INTERNA
- základní lékarský obor
používané metody:
INVAZIVNÍ – porušení integrity lidského tela
NEINVAZIVNÍ – nenarušení integrity lidské tela
- 19.století – rozvoj chirurgie ( objev anestezie )
- prelom 19. a 20.století
internisté JOSEF THOMAYER
profesor PRUSÍK – privezl první EKG 1922
profesor CHARVÁT
profesor VONDRÁCEK
profesor HERMANSKÝ
profesor PUDLÁK
profesor PACOVSKÝ
SUBOBORY
KARDIOLOGIE - zabývá se poruchami obehového aparátu ( srdce, cévy … )
ANGYOLOGIE – zabývá se cévami
PNEUMOLOGIE – zabývá se poruchami plicního aparátu
NEFROLOGIE – zabývá se chorobami ledvin a vylucovacího systému
GASTROENTEROLOGIE – zabývá se poruchami zažívacího traktu, žlucníku, pankreatu …
HEMATOLOGIE – zabývá se chorobami krve
TRANSFUZOLOGIE
REVMATOLOGIE
IMUNOLOGIE
ALERGOLOGIE
INTENZIVNÍ MEDICÍNA – dotýká se všech obru
GERONGOLOGIE
INFEKCNÍ MEDICÍNA – zabývá se chorobami v dusledku pusobení patogenních cinitelu
CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA
- príchod pacienta – chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou
-
1
ONEMOCNENÍ SRDCE
- kompenzacní jevy – hypertrofie, dilatace
HYPERTROFIE – práce srdce proti zvetšenému tlaku =) zvetšení srdecní steny =) zvetšená
síla tlaku
- do urcitého stupne nevadí – cévní zásobení dobré
- pak už špatné zásobení kyslíkem =) premena srdecní svaloviny na vazivo
DILATACE – srdce pracuje s vetším objemem krve – zúžená chlopen
SRDECNÍ SELHÁNÍ
- akutní, chronické
- levostranné, pravostranné, oboustranné
- srdce není schopno dodat perifernímu obehu dostatecné množství krve
príciny: ruzné – záleží na typu poškození myokardu – zánet, IM, tlakové pritížení –
hypertenze, plicní hypertenze
- objemové pretížení – vady chlopní, anemie
- porucha plnení srdecních dutin – choroby myokardu
- porucha srdecního rytmu
minutový objem – 4-5 litru pri klidu, 20 litru pri záteži
- ejekcní frakce – vypuzení urcitého množství krve (vždy v komore neco zustane) – vypuzení
70% krve
- klesnutí vypuzení krve pod 50% množství krve =) dilatace
AKUTNÍ PRAVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ
prícina: plicní embolie
- embolus ucpe plicnici =) pacient umírá
- ucpání nekteré vetve – náhlá dušnost, bolest na hrudi, úzkostlivost, urychlení dýchání,
snížení tlaku, bezvedomí, psychické alterace – mrákotné stavy
- malý embolus – muže projít bez obtíží
opakovane – bolesti pod žebrí
diagnostika: fyzikální vyšetrení – zvýšená nápln krcních žil, snížený tlak, specifické zmeny
na EKG, RTG plic – infarkt plic, scintigrafie - embolie ci jiné onemocnení – perfuzní ci
ventilacní scintigrafie – dýchání znaceného plynu, znacená látka v krevním obehu – zásobení
krví a vzduchem – jde vzduch, nejde krev =) embolie, nejde vzduch ani krev =) jiné
onemocnení
lécba: antikoagulacní terapie – rozpouští embolus – streptokináza, heparin – zabranuje
zvetšování embolu – menší srážlivost krve
- sledování srdecní akce – léky, analgetika, kyslíková terapie
2
CHRONICKÉ PRAVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ
- vývoj delší dobu
prícina: plicní hypertenze, prestavba plicní tkáne na vazivo – plicní fibróza, vady chlopne do
plicnice
klinické príznaky: krev se hromadí pred pravým srdce – otoky dolních koncetin, prekrvená
játra, ascites – voda v brišní dutine – krev orgánech – zmena v pomeru bílkovin, potíže
s trávením – nadýmání, zácpa, nechutenství, pocit špatného trávení, vredy
- poškození funkce ledvin, potíže s dýcháním, psychické zmeny – deprese, únava, potíže
v noci – vetší vylucování moci, špatné dýchání, zhoršení tlaku vody na bricho, bolesti z tlaku
jater
diagnostika: poslech srdce – rytmus cval, pulzuje epigastrium, ascites, játra se z mácknutím
odkrví a zpet, na briše kresba žil, otok DK – zustává dulek
- EKG, RTG – rozšírení pravé cásti srdce, ultrazvuk – snížená cinnost pravého srdce,
vyšetrení krve - v krvi jiné pomery bílkovin, ledviny – porucha funkce
lécba: léky na podporu srdecní cinnosti
- 50% pacientu umírá náhle – hluboká žilní trombosa =) embolie
- cirhóza jater
AKUTNÍ LEVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ
príciny: IM, zánet myokardu, následek hypertenze – hypertenzní krize 240/280 za minutu,
náhlá dekompenzace chlopních vad
- levá komora prestane být schopna vypuzovat krev do tela krev se hromadí v levé komore –
v levé síni - plíce
klinické príznaky: náhle vzniklá dušnost – v noci, pres den 2 hodiny po ulehnutí, vykašlávání
sputa se zpenenou krví
- pri IM – bolesti na hrudi
- pri posazení se muže duš nost zmírnit
- astmakardiale – dušnost pokracuje po posazení
- poslech – vlhké fenomény
- tlak nižší, srdecní akce zrychlená, trojdobý srdecní rytmus, specifické zmeny na EKG,
RTG – prekrvení plic, zvetšení levé komory
lécba: pacient v leže – nitrožilne léky na odvodnení, léky na uklidnení, kyslík, lécení prícin –
IM, hypertenze, léky na podporu srdecní cinnosti
CHRONICKÉ LEVOSTRANNÉ SRDECNÍ SELHÁNÍ
prícina: hypertenze, ICHS, vady chlopní
- narustá dušnost – typické 4 stadia – bez obtíží =) dušnost pri vetší námaze =) dušnost pri =)
malé námaze =) klidová dušnost
klinické príznaky: trojdobý rytmus srdce, zvedaný úder srdecního hrotu, zrychlená akce
srdce, nepravidelná
diagnostika: RTG – zvetšení levé komory, zvetšení plicní kresby, SONO – zvetšení komory,
muže prejít do akutního levostranného srdecního selhání
terapie: léky na podporu srdecní cinnosti – kardiotonika (digoxin), na hypertenzi, snížení
objemu krve – diuretika (furosemid), zhubnutí pokud je pacient obézní
- odstranení vady na chlopni
- klid duševní, telesný
- dodržení urcité diety – menší množství jídla víckrát denne, málo soli, minimálne tuky,
vitamíny
3
ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ
- dochází k ruznému poškození koronárních arterií – delení na pravou a levou vetev
- zúžení koronárních arterií sklerotickým plátem (ateroskleróza) – myokard trpí nedostatkem
kyslíku
- z multifaktorových prícin
1) zvýšeny cholesterol – VLDL, LDL, triacylglyceroly – podílejí se na ateroskleróze
- hladinu cholesterolu mužeme ovlivnit dietou ci léky – hypolipidemika (lipanthyl)
- ve strave nahrazení živocišných tuku rostlinnými
2) obezita
3) pohybová inaktivita – organismus není zvyklý na zátež, horší reakce na stres
4) kourení – nikotin pusobí v nekolika liniích – pomáhá ukládání tuku do cév, zpusobuje
vyplavení adrenalinu a noradrenalinu =) zpusobuje stresovou reakce, zvyšuje prilnavost
krevních desticek =) zvetšení aterosklerotického plátu =) zúžení prusvitu cév, základ pro
vznik aterosklerózy (= nikotin zpusobuje poškození vnitrní steny cévy (endothel)
- pri kourení vzniká karboxyhemoglobin – snížení zásobení tkání kyslíkem
- zvýšení krevního tlaku, zvýšení tepové frekvence – zvýšená práce srdce
5) hypertenze – levá komora pracuje proti zvýšenému tlaku =) hypertrofie myokardu =)
zhoršení zásobování myokardu koronálními cévami
6) vek – u mužu infarkt myokardu po 35 roku, rizikový vek 50 let, u žen po 60 roku
7) genetická zátež – pozor na pacienty, kterým rodice zemreli na ICHS do 50 let (muži), 60 let
(ženy)
8) diabetes mellitus – porucha metabolismu sacharidu a následne i lipidu
- velké výkyvy hladiny cukru v krvi vede ke vzniku aterosklerózy, také poškozuje malé cévy
- problém s ledvinami a s játry
9) stres – psychický
ICHS
1) akutní – infarkt myokardu
nestabilní angína pectoris
náhlá smrt
2) chronické – stav po IM
asymptomická (bezpríznaková)
angína pectoris
ICHS se srdecním selháváním
ICHS s arytmiemi
4
AKUTNÍ FORMY ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDECNÍ
INFARKT MYOKARDU
príciny: uzáver koronální cévy – na aterosklerotický plát muže nasedat trombóza, embolie,
krvácení do aterosklerotického plátu, rychlý nárust aterosklerotického plátu, spamus arterie
- po uzavrení koronární cévy dojde k nekróze myokardu =) nahrazena vazivem – vazivová
jizva =) tkán je nefunkcní
- dostane – li se pacient na specializované pracovište do nekolika hodin – nemusí být trvalé
následky
- na EKG zjistíme, kde je srdce poškozeno – pres postiženou cást nejde srdecní impuls –
charakteristická Pardeho vlna
klinický obraz: bolesti na hrudi v klidu – vystrelují do krku, ramene, bricha, do zad – trvá
déle než 20 minut, provázena zvracením, bolestí hlavy, úzkostí, strachem, poruchami dýchaní
- rozsáhlý IM – bezvedomí, zástava srdecní cinnosti
- lehký IM – lidé nemusí zaznamenat, že ho prodelali – krátká bolest na srdci
- IM spodní steny – bolesti bricha, zvracení
- nekdy se bolesti v zádech (Th páter) mužou být zameneny za IM
prubeh: záleží na tíži
- bežný IM – po 20 – 30 minutách bolest ustupuje, nebo se zhoršuje - bezvedomí
komplikace: arytmie, ruptura srdecní steny – krvácení do srdecní dutiny, srdecní selhání,
zánet perikardu, periartritida ramene (periartritis humerus scapularis), smrt
lécba: první pomoc – zklidnit, utlumit bolest, podat léky na zklidnení – diazepam,
nitroglycerin pod jazyk – rozpuštení analgetika
odborná pomoc – tišit bolest, korigovat srdecní cinnost dle EKG, léky podávat do žíly pokud
to jde
- diagnostika IM pomocí specifických enzymu (CK,LDH), které se vyplavují pri rozpadu
myokardu, troponin
- nitroglycerin
- transport do nemocnice – koronární jednotka – znovu diagnostika EKG, zjištení enzymu,
koronární arterografie – kontrastní látka
- vpich streptokinázy – rozpouští trombus, odstranení trombu, katétr – roztažení cévy
- léky na vasodilataci, tlumení bolesti, hlídání základních životních funkcí, léky na redení
krve - heparin
- koronární angioplastika – vymenení zúžených arterií jinými žílami (DK) - bypas
- rychlá rehabilitace – 2 – 3 den po IM – jednoduché cviky na lužku, po týdnu – chození záleží na puvodním stavu
- lázenská lécba
- postupné zvýšení záteže
- prejde do chronické ICHS
- z IM se vyvine angína pectoris
- trvalé užívání léku na redení krve
5
NESTABILNÍ ANGÍNA PECTORIS
- stav, kdy bezprostredne hrozí IM
- hospitalizace pacienta
- vystupnování obtíží než byly u stabilní AP
- po nitroglycerinu bolest neustupuje
- horší reakce na lécbu
- pacienti nove vzniklou bolesti na hrudi – nemocnice - diagnostika
- pacienti se stabilní AP, kterí delší dobu nemeli potíže – znovu objevení potíží
- bolest po námaze, rozcílení – trvá do 20 minut
- klid
- nestabilní AP muže být vyprovokována chladem, chuze proti studenému vetru nekdy i jídlo
lécba: hospitalizace, pri vyšetrení – AP – nitroglycerin
zúžení koronárních arterií – rozšírení, koronární plastika
depotní preparáty- ráno, v poledne – rezistence na léky – nitromack
NÁHLÁ SMRT
- úmrtí z dusledku ICHS – asi do hodiny po objevení prvních príznaku
- pacienti, u kterých nebyla zjištena ICHS – nebyli léceni
- stenózy na koronárních arterií
prevence: sledování rizikových faktoru
CHRONICKÉ FORMY ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDECNÍ
ANGÍNA PECTORIS
- zúžení koronárních arterií
- špatná tolerance zvýšené námahy – fyzické, stres
- cévy špatne reagují na chlad
- jeden typ vzniká spasmem – PRIZMETALOVÁ ANGÍNA – puvod neznámý – neurotické
pacientky – záchvaty – rychle pomíjejí
klinický obraz: pri urcité fyzickém zatížení – bolesti – stejný ci podobný charakter jako u IM
– po odstranení príciny bolesti pomíjejí, aplikace nitroglycerinu
- nespecifické potíže – bolest hlavy, zvýšená únavnost
diagnostika: EKG, koronografie – zúžení – ateroskleróza
lécba: depotní nitráty – aby nedocházelo k záchvatum podání ráno a v poledne – vzniká
rezistence – pres noc vymizí - nitrátové náplasti, spreje
- užití léku, které snižují hladinu tuku – hypolipidemika , léky na snížení tlaku, léky na
zlepšení srdecní cinnosti
- pacienti obézní - zhubnout
- náchylní ke vzniku trombu – embolus – podání anopyrinu
ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ S ARYTMIEMI
- ruzné typy arytmie – poruchy rytmu srdecní cinnosti – postižení síní – sínová fibrilace –
rychlá nepravidelná akce síní
- komorové extrasystoly – stah mimo poradí (mimo pravidelnou akci) – impuls nejde ze
sinusového uzlíku, ložisko je umísteno nekde nad komorami
ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ SE SRDECNÍM SELHÁVÁNÍM
- nejcasteji levostranné chronické
- bolesti na hrudi se pridává dušnost
6
ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDECNÍ ASYMPTOMICKÁ
- bez symptomu – bez potíží
- pri náhodném vyšetrení se zjistí, že koronární arterie jsou ve špatném stavu – aktivní lécení
– jinak hrozí náhlá smrt
- koronární arterie zúžení jen na 30% prusvitu - koronární bypas
- užití léku na rozšírení koronárních arterií
- redukce hmotnosti, špatný metabolismus lipidu
STAV PO INFARK TU MYOKARDU
- všichni pacienti po IM
- nemají žádné vetší potíže
- pravidelné sledování a dle aktuálního stavu lécení
- nitroglycerin pri obtížích
- sledování lipidu
- pokud nemá problémy se záteží – lehký trénink
VADY SRDCE
- získané – vypestované behem života, vetšinou chlopne
- vrozené – vyšetrení hned po narození, riziková skupina – pokud se zjistí vada – indikace k
potratu
ZÍSKANÉ VADY
MITRÁLNÍ CHLOPEN
mitrální stenóza – zúžení pruchodu chlopne
mitrální insuficience – nedomykavost chlopní
- následkem ruzných zánetu – revmatická horecka (onemocnení pohybového aparátu) –
sterilní následek po infekci beta – hemolytických streptokoku skupiny A – detský vek – bežná
angína – lokalizace v mandlích – po 14 – 40 dnu – revmatická horecka
- streptokok – odkryje naše antigeny, které jsou podobné s temi streptokokovými (antigeny na
srdci a v kloubech) – organismus si tvorí protilátky proti vlastním antigenum – stenóza vzniká
X-let po revmatické horecce, insuficience vzniká hned
MITRÁLNÍ STENÓZA
- casteji u žen
- normální prumer 4- 6cm, u stenózy 0,5cm
- krev se hromadí pred prekážkou – v levé síni, v plicích =) dušnost, stagnace krve v pravém
srdci – pravá komora =) rozšírení =) pravostranné srdecní selhání
- vykašlávání krve
- kašel pri námaze – srdecní onemocnení
vyšetrení: RTG, SONO, EKG
terapie: operace – KOMISUROTOMIE – rozríznutí srostlých chlopní
deformace chlopní – umelé chlopne – dríve biologické (prase), umelé – kulickové, diskové
MITRÁLNÍ INSUFICIENCE
- mitrální chlopen – je zavrená pri systole levé komory – krev jde do aorty
- pri mitrální insuficienci jde krev jak do aorty tak do levé predsíne
- pri systole jde krev do levé predsíne z plic
- objem pretížené levé predsíne – dilatace levé predsíne =) krev se hromadí v plicích, selhání
pravé komory =) pravostranné selhání
- dušnost pri námaze
diagnostika: SONO, EKG, RTG
lécba: operace – náhrada chlopne
7
AORTÁLNÍ CHLOPEN
AORTÁLNÍ STENÓZA
- zúžení chlopne na výstupu levé komory do aorty
- levá komora pracuje proti zvýšenému odporu – nevypudí tolik krve kolik potrebuje =)
hromadení krve v levé komore – napred zvetšení objemu, dilatace
- pacient nezvládá vetší námahu – únava, omdlívání
- dekompenzace – rozšírení levé komory =) oddálení mitrální chlopne (sekundární projev) dušnost
diagnostika: SONO, EKG, RTG
lécba: operace
AORTÁLNÍ INSUFICIENCE
- pri diastole se plní levá komora z levé síne a aorty – pretížení levé komory – zvetšení –
zhoršení aortální insuficience
- vzniká mitrální nedomykavost
- dobrá tolerance námahy
- selhání levé komory =) sekundární pretížení plic - dušnost
MUSSETUV PRÍZNAK – otrásání hlavy shodný s tepem – prenos pulsu (otrásání tepen)
- hmatání zvýšené pulsace
lécba: vasodilatacní léky, operace – náhrada chlopne
TRICUSPIDÁLNÍ CHLOPEN
TRICUSPIDÁLNÍ STENÓZA
- zúžení chlopne mezi pravou síní a komorou
- kombinace s mitrální stenózou
- krev se hromadí v pravé komore =) hromadení krve v játrech a dle gravitace
- príznaky stejné jako u pravostranného selhávání srdce
lécba: operace
TRICUSPIDÁLNÍ INSUFICIENCE
- sekundární vada s mitrální stenózou
- hromadení krve v pravé predsíni
- plicní hypertenze
- pri systole pravé komory jde krev do plic a pravé síne =) hromadení krve v játrech
- dušnost
PULMONÁLNÍ CHLOPEN
STENÓZA PLICNICE
- více vrozená
INSUFICIENCE PLICNICE
- hromadení krve v pravé komore =) dilatace =) sekundární insuficience trikuspidální chlopne
=) hromadení krve v pravé predsíni
8
OPERACNÍ REŠENÍ SRDECNÍCH VAD
- operace na zavreném srdci – jednodušší, méne nárocné, endoskopická technika
- operace na otevreném srdci – prevádení pacienta mimotelní obeh, provádení v hypotermii
- mimotelní obeh – oxygenator =) okyslicená krev
- výbeh z femorální arterie – vrátí se do aorty
- zachování nutritivního obehu plic
- speciální kanyly do koronárních arterií
- zabránení vzduchové embolii
- náhrada chlopne, transplantace srdce, plic
- léky na redení krve pri invazivních zákrocích
- predem lécení ANT, i pri minimálních infekcích
VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY SRDCE
- nejsou casté
- vývoj srdce – nejkritictejší období mezi 20 – 50 dnem tehotenství
rizikové faktory:
1) infekce u matky – zardenky, chripka, toxoplasmóza
2) léky v tehotenství – léky proti krecím, cytostatika, steroidy
3) alkohol
4) diabetes u matky
5) dedicnost – genetické poruchy – deti z Downovým syndromem
6) nedostatek vitamínu A
7) otrava oxidem uhelnatým
8) pohyb na vysokohorském podnebí – nad 3000 metru
9) ionizující zárení
- 90% srdecních vad – kombinace techto faktoru
1) zkratové vady – vytvorení komunikace, která tam bežne není – neuzavrení otvoru, které
jsou behem vývoje nutné, neutvorení prepážky – levopravé – vetšinou krev proudí po
tlakovém spádu
- pravolevé – behem dospívání – neodstranení vady spojeno s plicní hypertenzí
2) prekážka v krevním obehu – stenózy (uzavrení) velkých tepen =) brána prutoku krve
3) neovlivnují krevní tok – díte se narodí se srdce v pravo – dextrokardie
1) ZKRATOVÉ VADY
OTEVRENÉ FORAMEN OVALE
- otvor v septu mezi sínemi – po narození by se melo uzavrít
- záleží na velikosti foramen ovale
- krev bude proudit z levé síne do pravé síne - pravé komory - do plic =) pravá sín pretížená
- malá dírka – minimum krve – nezatežuje srdce
- velké množství krve =) hypertrofie pravé síne =) zmena tlaku =) neokyslicená krev jde do
levé síne – levé komory – do velkého krevního obehu
- nevyvinuté cásti septa – ostium secund um nebo ostium primum – následky stejné jako u
foramen ovale
- kombinace s jinou vadou – prevážne chlopne
DEFEKT KOMOROVÉHO SEPTA
- nejdríve jednokomorové srdce – vývoj septa pozdeji
- záleží na velikosti defektu
- krev pujde z levé komory do pravé komory =) pretížení pravé komory a plic
- zvýšení tlaku v pravé komore nad tlak levé komory =) neokyslicená krev jde do velkého
telního objemu =) nedostatek kyslíku v tele =) cyanóza
9
ZUSTANE OTEVRENA BOTALOVA DUCEJ
- spojnice mezi plicnicí a aortou ve fetálním vývoji
- krev z pravé komory jde do plicnice – cást krve do plic a cást prímo do aorty =)
neokyslicená krev jde velkého krevního obehu
- nesnáší námahu – dušnost, cyanóza
- dožití nízkého veku, retardace
- po narození operace – uzavrení Botalovy duceje
2) PREKÁŽKA V KREVNÍM OBEHU
KOARTACE
- zúžení aorty
- levá komora vypuzuje krev do zúženého ústí aorty – ruzná místa levé komory – zvýšený tlak
=) hypertrofie =) selhávání
- krvácení z nosu, bušení srdce
- levostranné selhání srdce - dušnost
STENÓZA PLICNICE
- pravá komora pracuje proti zvýšenému odporu =) hypertrofie =) pravostranné srdecní
selhání
VADY KOMBINOVANÉ
EISENMENGRUV SYNDROM
- plicní hypertenze + zkratová vada
- v pravo vetší tlak =) krev proudí z prava do leva
- dušnost, únava, zmnožené erytrocyty
FALOTOVA TETRALOGIE
a) zúžená plicnice
b) defekt komorového septa
c) dextropozice aorty – aorta nasedá sedlovite na pravou a levou komoru
d) hypertrofie pravé komory
e) defekt sínového septa =) FALOTOVA PENTALOGIE
- cyanóza, dušnost, pri záteži – sedání na bobek (zvýšení návratu krve)
- „ blue baby“
- 1945 – první operace – spojení srdce s podklíckovou arterii – prodloužení života do 18 – 20
roku =) selhání srdce
- únava, hure prospívají
- dožití nekolika málo let – nebyly operovány
- v dnešní dobe se dožívají dospelosti
- uzavrení septa, prevedení aorty na levo, rozšírení plicnice
10
ZÁNETY
- všech trí vrstev – perikard, myokard, endokard – vetšinou oddelene
PERIKARDITIDY
1) s výpotkem – tvorí tekutiny nad perikardem – zjištení SONO – hodne tekutiny =)
nebezpecí tlaku plic
2) bez výpotku
3) akutní – rychlý prubeh
4) chronická
príciny: neznámá (idiopatická) perikarditida, viry, bakterie – TBC, pneumokoky, streptokoky,
mykóza – u lidí s porušenou imunitou, stav po IM – myokard propadá nekróze – toxiny dráždí
perikard =) perikarditida nad oblastí IM, uremie – velký obsah mocovina – infekce ledvin =)
toxické pusobení, toxiny – otravy – léky, težké kovy, nádor – v okolí srdce, metastázy, po
revmatické horecce, imunologické onemocnení – organismus tvo rí protilátky na antigeny
v perikardu, trauma – zlomení žeber nad srdce
typy:
PERIKARDITIS SICCA
- bez výpotku, pacient nemusí mít potíže, potíže pri dýchání, šelest pri poslechu
terapie: rešení základní príciny – podání ANT
PERIKARDITIS EXUDATIVA
- s výpotkem – pomalé tvorení, tvorení výpotku rychle =) utlacení srdce =) selhání
- tvorení výpotku – úleva, pacient nemá potíže, pravostranné chronické srdecní selhání =)
krev se hromadí v játrech, otoky DK
srdecní tamponáda – výpotek, utlacení srdce
terapie: výpotek veliký – punkce, lécení príciny – ANT, kortikoidy
PERKARDITIS KONSTRIKTIVA
- pancérové srdce, vznik po TBC perikardu, ukládání vápníku v perikardu =) vápníková
skorápka =) brání v rozpínání srdce
- perikardoktomie – odstranení vápníkové skorápky
MYOKARDITIDA
- minimální potíže - únava, bolest hlavy
- po prechození – vážné následky
príciny: infekce, viry, bakterie, následek IM, imunologická prícina, toxiny – komplikace
užívání drog (heroin)
klinický obraz: z pocátku nic, únava, potom porucha srdecní akce – zpomalení, arytmie,
dušnost, selhání srdce
diagnostika: EKG, SONO, ultrazvuk
terapie: absolutní klid na lužku – nezatížení srdce– nedochází k hypertrofii (selhání) –
nekolik mesícu
11
ENDOKARDITIDY
- abakteriální - revmatické
- bakteriální
ENDOKARDITIS BAKTERIALIS AKUTA
– maligní – postižení chlopní – tvorení kvetákové vegetace =) utržení =) dostání do organismu
=) sepse
klinický obraz: horecka, tresavka, neklid, krvácivé projevy, barva kuže – bílá káva
- embolizace konecných kapilárních cév – uzlíky oslerovy, pod nehty cervené cárky, zánetlivá
ložiska v ledvinách, v plicích, v mozku – selhání príslušných orgánu
lécba: hospitalizace, kultivace, ANT – velké množství – dlouhodobe, bez podání ANT do 3 –
4 týdnu úmrtí
ENDOKARDITIS BAKTERIALIS LENTA
- probíhá pomalu, vegetace na chlopních jsou vetší =) utržení =) embolizace, infekce není tak
zákerná, embolizace orgánu - infarkt
- delší chripka, teploty, únava, slabost, nechutenství, oslerovy uzlíky, krvácení trískovité pod
nehty, kuže – barva bílé kávy, není celkový zánet
terapie: odstranení zmenené chlopne, náhrada, celoživotní prevence
ARYTMIE
- poruchy rytmu srdce – porucha prevodního systému – sinusový uzlík – atrioventriculární
uzlík – Hisuv mustek – Purkynova vlákna
mechanismus vzniku:
1) porucha tvorby impulsu – netvorí se prvotní signál
2) porucha vedení – nekde blok – cesty prerušeny – vrozené, následek onemocnení – IM
3) kombinace obou predchozích – porucha tvorby i vedení – indikace na kardiostimulátor
- arytmie sínové, komorové, supraventriculární
SÍNOVÉ ARYTMIE
- sinusové arytmie – sinusová tachykardie – impulsu více než 100 za minutu
príciny: teplota – každým 1 stupen Celsia se zrychluje o 10, fyzická námaha
- lécení ve zpomalené srdecní cinnosti pri dlouhodobé sinusové bradykardii – frekvence pod
50, nebezpecné u IM
lécení: atropinem – zrychlení srdecní cinnosti
RESPIRACNÍ SINUSOVÁ ARYTMIE
– mení se frekvence s dýcháním – u mladých lidí fyziologické
SUPRAVENTRICULÁRNÍ
- nevycházejí z uzlíku, ale z ložiska v síních
ektopické stahy – bunka se z aktivuje =) vydává signál mimo poradí - pacient ho nepocítí
- preskocení srdce
- ojedinelý – nemusí se lécit
- více – predchází závažnejším poruchám
SUPRAVENTRICULÁRNÍ TACHYKARDIE
- jiné ložisko prebije sinusový uzlík – prevezme aktivitu
- zrychlený pravidelný rytmus – trvalý ci záchvatech
- tolerance a bez potíží
- srdecní selhání
- provokuje kourení, káva, alkohol, stres, rozcilení
lécba: masáž karotického sinu, hluboké dýchání (zmena pH), léky – snižují pocet
12
FLUTTER
- zrychlený pravidelný rytmus – 250 – 350 za minutu
- neprevádí se na komory – prevod v pomeru 3:1 – zastaví se na atrioventriculárním uzlíku
- palpitace (bušení srdce), závrate, kolapsové stavy, dlouhé trvání – srdecní selhání
kardioverze – elektrickým výbojem se snažíme navodit nový rytmus – elektrostimulace
FIBRILACE SÍNÍ
- nad 300 za minutu – nepravidelný rytmus
- pacient nemusí rytmus vnímat
- cítí nepravidelný rytmus, vyhmatání na periferii, selhání srdce
- medikamentózní lécba, kardioverze
SYNDROM NEMOCNÉHO SINUSOVÉHO UZLÍKU
- neznámá prícina
- strídání pomalých a rychlých rytmu
terapie: kardiostimulace
KOMOROVÉ ARYTMIE
KOMOROVÉ EXTRASYSTOLY
- muže být mezi normálními stahy, nasedá na normální stahy
- u pacientu pravidelne vázány – maligní – závažnejší porucha rytmu – pravidelne vázány, 3
za sebou
- benigní – málo casté, ojedinelé, nevážou se
KOMOROVÁ TACHYKARDIE
- ložisko v komorách a dává impulsy – nekolik za sebou, delší dobu
- bušení srdce, v souvislosti s infarktem
terapie: antiarytmika, lécení príciny, kardioverze
KOMOROVÁ FIBRILACE
- chaotická aktivita komor, neúcinná, zástava obehu, úmrtí, u IM – 20% pacientu - komorové
fibrilace
terapie: defibrilace – elektrický výboj – elektrody na srdecní hrot a 3 mezižebrí, neprímá
srdecní masáž
PORUCHY VEDENÍ
- signál se tvorí, ale nekde je zablokovaný
1) SINOATRIÁLNÍ BLOKÁDA
- porucha mezi sinusovým uzlíkem a komorami, zpomalené vedení, nekteré signály se
neprevedou, úplná blokáda – komory si vytvárejí vlastní signál
terapie: není nutná
- vetšinou náhodný nález, sledová ní pacienta
2) ATRIOVENTRICULÁRNÍ BLOKÁDA
- na úrovni atrioventriculárního uzlíku – zpomalené vedení – nemusí se lécit, prevádení
nekterých signálu – vetšinou po IM, úplná blokáda – ztráta vedomí
- medikamenty, kardiostimulace
3) RAMÉNKOVÉ BLOKÁDY
- casté
- celého pravého, levého
- prední, zadní vetve
- vrozená záležitost
- náhodné zjištení – uvedení do dokumentace, závažné pri srdecním onemocnení
- kompletní blok v levého raménka a postižení v pravo - kardiostimulace
13
KARDIOMYOPATIE
- onemocnení na srdce – neznámá prícina
- postižení myokardu
- infekce, toxické látky, imunologické príciny
hypertenze
restrikce – náhrada aktivní svaloviny vazivem – špatne lécitelné, poruchy rytmu –
kardiostimulace, selhání srdce, transplantace srdce
dilatace
14
ONEMOCNENÍ CÉV
HYPERTENZE
- ve stredním veku nad 140/90 (u nekterých i 135/85)
systolický tlak – je dán tlakem levé komory
diastolický tlak – závisí na pružnosti cév – cím mín jsou pružné cévy, tím bude tlak vyšší
tonometr – rtutový, digitální
- merit tlak aspon 3 x
- syndrom bílého plášte – 20-30% pacientu lécených na hypertenzi
- rozdíl tlaku o 20mm rtutového sloupce na HK – overení invazivní metodou
príciny:
1) primární - esenciální
- obezita, alkohol, kourení, nadmerné solení, rodinná zátež, nedostatek pohybu
2) sekundární
- dusledkem jiných onemocnení
a) renovaskulární – zúžení renální arterie jdoucí do ledvin
b) renální hypertenze – onemocnení ledvin – zánety =) zhoršení prutoku krve
c) následek koarktace (zúžení) aorty
d) následek onemocnení nadledvinek – kortikoidy, mineralokortikoidy - vyplavování
nadmerné množství hormonu =) reakce premrštená
e) hypertenze po lécích – antikoncepce (dlouhodobé užívání)
f) tehotenská hypertenze – 140/90, druhá polovina tehotenství – otoky, ztráta bílkovin – urcité
léky, predcasný porod (vyvolaný)
klinický obraz:
1.stadium – žádné potíže, náhodné zjištení, bolesti hlavy, únava, snížená výkonnost
2.stadium – zmeny na orgánech – hypertrofie levé komory, na ocním pozadí zúžené arterie,
v moci bílkovina, drobné poruchy zraku, snížená výkonnost, únavnost zraku
3.stadium – selhávání srdce, IM, komplikace v mozku – krvácení – cévní mozková príhoda,
na ocním pozadí – krvácení – výpady v zorném poli, porucha funkce ledvin – hromadení
metabolitu v krvi – mocovina, kreatinin
lécba: záleží na stádiu
1.stadium – režimová opatrení – dieta – NaCl, tuky, redukcní dieta, vhodný pohyb, zmena
režimu, pracovní rizika, vyvarování se stresu, vyloucení sekundární hypertenze
- medikamenty – antihypertenziva (diuretika, beta – blokátory, léky pusobící v ledvinách)
- podání podle výšky a pridruženého onemocnení
- lécení príciny u sekundární hypertenze
2.-3.stadium – lécení selhávání srdce, funkce ledvin, laserová operace ocního prostredí
15
ARTERIE A VÉNY
ARTERIE
1) organické - obstrukce
2) funkcní – porucha funkce
ORGANICKÉ PORUCHY – OBSTRUKCE
ATEROSKLERÓZA
- poranení cévní steny – vznik aterosklerotického plátu – ukládání tuku a dalších látek do
steny
- uzavrení, krvácení, odloucení, nasednutí trombózy, embolus
príciny: porucha metabolismu tuku – cholesterol (LDL,VLDL, triacyglyceroly), porucha
metabolismu cukru – diabetes mellitus, málo pohybu, horší krevní obeh, kourení, hormonální
poruchy, onemocnení jater, ledvin
prubeh: zpocátku bez potíží, zúžení a uzáver tepen – srdce, mozek
- nejcasteji tepny DK – obliterující ateroskleróza DK – proximálních a distálních partiích
- muži kuráci, casnejší výskyt do 45 let, pozdejší výskyt od 45 roku, bolest DK pri chuzi –
klaudikace – nedostatecné zásobení DK
- klaudikacní interval – vzdálenost chuze – zkracování délky – postupující onemocnení
1.stupen – bez potíží
2.stupen – více jak 100m
3.stupen – méne než 100m
4.stupen – klidové bolesti
5.stupen – nekrózy
lécba: medikamentózní – vasodilatace, redení krve, trénink, rekonstrukcní zákrok - vyndání
arterie a nahrazení žílou
AKUTNÍ TEPENNÉ UZÁVERY
- náhlé uzavrení nejaké tepny
príciny: trombóza – v míste zmeny cévy (zúžení, výdute), embolie (levé srdce – zánety),
trauma – útlak, komprese, otevrené poranení, aneurysma – výdut – disekující aneurysma
(prasknutí) – porušení výdute =) stena se v chlípí do arterie, reflexní uzavrení – trombóza žil –
nejprve se uzavírá žíla, a pak reflexne arterie
klinický obraz: velká bolest (jako šlehnutí bicem), koncetina zbledne, otece, krátkodobý
reflexní uzáver žil, porušení citlivosti, brnení, porušená hybnost, po otevrení žil se bledost
mení na fialovou barvu, bez lécení =) postupné odumírání koncetiny – nekróza – sepse
- uzavrení brišní aorty – bolest bricha
lécba: zjištení, kde je uzáver, odstranení, operace – odstranení uzáveru, zpruchodnení cévy,
katétr – procištení cévy, rozpuštení trombu – streptokináza – kontraindikace – krvácení do
mozku, z operacní rány, heparin – redení krve – brání narustaní trombu
16
FUNKCNÍ PORUCHY
VASONEURÓZY
- funkcní choroby – porucha prusvitu cév – reagují neadekvátne na zmeny prostredí
RAYNANDUV FENOMÉN
- prsty zbelají, brnení, necitlivé, cyanóza
príciny: opakovaná mikrotraumata (nástroje zpusobující vibrace), kompresivní syndromy
(karpální tunel), neurologická onemocnení (útlak nervových korenu – cervicobrachiální
syndrom, lumbosakrální syndrom), imunokoplexní postižení – usazení antigenu a protilátek
do steny cév
RAYNANDOVA CHOROBA
- stav, kde neznáme prícinu
- ženy, neurotický podtext – psychické zmeny, stežování na migrény
- fenomén symetrický na obou HK – opakování =) atrofické zmeny
AKROCYANÓZA
- neznámá prícina
príznaky: cyanóza – vetšinou HK, ale i DK - symetrické, chladem
- neobjevuje se v noci
IMUNOKOMPLEXOVÉ VASKULITIDY
- ukládání imunokomplexu do cév - zánet
- jednou
- opakované zánety =) poškození orgánu =) ischemické zmeny – trpí prokrvení
lécba: kortikoidy
- špatná prognóza
VÉNY
POVRCHOVÝ ZÁNET ŽIL
- superficiální flebitida – vnejší žilní systém – vena saphena magna et parva
klinický obraz: v prubehu žíly – je zarudlý bolestivý pruh, nemusí být otok, muže postihnout
celou, cást žíly nebo zánet migruje – onemocnení pankreatu, nádorové onemocnení
lécba: nehrozí embolie, protizánetlivé léky, masti, nemusí být ANT, léky na zlepšení stav
u žil a krve
následek: insuficience spojek mezi povrchovým a hlubokým žilním systémem =) varixy
HLUBOKÝ ZÁNET ŽIL
- hluboká flebotrombóza – napred trombus =) uzavrení žíly a nasedá zánet
tromboflembóza
- zpomalení krevního obehu, zvýšená srážlivost krve, prítomnost zánetu, traumatu, jiné
postižení žíly
- lidé imobilní, po operacních výkonech, selhávání pravého srdce, nádorová onemocnení
klinický obraz: periferní hluboký zánet žil – bez príznaku, bolestivost v dané lokalite,
palpace, koncetina otéká, bolestivá
lécba: nemocnice, klid na lužku, rozpuštení trombu – streptokináza, heparin, ANT,
protizánetlivé léky
následek: chronická žilní insuficience, trombóza do plic
CHRONICKÁ ŽILNÍ INSUFISCIENCE
- na podklade zánetu žil nebo varixu – v noci krece DK, únavnost DK
- pigmentace na povrchu lýtek, varixy náchylné k zánetum, dermatitidy, poranení kuže vredy
lécba: kompresivní puncochy, operacní odstranení povrchových varixu - musí být pruchodný
hluboký žilní systém, vitamínové prípravky, fyzikální terapie, rizikové povolání (stání)
17
DÝCHACÍ SYSTÉM
pravá plíce – 3 laloky – 10 segmentu
levá plíce – 2 laloky – 10 segmentu
funkcní obeh: výmena oxidu uhlicitého za kyslík – zásobení periferie
nutritivní obeh: vlastní výživa plic – arteria a vena bronchialis
ventilace – výmena plynu mezi telem a vnejším prostredím – inspirace, exspirace, klidová
poloha
nádech – dej aktivní
výdech – dej pasivní
klidová poloha – tlaky vyrovnány
16-20 dechu/min., V = 0,5 l
vyšetrení pomocí spirometrie – objemy, kapacity
- urcení poruchy v plicích – obstrukce – zúžení dýchací cesty – špatný výdech
restrikce – zmenený objem plic
inspiracní rezervní objem – IRV - V = 3,0 l
exspiracní rezervní objem – ERV – V = 1,5 l
vitální kapacita plic - IRV, klidový objem – VT, residuální objem – RV =) V = 5,0 l
residuální objem – RV – zustane v plicích vzduch, který nevydechneme – V = 1,7 l
totální plicní kapacita – IRV + VT + ERV + RV
OBSTRUKCE – normální vitální kapacita
RESTRIKCE snížená vitální kapacita
forsírovaná vitální kapacita – FVC – výdech s úsilím
OBSTRUKCE – snížení FVC
RESTRIKCE – normální FVC, normální k pomeru snížení vitální kapacity plic a vydechnutí
objemu vzduchu za sekundu
difúze – uzavrení alveol, zmena interspicia na vazivo
PLICNÍ FIBRÓZA – premena funkcní tkáne na vazivo
perfúze – zásobení plic funkcním obehem
- cást plic nefunkcní – infarkt plic
- vyšetrení pomocí kontrastní látky
PLICNÍ TKÁN
- nemá nervové zakoncení
- poklep nad plícemi jasný
- dýchání je nad plícemi – sklípkové, trubicové, suché – pískání, vrzání, vlhké – chropy
(praskání bublin), trecí šelest (jako chuze po snehu)
- pohledem – soudkovitý hrudník – trvalé inspiracní postavení – rozedma plic
18
vyšetrovací metody:
1) ZOBRAZOVACÍ
- RTG plic – velikost plic, plicní kresbu – prokrvení, stíny – TBC, nádor, osifikace
- vyšetrení pomocí kontrastních látek – ventilacní a perfúzní scintigrafie
- CT – nádorová onemocnení
- magnetická rezonance
- sonografie – onemocnení pleury
2) ENDOSKOPICKÉ
- prohlédnutí dýchacích cest pomocí optiky – bronchoskopie, rigidní endoskopie – neohebné
endoskopy, ohebné endoskopy
- mužeme odebrat vzorek k vyšetrení – typ nádoru, sekret – kultivace, bronchiální laváž –
napuštení vody do bronchu – vypláchnutí – zjištení pocínacích nádoru
- muže provést i lécbu – odstranení nádoru – adenomy, zpruchodnení dýchacích cest pomocí
laseru, zastavení krvácení, vyndání vdechnutého predmetu
3) SPIROMETRIE
4) VYŠETRENÍ KRVE – pomer obsahu oxidu uhlicitého a kyslíku =) odber arteriální krve –
napíchnutí kolmo malé arterie, krevní elementy – erytrocyty – anemie (vázne prenos kyslíku),
biochemické ukazatele – obsah hydrokarbonátu (zvýšení pri acidóze), fosforecnany (zvýšené
pri zásaditém prostredí v organismu)
5) VYŠETRENÍ HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH - stery z krku, mandle =) kultivace,
punkce dutin – kultivace
6) ALERGOLOGICKÉ VYŠETRENÍ – pyly, prach, perí, plísne, urcité léky
ONEMOCNENÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU
NÁHLÉ STAVY
KRVÁCENÍ Z PLIC
a) puvodu tuberkulózního – jakékoliv stadium TBC – drívejší dobe, v dnešní dobe
(minimálne, ale opet na vzestupu)
b) puvodu netuberkulózního
príciny: bronchitidy – drobné nezávadné krvácení, u nádoru z plic – silné krvácení, abscesu –
zánetlivé ohranicené ložisko, gangrény, bronchiektázie – rozšírení prudušky, obehové obtíže
– levostranné srdecní selhání, porucha krevní srážlivosti
klinický obraz: škrábání, pocit sladkosti v ústech, objevení krve – ruzná intenzita –
hemoptýza, hemopnoe, vliv na psychiku – úzkost, strach, neklid, cyanóza, bezvedomí
lécba: zklidnit, do polosedu, vysvetlení, že se nemusí jednat o vážné onemocnení, zavolat
lékare, bronchoskopie
PNEUMOTHORAX
- vzduch hrudní dutine – vniknutí z venku pri poranení, ze vnitr – porušení kontinuity plic –
prasknutí velké cysty
- v dutine podtlak – nasávání vzduchu =) smrsknutí plíce – úplne =) úplný pneumotorax,
neúplne =) neúplný pneumotorax
pneumothorax otevrený – zustane komunikace mezi vnejším prostredím
pneumohtorax zavrený – jednorázové proniknutí vzduchu a uzavrení komunikace
pneumothorax ventilový – pruchod vzduchu jen do dutiny, muže dojít k selhání druhé plíce i
srdce, prevést na uzavrený pneumothorax
klinický obraz: dušnost, bolest na hrudi, šokový stav, pneumotorax malý – bez potíží
lécba: otevrený a ventilový pneumotorax prevést na uzavrený, odvádení vzduchu – speciální
drenáž
19
HEMOTORAX
- dutina se vyplní krví
SPONTÁLNÍ PNEUMOTORAX
- u mladých lidí, u mužu
- z plného zdraví, prasknutí cysty v plicích – dušnost, bolest na hrudi
ASPIRACE CIZÍHO TELESA
- vdechnutí cizího telesa do plic
- porušeno vedomí
- za stavu sníženého reflexu – opilost, u malých detí
- pevné soucásti, potraviny (buráky), tekutiny tukové povahy (mléko) =) upoidní zánet plic =)
rozpad plic – 3 týdny
klinický obraz: rozkašlání,
1) vec nepusobí zánet – uložení v plicích
2) zpusobuje zánet – teplota, kašel, dušnost
3) zaklínení v dýchacích cestách – nedušný, kašel, teplota, bolest na hrudi
- bronchoskopie, prevence
LARYNGOSPASMUS
- fyziologická reakce – pri pití, jídle
- vystupnovaná reakce – dochází k ní mimo potrebu =) nemuže dýchat, z plného zdraví,
30-40 sekund
- panikarení, neklid, strach, úzkost, mdloba
- povolení spasmu – po uklidnení, nedostatek kyslíku
pomoc: napít studené vody, úder do zad, kýchnutí, dráždit rohovku
SYNDROM DECHOVÉ TÍSNE – ARDS
- deti, dospelí
- šoková plíce, vietnamská plíce
- polytrauma – závažné onemocnení – postižení více orgánu - intoxikace
- selhání dechu, otok plic
- neznámá prícina
- selhání ledvin, srdce =) celková selhání =) úmrtí
- u detí – v souvislosti z težkým zánetem plic
RESPIRACNÍ INSUFISCIENCE
- respiracní selhání
- akutní, chronické
rozsah:
1) particiální (cástecné) – snížený obsah kyslíku, normální oxid uhlicitý
2) globální (celkové) – snížený obsah kyslíku, zvýšený oxid uhlicitý
AKUTNÍ RESPIRACNÍ INSUFICIENCE
- vzniká náhle – pri úrazu, aspiraci cizího telesa =) ucpání trachey, otrava toxickým plynem,
dusledek infekce plic
klinický obraz: dušnost, dušení, cyanóza, bezvedomí, zástava dechu
lécba: umelá plicní ventilace, odstranení príciny
20
CHRONICKÁ RESPIRACNÍ INSIFISCIENCE
- dusledek chronických plicních onemocnení, dusledek kardiálního onemocnení
- postupný vývoj – velká námaha, malá námaha, klid
- cyanóza – pri námaze, pak trvale
lécba: terapie základního onemocnení, kyslíková terapie – inhalace kyslíku
- muže prejít do akutní RI =) umelá plicní ventilace
následek: porucha vnitrního prostredí =) oxid uhlicitý pusobí kysele v organismu =)
respiracní acidóza =) indikuje vznik prohloubeného dýchaní =) kyslík pusobí zásadite
- pri poruše plic nejde
- kompenzace ledvinami =) zadržení uhlicitanu (zásadité) – trvá dlouho
- podání infuzí =) lécba acidózy
ZÁNETLIVÁ ONEMOCNENÍ
AKUTNÍ BRONCHITIDA
prícina: bakterie, viry, fyzikální príciny, alergie, chemické látky
klinický obraz: teploty – nižší, škrábání v krku, suchý kašel, produktivní kašel – muže být
trošku krve, nebývá dušnost, nebývají bolesti svalu, celková únava
lécba: léky proti horecce, léky usnadnující vykašlávání – mukolytika, expenktorancia,
antitusika – léky na tlumení kašle
- lehký prubeh – nekolik dní
- mužou být komplikace – zánet plic, abscesy – u lidí s poruchou imunity
AKUTNÍ BRONCHIOLITIDA
- zánet na konci dýchacích cest
- nebezpecí – zánetlivý sekret ucpává konecné dýchací cesty =) dušnost, porucha ventilace
- deti – teplota, kašel – nekolik dní, zhoršení stavu – dušnost, dušení =) nemocnice – umelá
plicní ventilace, ANT, sledování životních funkcí
CHRONICKÁ BRONCHITIDA
- následek opakovaných akutních bronchitid
- vlastní chronický proces – kuráci, práce v prašném prostredí
- CHB – akutní exacerbace bronchitid - infekce
klinický obraz: kašel, ranní kašel, kašel trvá déle než 3 mesíce – opakovane alespon 2 roky po
sobe, pacient není dušný
lécba: medikamentózní není úcinná, preventivní opatrení – poucení pacienta, co kašel
zpusobuje, dechová gymnastika, správný stereotyp dýchaní, zvlhcování vzduchu
- udržení ve stejné fázi, zlepšení
- zhoršení – CHRONICKÁ CHOROBA BRONCHOPULMONÁLNÍ =) dušnost
OBSTRULCNÍ CHOROBA PLIC
- rozedma – emfyzém – patologický popis
- zúžení dýchacích cest, zmena sten bronchu – rozpad, vazivo, vetší prostory =) na rustající
dušnost
klinický obraz: kašel, dušnost, pacient muže být cyanotický, chronická RI, typický tvar
hrudníku – trvalé inspiracní postavení – soudkovitý hrudník
- respiracní selhání – vetší námaha pro srdce
- soudkovitý hrudník – za následek srdecní selhání – chronické pravostranné srdecní selhání
=) plicní hypertenze
lécba: není príliš úcinná, bronchodilatancia – rozšírení bronchu – sprej, prášky,
expektorancia, mukolytika, inhalace minerálních vod, sledování srdecní cinnosti – léky na
podporu
- exspiracní dušnost
21
- pri malém náznaku zánetu – ANT
ZÁNET PLIC
príciny: bakterie, viry, plísne, paraziti, fyzikální príciny, chemické príciny, soucást
systémových onemocnení, následek otrav aspirace
1) bakterie
- Pneumococus, Hemofilus, Stafylococus, Klebsiella, Legionella
prubeh: zvýšená teplota, horecka, kašel, bolest svalu, únava, dušnost, projevy na obliceji –
zarudnutí, cyanóza
- poklep ztemnelý
- dýchání – vlhké fenomény – chropy, trubicové dýchaní
- RTG – zastínení plicních polí
lécba: ANT, klid na lužku, expektorancia, mukolytika
komplikace: respiracní selhání
BRONCHOPNEUMONIE
- kombinace príznaku akutní bronchitidy a zánetu plic
2) virové
- virus chripky, adenoviry, myksoviry
chudší klinický obraz: pacient nemusí mít kašel, teplota, dušnost
- videt na RTG
- nasedání bakterií =) lécba ANT
- pacient vykašlává hnisavý hlen
- muže prejít RI
3) plísne
- kandida – PLICNÍ KANDIDÓZA
- imunodeficit – u lidí s projevy HIV, nádorové onemocnení, pokrocilé fáze systémových
onemocnení
klinický obraz: težký, RI, úmrtí
4) parazité
PSITAKÓZA
- parazit papoušku
ORNITÓZA
- parazit – chovatelé drubeže – podobný prubeh jako bakteriální zánet plic
ANT – tetracyklin
5) fyzikální a chemické príciny
- aspirace tekutin – trvá nejakou dobu než se projeví zánet
- inhalace otrávených plynu
- po ozárení
- po lécích - cytostatika
22
CYSTICKÁ FIBRÓZA PLIC
- postižení plic a pankreatu
- dedicné
- porucha funkce žláz s vnitrní sekrecí
- porucha tvorby hlenu v plicích – hustý – stagnace v plicích =) uzavrení plic – zhoršení
dýchání, RI
- porucha tvorby enzymu v pankreatu
klinický obraz: težší forma – po narození – neroste, špatne dýchá, neprospívá, RI
lehcí – kolem 5 roku – opakované bronchitidy, suchý kašel, pátrání po
alergiích
- s vekem se to zhoršuje – zánety plic, dýchací funkce, pridání léku, kyslíková terapie,
transplantace
- abscesy – brochiektázie – rozšírení bronchu =) usazení hlenu – zdroj akutních zánetu
- vykašlávání krve - hemopnoe
lécba: období klidu – mukolytika, nacvicení dýchání, kašel, bronc hodilatancia, akutní
komplikace – ANT, kyslíkové prístroje, RI, transplantace
ASTMA BRONCHIÁLE
- postihuje deti a mladé lidi
- záchvatovitá klidová dušnost – zúžení dýchacích cest – obstrukce
príciny: edém, hypersekrece v dýchacích cestách
puvod: 1) imunologické formy
2) neimunologické formy
IMUNOLOGICKÉ FORMY
a) atopické astma – prícina alergie
b) neatopické astma – pusobí negativne naše vlastní antigeny
c) astma infekcne alergické – nakažení mikrobem (vlastní onemocnení) + alergická reakce na
mikroba
NEIMUNOLOGICKÉ FORMY
a) námahové astma – po fyzické námaze
b) chemickofyzikální astma – reakce na chemické látky, fyzikální podnet (chlad) =) zúžení
dýchacích cest, ozón, cigaretový kour
c) aspirin senzitivní astma
d) hormonální astma – v tehotenství, na zacátku klimakteria, behem puberty,
endokrinologické onemocnení
e) chronické respiracní infekce
f) astma vyvolané emocemi
+ ruzné kombinace
klinické formy astmatu:
1) ASTMATICKÝ ZÁCHVAT
- klidová záchvatovitá dušnost, není vázaná na denní hodinu
- pacient špatne vydechuje – exspiracní dušnost – stupnování
- praskoty, pískoty
- ruzne dlouhou dobu – minuty – hodiny
- muže se vykašlávat serózní hlen
- zrychlené dýchání – 25/min. pri záchvatu
lécba: muže prejít sám, bronchodilatancia ve sprejích, aplikace léku do žil – syntophylin
23
2) STATUS ASTMATICUS
- prechází neustupující astmatický záchvat – nereaguje na bežnou lécbu
- hrozí únava dýchacích svalu
- hospitalizace, infúzní terapie, prevedení na umelou plicní ventilace
- astmatický záchvat se má lécit tri dny pred tím než zacne
3) ASTMATICKÝ EKVIVALENT
- mírnejší forma astmatu – záchvaty dráždivého suchého kašle – predevším v noci
lécba: inhalacní léky
4) KLIDOVÉ STADIUM
- období mezi jednotlivými záchvaty, pacient nemá obtíže, pravidelné užití lécby
- ovlivnení alergie – typy lécby: autovakcíny – ve forme kapek (podání v malých dávek
alergenu =) snaha znecitlivet organismus)
- zmeny životního stylu
5) CHRONICKÁ OBSTRUKCE S ASTMATEM
- astma prechází v chronickou obstrukci, a nebo opacne
- namáhavá duš nost + astmatický záchvat
lécba: jako u chronické obstrukce + astmatické léky
léky na prevenci alergie – zyrtec, claritin …
inhalacní preparát - bronchodilatancia, kortikoidy, betaloc, syntophylin
PLICNÍ ABSCES
- ohranicená dutina vyplnená hnisem – solitární, mnohocetné
- choroba oslabených jedincu
príciny: komplikace pneumonie, nádorové onemocnení, onemocnení pri selhání imunity
(HIV), dusledek hnisavého onemocnení v jiných orgánech, po úraze
klinický obraz: dominuje základní onemocnení – horecka, kašel, bolest na hrudi, dušnost,
vykašlávání obsahu abscesu – vomika – zapáchá, navrstvený
terapie: základního onemocnení, chirurgicky – odejmutí cásti, kde je absces
GANGRÉNA PLIC
- hnilobný rozpad plic – nechránená
- anaerobní bakterie
klinický obraz: dušnost se stupnuje, vysoké horecky, prenos do jiných orgánu, u lidí se
závažným onemocnením – nádory, rozvinuté HIV =) smrt
- ANT, zlepšení dýchání
PLICNÍ ATELEKTÁZA
- nevzdušnost plicní tkáne – dochází za nejakou obstrukcí, ale je prokrvená
- nedochází k výmene plynu
- rozsáhlá dušnost
- záleží na rychlosti vzniku – pri pomalém vzniku to plíce kompenzují
terapie: bronchoskopické odstranení príciny
FIBRÓZA PLIC
- nahrazení plicní tkáne vazivem – plíce nejsou pružné – tuhost plic =) nerozpínání plic
- dlouholeté onemocnení – na zacátku bez potíží, posléze dušnost, cyanóza, snížení
respiracních objemu, kyslíkové prístroje
- imunologické mechanismy
lécba: transplantace - nelze lécit, pouze zpomalit kortikoidy
24
PNEUMOKONIÓZY
- profesionální onemocnení – ukládání ruzných látek do plic
1) nekolagenní
- nezpusobuje takové reakce
ANTRAKÓZA
- u horníku v uhelných dolech – uhelný prach nevyvolává takovou reakci – nedochází
k prestavbe plic
2) kolagenní
- látky vyvolávají reakci – prestavba tkáne
SILIKÓZA
- SO2 , rudné, kame nouhelné doly, dušnost
ANTRANOSILIKÓZA
SILIKOTUBERKULÓZA
AZBESTÓZA
- ukládání azbestových vláken – v porcelánkách, kde se zpracovává kaolin
TBC PLIC
- Mykobakterium tuberkulosis
- sputum s krví, telesnými sekrety
- vznik primárního ložiska v plicích =) šírení do plic a dalších orgánu – POSTPRIMÁRNÍ
FORMY
klinický obraz: nemusí mít potíže, kašel, teploty, nocní pocení, po rozvinutí dušnost
- težké formy – postižené celé plíce – nereaguje na lécbu =) úmrtí
lécba: dlouhodobá – 9 mesícu – braní ruzných kombinací antituberkulotik
- hospitalizace, propuštení pri inaktivite TBC, ošetrení v domácím prostredí, vyvarovat se
dalších respiracních infekcí
- pátrání po ložiscích v jiných orgánech
PLICNÍ NÁDORY
- benigní- vzácné, nedelají problémy, charakter polypu, ztížené dýchání – jsou – li ve vetších
bronchech – dušnost, možné vykašlávání krve, bronchoskopie, sledování
- maligní
BRONCHOGENNÍ KARCINOM
- mnoho typu
príciny vzniku: ruzné – kourení, ionizující zárení, špatné životní prostredí, profesní vliv,
karcinoge ny v potrave
klinická obraz:
1) plicní – pricházejí pozde – kašel, vykašlávání krve, dušnost, bolest na plicích – nádor
prorustá do poplicnice
2) mimoplicní – neurologické, kožní – špatne se hojící, endokrinologické – nádor plic muže
produkovat nejaký hormon, príznaky z metastáz, metastazuje do mozku, prsou, jater,
gastrointestinálního traktu, do kostí
3) obecné – hubnutí, únavnost, subfebrilní teploty
terapie: záleží na stadiu karcinomu, lokalizace –chirurgické rešení – lalok, celá plíce + uzliny
v obou plicích + uzliny – cytostatika, radioterapie – provádení v cyklech (nádorové bunky –
menší schopnost regenerace) =) zmenšení nádoru – možná operace
velký rozsev + metastázy – udržení pacienta v klidu, bezbolestnost
25
GASTROINTESTINÁLNÍ TRAKT
- duležitá anamnéza u chorob GIT – vazba na príjem potravy – alergie na potravinu
- pacientum na zvracení – prekážka
- po jídle se jim uleví – duodenální vredy
- nesnášenlivost tuku – onemocnení žlucníku
- nevstrebání nekterých látek z potravy (vitamíny, …)
- za jak dlouho se jim udelá špatne
- charakter stolice – meléna – natrávená krev, primísena krev
- prujem – neobvyklý pocet rídké stolice u daného pacienta
- zácpa – u daného jedince obvykle dlouhá perioda mezi jednotlivými stolicemi
- anemie – porucha vstrebávání Fe, nedostatek vitamínu B12
- porucha vstrebávání Ca - osteoporóza
- kuže – kožní onemocnení – nedostatek vitamínu C, B-komplex – suchá, popraskaná kuže
- vitamín A – porucha zraku
- vitamín C – obranyschopnost – casteji nemocný
- onemocne ní jater – toxické látky – jdou do mozku, psychické postižení – není schopnost
psát, sestavit jednoduché obrazce
- zeptat se pacientu na složení potravy!!!
fyzikální vyšetrení:
- pohledem – vystupuje bricho nad úroven hrudníku; dýchání – typ; kuže – barva, napjatá,
volná, jizvy, caput medúze – hlava medúzy – žíly smerující k pupku, vystouplé žíly po
stranách – onemocnení jater, pavoukové névy – cévní záležitost – onemocnení jater, strie – po
porodu, rychlý narust hmotnosti, u lécby kortikoidy
- poklepem – diferencovane bubínkový, normálne temný nad nádorem, zvýšený bubínek –
zvetšená plynatost, temný – ascités – vyšetrení vlnení tekutiny
- pohmatem – povrchní, hluboký – sledování bolesti, zjištení rezistence – hmatání tuhého
útvaru, kuže volne pohyblivá – nejsou-li srusty
- poslechem – neco slyšet – fyziologie, ticho – paralytický ileus
- per rektum – vyšetrení konecníku – hledání rezistence, fyziologické – teplo a tma
vyšetrovací metody:
- krev – krevní obraz – leukocyty, sedimentace, minerály – Fe, Ca, Mn, K, Na …, enzymy –
jaterní (ALT, AST, GMT …), pankreatické (amylázy), bilirubin, žlucové kyseliny, stanovení
acidobazické rovnováhy – pH 7,36 ± 0,04 – normální pH
- vyšetrení moce – amylázy, chemické vyšetrení, sediment moce
prístrojové vyšetrení:
- RTG – bez kontrastní látky – ukázání závesu – jsou tam hladinky u ileu
vyšetrení s kontrastní látkou – sledování prutoku – vyšetrení jícnu, žaludku, tenkého,
tlustého streva
- CT
- magnetická rezonance
- aplikace kontrastní látky do žlucových cest
- endoskopické vyšetrení – skrz ústa – jícen, žaludek, zacátek tenkého streva – duodenum
per rektum – rektum, tlusté strevo – prohlídnutí, odebrání vzorku,
lécení
- diagnostická laparoskopie – skrz brišní stenu – prohlédnutí jater, pobrišnice, streva z venku
- stimulacní testy – pacient dostane látku a sledujeme reakci trávicího traktu
- SONO vyšetrení – vyšetrení z venku, zavést do jícnu a do rekta kontrastní látku – zobrazení
struktury orgánu
- vyšetrení stolice – mikrobiologicky, krev ve stolici, tuky, bílkoviny
26
CHOROBY JÍCNU
- transport stravy do žaludku z úst
- jícnový sverac – porušení =) jícnové vredy, v jícnu není sliznice produkující HCl – pokud
ano – tvorení jícnových vredu
- svalovina usporádána podelne i cirkulárne
- látky tlumící tonus jícnu – alkohol, nikotin, mastná strava
DISPHAGIE
- obtížné polykání
a) horní – prechod ústní dutiny do jícnu, nemuže polknout, pokašlává
príciny: organické – nádor, zúžení, funkcní záležitost, pacient muže aspirovat
b) dolní – problém na prechodu jícnu do žaludku, sverac špatne relaxuje pri príchodu potravy,
zúžení, nádor, nejprve problém s tuhými sousty a pak s tekutými
c) paradoxní – problém s tekutinami, špatná peristaltika jícnu – neuromuskulární prícina,
zúžení, obstrukce
lécba: hledání a odstranení príciny, u nádoru se jícen nechá nahradit tenkým strevem
GASTROEOSOPHAGEÁLNÍ REFLUX
- návrat obsahu žaludku do jícnu (žaludecní štávy) =) dochází naleptávání jícnu HCl
- povolený, nedovírá sverac mezi jícnem a žaludkem
príciny: porucha sverace – prechodná (požití vetšího množství alkoholu), kourení,
tehotenství – sverac se dostává nad bránici
- anatomické odchylky – špatne vyvinutý prechod mezi žaludkem a jícnem, kýly (hernie)
- porucha peristaltiky jícnu – získané, vrozené – porucha nervové pletene
klinický obraz: pálení žáhy (pyróza), u lidí, kterí pracují v predklonu, pokud dojde
k poškození – pálení žáhy trvalé, sliznice muže krvácet – meléna (krev ve stolici), pokud se to
nelécí – jícen se snaží sliznici opravit =) stenóza jícnu, obstrukce – uzavrení, muže to skoncit
karcinomem
diagnostika: endoskopická – odebrání vzorku, merení pH
lécba: záleží na prícinách – u tehotných se to opraví samo, u obézních redukovat hmotnost,
…, anatomická prícina – plastika sverace, léky zabranující reflexu, dietní opatrení – neslaná,
nekorenená jídla, léky na neutralizaci žaludecních štáv
HIATHOVÁ HERNIE
1) skluzná – není fixovaná – žaludek se dostává nad bránici a zpet
2) paraeosophageální – hure rešitelná, stagnace stravy ve vaku, nekróza útlak orgánu
klinický obraz: pálení žáhy, tlak v epigastriu, pocit špatného trávení
diagnostika: endoskopicky
lécba:1) konzervativne – úprava stravy
2) chirurgicky - plastika prechodu
27
EOSOPHAGITIDY
príciny: 1) následek požití látek, které poškodily jícen – korozivní látky – kyseliny, louhy
- kyselina – smrskávání (koagulace) sliznice =) zúžení jícnu, uzavrení
- louhy – kolikvace – díra v jícnu – ve stene =) perforace
klinický obraz:
- záleží na koncentraci, rozvinutí zánetu, dlouhodobe – podání látek na snížení pusobení
louhu, kyselin, bolest pri polykání, léky proti zánetu, výživa sondou, parietálne
2) následek reflexu – dlouhodobe (mesíce)
- potíže s polykáním, trvalé pálení žáhy, odstranení reflexu
3) mykotické zánety - oslabení jedinci – porucha imunity, nádory, povlaky na jícnu i
v ústech,
diagnostika: endoskopicky – odebrání vzorku
terapie: obtížná – podání mykoralu – tablety
4) v rámci jiných onemocnení – sekundární – celková autoimunitní onemocnení
PORUCHA MOTILITY
- primární – prícina neznámá
- sekundární – v rámci systémových onemocnení
1) PRIMÁRNÍ
ACHALÁZIE
- nejsou v jícnu gangliové bunky, vrozená, projevení behem života – ztráta ganglií, neznámá
prícina, ruzné potíže – váznutí stravy, porucha polykání, roztáhnutí jícnu – stagnace stravy v
jícnu
diagnostika: endoskopie pomocí kontrastní látky
lécba: odejmutí jícnu – nahrazení tenkým strevem
DIFUZNÍ SPASMUS
- jícen se závisle na príjmu potrava stahuje, bolest za sternem, zvýšené emoce – stres, …,
požití studených nápoju, imituje kardiální postižení
diagnostika: kontrastní látkou
lécba: nitroglycerinem, chirurgické rešení, kompenzace pomocí diety
2) SEKUNDÁRNÍ – postižení všech orgánu a tkání v tele
SKLERODERMIE
- postižení nejdríve kuže, vnitrní orgány – jícen – tuhnutí steny jícnu
DERMATOMYOSITIS
- zánet kuže, svalu – prícne pruhované – autoimunitní zánety, poškození bunek – ztráta
peristaltiky jícnu
MG
- onemocnení prenosu vzruchu z nervové svalové ploténky, acetylcholin - vycerpání
AMLS
28
DIVERTIKLY
- vychlípeniny
- jeden i více
- vrozené
- divertikulóza – u strev
1) PULZNÍ – ochabnutí steny
2) TRAKCNÍ – uzlina zmenena zánetem, prilepí se na jícen a táhne ho, následek zánetu,
nádor
klinický obraz: ukládání stravy, zustává – dráždení steny – bolest, prícina zánetu, váznutí
soust – špatné polykání
diagnostika: endoskopicky
terapie: chirurgická
- muže být velký – útlak orgánu, možnost prasknutí – zánet mediastina =) možnost úmrtí
3) SMÍŠENÉ
NÁDORY
- maligní, benigní – vzácné (1% z nádoru)
- benigní, nedelají problémy, odstranení endoskopicky – LEIOMYOM, FIBROM, LIPOM
KARCINOM JÍCNU
- u starších mužu
príciny: ruzné – karcinogeny, dráždení jícnu horkým jídlem, zánety jícnu, alkohol, kourení, u
lidí s achalázií
klinický obraz: dysphagie – porucha polykání, bolestivé polykání – pozdeji - zúžení o ¾,
zjištení nádoru pozde – hubnutí, krvácení – krev se stolici, anémie, problémy s dýcháním,
uzavírání trachey, porucha srdecního rytmu, plnení
diagnostika: endoskopická – odebrání vzorku
terapie: zpruchodnení jícnu, prežití do 5 let, chirurgická, chemoterapie, ozarování – zavedení
do jícnu, endoprotézy, laserem se odrezává nádor
29
CHOROBY ŽALUDKU
- ruzné tvary – hákovitý, obloukovitý
- kurvatura major, minor
- produkce látek – pepsin – hlavní bunky, HCl – parietální bunky, gastrin – pro trávení,
histamin, hlen - ochrana
DYSPEPSIE
- soubor príznaku
1) FUNKCNÍ – porucha regulace produkce látek
- žaludecní neuróza – projev pri stresu, nervove labilnejších jedincu
prícina: nervová regulace v žaludku
klinický obraz: bolest v epigastriu – difusní – tlak, krece, nejsou vázané na jídlo, pálení žáhy,
ríhání, škytavka (singultus), zvracení, pocit na zvracení, ne spavost, celková únava, nemužou
se soustredit, úzkostlivý, zvýšené pocení, stupnování psychickou záteží
diagnostika: vyloucení všeho ostatního
terapie: psychoterapie – psycholog, psychiatr
SOLÁRNÍ SYNDROM
- bolesti v oblasti solárního plexu, nervove labilní jedinci, pohmatová bolestivost, viz.výše
2) ORGANICKÁ – vredy, gastritida, nádor, porucha sekrece – nalezena prícina
3) SEKUNDÁRNÍ – onemocnení jiného traktu – endokrinologické – špatná hormonální
regulace, popáleniny, šokové stavy
VREDOVÁ CHOROBA
- postihuje 5% mužu
- žaludku, duodena
vred – sliznicní defekt, který zasahuje do muscula mukozae
eroze – na povrchu
- tam, kde je kyselina se delá vred
- na zdravé žaludecní sliznici je hlen – ochrana pred HCl
- dostatecné prokrvení – rovnováha mezi produkcí HCl, hlenu
za patologie – nerovnováha, porucha motility
prícina: ruzné – genetické faktory, u lidí s krevní skupinou 0, souvisí se stravou, návyky, se
stresem
ŽALUDECNÍ VREDY
klinický obraz: méne casté, u starší generace, jsou spojeny s nejakým jiným onemocnením,
bolest po jídle =) pacient nejí =) hubne, bolesti jsou tupé, nauzea, zvracení, potivost, ruce
chladné, vredy se mohou zvrhnout v karcinom, probíhají v atakách
diagnostika: endoskopie, RTG (obraz cepu)
DUODENÁLNÍ VREDY
klinický obraz: u mladších lidí – 20-30 let (neurotické zamerení), bolest je nalacno, tloustnou,
pálení žáhy, nauzea, zvracení
komplikace: krvácení – chronické, akutní, meléna, anémie, penetrace – postupné proderavení,
ubývá stena žaludku, perforace – akutní záležitost, zánet pankreatu, stenóza – zbytnení steny
žaludku, cást žaludku se zúží, nauzea, zvracení, zažívací obtíže
30
terapie:
1) režimová opatrení – stres – duševní klid, pracovní neschopnost
2) fyzický klid
3) spánek
4) návšteva psychoterapeuta – slabé léky – antidepresiva
5) skladba stravy – malé množství jídla, jíst casto – po 2-3 hodinách, zdravá výživa, zamezit
pochutiny (káva, cola, caj, ostrá jídla, alkohol), spíše zásadité potraviny
6) komplexní opatrení – pitný režim, pobyt v jiném prostredí, dieta, koupele
7) užívání léku – antacida – 1 x/2 hodiny (tablety, gel) – zneutralizování kyseliny, prevence
proti bolesti, absorpcní, resorpcní (gastrogel, acitor, maalox, antacid), parasympatikolytika –
léky blokují parasympatikus, snižují žaludecní sekreci, efekt na spasmus – peristaltika
žaludku – strava je v žaludku déle (cerucal) – 3 x denne pri obtížích, antagonisté H2 receptoru
– zablokování receptoru – 1 x po 12 hodinách, psychofarmaka (diazepam)
8) chirurgická – resekce žaludku, BILOROT 1 – cást žaludku se odejme a dá se k duodenu
BILOTOR 2 – klicka duodena
- vagotomie
stavy po operaci:
BILOROT 1
1) dumping syndrom – rozepne se klicka, malá peristaltika, pacient se nají – do ½ hodiny tlak,
bolesti v epigastriu, musí jíst málo a vícekrát, po jídle si lehnout
2) hypoglykémický syndrom – po jídle se rychle vyplaví inzulín, motání hlavy, porucha
zraku, omdlení, nutno dodat cukr, preventivní opatrení – strava s nízkým obsahem cukru
3) další vred duodenální – v míste sešití =) trávení, penetrace, perforace, lécba nebo operace
BILOROT 2
1) nahromadení jídla v klicce – bolest, zvracení, úprava životosprávy, léky na podporu
peristaltiky
2) anémie – nedostatek vitamínu B12 (perniciózní anémie)
3) nestrebávání Fe – anémie
VAGOTOMIE
- prujem
HEMORAGICKÁ GASTROPATIE
príciny: nejcastejší krvácení ze žaludku – po lécích – nesteroidní antirevmatika (brufen,
ibuprofen, voltaren, …) – bolesti pohybového aparátu
- acylpyrin, acylpyrin + grog, nekteré antibiotika
- jiná závažná onemocnení (šok, polytrauma, popáleniny, celková infekce – sepse)
- onemocne ní jater – v játrech vyšší tlak krve, krev obchází játra =) kolaterální obeh v jícnu,
žaludku, …
- prícina nekdy nezjištena
klinický obraz: nemusí být potíže, pálení žáhy, pocit sladka v ústech, zvracení s prímesí krve
terapie: odstranení prícina, lécba potíží
AFTÓZNÍ GASTROPATIE
- na žaludku útvary podobné aftum
príciny: neznámé
klinický obraz: probíhá dlouhodobe, pocit špatného trávení, nauzea, bolesti v epigastriu
31
GASTRITIS
AKUTNÍ
- zvracení, bledost, špatne od žaludku, vysoká potivost
prícina: nevhodná konstituce jídla, alkohol, zkažená jídla, nesnášenlivost k typu stravy,
bakterie ve strave (stafylokok)
- postižení jen žaludku nebo strev =) prujem
lécba: jen pití, léky na desinfekci (endiaron, živocišné uhlí), pri krecích algifen, dieta –
nemastná jídla
CHRONICKÁ
- histologická diagnóza - biopsie
KOROZNÍ GASTRIDA
- požití kyseliny nebo louhu
FLEGMÓZNÍ GASTRITIDA
- neohranicený rozpad, u lidí se závažným onemocnením, vetšinou smrt
NÁDORY
- BENIGNÍ – typ POLYPU – jeden i více, histologicky se jedná o ruzné typy (ADENOM),
nedelají potíže, pri rostoucích polipech =) odstranení endoskopicky, odstranení cásti žaludku
- MALIGNÍ – KARCINOM – príciny presne neznáme – karcinogeny v potrave (uzeniny,
salámy), plísen v potrave – AFLATOXIN
- casteji u lidí s krevní skupinou A
typy: polypozní
ulceriformní – podobné vredu
difusní – prorustá celou stenou
prubeh: dlouho probíhá skryte, bez obtíží, objevení v dobe, kdy pacientovi zbývá cca 6
mesícu života
klinický obraz: hubnutí, únava, tlak v epigastriu, castejší infekce, bolesti svalu a kloubu
lécba: odejmutí postižené cásti, chemoterapie
LYMFOM – príznivejší než karcinom, odstranení cásti žaludku, více reaguje na ozárení
32
CHOROBY TENKÉ STREVO
- duodenum, jejunum, ileum
- 3-5 metru, nejkratší duodenum – 25cm, jejunum – 2/5, ileum – 3/5
- sliznice usporádaná do klku – vetší resorpcní plocha
- do duodena ústí duktus choledochus (žluc – štepení tuku) + vývod s pankreatu (pankreatické
štávy – sacharidy, lipidy, proteiny)
- transport potravy, zpracování, strebávání živin, sekrece
MALABSORPCNÍ SYNDROM
- soubor príznaku – vyvolán poruchou vstrebávání, sekrece, motility tenkého streva
- následek – chorobné zmeny
delení:
MS
V ŠIRŠÍM
SLOVA
SMYSLU
MS V UŽŠÍM
SLOVA
SMYSLU
- stavy po operaci žaludku
- stavy spojené s insuficiencí sekrece
pankreatu
- stavy spojené s jaterními a biliárními
onemocneními
- primární MS
- sekundární MS
- zánetlivá a nádorová onemocnení
- blokáda lymfatické drenáže
- celiákální sprue
- tropická sprue
- selektivní malabsorpce
– specifická porucha
vstrebávání nejaké látky
- redukce resorpcní
plochy (resekce streva)
- syndrom stagnující
klicky
- Crohnova choroba
- nádory tenkého streva
- zánety nespecifické
- TBC (nejcasteji
z mléka)
- nádory v lymfatických
cestách, uzlinách
- stavy spojené s radiacním, fyzikálním,
chemickým poškozováním (cytostatika,
…)
klinický obraz: postupné hubnutí, úbytek svalové hmoty se slabostí, chronický prujem –
objemná, bledá, lesklá, zapáchající, velký obsah tuku, nadýmání, flatulence – nadmerný
odchod plynu, nechutenství, bolest v briše, bledost – sekundární anémie, bolest hlavy, pálení
jazyka, bolesti kloubu, krece, poruchy rytmu srdce, porucha srážlivosti krve – nedostatek
vitamínu K, projev na kuži – nedostatek vitamínu
33
vyšetrení: krve – biochemické – enzymy, endoskopie, tolerancní testy – podání urcité
množství látky – sledování kolik té látky je v krvi, ve stolici
lécba: zkoušení urcitých typu diet
- dieta – rídí se postižením a tolerancí pacienta, „kosmonautická dieta“ – prášková dieta –
AK, vitamíny, stopové prvky …
- farmakologická lécba – dodání pankreatických enzymu, enzymy na štepení tuku
- akutní stav (zánet) – podání výživy do žil
CELIAKÁLNÍ SPRUE
- vrozená, strevo není schopné reago vat na lepek – toxický vliv (a – gliadin) na sliznici
- casteji u devcat 2:1
- po narození – prijetí látek, kde je lepek
- genetická porucha
- neprospívání – prujmy, zpomalení rustu, vývoje, vliv na psychický vývoj
klinický obraz: viz. MS
terapie: bez lepková dieta – zákaz mouky žitné, pšenicné, jecmenné, ovesná, pivo, uzeniny
- ano – mouka kukuricná, sojové, brambory,
- farmakologická lécba – kortikoidy, vitamíny, stopové prvky
TROPICKÁ SPRUE
- vázaná na urcité oblasti – specifické bakterie – jihovýchodní Asie (Cína, Indie), Kuba, Haiti
- domorodci, turisti
- projevy viz. MS
- genetické dispozice + mikroby
lécba: ANT, dieta, osídlení strev správnou florou
DEFICIT LAKTÁZY
- laktáza štepí cukry
- problém se vstrebáváním mlécných výrobku – hromadení ve streve a kvašení =) prujmy,
koliky
- vyloucit mléko, príslušné mlécné výrobky
- hlídání dostatek Ca
- u starších lidí – mení se struktura strev, porucha tvorby vitamínu D
CROHNOVA CHOROBA
- chronické zánetlivé onemocnení – muže postihnout kteroukoliv cást trávicí traktu –
nejcasteji v ileu
- postihuje strevo regionálne - sliznice vypadá jako dlaždicové kostky, celou stenu, postižená
oblast muže mít charakter vredu - bílí, protáhlí
- následek – zúžení strev (stenóza)
- muže vzniknou pruchodek – píštele – prochází hnis
prícina vzniku: genetický výskyt – 5%, vliv virových, bakteriálních infekcích, imunologické
príciny
- probíhá chronicky – stav klidu, akutního zhoršení
- muže propuknout v každém veku, nejcasteji kolem 30 roku
klinický obraz: viz. MS, v klidu moho u jíst normální stravu, zhoršení – kosmonautická dieta,
bolesti kloubu - imunodeficit, muže vzniknout ileus – operace,
lécba: farmakologické tlumení zánetu – kortikoidy, imunosupresiva, endiaron, píštele se reší
chirurgicky
komplikace: objevení nádoru
34
STREVNÍ TBC
- mléko od krav – infikované TBC – Mykobakterium bovis
projevy: viz. MS + projevy TBC
- druhotné nakažení plicního systému
- vznikají vredy – mužou praskat – zánet pohrudnice a smrt
WHIPLEROVA CHOROBA
- zánetlivé onemocnení streva, MS, bolest kloubu - strídání
- muži stredního veku
NÁDORY
- benigní, maligní
- nejméne casté v tenkém streve – 3%
BENIGNÍ – POLYPY
LEIOMYOM – hladká svalovina
LIPOM – tuková tkán
ADENOM – epitelová tkán
klinický obraz: žádné potíže, náhodný nález, uzáver – ileózní stav
diagnostika: kontrastní látka – sledování náplne a vyprazdnování strev
- zánety ze stagnace obsahu streva – odstranení na dostupném míste - endoskopemf
MALIGNÍ – KARCINOM, SARKOM
- infiltrace do celé steny, rychlé šírení do steny,
ADENOKARCINOM
LEIOMYOSARKOM
LYMFOM
lécba: laparotomie – pozdní diagnostika – velké resekce streva, špatná prognóza
35
CHOROBY TLUSTÉHO STREVA
- tenké strevo ústí do colon ascendens =) colon transversum =) colon descendens =) colon
sigmoideum =) rectum
- pod ústím tenkého streva je slepé strevo s apendixem
- merí asi 1,5m
- podélná a cirkulární svalovina
- sliznice má mikroskopické struktury – zvetšení plochy
- bohatá nervová pleten =) psychické zmeny organismu se promítají do funkce tlustého streva
DRÁŽDIVÝ TRACNÍK
ruzné príciny: psychické – potíže se stresem, nevhodná skladba stravy – nedostatek vlákniny
(stolice málo objemná), stravovací návyky, jiné choroby – endokrinologické – štítná žláza,
nadmerné používání léku – projímadla, porucha motility – strídání úseku ve spasmu a
povolené, tzv.konstitucní faktory – genetické, typ osobnosti
klinický obraz:
1) ranní debakly – potíže pouze ráno, nucení na stolici, po odchodu z domova potíže nemá,
psychické vycerpání
terapie: léky pusobící na psychiku
2) postprandiální = po jídle – potíže vždy po jídle, vystupnování gastrocolického reflexu,
následek zvýšeného vyplavování hormonu pusobících na peristaltiku
terapie: jíst casteji v menších porcích
3) funkcní prujem – behem celého dne i v noci, zvýšená motilita streva
4) opakované bolesti v briše – zvýšené nadýmaní, zvýšený odchod plynu, muže být i prujem –
tzv. nepravý prujem – stužkovitá stolice – kousky tuho stolice ve vodnaté cásti
5) spastická zácpa – pocit bolesti, nadmutí, plnosti, tlaku
- úprava skladby stravy
6) spojení potíží ze strev + žaludecní dyspepsie
diagnostika: vyloucení všeho ostatního – rada vyšetrení – krevní testy, endoskopie,
zobrazovací metody, metody na vyloucení MS
terapie: úprava stravy, vyloucit potraviny, po kterých jim není dobre – smažená jídla,
lušteniny, saláty s majonézou
- jíst casteji v menších porcích, dostatecný príjem tekutin
- anxiolytika – odbourávání strachu, spasmolytika – uvolnení krece (algifen, …)
- nepoužívat projímadla
- endiaron – podání pouze nekolik dní
36
ZÁCPA
1) DUSLEDEK JINÝCH ONEMOCNENÍ
a) mechanické onemocnení – nádory, zúžení – zhojení zánetu vazivem, divertikl
b) endokrinologické onemocnení – hypothyreóza – snížená funkce štítné žlázy, nedostatek x
nadbytek hormonu príštítných telísek – hospodarení s Ca
c) neurogenní choroby – míšní léze – chybí volní vyprazdnovaní stolice
d) bolestivé afekce v konecníku – praskliny – krvácení, bolest pri stolici, snaha vedome
omezit stolici
e) abscesy – bolest pri defekaci, zdroj další infekce
f) hemeroidy
g) lidé léceni pro nejaké bolesti – nádory – podán opiátu =) následek lécení pomocí opiátu
h) anacida pri lécení vredu
ch) kodein – narkomani
i) antidepresiva
2) JAKO ONEMOCNENÍ – HABITUÁLNÍ ZÁCPA
- útlum defekacního reflexu – objevení v detství, v dospívání
- vedomé potlacení defekacního reflexu, nepravidelná stolice, pocit plnosti =) uchýlení
k projímadlum =) dráždení strevní sliznice =) vyvolání zácpy – bolest, zánet sliznice
podpurné faktory: skladba stravy, nedostatek vlákniny, tekutin, pohybu
- civilizacní onemocnení
- porucha nervových pletení
klinický obraz: žádné potíže, pocit bolesti, nadmutí, tlak v briše
zácpa – snížený pocet stolic vzhledem k návykum daného jedince
- domnelá zácpa – u méne inteligentních lidí – predstava, že kolik toho snedí musí být stejné
množství stolice
diagnostika: vyloucit organické onemocnení – krevní testy, endoskopie, zobrazovací metody
lécba: zakázat projímadla, úprava stravy – dostatek vlákniny, vetší množství tekutin (4l), jíst
casteji v menším množství
- nácvik defekacního reflexu – nacvicení ráno – po probuzení sklenici vody, ranní hygiena,
snídane, pokusit se o defekaci
- povzbudit gastrocolický reflex – sklenice vody
- dostatek pohybu, zmena prostredí
- léky se snažíme minimalizovat, využití uklidnujících caju, bylinky
MEGACOLON
- porušena nervová pleten – strevo se roztahuje, zvetšuje
typy:
1) získané megacolon – následek choroby, muže se projevit pri nejaké stenóze, míšní lézi
2) idiopatický magacolon – neznámá prícina, od narození, od detství – deti trpí zácpou, chybí
defekacní reflex, manuální vybavení
3) HIRSCHPRUMGOVA NEMOC – vrozená, úsek streva,který nemá nervovou pleten sigmoideum
37
DIVERTIKULÓZA
- mezi výchlipkami ulpívá stolice, zhoršení posunu stolice
- zánet – divertikulitida – projevení peritonitidou
- divertikly pribývají vekem – u lidí nad 50 let – 50%
príciny: skladba stravy, vrozená ménecennost, usporádání svaloviny
klinický obraz: bez obtíží, zánet – bolest v briše, teplota, uzavrení streva, zánet pobrišnice,
proderavení steny, krvácení – prímes krve ve stolici,
lécba: chirurgicky
DIVERTIKULÁRNÍ NEMOC
– období klidu, bolesti – kolika, spasmus
lécba: úprava stravy, spasmus
ILEUS
1) mechanický
2) neurogenní
3) cévní
4) smíšený
obstrukcní – nádor
Strangulacní
paralytický – ochrnutí nervové pletene
Spastický
ucpání a. mesenteria inferior et superior
klinický obraz: bolest, neodchází stolice, plyny, není chut k jídlu
diagnostika: RTG, biochemie
terapie: chirurgická
PRUJEM
- sekrecní – do tlustého streva je sekretovaná voda –nezávislý na jídle
- osmotický – ve streve je osmoticky aktivní látka, která natahuje vodu – urcitý typ stravy, Mg
v projímadle, bakterie, vymizí potom co pacient nebude jíst
- smíšený typ – neutichá pri lacnení
prubeh:
1) akutní – krátkodobé, infekcní prícina
2) chronický – trvalý prujem - MS, Cronova choroba, …
klinický obraz: dehydratace, pokles krevního tlaku, tocení hlavy, kolapsové stavy, muže dojít
k šoku – hypovolemický – z nedostatku tekutin, teplota pri infekci
- u chronického prujmu – nedostatek vitamínu, minerálu =) anémie
lécba: dle typu prujmu – dieta – tekutiny, dietní strava, vývar, vhodné tekutiny – SMECTA,
caje, minerální vody
- medikamenty – živocišné uhlí, endiaron, endiform – dezinfekce streva, reasec – tlumení
elasticity, u závažnejších infekcí ANT
38
KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM
- nádorové onemocnení, postihuje rektum, sigmoideum
príciny: multifaktoriální proces – složení stravy, genetická zátež, hormonální zmeny, další
choroby tlustého streva – MS, divertikly, Crohnova choroba
klinický obraz: odvíjí se od toho jak nádor roste – prorustá do streva nebo se šírí stenou streva
- krece, zácpa, nadýmání
- u lidí nad 45 let vyšetrení per rektum
- cím blíže je nádor k tenkému strevu tím se potíže objeví pozdeji
- šírení ve stene – pozdní nález, metastázy – hubnutí, anémie
- není meléna
diagnostika:
- tuhá rezistence, RTG, endoskopie
terapie: resekce streva – kvetákovitý typ, u operace konecníku – vývod, chemoterapie
39
CHOROBY ŽLUCNÍKU A ŽLUCOVÝCH CEST
- duktus hepaticus dx. et sin. =) duktus hepaticus communis, ze žlucníku jde duktus cystikus
=) duktus choledochus – ústí s pankreatickým vývodem do duodena
- žlucník – rezervoár, 24 hodin – 1 litr žluce
- vyprázdnení žlucníku iniciuje tucná strava
- následkem uzavrení žlucových cest – icterus – duktus choledochus, communis
- není žloutenka – uzavrení duktus cystikus
- posthepatální žloutenka
látky: CHOLEREKTIKA, CHOLAGOGA – podporuj motilitu žlucových cest, vyprázdnení
žlucníku
- vstrebávání vitamínu rozpustných v tucích
- žluc obsahuje – žlucové kyseliny, cholesterol =) eitogenní index
CHOLELITIÁZY = TVORBA KAMENU
vznik: vysrážení cholesterolu v žluci
- 60%-80% žen; u mužu o 20% méne
príciny: chyba v pomeru cholesterolu a žlucových kyselin
- naše strava je bohatá na cholesterol
- kameny trpí obézní lidé, strava nadmerne energeticky bohatá, diabetes, hormonální faktory –
na konci tehotenství, po porodu
- stagnace žluce v žlucových cestách - zúžení cest, nádor, kámen, infekce ve žlucových
cestách, pri hladovení dochází k lipolýze =) nadmerné množství cholesterolu =) vyzrávání =)
kámen
složení: 1 i více složek
a) cholesterolové – 80%, neobsahují Ca - SONO
barva: žlutý až hnedý, pomerne mekký
b) pigmentový – drobné, tvrdé, tmavocerný – ze žlucových pigmentu (bilirubin) – do 5%
c) smíšené – cholesterol, pigment, Ca – vidíme na RTG – 15%
klinický obraz:
1) nemá forma – pacient nemá potíže, na kámen se nemusí prijít
2) biliární kolika – zaklínení kamenu v duktus cysticus – snažení o posunutí zaklíneného
kamene, vlny bolesti, po požití mastného jídla kámen vycestuje a zaklíní se – 2-3 hodiny po
jídle, muže být zvracení, pocit horkosti v ústech
lécba: kapky, prášky – spasmolytika – povolení cest, aplikace do žíly, infuze, nebezpecí
infekce pri neodstranení kamene – endoskopické vyndání = ERCP
3) akutní cholecystitida - kolika, horecka, zimnice, tresavka
- hrozí šok, dehydratace
- operace – odstranení
4) chronická cholecystitida - navazuje na akutní
- žlucník po zánetu atrofuje, horší funkce =) odstranení
- endoskopie
5) syndrom chronické biliární dispozice - po odstranení žlucníku (dysfunkce) – po mastnejší
strave – plynatost, nadýmání, špatné trávení, poruchy stolice =) porucha sverace u vývodu
žlucových cest
terapie: dieta, snížení hmotnosti, choleretika, cholagoga, po operaci lázne
40
CHOLANGITIS
- zánet intrahepatálních žlucových cest
prícina: mestnání žluce v játrech a následná infekce
1) akutní – zimnice, tresavka, vysoké horecky, ikterus (žlutý), zvrací, bolest v oblasti jater,
muže dojít až ke sepsi
- hospitalizace, širokospektrá ANT, odstranení prekážky v játrech
2) chronické – rozvoj postupný, svedení kuže – hromadení žlucových kyselin v játrech, tlak
v podžebrí, zvýšená teplota, dyspeptické obtíže, nesnáší tucnou stravu
- odstranení príciny, sledování jaterních testu, léky na podporu funkce jater – vitamíny
POSTCHOLECYSTEKTOMICKÝ SYNDROM
- po odstranení žlucníku – u 20% lidí, kterí mají vyndaný žlucník
1) u pacientu, kde bylo špatne indikováno odstranení žlucníku
2) technicky nesprávne odstranen žlucník – operace se nepovedla
3) nemocní, kterí krome žlucníku meli další onemocnení – biliární cirhóza – dlouhodobé
mestnání žluce v játrech - dochází k vazivové prestavbe
4) funkcní syndrom skutecný – zpusoben zmenami funkce – ztrácí žlucník jako rezervoár
- dyspeptické potíže, potíže typu žlucníkové koliky, nesnášenlivost nejakých typu jídla, muže
trpet prujmy
- upravená dieta – málo tuku, jídlo v malých porcích, víckrát denne, léky, lázne – Karlovy
Vary
NÁDORY
- benigní – minimum, vzácné
- maligní – karcinom, 3-5%, 60-70 let, v 85% mají nádor lidé, kterí meli kameny
klinický obraz: rozvíjí se pomalu, potíže v posledním stadiu, žlutý, anémie, hubne, bolest
v míste žlucníku – pod játry, metastázy
- pri vcasném zjištením – operace, chemoterapie
41
CHOROBY JATER
- pravém podžebrí – standardne dva laloky, nekdy 3.lalok - RIEDLUV
2 žilní systémy:
1) vena portae
2) hepatických žil – vv.hepaticae
tepenný sytém:
1) a.hepatica – cištení krve, zásobení jater
2) portální systém – krev z brišních orgánu (zpracování, ocistení krve od látek z potravy)
- játra mají velkou kapacitu, schopnost regenerace
funkce:
- detoxikace
- metabolická – syntéza vitamínu (aktivace, zpracování)
- katabolismus – štepení (bílkovin)
- metabolismus sacharidu
- syntéza enzymu a plazmatických bílkovin (albumin, transferin)
- tvorení cholesterolu pro hormony
- odbourávání hormonu
- tvorba žluci
vyšetrovací metody:
- vyšetrení krve – jaterní enzymy (ALT, AST, GMT, …) – uvolnení pri poškození jater –
zánet, toxické postižení; bilirubin, cholesterol – HDL, LDL,VLDL, srážlivost krve –
koagulacní faktory se tvorí v játrech
- vyšetrení moce - bilirubin
- ultrazvuk – zvetšená, struktura, rozšírení vnitrních žlucovodu
- CT
- radionukleové metody – látka, kterou vychytávají játra – sledujeme pod RTG
- laparoskopie – endoskopie
- biopsie – komplikace – infekce, krvácení do jater
- vyšetrení poklepem – šírka jater 12cm
- vyškrábání jater – pod fonendoskopem
PRIMÁRNÍ BILIÁRNÍ CIRHÓZA
- autoimunitní onemocnení, casteji postihuje ženy – 40-60 let
- zacíná pomalu – svedení kuže (2-3 roky), objevení žloutenky, zvetšení jater, selhávání
jaterních funkcí, úmrtí
- lécba neznámá
42
PORTÁLNÍ HYPERTENZE
- zvýšený tlak v játrech – nad 18 mm rtutového sloupce
príciny: jaterní cirhóza, trombóza – vena portae, nádory, fibróza jater
klinický obraz: krev se snaží játra obejít – spojky do jícnu =) jícnové varixy; v periferním
systému – rozšírení cév na bocích; hromadení krve v briše – vypoulené =) ascités (voda),
otoky DK – sklon k trombóze, hromadení krve ve slezine =) zvetšení
- špatné trávení, nadýmání, tlak v briše – pravé podžebrí, otoky DK
lécba: najít prícinu – odstranení
komplikace:
1) jícnové varixy – rozšírení žilní pletene v jícnu – krvácení (záleží na intenzite) – vetší =)
vykrvácení
- menší intenzita =) zvracení krve, krev jde do žaludku =) meléna
- malé chronické =) anémie
lécba: sklerotizace varixu – sklerotizující látka endoskopem, laser (zastavení), léky na snížení
tlaku, pri anémii – transfúze, Fe, vitamíny, pri silném krvácení se v nemocnici zavádí sonda –
trojcestná – nafouknutí balounku v jícnu, žaludku, tretí cestou odsání žaludecního obsahu
2) ascités – tekutina v dutine brišní (muže být 10-15 litru)
klinický obraz: tlací se na orgány dutiny brišní, tlací na bránici, zhoršená peristaltika strev,
vyloucení z krve do ascitu bílkovin, iontu, … =) rozvrat vnitrního prostredí, pH krve,
minerály =) porucha funkce ledvin
lécba: hospitalizace – punkce ascitu – nemelo by se brát víc jak 1 litr denne – klid, sledování
príjmu tekutin, neslaná jídla, diuretika, ANT
3) jaterní encephalopatie - játra nejsou schopni plnit detoxikacní funkci
- odpadní látky se dostávají do mozku – neurologické a psychické príznaky – ruzné
kombinace a intenzity
- nejtežší stadium – jaterní cirhóza
- látky, které vznikají ve streve – skatol, indol, deriváty amoniaku, falešné neurotransmitery
klinický obraz: tres – plápolavý, poruchy vedomí – somnolence, sopor, koma, poruchy vedení
na nervech – motorické, hlavové nervy
- psychiatrické príznaky – drobné zmeny charakteru, mení se povahové rysy, muže se zmenit
charakter reci – zpomalená, zrychlená, infantilní chování, agresivita, poruchy spánku,
delirium, kvantitativní poruchy
diagnostika: složitá – doktori na to nemyslí
- konstruktivní apraxie – není schopen opakovat sestavení obrazce
- vyšetrení krve – jaterních enzymu, toxické látky, vyšetrení jater
lécba: odvíjí se od príciny – alkohol – dobrá prognóza,
- hepatitida B – špatná prognóza
- nebílkovinná dieta (podání AK v infuzích), dezinfekce strev (neomycin – ANT –
sterilizace), vyplachování strev, širokospektrá ANT, hemoperfúze – procištení krve
JATERNÍ SELHÁNÍ
- játra nejsou schopna plnit funkci
príciny: ruzné onemocnení jater, jiného orgánu
klinický obraz: jaterní encephalopatie, ascités, jícnové varixy, pacient ikterický, únava,
nesnáší fyzickou zátež, porucha trávení, nemají chut k jídlu, hormonální poruchy
lécení: vychází z puvodní príciny, hepatoprotektiva – vitamíny, minerály – podpora funkce
jater, hospitalizace – hlídáních základních životních funkcí, dieta – nejíst tuky, definované
dávky cukru, bílkovin, rízené dýchaní, podání infuze – srovnání vnitrního prostredí, výživa do
žíly,
prognóza: záleží na puvodním onemocnení
43
JATERNÍ CIRHÓZY
- onemocnení jater – dochází k prestavbe jater – funkcní tkán je nahrazena vazivem
a) velkouzlové = makronodulární
b) malouzlové = mikronodulární
c) smíšené
príciny: chronický alkoholismus (ženy – 20g/denne; muži – 60g/denne alkoholu) – pravidelne
nekolik let, hepatitidy B, C, D, E, F – prenos krví
- kryptogenní cirhózy – prícina neznáma
klinický obraz:
1) KOMPENZOVANÁ
- pacient nemusí mít príznaky, obcas nadýmání, prujem, zhoršení trávení, lehká únava,
zvetšená játra, tužší konzistence, zvýšení jaterních enzymu, porucha lipidového metabolismu,
anémie, trombopenie
lécba: dieta – prísný zákaz alkoholu, omezení tuku, dráždivých jídel, dieta co nejlépe
stravitelná, vynechat kávu, silnejší caje, colu, …
- sledování co berou za léky – toxické pusobení, léky, které nejsou hepatotoxické – minimální
potrebné množství, preparáty na podporu krvetvorby
2) DEKOMPENZOVANÁ
- vznik z kompenzovaný – prijde pomalu, náhle – unavený, schvácený, potíže se zažíváním,
zvýšená teplota, ascités, otoky DK, žloutne, zvýraznení se kolaterálního obehu, poruchy
pigmentace na kuži, bílé nehty, ztrácí ochlupení, porucha menstruacního cyklu ci ztráta,
porucha sexuální funkce, tuhá játra, zvetšení jater i pankreatu, hypotenze, zvýšení jaterních
enzymu, snížená hladina K, albuminu =) jaterní selhání
lécba: cím dríve, tím lépe – lécba úspešnejší, hospitalizace, dieta, výživa do žil, žádná fyzická
i psychická zátež, dodání bílkovin, vitamínu
- kortikoidy, imunosupresíva, hepatoprotektiva
- duležitá prevence – snížení potreby alkoholu, zamezit prenosu hepatitidy krví
STEATÓZA
- ztukovatení jater
diagnóza: na základe histologického vyšetrení
- jaterní bunky pohlcují tukové kapénky – vyplnení – 50% =) neovlivnuje to funkci jater
príciny: obezita, diabetes mellitus, alkoholismus, Reyuv syndrom – u detí pri požití
acylpyrinu u virové infekce – ukládání tuku do jater, ledvin, srdce =) jaterní selhání;
tehotens tví – poslední trimestr – nevolno, zvracení, bolesti v briše, žloutne =) ukoncení
tehotenství
lécba: není, podpora funkce jater, lécení onemocnení, které to zpusobilo
HEPATITIDY
- zánety jater
- akutní x chronické
AKUTNÍ
HEPATITIDA A
- RNA viry – prenos kontaktem rukou, virus je ve stolici
- výskyt v epidemiích
inkubacní doba: 15-50 dnu
klinický obraz: žloutne, porucha trávení, nadýmání, prujem, teploty, únava, nemá chut
k jídlu, játra zvetšená
diagnostika: vyšetrení protilátek
lécba: klid na lužku, dieta, nevede k chronicite
44
HEPATITIDA B
- DNA viry, prenos krví, z matky na plod
inkubacní doba: 50-180 dnu
- vede do chronicity, bacilonosic – 10% lidí, kterí onemocní
klinický obraz: 1.fáze muže probehnout skryte, porucha trávení, odpor k jídlu, zvracení,
únava, tlak v podžebrí, žloutnutí, tmavá moc, po objevení žloutenky se potíže zmenší
- fulminantní prubeh – rychlé selhání jater, úmrtí
- cholestatická forma – zablokování žluce v játrech - ikterus, svedení kuže
diagnostika: vyšetrení protilátek z krve
terapie: lécíme potíže, dieta, klid na lužku, težší prubeh – kortikoidy
- chronická forma – cirhóza, karcinom
- další typy podobný prubeh
CHRONICKÉ
- následek akutních hepatitid B, C, D, …
- infekce cytomegalovirem, požívaní alkoholu, léku – hepatotoxické
klinický obraz: nemusí být potíže, více unavený, zažívací obtíže, tužší, zvetšená játra,
zvýšené jaterní enzymy
lécba: dle príznaku, kortikoidy
prognóza: závisí na prícinách
POŠKOZENÍ JATER ALKOHOLEM
- nekolikaleté požívaní alkoholu
- u žen 20g/den; u mužu 60g/den
- AKUTNÍ ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA – prehnání alkoholu, prujem, horecka, ikterus,
jaterní encephalopatie, jaterní selhání =) smrt – 50%
- játra nestací alkohol odbourávat
NÁDORY
- benigní – FIBROM, LIPOM, HEMANGION, ADENOM – náhodný nález, sledování –
muže prejít na maligní
- maligní – alkoholici, hepatitidy, aflatoxin – plísne
- sekundární nádory – metastázy – castejší než primární nádory – 20 x castejší – žaludek, plíce,
streva – metastázy u mužu; tumor prsu, tlusté strevo, žaludek, z delohy – metastázy u žen
KARCINOM
- z vlastních jaterních bunek – hepatocyty - HEPATOCELULÁRNÍ
- z bunek žlucových cest – CHOLANGIOCELULÁRNÍ
klinický obraz: zpocátku nic, zvetšování jater, bolest v podžebrí, ascités, encephalopatie,
jaterní selhání
lécba: resekce jater – nejsou metastázy, chemoterapie, radioterapie
doba prežití: nekolik mesícu =) úmrtí na selhání jater
TRANSPLANTACE JATER
- je možná s kombinací s pankreatem – u pacientu s hepatitidou, kryptogenní cirhóza
45
CHOROBY PANKREATU
- je uložen na zadní strane brišní – má hlavu (obkroužena duodenem), telo, ocas
funkce:
1) zevní sekrecní cást – enzymy potrebné na trávení – trypsin – bílkoviny; lipázy – tuky;
amylázy – cukry – ústí do streva
2) vnitrní sekrecní cást – ostruvky z bunek ruzného typu – bunky typu B – inzulín; bunky
typu A – glukagon
vyšetrovací metody:
- zobrazovací – SONO, CT, scintigrafie, ERCP
- z krve – amylázy, lipázy
- moc – amylázy
PANKREATITIS
- akutní x chronické s akutními exacerbacemi
príciny: biliární, alkohol – chronické poškozování, jednorázové prehnání, jiné toxické látky –
jedy v potrave (jed v houbách, léky, alergie na léky), traumata pri autonehodách – zhmoždení
=) nekróza, zánet po operacích v dutine brišní (nekolik dní po operaci), virová infekce (EBV,
HIV, hepatitidy), 1/3 pacientu není zjištena prícina
AKUTNÍ PANKREATITIDA
1) lehký prubeh
2) stredne težký prubeh
3) težký prubeh – jedna z nejhorších bolestí, bolest polevuje na všech ctyrech, pacient muže
upadnout do šoku, bezvedomí, pocit na zvracení, zvracení obloukem, prujem, plynatost,
ileozní stav, ikterus, svedení kuže, vysoké horecky, reflexne bronchopneumonie
vyšetrení: hmatáme tvrdé bricho, amylázy v krvi – stoupají – sledován nekolikrát denne,
v moci
- nekrotizující pankreatitida – operace – vyndání pankreatu
lécba: hospitalizace, absolutní zákaz prijímaní potravy a tekutin ústy, sonda – odsátí
žaludecního obsahu, analgetika, intravenózní výživa, ANT, základní výživa – vitamíny,
tuky,…
- klesání amyláz – pomalé prejití na prijímaní vody ústy, postupne dieta, léky, zákaz alkoholu,
pankreatické enzymy, dieta netucná, jíst casto, ale malé porce vždy s léky
- sledován 1 rok – vylécení ci
CHRONICKÁ PANKREATITIDA
- zhoršené trávení, nesnášenlivost tucných jídel, nechutenství, únava, užití pankreolan, obcas
se stav zhorší na chronickou pankreatitidu s akutními exacerbacemi – alkoholici, postupné
zhoršení stavu pankreatu, maximálne sklenicka piva po jídle
- chronický prubeh u lidí se žlucníkovými kameny
46
NÁDORY
- benigní - minimálne
- maligní – pomerne casté
KARCINOM PANKREATU
- 3 nejcastejší nádor v GIT, muži po 50-60 roku – u chronické pankreatitidy
klinický obraz: pocátecní stádia bez potíží, pak nechutenství, hubnutí, žloutenka, bolest
v levém podžebrí, stehovavé zánety žil na DK (povrchové) – první príznaky, ikterus –
karcinom prorustá do žlucových cest =) uzavrení
- velké bolesti, ascités (nekolik litru vody), špatne dýchají
- tlumit bolest, punkce ascitu =) smrt (nekolik mesícu – rok), operace pouze v pocátecním
stádiu
INZULINOM
- hypoglykémie - nádor z bunek, které produkují inzulín - kolapsy
- operace, dostatek prijmu glukózy
GLUKAGON
- hyperglykémie, operace
47
PORUCHY VITAMÍNOVÉHO HOSPODÁRSTVÍ
- avitaminózy - nedostatek
- hypovitaminózy
- hypervitaminózy
vitamíny: prevence ruzných chorob, lécba, prídavný prostredek k dalším lékum
- potrave prekurzory – premena na aktivní vitamíny pusobením vhodných faktoru
rozpustné v tucích – A, D, E, K
ve vode – B, C, …
VITAMÍN A – RETINOL
- v potrave – 2 formy – retinol, prekurzor – karoten – premena v organismu na vitamín A
- karoten – rostlinná strava (mrkev)
- retinol – v tucích
funkce: pro dobrou funkci sítnice – premena pigmentu na sítnici – videní za šera, syntéza
veškerých epitelových bunek, podílí se na rustu, na syntéze hormonu
- nedostatek – poruchy sliznic, kuže
hypovitaminóza: castá v rozvojových zemích – nedostatecná výživa – šeroslepost – muže vést
až ke slepote, suché spojivky – vredy, proderavení rohovky, suchá kuže – praská, tvrdá kuže,
prasklinky – vstupní brána pro infekci – plísne, postižení sliznic – trávicí trakt – prujem, u
detí – zpomalení rustu
lécba: vitamín A – tablety, strava bohatá na vitamín A
hypervitaminóza:
a) hyperkarotémie – nadmerný príjem zeleniny s karotenem, diabetici – žlutooranžová kuže i
belmo
b) hypervitaminóza vitamínu A – polárníci – živení se játry ledních medvedu, nadmerné
množství rybího tuku =) akutní otrava vitamínem A – bolest bricha, zvracení, bolest hlavy,
slupování kuže
chronická hypervitaminóza – podráždení, bolest hlavy, nechutenství, kuže suchá, olupování,
resorpce Ca z kostí =) zlomeniny, poškození jater
lécba: prerušení prívodu vitamínu A
VITAMÍN D
- smes nekolika látek – hospodarení s Ca – vliv na kosti
- v ledvinách resorpce Ca z moci
funkce: podílí se na hospodarení s fosfáty
- tvorení z prekurzoru v kuži za slunecního zárení, tvorení i v ledvinách
avitaminóza: není (albíni)
hypovitaminóza: vzniká pomalu – u starých lidí – porucha resorpce
klinický obraz: nedostatek Ca – vyplavení parathormonu – vstrebávání Ca z kostí =)
osteomalacie (meknutí kostí), zlomeniny, u detí krivice – nedostatek vitamínu D
hypervitaminóza: nadmerný príjem, stejný dusledek jako nedostatek – osteoporóza
klinický obraz: zlomeniny, nechutenství, zvracení, polyurie
lécba: prerušení prívodu vitamínu D
VITAMÍN E – TOKOFEROL
- oleje
funkce: antioxidacní – prevence nádoru
avitaminóza - vzácná
hypovitaminóza – vzácná
hypervitaminóza – také prakticky není
48
VITAMÍN K
- rada látek – v zeleninách, ve strevech, syntetická príprava
funkce: vliv na srážení krve
nedostatek – zvýšená krvácivost – podání vitamínu K
VITAMÍN B
B1 – thiamin – rýže, obiloviny, zelenina, mléko
hypovitaminóza: BERI-BERI – rozvojové zeme, postižení nervového systému,
kardiovaskulárního sytému, obojí, parézy, poruchy citlivosti, cév, srdce
lécba: podání B1
B2 – riboflavin – ve všech složkách potravy
hypovitaminóza: na kuži, na sliznicích, praskání koutku, pálení v krku
lécba: podání B2
B6 – pyridoxin – ve všem
hypovitaminóza: v tehotenství, po ozarování – na kuži ekzém, pálení jazyka, zánety sliznice
v ústech, podráždenost, zánety periferních nervu
B12 – krvetvorba – vstrebávání – vnitrní faktor
hypovitaminóza: perniciózní anémie
VITAMÍN C – KYSELINA ASKORBOVÁ
- v ovoci – citrusy, jahody, rybíz, šípkový caj
funkce: podpora imunity
- v dnešní dobe nedostatek není
hypovitaminóza: kurdeje – námorníci
klinický obraz: krvácení z dásní, vypadávání zubu, infekce, krece, žloutenka, anémie
49
OTRAVY
léky
- barbituráty
- kyselina
acetylsalicylová
- psychofarmaka
alkohol
- na spaní,
porucha vedomi
- krvácení do
GIT
- zvracení,
pocení,
halucinace,
zmatení
- porucha
ledvinových a
jaterních funkcí
- porucha
vedomí
- do 1‰ –
euforie
- 1-2‰ –
hypnotické
(spaní)
- 2-3‰ –
porucha vedomí
- 3-4‰ –
zástava dechu asfiktické
metylalkohol
houby –
nesnášenlivost,
napadené plísní
- vypláchnutí
žaludku,
živocišné uhlí,
ANT pro infekci
- podání tvrdého
alkoholu
- narkotické
- acidóza
- ztráta zraku
- gastroenterotoxické
- neurotoxické
- hepatonefro toxické
- zvracení
- od žaludku
- zvracení,
prujem
- žaludek, treba prujem
- porucha
psychiky,
halucinace,
zvracení,
- nejhorší, smrt
za 8-12 hodin –
zvracení,
prujem, ikterus,
záleží na
množství
50
- hrib satan
- žampióny
- holubenky
- výplach,
projímadla,
spasmolytika
- kurátka
- vláknice,
strmelky,
muchomurka
- muchomurka
zelená,
muchomurka
cervená, uchor
- dialýza,
perfúze, 30%
úmrtí
HEMATOLOGIE
- ERYTROCYTY
- LEUKOCYTY
- PORUCHY SRÁŽLIVOSTI KRVE
LEUKOCYTY
normální hodnota - 4-9 x 109 /l
leukocytóza – nad 9 x 109 /l – u všech infekcních chorob
leukopenie – snížený pocet lekocytu
delení:
a) neutrofily – infekcní onemocnení, nádory, traumata
b) basofily – chronické onemocnení, onemocnení štítné žlázy, infekcní onemocnení
c) eosinofily – alergie, infekcní onemocnení, nádorové onemocnení
d) monocyty – TBC, tyfus, nádory
e) lymfocyty – B typu, T typu – infekcní onemocnení, mononukleóza
- pokud chybí neutrofily – agranulocytóza – težká neutropenie – horecky, slabost, únava,
bolesti hlavy, svalu, kloubu, po požití léku, terapie – vysazení léku, široko-spektrá ANT,
transplantace kostní drene
LEUKÉMIE
- z jakékoliv vývojové rady
akutní x chronická
AKUTNÍ LEUKÉMIE
- prubeh záleží na veku pacienta
príciny: viry, genetické vlivy, u detí s Downovým syndromem, vliv prostredí, karcinogeny,
benzen, léky – chloramfenykol
klinický obraz: 3 mesíce nespecifické príznaky – hubnutí, únava, krvácivé projevy – z nosu,
petechie, bolest v kloubech, v kostech, zvetšení jater, sleziny
- po propuknutí nemoci – infekce, vysoké teploty, anémie =) bledost, dušnost
prubeh: u detí – zvládnutí, vylécení, remise
- u starších lidí – nad 60 let – prežití 7 týdnu
terapie: cytostatika – vysoká dávka, udržovací – podávání v cyklech
- transplantace kostní drene – musí se shodovat v co nejvíce znacích – ozárení kostní drene
pacienta – úprava kostní drene od dárce – aplikace do žíly pacienta
komplikace: infekce, neprijmutí kostní drene – nedostatek všech krevních elementu
CHRONICKÁ LEUKÉMIE
- dlouhodobý prubeh
- typická ve starším veku
CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKÉMIE
- zacíná pomalu s nespecifickými príznaky – hubnutí, únava, anémie – 4 roky
- lécení symptomaticky, splenektomie
- blastická fáze – teploty, infekce, bolesti v kostech, cytostatika
51
CHRONICKÁ LYMFATICKÁ LEUKEMIE
- z B- lymfocytu
- v pozdejším veku
- první fáze nenápadná – únava, hubnutí, zvetšení lymfatických uzlin – 10 let
lécba: cytostatika – co nejpozdeji, nejšetrneji, léky na podporu imunity
MYELOM = PLAZMOCYTOM = MORBUS KAHLER
- dochází ke zhoubným zvratum plazmatických bunek
- plazmocyt je konecná bunka vývojové rady B - lymfocytu - produkce protilátky
prícina: neznáma
príznaky: bolesti v kostech, u starších lidí projev srdecné nedostatecnosti (krev má vetší
hustotu), celkové príznaky
laboratorní nález:
1) krevní obraz - normální nebo anemie, leukopenie, trombocytopenie, aglomerace
2) kostní dren - zmnožení plazmatických bunek
3) morfologické odchylky - prítomnost nukleolu v jádre, více jadernost, Russelova telíska,
Matova bunka
4) prukaz monoklonality - stejný lehký i težký retezec, ELFO
5) sedimentace - vysoká - nad 100 mm/h
6) celková bílkovina zvýšená - prítomnost paraproteinu - možnost prítomnosti Bence Jonesovy bílkoviny v moci - lehké retezce
7) na kostech prokazujeme defekty - typické jsou defekty na lebce, které pripomínají prustrel
– rentgen
první príznaky: zlomenina v míste nádoru, prežití i nekolik let, metastázy do ruzných nádoru
prubeh: bolesti v kostech, postupné renální selhání, krátké prežití - 3 - 5 let
lécba:
1) chemoterapie
2) ozarování
3) transplantace
4) korzet pri zhroucení pátere
52
LYMFOM
- zhoubné nádory vycházející z lymfatické tkáne - nejcasteji jsou postiženy lymfatické uzliny
(krk, dolní celisti, axiální, trísla), slezina, kostní dren
- dále muže být postižen i zažívací trakt a centrální nervový systém
- vyskytuje se ohranicene.
I. HONDGKINSKÉ LYMFOMY- HM
II. NEHODGKINSKÉ LYMFOMY - NHL
diagnostika: mužeme stanovit na histologickém vyšetrení.
príznaky: váhový úbytek, únava, nevýkonnost, nevysvetlitelné teploty, zvýšené pocení,
svedení kuže, zvetšená slezina - tlak
vyšetrení:
1) objektivní vyšetrení - sáhneme si na slezinu a uzliny
2) rentgen srdce a plic - zvetšení uzlin v mezižebrí
3) sonografie bricha
4) CT
5) laboratorní metody
a) krevní obraz - normální, leukemizace - dojde k ní pri infiltraci kostní drene - nádorové
elementy k obvodové krvi, eosinofilie, lymfopenie - maligní lymfogranulom
b) sedimentace - vysoká - 100 mm/h
6) trepanobiopsie k vyloucení infiltrace kostní drene
7) lumbální punkce u agresivních lymfomu
8) laktátdehydrogenáza
9) histologie
- maligní lymfomgranulom má v histologickém obraze diagnostické RS bunky - Ried Sternbergovy - velká bunka s velikými jádry proti sobe zrcadlovite umísteny s jemnou
strukturou chromatinu a s výrazným jadérkem, cytoplasma vodojasná
- mužeme nalézt i eosinofilií
NHL - setrelá histologická stavba uzliny, která je infiltrována nádorovými lymfocyty
- k nádorovému zvratu muže dojít na kterémkoli vývojovém stupni B i T lymfocytu - z tohoto
hlediska NHL delíme na B a T nádory s nízkým a vysokým stupnem zhoubnosti (mladé
bunky více zhoubné než zralé)
MH - postihuje mladé jedince (20 - 30 let) - 3/4 pacientu úplne vyléceny
NHL - strední a vyšší veková skupina - dosažení remise - po urcité dobe se onemocnení zase
objeví - prognosa horší - lymfomy se casto vrací
lécba:
1) chemoterapie
2) aktinoterapie - ozarování
3) vysoko dávkovaná chemoterapie s podporou periferních kmenových bunek - autologní
transplantace kostní drene
INFEKCNÍ MONONUKLEÓZA
- EBV – napadá lymfocyty – zmnožení T- lymfocytu, které likvidují B-lymfocyty
- prenos telními tekutinami (slinami)
inkubacní doba: 30-40 dnu
klinický obraz: zvetšení uzlin – krcní, …, bolesti hlavy, teplota, gastrointestinální potíže,
zvetšená játra, erytém, žloutenka, u 90% i streptokoková angína
lécba: klid na lužku, nedráždivá dieta, ANT, vyrážka, težký prubeh – kortikoidy
- jaterní testy – v porádku – bez diety, poškození – nedráždivá dieta
53
ERYTROCYTY
- zvrácení v kostní dreni
- do obehu se dostanou jako retikulocyty – dozrávají v krevním obehu
fyziologické hodnoty:
ženy
muži
Hb
120 - 160 g/l
136 - 176 g/l
12
12
Ery
3,8 - 5,0 x 10 l
4,2 - 5,6 x 10 l
Htk
0,35 - 0,42
0,40 - 0,42
SOCK
80 - 95fl
BK
0,32 - 0,37
BCK
30 - 34pg
retikulocyt
0,005 - 0,015
54
ANÉMIE
klasifikace:
MORFOLOGI objemu
-CKÁ
koncentrace
Hb
PATOFYZIOLOGICKÁ
anémie z
nedostatecné
erytropoézy
normocytové
makrocytové
mikrocytové
normochromní
hypochromní
anémie
sideropenická
anémie
megaloblastová
nedostatek Fe
nedostatek B12 ,
kyseliny listové
gastroin
testinál
ní
príciny
enterog
enních
prícin
jiných
prícin
perniciózní
postsekrec
ní
celikální
sprue
syndrom
stagnující
klicky
resekce
ilea
tehotenství
antimetabo
litu k.
listové
nutricní
anémie
z útlumu
krvetvorby
aplastická anémie
myelodysplastický
syndrom
kongenitální plastická
anémie
dyserytropoetická
anémie
cistá aplazie cervené
rady
vrozená
získané
55
anémie z
chronických
chorob a
symptomati
cké anémie
talasémie
anémie ze
zvýšených
ztrát
anémie
hemolytická
maligní nádory,
chronická infekce,
jaterní choroby,
choroby ledvin,
alkoholici,
hypotyeroza
beta maior
intermedia a minor,
alfa
dedicná
získané
akutní a
chronická
posthemoragi
cká anémie
56
poruchy
membrá
ny
erytrocytu
poruchy
metabol
ismu
poruchy
Hb
idiopati
cká
autoimu
nitní
sympto
matická
autoimu
nitní
polékové
imunitní
paroxys
mální
chladová
hemogl
obinurie
makroa
ngiopati
cká
z jiných
hemoly
-tických
mechanismu
TROMBOCYTY
KRVÁCIVÉ STAVY
- dochází k neadekvátnímu krvácení z malé rány, spontánní krvácení
- krevní desticky, cévní stena, plazmatická složka – systém koagulacní – systém fibrinolytický
vyšetrení:
QUICK – rychlost srážení za pridání chemických látak
APTT – sledujeme cas po pridání látek
rozdelení:
I. z destickových prícin
II. koagulopatie – chybí ruzné faktory
III. z poruch cévní steny – vaskulopatie
IV. DIK
I. Z DESTICKOVÝCH PRÍCIN
1) TROMBOCYTOPÉNIE
- nedostatek trombocytu
- norma 100-300 x109 /l
- krvácivé stavy – klesnutí na 50-30 x109 /l
a) získané – chemoterapie, ionizující zárení – havárie, toxické, chemické látky
b) vrozené – vadná struktura desticek – málo odolné, prežívají kratší dobu
druhy:
TROMBOCYTOPENICKÉ PURPURY
- projevy krvácivé
a) akutní – u detí, zacátek – infekce, objevení krvácivých projevu – petechie, krvácení z nosu,
dásne, muže být teplota, samo upravení, pri težších stavech kortikoidy
b) chronická – u dospelých, u žen, zvýšený rozpad trombocytu – protilátky proti
trombocytum, postupné rozvíjení klinického obrazu, vysoké dávky kortikoidu
ALERGICKÁ PURPURA
- alergická reakce na alergen, samo vymizení po odstranení alergenu
TROMBOCYTOPÉNIE ZE ZVÝŠENÝCH ZTRÁT
- ztráta vetšího množství krve, dialýzovaní pacienti, dodání koncentrátu krevních desticek
2) TROMBOCYTOPATIE
a) vrozené – desticky špatne prilnou na postiženou cévu
- u Albínu porucha shlukování
b) získané – onemocnení krve – leukémie
II. KOAGULOPATIE
HEMOFILIE A
- dedicná, snížená aktivita faktoru VIII.C, vázaná recesivne na X chromozom
klinický obraz: po malých zásazích dochází ke krvácení – do kloubu – otoky, kuže napjatá,
teplá =) sterilní zánet – bolestivost
- následek opakovaného krvácení – deformity kloubu – porucha kloubu, hybnosti
terapie: dodání faktoru VIII.C
HEMOFILIE B
- porucha faktoru IX – krvácivé projevy, méne intenzivní
HEMOFILIE C
- chybí faktory VIII, XI – vzácne mohou onemocnet i ženy, projevy mírné, nahrazení faktoru
57
III. VASKULOPATIE
- poškození cév – malé cévy – petechie, rozšírení cév – tvorba modrin
- možnost vzniku purpury – navazuje na infekci – tvorení protilátek proti stene cév
IV. DIK – DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNÍ KOAGULOPATIE
- vede ke smrti – tvorení mnohocetných trombu – spotrebování faktoru, aktivace
fibrinolytických faktoru =) trvalé krvácení
- težší infekce, komplikace tehotenství, porodu, malignity, rozsáhlé popáleniny, mnohocetná
traumata, reakce po transfúzi
klinický obraz: na kuži modriny, krvácení ze sliznic, postižení orgánu – jater, ledvin
lécba: podání krve, heparin – zamezení tvorbe trombu, podání krve
TRANSFÚZE KRVE A JEJÍCH DERIVÁTU
1) plná krev – pridání roztoku proti srážení krve, uchování v chladu 1-50 C, 3 týdny
2) silikonová krev – do láhví potažené silikonem – povrch nesmácivý – neulpívání
trombocytu
3) erymasa – koncentrát erytrocytu – anémie, leukémie, pri operacích
4) proprané erytrocyty – z erymasy – odstranení bílkovin, leukocytu, trombocytu, podání do
24 hodin
5) heparinizovaná krev – pridání heparinu – mimotelních obehu
6) trombocytonová suspenze – koncentrát trombocytu, tropmbocytopénie, do 24 hodin
7) suspenze koncentrátu leukocytu – separátor – z krve se odebírají leukocyty, útlum
krvetvorby, leukémie
8) tekutá plazma – náhrada objemu pri krvácení
9) zmrazená plazma – rychlé zmrazení plazmy -250 C po dobu 6 mesícu, hemofilie
10) sušená plazma – 5 let
11) albumin – u ztráty bílkovin, onemocnení ledvin, cirhotici, popáleniny
12) imunoglobuliny – ockovací prípravky, podpora imunity
13) jednotlivé koagulacní faktory
PRAVIDLA TRANSFÚZE
- odpovídá lékar, kompatibilita krve, kontrola údaju na konzerve, príjemce, krížový pokus,
biologická zkouška – 3 x30ml – sledována reakce pacienta, 40-80 kapek/3 min. – nedošlo
pretížení obehu, zbytek krve – 24 hodin uschovat
- pred aplikací krve – 2 hodiny v pokojové teplote, zmerení tepu, tlaku, teplotu, dodržení
krevních skupin, Rh faktoru
- univerzální krev 0, Rh- autotransfúze – zamezení komplikacím
58
KOMPLIKACE TRANSFÚZE
1) hemolytická reakce – pri špatné transfúzi, likvidace erytrocytu protilátkami príjemce
- bolest na hrudi, bedrech, dušnost, neklid, teplota, tresavka, koprivka, krvácení, šokový stav
– selhání ledvin
- prerušení transfúze, proti šoková opatrení
2) reakce vyvolána protilátkami na trombocytech, leukocytech pri podání plné krve – horecka,
tresavka, bolesti hlavy – po urcité dobe po transfúzi, léky na horecku
3) alergická reakce – koprivka, laryngospasmus, kortikoidy
4) reakce z pretížení obehu – nastává pri rychlém podání – kašel, dušnost, selhání srdce
5) vzduchová embolie – bublinka – ucpání srdecních cév, selhání obehu, bolest na hrudi,
dušnost, bezvedomí, muže zemrít
- zmena polohy – na levý bok, HK výš než je telo, srdecní masáž
6) prenos infekcních chorob – hepatitidy A, B, C, D, …, herpes, EBV, cytomegalovirus,
jaterní onemocnení, syfilis, malárie, bakterie – TBC, HIV
59
LEDVINY
- retroperitoneálne uloženy
- párový orgán – pravá ledvina o neco níže – tlací játra
- na ledviny nasedají nadledvinky
- rozdelují se pri vývoji
anomálie – jedna ledvina, kolácovitá ledvina, …
2 cásti – kura, dren
- ledvinové kalichy ústí do ledvinové pánvicky =) ústí do mocovodu (urether) =) mocový
mechýr =) mocová trubice (uretra)
- cévní zásobení – a. renalis dx. et sin. (z brišní aorty)
v. renalis
funkce: tvorba moci a její vylucování – do ledvin jde krev (voda, mocovina,…) – cištení –
regulace vnitrního prostredí organismu
- endokrinní – renin – podílí se na krevním tlaku
erytropoetin – tvorba erytrocytu
- podílejí na metabolismus vitamínu D =) hospodarení s Ca
NEFRON - stavební jednotka ledvin
1) glomerolus (obal + klubícko prívodních, odvodních kapilár) – první filtrace odpadních
látek =) primární moc
2) proximální tubulus – výmena látek mezi tubulem a drení
3) Henleova klicka – sestupná, vzestupná – hospodarení s vodou
4) distální tubulus – ústí do sberného kanálku – ústí na kalichy
vyšetrení ledvin:
- pohmatem
- úder do bederní krajiny
príznaky onemocnení ledvin:
- oligurie – pod 500ml/24 hodin
- anurie
- polyurie
- polakysurie – casté nucení na mocení
- dysurie – pálení, svedení
- nikturie – casté mocení v noci
- inkontinence – stresová – zvýšený tlak v briše
neurogenní – vozíckári
urgentní – pri nádorech, vedomé unikání moci, není schopen tomu zabránit
- hematurie – mikro -, makro - leukocytourie
- proteinurie – fyziologicky – 150mg/24 hodin, choroby ledvin – až 5g/24 hodin – otoky
vyšetrovací metody:
A) LABORATORNÍ VYŠETRENÍ
1) moc – bílkoviny, erytrocyty, leukocyty
- pohledem – tmavá, svetlá
- mocový sediment – mikroskopicky – pocet leukocytu, erytrocytu, epitelu
- chemicky
- kultivace
2) krev – zvýšené toxické látky, kreatinin – zvýšený =) cistící funkce ledvin poškozena
- obsah mocoviny – toxická – muže zpusobit koma
60
B) ZOBRAZOVACÍ METODY
1) RTG – kameny obsahující Ca
2) urografie – kontrastní látka – vychytávání, vyloucení ledvinami
3) angiografie a. renalis
4) scintigrafie
5) CT – diagnostika nádoru
6) magnetická rezonance
7) SONO
8) endoskopické metody
CHOROBY LEDVIN
ZÁNETY
INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIS
- infekcního puvodu - PYELONEFRITIS
- neinfekcního puvodu – NEFRITIS
- akutní x chronické
AKUTNÍ INFEKCNÍ ONEMOCNENÍ
AKUTNÍ PYELONEFRITIDA
- tvorba abscesu v ledvinách, infekce do ledvin mocovými cestami, u žen z genitálu – casteji u
žen
- u mužu po instrumentálním vyšetrení, baktericidní vlastnosti – prostatický sekret
- prenos krevní cestou z jiné oblasti tela
klinický obraz: u mladších žen, teplota, tresavka, bolest v zádech v oblasti ledvin, casté
nucení na mocení, dysurie – pálení, svedení, snížený objem moce až oligurie, pozitivní úder
do krajiny ledvin, bolestivá palpace, bolestivost v prubehu mocení až do mocového mechýre,
renální funkce snížené
diagnostika: vyšetrení moce, mocového sedimentu - proteiny, leukocyty, erytrocyty, bakterie
- - krve – zvýšené leukocyty, sedimentace
lécba: ANT – širokospektrá, cílená, antipyretika, sledujeme objem moce, prísun tekutin, dieta
– nedráždivá
- prubeh 1 týden, zcela úprava
AKUTNÍ INFEKCE MOCOVÝCH CEST
prícina: bakterie z pohlavních orgánu, sklony k opakovaným infekcím, po cévkování
klinický obraz: není teplota, dysurie, polakysurie
lécba: teplo, sucho, urologický caj, tekutiny, chemoterapeutika – biseptol, desurol, ANT
AKUTNÍ NEINFEKCNÍ ONEMOCNENÍ
AKUTNÍ INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIS POLÉKOVÁ
- reakce na konkrétní lék – ANT (penicilin, ampicilin), diuretika, cytostatika
klinický obraz: oligurie, anurie, teplota, po celém tele vyrážka
- v moci leukocyty, erytrocyty, proteiny
lécba: kortikoidy, dialýza (renální selhání)
AKUTNÍ INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIS V SOUVISLOSTI INFEKCNÍMI CHOROBAMI
- následek infekce nekde v organismu – spála, tyfus, virová infekce – pneumonie, v dusledku
celkové sepse
- selhání ledvin, oligurie, anurie, príznaky primárního onemocnení
- v mocí proteiny, leukocyty, erytrocyty
lécení: základního onemocnení, dialýza, ANT – pri infekci
61
AKUTNÍ URÁTOVÁ NEFRITIS
- v souvislosti s produkcí kyseliny mocové (DNA), lécba leukémie, maligních lymfomu –
cytostatika – kyselina mocová - ukládání v ledvinách =) uzavrení tubulu (cest v ledvinách)
- projevení až ledvinovou kolikou, bolest v oblasti ledvin, porucha tvorby moce, zvýšená
teplota
- krev – zvýšený obsah kyseliny mocové
diagnostika: SONO ledvin
lécba: základního onemocnení, selhání ledvin – dialýza
CHRONICKÉ INFEKCNÍ ONEMOCNNENÍ
CHRONICKÁ PYELONEFRITIS
- infekce – E.coli, enterobakter, Klebsiella, plísne - kandida
- casteji u žen – následek akutní pyelonefritidy – krátká mocová trubice, prenos z genitálu
klinický obraz: teploty, bolesti v bedrech, i v prubehu mocových cest, ruzná období života
(tehotenství, u diabetu, kamenu, hypertenzi), období stavu akutnejšího, relativního klidu
lécba: základního onemocnení, pri lécení ANT – dlouhodobe (14 dní), tekutiny, nedráždivá
dieta, teplo, sucho
CHRONICKÉ NEINFEKCNÍ ONEMOCNENÍ
delení dle príciny:
1) obstrukce mocových cest – vrozené anomálie pánvicky, tvorba kamenu, útlak ze vnitr –
nádor, z venku – nádor mimo ledviny, u detí - anomálie
2) reflux – moc se vrací zpátky do mocovodu z mocového mechýre =) infekce do ledvin –
chronické poškození, u detí, vrozené
3) léky – analgetická nefropatie – analgetika na lécbu migrén
4) metabolické poruchy – urátová – porucha metabolismu kyseliny mocové, vápníková,
oxalátová (porucha metabolismu cukru), kaliopenická
5) imunologické faktory – protilátky proti vlastním strukturám po transplantaci
6) toxické látky – težké kovy – Pb, Hg, kadmium, bifenyly
7) fyzikální príciny – ionizující zárení – terapeutická, RTG zárení, havárie – jaderné zbrane –
poškození epitelových bunek – delící se, nezralé
8) regionální faktory – nefritidy v urcitých oblastech, prícina neznámá
ANALGETICKÁ NEFROPATIE
- u žen, dlouholeté požívání analgetik – acylpyrin (kyselina acetylsalicylová), fenacetin – léky
na bolest hlavy, kofein – tlumení bolesti hlavy, pohybového aparátu
klinický obraz: z pocátku bez príznaku, porucha cirkulace ledvin =) nekrózy – nahrazení
vazivem =) úbytek funkce
lécba: dialýza, psychiatrické vyšetrení – lécba, vysazení daných léku, udržet ledviny pri
soucasné funkci, vyšetrení žaludku (vredy), strev
CHRONICKÁ VÁPNÍKOVÁ NEFROPATIE
- tvorba ložisek Ca – primární – porucha metabolismu Ca – nadbytek
sekundární – do míst, která jsou poškozená necím jiným
- u žláz s vnitrní sekrecí – hyperfunkce štítné žlázy, príštítná telíska, vyšší množství
vitamínu D, nekteré malignity
klinický obraz: snížený funkce ledvin až renální selhání
diagnostika: RTG, vyšetrení krve
lécba: základního procesu
62
SELHÁNÍ LEDVIN
- akutní x chronické
- ledviny nejsou schopny cistit krev (vyloucení moci) =) porucha vnitrního prostredí
AKUTNÍ
ruzné príciny:
1) prerenální – trauma, vnitrní aneurysma, vredy, … =) ztráta krve, vody – dehydratace –
zvracení, prujmy, diabetes, nedostatek iontu =) šokový stav – polytrauma, popáleniny
2) renální – poškození glomerulu, tubulu, intersticia
- príjem toxických látek – toxiny v muchomurce zelené, léky, etynoglykol, Hg, transfúze
inkompatibilní krve, trauma – cash syndrom – myoglobin – uvolnení ze svalu, vychytává se
v ledvinách, pri popáleninách - sekrece tkánového moku – ztráta tekutin, infekce – težké,
toxické, akutní pankreatitida, po streptokokové angíne
klinický obraz: pokles diurézy, v krvi vyšší hladina mocoviny a kreatininu, hypotenze,
zmena obsahu iontu v krvi, hyperkalémie =) arytmie, zmena obsahu Ca, Na, …,
hyperhydratace (prevodnení), anurie
lécba: dialýza – prechodná – ledvina se vrátí k funkci po odstranení príciny (zánet), trvalá
(otrava)
CHRONICKÉ = CHRONICKÁ LEDVINÁ INSUFICIENCE
- ledviny v klidu zvládají funkci, pri záteži ne
- následek chronického onemocnení ledvin – postupne dochází k úbytku funkcní tkáne ledvin
– zhoršení vylucování moce i endokrinní funkce
metabolické zmeny:
1) zmena metabolismu vody – obsah vody zvýšen, normální – pri selhávání ledvin špatné
hospodarení s vodou v Henleove klicce
2) zmena metabolismu Na – normální, snížený – hlídat príjem v potrave, Na zadržuje vodu =)
muže vést k selhání srdce, nesolit
3) zmeny metabolismu K – chybí =) negativní vliv na srdce, svalová slabost, acidóza
4) zmeny pH – normální 7,4 ± 0,04, sklon k acidóze – nižší obsah bikarbonátu (zásadité látky)
5) zmeny obsahu Ca, P – Ca horší vstrebávání z trávicího traktu =) vázne premena vitamínu
D, P se zvyšuje v krvi
6) zmeny metabolismu AK – vyšší koncentrace mocoviny – negativní vliv na AK, nižší
objem esenciálních AK
7) zmeny metabolismu sacharidu – nižší úcinnost inzulínu
8) zmeny metabolismu tuku – vyšší hladina tuku (triacylglycerolu) v séru
klinický obraz: nespecifické príznaky – únava, slabost, nechutenství, zvracení, prujem,
hypertenze – bolest hlavy, zrakové obtíže, krvácení z nosu, polyneuropatie – pálení, svedení,
ruzne vnímá dotek, syndrom neklidných nohou, bolesti kloubu, zmení se zbarvení kuže –
bledost až slámove žlutá, poruchy dýchání, mocení až prejití do akutního ledvinového selhání
- sledujeme hladinu mocoviny a kreatininu
terapie: konzervativní – hlídání príjmu tekutin a potravy, vitamínu, dieta, korekce hypertenze,
lécení príznaku
- dialýzy – korporální (telní) – membrána peritoneum – rez do bricha pacienta, zavedení
katétru – tekutina, pres peritoneum prechazí metabolity (mocovina, kreatinin) do tekutiny
extrakorporální (mimotelní) – 3-4 x týdne na 4-8 hodin denne, napíchne se žíla,
ze které jde krev do dialyzacního prístroje, membrána – odstranení metabolitu, krve se vrací
zpátky do obehu, psychické potíže – pacient je závislý na dialýze, nedostatecná dialýza –
kreatinin, mocovina se dostávají do mozku =) psychické zmeny
- prechodné stádium pred transplantací – záleží na prícine selhání
63
- transplantace – ledvina se bere od zemrelých, málo od príbuzných, kompatibilita v systému
AB0, prišití vedle vlastních ledvin, pripojení na systém cévního zásobení
- rejekce – odhojení – akutní nekróza (týdny), behem 1 roku – postupné poškozování,
odhojení až po 1 roce – cévní poškození
- dialýzy a další transplantace
GLOMERULOPATIE
I. akutní glomerulonefritida (akutní nefritický syndrom)
II. rychle progredující glomerulonefritidy
III. chronické glomerulonefritidy
IV. IgA nefropatie Berger (syndrom primární renální hematurie a proteinurie)
V. nefrotický syndrom (vyskytuje se u nejruznejších forem glomerulopatií)
I. AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA = AKUTNÍ NEFRITICKÝ SYNDROM
- difúzní zánetlivé zmeny v glomerulech, nejcasteji postinfekcní – bakteriální – ß- hemolytické
streptokoky (nejcastejší), stafylokok, pneumokok, viry – hepatitis B, EBV, herpes, paraziti –
toxoplasmóza, malárie
klinický obraz: deti do 3 let a dospívající, latence od vyvolávací infekce je 1-6 týdnu, otoky,
oligurie, tmaví moc, hypertenze, bolesti hlavy, poruchy zraku, nefrotický syndrom i renální
insuficience s nutností dialýzy
diagnostika: hematurie, proteinurie, protilátky, sono ledvin, kreatinin stoupá v séru
prognóza: vetšinou dobrá bez trvalého postižení renálních funkcí, abnormální mocový nález
muže pretrvávat roky (1% prechod rychle progredující glomerulonefritidy)
lécba: není specifická, pri bakteriální infekci – ANT, dieta, antihypertenzíva, dialýza
II. RYCHLE PROGREDUJÍCÍ GLOMERULONEFRITIDY
- fokální a segmentální nekróza, proliferace epiteálních bunek (srpky) ve vetšine glomerulu
príciny: víceorgánové postižení, renální patologie, protilátky proti bazální membráne,
imunokoplexy, neznámé
klinický obraz: prubeh je složitejší, únava, slabost, teploty, nevolnost, nechutenství, zvracení,
artalgie, bolesti bricha, otoky, proteinurie, hematurie, hypertenze, vzácneji i plicní projevy –
kašel, hypertenze
diagnostika: kreatinin, hematurie, anémie, protilátky, sono, RTG, biopsie
prubeh: probíhá i nekolik mesícu, ale vetšina nemocných se dostává do terminálního
neanálního selhání s irevizibilní anurií a bez dialýzy by zemreli
lécba: kortikoidy, dialýza, transplantace
III. CHRONICKÉ GLOMERULONEFRRITIDY
- difúzní skleróza glomerulu
- etiologie ruzná – imunologické, infekcní, toxická, metabolická
dle morfologických zmen se delí ruzné typy: lipoidní nefróza, fokálne segmentální
glomeruloskléróza, membranózní glomerulonefritida
klinický obraz: dlouho probíhá bez príznaku a je náhodným zjištením, hematurie, proteinur ie,
otoky, hypertenze, nefrotický syndrom, ruzné stupne renálního selhání
diagnostika: biopsie
prognóza: vede k renálnímu selhání
lécba: symptomatická, dialýzy
64
IV. IgA NEFROPATIE
- zvýšená hladina IgA – mezangiální depozita IgA
klinický obraz: deti, mladiství – rekurentní makroskopická hematurie, 1-2 dny po febrilním
onemocnení, proteinurie, hypertenze, nefrotický syndrom, nejsou casté
prognóza: 20% do 10 let renální selhání, u detí príznivá
lécba: dieta, dialýza, transplantace
V. NEFROTICKÝ SYNDROM
príznaky:
1) velká proteinurie
2) hypoproteinémie
3) hyperlipidémie
4) otoky
príciny: ruzné, glomerulonefritidy, muže vyvolat selhání ledvin
- nefrotický syndrom pri postižení jiných orgánu – diabetes, amyloidóza, systémovíé
onemocnení pojiva – svaly, klouby, orgány, TBC, malárie, hepatitidy, následek alergických
reakcí, hadí uštknutí, maligní onemocnení
klinický obraz: viz.príznaky + základní onemocnení
lécba: pri selhání ledvin – dialýza, bílkoviny, dieta, hlídat tlak krve, príjem, výdej tekutin,
omezení soli v potrave, pri infekci ANT
POZDNÍ GESTÓZA
- onemocnení tehotných – 2.polovina tehotenství – prvorodicky, vícecetná tehotenství
projev: edém, otoky, hyperúrie, hypertenze
prubeh: mírný – po porodu se upraví
težší – krece, bezvedomí, predcasný porod ci potraty
lécba: klid na lužku, na boku, dodán bílkovin, omezit sul, léky na hypertenzi, intravenózne
prípravky pri krecích
POLYCYSTICKÉ LEDVINY
- dedicné – 20-40 let
- ledviny vyplnené cystami =) utlacení funkcní tkáne – postupná ztráta funkce =) postupné
selhávání
lécba: udržet zbytky funkce, transplantace
PORUCHY VNITRNÍHO PROSTREDÍ (ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY)
DEHYDRATACE
- nedostatek vody v organismu – extracelulární, intracelulární tekutiny
hypertonická dehydratace - ? ECT, ? ICT
izotonická dehydratace - ? ECT, norm. ICT
hypotonická dehydratace - ? ECT, ? ICT
HYPERHYDRATACE
hypertonická - ? ECT, ? ICT (pití morské vody)
izotonická - ? ECT, norm. ICT
hypotonická - ? ECT, ? ICT
65
ALKALÓZA
- zásadité prostredí, pH nad 7,44
metabolická – ztráta kyselin, príjem hydrokarbonátu
respiracní – hyperventilace, kyslík – zásaditý, oxid uhlicitý – kyselý – pokles pod 4,5 KPa
ACIDÓZA
- pokles pH pod 7,36
metabolická – prívod, tvorba kyselin
respiracní – nedostatecná ventilace, oxid uhlicitý stoupá nad 7,5 KPa
KOMPENZACE
metabolická acidóza – ledviny – syntéza, vstrebávání hydrokarbonátu ( 4 dny)
plíce – hyperventilace
respiracní alkalóza – ledviny – vyloucení hydrokarbonátu s K
plíce – hypoventilace
metabolická acidóza – plíce – neúcinná
ledviny – viz. metabolická acidóza
respiracní acidóza - plíce – neúcinná
ledviny – viz. respiracní acidóza
66
Download

Kompletní zpracování