EM a EM keramika
základní informace, popis funkce
zpracováno na základě uvedených zdrojů
a informací firmy EM-EKO, s.r.o.
CL Vacík, 8/2011, rev. 1
Co to je EM?
EM je zkratka pro Effective Micro-organisms.
Effective Microorganisms (efektivní mikroorganizmy, EM) je kombinace užitečných mikroorganizmů
přírodního původu.
EM Ceramics (EM keramika) jsou keramické elementy, obsahující EM (efektivní mikroorganizmy).
Efektivní mikroorganizmy vylučují prospěšné substance (jako jsou vitamíny, organické kyseliny,
chelátové minerály a antioxidanty) při kontaktu s organickými látkami. Tyto substance působí jako
probiotika.
Zdrojem vzniku EM technologie a EM Ceramic (EM keramika) byl objev, který učinil japonsky vědec Teruo
Higa (profesor na University of the Ryukyus ve městě Okinawa). Teruo Higa objevil, že některé
mikroorganizmy v anaerobních podmínkách jsou schopny přežít teploty vyšší než 1000 °C. Byl to
přelomový objev, který ukázal cestu, jak nezvyklé vlastnosti některých mikroorganizmů přenést do
jiných oblastí aplikace. Původně byla EM technologie využita jako alternativa za chemikálie v
zemědělství.
Dnes je oblast aplikace EM mnohem širší a zahrnuje oblast trvale udržitelného zemědělství, chov
zvířat, vodní hospodářství, recyklaci kuchyňského odpadu, odpadové hospodářství, úpravu vody,
použití v domácnostech a produkty podporující zdraví.
EM jsou produkovány ve více jak 50 zemích po celém světě a užívány ve více jak 120 zemích.
EM účinné mikroorganizmy jsou Probiotika, nejsou to umělá hnojiva, prostředky pro dezinfekci ani
antibiotika. EM nejsou léčiva, nejsou geneticky modifikovány a nejsou patogenní.
Poznámka:
EM obsahují živé organizmy. Nepoužívejte je proto spolu s chemikáliemi jako jsou pesticidy,
dezinfekční a antibakteriální prostředky, furgicidy apod. které mohou zcela potlačit funkci EM.
Při použití EM ve vodě byste měli použít dešťovou nebo pramenitou vodu. Při použití chlorované
vody (např. z veřejné vodovodní sítě) je vhodné tuto předem nechat odstát alespoň 24 hodin, aby
vyprchal chlór, který může zcela zlikvidovat EM. V případě potřeby před filtr s EM prvky instalujte
filtr s aktivním uhlím k odstranění chlóru.
Na níže uvedených zdrojích lze nalézt další informace:
http://www.emproducts.co.uk/
http://www.em-la.com/other_products_of_em_tecnologyy_en.php?idioma=2
http://www.recycleworks.co.uk/em-x-ceramic-pellets-500gms-c-277-p-1-pr-16227.html
http://www.teraganix.com/EM-and-Water-Conditioning-s/57.htm
http://www.emproducts.co.uk/water.htm
http://www.teraganix.com/EM-Ceramics-FAQs-s/782.htm
2
EM_a_EM_Ceramic__informace_funkce_rev1.doc
EM-X keramické trubičky
Účinné mikroorganizmy (EM) mohou být fermentovány a zapečeny do jílovité půdy ve formě
produktů, které jsou známy jako EM Ceramics (EM keramika). Mikroorganizmy při zpracování do
EM keramiky si zachovají svoje vlastnosti. Jejich prospěšný účinek proto může trvat po dlouhou dobu.
Elementy EM keramiky se výborně hodí i pro čištění vody.
Existují dva druhy keramických produktů:
Keramika vyrobená při nízké teplotě
Tento typ je určen pro úpravu studené vody (viz obrázek). Produkty jsou
porézní a s velkou kapacitou adsorpce částic, obsažených ve vodě ve formě
suspenze, a také např. chloridů.
Keramika vyrobená při nízkých teplotách je měkká a má tendenci se lámat.
Keramika je po upotřebení likvidována obvykle zakopáním do země.
Keramiku, vyrobenou při nízké teplotě (tj. typ N a S), nelze jednoduše
vyčistit nebo regenerovat a proto po určité době (resp. ztrátě účinku) je nutno ji nahradit novými
elementy.
Keramika vyrobená při vysoké teplotě
Je určená pro úpravu teplé vody a pro aktivaci vody tím, že zmenšuje velikost
svazků molekul vody a řídí oxidaci. Produkty mají sklovitý povrch se
zabarvením do šeda a vyzařují infračervené záření.
Keramiku, vyrobenou při vysoké teplotě (tj. typ K, Kangen, Far Infrared a
trubičky různého průměru), lze snadno vyčistit a opětovně "nabít" (regenerovat)
máčením v roztoku EM 1 po dobu cca 24 hodin.
Účinné mikroorganizmy, zapečené v keramice, pracují za optimálních podmínek. Jsou zachovány
všechny jejich vlastnosti. Navíc, pokud mikroorganizmy mají dostatek potravy, začnou se množit.
Namnožené mikroorganizmy se již nedrží v keramice, uvolňují se do okolního prostředí a zde dále
pokračují ve své přirozené činnosti.
EM keramika je obvykle aplikována v poměru 1 kg na 1000 l vody. Trubičky z keramiky mohou být
regenerovány (platí jen pro některé typy) a jejich životnost může být až 10 let.
EM_a_EM_Ceramic__informace_funkce_rev1.doc
3
EM Keramika: Úprava vody pro domácnosti, nádrže a zemědělství
EM keramické elementy vyzařují ultrazvukovou frekvenci (okolo 30 kHz), která dokáže štěpit, rozbít
svazky molekul vody a oddělit od nich částice nečistoty. Zároveň keramika adsorbuje (pohltí)
nečistoty svým povrchem, na který se tyto doslova přilepí. Postupem času je porézní povrch keramiky
zanesen přichycenými nečistotami.
EM keramika a voda
EM keramika po vložení do vody díky procesu rezonance (vyzařované frekvenci) začne okamžitě
působit na molekulární strukturu vody. Čím déle zůstává EM keramika ve vodě, tím lepší výsledky
obdržíme.
Doporučené množství EM keramiky vzhledem k objemu vody je 1:1000 (tj. na 1000 l vody 1 kg).
Pokud EM keramiku aplikujeme na zásobník s minimální výměnou vody (např. rybníček, bazén),
množství EM keramiky může být sníženo o 10 – 20 %.
Bylo ověřeno, že EM a EM keramika mají schopnost "restrukturalizovat" vlastnosti vody.
Použití keramiky pro čištění vody
Každý typ keramiky vyzařuje odlišnou frekvenci a odstraňuje jiné kontaminanty, obsažené ve vodě.
Často je proto používáme ve vhodné kombinaci.
Ceramics Edition časopisu EcoPure Magazine obsahuje informace o účincích keramiky, včetně
výsledků různých testů. EM-X® Ceramics mění elektrickou charakteristiku vody do stavu, který je
přínosný pro naše zdraví. Je to evidentní ve snížení redoxu (oxidačně redukční potenciál). Pozitivní
hodnotou je to, že voda obsahuje více kyslíku. Tekutiny v lidském těle a krev mají hodnotu redoxu
okolo 250 -- -250 mV. Je známo, že lidské tělo je zdravější, pokud hodnoty redoxu jsou záporné. Viz
např. informace v EcoPure Ceramics Edition str. 11.
FAQ pro EM keramiku
Jak vlastně EM® Ceramics funguje?
Keramika rozrušuje svazky molekul vody (zmenšuje jejich velikost) a tím se zlepší absorbční
schopnosti vody. EM® Ceramics také odstraní některé rozpuštěné pevné látky pomocí procesu,
známému jako adsorbce (tj. schopnost materiálu vázat na svém povrchu různé částice). Obrazně
řečeno, keramika přitahuje tyto znečišťující částice jako magnet.
Jaká je životnost keramiky?
Keramika typu S a N (ve formě trubiček) je tzv. měkká (vyrobená za nízkých teplot) a její životnost je
přibližně 6 měsíců. Podle doporučení např. v EcoPure Ceramics edition je vhodné ji po použití
likvidovat zakopáním do země. Ostatní produkty z keramiky nemají pevně danou životnost a vyměňují
se individuálně na základě snížení nebo ztráty účinnosti dle konkrétního použití.
Který produkt řady EM•1® doporučujete pro čištění keramiky?
Všechny produkty EM•1® řady Waste Treatment, Microbial Inoculant, or Septic Treatment mohou
být použity, tj. kterýkoliv z nich můžete použít pro čištění / regeneraci keramiky.
4
EM_a_EM_Ceramic__informace_funkce_rev1.doc
Poznámka k aplikaci elementů EM keramika pro úpravu vody
Jedná se o úpravu vody na přírodní bázi, bez použití přídavné chemie a bez změny chemického složení
upravované vody. Účinnost úpravy vody proto nelze bezprostředně po úpravě "změřit".
Efekt úpravy se projeví za určitý čas, kdy srovnáním vlivu upravené vody a původně neupravené vody
na různé aparáty můžeme posoudit účinek úpravy.
Jedná se např. o úsady a jejich odstraňování v aparátech na ohřev vody (konvice na čaj, napařovací
žehličky apod.), spotřebu pracích prášků, detergentů v myčkách na nádobí, atd.
Zařízení s touto technologií není vhodné pro aplikace, kdy je vyžadováno snížení (odstranění)
vápenatých a hořečnatých solí z vody, např. při úpravě napájecí vody kotlů apod. V těchto případech je
nutno použít jiné technologie, např. iontovou výměnu ("klasické" změkčovací filtry).
Provozní a montážní požadavky zařízení na úpravu vody systému EM a EM keramika
Zařízení za provozu nespotřebovává žádnou energii (bez potřeby el. napájení) a neprodukuje žádnou
odpadní vodu (žádné proplachy během provozu zařízení). Je tedy vhodné pro aplikace v místech, kde
není el. proud a nelze realizovat odpad vody (stísněné prostory, chaty, dočasné odběry vody apod.).
Montáž je jednoduchá, obdobná montáži potrubního filtru do stávající vodovodní sítě.
Na aplikaci EM elementů pro použití na úpravu pitné vody je vydán certifikát o zdravotní
nezávadnosti výrobku (vydáno Zdravotním ústavem, Plzeň).
EM_a_EM_Ceramic__informace_funkce_rev1.doc
5
Příklady použití EM a EM keramiky v domácnosti a pro komerční aplikace:
-
-
-
-
-
-
lahve na pitnou vodu a zásobníky na nealkoholické nápoje (vložte několik EM
elementů – trubiček do láhve nebo zásobníku a ponechte je tam až do doby
snížení účinku. Poté je vyměňte za nové / zregenerované)
džbán na vodu, konvice na čaj nebo kávu
vana (umístěte cca 200 g trubiček nebo keramických kroužků do vany při
koupání, použijte je opakovaně dle potřeby, dojde ke zvýšení energie vody a
vašeho těla) *
zásobník na splachovací vodu na toaletách (použijte cca 200 g trubiček, pak není dále nutno
používat deodoranty nebo čistidla)
vodovodní kohoutky, sprchové hlavice
voda na zálivku zahrady (pro zásobník 10 l použijte 200 g keramiky) *
postřik květin (cca 50 g keramiky na 10 l vody) *
nádrže na přepravu ryb, rybníčky nebo ptačí brouzdaliště (zastavení množení řas), zde užijte 1
kg keramiky na 1000 l objemu nádrže
pračka a myčka na nádobí. Jedním z nejčastějších problémů je tvorba vápenných úsad na
částech zařízení. EM keramika změkčí vodu, také snižuje korozivní účinky vody.
pračky (umístěte několik EM trubiček do flanelového sáčku nebo kroužků do pračky při
každém praní). EM keramika při správné aplikaci umožní zmenšit dávku pracích prostředků až
na polovinu při stejném pracím účinku.
myčky nádobí (vložte několik trubiček do sáčku nebo přímo do přihrádky na příbory). Glazura
na umytém nádobí bude lesklejší a lze ušetřit až polovinu detergentů. Tím chráníme i životní
prostředí.
bazény (EM keramika, použitá v bazénu, vyloučí potřebu chemikálií, po koupeli se budete cítit
příjemně osvěženi. Vložením EM keramiky do filtračního systému bazénu zabráníte růstu řas.)
rybníky, jezera, ptačí brouzdaliště, aquakultura (aplikace EM keramiky se zde projeví
zlepšením přírodních vlastností vody, dokonce lze obnovit silně znečištěnou vodu, dochází ke
snížení množství bahna a ke zvýšení zdraví a produkci rybích farem)
olej na smažení (odstranění nečistot z oleje, tím prodloužení jeho životnosti. Dále absorbuje pohlcuje vlhkost a pachy)
akvárium (aplikace 200 g keramiky pro akvárium velikosti 80 litrů)
pitná voda pro domácí zvířata *
* pro tyto případy je vhodnější aplikovat EM keramiku vyrobenou při nízkých teplotách
Další možnosti použití EM
- recyklace kuchyňského odpadu (pak se dá použít jako hodnotný organický materiál)
- na zahradě – zlepšení struktury půdy, zvýšení produktivity, zabránění nemocem
- řešení různých problémů životního prostředí, jako je znečištění vody, vzduchu nebo zeminy
- v zemědělství, zahradnictví, kultivace ovoce, květin
- pěstování hospodářských zvířat, domácí zvířata
- chov ryb
- osobní hygiena, prevence chorob a zdravotních problémů
6
EM_a_EM_Ceramic__informace_funkce_rev1.doc
Návod k regeneraci a čištění elementů EM keramika
(zpracováno dle podkladů firmy EM-EKO, s.r.o.)
Doporučený postup regenerace :
V přiložené lahvičce je produkt EMa Plus (skladujte ji v lednici, resp. na
chladném, tmavém místě).
-
-
ošetření (regeneraci) keramických elementů (trubiček) proveďte po cca 3 měsících provozu
nebo dříve, pokud se projeví snížení účinku a návrat k původnímu množství úsad vodního
kamene na plochách
obsah lahvičky nalijte do ½ - 1l vody (ředit v nádobě, do které se pak vloží dávka 1 kg trubiček
tak, aby byly všechny pod hladinou)
do roztoku ponořte keramické trubičky, promíchejte a nechte 4-6 hodin máčet (čím déle, tím
lépe)
poté trubičky vyndejte, rozprostřete je na plochu a nechte sušit na přímém slunci po dobu
minimálně 6 hodin (ideálně celý den)
po této regeneraci vložte trubičky zpět do filtru
Proces regenerace lze opakovat cca 2 x, poté se již obvykle neobnoví plně vlastnosti EM keramiky a je
nutno náplň filtru vyměnit.
EM_a_EM_Ceramic__informace_funkce_rev1.doc
7
Příklady instalací zařízení s EM keramika
8
EM_a_EM_Ceramic__informace_funkce_rev1.doc
Download

zde - HARSOFT