inzercia
Miliónové ročné príjmy
zdravotníkov
G
ratulujeme – vaše zdravotnícke povolanie patrí v súčasnosti v globálnom
meradle medzi tie najperspektívnejšie!
Dopyt bohatých krajín najmä po službách
sestier, pôrodných asistentiek, fyzioterapeutov a lekárov je rok čo rok vyšší, rovnako ako spokojnosť s kvalitou práce našich
krajanov, ktorí sa do sveta za prácou vydali. Odstránením jazykovej bariéry môžete
ľahko dať svojej kariére medzinárodný rozmer
a zbierať skúsenosti v mnohých atraktívnych
krajinách sveta. Už stredne pokročilá angličtina vám otvára dvere do bohatých arabských krajín, ako je Saudská Arábia, Bahrajn,
Katar alebo Spojené arabské emiráty. S veľmi
pokročilou angličtinou sa môžete uchádzať aj
o zamestnanie v USA, Írsku, Veľkej Británii,
Austrálii alebo na Novom Zélande.
USA a Írsko sú krajinami, ktorých zdravotnícky systém bol najviac postihnutý finančnou
krízou, dočasne preto pozastavili nábor pracovnej sily zo zahraničia. Do zlepšenia finančných
podmienok v týchto dvoch krajinách môžete
uvažovať o práci najbližšie vo Veľkej Británii,
najďalej u protinožcov. Finančne najlákavejšie
ale bezpochyby ostávajú ropné veľmoci na
čele so Saudskou Arábiou, kam v súčasnosti
odchádza za prácou väčšina našich zdravotníkov, ktorí majú záujem naštartovať svoju
zahraničnú kariéru.
Okrem nesmierne motivujúceho finančného ohodnotenia, ktoré sa u stredného zdravotníckeho personálu pohybuje v prepočte
často nad hranicou 1 200 000 SKK/40 000
EUR (lekári až dvojnásobok) čistého ročného
príjmu, lákajú saudskoarabské nemocnice,
spĺňajúce prísne kritériá medzinárodnej akreditácie JCI, taktiež kvalitou riadenia nemocníc. Štandardom je aj luxusné bezplatné
ubytovanie, dva mesiace plateného voľna
ročne, dve spiatočné letenky na Slovensko
ročne a ďalšie zamestnanecké benefity. Často
demotivujúci a zdĺhavý administratívny proces, ktorý je potrebné podstúpiť pred začatím
pracovného pobytu v západných krajinách,
je v prípade arabských krajín významne
skrátený a uchádzači o zamestnanie môžu
počítať s výjazdom už v horizonte dvoch až
piatich mesiacov. Saudská Arábia má navyše zo všetkých krajín najnižšie požiadavky
na pokročilosť v anglickom jazyku, čím láka
veľké množstvo našich zdravotníkov, pre ktorých je dlhodobé štúdium jazyka bariérou.
Väčšina začiatočníkov je schopná požadovanú
AKTUÁLNE
úroveň angličtiny dosiahnuť pravidelným
štúdiom za menej než 1 rok a začať tak rýchlo
cestu za splnením životných snov – získaním
finančnej nezávislosti a cenných skúseností.
V Saudskej Arábii sa jazykové schopnosti
ďalej zdokonaľujú, preto nie je neskôr problémom splniť vstupné kritériá náročnejších
zamestnávateľov v ďalších krajinách podľa
osobných preferencií.
Základné požiadavky na prijatie do
saudskoarabských nemocníc:
Absolutórium odbornej školy oprávňujúce
na výkon zdravotníckeho povolania (sestra,
pôrodná asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, záchranár, lekár a ďalšie)
Registrácia v odbore
Minimálne 1,5 roka praxe v danej pozícii
Stredne pokročilá angličtina – nie je potrebný oficiálny jazykový test. V rámci programu
Inkubátor spoločnosti G5 Plus zamestnávatelia ponúkajú aj možnosť prijatia s nižšou
úrovňou angličtiny.
Spoločnosť G5 Plus ponúka uchádzačom
o zamestnanie sprostredkovateľské služby
bezplatne. V prípade záujmu o podrobné
informácie odporúčame bezplatnú účasť na
akreditovaných infoschôdzkach Zdravotníci
– medzinárodná kariéra v Bratislave alebo
v iných mestách na Slovensku. Termíny a on-line prihlášky možno nájsť na webovej stránke www.g5plus.com.
Dr. Ing. Robert Chlebik, MBA
Marketingový riaditeľ G5 Plus
Exteriér a interiér ubytovacieho zariadenia
zdravotníkov v Saudskej Arábii
MILIÓNOVÉ ROČNÉ PRÍJMY *
������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
júl – august 2011
23
Download

Miliónové ročné príjmy zdravotníkov