KOLONIZACE SVĚTA
KOLONIZACE
Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování
určitého území. Dělí se na:
• Vnitřní kolonizaci (osidlování vlastního území svým
obyvatelstvem).
• Vnější kolonizaci (osídlení cizích zemí novým obyvatelstvem).
KOLONIALISMUS
• Rozšiřování svrchovatosti určitého národa na teritorium a lid
mimo vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní
ekonomiky prostřednictvím využívání domorodých přírodních
zdrojů, pracovní síly a místního trhu.
• Kolonialismus je na rozdíl od antické nebo středověké
kolonizace považován za moderní, téměř výhradně západní
nebo (evropský jev) a to i přestože politika expanze s různou
formou nadvlády a udržování hegemonie nebyla v minulosti
výhradně západním jevem.
• Moderní kolonialismus se obvykle datuje od 16. století do
poloviny 20. století. Kolonialismus jako systém nadvlády a
kontroly neměl jenom ekonomickou dimenzi, ale neméně
významné byly jeho politické a kulturní dimenze.
Kolonialismus v období konce druhé
světové války
TYPY KOLONIALISMU
OSIDLOVACÍ
KOLONIALISMUS
• Přesun relativně velkých nebo
větších skupin obyvatel z
mateřské země (metropole) na
nová kolonizovaná území.
Např. Jižní Amerika (španělské
a portugalské kolonie), Severní
Amerika (britské a francouzské
kolonie), Austrálie, Nový
Zéland a Jižní Afrika(opět
britské kolonie, částečně
holandské).
TYPY KOLONIALISMU
EXPLOATAČNÍ
(VYKOŘISŤUJÍCÍ )
KOLONIALISMUS
• Spíše než na osidlování
obyvatelstvem z mateřské
země, zaměřoval se na
vojenskou a politickou
kontrolu kolonizovaných
území, jež zaručovala
kolonizátorovi kontrolu nad
hospodářstvím (včetně
kontroly nad místními
bohatými přírodními zdroji)
a mezinárodním obchodem.
Hlavní moderní koloniální
velmoci
VELKÁ BRITÁNIE
FRANCIE
NIZOZEMSKO
BELGIE
DÁNSKO
ŠVÉDSKO
ŠPANĚLSKO
PORTUGALSKO
RUSKO
NĚMECKO
ITÁLIE
USA
VYUŽITÍ KOLONIÍ
• Odbytiště pro výrobky
mateřských zemí např.
britské textilní zboží v Indii
• Zdroj nerostných surovin
(cenová revoluce)
VYUŽITÍ KOLONIÍ
• Zdroj zemědělských a
živočišných produktů např.
produkce cukrové třtiny na
španělské Kubě, bavlny v
britských severoamerických
osadách či dobytkářství v
nizozemském Kapsku.
• Levné pracovní síly např.
prodej černých otroků
• Místo pro kolonizaci
vlastním obyvatelstvem
např. Francouzi v Kanadě
HISTORICKÝ
PRŮBĚH
KOLONIZACE SVĚTA
15-16. STOLETÍ-PRVNÍ VLNA
KOLONIZACE
• Zejména Španělsko a Portugalsko
• Kolonizace Jižní Ameriky (likvidace domorodých kultur, export
katolicismu, import zlata)
• Turci ovládli cestu na východ, snaha hledat nové obchodní
cesty
PŘÍČINY
• ROZVOJ VÝROBY
- hledání nových odbytišť,trhů,
zdrojů surovin
• RŮST POPTÁVKY PO
LUXUSNÍM ZBOŽÍ (hedvábí, sklo,
porcelán, koberce, drahokamy) A
KOŘENÍ Z ORIENTU
• SNAHA OBJEVOVAT A POZNÁVAT
NOVÉ OBLASTI
- christianizace, touha po poznání světa
PŘEDPOKLADY
• Zlepšení orientace na moři – zdokonalení kompasu, od 1300 s
magnetickou střelkou, astronomické tabulky
• Technické zdokonalení lodí – rychlost, pohyblivost, pevnost,
spolehlivost, hluboký kýl, zdokonalení kormidla a plachet
• Nové představy o světě – předpoklady kulatosti země
• Odvaha mořeplavců
• V Asii a Americe neznali střelné zbraně
OBJEVY
ŠPANĚLSKO
• J Americké pobřeží Nový Svět
(1454-1512) Amerigo Vespuci
• Amerika (1492) Kryštof
Kolumbus
• Tichý Oceán (1514) Vasco de
Babboa
• Aztécká říše (Mexiko – 151921) Hemán Coréz
• Incká říše (1531-35) Pizarro a
Almagro
PORTUGALSKO
• Mys Dobré naděje (1487)
Bartolomeo Diaz
• Cesta do Indie (1498) Vasco da
Gama
• Obeplutí zeměkoule (1519-22)
Fernando Magalheas
17. STOLETÍ-DRUHÁ VLNA
KOLONIZACE
• Nizozemí získává vliv v JV Asii (nejbohatší a nejvyspělejší část
Evropy), ve druhé polovině 17. století Británie a Francie
pronikají do Severní Ameriky a Afriky
18. STOLETÍ
• Postupně slábne vliv „starých“ koloniálních mocností
(Španělska a Portugalska) spolu s jejich slábnoucím vlivem na
evropskou politiku
• Vedoucí postavení přebírá Anglie (ovládnutí Irska, S Ameriky,
Asie a moře – spojené království VB)
• Růst vlivu Francie (získání hegemonie na evropském
kontinentě – cesta za bohatstvím za mořem) – získání Kanady
růst obchodu
19. STOLETÍ
• Objevy průmyslové revoluce (parní stroj, nová vojenská
technika) umožňují pronikání do vnitrozemí Afriky
• Soupeření Británie a Francie o vliv v Africe, růst vlivu
Evropanů v Číně
PŘÍČINY KOLONIZACE V 19.
STOLETÍ
• EKONOMICKÉ
(odbytiště výrobků, potřeba surovin)
•
•
•
•
•
•
POCIT NADŘAZENOSTI
ROZVOJ VĚDY A TECHNIKY
EMIGRACE
NÁMOŘNÍ ZÁKLADNY
NACIONALISMUS
MISIE A OCHRANA
KŘESŤANŮ
METROPOLE A JEJICH KOLONIE V
19. STOLETÍ
• VB - Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Britská Guayana,Egypt, Nigérie,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Britská Indie, Jihoafrická unie, Rhodesie, Maledivy, Mauritius, Seychely,
Bahamy, Bermudy
FRANCIE - Francouzská Indočína, saharská a rovníková Afrika,
Madagaskar
PORTUGALSKO - Angola, Mosambik, Madeira, Azory
NĚMECKO - JZ + V pobřeží Afriky, Togo, Kamerun, pobřeží Číny (Filipíny)
BELGIE - Belgické Kongo
ŠPANĚLSKO - Rio de Oro, Kanárské ostrovy
DÁNSKO – Grónsko, Aljaška
USA – Mexiko, téměř J Amerika kromě Guayany
HOLANDSKO – Indonésie (Nizozemská Indie), Nizozemská Guayana
JAPONSKO – Korea
RUSKO – střední Asie
Download

Kolonizace světa - mojespanelsko.cz