PhDr. Antonín Kudláč, Ph.D.
BIBLIOGRAFIE
Původní knižní monografie
1. Kudláč, Antonín. Příběh(y) Volné myšlenky. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 807106-673-7. 190 s.
2. Kudláč, Antonín. Literatura přes palubu. Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2010. ISBN 80-7106673-7. 211 s.
Spoluautorství vědeckých monografií
1. Kudláč, Antonín – Studený, Jiří. Pop & brak. Populární literatura v kontextu proměn literární kultury.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014. ISBN 978-80-7395-725-4. 108 s.
Studie v odborných časopisech a sbornících vědeckých prací (výběr)
1. Kudláč, Antonín. „Boje a polemiky Katolické moderny“. In Musil, R. – Filip, A. (eds.). Zajatci hvězd a
snů. Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907).“ Praha : Argo, 2000, s. 104-127.
2. Kudláč, Antonín. „Zdeněk Kalista a Volná myšlenka (Poznámky k historikově duchovnímu vývoji).“
In Navrátil, I. (ed.). Zdeněk Kalista a kulturní historie. Semily : Státní okresní archiv Semily, 2000, s.
43-48.
3. Kudláč, Antonín. „’Hukot vně korbele…’ Stolní společnost jako komunikační prostředí (na příkladu
Akademie flekovské).“ In Bláhová, K. (ed.). Komunikace a izolace v české kultuře 19. století. Praha :
Koniasch Latin Press, 2002, s. 234-246.
4. Kudláč, Antonín. „Staronoví hledači absolutna. Některé duchovní alternativy na sklonku 19. století.“
In Hojda, Z. – Prahl, R. (eds.). Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století.
Praha : Koniasch Latin Press, 2003, s. 97-106.
5. Kudláč, Antonín. „’Tajemno, hrůzno, mužno, pitoreskno i směšno…’ Pokus o obnovení Rodokapsu
na sklonku 20. století.“ In Jareš, M. – Janáček, P. – Šámal, P. (eds.). Povídka, román a periodický tisk
v 19. a 20. století. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, s. 213-225.
6. Kudláč, Antonín. „Soustružník versus soukromé očko aneb Jaroslav Velinský a drsná škola.“
Slovenská literatúra 5-6/2009, s. 451-459.
7. Kudláč, Antonín. „Čechy hrůzné – existují vůbec? Několik poznámek k situaci českého literárního
hororu po roce 1989.“ In Taranenková, I. – Jareš, M. (eds.). Strach a hrôza. Podoby hororového
žánru. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2011, s. 69-74.
8. Kudláč, Antonín. „Vědcové a fantasti. K historicko-teoretické reflexi české populární fantastiky po
roce 1989.“ In Taranenková, I. – Jareš, M. (eds.). Bude, jako nebolo. Podoby utopického žánru.
Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2012,
s. 99-108.
Umělecké práce
1. Kudělka, Albert [Kudláč, Antonín – Andělová, Petra]. Smrt & potěšení. Praha : Epocha, 2008. ISBN
978-80-87027-90-5. 216 s.
2. Friedrich, Martin [Kudláč, Antonín]. Mrtví & neklidní. Praha : Epocha, 2011. ISBN 978-80-7425-0583. 224 s.
3. Friedrich, Martin [Kudláč, Antonín] – Mičanová, Daniela. „Kočky a žáby, kam se podíváš“. Pevnost,
2013, roč. 12, č. 1-2, s. 77-89.
4. Friedrich, Martin [Kudláč, Antonín]. „Lvi pod palbou“. Pevnost, 2013, roč. 12, č. 4, s. 36-43.
Recenze (výběr za posledních 5 let)
1. Kudláč, Antonín. „Hrůzy stockholmského předměstí“. Romboid, 2010, roč. 45, č. 8, s. 91-93.
2. Kudláč, Antonín. „Martin C. Putna. Česká katolická literatura 1918-1945“. Dějiny a současnost,
2011, roč. 33, č. 2, s. 44.
3. Kudláč, Antonín. „Mezi regály nahoru a dolů“. Čtenář, 2011, roč. 63, č. 1, s. 31-32.
4. Kudláč, Antonín. „Třetí modus alternativních dějin“. PLŽ, 2012, roč. 11, č. 3, s. 24-25.
5. Kudláč, Antonín. „Putnův Havel“. TAHY, 2012, roč. 6, č. 8-9, s. 82-85.
6. Kudláč, Antonín. „Pivo, alchymie, literatura“. Česká literatura, 2013, roč. 61, č. 4, s. 640-641.
7. Kudláč, Antonín. „Výboje veselé vědy“. TAHY, 2013, roč. 7, č. 11-12, s. 64-67.
8. Kudláč, Antonín. „Populární kultura jako vše kolem nás?“ Culturologia / The Journal of Culture,
2014, roč. 2, č. 2., s. 66-67.
9. Kudláč, Antonín. „Dvě cesty k Ladislavu Fuksovi“. Tvar, 2014, roč. 25, č. 10, s. 26.
Edice
1. Kudláč, Antonín (ed.). 2004: Český horor. Praha : Mladá fronta, 2003. ISBN 80-204-1075-9. 296 s.
2. Kudláč, Antonín (ed.). Punk Fiction. Praha : Mladá fronta, 2004. ISBN 80-204-1158-5. 400 s.
3. Kudláč, Antonín – Němec, Tomáš (eds.). Orbitální šerloci. Praha : Mladá fronta, 2006. ISBN 80204-1488-6. 424 s.
4. Kudláč, Antonín – Jireš, Ondřej (eds.). Pod kočičími hlavami. Praha : Triton, 2007. ISBN 978-807254-959-7. 461 s.
5. Kudláč, Antonín (ed.). Cáry rubáše. Praha : Epocha, 2012. ISBN 978-80-7425-161-0. 224 s.
Články v populárně naučných a kulturních časopisech a v denním tisku (výběr za posledních 5
let)
1. Kudláč, Antonín. „‘Před ním leží mocná sfinga…‘ Čeští dekadenti a okultismus“. Dějiny a
současnost, 2011, roč. 33, č. 2, s. 41-43.
2. Kudláč, Antonín. „Drsný chlapík z Pragokovu. Ozvuky americké detektivky v díle Jaroslava
Velinského“. Dějiny a současnost, 2011, roč. 33, č. 12, s. 40-43.
3. Kudláč, Antonín. „Z poliček zábavy“. TAHY, 2011, roč. 5, č. 7-8, s. 135-143.
4. Kudláč, Antonín. „Zábava přísným okem viděná“. Partonyma, 2013, roč. 2, č. 7-8, s. 7-8.
Download

BIBLIOGRAFIE