Vy cestujete,
my se staráme
Sbaleno
na cesty do celého světa
Celý svět
Limity plnění (v Kč)
Léčebné výlohy
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Na maximum
5 000 000
6 000 000
8 000 000
30 000
30 000
30 000
120 000
120 000
120 000
20 000
Převoz, přeložení a přeprava
4 000 000
4 000 000
4 000 000
zkrácení / přerušení cesty
Repatriace tělesných ostatků
cestovní doklady
1 000 000
1 000 000
1 000 000
150 000
150 000
150 000
Náklady na opatrovníka
200 000
200 000
200 000
Trvalé následky úrazu
200 000
400 000
600 000
Úmrtí následkem úrazu
100 000
200 000
300 000
20 000
30 000
50 000
Odpovědnost
za škodu
Škoda na zdraví
2 000 000
4 000 000
6 000 000
Škoda na majetku
1 000 000
2 000 000
3 000 000
Zimní sporty
Provozování zimních sportů
-
-
ano
Provozování rizikových sportů
-
-
ano
Doplňkové pojištění
Celý svět
Cena pojištění v Kč
-
-
20 000
lze sjednat
lze sjednat
obsaženo
Škoda na sport. vybavení
K moři
Osoba
Dítě
Za poznáním
Senior
Osoba
Dítě
Na maximum
Senior
Osoba
Dítě
Senior
1-5 dní
430
220
680
510
260
820
1 370
690
2 190
6-10 dní
630
320
1 010
760
380
1 220
2 040
1 020
3 270
11-17 dní
920
460
1 480
1 110
560
1 780
2 980
1 490
4 770
18-24 dní
1 230
620
1 970
1 490
750
2 380
3 980
1 990
6 370
25-31 dní
1 390
690
2 220
1 680
840
2 680
4 490
2 250
7 190
www.ERVpojistovna.cz
10 000
5 000 / 5 000
odjezd - zmeškání / zpoždění 3)
neomezeně
Náklady na pohřeb
Limity pojistného plnění v Kč
zpoždění zavazadel (nákup věcí) 4)
20 000
Zavazadla
ERV Plus
Balíček ERV Plus
doplňkové pojištění
neomezeně
Osobní věci
Rizikové sporty
Možnosti rozšíření Vašeho pojištění
20 000
1)
Aktivní asistence
Úraz
Za poznáním
neomezeně
Komp. pobytu v nemocnici
Asistenční služby
K moři
10 000
nevyužitá dovolená 1)
20 000 / 50 000
10 000
300 000
právní ochrana
cesta autem - náhradní doprava
a ubytování
cesta autem - spoluúčast
20 000
5 000
15 000
mazlíčci - ošetření
mazlíčci - odpovědnost za škodu
na zdraví / majetku
Balíček ERV Plus v Kč
Zrušení cesty (storno) 2)
30 000 / 30 000
99 Kč za osobu na každých 30 dní
3 % z celkové ceny cestovních služeb
Lze sjednat i samostatně bez základního cestovního pojištění,
a to i na cesty v rámci ČR (4 % z ceny služeb, minimálně však 200 Kč)
Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti):
1) 2 000 Kč za den 2) spoluúčast 20 % 3) 1 000 Kč za každých 6 hodin
4) 5 000 Kč za každých 12 hodin
Více informací o pojištění získáte u Vašeho prodejce.
Download

Sbaleno na cesty do celého světa