Zápis z jednání výboru
Společenství vlastníků Feřtekova 538-548
z 6. ledna 2015
(zápis 1/2015)
Místo: kancelář SVJ.
Začátek schůze: 19.20
Přítomni: Andrle, Bleha, Brettlová, Trnka (KK), Rozsypalová, Růžičková.
Projednávané body:
1. Rekonstrukce elektrorozvodů
Změna projektu (vedení ve starých trasách) bude připravena do osmi týdnů, smlouva o
vypracování projektové dokumentace byla podepsána před koncem roku. Výbor připravuje
výběrové řízení na realizaci výměny elektrorozvodů. Vlastníci mohou do konce ledna písemně
sdělit výboru tipy na firmy z této oblasti. Zájemce musí mít zkušenosti se zakázkami podobného
rozsahu.
2. Kočárkárny
Kočárkárny ve vchodech 543, 544, 546 a 547 jsou vymalovány, vlastníci je již mohou znovu
používat. Zbývající budou vyklizeny v nejbližších dnech firmou na náklady SVJ, poté vymalovány.
Info o možném znovuužívání bude vyvěšeno.
3. Dveře v domě
Budou opraveny dveře ve vchodech 545 a 546.
Dveře se mají otevírat za madlo, nikoli za klíč, jinak se ničí.
Dveře do domu je nutné důsledně za sebou zavírat - i kvůli potkanům, kteří se
v minulých dnech vyskytovali u vchodů do domu (deratizace již objednána).
Konec: 22.15
V Praze 6. ledna 2015 zapsala Markéta Růžičková.
Download

Zápis z jednání výboru – 6. ledna 2015