Saharská Afrika
Obr.1
Vypracoval Peter Oeser
Ohraničenie saharskej Afriky
• Štáty: Mauritánia
Mali
Niger
Čad
Sudán
• Nezaraďujeme tu štáty severnej Afriky.
• Štáty sú hospodársky veľmi slabé.
• Štáty, na ktorých územie zasahuje
z veľkej časti Sahara.
• Južnú časť väčšiny týchto štátov tvorí
územie Sahelu.
Obr.2
Vypracoval Peter Oeser
Obr.3
Hlad na Sahare
Obr.4
Údaje k Sahare
•
•
•
•
•
Najväčšia púšť sveta – 9 miliónov km2.
Je tvorená plošinami do 500 m. n. m.
Ročný úhrn zrážok do 100 mm/rok.
Veľké rozdiely medzi teplotami dňa a noci.
Maximálne teploty stúpajú až k 50 oC.
Obr.6
Obr.7
Sahara
Vypracoval Peter Oeser
Obr.5
Problémy Sahary
•
•
•
•
•
Obrovské sucho a teplo.
Nedostatok vody.
Piesočné búrky.
Chudoba a hladomor.
Dezertifikácia – rozširovanie púšte
do oblasti Sahelu.
Obr.10
Obr.9
Ťavy v Čade ( oblasť Sahelu )
Obr.8
Karavána na Sahare
Vypracoval Peter Oeser
Príroda saharskej Afriky
•
•
•
•
Typický púštny ráz krajiny.
Vyskytujú sa vádí (občasné vodné toky) a šotty (slané jazerá).
Fauna – ťavy, zmije piesočné, drobné hlodavce atď.
Flóra – prispôsobená suchu
a vysokým teplotám.
Obr.12
Obr.11
Ťava
Zmija piesočná
Vypracoval Peter Oeser
Hospodárstvo saharskej Afriky
•
•
•
•
•
Hospodársky málo rozvinuté štáty.
Veľké množstvá ľudí žijúcich pod hranicou chudoby.
Poľnohospodárstvo rozšírené predovšetkým v miestach oáz.
Typický je chov tiav.
Ťaží sa len zlomok surovín, ktoré sa v oblasti Sahary nachádzajú.
Obr.14
Obr.13
Obr.15
Oáza
Vypracoval Peter Oeser
Použité zdroje
Obr. 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LocationNorthernAfrica.png
Obr. 2: http://eu.movieposter.com/posters/archive/main/13/MPW-6560
Obr. 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Starved_girl.jpg
Obr. 4: http://chochoviny.net/Pictures/1209souvenir_shop.jpg
Obr. 5: http://www.photography-edu.com/wpcontent/uploads/2009/06/desert_on_
sunset1.jpg
Obr. 6: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sahara.jpg
Obr. 7: http://3.bp.blogspot.com/2a48ydoWWaY/TZlIHSs6lHI/AAAAAAAAAKY/
MFkLXDrorUo/s1600/Desert%2BSahara%2BIn%2BAfrica3.jpg
Obr. 8: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maroc_Sahara_caravane.jpg
Obr. 9: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Camels_in_Chad.gif
Obr. 10: http://www.funiacs.com/poze/mare/desertul_sahara_1237112990.jpg
Obr. 11: http://nd01.jxs.cz/656/293/71bced0736_21715404_o2.jpg
Obr. 12: http://thumbs.dreamstime.com/thumb_363/12339488216eTkuR.jpg
Vypracoval Peter Oeser
Obr. 13: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oasis_timimoun.png
Obr. 14: http://maroko.tripidipi.cz/imgs/maroko-oaza.jpg
Obr. 15: http://www.tripzone.cz/content_img_cs/004/oaza-v-saharske-pousti-w-4509.jpg
Tieto internetové zdroje boli stiahnuté 30. 10. 2011
Vypracoval Peter Oeser
Download

Saharská Afrika