Představujeme nové členy
YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o.
Plazy 128
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 724 616 263
E-mail: [email protected]
http://www.yapp.com
Rybník 242
560 02 Česká Třebová
Tel.: 465 533 397
E-mail: [email protected]
http://www.solea.cz
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Generální ředitel:
Production Manager:
2010
45
Cui LongFeng
Pavel Lála, DiS
Výrobní program:
plastové palivové nádrže
pro automobilový průmysl
Rok založení:
Počet zaměstnanců:
Předseda představenstva:
2000
94
Leoš Jiřele
Výrobní program:
vstřikování termoplastů, nástrojárna,
montáže, kovovýroba, sorting, potisk
ZAS 3/2013, ročník XXIV
Světový autoprůmysl
Český automobilový průmysl v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pohled na východ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Naši jubilanti
Seco GROUP a.s. si připomíná 125 let od svého založení . . . . . . . . . . . . . 5
TRW Automotive Czech Jablonec nad Nisou
– 60 let výroby automobilových brzd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Z činnosti AutoSAP
129. zasedání představenstva AutoSAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81. zasedání rady ředitelů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zástupci BESIP, SDA a AutoSAP podepsali memorandum o spolupráci . . .
„PODNIK ROKU 2012“ v českém automobilovém průmyslu . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
Naše inovace
Nové logistické centrum ŠKODA zásobuje výrobu v Mladé Boleslavi . . . . . . 9
Vývojová zkušebna Swell nově využívá fotogrammetrii. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Škoda představila omlazený Superb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Informace
Tuzemské prodeje vozů z TPCA vzrostly o třetinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ČZ a.s. podpořila studentskou soutěž konstruktérů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ÚAMK otevřel dialog mezi veřejností a motocyklisty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
První veřejná CNG plnicí stanice na Písecku je z Motoru Jikov . . . . . . . . . . . 13
ŠKODA Rapid Xin Rui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zapalovací svíčky BRISK na skandinávském trhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
TATRA s novým majitelem na veletrhu BAUMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hostitelský ÚAMK je partnerem projektů zachraňujících životy . . . . . . . . . . 16
Evropská unie a my
Komise chce usnadnit život malým a středním podnikům,
zjednoduší proto legislativu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Pravomoci Evropské unie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
ČR podepsala historickou dohodu o vzniku patentu EU . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Právní servis
Správné nastavení obchodního vztahu a vymáhání pohledávek . . . . . . . . . . 18
Změna exekutorského řádu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Zahájení insolvenčního řízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Informační bulletin technologické platformy TP VUM
Na tiskové konferenci jsme veřejnosti představili vizi
českého autoprůmyslu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Workshop v Brně 4. 4. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Obálka Představujeme naše členy
YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
SOLEA CZ výrobní družstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Z podnikového tisku
Z podnikového tisku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uzávěrka čísla 20. dubna 2013. Přetisknout materiály lze jen s udáním pramene.
Název:
Vydává:
Šéfredaktor:
Adresa redakce:
Spojení:
obsah
Zpravodaj automobilového sdružení
Sdružení automobilového průmyslu
Ing. Jiří Kyncl
Opletalova 55, 110 00 Praha 1
tel.: 221 602 985, fax: 224 239 690
E-mail:
Internet:
Grafická úprava:
Tisk:
Registrováno:
Vážení čtenáři
jistě jste zaregistrovali, že toto číslo
Zpravodaje má opět vylepšenou grafiku.
Předchozí číslo bylo poprvé v historii tohoto časopisu celobarevné, ale ještě jsme
nebyli úplně spokojeni. Slibujeme, že se
estetická podoba ZAS postupně vykrystalizuje a bude nejen důstojně odrážet význam Sdružení automobilového průmyslu,
ale že se vám bude časopis prostě líbit
a budete ho rádi číst.
Jako obvykle ve 3. čísle přinášíme výsledky automobilového průmyslu za uplynulý rok a vyhlášení Podniků roku. Jednoznačně z nich vyplývá, že český automobilový průmysl si v roce 2012 vedl nad
očekávání dobře a pokračoval v překonávání recese předchozích let. V současnosti
již bohužel nejsou výhledy tak optimistické, ale věřme, že ve druhé polovině roku
2013 se situace zlepší.
Ing. Jiří Kyncl
předseda redakční rady
Oprava
Šotek znovu udeřil v minulém čísle
ZAS. U článku o nové Octavii Combi představené v Ženevě není fotografie „oktávky“,
ale vozu Superb Combi před faceliftem.
Děkujeme za upozornění a společnosti
Škoda Auto se omlouváme!
Ing. Jiří Kyncl
předseda redakční rady
[email protected]
http://www.autosap.cz
Propagační Atelier, Mazancova 3055, 143 00 Praha 4
BETIS s.r.o., Praha – Běchovice
ÚVTEI 90 001
ZAS 3/2013 / 1
Světový autoprůmysl
Český automobilový průmysl v roce 2012
Souhrnné výsledky českého automobilového průmyslu v roce 2012 byly nad očekávání dobré. Byly odrazem
ekonomického oživení po recesi v letech 2008 – 2010. Teprve koncem roku 2012 se začala na trzích projevovat
opatrnost v souvislosti s nejistým ekonomickým výhledem na rok 2013. Počet osobních a lehkých užitkových
automobilů vyrobených na území ČR opět překročil 1,1 miliónu. Produkce těchto automobilů tak zůstává jedním
z nejdůležitějším odvětví české ekonomiky.
Osobních a z nich odvozených lehkých užitkových automobilů bylo vyrobeno 1 174 267 ks, což představuje
mírný pokles produkce o 1,73 % oproti roku 2011. Jedná se o první pokles produkce od roku 2003. Přesto jde
o druhou historicky nejvyšší výrobu osobních automobilů v ČR. V porovnání s rokem 2010 byla výroba v roce 2012
vyšší o 9,51 % a proti roku 2003 se výroba osobních aut v ČR zvýšila více než 1,6x.
Vývoj v jednotlivých tuzemských automobilkách byl v uplynulém roce rozdílný, což se projevilo i na změně jejich
podílu na produkci osobních automobilů. Podíl společnosti Škoda Auto na celkové výrobě osobních automobilů
v ČR dosáhl v roce 2012 hodnoty 55,9 % (téměř stejný jako v roce 2011), podíl HMMC Nošovice činil 25,8 %
(o 4,8 procentního bodu více než v roce 2011) a v TPCA Czech se tento podíl snížil na 18,3 % (o 4,4 procentního
bodu méně).
U nákladních vozidel došlo k nárůstu výroby o 15,1 % na 1 499 ks. Autobusů bylo vyrobeno 3 229 ks (meziroční
pokles o 9,3 %). Jedná se přesto o třetí nejvyšší produkci v historii ČR. K vysokému nárůstu došlo u výroby motocyklů. Firma JAWA Moto zvýšila produkci na celkem 2 319 strojů, což je o 100,8 % více než v roce 2011.
Rovněž u velkých přípojných vozidel kategorie O3 a O4 došlo již druhým rokem k růstu výroby téměř
o 40 %. Dva rozhodující výrobci (PANAV a SCHWARZMÜLLER) v roce 2012 vyrobili 1 505 velkých přívěsů a návěsů. Přípojných vozidel kategorie O1 a O2 (firma AGADOS) bylo vyrobeno 17 971 ks, což je o 728 přívěsů méně než
v roce 2011 (pokles produkce o 3,89 %).
Výroba motorových vozidel v České republice (ks/rok)
Rok
2008
2009
934 046
976 435
1 069 518
1 191 968
1 171 774
Lehké užitkové vozy N1
6 288
2 650
2 745
3 013
2 493
Nákladní vozy N2 a N3
2 737
1 091
1 410
1 302
1 499
Autobusy M2 a M3
3 496
3 067
2 711
3 562
3 229
Motocykly a mopedy L
1 561
749
782
1 155
2 319
Kategorie vozidel
Osobní automobily M1
2010
2011
2012
Souhrnné tržby členských firem AutoSAP v roce 2012 dosáhly 720,9 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 došlo
k nárůstu o 6,0 %. Podíl objemu výroby firem AutoSAP v roce 2012 představoval 19,8 % celkových tržeb z průmyslové výroby ČR, zatímco v roce 2011 to bylo 18,9 %. Obdobně stoupal export. Vývoz je pro náš autoprůmysl
klíčový, protože exportuje přes 80 % své produkce, z toho 83 % do zemí EU. V roce 2011 činil export firem AutoSAP
548,2 mld. Kč. V loňském roce došlo k 8,5% nárůstu na 595,0 mld. Kč. To znamená, že se naše firmy podílely na
souhrnném exportu ČR 19,4 %.
Na celkových tržbách autoprůmyslu 720,9 mld. Kč
v roce 2012 se finální výrobci podíleli 379,2 mld. Kč
(52,5 %), dodavatelé 330,5 mld. Kč (45,9 %)
a ostatní firmy 11,2 mld. Kč (1,6 %). Podíl finálních
výrobců na loňském exportu ve výši 595,0 mld. Kč
činil 351,0 mld. Kč (59,0 %), podíl dodavatelů
239,8 mld. Kč (40,3 %) a podíl ostatních firem
4,2 mld. Kč (0,7 %).
Počet pracovníků ve firmách AutoSAP činil
110 000 osob, tedy stejně jako v roce 2011. Průměrná mzda ve firmách AutoSAP za rok 2012 dosáhla
ZAS 3/2013 / 2
světový
autoprůmysl
hodnoty 30 385 Kč, což je o 1 139 Kč (o 3,9 %) více než průměrná mzda vykázaná za rok
2011.
V roce 2012 AutoSAP nově definoval své poslání, vizi, strategii a hlavní směry
činnosti. Z nich vyplynulo, že za své hlavní priority považuje vzdělávání v technických
oborech a podporu výzkumu a vývoje. V roce 2012 byl zapojen intenzivně do několika
projektů zaměřených na podporu vzdělávání v technických oborech (Auta nás baví,
IQ Industry), na rozvoj lidských zdrojů (AutoAdapt) a na technické projekty v oblasti
budoucího vývoje silničních vozidel (Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou
mobilitu“, Česká technologická platforma Strojírenství, Národní technologická platforma NGV) aj.
V současné době je do činnosti AutoSAP zapojeno 148 firem a organizací.
Sdružení je členským subjektem Svazu průmyslu a dopravy ČR, složkou Hospodářské
komory ČR a členem řady dalších organizací. V zahraničí prosazuje zájmy členské základny v mezinárodních a evropských organizacích jako je OICA, ACEA, ACEM, ODETTE
a dalších.
Pohled na východ
AvtoVAZ: oživení projektu Oka
Prezident Volžského automobilového
závodu Komarov v rámci interview pro
VAZ-TV hovořil o plánech na oživení
projektu Oka, mini-automobilu vyráběného kdysi v závodech Nabrežny Čelny
a Serpuchov, který z místního trhu zmizel
cca před sedmi lety. S ohledem na to, že
od konce roku 2012 je AvtoVAZ kontrolován aliancí Renault/Nissan, bude projekt
mini automobilu realizován v těsné součinnosti všech partnerů a vyráběn s velkou pravděpodobností nejen v Togliatti,
ale i v Číně, Indii a latinskoamerických
zemích.
Rusko: takřka polovina nově prodaných
automobilů má automatickou
převodovku
Před pěti lety měl z nově prodaných
osobních automobilů na ruském trhu
automatickou převodovku každý čtvrtý.
Předloni stoupl tento podíl na 37,5 %
a loni dokonce na 45 %. Do 2 až 3 let
by podle analytiků agentury AVTOSTAT
měl podíl těchto automobilů překročit
hranici 50 %. Tento trend souvisí podle ředitele citované agentury Celikova
s rostoucím podílem řidiček a s tím,
že v případě, kdy si řidič jako první vůz
koupí „automat“, chce při nákupu dalších opět jen vůz s automatickou převodovkou. Z 2,935 mil. nových automobilů
světový
autoprůmysl
koupených v roce 2012 jich bylo podle
AVTOSTATu s automatickou převodovkou 1,231 mil. jednotek.
PricewaterhouseCoopers (PwC):
Rusové utratili v roce 2012 za nové
automobily více než 70 mld. dolarů
Loni vzrostly prodeje nových automobilů v Rusku meziročně o 11 %. Ve
finančním vyjádření to bylo více o 21 %
(71 mld. dolarů). Za nákup ruských značek vydali 6,7 mld. dolarů (v meziročním srovnání -3 %). Podíl prodaných
vozů lokálně vyráběných zahraničních
značek stoupl v roce 2012 o 32 % na
31,2 mld. dolarů. Na dovezené zahraniční
automobily připadl zbytek (33,1 mld. dolarů, meziročně +17 %).
PwC: ruský trh nových osobních vozů
v roce 2013 a prognóza jeho vývoje
do roku 2025
Na konferenci o budoucnosti ruského automobilového trhu zástupce
konzultační společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC) zveřejnil odhad jeho
vývoje v roce 2013. Očekává prodej
2,9 mil. nových osobních automobilů.
Prodej ruských producentů zůstane i letos na úrovni 580 000 vozů. Naopak
prodeje v Rusku vyrobených vozů zahraničních značek stoupnou meziročně
o 9 % na 1,33 mil. jednotek. Dovoz no-
vých automobilů stoupne oproti roku
2012 o 3 % na cca 990 000 jednotek. Do
roku 2025 by mělo dojít (po cca 10 letech
mírného meziročního růstu) k zastavení
vzestupu ruského automobilového trhu
a jeho stabilizaci.
Bogdan hledá strategického investora
Prezident ukrajinské korporace Bogdan, pan Svinarčuk potvrdil jednání s potenciálními zahraničními partnery z Evropy a z Číny na téma majetkové účasti
v závodě ve městě Čerkassy. Výchozí
situace je z pohledu ukrajinské společnosti o to těžší, že je vázána velkou
úvěrovou zátěží. Výstavba závodu Čerkassy v roce 2008 stála 330 mil. dolarů.
V důsledku současné krize navíc Bogdan
již přišel o jednu svou výrobní kapacitu,
konkrétně o závod na výrobu autobusů
Čerkassy, ve kterém firma produkovala
modely A092 a A093.
IžAvto: miliardy na modernizaci
technologického zařízení
Generální ředitel IžAvto Aleksejev
potvrdil, že od roku 2014 budou v Iževsku
vyráběny čtyři nové modely osobních vozů
- Lada Granta a tři zatím nespecifikované
vozy aliančních partnerů Renault/Nissan.
Bude třeba modernizovat stávající technologické zařízení za 5,4 mld. rublů (cca
133,6 mil. EUR).
ZAS 3/2013 / 3
Světový autoprůmysl
Polsko: spotřební daň na plyn pro
automobily
Do roku 2007 platila v Polsku na CNG
nulová spotřební daň. Poté ministerstvo
financí plánovalo zavedení daně ve výši
695 PLN (cca 170 EUR), tedy ve stejné
výši jako pro LPG. To vyvolalo vlnu protestů. Proto se vláda rozhodla vrátit v případě
CNG na pět let k nulové spotřební dani.
1. listopadu 2013 však toto „ochranné
období“ končí a vláda musí připravit odpovídající návrhy v souladu s doporučením
Evropské komise. Ke konci roku 2012
bylo v Polsku evidováno 1700 dopravních
prostředků spalujících CNG. Většinou šlo
o autobusy, „fleetové“ vozy a vozy taxi.
Čerpacích stanic umožňujících tankování
CNG je v Polsku 28.
Výrazný růst zájmu o dieselové osobní
vozy v Ruské federaci
Přestože se v roce 2012 podílely
osobní vozy s dieselovým motorem na
celkovém automobilovém trhu Ruské
federace jen 6,04 %, bylo to výrazně
více než např. v roce 2006 (2,06 %).
Dominovaly především vozy SUV
(78 %) a pick-upy (9 %). Na „klasické“
osobní automobily připadlo zbývajících
cca 13 %. Příčinou tohoto nízkého podílu dieselů oproti jiným evropským zemím
(např. v Německu jim loni patřilo 47 %,
tj. o 5,3 % více než v roce 2011) je podle
analýzy agentury AVTOSTAT především
absence důvěry zákazníků ke kvalitě
místních dieselových paliv, vysoká pořizovací cena osobních vozů s dieselovým motorem a jejich finančně náročná
údržba.
Volkswagen za 7000 EUR
Kolem 3 mil. jen v Číně ročně prodaných nízkonákladových osobních vozů je
obchodně zajímavých pro každého automobilového výrobce. Proto nepřekvapuje
vyjádření předsedy představenstva VW
Winterkorna, podle kterého již vývoj
takového vozu VW probíhá. Platforma,
pohonné jednotky a design budou mít
svůj původ v Německu. Konečné dopracování modelu za cenu do 7000 EUR
připadne na kolegy v Číně. Tento přístup
je pak podle mínění odborníků jediným
možným řešením, jak zachovat nízkou
ZAS 3/2013 / 4
cenu. Mezi výrobní místa vozu se s určitostí zařadí především Čína. Vyloučena
není ani výroba v Indii. Zahájení produkce je plánováno na rok 2015.
Rusko: park automobilů překročil
hranici 50 miliónů
Státní inspekce pro bezpečnost silničního provozu (GIBDD) Ruské federace informovala, že k 1. 1. 2013 čítal její
automobilový park 50,5 mil. dopravních
prostředků, tj. o 15 mil. (44,2 %) více,
než jaký byl jeho stav v roce 2004. Největší část (38,7 mil. ks; 76,7 %) parku
tvoří osobní automobily. Průměrný roční
přírůstek činil 5,5 %. Největší podíl měly
osobní vozy. Jejich počet vzrostl od roku
o 14,9 mil. ks (+ 62,7%). Jediným druhem dopravních prostředků, jejichž počet
vykazuje klesající trend, jsou motocykly.
Ve sledovaném období klesl z 3,9 na
2,5 mil. jednotek.
Ukrajina: nástup čínských vozů
Čínská automobilka Chery, která své
vozy přivezla před několika lety na ukrajinský automobilový trh jako jedna z prvních, ztrácí svou dominantní pozici na
úkor společnosti Geely. Té se loni podařilo realizovat na Ukrajině 11 380 vozů. To
bylo takřka čtyřikrát více než vozů Chery
(3293 ks, tj. meziroční pokles o 30 %).
První pětku čínských značek doplňují
Great Wall, BYD a Lifan. Jejich prodeje
za první dvojicí výrazně zaostávají (902;
728 resp. 476 ks).
Opel: investice v Maďarsku
Společnost Opel zveřejnila informace
o plánovaných investicích do svého závodu na výrobu motorů v maďarském městě Szentgotthard ve výši 130 mil. EUR.
Díky tomu stoupne jeho roční kapacita
z 500 000 na 600 000 ks. Vyrábět se budou
střední a nízkoobjemové benzinové a dieselové motory. Od roku 1991 investoval
Opel v Maďarsku cca 1,4 mld. EUR.
covníků s cílem navrhnout vnější vzhled
kompletní řady koncepčních automobilů
sedanem počínaje a crossoverem konče.
Svou profesní dráhu zahájil Sarakoglu
v evropské divizi Ford. Podílel se na designu modelů Mondeo a Focus. Posledních
15 let působil u Porsche (918 Spyder,
Boxter a Cayman).
Renault/Nissan: investice do
společného podniku v Indii
Francouzsko-japonská aliance oznámila investice ve výši 320 mil. USD do
nového montážního závodu v Indii. Bude
vyrábět nízkonákladové vozy Datsun a nové, cenově dostupnější modely Renault.
Ve druhé polovině roku 2014 by měl závod
v Čennai dosáhnout roční kapacity až
600 000 automobilů. Pod nově oživenou
značkou Datsun se budou na rozvojových
trzích vyrábět dva modely levných vozů
v ceně kolem cca 5360 USD. Díky nim
doufá na indickém trhu ve zvýšení svého
podílu, který se momentálně pohybuje jen
kolem 1 %.
Hyundai zahájil sériovou výrobu
„vodíkového“ automobilu
Ve svém závodě v Ulsanu zahájila společnost Hyundai sériovou výrobu modelu ix35 Fuel Cell s nulovými emisemi.
K pohonu využívá vodíkové palivové články. Do roku 2015 chce automobilka vyrobit
1000 crossoverů s tímto pohonem. Společnost Hyundai v této souvislosti podepsala
smlouvu s hlavním městem Dánska. Na
jejím základě si Kodaň pořídí na leasing
15 těchto vozů. To souvisí s projektem
Kodaně stát se do roku 2025 městem bez
emisí CO2. Hyundai ix35 Fuel Cell zrychluje
z 0 na 100 km/hod. za 12,5 sekundy, dosahuje nejvyšší rychlosti 160km/hod. a jeho
dojezdová vzdálenost je 588 km. Běžným
spotřebitelům chce Hyundai vůz nabízet
po roce 2015.
Chery získala bývalého designéra
automobilky Porsche
Čínská společnost Chery najala Sarakoglu, bývalého designéra firmy Porsche,
do funkce šéfdesignéra centra Chery
v Šanghaji. Bude řídit kolektiv 30 pra-
světový
autoprůmysl
Naši jubilanti
Seco GROUP a.s. si připomíná 125 let od svého založení
V roce 1888 zahájil podnikatel František Knotek se svými bratry výrobu hospodářských strojů a nářadí
v Jičíně. Ve výrobním sortimentu byly mimo jiné pluhy, secí stroje, plečky, obraceče a pohrabovače, později
i mlátičky. V roce 1891 byl sortiment rozšířen o žací stroje travní a obilní. V roce 1904 byl ve firmě Knotek a spol.
vyroben první samovazač v tehdejším Rakousko-Uhersku.
Kvalitní výrobky se dobře prodávaly na českém trhu i na trzích celého Rakousko-Uherska a carského Ruska. Továrna se s rostoucím zájmem o vyráběné zboží postupně rozšiřovala. Již před koncem 19. století měla
více než 100 zaměstnanců. K podpoře výroby byla v roce 1913 dána do provozu kujná slévárna. I přes omezení
výroby v době hospodářské krize ve 30. letech zaměstnávala továrna 750 zaměstnanců.
Po druhé světové válce byla továrna znárodněna. Stala se součástí skupiny podniků Agrostroj (závod KNOTEX). V roce 1950 byl změněn název na Agrostroj Jičín, národní podnik. Výroba se začala orientovat na stroje
pro sklizeň obilovin, pícnin a okopanin. V roce 1954 byla dokončena rekonstrukce kujné slévárny. V té době
patřila k nejmodernějším v republice.
V roce 1967 byla zahájena výroba vložených válců pro spalovací motory. Postupně byla postavena tavírna
s elektrickými indukčními pecemi, odlévárna a byly instalovány obráběcí linky. Zavedením výroby vložených
válců výrazně stoupla technická úroveň podniku. Výroba dosahovala až 1 milionu vložených válců za rok. Mezi
hlavní odběratele patřil Zetor Brno, Liaz Jablonec nad Nisou, Avia Praha a ZŤS Martin.
V oblasti malé zemědělské mechanizace byla v roce 1969 zahájena licenční výroba firmy Gutbrod – motorový žací stroj MF 70 a stavebnicový stroj TERRA. Licenční výrobky byly postupně nahrazeny výrobky vlastní
konstrukce pod označením VARI systém. Výroba od roku 1986 probíhala v pobočném závodě v Libici nad Cidlinou. V 70. a 80. letech zaznamenal Agrostroj jako podnik s monopolním postavením ve výrobě řepných strojů
a malé zemědělské mechanizace v rámci zemí RVHP mohutný rozvoj. Počet zaměstnanců vzrostl na více než
3 tisíce.
Podnik byl výrazně orientován na trhy RVHP. Změna politického systému v roce 1989 znamenala během
velmi krátké doby ztrátu trhu, který v tu dobu tvořil více jak 90 % odbytu. Toto období bylo pro firmu kritické.
Speciální výrobu vložených válců zachránily v 90. letech dodávky do Škoda Auto Mladá Boleslav. Významným
mezníkem byla privatizace společnosti. Podnik byl zařazen do 2. vlny kuponové privatizace. V roce 1995 byla
privatizace ukončena. Kontrolní balík akcií získala firma SECO, a.s. Turnov. Firma se stala soukromou po
50 letech od znárodnění.
Současný výrobní sortiment byl stabilizován v 90. letech zejména zavedením výroby žacích malotraktorů,
realizací nových tavících pecí současně s přechodem téměř výhradně na výrobu tvárné litiny pro automobilový
průmysl a v oblasti vložených válců
zejména zahájením dodávek pro
významného finského výrobce dieselových motorů SISU Diesel.
Po fúzi několika akciových společností vznikla v roce 2002 nástupnická
společnost Seco GROUP. Po velmi
složitém období nezbytné změny
výrobního sortimentu a orientace na
jiné trhy je společnost stabilizovaná
a stále více se prosazuje na náročných trzích. Současné zaměření spoMotorové díly.
lečnosti se od původního příliš neliší.
Ve slévárenské divizi jsou vyráběny
odlitky a vložené válce do dieselových
motorů. Strojírenská divize je zaměřena na výrobu žacích malotraktorů.
Slévárna se orientuje na odlitky z tvárné litiny s hmotností 0,1 až
3 kg. Dodávány jsou téměř výhradně
do automobilového průmyslu. Odlitky
Vložené válce pro dieselové motory.
naši jubilanti
ZAS 3/2013 / 5
Naši jubilanti
z výroby Seco GROUP a.s. jsou montovány například do motorů osobních vozů BMW a AUDI, nákladních vozů SCANIA a DAF, traktorů
John Deere, CAT a Perkins. Část výroby je určena do kompresorů klimatizace pro osobní vozy a do brzdových systémů pro železnice.
Společnost má vlastní výrobu forem, modelů a nástrojů.
Vložené válce se vyrábějí pro dieselové motory. Velká část produkce je určena pro firmu AGCO POWER, která vyrábí motory pro
nákladní auta, traktory a stavební stroje ve Finsku a Brazílii, a švédského výrobce nákladních vozidel SCANIA. Vložené válce z výroby
Seco GROUP jsou také v motorech traktorů ZETOR.
Strojírenská divize vyrábí žací malotraktory. V tomto oboru je Seco GROUP a.s. největším výrobcem v České republice a významným
dodavatelem na náročné trhy EU. Každoročně se zvyšuje prodej na Nový Zéland a do Austrálie a postupně se otevírá trh Ruska a USA.
V České republice se prodává ročně více než 1000 traktorů.
Kromě uvedených hlavních činností v Jičíně má společnost také středisko v Kosmonosech, které je zaměřeno na dopravu a logistiku,
zejména na rozvoz náhradních dílů pro servisy Škoda Auto Mladá Boleslav.
TRW Automotive Czech Jablonec nad Nisou – 60 let výroby
automobilových brzd
Autobrzdy n.p. bylo jméno, pod kterým tehdejší Československo znalo firmu
vyrábějící brzdy. Podnik měl monopolní
postavení a byl výrobcem brzd nejen pro
osobní, ale i nákladní a užitkové vozy
v Československu.
Devadesátá léta měla klíčový význam
pro jeho další budoucnost. V roce 1992
dochází k vyčlenění a osamostatnění
závodu. Vznikl nový podnik Autobrzdy s.r.o.
Došlo k zásadní restrukturalizaci, omezení neefektivních činností, změně struktury
zaměstnanců, posílení výrobních činností
a vývoje nových výrobků. Vedení firmy také
rozhodlo o vstupu zahraničního partnera
do společnosti k 19. 3. 1993. Ten postupně
převzal kontrolu nad 100 % majetku firmy.
Zároveň došlo ke změně názvu na Lucas
Autobrzdy s.r.o. Druhá polovina devadesátých let už je ve znamení stabilizace. Konec
tohoto období představuje rozsáhlý rozvoj
výroby zejména diskových brzd. Zároveň
jsme se stali nedílnou součástí globálního
světového automobilového průmyslu.
V roce 1998 koncern Lucas Varity získává nové zakázky pro náš podnik a současně rozhoduje od odkoupení zbytkového
podílu od firmy Ateso a.s. Rok 1999 je
rokem, kdy začíná dynamický rozvoj firmy.
Jako první jsme získali nové zakázky od
koncernu Volkswagen a následně pro firmu
Renault. V roce 2000 dochází k více než
zdvojnásobení výroby. Ze 3 milionů diskových brzd se výroba během 4 měsíců zvedá na 6,3 milionů. Tento nárůst pokračoval
i v následujících obdobích až do současné
kapacity přes 11 mil. milionů diskových
ZAS 3/2013 / 6
brzd vyrobených za rok. V té době byl koncern Lucas Varity koupen skupinou TRW
Automotive plc.
Není v současné době evropský automobilový koncern, který by nebyl naším
zákazníkem. Naše dodávky míří i do Asie
či střední a Jižní Ameriky. Vysoká efektivita, kvalita našich výrobků a procesů s nimi
spojených a kvalitní tým pracovníků nám
vytváří nejen dobré podmínky v současné
době, ale i vynikající pozici do budoucna.
Součástí činnosti firmy je i koncernové
technické vývojové centrum, které pracuje
na vývoji brzd nové generace. To potvrzuje nejen skutečnost dobrého hodnocení
našimi zákazníky, ale i ze strany našich
majitelů, kteří věří, že investice do našeho
podniku jsou investicemi, které jim přinesou očekávaný výnos.
Neustálý rozvoj naší firmy přináší stabilitu nejen firmě samotné, ale i jejím zaměstnancům, kteří jsou nejdůležitějším článkem
tohoto podnikání. Naše cesta je cestou
změny lokálního výrobce pro československý automobilový průmysl ve výrobce pro
světové automobilové výrobce. Dnešními
zákazníky jsou koncerny VW včetně Škody Auto a AUDI, Daimler, BMW, GM Opel,
Ford, PSA, Suzuki, KIA a Hyundai. Je to
cesta úspěšně provedené privatizace, provázané s vysokými investicemi zahraničního koncernu do nejmodernějších technologií, cesta od obratu 830 milionů k dnešním
více než 10 miliardám korun ročně.
naši jubilanti
Z činnosti AutoSAP
129. zasedání představenstva AutoSAP
Představenstvo AutoSAP zasedalo 4. dubna 2013 v Brně. Zasedání mělo na pořadu tyto body:
1. Kontrola úkolů
Představenstvo projednalo postup prací na nových stránkách www.autosap.cz, návrh konferencí AutoSAP
pro rok 2014, výsledky ankety o tipech výstav přínosných pro členy AutoSAP, jednání s potenciálními členy
AutoSAP a plnění memoranda uzavřeného s MŽP.
2. Zajištění programu 81. zasedání rady ředitelů
Představenstvo bylo seznámeno s programem 81. zasedání rady ředitelů 4. 4. 2013 v Brně.
3. Organizační záležitosti
V rámci tohoto bodu představenstvo projednalo mj. aktivity AutoSAP v oblasti lobbování, přípravu na jednání
asociací na úrovni V4, nominaci zástupců AutoSAP na Sněm HK ČR a přijalo společnost YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. za nového pozorovatele.
81. zasedání rady ředitelů AutoSAP
Zasedání 81. rady ředitelů se konalo v Brně 4. dubna 2013. Rada ředitelů na tomto zasedání:
1. Projednala a schválila:
■ výsledky hospodaření za rok 2012,
■ změnu podmínek pro použití stálých záloh firem AutoSAP.
2. Vyslechla a vzala na vědomí:
■ informace o plnění Směrů hlavní činnosti AutoSAP,
■ vystoupení hostů zasedání – E. Muřického (MPO ČR), J. Žáka (MD ČR) a J. Středuly (OS KOVO),
■ prezentaci Prof. J. Macka o základních výstupech Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu,
■ informace sekretariátu – stav řešení projektu AutoAdapt, výsledky akce Dodavatel pro Auto roku 2013 v ČR,
žádost o vyplnění a zaslání databázových listů 2013 a vývoj prodeje a výroby osobních automobilů ve světě,
v EU a v ČR.
E. Muřický, ředitel odboru MPO ČR.
z činnosti AutoSAP
Plnění Směrů hlavních činností prezentovali viceprezidenti AutoSAP (zleva) B. Wojnar, M. Ryšavý
a P. Juříček. Oblasti komunikace a výstav se následně věnoval A. Šípek, ředitel sekretarátu.
ZAS 3/2013 / 7
Z činnosti AutoSAP
Zástupci BESIP, SDA a AutoSAP podepsali memorandum
o spolupráci
Na tiskové konferenci konané 18. dubna 2013 na Ministerstvu dopravy ČR došlo k podpisu Memoranda o spolupráci mezi oddělením BESIP (MD), Svazem dovozců automobilů a Sdružením automobilového průmyslu.
Cílem spolupráce těchto subjektů je koordinovat a vytvářet podmínky pro bezpečný provoz vozidel a společně zajišťovat akce týkající se provozu a bezpečnosti vozidel. Memorandum podepsali ministr dopravy Zbyněk
Stanjura, tajemník SDA Pavel Tunkl a ředitel sekretariátu AutoSAP Antonín Šípek. Text memoranda naleznete na:
http://www.autosap.cz/sfiles/zzzz-2013BESIP-MD.pdf
Memorandum podepsali (zleva) A. Šípek (ředitel sekretariátu AutoSAP), Zbyněk Stanjura (ministr dopravy)
a Pavel Tunkl (tajemník SDA).
„PODNIK ROKU 2012“ v českém automobilovém průmyslu
Patnáctý ročník soutěže členských firem AutoSAP s názvem „Podnik roku“ proběhl poprvé ve dvou kategoriích – velké podniky (nad
250 zaměstnanců) a malé a střední podniky (do 250 zaměstnanců). Hodnotící kritéria byla zachována:
1. Přidaná hodnota na pracovníka v mil. Kč / pracovník (poměrový ukazatel).
2. a. Meziroční změna tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v % (růstový ukazatel).
b. Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v mil. Kč / rok (absolutní ukazatel).
Pořadí podle tohoto kritéria bylo stanoveno jako součet umístění podle a. a b.
3. Hospodářský výsledek před zdaněním mil. Kč / rok (absolutní ukazatel).
Všechna tři kritéria (tj. 1., 2. a 3.) měla stejnou váhu. Zpracování a vyhodnocení podkladů provedl sekretariát AutoSAP na základě
údajů zaslaných členskými firmami. Do soutěže byla automaticky zařazena každá firma AutoSAP, která předala potřebné údaje.
Celkové pořadí bylo stanoveno na základě součtu umístění podle jednotlivých kritérií. Následně byly vyhodnoceny nejlepší tři podniky
do 250 zaměstnanců a nejlepší tři podniky nad 250 zaměstnanců.
Podniky roku 2012 do 250 zaměstnanců:
GLOBAL ASSISTANCE a.s.
TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s.
MECAS ESI s.r.o.
Podniky roku 2012 nad 250 zaměstnanců:
Continental Automotive Czech Republic s.r.o.
Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.
HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na výroční tiskové konferenci AutoSAP dne 31. května 2013 v Praze. Oceněným
firmám byla předána ocenění „Podnik roku 2012“. Originální plastiky opět pocházely z dílny sklářského mistra Lukáše Šulce ze Železného Brodu.
ZAS 3/2013 / 8
z činnosti AutoSAP
Naše inovace
Nové logistické centrum ŠKODA zásobuje výrobu
v Mladé Boleslavi
Nové logistické centrum v závodě ŠKODA v Mladé Boleslavi zahájilo svůj plný provoz 2. dubna 2013. Částečně
automatizovaná logistická hala se 33 regálovými uličkami zásobuje výrobu vozů a agregátů v tomto závodě materiálem. Plně automatický dopravníkový tunel do montážní haly M13 a moderní skladová technika umožňují rychlejší,
pružnější a efektivnější zásobování díly.
Kromě poloautomatického skladování palet s materiálem v regálových uličkách probíhá plně automatická
doprava palet v požadovaném pořadí dopravníkovým tunelem do montážní haly M13. Je to první sklad materiálu
v automobilce ŠKODA, který je přímo napojen na výrobní halu. Celý logistický proces byl prostřednictvím nového
centra optimalizován a částečně automatizován
Logistické centrum má plochu 15 500 m2 a je vysoké 18 m. Ve dvou úsecích haly je instalován regálový sklad
vysoký 14,5 m s celkem 33 uličkami a 11 patry. Jeho kapacita je 21 000 palet. Na další ploše určené pro skladování
palet v blocích je místo pro dalších 1500 palet. Doprava materiálu v uličkách probíhá pomocí 20 poloautomatizovaných systémových vozíků. Dopravníkový tunel zásobují vysokozdvižné vozíky.
Z logistického centra se materiál do montážní haly vozů ŠKODA Octavia a Rapid přepravuje dopravníkovým
tunelem. Poté, co tam palety tunelem dorazí, jsou automaticky spárovány s příslušným vozíkem. Další materiál,
skladovaný v tomto centru, je určen pro výrobu motorů a převodovek v Mladé Boleslavi.
Regálový sklad vysoký 14,5 m s celkem 33 uličkami přímo zásobuje
výrobu vozů a agregátů.
Plně automatická doprava materiálu dopravníkovým tunelem přímo
do montážní haly modelů ŠKODA Octavia a ŠKODA Rapid.
Vývojová zkušebna Swell nově využívá fotogrammetrii
Vývojová zkušebna firmy SWELL, spol. s r.o., akreditovaná dle ISO/IEC 17025, rozšířila své technologické vybavení o přenosný optický 3D měřicí systém TRITOP.
Fotogrammetrie je metodikou bezkontaktního měření s použitím fotografického záznamu. Využívá principu optické triangulace, kdy se fotoaparátem snímá povrch nebo okolí
měřeného objektu a vlastní měření probíhá až na pořizovaných snímcích. Tato metodika
nevyžaduje fyzický kontakt s měřeným dílem, čímž je odstraněna řada nevýhod běžných
dotykových měřidel. Fotogrammetrie je vhodná například pro rychlé a velmi přesné měření
statických deformací. Jejím výstupem je grafické zobrazení velikosti a směru vektorů deformací v měřených bodech.
„Bezdotykové měření prostorových dílů bylo hlavním důvodem pro pořízení této technologie do naší zkušebny“, řekl odborník na fotogrammetrii ve firmě SWELL, Ing. Martin
Hobza. „Nahrazuje konvenční měřící systémy, které vyžadují přítomnost kabeláže, senzorů
nebo zasahování do objektu. Mnohdy neumožňují provést měření zkoušených dílů z důvodu špatné přístupnosti, vlastních rozměrů měřidel nebo právě z důvodu dotyku měřidla,
naše inovace
Fotogrammetrie je založena na bezkontaktním
měření s použitím fotografického záznamu.
ZAS 3/2013 / 9
Naše inovace
Vývojová zkušebna SWELL využívá
systém TRITOP pro měření dílů v oblasti
automobilového průmyslu. Uplatňuje se
zejména ve 3D měření posuvů a deformací na exteriérových i interiérových dílech
vozu, kdy je potřeba změřit změny rozměrů a ploch vznikající vlivem mechanického
zatížení nebo teploty. Své použití najde
také při měření v klimatických komorách,
měření tuhosti, měření změn velikosti spár,
vzájemného relativního posunutí, globálního přetvoření či při zátěžových testech
a testech stárnutí.
Společnost SWELL je dodavatelem
vývojových prací pro automobilový průmysl
v oblasti konstrukce a numerických simulací, zkoušek, stavby prototypů a lisovacích
nástrojů.
Vývojová zkušebna Swell používá systém TRITOP.
které vyvíjí již nějaký přítlak na zkoušený díl. Ten fotogrammetrie eliminuje. Dalšími přednostmi tohoto systému jsou mobilita, flexibilita, malá hmotnost a nezávislost na okolních
podmínkách, jako je například změna světla“, vysvětluje Hobza.
Kontakt:
Ing. Jaromír KEJVAL, PhD.
Vedoucí vývojové zkušebny
e-mail: [email protected]
Tel.: 493 546 861
Škoda představila omlazený Superb
V předvečer autosalonu v Šanghaji 19. dubna 2013 Škoda Auto ve světové premiéře představila svůj vrcholný model Škoda Superb
resp. Superb Combi po rozsáhlé modernizaci. Na evropský trh bude nový model uveden koncem června 2013.
Vůz má zcela novou příď a záď v duchu nového designového jazyka značky. Příď se vyznačuje širší maskou chladiče a zcela nově
tvarovanými předními světlomety. Nová je také kapota s logem automobilky, nárazník s mlhovkami a přední blatníky. Poprvé se v modelové
řadě Superb objevují bi-xenonové světlomety s integrovanými LED světly pro denní svícení. Inovována byla také paleta 16“ až 18“ kol
z lehké slitiny.
ZAS 3/2013 /10
naše inovace
Pro interiér modelu Superb je k dispozici celkem devět variant tří a čtyřramenných volantů. V nabídce jsou také nové
potahové látky a dekory. Nejvyšší výbavovou variantu Laurin & Klement lze nově
objednat v barevné kombinaci interiéru
hnědé a béžové Ivory.
Pohonné agregáty jsou až o 19 % úspornější. K tomu přispívá mimo jiné i technologie Start-Stop s rekuperací brzdné energie
pro všechny naftové motorizace modelu
Superb, tak i pro základní benzinovou motorizaci 1,4 TSI/92 kW. Nejúspornější provedení vlajkové lodi značky – Superb
GreenLine – nyní spotřebuje 4,2 l nafty na
100 km. To odpovídá emisím 109 g CO2/km.
Změny se dotkly také nabídky modelů s pohonem všech kol. Vůz se vznětovým agregátem 2,0 TDI/103 kW bude ve verzi 4×4
vybaven ručně řazenou převodovkou,
výkonnější verze „čtyřkolky“ 2,0 TDI/125 kW
pak bude pracovat s šestistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG.
Zavazadlový prostor disponuje objemem 595 litrů. U Superbu Combi má hodnotu 633 litrů. Po sklopení opěradel zadních sedadel vzroste objem zavazadlového
prostoru dokonce na 1700, resp. 1865 litrů.
Koncept variabilní zádě TwinDoor disponuje vylepšeným ovládáním s jednodušší
obsluhou. Tak jako dříve se páté dveře
otvírají v režimu „sedan“ (tj. pouze víko
zavazadlového prostoru), nebo „liftback“
(celé páté dveře i se zadním oknem). Nově
však má každý z těchto režimů své vlastní
ovládací tlačítko.
K dispozici je systém Automatic Parking Assistant ve verzi 2.0. Umožňuje
kromě podélného parkování a vyjíždění
z řady zaparkovaných vozidel také pomoci
naše inovace
při příčném parkování. Kromě toho disponuje nový Superb i komfortními prvky jako
elektricky ovládané střešní okno s integrovanými solárními články (Superb), elektricky ovládanou panoramatickou střechou
(Superb Combi), systémem pro bezklíčové
odemykání, startování a zamykání KESSY,
klimatizací a čtyřmi moderními audiosystémy, resp. multimediálními navigacemi.
Vrcholem nabídky je špičkový navigační
systém Columbus s 6,5“ barevnou dotykovou obrazovkou a integrovaným pevným
diskem s kapacitou 30 GB.
V zemích EU je pro Superb standardem ESP, ABS a brzdový asistent. Volitelný
Adaptive Frontlight System s bi-xenonovými
světlomety se postará o co nejlepší viditelnost za tmy. Driver Activity Assistant, dodávaný na přání, varuje před hrozící únavou
řidiče. Volitelný asistent pro rozjezd do kopce umožňuje pohodlné rozjíždění do svahu
bez použití ruční brzdy. Od verze Elegance
je vůz sériově vybaven systémem pro kontrolu tlaku v pneumatikách. Posádku ochrání
až devět airbagů a tříbodové bezpečnostní
pásy a výškově stavitelné hlavové opěrky.
ZAS 3/2013 / 11
Informace
Tuzemské prodeje vozů z TPCA vzrostly o třetinu
Kolínská automobilka TPCA počtem 1 180 prodaných vozů dosáhla v roce 2012 rekordního výsledku v České republice. Meziročně se jedná o 30% nárůst. Firma dosáhla tržeb 34,2 mld. Kč. Zisk před zdaněním činil
320 mil. Kč.
TPCA loni vyrobila 215 000 vozů modelů Toyota Aygo, Peugeot 107 a Citroën C1, z čehož 1 180 vozů se prodalo v ČR. Kolínská automobilka vyrábí z více jak 95 % pro evropské země. České vozy z produkce TPCA se loni
nejlépe prodávaly ve Velké Británii (22 %). Následuje Francie a Holandsko shodně s 15 %. Pětku největších trhů
uzavírá Itálie s Německem, opět se shodným podílem 10 % z celkové loňské výroby. Produkty automobilky TPCA
jsou dodávány do 50 zemí světa včetně Jižní Ameriky, Afriky, Evropy a Asie. Největšími cílovými zeměmi vozů
z TPCA mimo země EU jsou Jihoafrická republika a Izrael následované Ruskem a Ukrajinou.
Česká automobilka TPCA odebírá díly a komponenty od více než 200 dodavatelů. Největší objem dodávek
připadá na Českou republiku (79 %), Polsko (16 %), na „ostatní“ Evropu a Japonsko po 5 %. V ČR připadá první
příčka Středočeskému kraji (55 %), následuje jihovýchod Čech (29 %), severovýchod Čech (8 %), jihozápad republiky (5 %) atd.
Automobilka podporuje společenské a kulturní akce v regionu. Od roku 2004 bylo prostřednictvím grantového
programu TPCA Partnerství pro Kolínsko podpořeno na 140 projektů ze 700 došlých žádostí částkou dosahující
téměř 40 milionů korun. Na konci letošního února vyhlásila automobilka 9. ročník grantového programu, který
stejně jako každý rok podpoří celkovou částkou 4 miliony korun. Vedle grantového programu má TPCA i nástroje
k podpoře akcí, do jejichž organizace jsou zapojeni její zaměstnanci. Společnost je také významným partnerem
nejznámějších kulturních akcí regionu a nejlepších sportovních klubů. Celkově tak na rozvoj regionu věnovala
více než 95 milionů korun.
ČZ a.s. podpořila studentskou soutěž konstruktérů
umístil v kategorii studentů 2D na 1. místě Ondřej Slučik ze Střední průmyslové školy
strojnické v Olomouci. V kategorii studentů 3D zvítězil Pavel Houfek z VOŠ, SPŠ a OA
v Čáslavi. V kategorii Soutěžící učitelé 3D zvítězil Ing. Lukáš Procházka ze Střední průmyslové školy na Proseku. V kategorii soutěžících škol byla na prvním místě hodnocena
Střední průmyslová škola strojnická v Olomouci.
VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb
Strakonice byla ve dnech 22. a 23. 3. 2013
pořadatelem 19. ročníku republikové soutěže Autodesk Academia Design. Soutěží
se ve třech kategoriích. Studentská 2D
zahrnuje kreslení a kótování v AutoCADu,
studentská 3D je zaměřena na modelování
v prostředí Inventoru a učitelská kategorie
v 3D.
V letošním roce se zúčastnilo 24 škol.
Soutěž dává možnost studentům, budoucím konstruktérům, změřit své dovednosti
a porovnat znalosti s nejlepšími jedinci
zúčastněných škol. V letošním ročníku se
ZAS 3/2013 /12
Exkurze v ČZ a.s.
informace
Akciová společnost ČZ napomohla Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a SOŠ řemesel a služeb ve Strakonicích tím, že
poskytla ceny pro vítěze a pro pedagogický doprovod připravila 23. března prohlídku firemního muzea ČZ, kde se seznámili s téměř pětadevadesátiletou historií strojírenské výroby ve Strakonicích i se současným výrobním programem firmy ČZ.
Soutěž Autodesk Academia Design napomáhá popularizací strojírenských oborů, zvyšuje odborné schopnosti studentů a upozorňuje
na nejschopnější z nich. Pro absolventy budou dosažené výsledky jistě značnou výhodou na trhu práce. Firma ČZ při rozvoji odborného
strojírenského vzdělávání dlouhodobě a úzce spolupracuje jak s VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, tak i se Západočeskou
univerzitou v Plzni a nově také s Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích.
ÚAMK otevřel dialog mezi veřejností a motocyklisty
ÚAMK chce přispět k dialogu mezi
motocyklisty a veřejností. ÚAMK je členem
Federace evropských motocyklistů FEMA.
Tato federace připravila anketu Riderscan
Project. Jejím cílem je mít v ruce jasná
fakta a názory motocyklové veřejnosti
a ty poskytnout sdělovacím prostředkům,
zástupcům poslaneckých sborů, ministerstvům, vládám, komisím Evropského parlamentu a exekutivy.
Anketa je od 4. dubna zveřejněna na
stránkách ÚAMK (www.uamk.cz), Českých motocyklových novin (www.icmn.cz)
a na www.motorkari.cz. Probíhá spolupráce s Besipem. Projekt je zaměřen na
8 oblastí. Anketa se ptá, co ztěžuje život
motorkářům, jak se k nim chovají ostatní
účastníci silničního provozu a co by podle
jejich názoru bylo třeba změnit a zlepšit.
V anketě jsou i otázky týkající se bezpeč-
nosti jízdy. Akce je připravena na 6 měsíců,
kdy budou sbírána data. Na závěr budeme
mít v ruce skutečně reprezentativní informace o tom, „co si motorkáři myslí“.
Fakta budou podkladem pro další výzkum
v oblasti bezpečnosti a řízení dopravy, statistiky, pro oblast vzdělávání a dalšího školení
jezdců, pro případné informační kampaně
nejrůznějších organizací i stanovení národních strategií v oblasti provozu motocyklů.
První veřejná CNG plnicí stanice na Písecku je z Motoru Jikov
Ukázka cenové výhodnosti
pohonu na CNG.
Dne 11. 4. 2013 byla slavnostně otevřena již 46. veřejná plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG) v ČR. První veřejná CNG stanice na Písecku je umístěna
v průmyslové zóně u píseckého JITEXU.
Výhradním dovozcem a dodavatelem plnicího zařízení je společnost MOTOR JIKOV
Strojírenská a.s. v Soběslavi. Denní výkon
stanice je 2 000 m3 zemního plynu. To stačí
k naplnění přibližně 100 osobních vozů za
den. Kapacita se ale může zdvojnásobit.
Tato stanice vznikla především díky
zájmu společnosti ČSAD Autobusy České
Budějovice a.s., která se již v loňském roce
rozhodla pro pohon CNG. Provoz autobusů
na CNG vyzkoušela v Českém Krumlově.
Následně bylo rozhodnuto o pořízení dal-
informace
Pásku střihají pánové (zleva): Karel Papežík, výkonný ředitel společnosti ZLINER ENERGY a.s.
a Ing. Jiří Slíva, ředitel divize Speciální obrábění a výroba společnosti MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
ších vozidel pro Písek. V Písku jsou do městského provozu nasazeny zatím dva autobusy spalující CNG. Ve druhé polovině roku by
měl mít dopravce ČSAD Autobusy České
Budějovice a.s. kolem dvaceti vozů na CNG.
To je desetina jeho vozového parku.
„Ve využití stlačeného zemního plynu
v dopravě vidíme veliký potenciál. Proto
naše společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. investuje do tohoto projektu
nemalé finanční prostředky a mnoho lidské
energie. Jsme nyní schopni nabídnout široké spektrum řešení od domácího přímého
plnění v objemu pěti metrů krychlových
za hodinu až po vysoce výkonné stanice
v řádech tisíců metrů krychlových. Bude-
ZAS 3/2013 / 13
Informace
me společně s našimi partnery pokračovat ve výstavbě veřejných plnicích stanic
u nás a pracujeme i na projektech v zahraničí,“ říká Miroslav Dvořák, generální ředitel společnosti MOTOR JIKOV Group a.s.
Společnost MOTOR JIKOV Strojírenská a.s. se zabývá vývojem, výrobou a instalací kompletního sortimentu plnicích
technologií CNG – od domácích, přes
firemní až po veřejné plničky a zajišťuje
také servis těchto zařízení.
Autobus ČSAD České Budějovice
„tankuje“ CNG.
ŠKODA Rapid Xin Rui
ŠKODA Rapid Xin Rui.
ŠKODA Rapid, představená 20. 4. 2013
na autosalonu v Šanghaji, byla vyvíjena
s ohledem na specifické požadavky čínských zákazníků. Proto vůz na čínský trh
vstupuje s karoserií sedanu se stupňovitou
zádí, která je v „Říši středu“ velmi oblíbená. Hlavní cílovou skupinou vozu ŠKODA
Rapid jsou především rodiny. V nabídce se
řadí mezi modely ŠKODA Fabia a ŠKODA
Octavia, tedy do nejsilnějšího, kompaktního segmentu.
Cílené modifikace designu míří na
vkus čínských zákazníků. Zahrnují mimo
jiné například vyšší podíl chromovaných
prvků. Celkem devět balíčků výbavy umožňuje zákazníkům kombinovat komfortní
a bezpečnostní výbavu podle vlastních
přání a potřeb. Rapid v Číně přichází se
dvěma úspornými benzinovými motory
1,4 MPI/66 kW a 1,6 MPI/81 kW.
Zapalovací svíčky BRISK na skandinávském trhu
Již řadu roků dodává BRISK Tábor zapalovací a žhavicí svíčky na
skandinávský trh prostřednictvím obchodní sítě Biltema. Velmi úspěšný
sortiment se neustále rozšiřuje o nové výrobky. Skandinávská obchodní síť
pokrývá cca 100 prodejních míst v Norsku, Švédsku, Dánsku a Finsku.
To však není jediná aktivita firmy BRISK v daném teritoriu. Již mnoho
roků dodává své zapalovací svíčky řady „Garden“ do prvovýroby a náhradní spotřeby značky Husqvarna. V současné době probíhá jednání o dodávkách dalších tří typů zapalovacích svíček do prvovýroby v USA a Asii, kde
má firma další své výrobní závody.
Dalšími aktivitami BRISKU v severských zemích jsou dodávky tuningových a závodních svíček různým firmám pro závodní automobily. Jsou
tam populární tzv. „andros trophy“ na ledových oválech v zimě a v letních
obdobích různé rallye závody.
ZAS 3/2013 /14
informace
TATRA s novým majitelem na veletrhu BAUMA
Tatra Phoenix v konfiguraci 8x8.
Tatra Phoenix v konfiguraci 8x8.
Komunální vozidlo Tatra Phoenix 4x4 se sněhovou radlicí.
informace
První měsíce letošního roku přinesly společnosti TATRA několik důležitých změn. Výroba a prodej těžkých nákladních vozidel všech
modelových řad doznaly významné konsolidace. Značka TATRA získala nového majitele,
společnost TATRA TRUCKS a.s. Ta zajistila
kontinuitu výroby a převzala na sebe veškeré
aktivity automobilky.
Nákladní vozidla značky TATRA se zúčastnila prestižní mezinárodní stavební výstavy
BAUMA 2013 v polovině dubna v Mnichově.
Nejmodernější modelovou řadu těžkých nákladních vozidel z Kopřivnice reprezentoval čtyřnápravový stavební sklápěč TATRA PHOENIX
v konfiguraci 8x8 a 8x6. Vyznačuje se podvozkem
tatrovácké koncepce, moderní kabinou s komfortním interiérem a kapalinou chlazenými agregáty
PACCAR MX-13. Sklápěcí nástavby dodávají
společnosti Meiller a slovenský VS-mont.
Speciální těžká nákladní vozidla TATRA
zastupoval důlní stavební vůz TATRA 815732R90/39 8x8.1 R (1+3) se stavební nástavbou Fliegl s výtlačným systémem zajišťujícím
efektivní vyprázdnění nákladového prostoru
korby bez nutnosti jejího sklápění. Zákaznický
požadavek vedl k použití podvozku T 815-7
s kompaktní nízkou kabinou. K pohonu vozidla slouží původní vzduchem přímo chlazený
vidlicový osmiválec TATRA v emisní specifikaci
Euro V s maximálním výkonem 325 kW/2100
Nm. Přenos výkonových parametrů na kola
všech čtyř náprav zajišťuje automatická šestistupňová převodovka Allison 4500 a dvoustupňová přídavná převodovka TATRA.
Nejmodernější nabídku modelové řady
TATRA PHOENIX tvoří ucelená sestava vozidel
v modelových variantách s pohonem 4x4, 6x6,
8x6 a 8x8 doplněná o stavební stroj 8x8 s celkovou hmotností 50 t a celou řadu nových konstrukčních řešení, přispívajících k plné zákaznické spokojenosti.
Všechna vozidla TATRA PHOENIX jsou
osazena kapalinou chlazenými, řadovými šestiválci PACCAR MX-13 se zdvihovým objemem
12,9 l (130 x 162) mm ve výkonových provedeních: 265 kW/1775 Nm, 300 kW/2000 Nm,
340 kW/2300 Nm a 375 kW/2500 Nm. První
tři typy motorizací jsou k dispozici v emisních
specifikacích Euro V, Euro IV či Euro III, nejvýkonnější motorizace pouze v emisní specifikaci
Euro V. K dosažení emisních limitů podle norem
Euro V je využit systém čištění výfukových ply-
ZAS 3/2013 / 15
Informace
Tatra Phoenix 6x6 se sklápěcí nástavbou VS-mont.
Podvozek T 815-7 s kompaktní nízkou kabinou.
nů za sběrným potrubím pomocí technologie
SCR (Selective Catalytic Reduction) pracující
s technickou kapalinou AdBlue.
Všechna vozidla TATRA PHOENIX jsou
osazena převodovkami ZF ve dvou variantách.
ZF Ecosplit je manuálně řazená šestnáctistupňová převodovka s možností montáže integrovaného retardéru (intardéru) a ZF AS-tronic
je automatizovaná šestnáctistupňová převodovka s elektricky ovládanou spojkou a též
s možností montáže integrovaného retardéru
(intardéru).
Nápravy TATRA s nezávisle odpruženými
výkyvnými polonápravami s uzávěrkou nápravových diferenciálů jsou dvojího provedení.
Bez převodových redukcí v nábojích kol disponují převodem 3,385, s redukcemi v nábojích kol potom převodem 2,714/2,33. Přední
náprava je odpružená vzduchovými vaky
doplněnými teleskopickými tlumiči a zkrutným
stabilizátorem. Zadní nápravy jsou s lehkou
variantou kombinovaného odpružení KING
FRAME (vzduchové vlnovce s vnitřní vinutou
pružinou) o nosnosti 11,5 t a s těžkou variantou kombinovaného odpružení KING FRAME
(vzduchové vlnovce a listová pera). Ta nabízí
nosnost 13 t nebo 16 t.
Hostitelský ÚAMK je partnerem projektů zachraňujících životy
Konference EuroRAP se zúčastnilo 55 delegátů z celé Evropy.
Ve dnech 23. až 25. 4. proběhla v Praze významná konference
EuroRAP. Celkem se do hotelu Diplomat na třídenní jednání vrcholného
orgánu Generálního shromáždění sjelo 55 delegátů z 24 evropských
států. Uskutečnila se jednání zástupců automobilových klubů jako je
hostitelský ÚAMK, ale také největší evropské kluby – německý ADAC,
rakouský ÖAMTC, ANWB, TCS, RACC aj.
Prezident programu EuroRAP John Dawson zhodnotil uplynulé
období a představil plán EuroRAP na rok 2013. Vystoupili i náměstek
ministra dopravy Jiří Žák a prezident ÚAMK Dr. Oldřich Vaníček.
EuroRAP vidí své úkoly i v dlouhodobém hodnocení stavu
komunikací a vyhodnocování efektivity bezpečnostních opatření
ZAS 3/2013 /16
a oprav, které správci silnic provedli. Jedním z významných
kroků je zpracovávání statistických údajů o nehodovosti
a intenzitách dopravy do rizikových map, kde barevná škála srozumitelným způsobem zobrazuje míru rizika vzniku
nehody. Mapu v ČR připravuje ÚAMK ve spolupráci s odborným partnerem AF-CityPlan. Dalším krokem je inspekce
a bodování stavu silnic hvězdičkami od 1 až po 6, které jsou
prováděny přímo na místě.
Počet hvězdiček EuroRaR určuje, jak dobře dokáže příslušná silnice ochránit uživatele při vzniku dopravní nehody.
Do tohoto programu se ÚAMK rovněž zapojil.
EuroRAP je celoevropskou neziskovou organizací. Má
29 členů z nejvýznamnějších automobilových asociací,
institucí a klubů. Hodlá přispívat k naplňování úkolů stanovených v tzv. Bílé knize evropské dopravní politiky dopravy,
jejímž hlavním úkolem je snížení počtu obětí dopravních
nehod.
Na konferenci zazněly velmi důležité, ale i smutné informace. Od vzniku samostatného českého státu přišlo o život při
silničních nehodách téměř 22 tisíc osob, což představuje celé
jedno středně velké okresní město. Cílem programu EuroRAP,
ale také hlavním posláním ÚAMK, je přispět ke snížení počtu
tragédií vzniklých z dopravních nehod s využitím všech možných prostředků, které nám tato doba umožní získat.
informace
Evropská unie a my
Komise chce usnadnit život malým a středním
podnikům, zjednoduší proto legislativu
Evropská komise by ráda, aby se malým a středním podnikům (MSP), které vytvářejí 85 % pracovních míst,
v Evropě co nejlépe dařilo. Nechala je proto, aby vytipovaly deset evropských regulativů, které jejich podnikání
nejvíce ztěžují a které by z tohoto důvodu bylo třeba zjednodušit.
Evropská komise proto na podzim loňského roku spustila veřejnou konzultaci, které se zúčastnilo na 1000
evropských malých a středních podniků a organizací zastupujících jejich zájmy. Podnikatelé dostali za úkol vytipovat evropské regulativy, které nejvíce zatěžují jejich podnikání.
Z výsledků vyplývá, že největší problémy a náklady evropským MSP způsobuje legislativa týkající se chemických látek (REACH), daně z přidané hodnoty, bezpečnosti výrobků, uznávání odborných kvalifikací, ochrany
údajů, odpadů, trhu práce, záznamových zařízení v silniční dopravě, zadávání veřejných zakázek a v neposlední
řadě i modernizace celního kodexu.
Na druhou stranu MSP, kterých je v Evropě 20,8 milionů, nejvíce oceňují zkrácení lhůt splatnosti, kterou
zavedla směrnice o opožděných platbách a která začla platit 16. března letošního roku. Podnikatelé si rovněž
pochvalovali zjednodušená účetní a auditní pravidla.
Žebříček regulativů, které přinášejí největší administrativní zátěž, byl předložen představitelům členských
států na jarní Evropské radě. Komise chce problémy, na které podnikatelé poukázali, řešit prostřednictvím nového
Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), který byl zahájen vloni v prosinci. Program zkoumá
evropskou legislativu a hledá zatěžující a neefektivní předpisy. V případě, že takový regulativ objeví, bude přepracován, slibuje Evropská komise.
Pravomoci Evropské unie
Co se rozumí pojmem pravomoci EU?
EU a její orgány nejsou neomezeně oprávněny přijímat libovolná opatření k tomu, aby dosáhly cílů stanovených ve smlouvách zakládajících EU. Proto jejich příslušné kapitoly vždy obsahují vymezení pravomocí platných pro příslušnou oblast. O tom, které pravomoci jsou
v dané konkrétní oblasti orgánům EU svěřeny, nemohou rozhodovat tyto orgány samy. Platí tzv. „zásada svěření pravomocí“.
Pravomoc, která nebyla na EU přenesena, je ponechána ve výlučné působnosti členských států. Výslovně se podle Smlouvy o fungování EU jedná např. o národní bezpečnost. Avšak ani všechny pravomoci, které byly nebo jsou na EU přenesené, nemají charakter
pravomoci výlučné. Kromě ní rozeznáváme pravomoc sdílenou a podpůrnou.
Jakou mají povahu a kde se uplatňují jednotlivé druhy pravomocí?
Výlučnou pravomocí, tj. tou, kde závazné právní akty přijímá primárně EU, disponuje EU v přesně vymezených oblastech celní unie,
pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu, měnové politiky států eurozóny, společné obchodní politiky a části
společné rybářské politiky.
Sdílená pravomoc je podřízena zásadě subsidiarity. Podle ní má EU jednat až tehdy, může-li jednat účinněji než samy členské státy.
Jednání EU musí mít nějakou přidanou hodnotu co do účinnosti v porovnání s jednáním jednotlivých států. Spadá sem např. úprava vnitřního trhu, hospodářská, sociální a územní soudržnost, zemědělství a rybolov, životní prostředí nebo doprava.
V rámci podpůrné pravomoci EU koordinuje či doplňuje opatření členských států. Konkrétně ji lze uplatňovat např. v oblastech ochrany
a zlepšování lidského zdraví, průmyslu, kultuře, cestovním ruchu, vzdělávání apod.
ČR podepsala historickou dohodu o vzniku patentu EU
Česká republika se zasedání Rady pro konkurenceschopnost 19. února připojila k více jak dvěma desítkám zemí EU, které po téměř
čtyřicetiletém jednání podepsaly tzv. patentový balíček. Počítá se s tím, že se první patenty s jednotným účinkem mohou objevit již v roce
2014. Končí tak dlouholeté spory o vznik jednotné patentové ochrany v EU. Patentový balíček kromě evropského patentu s jednotným
účinkem obsahuje také dohodu o jednotném patentovém soudu a nařízení o překladech.
Aby mohl balíček v České republice platit, musí ještě projít ratifikačním procesem. Kromě České republiky vznik jednotného patentu
EU podpořily i další země s výjimkou Itálie a Španělska. Tyto dva státy v minulosti vyjádřily opakovaný nesouhlas s navrženým principem,
který počítá s překladem patentů a jejich průvodní dokumentace do trojice jazyků: angličtiny, němčiny a francouzštiny.
I přes tyto výhrady dohodu nakonec podepsala Itálie. Svůj podpis pod ní ale prozatím nepřipojilo Bulharsko a Polsko. Polská delegace
svůj postoj vysvětlila obavami z negativních dopadů patentů na národní ekonomiku. Nevyloučila ale, že v budoucnosti svůj názor změní.
Evropská komise si od společného patentu slibuje až 80% snížení nákladů na získání patentu v EU. Současný systém je totiž až
šedesátinásobně dražší než například v Číně.
evropská unie a my
ZAS 3/2013 / 17
Právní servis
Správné nastavení obchodního vztahu a vymáhání
pohledávek
Každý podnikatel se v praxi často setkává s tím, že jeho zákazníci hradí své závazky pozdě či je nehradí vůbec.
Vzniku pohledávek lze v mnoha případech předejít. Správný management pohledávek vede k jejich minimalizaci
a k zefektivnění pozdějšího vymáhání.
Co se prevence týče, je důležité prověřit si obchodního partnera v co nejvíce dostupných zdrojích na internetu
(živnostenský nebo obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík, či centrální evidence exekucí). Kromě správného označení smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy (předmět koupě/díla, atd.), formy a podmínek zaplacení je třeba
mít na zřeteli i zajištění závazku (směnka, zástavní právo, výhrady vlastnictví, smluvní pokuta).
Je-li pohledávka po splatnosti, je nutné začít co nejrychleji jednat. Výzvu či upomínku je nutné učinit telefonicky
či emailem, a následně písemně. Forma urgence závisí na konkrétní smlouvě a jejím rozsahu. Reaguje-li zákazník,
je možná další dohoda. V praxi se zde často uplatňuje uzavírání splátkových kalendářů. Každá další dohoda se
zákazníkem musí byt uzavřena písemně.
Jedná-li se o objemnější zakázky, doporučujeme uzavírání ujednání formou notářského zápisu s přímou vykonatelností. Notářský zápis je exekuční titul. Nedodržuje-li dlužník splátkový kalendář, může věřitel přistoupit přímo
k exekuci. Pokud dlužník nereaguje, je na zvážení zapojení dalšího subjektu, např. advokátní kanceláře. To často
vede k uspokojení věřitele (55 – 85 % úspěchu na základě výzvy). V jiném případě je vhodné zvážit již společně
s advokátem vymáhání pohledávky soudní cestou.
Změna exekutorského řádu
Od 1. 1. 2013 jsou účinné tři zásadní změny provedené novelou občanského řádu a exekučního řádu, které
souvisí s vymáháním pohledávek.
Věřitel již nemůže podat žalobu na dlužníka, aniž by ho předtím písemně nevyzval k zaplacení dlužné částky.
Tuto předžalobní výzvu musí věřitel zaslat dlužníkovi nejméně 7 dnů před podáním žaloby na adresu dlužníka pro
doručování nebo na poslední adresu dlužníka, která mu je známa. Zákon však nestanoví, aby věřitel výzvu dlužníkovi úspěšně doručil. U soudu by tak tedy věřiteli postačilo prokázat odeslání výzvy její kopií a podacím lístkem.
Pokud však věřitel podá žalobu, aniž by předtím vyzval dlužníka k zaplacení dlužné částky, nemusí soud věřiteli
přiznat náhradu nákladů soudního řízení (tedy zaplacení soudního poplatku za podání žaloby, cestovné, odměnu
advokáta, atd.).
Nově dále není možné sepsat u exekutora zápis obsahující doložku přímé vykonatelnosti, ve které dlužník
svůj dluh uznává a výslovně souhlasí s tím, že pokud dlužnou částku nebude hradit tak, jak je uvedeno v zápisu,
bude přímo na něj podán návrh na nařízení exekuce, bez předchozího soudního řízení. Tyto zápisy je však nadále
možné sepsat u notáře.
Určitou výhodu pro dlužníka představuje od nového roku slučování exekucí. Je-li u jednoho exekutora vedeno
více exekucí na majetek dlužníka, exekutor by měl automaticky spojit všechny exekuce do jedné. Má-li však dlužník
více exekucí u více exekutorů, přikáže jejich sloučení na návrh dlužníka soud.
Zahájení insolvenčního řízení
Má-li dlužník více věřitelů, vůči nimž má peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti a není schopen tyto závazky plnit, dostává se do úpadku. V úpadku je i tehdy, má-li více věřitelů a celková výše peněžitých
závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.
V této situaci může věřitel nebo dlužník podat soudu insolvenční návrh. Insolvenční soud zahájí insolvenční
řízení vyhláškou zveřejněnou v insolvenčním rejstříku. Soud v této vyhlášce stanoví pro věřitele lhůtu k přihlášení
pohledávek, která může činit 30 dnů až dva měsíce. Sledování lhůty je pro věřitele důležité, neboť nejpozději
poslední den lhůty musí být předána přihláška k poštovní přepravě. Jestliže věřitel podá přihlášku pozdě, soud
k ní nebude přihlížet.
Přihláška pohledávky se podává insolvenčnímu soudu (příslušný krajský soud) ve dvojím vyhotovení na formuláři dostupném na www.justice.cz. V přihlášce musí věřitel řádně označit sebe a dlužníka, uvést výši pohledávky,
její příslušenství, jakož i důvod vzniku pohledávky a další důležité okolnosti týkající se vzniku pohledávky, označit
a připojit důkazy.
ZAS 3/2013 /18
právní servis
Informační bulletin
Projekt „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ č.p. 5.1 SPTP02/008 v rámci OPPI je realizován za finanční spoluúčasti Evropské unie
31. 5. 2013
Zpracovali: Ing. Zdeněk Novák, Ing. Pavel Ešner, Ing. Jiří Kyncl
Te c h n o l o g i c k á p l a t f o r m a – Vo z i d l a p r o u d r ž i t e l n o u m o b i l i t u
Informační bulletin
Na tiskové konferenci jsme veřejnosti představili vizi českého autoprůmyslu
Novináři se seznámili s činností TP VUM.
Tým Technologické platformy Vozidla pro udržitelnou mobilitu představil veřejnosti vizi vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Stalo se
tak 4. dubna 2013 v tiskovém středisku Veletrhů Brno na tiskové konferenci u příležitosti ukončení projektu TP VUM. Byly prezentovány dva
základní dokumenty zpracované v rámci projektu - Strategická výzkumná agenda a Implementační akční plán.
Využili jsme k prezentaci TP VUM hojné účasti médií na tiskovém dnu Autosalonu Brno 2013. Tiskovou konferenci moderoval Ing.
Antonín Šípek, ředitel sekretariátu AutoSAP. Úvodní krátké představení projektu provedl jeho vedoucí, Ing. Vladimír Volák. K důvodům
vzniku projektu řekl: „Pro Českou republiku je automobilový průmysl klíčovým odvětvím. Vytváříme pětinu průmyslové výroby a exportu ČR.
V loňském roce jsme vyrobili 1,2 miliónu silničních vozidel a máme špičkové dodavatele. To nás řadí k vysoce respektovaným globálním
hráčům. Aby byl český automobilový průmysl konkurenceschopný i v budoucnu, rozhodli jsme se zpracovat vizi i konkrétní oblasti, na něž
by se měl náš autoprůmysl v následujících letech soustředit.“
Stručně pak shrnul průběh projektu od jeho zahájení v roce 2009, kdy AutoSAP předložil na MPO ČR projekt s názvem Technologická
platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu (TP VUM). Projekt byl schválen a realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace
s podporou EU a spolufinancováním AutoSAP. Odborným garantem byl Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. z ČVUT Praha. Do prací na projektu
byli zapojeni nejlepší experti na jednotlivé oblasti vývoje automobilů, jejich skupin a dílů. Výsledkem práce týmu jsou Strategická výzkumná
agenda a Implementační akční plán.
informační bulletin
ZAS 3/2013 /19
Informační bulletin
Jejich prezentaci na tiskové konferenci provedl Prof. Macek, který připomněl: „Vynikající
pozici automobilového průmyslu v ČR udržíme
jen tehdy, když udržíme krok se světovým výzkumem a vývojem a zároveň dokážeme jejich
výsledky skutečně realizovat. Jsou to spojité
nádoby. Ve Strategické výzkumné agendě jsme
proto specifikovali, jaké jsou trendy budoucího
vývoje automobilu, respektive udržitelné mobility využívající automobilů. Implementační akční
plán už přináší konkrétní úkoly pro automobilový výzkum a vývoj v České republice.“
Zdůraznil, že prezentací dokumentů projekt
TP VUM zcela nekončí. V následujících třech
letech bude sledována udržitelnost projektu, tedy to, jak jsou jeho výsledky aplikovány
a využity firmami automobilového průmyslu,
eventuálně i dalšími odvětvími národního hospodářství a státní správy.
Novináře upozornil, že další informace o projektu Technologická platforma „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ (včetně Strategické výzkumné
Ing. P. Juříček, Prof. J. Macek, Ing. V. Volák a Ing. A. Šípek.
agendy a Implementačního akčního plánu) naleznou na internetových stránkách TP
VUM http://www.tp-vum.cz.
Na závěr tiskové konference vystoupil Ing. Pavel Juříček, který jako viceprezident
AutoSAP informoval o zapojení členských firem do projektu. Podtrhl, že projekt TP VUM je
jedním z příspěvků AutoSAP na podporu výzkumu a vývoje, který považujeme za naprosto klíčový pro udržení budoucí konkurenceschopnosti automobilového průmyslu ČR.
Workshop v Brně 4. 4. 2013
Další z „velkých“ workshopů TP VUM za účasti představitelů firem AutoSAP se konal v kongresovém centru brněnského výstaviště 4. dubna 2013. Jednání zahájil Ing. Martin Jahn, prezident AutoSAP.
Vedoucí týmů AutoSAP prezentovali výsledky směrů hlavní činnosti sdružení. Z prezentací vyplynulo, že
projekt TP VUM je jedna z nejvýznamnějších aktivit AutoSAP.
Následoval hlavní bod programu, v němž základní výstupy projektu TP VUM, tj. Strategickou
výzkumnou agendu a Implementační akční plán, prezentoval Prof. J. Macek. Představitelům AutoSAP
a hostům workshopu připomněl, že
sice skončila práce na dokumentech
TP VUM, ale že po další tři roky se
bude sledovat udržitelnost projektu,
zejména aplikace jeho výsledků
v členských firmách AutoSAP.
Součástí workshopu bylo vystoupení náměstka ministra dopravy J. Žáka o bezpečnosti silničního
provozu včetně problematiky Besip.
J. Žák v této souvislosti ocenil přínos TP VUM, která v prezentovaných dokumentech bezpečnost silničního provozu silně akcentuje.
Dále vystoupil ředitel odboru MPO
E. Muřický na vysoce aktuální témata vzdělávání v technických oborech
a obnova vozového parku.
Účastníci jednání dále se zájmem vyslechli vystoupení předsedy OS KOVO o aktivitě EU
„Cars 2020“ zaměřené na budoucí
vývoj automobilového průmyslu
v Evropě. Krátký příspěvek o situaci v oblasti automobilových výstav
Autosalon a Eurotrans / Autotec
na workshopu přednesl generální
ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš.
ZAS 3/2013 /20
informační bulletin
Pohled na účastníky workshopu. V popředí (zprava) dva členové týmu TP VUM
– Prof. Macek a Doc. Machan.
Z podnikového tisku
Přínos přítomnosti značek Hyundai a Kia v Evropě
Zpráva zveřejněná přední evropskou ekonomickou poradenskou agenturou London Economics
potvrdila významný přínos skupiny Hyundai Motor Group pro evropské hospodářství. Zpráva uvádí, že
až 268 000 lidí vděčí za svou práci přítomnosti obou značek v Evropě. Hyundai a Kia odvedly během
roku 2011 evropským vládám celkově téměř 1,7 miliardy EUR na daních (včetně cel a daní z příjmu
a prodeje), čímž dále podpořily místní ekonomiky. Výrobní závody v České republice (Nošovice) a na
Slovensku (Žilina) dohromady nakupují od dodavatelů zboží v hodnotě 4,8 miliardy EUR. Z toho připadá
3,4 miliardy EUR (72 %) na dodávky z evropských zemí. Prodejní síť pokrývající všechny členské státy
EU a EFTA přispívá k evropskému HDP částkou 2 miliard EUR.
V Soběslavi podepsali dlouhodobý kontrakt pro amerického výrobce golfových vozíků
Závěsy kol, pedálové sestavy a brzdové bubny putují do zámoří řadu let. Zástupci firem Motor Jikov
Strojírenská a.s. a E-Z-GO v nedávné době jednali o další spolupráci. Nový kontrakt jsme uzavřeli na tři
roky. To není v dnešní době obvyklé. Zákazník tak vyjadřuje spokojenost a důvěru. Důležité je vyjednání
konstantních finančních podmínek na celou dobu trvání kontraktu. Golfové vozíky firmy E-Z-GO se
využívají na celém světě včetně pracovních aplikací na letištích a v dalších sektorech.
Na veletrhu Hannover Messe 2013 jsme vystavili průmyslové řetězy
Na dubnovém strojírenském veletrhu Hannover Messe 2013 jsme propagovali především speciální
průmyslové řetězy. Jsou určeny pro potravinářství, zemědělství a dřevařský průmysl. Společnost ČZ
pozvala k návštěvě expozice své obchodní partnery i potenciální zákazníky.
Invalidní vozík se dále upravuje
Invalidní vozík z vývojové dílny BRANO a.s. má za sebou první praktické testování v Rehabilitačním
ústavu v Hrabyni a v současnosti se dále upravuje podle výsledků testování. Až proběhnou veškeré
potřebné změny, vozík půjde opět na testování do Hrabyně. S tímto vozíkem se uživatel může dostat
i do vzpřímené polohy.
Premiérská návštěva
První dubnový pátek přijel na návštěvu Zlínského kraje premiér ČR Petr Nečas. Diskuse s regionálními podnikatelskými subjekty proběhlo v naší firmě. Premiérova návštěva byla velmi krátká. Do
naší firmy přijel ve 14 hodin a v půl čtvrté již odjížděl na další domluvené schůzky v našem regionu. Jednatel společnosti Libor Láznička mu velmi krátce vysvětlil technologii výroby pneu a zmínil se
o našich nejvýznamnějších zákaznících. Premiér shlédl výrobu z balkónu v hale HTC1 a podíval se na
naše vystavené produkty.
Škoda Rapid pro moldavskou policii
Devadesát nových vozů Škoda Rapid převzala v březnu policie v Moldavsku. Bílé vozy s reflexními
žlutými pruhy jsou vybaveny motorem 1,6 MPI a kromě řady bezpečnostních prvků i speciálním paketem pro špatné cesty. Škoda zvítězila ve výběrovém řízení tamního ministerstva vnitra díky kombinaci
ceny, kvality a spolehlivosti.
Českobudějovická cestovní kancelář vsadila na hotelbusy
Jaroslav Michal začínal v cestovní kanceláři Pangeo Tours jako řidič-brigádník. V roce 2009 se
stal jejím ředitelem. Jednou ročně se i dnes posadí za volant hotelbusu Iveco Irisbus Lux a vydá se
s klienty na zájezd. Cestovní kancelář pořádá zájezdy po celém světě. Hotelbusy jsou velké karavany.
Každý cestující má k dispozici svoji „kóji“ po celou dobu zájezdu. Odpadá tak vybalování v hotelu. Třikrát
denně se podává jídlo, takže cestovatelé se nemusejí starat o nic jiného než o program. Danou zemi tak
poznají skutečně zblízka.
Součástky z Motorpalu jsou v traktorech z celého světa
Tradičním odběratelem naší produkce je tuzemský Zetor, se kterým spolupracujeme i na vývoji nových typů čerpadel a jejich modifikací. Náhradní díly dodáváme společnosti John Deere. Velkou
perspektivu má spolupráce s běloruským MMZ, výrobcem motorů, které používá podstatná část traktorů vyráběných v zemích bývalého Sovětského svazu včetně značek Bělorus a Agromaš. Kromě toho
Motorpal intenzivně spolupracuje s Uralským dieselovým závodem, Volžským dieselovým závodem
a Bělgorodským motorovým závodem. V kontaktu jsou naši zástupci s Čeljabinským traktorovým závodem a Tutajevským motorovým závodem.
Nová skromnost vyzývá ke strategii skromných inovací
Americký inovační výzkumník Navi Radjou hovoří o tom, že země na rozvíjejících se trzích se naučily vystačit si s omezenými finančními a lidskými zdroji. Navzdory tomu přicházejí s výrobky, které jsou
jednoduché, funkční a kvalitní. Splňují požadavky zákazníků a lze je nazvat skromné inovace. I v Evropě
je poptávka po cenově dostupných automobilech, které splňují svůj účel bez složitých technologií. Šetří
na mnoha funkcích, které málokdo potřebuje. Na Západě se nově objevuje skromnost, která se projevuje v poptávce po výrobcích šetrných pro životní prostředí, jednoduchých a cenově dostupných.
Download

vnitní strany.indd - Sdružení automobilového průmyslu