Ek-1
Bakım Standartları
Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
1. El Yıkama
Su, sabun, kağıt havlu, alkol bazlı el dezenfektanı,
cerrahi el yıkama solüsyonları.
2. Hasta Kabul ve
Oryantasyon
Kimlik tanımlayıcı bileklik, hasta kabul ve oryantasyon
bilgilerini içeren broşür, hasta yanında bulunması
gereken malzemelere ait liste, yaşam bulguları ölçüm
malzemeleri, non steril eldiven, uygun düşme riski
ölçeği, basınç ülseri riski değerlendirme ölçeği.
3. Hastanın Genel
Sağlık Durumunun
Değerlendirilmesi
Yaşam bulguları ölçüm malzemeleri, non steril
eldiven, uygun düşme riski ölçeği, basınç ülseri riski
değerlendirme ölçeği, Glaskow Koma Sakalası, ışık
kaynağı ve kulak spekulumu, otoskop, paravan/ perde,
steteskop, gerekli durumlarda yonca ve izolasyon
figürleri.
4. Hemşirelik Bakım
Süreci
NANDA-2009 Hemşirelik Tanıları Listesi.
5. Hasta Transferi
Sedye, transport küvöz, tekerlekli sandalye, battaniye,
hastanın gerekli ilaçları, filmleri, tıbbi malzemeleri,
gerekli dokümanları (monitör/ defibrilatör, transport
mekanik ventilatör, pulse oksimetre, oksijen tüpü,
yeterli miktarda ilaç ve malzeme içeren resüsitasyon
çantası, infüzyon pompası vb.), izolasyon uygulanan
hasta ise gerekli kişisel koruyucular (eldiven, maske,
önlük).
6. Nöbet Değişim ve
Hasta Teslimi
Hemşire nöbet defteri, hasta gözlem- tedavi formu.
597
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
7. Terapötik (Tedavi
Edici) /Hasta
Yararına İletişim
Kurma
-
8. Hastanın Taburcu
Edilmesi
Eldiven, tekerlekli sandalye, sedye, çıkış kağıdı(epikriz)
ve taburculuk eğitim dökümanı, pamuk tampon, gazlı
bez, baticon.
9. Beden Isısı Ölçümü
Tedavi tepsisi, eldiven, timpanik ısı ölçer derece ve
prob/ dijital alından ölçer derece, monitör ısı probu,
pamuk tampon, %70 lik alkol, kirli kabı.
10.Nabız Ölçümü
Eldiven, saniyeli saat/ kronometre.
Apikal ölçüm için, steteskop, pamuk tampon, %70 lik
alkol, kirli kabı
11.Kan Basıncı Ölçümü Tansiyon aleti, stetoskop, eldiven, pamuk tampon, %70
lik alkol, kirli kabı.
12.Ağrılı Hasta Bakımı
Ağrı değerlendirme skalası.
13.Göz Bakımı
Işık kaynağı, havlu, eldiven, duru su/önerilen sıvı,
temiz gaz bezleri/pamuk.
14.Oral Mukozitte
Bakım
15.Perine bakımı
Eldiven (2 çift), koruyucu örtü ya da hasta alt bezi,
sürgü, gazlı bez, ılık su (41- 43 o C), yıkama küveti,
kağıt havlu, sabun (nötr pH’lı olmalı)
16.Günlük Özbakım
Eldiven, sabun, havlu peçete, tırnak makası, tıraş bıçağı,
temiz çarşaf, pamuk, ped-spanç, steril yeşil, yatak
koruyucu, hasta alt bezi, bakım arabası, böbrek küvet,
ağız bakım seti, nemlendirici, diş macunu, diş fırçası,
tuvalet kağıdı, sürgü, giysi, losyon, şampuan,duş jeli,
su, saç yıkama bonesi,tarak/ fırça, poşet, su geçirmez
ped, saç kurutma makinesi.
17.Periferik Damar
Yolu Bakımı
Eldiven, steril eldiven, steril gazlı bez, antiseptik
solüsyon ( % 2’lik klorheksidin, povidon iyot, % 70’lik
alkol) serum fizyolojik (SF), tek kullanımlık örtü, kalem,
branül tespiti için şeffaf kapatıcı ya da sabitleyici flaster
(unıpor, betafix vb.), 10 ml enjektör, atık kutusu
598
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
18.Santral Venöz
Kateter Bakımı
• Bölge bakımı ve pansuman değişimi için: Eldiven (1
19.Endotrakeal Tüp
Bakımı
Nonsteril eldiven, aspirasyon kateteri, aspiaratör, 10
cc’lik enjektör, bağ, airway, gaz spanç, varsa kaf basınç
ölçüm cihazı, yedek entübasyon tüpü ve larengoskop,
monitör/ pulseoximetre, ağız bakım kiti, yaşam
bulguları ölçüm malzemeleri.
20.Stomalı Hasta
Bakımı
Nonsteril eldiven, koruyucu önlük, tedavi bezi
ve muşambası, hastaya uygun büyüklükte stoma
torbası, makas (eğri uçlu), gerekirse kolostomi pastası,
ıslatılmış pamuk veya 2-3 adet gazlı bez, kağıt havlu,
ılık su ve suyu koyacağınız bir kap, adaptör, filtre,
boşaltılabilir torba için klips, stoma çapını ölçmek için
ölçek (diyagram), böbrek küvet, atık torbası, kolostomi
pastası, temizleme mendilleri (varsa), tuvalet kağıdı.
steril ve 1 temiz eldiven), maske, antiseptikli gaz bezi
kombinasyonu (% 2 lik klorheksidinli ve/ veya %10 luk
povidone-iyodine), şeffaf ya da gaz pansuman, etiket,
kateter dikişle sabitlenmemişse kateter sabitleme aracı.
• Santral venöz kateterden kan alma için: Steril olmayan
eldivenler, antiseptik (%2 lik klorheksidinli ve/ veya %10
luk povidone-iyodine) emdirilmiş gaz bezleri, %70 lik
alkol (ven valflerini silmek için)5 ml. vidalanarak takılan
enjektör, vakutainer sistem, koruyucu içermeyen serum
fizyolojik, heparinli solüsyon, kan tüpleri, iğnesiz enjektör.
• Santral venöz kateri çıkarma için: Temiz eldiven,
klorheksidinli gaz bezleri, sütur alma seti, 4x4 gaz bezi,
flaster.
21.Yanıkta Yara Bakımı Maske, bone, boks gömleği, non-steril eldiven, bistüri,
makas, yıkama küveti, % 7,5 povidon iyot, scrap ve küçük
pedler,sedye, steril çarşaflar, büyük ve küçük steril pedler,
steril gazlı bezler, steril eldiven, steril vazelin/ parafin
emdirilmiş Tülgren, Bactigras (parafin ve klorheksidin asetat
içeren antiseptik tül sargı), %1 gümüş sülfadiyazin, steril
gazlı bez, gümüş nitrat %10, povidon iyot % 10, mersol % 1,
rifocin ampul, şeffaf (transparan) yara örtüleri, antibiyotikli
kremler, antibakteriyel kremler, hekim istemi olan analjezik,
irrigasyon sıvısı, mineral yağı, serum fizyolojik/ salin, nötr
pH’lı sıvı sabun, Parafin veya yağlı merhemler (örn. % 0.2
nitrofurazon pomad), tansiyon aleti, derece, saat, AÇT
takibinde gerekli malzemeler (Bkz. AÇT takibi standardı
malzeme listesi), santral venöz basıncını ölçmek için gerekli
malzemeler (Bkz. Santral venöz basınç (SVB) ölçüm standardı
malzeme listesi), tıbbi atık kutusu, flaster, file, gerekirse acil
arabası, oksijen tüpü ve maskesi, defibrilatör.
599
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
22.Diyabetik Ayak
Bakımı
Küvet içinde ılık su, eldiven, sabun, sabunlama bezi,
havlu, vazelin, tırnak makası, tırnak törpüsü, ponza
taşı, tedavi bezi ve muşambası, küvet.
23.Alçılı Ekstremiteli
Hastanın Bakım
Standardı
Elevasyon için yastık,ışık kaynağı,pamuk, alkol, gerekli
ise soğuk uygulama için buz paketi/ torbası, havlu,
alçı botu, koltuk değneği, woIker-kol askısı (velpeau
bandajı).
24.Ameliyat Öncesi
Hazırlık ve Hasta
Bakımı
Ameliyat Öncesi Hastanın Değerlendirilmesi için:
Non-steril eldiven, steteskop, tansiyon aleti, derece,
EKG cihazı, boy ve kilo ölçümü için tartı, gerekirse
kırmızı bileklik, gerekirse lateks alerjisini belirten uyarı
levhası.
Ameliyat Öncesi Hasta Eğitimi için: Spirometre
Ameliyat Öncesi Fiziksel Hazırlık için: Hastanın
kullandığı ilaçlar, Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin
vücut temizliği için önediği sabun ya da klorheksidinli
su, aseton, pamuk, hasta bilekliği, tansiyon aleti,
derece, saat, elektrikli tıraş makinası, ameliyat önlüğü,
bone, ağız bakımı için gerekli malzemeler (Bkz. Ağız
bakımı standardı malzeme listesi), Güvenli Cerrahi Kontrol
Listesi Formu.
Gerekirse;
•Kırmızı renk bileklik
•Antiemboli çorabı,
•İzolasyon etiketi
•IV damar yolu açmak için gerekli malzemeler (Bkz.
İntravenöz (IV) kateter takılması standardı malzeme
listesi)
•İntravenöz (IV) infüzyon yöntemi ile ilaç uygulama
için gerekli malzemeler (Bkz. İntravenöz (IV) İnfüzyon
Yöntemi ile İlaç Uygulama standardı malzeme listesi)
•Nazogastrik sonda takılması için gerekli malzemeler
(Bkz. Nazogastrik sonda takılması standardı malzeme
listesi)
600
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
25.Ameliyat Sonrası
Hasta Bakımı
Standardı
Uyanma odasında bakım ve takip için; Non-steril
eldiven, böbrek küvet, hasta alt bezi, oksijen kanülü,
tansiyon aleti, derece, saat, aspiratör, aspirasyon
kanülü, idrar ölçme kabı, Battaniye/termofor, vazelin,
İntravenöz (IV) infüzyon ilaç uygulama için gerekli
malzemeler (Bkz. İntravenöz (IV) infüzyon yöntemi ile ilaç
uygulama standardı malzeme listesi).
Cerrahi kliniğinde bakım ve takip için; Non-steril
eldiven, böbrek küvet, oksijen kanülü, tansiyon aleti,
derece, aspiratör, aspirasyon kanülü, idrar ölçme
kabı, sıvı ölçme kabı (drenden çıkanı ölçmek için),
steril ped, steril gazlı bez,baticon, steril eldiven, sargı
bezi, flaster, boş şişe (NG sonda ucunu koymak için),
Battaniye/termofor, AÇT için gerekli malzemeler (Bkz.
Aldığı-çıkardığı takibi standardı malzeme listesi), kan
almak için gerekli malzemeler (Bkz. Kan örneği alma
standardı malzeme listesi), yedek çarşaf, nevresim, yastık
kılıfı,yastıklar.
26.Üst Gastrointestinal
Endoskopi İşlemine
Yardım
Gerekli endoskopi cihazı malzemeleri, ışık kaynağı,
aspirasyon cihazı, steril delikli kompres ve örtü,
steril eldiven koruyucu örtü, eldiven, maske, gözlük,
önlük, diş protezi saklama kabı, ağızlık, hastabaşı
monitör, nazal kanül, 10 ml enjektör, 50 ml enjektör,
serum fizyolojik, lokal anestezi etkili boğaz spreyi,
hekim istemi ile sedasyon için gerekli ilaçlar ve sıvılar,
İntravenöz (IV) infüzyon yöntemi ile ilaç uygulama
için gerekli malzemeler (Bkz. İntravenöz (IV) İnfüzyon
Yöntemi ile İlaç Uygulama standardı malzeme listesi),
biyopsi kabı/şişesi, böbrek küvet, kağıt havlu, pamuk.
27.Yenidoğan Göbek
Bakımı
Steril gazlı bez, steril eldiven, steril su ya da nötral
pH temizleyici, topikal klorheksidin/ tincture iodine/
povidone-iodine/ triple dye/silver sulphadiazine
28.Bebek Masajı
Uygulama
Yumuşak formüllü bebek yağı, yumuşak havlu.
29.Post -Mortem Bakım Non-steril eldiven, maske yastık, gazlı bez (çok sayıda),
küçük havlular, takma dişi koymak için kap, eşyaları
koymak için torba, etiketler, ped (çok sayıda),plastik
bant,makas, alkol, önlük, kefen bezi, tarak, kimlik
belirten etiket ya da kart, rulo sargı bezi/çene bağı,
sabun, ılık su, çarşaf, invaziv malzemeler için atık
poşeti,pamuk, flaster.
601
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
30.Buruna İlaç
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, gaz spanç, damlalık ile birlikte
uygulanacak ilaç, burun damlası, kağıt mendil,
gerekirse serum fizyolojik, pamuklu temizleme
çubukları, kirli kabı.
31.Oral Yolla İlaç
Hazırlama ve
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör(sulandırılarak
verilecekse), ilaç kadehi, bardak, su/ meyve suyu, pipet,
ilaçlar, makas.
32.İnhalasyon Yolu ile
İlaç Uygulama
Eldiven, ilaç, ölçülü doz inhaler, hazne (gerekirse),
steteskop.
33.Yeni doğanda
Oksijen Uygulama
Küvez içi oksijen uygulaması için; oksijen sistemi /
oksijen tüpü ve monometresi, oksijen bağlantısı, pulse
oximetre ve probu, flowmetre (humudifer), distile su,
oksijen filtresi
Hood- box ile oksijen uygulaması için; hood box,
flowmetre (humudifer), oksijen filtresi, oksijen
bağlantısı, distile su, pulse oximetre ve probu, göz
bandı.
34.İntravenöz (IV)
Enjeksiyon
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, ilaç çekilmiş enjektör ve
iğnesi, SF çekilmiş enjektör ve iğnesi, pamuk
tampon, antiseptik solüsyon (% 70 lik alkol/ povidon
iyot), koruyucu örtü, turnike, ilacın sulandırılması
gerekiyorsa uygun sıvı.
35.İntravenöz (IV)
İnfüzyon Yöntemi
ile İlaç Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör, pamuk tampon,
koruyucu örtü ilacın sulandırılması gerekiyorsa uygun
sıvı, üçlü musluk, infüzyon seti, doz ayarlayıcı set
(dose-flow) ya da pump seti/ pump cihazı- perfüzatör/
perfüzatör seti.
36.İntramüsküler
(IM) Enjeksiyon
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör, antiseptik solüsyon
(% 70 lik alkol/ povidon iyot),pamuk tampon, ilacın
sulandırılması gerekiyorsa uygun sıvı.
37.Subkutan (SC)
Enjeksiyon
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör, ilaç, pamuk tampon,
antiseptik solüsyon (% 70 lik alkol/ povidon iyot).
38.Transdermal İlaç
Uygulaması
Tedavi tepsisi, eldiven, transdermal bant, gerekli olursa
çıkarmak için ılık su ve sabun.
602
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
39.Kan ve Kan Ürünleri Non-steril eldiven, tansiyon aleti, derece, saat, IV kateter
yok ise IV damar yolu açmak için gerekli malzemeler (Bkz.
Transfüzyonu
İntravenöz (IV) kateter takılması standardı malzeme listesi), serum
fizyolojik, yetişkin hastalar için 22-24 G ve pediatrik hastalar
için 18-20 G numara branül, ürüne uygun transfüzyon seti
(tam kan, eritrosit ve TDP transferi için filtreli set, hematolojik
hastalar için lökosit filtresi), trombosit filtresi (trombosit
transferi için), 10 ml enjektör, kan ve kan ürünü, lam, sitratlı
tüpe kan /ERT verilecek hastadan alınmış kan numunesi,
iğne ucu, varsa kan ısıtma cihazı, gerekli olması halinde
kortikosteroid, antihistaminik, hidrokortizon, adrenalin,
kalsiyum, antipiretik, atropin, bikarbonat, 500 ml serum
fizyolojik ve oksijen tüpü, nazal kanül.
40.Rektal İlaç
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, koruyucu örtü, rektal ilaç /
aplikatör, gazlı bez, hasta alt bezi, sürgü/ komod/
tuvalet kağıdı( boşaltım ihtiyacı için).
41.Enteral Beslenme
Nazogastrik Sonda (NG) İle Besleme/ Mide Gavajı:
a.Bolus yöntemi ile besleme; eldiven, Levin tüp (8-14
numara), beslenme ürünü, koruyucu örtü, enjektör
prevaz 20 cc. veya huni, buzdolabı, steril su (yıkama
için), steteskop, iki adet gavaj / bolus enjektörü, Luerlock veya kateter ucuna uyumlu enjektör, klemp/
Hofman kıskacı (tüpü sıkıştırmak için), koher pensi
(veya tıpa), NG sonda takılması için gerekli malzemeler
(Bkz. Nazogastrik sonda takılması, bakımı ve çıkarılması
standardı malzeme listesi), pH indikatör strip, tartı.
b.Beslenme torbası ile aralıklı besleme; beslenme ürünü,
koruyucu örtü, beslenme torbası ve ekleri, steril su
(yıkama için), steteskop, iki adet gavaj/ bolus enjektörü
(60 ml), klemp/ Hofman kıskacı (tüpü sıkıştırmak için),
serum askısı, NG sonda takılması için gerekli malzemeler
(Bkz. Nazogastrik sonda takılması, bakımı ve çıkarılması
standardı malzeme listesi), pH indikatör strip, tartı.
c. Beslenme torbası ile sürekli besleme; beslenme ürünü,
beslenme pompası, infüzyon seti, steril su (yıkama için),
steteskop, iki adet gavaj/ bolus enjektörü (60 ml), Luer-lock
veya kateter ucuna uyumlu enjektör, klemp/ Hofman
kıskacı (tüpü sıkıştırmak için), koher pensi (veya tıpa),
serum askısı, NG sonda takılması için gerekli malzemeler
(Bkz. Nazogastrik sonda takılması, bakımı ve çıkarılması
standardı malzeme listesi), pH indikatör strip, tartı.
Gastrostomi/ Jejunostomi Sondası ile Beslenme:
Eldiven, beslenme ürünü, buzdolabı, steril su (yıkama
için), steteskop, iki adet gavaj/bolus enjektörü (60 ml),
aspiratör, aspiasyon kateteri, pH indikatör strip, gerekli
ise pansuman malzemesi, (steril eldiven, steril gazlı bez,
Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerdiği antiseptik
solüsyon). Bakımı için; sabunlu su, gazlı bez, eldiven, tartı.
603
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
42.Sıcak Uygulama
Aquatermik Yastık Uygulama: Banyo havlusu,
aquatermik yastık ve kılıfı, sargı bezi, saat.
Isı laması Uygulama: Isı lambası, 20-40-60 wattlık
ampuller, hastanın üzerini örtmek için örtü, saat,
derece.
Termofor Uygulaması: Termofor (yoksa büyük boy
muayane eldiveni), su derecesi, 37-40oC su (çocuklarda
40-46°C yetişkinlerde 47- 52oC) , havlu, saat, derece.
Kompres Yöntemi: 3-4 adet Kompres, muşamba ve
havlu ( bölgenin altına ve kompresin üstüne koymak
için ikişer tane), su derecesi, 37-40oC su, vazelin, gaz
bezi, eldiven, saat, derece.
Lokal Yaş sıcak Uygulama-Tek Kullanımlık Sitz
Banyosu: Sit’z seti, su derecesi, 37-40oC su, serum
askısı, oturaklı tuvalet, havlu, eldiven, saat, derece.
Lokal Yaş sıcak Uygulama-Banyo küveti ya da oturma
küveti: Özel küvet (yoksa banyo küveti medical aseptik
teknikle temizlenmelidir), su derecesi, 37-40oC su,
örtüler, banyo havlusu, tabure, su kabı, çağrı cihazı,
eldiven, saat, derece.
Lokal Yaş sıcak Uygulama-Çarşaf Yöntemi: Çarşaf (üç
adet), su derecesi, 37-40oC su, muşamba (büyük boy),
banyo havlusu, eldiven, derece, saat.
43.Hipotermi ve
Hipertermi
Battaniyelerinin
Kullanımı
Eldiven, battaniye (Hipotermi/ Hipertemi), soğuk krem,
sargı bezi, havlu, çarşaf, vazelin, derece, saat
44.Nazogastrik Sonda
Takılması için: Nazogastrik sonda, drenaj torbası,
Takılması ve Bakımı böbrek küvet, nonsteril eldiven, gavaj enjektörü,
nazogastrik tespit bandı/ flaster, içme suyu, pipet,
tıbbi atık kovası, tek kullanımlık örtü, nazogastrik
sprey (vazokonstrüktür ya da dekonjestan etkili), ışık
kaynağı, pH indikatör strip
Çıkarılması için: Tek kullanımlık örtü, nonsteril
eldiven, klemp, böbrek küvet, havlu kağıt
45.Aspirasyon
Maske/ non steril eldiven, steril eldiven ( trakeal tüp
içi aspirasyon için), ambu, airway, aspirasyon cihazı,
aspirasyon kateteri, hasta başı vakum sistemi, yıkama
solüsyonu.
46.Derin Solunum
Egzersizi
Eldiven, maske, kağıt havlu, böbrek küvet, spirometre /
triflow ya da balon, pozisyon yastığı, saat, balgam kabı,
eldiven, gerekirse ağız bakımı malzemesi.
604
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
47.Aldığı- Çıkardığı
Takibi
Aldığı çıkardığı takip formu, aldığı ölçümü için 200
ml su bardağı, eldiven, foley katater torbası, saatlik
idrar torbası ya da dereceli idrar kapları, bebeklere
özel idrar torbası, sürgü, ördek, göğüs tüpü drenaj
şişesi, hemovak, gastrik drenaj, ileostomi/ kolostomi
drenaj torbaları gibi diğer drenaj torbaları, kusma
veya hematemez için ölçme kabı, gaita ölçme kabı,
parasentez, torasentez ve mide aspirasyonu işleminden
elde edilen sıvılar için ölçme kabı, kalem.
48.Rektal Tüp
Uygulama
Eldiven, disposable koruyucu örtü, mahremiyetini
korumak için örtü, rektal tüp, kayganlaştırıcı jel, böbrek
küvet, sürgü, ılık su, gazlı bez, pamuk tampon, tuvalet
kağıdı, çarşaf ve nevresim.
49.Kan Örneği Alma
Eldiven, enjektör / vacutainer ve ucu, kan tüpleri,
turnike, koruyucu örtü, turnike,% 70 alkol/ batikon
emdirilmiş pamuk tamponlar, kuru pamuk tampon.
50.Vücut Ağırlığı
Ölçümü
Baskül/ tartı aleti, yeni doğan hassas tartısı, sedye
tartısı.
51.Oral Yolla İlaç
Hazırlama ve
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör(sulandırılarak
verilecekse), ilaç kadehi, bardak, su/ meyve suyu, pipet,
ilaçlar, makas.
52.Nebülizatör ile İlaç
Uygulama
Eldiven, nebulizatör, bağlantı tüpü, nebül hazneli O2
maskesi, nebulize edilecek ilaç (nebul), SF, enjektör.
53.İnhalasyon Yolu ile
İlaç Uygulama
Eldiven, ilaç, ölçülü doz inhaler, hazne (gerekirse),
steteskop.
54.Oksijen Uygulama
Eldiven, distile su, nazal kanül/transtrakeal kateter/
hood- box/venturi- basit- depolu oksijen maskesi, geniş
volümlü havalı nebulizer, oksijen sistemi / oksijen tüpü
ve monometresi, ağız bakım malzemeleri, göz bandı
(hood- box ile oksijen uygulanan bebekler için).
55.Yeni doğanda
Oksijen Uygulama
Küvez içi oksijen uygulaması için; oksijen sistemi /
oksijen tüpü ve monometresi, oksijen bağlantısı, pulse
oximetre ve probu, flowmetre (humudifer), distile su,
oksijen filtresi
Hood- box ile oksijen uygulaması için; hood box,
flowmetre (humudifer), oksijen filtresi, oksijen
bağlantısı, distile su, pulse oximetre ve probu, göz
bandı.
605
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
56.İntravenöz (IV)
Kateter Takılması
Standardı
Tedavi tepsisi, eldiven, uygun boyutta kateter, pamuk
tampon, koruyucu örtü, antiseptik solüsyon (%2’lik
klorheksidin,povidon iyot,iyodofor, veya % 70’lik
alkol),turnike,şeffaf kanül sabitleyici flaster,üçlü
musluk, SF, enjektör.
57.İntravenöz (IV)
Enjeksiyon
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, ilaç çekilmiş enjektör ve
iğnesi, SF çekilmiş enjektör ve iğnesi, pamuk
tampon, antiseptik solüsyon (% 70 lik alkol/ povidon
iyot), koruyucu örtü, turnike, ilacın sulandırılması
gerekiyorsa uygun sıvı.
58.İntravenöz (IV)
Puşe ya da Bolus
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, ilaç çekilmiş enjektör ve
iğnesi, pamuk tampon, antiseptik solüsyon (% 70 lik
alkol/ povidon iyot), koruyucu örtü, turnike, ilacın
sulandırılması gerekiyorsa uygun sıvı.
59.İntravenöz (IV)
İnfüzyon Yöntemi
ile İlaç Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör, pamuk tampon,
koruyucu örtü ilacın sulandırılması gerekiyorsa uygun
sıvı, üçlü musluk, infüzyon seti, doz ayarlayıcı set
(dose-flow) ya da pump seti/ pump cihazı- perfüzatör/
perfüzatör seti.
60.İntravenöz (IV) Sıvı Tedavi tepsisi, eldiven, intravenöz solüsyon, üçlü
Uygulama
musluk, infüzyon seti, doz ayarlayıcı set (dose-flow) ya
da pump seti/ pump cihazı- perfüzatör/perfüzatör seti.
61.İntramüsküler
(IM) Enjeksiyon
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör, antiseptik solüsyon
(% 70 lik alkol/ povidon iyot),pamuk tampon, ilacın
sulandırılması gerekiyorsa uygun sıvı.
62.İntradermal
(İD) Enjeksiyon
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör, ilaç, pamuk tampon,
antiseptik solüsyon (% 70 lik alkol/ povidon iyot).
63.Subkutan (SC)
Enjeksiyon
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, enjektör, ilaç, pamuk tampon,
antiseptik solüsyon (% 70 lik alkol/ povidon iyot).
64.İnsülin Uygulama ve Tedavi tepsisi, eldiven, insülin enjektörü/ insülin
Takip
kalemi/ insülin, pamuk tampon, glukometre, strip,
lanset, % 70 lik alkol.
65.Transdermal İlaç
Uygulaması
606
Tedavi tepsisi, eldiven, transdermal bant, gerekli olursa
çıkarmak için ılık su ve sabun.
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
66.Kemoterapik İlaç
Hazırlama ve
Uygulama
Biyolojik güvenlik kabini, hepafiltre, fan ya da pervane
İlaç Hazırlanırken: Kapalı sistem doz hazırlanan
flakon aparatı (20 mm), kapalı sistem doz hazırlama
flakon aparatı (13-14 mm), kapalı sistem ilaç transfer
cihazı sekonder seti, kapalı sistem ilaç transfer aparatı,
kapalı sistem uygulama konektörü, çoklu kemoterapi
seti, disposible ballon infuner, kemoterapi önlüğükemoterapi eldiveni (nitral pudrasız), bone- N 95
maske- koruyucu gözlük, pactosef-tehlikeli ilaç
atık sistemi, % 0,9 NaCl (150,250-500-1000 ml), %5
Dextroz (250-500-1000 ml), enjektör (20 ve 50 ml.
güvenlikli), böbrek küvet, plastik şeffaf ilaç kutuları,
dökülmelere karşı emici kemoterapi örtüsü, ilaç etiketi,
antineoplastik ilaç, koyu renk koruyucu kılıf,
İlaç Uygularken: İnfüzyon pompası, port iğnesi,
enjektör (2-5-10-20), eldiven (şeffaf, muayene, steril),
flaster, steril spanç, böbrek küvet, branül (22-24),
pamuk, alkol, batikon, serum fizyolojik, serum set, %
0,9 izotonik (150-250-500-100 ml), dextroz %5 (250-5001000 ml), mannitol %20, bone, maske, antihistaminik,
ranitidin ve kortikosteroid etkili ampuller, tansiyon
aleti, derece, saat, gazlı bez, su, sabun.
Dökülme seti malzemeleri;
Dökülme olduğunu belirten uyarı işareti, iki çift
kemoterapi eldiveni, bir çift lateks temizlik eldiveni,
uzun kollu arkadan bağlı sıvı geçirmez kullanılıp
atılabilen bir gömlek, koruyucu gözlük ve maske, emici
özellikte iki örtü (30x30 cm), galoş, cam kırıklarını
toplamak için küçük bir fırça ve kürek, iki adet atık
torbası, temizlikte kullanılacak deterjan.
67.Kan ve Kan Ürünleri Non-steril eldiven, tansiyon aleti, derece, saat, IV
Transfüzyonu
kateter yok ise IV damar yolu açmak için gerekli
malzemeler (Bkz. İntravenöz (IV) kateter takılması
standardı malzeme listesi), serum fizyolojik, yetişkin
hastalar için 22-24 G ve pediatrik hastalar için 18-20 G
numara branül, ürüne uygun transfüzyon seti (tam kan,
eritrosit ve TDP transferi için filtreli set, hematolojik
hastalar için lökosit filtresi), trombosit filtresi (trombosit
transferi için), 10 ml enjektör, kan ve kan ürünü, lam,
sitratlı tüpe kan /ERT verilecek hastadan alınmış
kan numunesi, iğne ucu, varsa kan ısıtma cihazı,
gerekli olması halinde kortikosteroid, antihistaminik,
hidrokortizon, adrenalin, kalsiyum, antipiretik, atropin,
bikarbonat, 500 ml serum fizyolojik ve oksijen tüpü,
nazal kanül
607
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
68.Vajinal İlaç
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, koruyucu örtü, vajinal ilaç/ aplikatör,
suda eriyebilen yağlayıcı, gazlı bez/ ped, gerekiyorsa perine
bakım malzemeleri, hasta alt bezi, ışık kaynağı
69.Rektal İlaç
Uygulama
Tedavi tepsisi, eldiven, koruyucu örtü, rektal ilaç /
aplikatör, gazlı bez, hasta alt bezi, sürgü/ komod/tuvalet
kağıdı( boşaltım ihtiyacı için).
70.Lavman Uygulama
Hekim istemine uygun mikroenema şeklinde hazırlanmış
laksatif ilaç (tüp ve ilacı makata boşaltmayı sağlayacak
aplikatör), lavman solüsyonu hazırlanacak ilaç,
eldiven, önlük, lavman seti, disposable koruyucu örtü,
kayganlaştırıcı jel, sürgü, ılık su, gazlı bez, pamuk
tampon, mahremiyetini korumak için örtü, çarşaf ve
nevresim, serum askısı.
71.Enteral Beslenme
Nazogastrik Sonda (NG) İle Besleme/ Mide Gavajı:
a.Bolus yöntemi ile besleme; eldiven, Levin tüp (8-14
numara), beslenme ürünü, koruyucu örtü, enjektör
prevaz 20 cc. veya huni, buzdolabı, steril su (yıkama
için), steteskop, iki adet gavaj / bolus enjektörü, Luerlock veya kateter ucuna uyumlu enjektör, klemp/
Hofman kıskacı (tüpü sıkıştırmak için), koher pensi
(veya tıpa), NG sonda takılması için gerekli malzemeler
(Bkz. Nazogastrik sonda takılması, bakımı ve çıkarılması
standardı malzeme listesi), pH indikatör strip, tartı.
b.Beslenme torbası ile aralıklı besleme; beslenme ürünü,
koruyucu örtü, beslenme torbası ve ekleri, steril su
(yıkama için), steteskop, iki adet gavaj/ bolus enjektörü
(60 ml), klemp/ Hofman kıskacı (tüpü sıkıştırmak için),
serum askısı, NG sonda takılması için gerekli malzemeler
(Bkz. Nazogastrik sonda takılması, bakımı ve çıkarılması
standardı malzeme listesi), pH indikatör strip, tartı.
c.Beslenme torbası ile sürekli besleme; beslenme ürünü,
beslenme pompası, infüzyon seti, steril su (yıkama
için), steteskop, iki adet gavaj/ bolus enjektörü (60 ml),
Luer-lock veya kateter ucuna uyumlu enjektör, klemp/
Hofman kıskacı (tüpü sıkıştırmak için), koher pensi
(veya tıpa), serum askısı, NG sonda takılması için gerekli
malzemeler (Bkz. Nazogastrik sonda takılması, bakımı
ve çıkarılması standardı malzeme listesi), pH indikatör
strip, tartı.
Gastrostomi/ Jejunostomi Sondası ile Beslenme:
Eldiven, beslenme ürünü, buzdolabı, steril su (yıkama
için), steteskop, iki adet gavaj/bolus enjektörü (60 ml),
aspiratör, aspiasyon kateteri, pH indikatör strip, gerekli
ise pansuman malzemesi, (steril eldiven, steril gazlı bez,
Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nin önerdiği antiseptik
solüsyon). Bakımı için; sabunlu su, gazlı bez, eldiven, tartı.
608
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
72.Total Parenteral
Beslenme
Parenteral belenme solüsyonu, varsa ilave edilecek
ilaçlar, etiket, eldiven, infüzyon pompası, infüzyon
pompası seti, buzdolabı, tartı, tansiyon aleti, derece,
saat, glukometre, glukometre stribi, alkollü pamuk,
lanset, 10 ml enjektör, serum fizyolojik, ilaç tepsisi,
AÇT takibinde gerekli malzemeler (Bkz. AÇT standardı
malzeme listesi), perifeik damar yolu bakımı gerekli ise
bakım malzemeleri (Bkz. Periferik damar yolu bakımı
standardı malzeme listesi), santral venöz kateter
bakımı malzemeleri (Bkz. Santral venöz kateter bakımı
malzeme listesi), damar yolu açılacak ise intavenöz
kateter takma malzemeleri (Bkz. İntavenöz kateter
takılması standardı malzeme listesi).
73.Sıcak Uygulama
Aquatermik Yastık Uygulama: Banyo havlusu,
aquatermik yastık ve kılıfı, sargı bezi, saat.
Isı laması Uygulama: Isı lambası, 20-40-60 wattlık
ampuller, hastanın üzerini örtmek için örtü, saat,
derece.
Termofor Uygulaması: Termofor (yoksa büyük boy
muayane eldiveni), su derecesi, 37-40oC su (çocuklarda
40-46°C yetişkinlerde 47- 52oC) , havlu, saat, derece.
Kompres Yöntemi: 3-4 adet Kompres, muşamba ve
havlu ( bölgenin altına ve kompresin üstüne koymak
için ikişer tane), su derecesi, 37-40oC su, vazelin, gaz
bezi, eldiven, saat, derece.
Lokal Yaş sıcak Uygulama-Tek Kullanımlık Sitz
Banyosu: Sit’z seti, su derecesi, 37-40oC su, serum
askısı, oturaklı tuvalet, havlu, eldiven, saat, derece.
Lokal Yaş sıcak Uygulama-Banyo küveti ya da oturma
küveti: Özel küvet (yoksa banyo küveti medical aseptik
teknikle temizlenmelidir), su derecesi, 37-40oC su,
örtüler, banyo havlusu, tabure, su kabı, çağrı cihazı,
eldiven, saat, derece.
Lokal Yaş sıcak Uygulama-Çarşaf Yöntemi: Çarşaf (üç
adet), su derecesi, 37-40oC su, muşamba (büyük boy),
banyo havlusu, eldiven, derece, saat.
74.Soğuk Uygulama
Buz torbası uygulaması; Buz torbası, fındık
büyüklüğünde buz parçaları, havlu, kurulama bezi, kılıf.
Buz paketi uygulaması; Buz paketi, kurulama bezi,
kılıf.
Soğuk kompres uygulaması; Eldiven, Plastik/muşamba
örtü, solüsyon kabı, boş kap, 3-4 adet kompres, soğuk
solüsyon (10-18oC), su derecesi, el havlusu, saat, derece.
Elektrik kontrollü soğutma aracı yöntemi: Elektrik
kontrollü soğutma aracı, havlu, akış pedi kılıfı, elastik
sargı/ bandaj/ rulo sargı, saat, derece.
609
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
75.Hipotermi ve
Hipertermi
Battaniyelerinin
Kullanımı
Eldiven, battaniye (Hipotermi/ Hipertemi), soğuk krem,
sargı bezi, havlu, çarşaf, vazelin, derece, saat
76.Pansuman
Uygulama
Tek kullanımlık önlük, maske, gözlük, tansiyon aleti,
derece, saat, %10 ‘luk povidon iyot, serum fizyolojik,
pansuman arabası, kirli torbası, koruyucu yatak pedi,
eldiven, steril eldiven, steril paket (forseps, pens,dişli
dişsiz pensetler, gazlı bezler, pedler, makas, bistüri),
fotoğraf makinası, cetvel, ölçekli asetat kağıdı, steril
kültür çubuğu,, enjektör 50 ml (irrigasyon için),
değişik boyutlarda enjektör, yara kültür kabı, alerjik
olmayan flaster, sargı bezi, kağıt bantlar, montgomery
bağları,vazelin, hekim istemine uygun pomad.
•Yara tipine uygun malzeme (Bkz. Pansuman
Uygulama- Tablo 1. Yara Tipine Uygun Pansuman
Malzemesinin Seçimi)
•(Bkz. Bkz. Pansuman Uygulama- Tablo 2. Yara
Temizlemede Sıklıkla Kullanılan Solüsyonlar) VAC
cihazı, kapatıcı (emici) süngerler, transparan kapatıcı
pansuman, tek lümenli tüp, boşaltma kabı, stapler.
77.Nazogastrik Sonda
Takılması için: Nazogastrik sonda, drenaj torbası,
Takılması ve Bakımı böbrek küvet, nonsteril eldiven, gavaj enjektörü,
nazogastrik tespit bandı/ flaster, içme suyu, pipet,
tıbbi atık kovası, tek kullanımlık örtü, nazogastrik
sprey (vazokonstrüktür ya da dekonjestan etkili), ışık
kaynağı, pH indikatör strip
Çıkarılması için: Tek kullanımlık örtü, nonsteril
eldiven, klemp, böbrek küvet, havlu kağıt
78.Mide Lavajı
Önlük (hasta ve hemşire için), kovaya da plastik torba
(mide kanamasında drenajı sağlamak için), eldiven,
maske, gözlük, oragastrik ya da nazogastrik sonda
(geniş lümenli ve hastanın yaşına uygun olmalı),
topikal anestezik sprey (xylocain sprey vb.), koruyucu
örtü, huni, 50 ml enjektör, işlem sırasında kullanılacak
solüsyon (serum fizyolojik, özel antidot solüsyon,
NAHCO3 vb. 500 ml<) ya da disposable irigasyon
takımı, numune kabı, disposable böbrek küvet, dil
basacağı, ışık kaynağı, flaster.
79.Aspirasyon
Maske/ non steril eldiven, steril eldiven (trakeal tüp
içi aspirasyon için), ambu, airway, aspirasyon cihazı,
aspirasyon kateteri, hasta başı vakum sistemi, yıkama
solüsyonu.
610
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
80.Postural Drenaj
Uygulama
Nonsteril eldiven, pozisyon yastığı, koruyucu örtü,
kağıt havlu, böbrek küvet, aspirasyon katateri,
varsa hasta başı monitör/pulse oksimetre, gerekirse
balgam kültür örneği toplama kabı, hekim istemi
doğrultusunda ventolin inhaler,maske, gazlıbez/ kağıt
havlu, ağız bakım seti.
81.Derin Solunum
Egzersizi
Eldiven, maske, kağıt havlu, böbrek küvet, spirometre /
triflow ya da balon, pozisyon yastığı, saat, balgam kabı,
eldiven, gerekirse ağız bakımı malzemesi.
82.Öksürme Egzersizi
Eldiven, maske, kağıt havlu, böbrek küvet,
pozisyon yastığı, balgam kabı, gerekirse ağız bakımı
malzemeleri.
83.Aldığı- Çıkardığı
Takibi
Aldığı çıkardığı takip formu, aldığı ölçümü için 200
ml su bardağı, eldiven, foley katater torbası, saatlik
idrar torbası ya da dereceli idrar kapları, bebeklere
özel idrar torbası, sürgü, ördek, göğüs tüpü drenaj
şişesi, hemovak, gastrik drenaj, ileostomi/ kolostomi
drenaj torbaları gibi diğer drenaj torbaları, kusma
veya hematemez için ölçme kabı, gaita ölçme kabı,
parasentez, torasentez ve mide aspirasyonu işleminden
elde edilen sıvılar için ölçme kabı, kalem.
84.Üriner Kateter
Takılması, Bakımı
ve Çıkarılması
Perine bakımı için: Eldiven (nonsteril 2 çift), koruyucu
örtü ya da hasta alt bezi, sürgü, gazlı bez, ılık su (4143◦C), yıkama küveti, kağıt havlu, sabun (nötr pH’lı
olmalı)
Kateter takılması için: Eldiven (nonsteril ve steril),
povidon iyot, hastaya uygun üriner kateter, idrar
torbası, 10 ml’lik enjektör, SF ampul (8-10 ml),
kayganlaştırıcı jel, povidon iyot ya da % 70’lik alkol,
alttan musluklu idrar torbası, ışık kaynağı (gerekli ise),
steril bohça içinde steril gazlı bez, steril böbrek küvet,
idrar ölçme kabı, örnek alınacak ise örnek kabı, flaster.
Kateter bakımı için: Non-eldiven, su ve sabunlu su,
povidon iyot ya da % 70’lik, idrar boşaltma ve ölçme
kabı.
Kateterin çıkarılması için; Non-steril eldiven, 10 ml’lik
enjektör, koruyucu örtü, klemp.
85.Rektal Tüp
Uygulama
Eldiven, disposable koruyucu örtü, mahremiyetini
korumak için örtü, rektal tüp, kayganlaştırıcı jel, böbrek
küvet, sürgü, ılık su, gazlı bez, pamuk tampon, tuvalet
kağıdı, çarşaf ve nevresim.
611
Hemşirelik Bakım Standartları
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
86. Ördek ve Sürgü
Kullanma
Sürgü kullanımı için: Kişiye özel sürgü, non-steril
eldiven, yatak koruyucu örtü, gerekirse küvet içinde
ılık sabunlu su ve ılık duru su, temiz spançlar, tuvalet
kağıdı, gerekirse pike/ çarşaf, hastanın ellerini yıkaması
için temiz küvet, sabunlu ılık su, duru su, alkol bazlı el
antiseptiği.
Ördek kullanımı için: Tek kullanımlık ya da kişiye özel
ördek, non-steril eldiven, hastanın ellerini yıkaması
için temiz küvet, sabunlu ılık su, duru su, alkol bazlı el
antiseptiği.
87.Kan Örneği Alma
Eldiven, enjektör / vacutainer ve ucu, kan tüpleri,
turnike, koruyucu örtü, turnike,% 70 alkol/ batikon
emdirilmiş pamuk tamponlar, kuru pamuk tampon.
88.Laboratuar Testleri
İçin Örnek Alma
Eldiven, kan tüpleri, idrar bardakları, steril idrar
bardakları, balgam kültür kabı, kültür çubuğu,
gaita kültür kabı, sürgü/ ördek/ komod, tuvalet
kağıdı, taşıma çantası, lam, lamel, besi yeri kültür
çubuğu, enjektör, spanç, aspiratör kateteri, kurum
politikasına uygun antiseptik solüsyon, gazlı bez,
pamuk tamponlar, enjektör, vacutainer, ağız bakım kiti
(balgam kültürü sonrası).
89.Vücut Ağırlığı
Ölçümü
Baskül/ tartı aleti, yeni doğan hassas tartısı, sedye
tartısı.
90-91-92-93. Bebekte
Boy, Baş, Kol
Uzunluğu Ölçüm
İnfantometre (baş- ayak tahtası/ 2 yaşından küçük
çocuklar için),stadiometre (ayakta ölçüm/ 2 yaşından
büyük çocuklar için), mezura.
95. Elektrokardiyografi
(EKG) Çekilmesi
EKG cihazı, jel, kağıt havlu, saat, kalem, gerekirse traş
makinesi, sabunlu gazlı bez.
96.Kardiyak
Monitörizasyon
Eldiven, monitör, elektrot, jel, tampon/ kağıt havlu,
gerekli durumlarda tıraş malzemesi.
97.Santral Venöz
Nonsteril eldiven, CVP manometresi, serum ve serum
Basınç (CVP) Ölçüm seti,
SVK, üçlü musluk, enjektör, transducer seti, %0.9 NaCl.
98.Ödem İzlemi ve
Bakımı
Nonsteril eldiven, tartı, mezura, saat, nemlendirici
losyon, destekleyici materyal (pozisyon yastığı vs.),
eau de goulard solüsyonu, havlu, koruyucu örtü, AÇT
takibi için gerekli malzemeler (Bkz. Aldığı- Çıkardığı
Takibi Standardı malzeme listesi).
99.Elevasyon
Uygulanan Hasta
Bakımı
Destek yastıkları/ özel askıya alıcı malzemeler, saat.
612
Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi
STANDART
KULLANILAN MALZEMELER
100. Bacak- Ayak
Egzersizleri
-
101. Hastanın Yatak İçi
Mobilizasyonu
Tansiyon aleti, saat, derece, karın sargısı / yastık,
tekerlekli sandalye, gerekirse oksijen tüpü, oksijen
maske/ nazal kanül, tartı ve boy ölçer, eldiven.
102. Ameliyat Sonrası
Dönemde Yatak
İçinde Oturma ve
Dönme Egzersizi
Tansiyon aleti, saat, derece, karın sargısı / yastık,
gerekirse oksijen tüpü, oksijen maske/ nazal kanül,
eldiven.
103. Hastaya Pozisyon
Verme
Yastık, baş yastığı, yoğun bakım hasta yatakları,
destekleyici yastık/rulo, ayak tahtası, paravan/ perde.
104. Hastanın
Taşınması
Hasta sedyesi, hasta yatağı, tekerlekli sandalye,
transport küvöz, hastanın gerekli tıbbi malzemeleri,
sedye örtüsü, battaniye/ pike, izolasyon uygulanan
hasta ise gerekli kişisel koruyucular ( eldiven, maske,
önlük).
613
Download

Ek-1 Bakım Standartları Malzeme Listesi