Petainer
Keg
Ruční plnění
(A-Systém)
A-Systém – Manipulační
pokyny pro ruční plnění
(A-Systém) Petainer KEGů
3 Natlakování;
Tlak by měl dosáhnout
cca o 0,5 baru méně než tlak
při samotném plnění.
Důležité upozornění:
Před začátkem plnění se ujistěte,
že plnicí hlava, fitink sudu a
veškeré trubky jsou čisté a sterilní.
1 Začátek plnění;
4 Plnění;
Nasuňte plnicí hlavu a stlačte
rukojeť směrem dolů. Ujistěte se,
že používáte správnou plnicí
hlavu (se zkrácenou sondou),
jinak se aktivuje automatický
bezpečností tlakový ventil, který
pak zůstane “otevřený” i
po skončení plnění.
Kontrolujte rychlost plnění a míru
pěnivosti pomocí “plynu vně”
(tlak při plnění nesmí přesáhnout
3,0 bary).
2 Vyplachování
pomocí CO2;
5 Konec plnění;
Plnění je nutné ukončit ve chvíli,
kdy do úplného naplnění sudu
chybí přibližně 200 ml (viz značka).
Uzavřete všechny ventily,
zvedněte rukojeť, vysuňte
a odstraňte plnící hlavu.
Vyčistěte/vydezinfikujte a osušte
fitink a umístěte na sud
ochranné víčko.
Doporučujeme
vyplachovat přibližně
30 sekund.
Po ukončení plnění otevřete všechny ventily, opláchněte plnicí hlavu vodou
a uchovávejte ji v dezinfekčním prostředku.
Varování
Při plnění používejte ochranné pomůcky na oči a uši.
Provozní tlak Petainer sudů nesmí překročit 3 bary.
Petainer Keg může prasknout při poškození ostrými předměty.
1
2
Petainer Keg – Plnicí hlava (Typ A)
1 plyn (CO2) uvnitř
2 pivo uvnitř
3 plyn vně
HiWi obj. číslo: 2230.33-FüllPET
3
HiWi Euskirchen
Felix-Wankel-Straße 5
D-53881 Euskirchen
Telefon +49 22 51 94690
Email [email protected]
www.petainer.com
03/2013
Download

Petainer Keg