Český mák, s.r.o. si Vám dovoluje nabídnout následující
vyzkoušené přípravky pro použití v máku.
Greemax je biologicky odbouratelný emulzní koloidní koncentrát, který zajišťuje dokonalejší využití aplikovaných účinných látek systémových a translaminárních a hloubkových přípravků na ochranu rostlin, ať to jsou již fungicidy, insekticidy, herbicidy nebo akaricidy.
Greemax zajišťuje tak jejich vyšší a spolehlivější účinnost a to i v kritických podmínkách.
Kromě toho se podílí i na zvýšené tvorbě chlorofylu ošetřených rostlin, Greemax stimuluje
tvorbu fytohormonů v rostlinách a kyseliny huminové v půdě a celkově tak přispívá k vyšší
tvorbě asimilátů a tím i ke zvýšení výnosu a jeho kvality. V historii pomocných látek v
ochraně a výživě rostlin reprezentuje Greemax díky svému složení vůbec první koloidní
transportní systém a v žádném případě jej nelze srovnávat s běžně používanými smáčedly.
V čem spočívá princip účinnosti Greemaxu?
Princip účinnosti Greemaxu spočívá ve vytvoření dokonalé, velmi stabilní koloidní emulze,
která je schopna na sebe vázat molekuly aplikovaných účinných látek. Dokonale je obklopí a
to obdobným způsobem jako se u magnetu přitahují plusový a minusový pól a urychluje
jejich pronikání do rostlinných pletiv, nebo kutikuly hmyzu.
Molekuly účinných látek se stávají přímou součástí koloidního transportního systému
Greemaxu. Výsledkem je nejen ochrana aplikovaných účinných látek před předčasným
odbouráním, ale zároveň i jejich urychlený transport do rostlin a to díky tzv. „sáňkovému
efektu „ koloidního transportního systému.
V jakých situacích Greemax používáme ?
1. V případech, kdy používaný přípravek i při splnění všech podmínek nemusí mít
dostatečnou biologickou účinnost
2. V případech, kdy existuje reálné riziko poškození ošetřovaných kultur použitým
přípravkem (odrůdová citlivost, nevyrovnaný nebo zeslabený porost a pod.)
3. V situacích, kdy aplikujeme více přípravků v formou tankmixu a existuje reálné riziko
jejich antagonizmu
4. jestliže voda, která je používána k přípravě postřikové kapaliny není kvalitní (znečistěná,
příliš tvrdá, s neodpovídajícím pH a pod.)
5. Jestliže doporučované dávky jsou v dané kultuře na hranici mezi spolehlivou účinností a
fytotoxicitou
6. Jestliže nemůže být z nejrůznějších důvodů (rezidua, zvýšené citlivosti kultury) použita
plná dávka přípravku a kdy jsme nuceni použít spodní hranici doporučovaného dávkování
1
Jaká je velikost balení, cena a doporučené dávkování?
Greemax je dodáván v balení 50 ml, 500 ml a 1000 ml Cena 7 400,- Kč/l Doručená dávka
na 1 ha - 40ml.
S výjimkou Greemaxu se ani jeden herbicidní přípravek používaný v porostech máku
nevyznačuje vlastní fysiologickou selektivitou a tak vždy může za určitých podmínek dojít
k poškození porostu. Použití Greemaxu eliminuje tato rizika poškození na minimum.To byl
také jeden z hlavních důvodů proč byl Greemax zařazen do systému pěstování máku.
Foligreen je nově registrované komplexní listové hnojivo, které obsahuje vedle základních
živin vyvážený obsah všech důležitých stopových prvků v lehce přístupné chelátové formě.
Výrobcem je firma PREMIER Ltd. se sídlem v Nikosii. Pro potřeby naší zemědělské praxe jej
zaregistrovala společnost FINSTAR, s.r.o.
Foligreen je určen především k foliární aplikaci v celé řadě zemědělských kultur.
Možnosti využití Foligreenu v porostech máku byly úspěšně ověřeny v loňských pokusech,
které prováděla Česká zemědělská univerzita ve spolupráci se sdružením Český mák.
Proč používat v porostech máku právě Foligreen ?
Je mnoho důvodů, proč používat právě Foligreen jako doplňkovou výživu v porostech
máku. Často je totiž zásoba živin v půdě nevyrovnaná a jejich příjem prostřednictvím kořenů může být v důsledku déle trvajícího sucha, utuženosti půdy nebo špatné půdní struktury
značně omezen. Korekce výživy v průběhu vegetace je pak nezbytná, neboť je často jedinou
možností, jak zabránit ztrátám nejen na výnosech, ale i jejich kvalitě.
Foligreen je v takových situacích optimálním řešením, neboť vedle základních živin obsahuje
vyvážený obsah všech stopových prvků v okamžitě přijatelné chelátové formě.
.
Jaké jsou přednosti listového hnojiva Foligreen ?
1. Foligreen je schopen doplnit příjem živin, které získává porost máku prostřednictvím
kořenů. Je ideálním řešením pro takové situace, kdy v důsledku déle trvajícího sucha,
utužení půdy, nebo špatné bilancí půdních živin se porost máku dostane do stresových
situací. Lehce přístupná forma živin ve Foligreenu je rychlým a spolehlivých řešením.
2. Foligreen podporuje v ošetřených rostlinách tvorbu chlorofylu a vytváří tak předpoklady
pro docílení vysokých výnosů dobré kvality.
3. Foligreen zvyšuje schopnost rostlin přijímat živiny z půdy, což vede v konečném
důsledku k jejich lepšímu využití.
4. Foligreeen posiluje imunitní systém ošetřených kultur a snižuje tak náchylnost
k chorobám. Nepřímo tak snižuje náklady, které je třeba vynaložit na jejich ochranu
5. Foligreen je možno kombinovat prakticky se všemi druhy přípravků na ochranu rostlin,
ať již jsou to herbicidy, fungicidy, insekticidy, nebo růstové regulátory
2
Jaké je složení listového hnojiva Foligreen?
ikroelementy
Fe +++
B
Cu
Ni
Co
Zn
Mn
Mo
Mg
obsah v mg/litr makroelementy
1000
100
10
1
1
50
100
5
200
obsah v g/l
N
amonný
dusičnanový
močovinový
70
20,5
13,5
36
P
K
30
39
V jakých situacích Foligreen NPK používáme ?
1. V půdách s nízkou úrovní živin je možno listovou aplikací Foligreenem doplnit chybějící
živiny v půdě a docílit tak dobrých výnosů.
2. V půdách se špatnou strukturou, která neumožňuje optimální příjem základních živin ani
stopových prvků ( utužená půda, vysoké pH a pod.)
3. Když v důsledku příznivých klimatických podmínek lze očekávat vysoký výnos a má být
zajištěna i jeho kvalita je aplikace Foligreenu zárukou využití skutečného biologického
potenciálu.
4. Speciální kultury mají speciální požadavky a ne vždy jsou všechny nutné živiny včetně
stopových prvků snadno přístupné prostřednictvím kořenů.
5. Když porost máku byl vystaven nepříznivým klimatickým podmínkám a je zapotřebí jeho
rychlé rekonvalescence
Jaký je nejvhodnější termín pro použití Foligreenu?
Porosty máku ošetřujeme při silném vegetačním růstu V podmínkách sucha se osvědčilo
provést ošetření Foligreenem v časných ranních hodinách, čímž byl umožněn lepší příjem
živin. Foligreenem neošetřujeme porosty, které jsou zvadlé.
V pokusech ČZU prováděných ve spoluprácj se Sdružením Český mák Foligreen prokázal
svoje kvality. .Jsme přesvědčeni, že Foligreen má všechny předpoklady k tomu, aby se stal
nedílnou součástí systému pěstování máku
Jaká je doporučená dávka, balení a cena?
Doporučená dávka je 1 l/ha Cena 235.- Kč/l pro 200 l balení 245.- Kč/l pro baleni 20 l
3
Supersmáčedlo
BREAK THRU S 240 je trisiloxanové smáčedlo nové generace, které podstatným způsobem
mění povrchové napětí a je tak dokonalou zárukou pro vytvoření dokonalého postřikového
filmu a to i při sníženém množství vody
Zatímco běžně používaná ionická smáčedla zvětšují kapku vody 5 x, BREAK THRU S 240
to dokáže 270x! V praxi to znamená, že BREAK THRU S 240 umožňuje pronikání
aplikačních kapalin i do obtížně přístupných míst ošetřovaných rostlin.
BREAK THRU S 240 ale není jen smáčedlo! Jako první smáčedlo vůbec má zaregisgtrován
i penetrační účinek. Díky této vlastnosti umožňuje BREAK THRU S 240 okamžitý příjem
účinných látek aplikovaných přípravků do listových pletiv a podstatně tak snižuje ztráty, ke
kterým dochází UV zářením, odpařením nebo smytím deštěm. BREAK THRU S 240 zajišťuje tak daleko vyšší spolehlivost aplikovaných přípravků. Rychlost příjmu lze demonstrovat
na případu pronikání radioaktivně značkovaného glyphosátu, kdy v průběhu 10 minut po
aplikaci BREAK THRU S 240 bylo přijato rostlinou u tradičních smáčedel jen 3% účinné
látky, zatímco u BREAK THRU S 240 více než 40%.
Rychlost příjmu a dokonalá pokryvnost se přímo podílela na vlastní herbicidní účinnosti u
přesličky, kde dávka 10 l Roundupu měla nulovou účinnost, zatímco dávka 5 l/ha s 300 ml
BREAK THRU S 240 měla účinnost více než 90%.
Jaké je doporučená dávka, balení a cena?
Doporučená dávka je 100 ml/ha Cena 1 037 Kč/l Balení je 1 l nebo 10 l v kartónu.
Supersmáčedlo
NOVINKA ROKU 2008
Jedná se o nepěnivou formulaci, vyznačující se vůbec nejnižší pěnivostí ze skupiny
trisiloxanových smáčedel. Zatímco srovnávané smáčedlo s nepěnivou úpravou vytvářelo
v testu pěnivosti výšku pěny 10 mm, BREAK SUPERB jen 2 mm.
Díky svému složení je nová formulace BREAK SUPERB schopna snižovat i pěnivost všech
přípravků, s nimiž je aplikována .
Jaké je doporučená dávka, balení a cena?
Doporučená dávka 100 ml/ha, cena 1 060 Kč/l Balení 1 l nebo 10 l v kartónu
VEŠKERÉ DALŠÍ TECHNICKÉ INFORMACE VÁM POSKYTNE FINSTAR, s.r.o. NAD ÚDOLÍM 32, 147 00 PRAHA 4
TEL/FAX: 241 771 462 MOBIL: 604 242 441 e-mail: [email protected]
4
Download

zde - Sdružení Český mák