O práci
Mezinárodní
kariéra ve
zdravotnictví
P
okud vám doposud ještě nikdo nepogratulože ve Velké Británii, nejdále u protinožců, finančně
val k výběru vašeho zdravotnického povolání,
nejlákavější jsou ale bezesporu ropné velmoci v čele
gratulujte předně sami sobě, patří totiž v souse Saúdskou Arábií, kam v současné době za prací
časné době z mezinárodního hlediska mezi ta
odjíždí většina našich zdravotníků se zájmem o nastarnejperspektivnější. Poptávka bohatých zemí zejména
tování zahraniční kariéry.
po službách sester, porodních asistentek a fyzioteKromě vysoce motivujícího finančního ohodnocení,
rapeutů je rok od roku větší, stejně jako spokojenost
které se u středního zdravotnického personálu pohys kvalitou našich krajanů, kteří se do světa za prací vybuje v závislosti na aktuálním kurzu
dali. Odstraněním jazykové bariéry
můžete dát své kariéře snadno mezi- „Saúdská Arábie má navíc amerického dolaru v přepočtu často
nad hranicí 1 000 000 Kč čistého
národní dimenzi a sbírat zkušenosti
ze všech zemí nejnižší
ročního příjmu, lákají saúdskoarabv mnoha atraktivních zemích světa.
požadavky na pokročilost ské nemocnice také kvalitou řízení
Už středně pokročilá angličtina vám
nemocnic, splňující většinou přísná
otevírá dveře do bohatých arabv anglickém jazyce“
kritéria mezinárodní akreditace JCI.
ských zemí jako Saúdská Arábie,
Standardem je luxusní bezplatné ubytování, dva
Bahrajn, Katar nebo Spojené arabské emiráty. S více
pokročilou angličtinou se můžete ucházet také o zaměsíce placeného volna ročně, dvě zpáteční letenky
městnání v USA, Irsku, Velké Británii, Austrálii nebo
do ČR ročně a další zaměstnanecké benefity. Často
na Novém Zélandu. USA a Irsko jsou zeměmi, jejichž
demotivující zdlouhavý administrativní proces, který je
zdravotnický systém byl nejvíce postižen finanční krizí,
potřeba podstoupit před zahájením pracovnídočasně proto pozastavily nábor pracovních síl ze
ho pobytu v západních zemích, je v případě
zahraničí. Do doby zlepšení finančních podmínek
arabských zemí významně zkrácen a uchazeči
v těchto dvou zemích můžete uvažovat o práci nejblío zaměstnání mohou počítat s výjezdem už
8
Fotografie ubytovacího zařízení zdravotníků v Saúdské Arábii
Společnost G5 Plus nabízí uchazečům o zaměstnání zprostředkovatelské služby bezplatně. V případě zájmu
o podrobné informace doporučujeme bezplatnou účast na akreditované infoschůzce „Zdravotníci – mezinárodní kariéra“ v Praze, Olomouci, Bratislavě nebo dalších městech. Termíny a on-line přihlášku je možné
najít na www.g5plus.com.
Základní požadavky
na přijetí do saúdskoarabských
nemocnic:
Absolutorium odborné školy opravňující k výkonu zdravotnického povolání (sestra, porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, záchranář,
lékař a další)
Registrace v oboru
Minimálně 1,5 roku praxe na dané pozici
Středně pokročilá angličtina. V rámci programu Inkubátor společnosti G5 Plus zaměstnavatelé nabízejí možnost přijetí i s nižší
úrovní angličtiny.
v horizontu dvou až pěti měsíců. Saúdská Arábie má navíc
ze všech zemí nejnižší požadavky na pokročilost v anglickém
jazyce, čímž láká velké množství našich zdravotníků, pro které
je dlouhodobé studium jazyka bariérou. Většina začátečníků je
schopna požadovanou úroveň angličtiny dosáhnout pravidelným studiem za méně než 1 rok, a zahájit tak rychle cestu za splněním životních
přání – získáním finanční nezávislosti a cenných zkušeností! V Saúdské
Arábii se jazykové schopnosti mohou snadno dále zdokonalit, takže
poté není problém splnit vstupní kritéria náročnějších zaměstnavatelů
v dalších zemích dle osobních preferencí.
Dr. Ing. Robert Chlebik, MBA
INZERCE
M ILIONOVÉ
ROňNÍ PɈÍJMY
Lukrativní pracovní pobyty v prestižních zahraniŁních nemocnicích pro sestry, porodní asistentky,
fyzioterapeuty, ergoterapeuty, záchranáɂe, laboranty, lékaɂe a další zdravotnický personál
Saúdská Arábie, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Velká Británie a další destinace
V rámci programu Inkubátor rovnŧž pro uchazeŁe s nízkou úrovni znalosti angliŁtiny!
Komplexní pɂedodletová pɂíprava v akreditovaných kurzech
Zprostɂedkování zamŧstnání je pro uchazeŁe BEZPLATNÉ
www.g5plus.com - bezplatná infolinka 800-88-88-96
Download

Článek Mezinárodní kariéra ve zdravotnictví