BAREVNÝ KRUH
PŘÍPRAVA BARVÍCÍ SMĚSI
TONAL BASE KEY
9-10
/0
NATURAL
8
YELLOW
/
OW
LL GE
E
YE RAN
O
EIG
RM
WA
7
YE
L
GR LOW
EE /
N
GOLD
B
G
/3
WB
RED/
ORANGE
6
WARM RED
OR
AN
N
EE
GR
GE
CO
PP
ER
/03
ASH
/1
MATT
/2
GOLD
/3
RED
/4
MAHOGANY
/5
VIOLET
/6
BROWN
/7
PEARL
/8
1:1.5
C
/34
NB
/07
RO
NN
N
/43
ULTRA TONERY
1:2
1:1.5
BLUE/
GREEN
/00
/0
HIGHLIFT
HLOUBKA 1-10
RB
/47
A
PN
V
AS
H
D
RE
D
RE
/46
P
1
/86
CO
OL
RE
D
®
®
RV
5
Smíchejte 1díl the color XG s 2 díly 40 Volume
CREAM DEVELOPER (poměr 1:2).
Pro velmi silné, odolné vlasy je poměr 1:2,5.
Smíchejte 1díl the color XG s 1,5 dílem
10-40 Volume
CREAM DEVELOPER (poměr 1:1,5).
/1
/80
/6
BL
UE
R
/4
Smíchejte 1díl the color XG s 1,5 dílem
10 Volume
CREAM DEVELOPER (poměr 1:1,5).
®
L
AR
PE
R
VIOED/
LE
T
/
UE
BL LET
VIO
PLATINUM
VIOLET
4
APLIKACE
2
3
RECEPTURY A VYVÍJENÍ
POUŽITÍ
XG Processing
cream
ztmavení, barvení tón
v tónu, popř. minimální
zesvětlení
10 VOLUME (3 %)
URČOVÁNÍ RECEPTUR
1.Určete hloubku tónu přírodního odstínu a procento šedivých /
bílých vlasů.
2. Určete cílovou hloubku, cílový odstín a celkový požadovaný
výsledek
3. Pomocí barevného kruhu určete dominantní pigment výsledného odstínu
4. Vyberte požadovaný odstín barvy; přitom zohledněte, zda
chcete dominantní pigment výsledku zintenzivnit nebo potlačit.
KRYTÍ ŠEDIN
Developer Cream
2-3
®
XDeveloper Cream
3-4
• Pro krytí více než 70 % podílu šedivých / bílých vlasů, buď:
a) přidejte k vybrané receptura až 50 % N, NB nebo NN.
b) použijte odstín, který je o jednu hloubku tmavší než
požadovaný výsledek.
hloubky zesvětlení
PoužÍVÁNÍ CLEAR BOOSTEr
hloubky zesvětlení*
ULTRA
TONER
pouze barvení
Naneste barvu na suché vlasy, přibližně 1,5 cm od
pokožky hlavy až k místu, kde konečky vykazují
pokožky hlavy až k místu, kde konečky vykazují
známky poškození nebo pórozity.
známky poškození nebo pórozity.
Nechte 10 minut působit.
Nechte 10 - 15 minut působit.
Naneste barvu od kořínků
Naneste barvu od kořínků
až ke konečkům.
40 VOLUME (12 %)
45-55
minut
až ke konečkům.
40 VOLUME (12 %)
45-55
minut
Nechte dalších15-35 minut působit v závislosti
5-15
minut
OPAKOVANÁ APLIKACE
Developer Cream
4
HIGHLIFT
Naneste barvu na suché vlasy, přibližně 1,5 cm od
• Uvedené časy působení jsou
pouze orientační, mohou být dle
potřeby i prodlouženy, obzvláště
je-li požadovaným výsledkem extra zesvětlení, krytí nebo intenzita
barvy.
• Pro předvídatelné, rovnoměrné
výsledky
doporučujeme
vyvíjet barvy za pokojové teploty.
Použijete-li teplo, snižuje se doba
působení přibližně o 50 %.
• Při míchání barev s úmyslem
docílit odstínu, který není v nabídce
(např. 7WB), míchejte vždy 2 díly
světlejšího odstínu s jedním dílem
tmavšího.
45
minut
30 VOLUME (9 %)
hloubky zesvětlení
®
• Paul Mitchell the color XG je navržena tak, aby dokonale kryla
i 100 % šedivých / bílých vlasů.
Rozdělte vlasy do 4 kvadrantů.
35
minut
20 VOLUME (6 %)
hloubky zesvětlení nebo
optimální krytí šedin
PERMANENTNÍ
25
minut
Developer Cream
1-2
Rozdělte vlasy do 4 kvadrantů.
DOBA PŮSOBENÍ
POZNÁMKY:
PRVNÍ APLIKACE HIGHLIFT
PRVNÍ APLIKACE
Developer Cream
Příklad: Pro dosažení 7WB (7/03)
smíchejte 60 ml/g 8WB (8/03) + 30
ml/g 6WB (6/03).
Nechte 45 - 55 minut působit.
na zvoleném CREAM DEVELOPER
• Před smytím barvu na konturách
naemulgujte, aby jste zabránili
tvorbě skvrn před kontaktem s vodou.
U hloubek 1-10 lze přidáním až 50 % Clear Booster k barvicí směsi
docílit posílení zesvětlovacího účinku až o 1 dodatečnou hloubku.
Příklad: 30 ml Clear Booster + 30 ml 8G (8/3) + 90 ml Cream Developer. Pokud je do receptury přidán Clear Booster, může být krytí šedin
ve výsledku transparentnější.
10 VOLUME (3 %)
Developer Cream, po 5 minutách
zkontrolujte vyvíjení barvy
* Optimálního zesvětlení se dociluje od hloubky tónu 6 výše.
PoužÍVÁNÍ INTENZIFIKÁTORŮ
HLOUBKA
Před přidáním CREAM DEVELOPER:
• Jako obecné pravidlo můžete používat na každých 30 ml/30 g cílové barvy množství intenzifikátoru uvedené v tabulce vpravo. Čím světlejší odstín, tím méně intezifikátoru je potřeba.
• Pro velmi výrazné a syté výsledky přidejte k receptuře až 30 % pro intenzivní neutralizaci
a až 50 % pro intenzivní posílení tonality výsledku.
• Intezifikátory Paul Mitchell the color XG neovlivňují dobu působení.
®
®
N
NN
PŘÍRODNÍ
ODSTÍN
/0
ULTRA
TONER
RECEPTURA
+
SHADE
+ INTENHLOUBKA
INTENzIFIKÁTOR
SIFIER
RECEPTURA
SHADE ++
INTENSIFIER
INTENzIFIKÁTOR
12
30 ml/g + 1 ml/g
nedoporučeno k neutralizaci
6
30 ml/g + 5 ml/g
10
30 ml/g + 1 ml/g
5
30 ml/g + 6 ml/g
9
30 ml/g + 2 ml/g
4
30 ml/g + 7 ml/g
8
30 ml/g + 3 ml/g
3
30 ml/g + 8 ml/g
7
30 ml/g + 4 ml/g
1-2
30 ml/g + 9 ml/g
NB
G
WB
C
PŘÍRODNÍ
PŘÍRODNÍ
PŘÍRODNÍ
HNĚDÁ
ZLATÁ
TEPLÁ BÉŽOVÁ
MĚDĚNÁ
/00
/07
/3
/03
/34
OPAKOVANÁ APLIKACE
Naneste vybranou recepturu na odrosty suchých
vlasů a nechte působit v závislosti na vybraném
vyvíječi.
Naneste vybranou recepturu na odrosty suchých
vlasů a nechte působit 45-55 minut.
Je-li to žádoucí, oživte délky a konce aplikací
stejné receptury s dobou působení 10-15 minut,
nebo použijte vhodnou recepturu shines XG™ .
Je-li to žádoucí, oživte délky a konce aplikací
stejné receptury s dobou působení 10-15 minut,
nebo použijte vhodnou recepturu shines XG™ .
R
RB
RO
ČERVENÁ
ČERVENO-HNĚDÁ
/43
/4
/47
ČERVENO-ORANŽOVÁ
V
P
RV
FIALOVÁ
PLATINOVÁ
/46
/6
/86
ČERVENO-FIALOVÁ
UTN
UTN/0
A
PN
POPELAVÁ
/80
/1
PŘÍRODNÍ PERLEŤOVÁ
UTPN
/80
UTA
UTA/1
HLP
/86
HLPN
/80
HLA
12/1
10P
/86
10PN
10/8
10A
10/1
9PN
9/80
9A
9/1
8PN
8/80
8A
8/1
7PN
7/80
7A
7/1
6PN
6/80
6A
6/1
UTV
/6
HIGHLIFT
HLN
12/0
10
Nejsvětlější blond
10N
10/0
10NB
10/07
10G
10/3
9
Velmi světlá blond
9N
9/0
9NN
9/00
9NB
9/07
9G
9/3
8N
8/0
8NN
8/00
8NB
8/07
8G
8/3
7N
7/0
7NN
7/00
7NB
7/07
7G
7/3
6N
6/0
6NN
6/00
6NB
6/07
6G
6/3
5N
5/0
5NN
5/00
5NB
5/07
5G
5/3
4N
4/0
4NN
4/00
8
Světlá blond
8C
8/34
8WB
8/03
7
Střední blond
7C
7/34
7RO
7/43
7R
7/4
7RB
7/47
7RV
7/46
6C
6/34
6RO
6/43
6R
6/4
6RB
6/47
6RV
6/46
5RO
5/43
5R
5/4
5RB
5/47
5RV
5/46
4RB
4/47
4RV
4/46
6
Tmavá blond
6WB
6/03
6V
6/6
5
Světlá hnědá
5A
5/1
4
Střední hnědá
4C
4/34
4G
4/3
3
Tmavá hnědá
3N
3/0
2
Nejtmavší hnědá
1
Černá
1N
1/0
CLEAR BOOSTER
INTENZIFIKÁTORY
0/33 ZLATÁ
0/34 ORANŽOVÁ
0/44 ČERVENÁ
0/22 ZELENÁ
0/88 MODRÁ
0/66 FIALOVÁ
INTEZIVNÍ ŽLUTÁ/ZLATÁ
INTEZIVNÍ ORANŽOVÁ
INTEZIVNÍ ČERVENÁ
INTEZIVNÍ ZELENÁ
INTEZIVNÍ MODRÁ
INTEZIVNÍ FIALOVÁ
* Všechny odstíny byly barveny na bílé vlasy.
4V
4/6
4A
4/1
Odstíny našich demi-permanentních barev shines XG jsou perfektně sladěny s odstíny permanentních barev the color XG . Díky tomu je snadné převádět zákazníky z demi-permanentní na barvu permanentní nebo oživovat délky a konce.
Výkon. Čistě aPure
jednoduše.
Performance.
and Simple.
®
®
Jednoduše DOKONALE sladěný systém
NOVÉ permanentní barvY BUDoUCNOSTI
PAUL MITCHELL® the color XG byly vyvinuty právě pro potřeby progresivních, profesionálních stylistů. Tyto permanentní barvy kombinují
nekompromisní výkon a dokonalou spolehlivost do jednoho, jednoduše
použitelného systému, se kterým vždy docílíte zamýšlený výsledek.
®
PAUL MITCHELL® the color XG je vydatná, permanentí, krémová barva
disponující pečlivě vybranou paletou 78 vzájemně mísitelných odstínů,
výkonem, kterému můžete důvěřovat a spolehlivostí, o které jste snili.
®
Zapoměňte na hádanky - výsledek, který si vysníte, je výsledek, který
docílíte. Vždy předvídatelný, vždy krásný.
™
PŘÍPRAVA
Shampoo Two nebo
Shampoo Three a
Super-Charged Moisturizer nebo
Awapuhi Moisture Mist®
®
®
normální / suché
®
Shampoo Three a
KeraTriplex Treatment,
Hair Repair Treatment nebo Super
Strong Treatment
®
chemicky ošetřené /
poškozené
®
®
®
NÁSLEDNÁ PÉČE
®
normální / suché
NÁVOD PRO ZPĚTNOU PIGMENTACI
Při ztmavování zesvětlovaných nebo poškozených vlasů o více než 2 hloubky doporučujeme postupovat
metodou zpětné pigmentace. Než se zpětnou pigmentací začnete, přečtěte si oddíl PŘÍPRAVA pro určení
vhodných pečujících prduktů pro chemicky ošetřené nebo poškozené vlasy.
1. Určete cílovou hloubku.
2. Vyberte z tabulky odpovídající recepturu pro zpětnou pigmentaci.
3. Naneste tuto receturu na zesvětlenou část vlasů, nikoliv ale na odrosty.
4. Nechte 15 minut působit.
5. Odstraňte přebytečnou barvu vlhkým ručníkem nebo jen opláchněte teplou vodou - NEPOUŽÍVEJTE
ŠAMPON!
6. Pečlivě vysušte ručníkem.
7. Smíchejte cílovou recepturu (za použití N, NB nebo WB a požadovaného odstínu) s 5 Volume
(1.5 %) CREAM DEVELOPER.
8. Naneste směs na vlasy.
9. Doba vyvíjení je 20 - 30 minut; vývoj pravidelně kontrolujte.
RECEPTURY PRO ZPĚTNOU PIGMENTACI
Color Protect Post Color Shampoo a
Keratin Intensive Treatment nebo
Color Protect Daily Conditioner
®
Smíchejte 1:1.5 – 30 ml/g receptury pro zpětnou pigmentaci a 45 ml/g 5 Volume (1.5 %) CREAM DEVELOPER
®
Color Protect Post Color Shampoo a
Keratin Intensive Treatment ,
Color Protect Daily Conditioner
nebo Super Strong Treatment
®
chemicky ošetřené /
poškozené
®
®
®
HLOUBKA RECEPTURA
7
8
9
6
25 ml/g 9G (9/3) + 5 ml/g Orange (0/34) Intezifikátor + 45 ml/g 5 Volume CREAM DEVELOPER
25 ml/g 8G (8/3) + 5 ml/g Orange (0/34) Intezifikátor + 45 ml/g 5 Volume CREAM DEVELOPER
25 ml/g 7G (7/3) + 5 ml/g Orange (0/34) Intezifikátor + 45 ml/g 5 Volume CREAM DEVELOPER
25 ml/g 6G (6/3) + 5 ml/g Orange (0/34) Intezifikátor + 45 ml/g 5 Volume CREAM DEVELOPER
5 a 425 ml/g 6C (6/34) + 5 ml/g Orange (0/34) Intezifikátor + 45 ml/g 5 Volume CREAM DEVELOPER
3 a 225 ml/g 4C (4/34) + 5 ml/g Orange (0/34) Intensivierer + 45 ml/g 5 Volume CREAM DEVELOPER
COLOR BALANCINg
MIKRO-MOLEKULARNÍ
TECHNOLOGIE
• Syté červené odstíny.
barvu a jasnou předvídatelnost odstínu.
kutikuly.
• Nepřekonatelné krytí šedin.
•Umožňuje maximální penetraci pigmentů, trvanlivější
• Vyžaduje nižší obsah amoniaku pro otevření
78 Brilantních odstínů
DYESMART™ System
Báze z včelího vosku s ochranným
systémem PureXG
•Jednoduché míchání a aplikace; včelí vosk, bavlníkový olej a
1:1:1
IDEÁLNÍ PŘÍPRAVA PŘI:
• Zmírňování intenzity příliš zbarvených vlasů.
• Výrazné změna tónu.
rýžové mléko zanechávájí vlasy zdravé a plné lesku.
APLIKACE:
•Smíchejte stejné díly Shampoo One® , 10 Volume CREAM DEVELOPERm a dual-purpose lightener nebo SynchroLift®.
• Naneste na mokré vlasy, emulgujete, dokud nezaznamenáte první náznaky změny barvy.
• Nechejte působit přibližně 5-10 minut. Důkladně opláchněte a použijte Color Protect® Post Color Shampoo.
nebo
• Vyjímečná řada HIGHLIFT.
™
Download

The Color XG - Paul Mitchell