidir
10. Rahatsız edici kokusu olmaması tercih nedeni olacaktır. Sudan ayırt edilmesi amacı ile
renkli olmalıdır. Görünüm berrak ve homojen olmalıdır.Tortu
11. Dezenfektan
solüsyon
5 litrelik orninal ambalajlarda
içermemelidir.
ve kilitli kapak sistemine
sahip
olmalıdır. Ambalajı üzerinde alınması gereken önlemler ve uyarılar yazılı olmalıdır.
12. Dezenfektan solüsyonun
lt başına
1 adet)
kullanım süresi boyunca,
indikatör
(test stripti)
kontrol edilmesi. için yeterli sayıda (1
ve pH stribi
hastanemize
ücretsiz
olarak
verilmelidir.
13. Kullanım sonrası dezenfektanın
nötralizasyonu
için her 1 It'ye 6gr glisin veya sodyum bı
sülfat firma tarafından hastanemize ücretsiz verilecektir.
14. idarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek üzere Refik
Saydam
Hıfzısıhha
merkezi
Başkanlığından
ürün analizi
istenecektir.
Analiz
bedeli
firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
15. Dezenfektanın
aktif hale getirilmesi
miktarın tümünü aktifleştirmek
firma
tarafından
tamponizasyon
ücretsiz
için kullanılacak
aktifleştirici
pH tamponu,
kaydı ile litre başına gerekli miktar hesaplanarak,
olarak
için kullanılacak
hastanemize
bileşiğin özelliklerini,
temin
edilecektir.
Satıcı
alınan
satıcı
firma
kullanım tarifini, ambalajını varsa
kataloğunu
muayene
aşamasında
kullanılacak
bileşiğin,
solüsyona
dilüe edebilecek
etkileyebilecek
verecektir.
eklendiğinde,
olması veya dezenfektan
olması değerlendirilerek
16. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş
firmaya bildirilmesi
sırasında
tamponizasyon
hacmen gluteraldehit
solüsyonun
için
konsantrasyonunu
renk, berraklık veya kokusunu
red kriteri olabilecektir.
ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay kala
kaydıyla, malzemeyi şartnameye
gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin)
17. Ürünün kullanma
Muayene
uygun yeni miatlıları ile en geç 15
değiştirmelidir.
süresi iki yıldan az olmamalı,
siparişi verilen antiseptik
solüsyonun
teslim tarihleri itibariyle miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler
karışık miadlı olmamalıdır.
18. Ürünün "Biyasidal
belirtilen
kullanımı
Ürün Ruhsatı"
bulunmalıdır.
ve ithalatı yasaklanan
"Biyasidal
maddeleri
Ürünler
içermemelidir.
Yönetmeliği"nde
OTO MA TİK CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNASI SOLÜSYONU
(ALKALİ)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
ı.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
İçeriğinde; potasyum hidroksit, fosfonatlar, silikatlar,ve kompleks yapıcı malzemeler
bulunmalıdır.
Konsantre halde olmalıdır. PH aralığı ı3- ı4 olmalıdır.
Muhtemel kireç tortuların oluşmasını engelleyici ve bulunan kireç tortularını da
uzaklaştırılmasını
sağlayan özellikte olmalıdır.
Konsantre çözeltinin görünümü renksiz olmalıdır.
Cerrahi aletlerde pas oluşumunu ve kararmalarını engelleyici olmalıdır.
Yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinde, anestezi alanında, mikrobiyolojide ve
labaratuarlarda kullanılan aletleri kullanıma hazırlamada kullanılabilmelidir.
Ürünün TITUBB'da kaydı bulunmalıdır.
Ambalajlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ve kilitli kapak sistemine sahip olmalıdır.
Bir adet otomatik yıkama makinası kullanıma bırakılmalıdır.
OTOMATİKCERRAHİ
ALET YIKAMA MAKİNASI SOLÜSYONU
(NÖTRALİZASYON)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. İçeriğinde;
fosforik asit, Kompleks oluşturucular ve korozyon inhibitörleri
bulunmalıdır.
2. Konsantre halde olmalıdır. PH'1 0.8±OA olmalıdır.
3. Muhtemel kireç tortuların oluşmasını engelleyici ve bulunan kireç tortularının da
uzaklaştırılmasını
sağlayan özellikte olmalıdır.
4. Ana yıkama işleminden taşınan alkali kalıntılarını nötralize etmede özel yıkama
makinelerinde ki muhtemel tortuları gidermede kullanılabilir olmalıdır.
5. Konsantre çözeltinin görünümü renksiz olmalıdır.
6. Cerrahi aletlerde pas oluşumunu ve kararmalarını engelleyici olmalıdır.
7. Yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinde, anestezi alanında, mikrobiyolojide
ve labaratuarlarda
kullanılan aletleri kullanıma hazırlamada kullanılabilmelidir.
8. Üretici fırma ISO 9001 :2008, TSE EN ISO 13485:2003 ve CE sertifıkasına sahip
olmalıdır.
9. Ürünü TITUBB'da kaydı bulunmalıdır.
10. Ambalajlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ve kilitli kapak sistemine sahip
olmalıdır.
1 Bir adet otomatik alet yıkama makinesi kullanıma bırakılmalıdır.
ı.
CERRAHi
ı.
BO
E ŞARTNAMESi
Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Bonenin kenarları düz lastikli olmalıdır.( pile olmamalıdır.)
3. Kenar lastikleri çok sıkı olmalıdır.
4. Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu
hemşiresine teslim edilecek.Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra
verilecek teknik raporla bildirilecektir.
CERRAHİ
MASKE
ŞARNAMESİ
1. Toz geçirmez olmalıdır.
2. Filtreleme özelliği olmalıdır.
3. Dört adet bağı olmalıdır.
4. Burunu sabitleyici teli olmalıdır.
5. Allerjik olmayan olmalıdır.
6. Elyaf ihtiva etmemelidir.
7. Hazır kutular içinde iOO'er olmalıdır.
8. Rahat kullanım için kutunun üst kısmında açma bölmesi olmalıdır.
Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu
hemşiresine teslim edilecek.Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten
verilecek teknik raporla bildirilecektir.
sonra
AMNİYOSENTEZ İ(; Esİ ŞART AMESİ
1- İğne ucu çift kademe
2- Kaliteli
ve paslanmaz
3- Portatif
ergonomik
4- Steril paketlerde
5- Son kullanma
6- İğnenin
kesimli
olmalıdır.
çelikten
olmalıdır.
tutucu mandreni
ve disposable
olmalıdır.
tarihi üretim tarihinden
ultrason
eşliğinde
olmalıdır.
kullanıma
itibaren 5(beş) yıl olmalıdır.
uygun, ekojenik
bir uca sahip olmalıdır.
7- İğnenin kanül çapı 20-22 gauge ve iğne boyları 150-220mm
olmalıdır
8-UBB kaydı olmalıdır..
9- Teklifverecek
ıO-İhale
sırasında
ıi Malzemelerin
firma önceden
numune
ilğili malzeme
getirilmesi
fiyat teklifinde
için uzman üyeden
uygunluk
almalıdır.
gerekmektedir.
sağlık uygulama
tebliği kodlarının
belirtilmesi
zorunludur.-
Lv :J\:~
.
t
YtoL
...
'.
c'
}~c.\.
~,
Ijın .' . .
ooÇı
~O'-
ı
üıçı
~o·
.
.ıob"
Ilc.
KLORHEKSiDiN
GLUKONATLI
ANTisEPTiK
SIVI SABUN ŞARTNAMESi
1. Ürün % 4 klorheksidin glukonat, isopropil alkol ve yumuşatıcı içermelidir
2. Ortalama
bir doz kullanımı
(4 ml) bakterisit,
virusit ve fungusit
özelliklere
sahip
olmalıdır
3.
1000 cc'lik
ışıktan
korunmalı,
şişelerde orijinal ambalajlanmış
4.
kapağı
iyi oturan,
kilitli kapak
sisteminde,
plastik
olmalıdır.
Her 1000 ml ürün için kullanıcı
kişilerin
onaylanması
kaydı ile kontaminasyonu
engelleyen 1000 ml'lik pompalı ambalajda olmalı, 50'ye 1 oranında koruyucu krem ve
30 adet duvara monte edilmeye uygun aplikatörleri bedelsiz olarak verilmelidir.
5. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun
teslim tarihleri itibariyle miadlarının
dolmasına
2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen
ürünler karışık miadlı olmamalıdır.
6. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş
ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay
kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye
geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin)
7. Gönderilen
müdürü
değiştirmelidir.
seriye ait olmak üzere üretici firma Kalite Kontrol Laboratuarı
tarafından
edilmelidir.
uygun yeni miatlıları ile en
imzalanmış
Gerekirse
detaylı
ürün analiz raporu
analiz bedeli firma tarafından
sorumlu
ürün ile birlikte teslim
karşılanmak
üzere Hıfzısıhha
Enstitüsü'ne gönderilecektir.
8. Ürünün TiTUBB'da
Sağlık Bakanlığı'ndan
(T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalı,
ruhsatlı olduğu belgelenmelidir.
11"
AspiRATÖR HORTUMU TEKNiK ŞARTNAMESi
1. %70-80 Silikondan üretilmiş olup, 1340C buharlı basınç otoklavında steril
edilebilmelidir.
2. iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olup,kolay yıkanır ve kir tutmaz özellikte olmalıdır.
3. iç çapı 0,12 cm. ,kalınlığı 0,3 cm. olmalıdır.
4. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Elastiki niteliği olup, yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
6. Teslim edilecek ürünlerden en az 1 metre numune ameliyathane sorumlu
hemşiresine teslim edilecek. Sonuç ,bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra
verilecek teknik raporla bildirilecektir.
AYARLANABiLIR
1.
iLK YARDIM BOYUNlUGU
PEDiATRIK TEKNIK ŞARTNAMES!
Kolay, nıztı ve pratik uygulama saçtayacak şekilde olmalıdır.
2.
Pediatrik boyu en
,.
az
:5farklı boya yükseklik ayar: ; apılabilrrelidir.
c"
3.
ve~~,
ile kapanan tek parça tasarım olmahorr
4
Dış kı~'
dayanı;';!' RCPE. (Rourdinq
Crossir.q Po:, Ethilen) mareryallnoen. iç kısmı ise
emmeyen PCPE (Pnlslcaty C'()ssırıg Poly Etryienı materyalindan
5.
x ı~a\, uyumlu
6.
Geniş çene desteqine sahip olmalı, çenenin oturaı:ağı yer
vap.ımış olmalıdır
olmalıdir
ı- azır
olmalı bükme ve ayar
gerektirmemelidir
7
Entübasyon için geniş trakeaı boşluk bulunrnalrdır
g
ArK2 Kısmında nsvalar.dırma
':,
K:oiay terruzlerıebilir clr:'cıl!dı~.
'j~)
;:';esirr.ıi ve sözel kullanım.nln
açIK:I~~:bulunrnaudu
ingiiizee ve Türkçe
.larak an atıldığı oriJinaı arnbarajında
olrcaudrr
"1. Teklif verecek flrrr.alar numune getirmeli ve uygurluk onay aimaudır.
Dr. Murat ÖZSARAÇ
Celal Bayar Ü.T.F.H
~~~uimanı
DiP.T'7rirl(j~
1 oor.:
SiVi
POViDONE
% 10 ANTisEPTiK
iODiNE
TEKNiK
SOLUSYON
(BATiCON,
POLYOD
ŞARTNAMESi
1.
Ürün %10 oranında povidone iodine içermelidir.
2.
Bakterisid, virüsid, fungusid ve protozoid özelliğe sahip olmalıdır.
3.
Cilt
ve
mukoza
vb.)
dezenfeksiyonunda,
yara
ve
yanık
yüzeylerde
seyreltilmeden
kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
4.
1000 cc'lik
çekilerek
ışıktan
akışın
korunmalı,
sağlandığı
kapağı
geri
iyi oturan,
itince
akışın
kilitli kapak
sonlandığı)
(pompalı) başlıklı cami plastik şişelerde ambalajlanmış
5.
Ürün alkol içermemelidir.
6.
Cilde sürüldüğünde
su gibi akıp gitmemeli,
sisteminde
veya
özel
(yukarı
püskürtme
olmalıdır.
ciltte antiseptik
özelliğe sahip bir film
tabaka oluşturmalıdır.
7.
Solüsyonu dökerken, solusyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır.
8.
Ürün povidon iyotlu % 7.5 sıvı sabun ile karışıklığı önlemek için etiket veya ambalaj
renginde dikkat çekici fark olmalıdır
9.
Üzerinde
etken
saklama
koşulları,
düşmeyecek,
madde
son
kalkmayacak
miktarları,
hacmi,
kullanma
tarihi
kullanım
yazılı
şekli,
olmalı,
seri numarası,
üzerindeki
etiket
kolay
şekilde yapıştırıimış olmalıdır.
10. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş
ürünü son kullanılma sürelerinin
kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye
geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin)
11. Ürünün kullanma
imalat
dolmasına 3 ay
uygun yeni miatlıları ile en
değiştirmelidir.
süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun
teslim tarihleri itibariyle miadlarının
dolmasına
2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen
ürünler karışık miadlı olmamalıdır.
12. Gönderilen
müdürü
seriye ait olmak üzere üretici firma Kalite Kontrol Laboratuarı
tarafından
edilmelidir
imzalanmış
detaylı
ürün analiz raporu
sorumlu
ürün ile birlikte teslim
idarenin gerekli, gördüğü hallerde ürünün niteliğini ve içeriğini tespit etmek
üzere Refik Saydam
Hıfzısıhha
merkezi
Başkanlığından
ürün analizi istenecektir.
Analiz bedeli firmaya
ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından
tamamlanacaktır.
13. Ilgili malzeme
için teklif verecek firmalar tarafından hastanemizde
kullanılmak üzere
numune bırakılmalıdır.
14. Ürünün
UBB
kaydı
bulunmalı
ve "Biyasidal
Ürünler
kullanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir.
Yönetmeliği"nde
belirtilen
POViOONE iYOTlU
ANTisEPTiK
SIVI SABUN TEKNiK ŞARTNAMESi
1. Solüsyonun etken maddesi %7.5 Povidone-iodine
2. Ürün
bakterisid,
fungusid,
virusid
(HBV,
polyl iyot kompleksi olmalıdır.
HIV dahil),
protozoid
özelliklere
sahip
olmalıdır.
3. Cerrahi el antisepsisinde,
seyreltilmeden
cilt ve yara dezenfeksiyonunda,
antiseptik
yıkamalarda
kullanıma uygun olmalıdır.
4.
Ellerde allerjik reaksiyona ve cilt irritasyonuna neden olmamalıdır.
5.
1000 cc'lik ışıktan korunmalı, kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde, cami plastik
şişelerde orijinal ambalajlanmış
6.
olmalıdır.
Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, imalat seri numarası, saklama koşulları, son
kullanma tarihi yazılı olmalı, açıklamalar
düşmeyecek,
kalkmayacak
Türkçe olmalıdır.
Üzerindeki
etiket kolay
şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
7. ihaleyi kazanan firma tüketilmemiş
ürünü son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay
kala firmaya bildirilmesi kaydıyla, malzemeyi şartnameye
geç 15 gün içinde (fiyat artışı gözetmeksizin)
uygun yeni miatlıları ile en
değiştirmelidir.
8. Ürünün kullanma süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antiseptik solüsyonun
teslim tarihleri itibariyle miadlarının
dolmasına
2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen
ürünler karışık miadlı olmamalıdır.
9. ilgili malzeme için teklif verecek firmalar tarafından ameliyathanede
kullanılmak üzere
numune bırakılmalıdır.
10. Ürünün TiTUBB'da
Sağlık Bakanlığı'ndan
(TC.
ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalı,
ruhsatlı olduğu belgelenmelidir.
BEBE YAGI ŞARTNAMESi
1. Ürün herhangi bir marka olabilir.
2. Plastik ambalajlı olmalıdır.
3. 150 ml'lik olarak ambalajlanmış olmalıdır.
4. Toplam 100 adet olmalıdır.
BİsTÜRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
I-Üzerinde son kullanma tarihi ve markası yazılı olmalıdır.
2-Paslanmaz özellikte olmalıdır.
3-Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
4-Son kullanma tarihi en az 5yıl olmalıdır.
5-10,11,15,20 ve 24 no'luk ebatlarda olmalıdır.
6- Teslim edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane sorumlu
hemşiresine teslim edilecek.Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten sonra
verilecek teknik raporla bildirilecektir.
7-Çoklu kullanımlarda kan ve vucüt sıvısı ile temas ettikten sonra pasıanma yapmamalıdır.
8-Keskinliğinin vaka boyunca korumalıdır.
BUHAR OTOKLA V BİYOLOJİK İNDİKATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
2.
3.
4.
Biyolojik ölümün gerçek leşip gerçekleşmediği
hakkında bilgi vermelidir.
Gravite tip i2 i-123°C ve vakumlu tip 121-134 "C buharlı sterilizatörlerde
kullanılmalı.
Bacillus Stearothermophilus(3.7xl06
spore sayısı) içeren kağıt şerit içermeli.
Medya özel cam tüp içinde mor besi yeri ve çift indikatör şeritli etiket olmalı.
s. Kuru strip ve medyayı muhafaza eden tüp propilen olmalı.
6. Tüp üzerinde lot ve son kullanım tarihi kimyasal indikatör şeritli etiket olmalı.
7. Çift indikatör sistemine (enzimatik reaksiyon ve renk değiştirme) sahip olmalı.
8. 3 ileS saat içinde biyolik indikatör içindeki renk değişikliğine gerek kalmadan sonuç
vemeli ,problemleri erken dönemde önlemeli.
9. 60 ±2°C 'de çalışan otomatik okuyuculu inkübatörde 3 ile S saat inkübe edilmeli.
10. Sonuç otomatik okuyucu lu inkübatör tarafından okunmalı.
11. inkübatör aktif Bacillus Stearothermophilus
tarafından üretilen enzimin
"fluorescence"ışı masını okuyabi Imel i.
12. Yetersiz sterilizasyonda(
Aktif Bacillus Stearothermophilus
varlığı )inkübatörün
"kırmızı" ışığı (pozitif sonuç) yanmalı.
i3. Aşağıdaki meslek örgütlerinin biyolojik indikatör tanımlarına uymalı :
AAMI (The Association for the Advancement of Medical Instrumenttation
)
JCAHO(Joint commision on Accreidation of Healthcare Organizations)
AORN(Association
of Operation Room Nurses)
ASHCSP(American
Society for Healthcare Central Service Professionals)
14. Teslim edilecek ürünlerden en az bir orijinal kutu numune ameliyathane sorumlu
hemşiresine teslim edilecek.Sonuç
,bu ürünler ameliyathane sterilizasyon bölümün tarafından
denendikten sonra verilecek teknik raporla bildirilecektir.
BOWIE&DICK HAZıR TEST PAKETİ
1. Tek kullanımlık hazır test paketi olmalı, zaman ve yer kazandırmalı.
2. Test paketi 12,5 (±0,2)x i2,5(±0,2)x3cm(±0,2)
ölçülerinde, 300 gr (± 1) ağırlığında
ve 400 adet kağıt tabakadan oluşmalı.
3. İndikatör kağıdın mürekkebi kırmızı renkte olmalı.
4. "Kırmızı" kimyasal indikatör şeritler "mor-mavi" renge dönmeli.
5. Renk değişikliği kolay görülüp değerlendirilebilmeli.
6. Mürekkebi kurşun içermemeli.
7. 132°C- i 34°C ön vakumlu tip otoklavlarda 3,5 dk. İçinde homojen renk değişimi
gerçekleşmeli.
8. Paketin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı.
9. Paketin üzerinde test sıcaklığı ve süresi olmalı.
1 O.AAMI Standart test paketi uygunluğu olmalı.
II.Teslim
edilecek ürünlerden en az ikişer adet numune ameliyathane
sorumlu
hemşiresine teslim edilecek. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten
sonra sonuç bildirilecektir.
BUHAR STERİLİSAZYON
ı.
KİMYASAL İNDİKATÖRÜ
Malzeme tam sterilizasyon için gerekli olan 3 parametreyi ( LS, zaman ve doygun buhar)
kontrol edecek nitelikte olmalıdır. i 34 C sterilizasyonu gösterecektir.
2. İndikatör biyolojik indikatörlerle
kaliteli kontrol standartlarına
uygunluğu yönünden test
edilmiş olmalı ve analiz sertifikası ibraz edilmelidir.
3. İndikatörün üzerinde sterilizasyon parametrelerinin
kontrolünü sağlayan üç spot olmalıdır.
4. İndikatörün alt ve üst yüzeyi koruyucu film tabakası ile kaplanmış olacaktır.
5. Her kutuda ve indikatörün üzerinde sertifıkasyon nosu kayıtlı olacaktır.
6. İndikatörler lamine kaplı olmalı, mürekkep transferini önlemelidir.
Her bir indikatörün
üzerinde lot ve miyad yazılı olmalıdır.
7. Raf ömrü en az 3 yılolmalıdır.
8. Paketin üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalı, normaloda koşullarında (1530°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir.
Her bir paketin dışında indikatörleri dış etkilerden
koruyacak jelatin kaplama olmalıdır.
9. Teslim edilecek ürünlerden en az i O adet numune ameliyathane
sorumlu hemşiresine
teslim edilecek.Bu
ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten
sonra verilecek teknik
raporla bildirilecektir.
AMELİv ATHANE BOX GÖMLEGİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Box gömleği Anti-mikrobiyal
ve sıvı geçirmez kumaştan olmalıdır. Kumaşın teknik
özellikleri madde 8'dedir.
2. Kollar reglan takrna olmalı, önlük arkadan tamamen kapatacak şekilde ve kruvaze
olmalıdır.
3. Uzunluk 125 cm. (+,- 2cm) olmalıdır. Kol boyu Tlcttı., +8 cm. ri bana toplam 85 cm
olmalıdır.
4. Önlüğün tamamen kapanabilmesi
için 2 adet boyun hizasında, 2 adet bel ile boyun
arasında, 4 adet bel hizasında, sol tarafı iç kısımda ve sağ önde olmak üzere 8 adet
bağcık olmalı ve bağcıklar polyester dokuma olmalıdır.
5. Yaka biyeli olmalıdır.
6. Gömlek eteğinde ön tarafta alt orta kısmında Ameliyathane ve CBÜ amblemi baskısı
olmalıdır.
7. Gömlek kollarında 30 cm (+,- 2 cm) ve ön parçada 75 cm (+,- 2 cm) bariyerli GORETEKS su geçirmez kumaş olmalıdır.
8. Teslim edilecek üründen 2 adet numune ameliyathane
sorumlu hemşiresine teslim
edilecek.Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denendikten verilecek teknik raporla
bi Idiri lecektir.
9.
ANTİ-MİKROBİv AL BOX AMELİv AT ÖNLÜGÜ
KUMAŞI TEKNİK
ÖZELLİKLERİ
a) Solmayan
boyalı olmalıdır.
(Muhtelif
renklerde)
Her yıkamadan
sonra
kumaşlarda
çekme sarkma oranı O olmalıdır.
Düşük bazlı asitlerden
etkilenmemelidir.
Örneğin; klorak, akü grubu vb.
b) Kumaşlar %32 pamuklu, %67 polyester, %1 karbon ve bariyerli GORE-TEKS
lamineli veya %99 polyester, % 1 karbon içermelidir.
c) Basınçlı buharla sterilizasyona
dayanıklı olmalıdır veya ETO ile sterilize
edilebilmelidir.
Yüksek
ısıda (maks.
134 OC), klorla yıkanabilmelidir.
Minimum 100 yıkamaya dayanıklı olmalıdır.
d) Baticon-mersol-kan
ve benzeri lekeleri tutmamalıdır.
e) Bakteri ve kan patojenlerini tutmamalıdır. AIDS (HIV), SARS, Avian Flue ve
Hepatit mikroplarını barındırmamalıdır,
(Anti-mikrobiyal)
olmalıdır.
f) Sıvı geçirmez ve leke itici olmalı, kolayca ütülenebilmelidir.
g) 90 Ton ısı basıncı ile perdahlanmalıdır.
h) Ameliyat önlüğü, laboratuar önlüğü, izolasyon önlüğü, hasta önlüğü olarak
kullanılabilmelidir.
i) Uluslar arası Amerikan St yle 4043 Test Data sonuçlarına ve ASTM F1671-95
ve F 1670-95 şartlarına uygun olmalıdır.
j) Sterilizasyon için,I 00 yıkamadan sonra bakteri filtrasyonu %99.99 olmalıdır.
k) Kumaş ağrılığı 95 gr.lm2 (+,- 2Gr) bariyer ağırlığı 110 Gr/m2 (+,- iO Gr.)
olmalıdır.
Download

şartname1