DOMÁCÍ KOTEL NA TUHÁ PALIVA
STROPUVA
MANUÁL PRO INSTALACI A ÚDRŽBU
CERTIFIKÁT Č. SPSC-672
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Rozměry a vlastnosti…………………………………………………………… 4
1.1 Kotle na dřevo......................... ........................................................... 4
1.2 Kotle na uhlí ............................................. .......................................... 5
Popis konstrukce…….. ............................ ................................................. 6
Transport a skladování ............................................... .............................. 7
Instalace kotle.................. .................................................. ....................... 7
4.1 Požadavky na spalování………………………………………………….. 8
4.2 Požadavky na kouřovod...................................................................... 8
4.3 Požadavky na propojení do topného systému.................................... 9
4.4 Schéma montáže kotle STROPUVA S40 (I)...................................... 10
4.5 Schéma provozu topného systému s přídavným kotlem a podlahovým
vytápěním…………………………......................................................12
4.6 Schéma montáže kotle STROPUVA S40 (II)......................................13
4.7 Schéma provozu topného systému bez přídavného kotle a
podlahového vytápění…....………….................................................15
Hoření v kotli a podpalování obsahu kotle……………………………….....16
5.1 Použití paliva......................................................................................16
5.2 Nastavení bi-termálního regulátoru tahu............................................18
5.3 Vyhodnocení provozu kotle............................................................... 20
5.4 Čištění kotle a jeho údržba………………………............................... 20
Požadavky preventivní ochrany…………………………………………….. 21
Nebezpečí a rizika ..……………………….……………………………….... 22
7.1 Teplo ..……………………………………………………………….…... 22
7.2 Tlak ..………………………………….………………………………......22
7.3 Nebezpečné plyny …………………..………………………………..... 23
7.4 Požadavky na připojení elektrických částí ..…………………………. 23
Záruční list……………………………………………………………………….........24
Certifikáty……………………….……………………………………………….....25-26
2
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
Vážení zákazníci,
dovolte nám představit domácí kotel na tuhá paliva
STROPUVA. Jedná se o unikátní technické řešení,
které je patentováno v zemích EU.
Kotel umožňuje využití širokého spektra pevných
paliv. Lze jej plnit dřevem, uhlím, briketami, rašelinou,
pilinovými briketami a dalšími obdobnými druhy
paliva.
Při využití dřeva má kotel dobu hoření asi 30 hodin.
Pokud jej budete plnit uhlím, doba hoření bude až 7
dnů.
Tyto zcela unikátní parametry doby hoření zajišťuje
speciální konstrukce kotle, která umožňuje spalování
paliva na principu svíčky pomocí patentovaného
systému rozvodu předehřívaného vzduchu.
Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás požádat, abyste
před instalací a použitím kotle tento manuál pozorně
přečetli a postupovali podle našich pokynů. Pouze
dodržování všech pokynů a správná instalace
zaručují nejlepší výsledky při používání zařízení.
Uchovávejte tento návod na bezpečném místě tak,
abyste k němu měli snadný přístup, mohli využívat
důležitých technických informací o zařízení; a
v neposlední řadě abyste se mohli řídit záručními
podmínkami. Je třeba uchovávat jak záruční list,
případně technický list, tak i tento manuál po celou
dobu životnosti kotle.
Kotle na tuhá paliva značky STROPUVA (dále jen
"kotle") jsou určeny pro různorodého prostředí.
Instalaci je možné provádět zejména tam, kde je
instalováno ústřední topení s radiátory, systém na na
ohřev teplé vody pro domácí účely nebo podlahové
vytápění. Systém vytápění může být instalován jak s
přirozeným tak i s nuceným oběhem, může být
uzavřený či otevřený.
Vámi zakoupený kotel vyrábí litevská společnost UAB „Stropuva ir ko", která již
deset let úspěšně vyrábí kotle na tuhá paliva. UAB „Stropuva ir ko", prodává své
výrobky na celoevropském trhu a i na českém trhu.
Věříme, že se zakoupeným výrobkem budete plně spokojeni a jsme připraveni
řešit jakékoli Vaše připomínky, podněty a názory.
3
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
1. ROZMĚRY A VLASTNOSTI
1.1 KOTLE NA DŘEVO
Tabulka 1.1: Rozměry a vlastnosti pro kotle spalující dřevo
Palivo: dřevo kulatina, dřevoodpad, pilinové brikety...apod. (Doporučená vlhkost
paliva je do 30 %*).
MODEL
PARAMETRY
S7
Vytápěná plocha (m2)
Výkon (kW)
Kapacita zásobníku (dm3)
Množství palivového dříví (kg)
Délka palivového dříví (cm)
Množství vody v kotli (l)
Teplota vody v kotli (° C)
Max. doba hoření paliva od (h) **)
Koeficient účinnosti provozu (%)
Průtok teplé vody (l/h)
Rozměry dvířek zásobníku (mm)
Výška kotle (mm)
Průměr kotle (mm)
Hmotnost kotle (kg)
20-80
7
90
15
30-35
26
70
5,6 - 28
S10
S20
50-100
10
135
25
30-35
34
70
100-250
20
210
50
35-45
45
70
6,1 - 31
S40
200-450
40
320
80
45-55
58
70
86,3
200
250x210
1250
450
100
250
250x210
1900
450
185
500
260x220
1900/2100
560
231
1000
280x240
1900/2100
680
315
*) Palivové dřevo vlhčí než 30% nebude dobře hořet, a pokud hořet bude, pak nebude dosaženo
požadované teploty a navíc hoření bude nestabilní.
**) Doba hoření násypky paliva závisí na kvalitě paliva, vnitřní a okolní teplotě, tepelných ztrátach
budovy a jiných faktorech.
Tabulka č. 1.2: Informace pro instalaci
160
Vzdálenost
mezi
podlahou a
spodním
vývodem pro
topnou vodu
Ø 32 (mm)
27.5
Vzdálenost
mezi
podlahou a
horním
vývodem pro
topnou vodu
Ø 32 (mm)
1187.5
1413,5
180
12.5
S20
1550
180
S20 (1.9m)
1410
S40
S40 (1.9m)
Vzdálenost
mezi
podlahou a
komínem
(mm)
Průměr
komínového
vyústění
(mm)
991
S10
MODEL
S7
Tlak
pojistného
ventilu (bar)
Tlak vody
nesmí být
vyšší než
(bar)
1,5
2
1717.5
1,5
2
23.5
1936.5
1,5
2
180
27.5
1727.5
1,5
2
1549
200
38
1913
1,5
2
1400
200
40
1710
1.5
2
4
Ľubomír Šoltis - S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
1.2 KOTLE NA DŘEVO I UHLÍ
Tabulka 1.3: Rozměry a vlastnosti pro kotle spalující dřevo i
uhlí
Palivo: dřevo kulatina, dřevoodpad, pilinové brikety,
rašelina...apod. (Doporučená vlhkost paliva je do 30 %*).
uhlí,
uhelné
brikety,
MODEL
PARAMETRY
Vytápěná plocha (m2)
Výkon (kW)
Kapacita zásobníku (dm3)
Množství palivového dříví (kg)
Množství uhlí (kg)
Délka palivového dříví (cm)
Množství vody v kotli (l)
Teplota vody v kotli (° C)
Max. doba hoření paliva od(h) **)
Koeficient účinnosti provozu (%)
Průtok teplé vody (l/h)
Rozměry dvířek zásobníku (mm)
Výška kotle (mm)
Průměr kotle (mm)
Hmotnost kotle (kg)
S10 U
S20 U
S40 U
50-100
10
200
25
75
30-35
34
85
100-250
20
350
50
130
35-45
45
85
27-130
86,8
500
260x220
1900/2100
560
246
200-450
40
500
80
220
45-55
58
85
250
250x210
1900
450
196
1000
280x240
1900/2100
680
333
*) Palivové dřevo vlhčí než 30% nebude dobře hořet, a pokud hořet bude, pak nebude dosaženo
požadované teploty a navíc hoření bude nestabilní.
**) Doba hoření násypky paliva závisí na kvalitě paliva, vnitřní a okolní teplotě, tepelných ztrátach
budovy a jiných faktorech.
Tabulka č. 1.4: Informace pro instalaci
Vzdálenost
mezi
podlahou a
komínem
(mm)
Průměr
komínového
vyústění
(mm)
S10 U
1494
180
Vzdálenost
mezi
podlahou a
spodním
vývodem
pro topnou
vodu
Ø 32 (mm)
57,5
S20 U
1673.5
180
57,5
S20 U (1.9m)
1530
180
S40 U
1664
S40 U (1.9m)
1520
MODEL
Vzdálenost
mezi
podlahou a
horním
vývodem
pro topnou
vodu
Ø 32 (mm)
1737.5
Tlak
pojistného
ventilu (bar)
Tlak vody
nesmí být
vyšší než
(bar)
1,5
2
1947.5
1,5
2
57,5
1747.5
1,5
2
200
57,5
1947,5
1,5
2
200
57,5
1747,5
1.5
2
5
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
2. POPIS KONSTRUKCE
Kotel (viz obr. 2.1) je ocelový válec
zakrytý ocelovým izolovaným válcem
většího průměru s bi-termálním
regulátorem tahu (2) s vodící tyčí
(3) na čelní straně kotle (viz schéma
č. 5.2.). Horká voda se nachází mezi
válci. Konstrukce má otvor pro
nakládání (8) tuhého paliva (10),
otvor pro odstraňování popele (11)
a otvor pro odtah kouřových
splodin (5). Kotel je rovněž vybaven
otvory pro dodávku vody (14 - 15),
teploměrem
(16)
a
tlakovým
pojistným ventilem (17). Komora
ohřevu vzduchu (4), pro zlepšení
kvality spalování a přenos tepla, je
namontována na horní části spalovací
komory.
Kotel
je
možno
nakonfigurovat s tyčovou mříží a
přepínacím
ventilem
(6)
pro
spalování rašeliny nebo uhlí.
Mezi ohřívací komorou a stěnami
kotle je mezera, kterou uniká kouř,
takže dochází k lepšímu přenosu
tepla. Teleskopická přívodní trubka
(7) je
zasazena do
prostoru
předehřívání vzduchu a na jejím
druhém konci je upevněn rozdělovač
vzduchu (9).
Otvor pro dmýchání vzduchu a
regulační ventil (1) se nachází
v horní části komory. Na vyžádání je
možno dodat ke kotli betonové dno
s izolačním pásem (18). Zvedací
lanko (12) s kroužkem mechanismu
přívodu vzduchu je umístěno na
pravé straně kotle před dvířky s upevňovacím hákem (13).
Účelem rozdělovače vzduchu (9) je správné rozdělování vzduchu ve vyvíjecích
zónách pod a poblíž rozdělovače vzduchu. Rozdělovač vzduchu se opírá o
boční polena palivového dřeva, která se neohřívají na vysokou teplotu. Při
spalování je zakázáno přesunovat rozdělovač: po přesunu rozdělovače nahoru a
dolů, se otáčí a klesá hluboko do místa spalování a provoz kotle je neekonomický a
jeho části se více opotřebovávají.
6
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
3. TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Kotle je povoleno transportovat a skládat pouze ve vodorovné poloze. Pokud neprší,
mohou být přepravovány na otevřeném přepravním zařízení, v opačném případě
musí být přepravovány na uzavřeném přepravním zařízení. Při transportu ve svislé
poloze je třeba zajistit přídavná ochranná opatření tak, aby se kotel nemohl překlopit
a poškrábat se tak. Kotle je možno skladovat v suchých prostorách, v nepřítomnosti
chemicky aktivních par.
4. INSTALACE KOTLE
Kotel se instaluje v budovách dle legislativních požadavků týkající se budov s
kotelnami. Místnost, kde se kotel instaluje, musí být minimálně 220 cm vysoká (u
typu 190, min. 205 cm) a musí mít betonovou podlahu (alespoň v místě, kde se kotel
bude instalovat). Budova musí být vodotěsná a nacházet se před vytápěnými
domovními prostorami a musí být vybavena vertikálním odvětrávacím kanálem a
oknem nebo otvorem ve venkovní stěně tak, aby venkovní vzduch mohl procházet do
kotle a ventilačního kanálu.
Pomocí zrcátka si prohlédněte otvorem pro čištění komína vnitřní část kouřovodu.
Kouřovod musí být čistý a nesmí se v něm vyskytovat žádné armatury nebo ptačí
hnízda nebo neutěsněné otvory vedoucí k dutinám ve stropě a sousedním šachtám.
Rovněž tak je třeba se ujistit, že kouřovod nemá otvory nebo spáry směrem ven,
kterými by mohl unikat falešný vzduch, který by chladil kouřovod a snižoval tah.
Spáry, otvory a místa, kde je kotel spojen s kouřovodem, musí být utěsněna. Pokud
se vyskytují vnitřní otvory v kouřovodu vedoucí do stropu nebo sousedních šachet, a
které není možno opravit, je třeba nainstalovat oválnou nebo válcovitou vložku
z nerezové oceli. (Hranaté vložky nejsou spolehlivé vzhledem ke spárám, které se
mohou tvořit v místě spojení při větších změnách teploty). Kotel se instaluje přímo na
betonovou podlahu; jakékoli spáry mezi podlahou a kotlem je třeba utěsnit pomocí
tepelně odolného silikonového lepidla nebo vápenným cementem s pískem nebo
jinými materiály.
Kotel je možno instalovat na betonovou podlahu pomocí izolačního provazu. Pokud
by došlo k deformaci kotle při jeho instalaci do kouřovodu, po uzavření všech dvířek
a otevření čisticího otvoru kouřovodu, zkontrolujte funkci horního ventilu, jeho
usazení vzhledem k povrchu otvoru přívodu vzduchu a izolování dvířek. K tomu
použijte hořící svíčku nebo zápalku.
7
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
4.1 POŽADAVKY NA SPALOVÁNÍ
Kotel je třeba nainstalovat na nehořlavou podložku. Kovové spojení poblíž komína musí být
vyrobeno z kovu, který je silnější než 1,5 mm, a musí být potaženého izolačními materiály.
Provozní podmínky kouřovodu musí být kontrolovány jednou za měsíc (kontrolu provádějte
za dne čisticími otvory pomocí zrcátka). V případě potřeby jej vyčistěte, pokud může dojít
ke vznícení v kouřovodu v důsledku usazení sazí a dehtu. Žhavé uhlíky by mohly
způsobit požár, přehřátí nebo poškození vyložení. Používejte pouze značkové
kouřovody (z nerezové oceli nebo keramiky), prostudujte si návod na obsluhu a plně
respektujte uvedené pokyny, zvláště provádějte pravidelné čistění. Po vyčištění
kouřovodu je třeba rovněž vyčistit vodorovný kouřový tah mezi kotlem a kouřovodem.
4.2 POŽADAVKY NA KOUŘOVOD
Průměr kouřovodu může být o 10 procent menší, než je uvedeno v technických
podmínkách, avšak nesmí být větší. Kotel vyžaduje samostatný kouřovod a nesmí
být k němu připojeno žádné další zařízení, aby se kondenzát vznikající v kouřovodu
nedostal do kotle. Sopouch z kotle do komína musí být horizontální a nesmí být
delší, než 1,5 m a ne kratší než 0,20 m, musí být dobře utěsněn a izolován tepelně
izolačním materiálem v místech spojení. Sopouch a kouřovod se musí pravidelně
čistit, jak bylo uvedeno výše.
Doporučení:
chrání
vložte do
komín
komína
proti vložku
vzniku zkondenzátu
nerezové oceli;
nebo řádně
vlhkosti;
nainstalovaná vložka
vložka
těsně propojeny
nesmí výrazně
(pomocí
zmenšovat
nýtů z nerezové
průřez oceli);
otvor komína; části vložky musí být
sběrač popela musí být namontován dole, sběrač musí být namontován 15 20 cm pod připojením sopouchu ke kouřovodu; pak je možno sopouch snadno
skrz něj vyčistit;
komína, vyplňte nehořlavým izolačním materiálem; nahoře je třeba spáru
hermeticky omítnout a pocínovat se sklonem (od otvoru směrem ke straně
mezeru
komínu);v komínu mezi vložkou a stěnami komína, alespoň na vnější straně
komín
materiály.
ve studených podlažích musí být utěsněn nehořlavými izolačními
8
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
4.3 POŽADAVKY NA PROPOJOVÁNÍ DO TOPNÉHO SYSTÉMU
Kotel smí instalovat pouze kvalifikovaní technici, kteří jsou seznámeni se všemi
požadavky, a kteří znají návod na obsluhu kotle.
Kotel STROPUVA se příliš nepodobá běžným typům kotlů a proto také díly, které se
hodí pro jiné kotle, se pro tento kotel nehodí.
Příklad: kotle, u nichž probíhá spalování pod ohništěm, se doporučuje intenzivní
zpětný chod horkého toku topné vody. Tento postup se pro náš kotel nehodí.
Zapojení kotle by mělo respektovat jeho určení. Obecně doporučujeme používat
osvědčená a jednoduchá schémata zapojení.
Při instalaci dodatečných prvků, si laskavě přečtěte požadavky výrobce a dodržujte
je:
1. Dle doporučení výrobce tepelných ventilů, nastavte před-průtokové ventily dle
pokynů výrobce topného systému (pokud to neudává, pak na 1,5 nebo 1).
2. Nezvyšujte tok tepla temperováním podlahy pomocí automatických topných prvků
(doporučení výrobce: 28 – 35ºC).
3. Proveďte nastavení třístupňových nebo čtyřstupňových směšovacích ventilů a
cirkulačního čerpadla tak, aby prvky kotle a ohřevu nebyly paralelně zapojeny
k velkému okruhu domácího topného systému. Přednostně proveďte zapojení
k reverzní výtokové trubce.
4. Tak, jak se to obvykle stává, nezapojujte paralelně prvky kotle a ohřevu k ohřívači
horké vody připojenému ke kotli (vyrovnávací ventil je nutnou podmínkou při
paralelním připojení ohřívače horké vody).
5. Udržujte teplotu tak, aby kotel pracoval spolehlivě (70 - 85ºC).
6. Dodržujte doporučení výrobce vložek kouřovodů.
7. Není povoleno instalovat uzavírací klapku kouřovodu. Pokud chcete snížit tak,
použijte samo-nasávací vzduchové ventily naší výroby nebo jiných výrobců.
8. Dbejte na správnou ventilaci v kotelně.
9. Pokaždé při instalaci našeho kotle na pevná paliva zkontrolujte technický
certifikát.
9
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
4.4 SCHÉMA MONTÁŽE KOTLE STROPUVA S40 (I.)
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Popis
*) - Tlakový
bezpečnostní
ventil
Automatický
odvzdušňovací
ventil
Vyrovnávací
ventil D15
Přechod
D25 – 15
Spojení D25
Spojení D25 –
15
Spojka D25
Fitink D25
Přípojka D25
SME
Koleno D25
SME
Přechod D32 –
25
Kulový ventil
D25 SME
Koleno D25
Termostatický
ventil DT25
Díly
k oběhovému
čerpadlu
Oběhové
čerpadlo
Mosazná
spojka D25
Upouštěcí a
doplňovací
ventil D15
Třícestný ventil
D 25
Počet
1
1
1
3
11
2
1
18
2
3
2
3
2
1
7
1
2
2
1
Obr. 4.1: Instalatérské zobrazení
R - do / z radiátorů,
F - z / do podlahového vytápění, B - do / z kotle,
K2 - do / z jiných kotelů
Pro
kotle
S7,
S10,
S20
jsou
užívány
díly
D20.
Pro
kotle
S40
D25.
*) POZOR: pojistný tlakový ventil (1,5 bar) zapojit do otvoru (17) (obr. 2.1., str. 6).
Místo spojení (5), použit spojení D25 SME (10).
10
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
Obrázek 4.2: Schéma systému vytápění s instalovaným přídavným kotlem a
podlahovým topením
11
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
4.5 SCHÉMA PROVOZU TOPNÉHO SYSTÉMU
KOTLEM A PODLAHOVÝM VYTÁPĚNÍM
S PŘÍDAVNÝM
Čerpadlo (P) čerpá vodu z topných článků a přes kotel ji vhání zpět do topných
článků (viz obr. 4.2.). Ohřátá voda proudí vyrovnávacím kohoutem (bk 1) do
nejbližšího topného tělesa, které může pracovat samospádem, aby byl kotel chráněn
před přehřátím (topné těleso bez tepelného ventilu) v případě výpadku elektrické
energie.
Následně teče horká voda přes kotel pro jiná než tuhá paliva 2k (pokud je takový
kotel k dispozici), který se zapíná, když kotel 1k přestane spalovat nebo se vypne,
když kotel 1k dodává horkou vodu pomocí vnitřních mechanismů. Pokud je kotel 2k
k dispozici, potom se ventil (3) uzavře, pokud není, potom se ventil otevře.
Horká voda teče nyní ohřívačem vody (B) a ventilem (3). Pokud má vstup do
ohřívače dostatečně velký průměr, potom se ventil (3) uzavře – a voda teče pouze
ohřívačem a dochází k ohřevu většího množství vody. Po ohřátí vody pro domácnost,
teče horká voda (pokud třeba) přes termostatický ventil (T2-20-50) do systému
topných těles a dostává se do systému podlahového vytápění. Snímač
termostatického ventilu otevře ventil, pokud je voda chladnější, než je nastaveno
(35°C) a uzav ře ho, pokud je voda chladnější.
Pomocí čerpadla (P) voda pravidelně cirkuluje trubkovým vinutím podlahového
vytápění (F) a dostává se do kotle prostřednictvím rozdělovacího ventilu toku (T-320-50), jehož snímač směruje část chladného toku do systémů topných těles, pokud
je zpětný tok teplejší než je indikováno (40°) a udržuje tak stabilní teplotu budovy, i
když tepelné ventily nejsou k dispozici a chrání podlahu před přehřátím. Ventily (bk2)
a (bk3) jsou uzavírací ventily (nejedná se o kohoutky s kulovým otočným zavíráním)
nebo inovované směrové ventily, pomocí nichž je tok z čerpadla rozdělován tak, aby
byl dostatečný pro podlahové vytápění a efektivní pro čerpadlo. Celkové průtokové
množství závisí na cirkulačním čerpadle a je řízeno přepínáním polohy pro rychlost
čerpadla.
Pokud systém nedisponuje podlahovým vytápěním T2, potom v létě není třeba
termostat instalovat. Pokud chcete instalovat kotel na tuhá paliva jako kotel pro
vytápění, uzavřete topné těleso a podlahový rozdělovač a otevřete T2
odšroubováním uzávěru nebo demontáží termostatu.
Cirkulační čerpadlo s výkonem 25 – 60 W je dostatečné pro 10 kW kotel, 40 - 80 W
pro 20 kW kotel a 50 – 100 W pro 40 kW kotel. (bk1) – vyrovnávací ventil
bezpečnostního automatického průtokového tělesa, pomocí něhož je rozdělován tak,
aby vratná trubka topného tělesa byla o 40°C chladn ější než přítoková trubka. (7) –
skládací spoje – po jejich uvolnění může být koleno otočeno na druhou stranu kotle.
12
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
4.6 SCHÉMA MONTÁŽE KOTLE STROPUVA S40 (II.)
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Popis
*) - Tlakový
bezpečnostní
ventil
Automatický
odvzdušňovací
ventil
Vyrovnávací
ventil D15
Přechod
D25 – 15
Spojení D25
Spojení D25 –
15
Spojka D25
Fitink D25
Přípojka D25
SME
Koleno D25
SME
Přechod D32 –
25
Kulový ventil
D25 SME
Koleno D25
Počet
1
1
1
2
7
3
1
11
2
3
2
3
2
Díly
k oběhovému
čerpadlu
Oběhové
čerpadlo
Mosazná
spojka D25
Upouštěcí a
doplňovací
ventil D15
Třícestný ventil
D 25
15
16
17
18
19
7
1
1
2
1
Obr. 4.3: Instalatérské zobrazení
R - do / z radiátorů,
B - do / z kotle,
Pro
kotle
S7,
S10,
S20
jsou
užívány
díly
D20.
Pro
kotle
S40
D25.
*) POZOR: pojistný tlakový ventil (1,5 bar) zapojit do otvoru (17) (obr. 2.1., str. 6).
Místo spojení (5), použit spojení D25 SME (10).
13
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
Obrázek 4.3: Schéma systému vytápění bez přídavného kotle a podlahového topení
14
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
4.7 SCHÉMA PROVOZU TOPNÉHO SYSTÉMU BEZ PŘÍDAVNÉHO
KOTLE A PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Čerpadlo (P) čerpá vodu z tepelných článků a přes kotel ji vhání zpět do topných
článků (viz obr. 4.4.). Ohřátá voda proudí vyrovnávacím kohoutem (bk 1) do
nejbližšího topného tělesa, které může pracovat samospádem, aby byl kotel chráněn
před přehřátím (topné těleso bez tepelného ventilu) v případě výpadku elektrické
energie.
Následně teče horká voda přes kotel pro jiná než tuhá paliva 2k (pokud je takový
kotel k dispozici), který se zapíná, když kotel 1k přestane spalovat nebo se vypne,
když kotel 1k dodává horkou vodu pomocí vnitřních mechanismů. Pokud je kotel 2k
k dispozici, potom se ventil (3) uzavře, pokud není, potom se ventil otevře.
Horká voda teče nyní ohřívačem vody (B) a ventilem (3). Pokud má vstup do
ohřívače dostatečně velký průměr, potom se ventil (3) uzavře – a voda teče pouze
ohřívačem a dochází k ohřevu většího množství vody.
Po ohřátí vody pro domácnost, teče horká voda do systému topných těles.
Pomocí čerpadla (P) voda pravidelně cirkuluje rozdělovacím ventilem toku (T-3-2050), jehož snímač směřuje část chladného toku do systémů topných těles, jelikož
zpětný tok je teplejší, než je indikováno (40°C). Chla dnější část toku se dostává do
systému topných těles a udržuje stabilní vnitřní teplotu, i když tepelné ventily nejsou
nainstalovány.
Cirkulační čerpadlo s výkonem 25 – 60 W je dostatečné pro 10 kW kotel, 40 - 80 W
pro 20 kW kotel a 50 – 100 W pro 40 kW kotel.
(bk-1) - bk1) – vyrovnávací ventil bezpečnostního automatického průtokového tělesa,
pomocí něhož je rozdělován tak, aby vratná trubka topného tělesa byla o 40°C
chladnější než přítoková trubka.
(7) – skládací spoje – po jejich uvolnění může být koleno otočeno na druhou stranu
kotle.
15
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
5. HOŘENÍ V KOTLI A PODPALOVÁNÍ OBSAHU KOTLE
5.1 POUŽITÍ PALIVA
Spínací ventil (6) musí být při spalování polen palivového dříví ve spodní poloze (viz
obr. 5.1 A.). Pokud se spaluje uhlí, potom musí být v horní poloze (viz obr. 5.1 B). Při
zakládání paliva musí být rozdělovač vzduchu (9) v horní poloze; z tohoto důvodu
uchopte kroužek na konci lanka (12) visícího vpravo nad topeništěm a stáhněte ho
dolů a zavěste ho na hák (13).
Obrázek č. 5.1: Spínací ventil uvnitř kotle /modely jsou dodávány s vrchním spínacím
ventilem(na vrchu kotle U)
Použijte rozdělovač vzduchu (9 viz obr. 5.2 A.) potom připravte
palivové dřevo. Naložte polena
palivového dřeva vodorovně: delší
doprostřed a kratší na stranu.
Přitom je užitečné vyplnit mezery
mezi poleny palivového dřeva
pilinami nebo jemným odpadním
dřevem ze stromů. Při spalování
uhlí použijte trubkový rozdělovač
vzduchu (viz obr. 5.2. B.) – kotel
pracuje s malými kousky uhlí při 50
– 70% účinnosti, proto používejte
malé kousky uhlí v teplejších
dnech. Při spalování rašeliny,
naložte nejprve velké brikety a
teprve potom jemnou rašelinu.
Obrázek č. 5.2: A - Rozdělovač vzduchu pro polena palivového dřeva, odpadní
stromové dřevo, pilinové brikety. B – Trubkový rozdělovač vzduchu pro uhlí
nebo rašelinové brikety.
nově
ější modely mají jiný typ rozdě
ělovač
če vzduchu s kruhovým stabilizátorem
hořření
POZOR: Po naložení nové zásoby dřeva rozdělejte okamžitě na svrchní vrstvě
oheň, aby se obsah nevzňal od zbylých žhavých uhlíků na dně kotle.
16
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
Pokud topíte uhlím, potom použijte tyčový rošt (viz obr. 5.3), Vytáhněte rozdělovač
vzduchu, Přepněte spínací ventil, použijte správný rozdělovač vzdcuch pro uhlí a
rašelinu a vyčistěte popel a spaliny.
Obrázek č. 5.3: Drátěný rošt pro spalování uhlí a rašeliny.
Naložte kusové uhlí, větší kousky uhlí o velikosti přibližně pomeranči rozbijte na
menší kousky. Nenakládejte žádné jiné palivo, pouze na uhlí můžete naložit ca 2 kg
suchého nasekaného palivového dřeva.
Potočením
regulačního
šroubu
(A)
otevřete
vzduchový řídicí ventil o 3-5
cm. Podpalte horní část
obsahu (B), lehce zavřete
dveře a ponechejte mezeru 13 cm. Když se palivo vznítí,
zavřete dveře a vyhákněte
kruh se zvedacím lankem.
Kapalné palivo používané pro
zaplňování obsahu ohnišť
nebo pecí je možno použít pro
zapálení kotle, avšak nikoli při
procesu spalování.
Obrázek č. 5.4: Postup zapálení
17
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
Při spalování uhlí použijte vždy jen jeden cyklus naložení a vyhoření paliva.
Nepřikládejte a kotel znovu nezapalujte.
Při spalování polen palivového dřeva je možno kotel znovu naložit poleny palivového
dřeva a větším odpadním dřevem; (předtím zvedněte rozdělovač vzduchu a otevřete
dvířka). Po dalším naložení se kvalita spalování a ekonomie provozu na chvíli zhorší,
proto doporučujeme provádět tuto operaci tak, aby se prodloužila doba spalování až
do dalšího vhodného naložení a spalování. Při použití mokrého palivového dřeva
nebo jiného dřeva jako paliva nebo jeho odpadu doporučujeme použít kolektor
dmýchání vzduchu (Obr. 5.4. C), a pro zlepšení spalování proložit vrstvy jiného
suchého dřevěného paliva. Při spalování uhlí nebo rašeliny, je nezbytné použít
kolektor dmýchání. Všechna paliva se zapalují vždy horními dvířky (8).
POZOR!
1. Kolektor dmýchání vzduchu se zapíná pouze tehdy, když jsou dvířka po zapálení
uzavřena. Snímač kouřovodu (s tenkou kapilárou 200 - 300ºC) musí být umístěn do
kouřovodu a snímač vody (70ºC) mezi těleso a těsnící materiál.
2. Za provozu kotle je nebezpečné otvírat dvířka dokořán – oheň může způsobit
popálení tváře. Proto se na začátku nedívejte do kotle a zdržujte se stranou od něj,
dvířka ohniště pootevírejte pouze o 2 - 3 cm a pouze na 20 - 30 sekund a naložte
polena palivového dřeva, avšak ne více než dvě vrstvy (20 – 30 cm). Zavřete dvířka
a stáhněte rozdělovač vzduchu dolů.
3. Není povoleno nechat procházet vzduch spodními dvířky pro vybírání
popela.
5.2 NASTAVENÍ BI-TERMÁLNÍHO REGULÁTORU TAHU
Provozní metoda tohoto regulátoru je založena na skutečnosti, že když se těleso
kotle ohřeje, roztahuje se, a přivře či uzavře řídicí ventil (1) pomocí páky (4) a po
ochlazení se opět smrští a otevře.
Když se kotel přenese do kotelny a připojí se k potrubí topného systému,
zkontrolujte, zda regulační prvky tahu nejsou zdeformovány: podpěrná tyč (3)
namontovaná na kotel; vydutí jeho kovové části (5) musí být v průduchu páky
ventilu (4) a šroub pro nastavování teploty (2) v prohlubni páky (4). Prohlubeň a
průduch jsou těsně vedle sebe ve vzdálenosti 3,5 mm. Zkontrolujte, zda ventil
kompletně zavírá vzduchové kanály; jeho šroub je povolen, nedotahujte ho. Pomocí
šroubu nastavte ventil na vzdálenost 3 - 5 cm od otvoru dmýchání vzduchu, teprve
potom zapalte kotel.
18
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
Obrázek 5.5: Bi-termální regulátor tahu.
Když se kov a voda ohřejí, válec kotle se prodlouží a přesune ventil dolů. Pokud
teploměr ukazuje méně než 80º C, otevřete ventil s regulačním šroubem teploty
(2); a u vyšších teplot jej mírně uzavřete, dokud teplota nedosáhne 80° C. Pozd ěji při
nastavování nižší teploty, potočte kroužek směrem k menšímu číslu. Kroužkem není
možno otáčet více, než je poloha nejvyššího čísla (pokud se pootočí více, může dojít
k přehřátí a varu vody).
19
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
5.3 VYHODNOCENÍ PROVOZU KOTLE
Pokud po zapálení funguje kotel dobře a později se jeho efektivnost a tah snižuje,
znamená to, že kouřovod je nedostatečně těsný: zkontrolujte, zda dvířka kouřovodu
jsou zavřena nebo zda nedošlo k některým jiným problémům týkajících se těsnosti.
Případně je odstraňte.
Pokud dojde po zapálení k pravidelnému hluku v kotli a občas se vyvalí kouř,
znamená to, že tah kouřovodu je příliš silný – kotel nemá dostatečnou kapacitu a
jeho provoz není ekonomický. V tomto případě je třeba zajistit přívod vzduchu do
kouřovodu speciálními otvory. Potočte pákou po směru hodinových ručiček, až
pulzování kotle zmizí.
Pokud palivo hoří dobře, avšak teplota na teploměru pomalu roste a z kouřovodu
uniká kondenzát, znamená to, že teplota toku horké vody je překročena. Přepněte
cirkulační čerpadlo na nejnižší oběh a snižte tok pomocí vyrovnávacího ventilu kotle
nebo průtoku do topných článků, dokud kondenzát nepřestane unikat z kouřovodu a
teplota kotle nedosáhne 70 – 80ºC.
5.4 ČIŠTĚNÍ KOTLE A JEHO ÚDRŽBA
Při spalování polen palivového dřeva, je třeba odebírat z kotle každý měsíc popel. Při
spalování rašeliny nebo uhlí, je třeba odebírat popel pokaždé před podpalováním.
Je přirozené, že na vnitřní stěně kotle se mírně usazuje dehet. Avšak při špatném
tahu kouřovodu, pokud vzduch prochází spodní částí nebo spodními dvířky, při
přesunu rozdělovače vzduchu, pokud je tok horké vody příliš intenzivní, může se
v kotli usazovat příliš mnoho dehtu a kotel se může ucpat. Z tohoto důvodu je třeba
všechny zmíněné vady vždy včas odstranit.
Pokud je tah snížen, je třeba kontrolovat a čistit spáry zanesené spalováním mezi
komorou ohřevu a vnitřními stěnami kotle. Toto čištění je možno provádět pružným
kartáčem z vnitřního kouřového otvoru nad dvířky topeniště. Pohodlnější je čištění
z otvoru pro výstup kouře (po demontáži spojení s kouřovodem) nebo ze speciálního
otvoru ve spoji.
Kotel se neucpává, pokud je topný systém správně nainstalován; kouřovod
musí být v pořádku a používání kotle se děje dle doporučení uvedených
v tomto návodu.
Pokud je rozdělovač vzduchu vytažen, je možno vybírat lopatkou starý popel, přitom
je třeba občas kontrolovat a vyčistit spáry.
Pokud se mezera mezi spodními deskami se zmenší nebo zmizí, je třeba ji obnovit
po demontáži rozdělovače. Lanko zvedacího mechanismu je třeba mazat, aby se
neopotřebilo a rozdělovač bylo možno snadněji zvedat. Doporučujeme rovněž mazat
háky zavírání dvířek. Občas je třeba zkontrolovat, zda je těsnění dveří a místo mezi
betonovou podlahou a kotlem v pořádku. Odstraňte problémy týkající se těsnění
pomocí tepelně odolných materiálů, které jsou uvedeny výše. Aby se dvířka těsně
zavíraly, je třeba těsnící materiály vyměňovat.
20
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
6. POŽADAVKY PREVENTIVNÍ OCHRANY
Kotel představuje oblast zvýšeného nebezpečí. Pokud nebudete dodržovat
bezpečnostní opatření, může dojít ke zranění, otravě, požáru a poškození kotle nebo
topného systému.
DŮSLEDKY V PŘÍPADĚ, ŽE
NEJSOU DODRŽOVÁNY ZÁKAZY A
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY A
POKYNY
Nevařte v kotli vodu.
Nepodpalujte kotel bez vody. Nepřekračujte tlak
v systému nad 1,5 barů. Nenechte vodu topném
systém a v kotli zmrznout.
Vzduch z vnějšího prostředí se musí dostávat
do kotelny
Nenechte vzduch procházet spodními dvířky a
nenakládejte polena palivového dřeva ze
spodní části
Neskladujte palivo v kotli (po naložení polen
palivového dřeva musí být obsah kotle
podpálen)
Nepřesunujte rozdělovač vzduchu při spalování
ČASTÉ CHYBY PŘI MONTÁŽI
Pokud se voda v kotli vyvaří, kotel se
přehřeje a pukne. Pokud se kotel vyvaří
z důvodů, které vám nejsou známy,
odvraťte se od dvířek, otevřete je a nalijte
do topeniště vodu.
Poškození kotle a dalších částí topného
systému
Pokud existuje možnost otravy u kotle,
otevřete okno v kotelně nebo zaveďte
vzduch do kotelny jiným způsobem.
Může docházet k úniku kondenzátu; větší
spotřeba palivového dřeva. Voda vaří v
kotli, uhlí klesá dolů.
Palivové dřevo se vznítí ze zbylých
žhavých uhlíků a bude zbytečně kouřit a
vyvíjet kondenzát a dehet.
Mohlo by dojít k poškození rozdělovače
vzduchu, který horkem ztratí pevnost,
poleny palivového dřeva, dojde k jeho
ohnutí; Pokud klesne hlouběji do paliva,
potom dochází k jeho rychlému
opotřebení.
DŮSLEDKY
Zapojení je provedeno podle schémat jiných
výrobců kotlů, kde se předpokládá, že velké
množství teplé vody při návratu, odstraní
negativní vliv kondenzátu.
Kotel i oběhové čerpadlo je zapojeno do
stávajícího (původního) systému, který postrádá
regulační prvky.
21
Silným průtokem dojde k ochlazení
spalovací komory a rozdílem teplot může
dojít k nalepování popela a kondenzátu
na stěny kotle a k ucpání průduchů
k odvodu kouře, které musí bát pro
správný odvod spalin a účinnost kotel
vždy čisté a průchozí.
Vzhledem k návratu většího množství
chladnější vody dochází k vysoké tvorbě
kondenzátu. Kotel vyvíjí silný zápach a
pracuje neekonomicky. U původních
systému je nutná montáž vyvažovacích
prvků.
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
CHYBY PŘI OBSLUZE KOTLE
DŮSLEDKY
Tah komína je příliš silný.
Jistící lanko rozdělovače vzduch není mazáno.
V kotli jsou spalovány, obaly, plasty atd.
Teplota na kotli je udržována níže jak 60oC.
Kotel „pulsuje“, vydává hučivý zvuk
případně se třese kryt s ventilátorem.
Kotel pracuje velice nehospodárně,
vzniká mnoho kondenzátu. Otočte
regulační prvky na kouřovodu tak, aby
došlo k přisávání vzduchu a poklesu tahu
komína.
Rozdělovač se obtížně vytahuje. Je
nutno zařízení pravidelně promazávat
mazivem např. WD-40 apod.
Použití nevhodného paliva zpomalí
spalování, dochází ke vývinu
nebezpečných plynů, které mohou vyústit
až v explozi, která poškodí kotel či
komín.
Dochází k vysoké tvorbě kondenzátu a
zanášení kotle i komína.
7. NEBEZPEČÍ A RIZIKA
7.1 TEPLO
Na kotli se nacházejí součásti, které v provozu dosahují vysokých teplot a mohou
způsobit popálení. Povrch kotle může být zahřátý až na teplotu 40 ° C, avšak jiné díly
jako kliky dveří a dveře, které mohou mít vyšší teplotu a mohou způsobit popáleniny.
Horká voda cirkuluje v topném systému a jeho dostupné vnější části musí být
chráněny tepelnou izolací. Tlakový bezpečnostní musí mít vedení až do kanalizace
nebo do míst, kde nemůže způsobit škodu či zranění.
7.2 TLAK
Pokud selže oběhové čerpadlo a zastaví se cirkulace topné vody může teplota
v kotli dosáhnout nebezpečné úrovně. V takovém případě však bitermální regulátor
tahu uzavře přívod vzduchu a dojde k zpomalení či zastavení procesu hoření. Díky
unikátnímu procesu spalování, kdy hoří prakticky jen relativně malá svrchní vrstva
paliva, po automatickém uzavření ventilu vzduchu teplota v kotli rychle klesá. Pokud
je regulátor tahu je deformovaný nebo v důsledku jiných porušení pravidel provozu
(například dveře na odběr popela jsou otevřeny) voda v kotli může dosáhnout teploty
varu. V takovém případě zajišťuje bezpečnost systému přetlakový ventil, který uvolní
přebytečný tlak. Při nesprávnému užívání a současném selhání všech ochranných
prvků může dojít k destrukci kotle, avšak podle výpočtů i zkoušek nedochází
k explozi, ale k pozvolnému zhroucení zařízení bez zásadních destrukčních účinků.
22
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
7.3 NEBEZPEČNÉ PLYNY
Je-li komínový průduch ucpaný nebo při čištění od popela a sazí může dojít k úniku
oxidu uhelnatého do prostoru kotelny. Prostor kotelny musí mít proto funkční
přirozenou ventilaci a cirkulaci vzduchu z venkovního prostoru. Prostor musí být
vybaven otevřeným okénekem, větracím průduchem nebo šachtou. Bez stálého
dostatečného přívodu vzduchu není možné kotel provozovat. ¨
Dveře kotelny musí být pevně uzavřeny a doléhat tak, aby nedocházelo k výměně
vzduchu s okolními místnostmi.
7.4 POŽADAVKY NA PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÝCH ČÁSTÍ
Při zapojení kotle může dojít i k instalaci elektrických zařízení (oběhové čerpadlo,
kolektor dmýchání vzduchu apod.). Tato instalace musí být provedena odborně
způsobilou osobou za dodržení všech bezpečnostních postupů a norem. Připojení
elektrické energie musí být izolovány, uzemněny, instalace provedena v souladu s
normami platnými v dané zemi.
23
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
Výrobce:
JSC "STROPUVA ir KO", Ident. kód: 300149972,
Adresa: Vaduvos str, 2A. LT-02304 Vilnius,
tel.: +370 5 255 1763, fax. +370 5 232 2525, mob. +370 656 16223,
E-mail: [email protected] www.stropuva.lt
Prodejce a výhradní distributor:
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
IČ: 44196342 , IČ DPH 1074801420
DOLNÝ ŠTÁL 930 10
Slovenská Republika
tel.: 00421 908 409 005
E-mail: [email protected]
KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ:
1. Vzduchový ventil (k montáži na horní části kotle)
2. Bitermální regulátor tahu
3. Bezpečnostní tlakový ventil, 1,5 bar
4. Teploměr
5. Odvod spalin s regulovaným přívodem vzduchu
6. Rozdělovač vzduchu (přizpůsobený pro spalování uhlí)
7. Rozdělovač vzduchu (přizpůsobený pro spalování dřeva)
8. Kolektor dmýchání vzduchu (pro kotle přizpůsobené pro spalování uhlí)..
UPOZORĚNÍ: Před spuštěním zkontrolujte konfiguraci regulátoru tahu, aby nebyl
deformovaný, kontaktní body do sebe musí přesně zapadat.
PODMÍNKY ZÁRUKY:
Výrobce zaručuje, že výrobek odpovídá požadavkům technické dokumentace.
Výrobce poskytuje dvou-letou záruku na kotel.
Výrobce poskytuje pěti-letou záruku na výměník tepla.
Výrobce se zavazuje v průběhu záruční doby k odstranění závad vinou výrobce.
Uživatel nákupem kotle se zavazuje:
1. Důkladně se seznámit s obsahem tohoto manuálu
2. Instalovat a používat kotel v souladu s doporučeními tohoto manuálu.
3. Ponechat si po dobu užívání kotle tento manuál a záruční podmínky
Výrobce nepřebírá žádné závazky pro provoz kotle a důsledky ve vztahu k němu a
nebude poskytovat záruky v následujících případech:
1. Kotel byl instalován v rozporu s energetickými nároky domu
2. Kotel je instalován a používán v rozporu s doporučeními dle tohoto manuálu
ZÁRUČNÍ LIST:
Typ kotle:………………………………………………………………………………
Výrobní číslo:………………………………………………………………………….
Datum prodeje:……………………………………………………………………….
24
…………………………………………
Podpis a razítko prodejce
Ľubomír ŠOltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
25
Ľubomír Šoltis-S-ŠOLTIS
00421 908 409 005
www.stropuva.net
Výhradní dovozce kotlů STROPUVA
26
Download

1. rozměry a vlastnosti