Zápis z jednání výboru
Společenství Feřtekova 538-548
z 10. března 2015
(zápis 3/2015)
Místo: byt 548/12 Začátek schůze: 20.30
Přítomni: Andrle, Benkovský, Bleha, Brettlová, Palátová (KK), Rozsypalová, Růžičková, Trnka (KK).
Projednávané body a přijatá usnesení:
1. Rekonstrukce elektrorozvodů
Projektant p. Znamenáček předal přepracovaný projekt (vedení ve starých trasách), výbor
dokument analyzuje a připomínkuje.
2. Pravidla pro výběrová řízení
Vreakci na plánované investice v domě a na návrh kontrolní komise výbor odsouhlasil následující
pravidla výběrová řízení (pro 6, proti 0, zdrželo se 0 hlasů):
-
u zakázek do 100 000 Kč: lze bez výběrového řízení, oslovit obvykle minimálně 2 firmy
-
100 000 – 500 000 Kč: výběrové řízení, oslovit obvykle minimálně 5 firem
-
u zakázek nad 500 000 Kč: výběrové řízení, obálková metoda, za účasti kontrolní komise, oslovit
minimálně 5 firem
3. Stav domu, informace pro vlastníky
- výměna kompenzátorů: členové výboru se rozhodli, že mimo topnou sezónu bude provedena
výměna kompenzátorů (na stoupačkách otopné soustavy), a to v celém domě – s poukazem na
minulé dvě havárie v domě.
- plánky typických bytů na webu: na žádost vlastníků byly na webu fertekova.info publikovány
digitální plány typického podlaží – v sekci Dokumenty /Plány domu.
- stížnosti na nepořádek u popelnic, přeplněné kontejnery a nevzhlednost místa: výbor bude
situaci řešit až po zahájení rekonstrukce elektro, do té doby si vlastníci mohou individuálně
stěžovat na Magistrátu hl. m. Prahy (vlastník pozemku).
- rozbitá silnice za domem: místopředseda p. Andrle kontaktoval Městskou část Prahu 8 ve věci
rozbité silnice za domem (Hanouškova ulice), oprava byla zařazena jako prioritní a podle vyjádření
Technické správy komunikací předána dodavateli stavebních prací k opravě
- úprava zeleně: odborná firma provedla plánovaný prořez borovice u vchodu 545, kvůli
potkanům byly proříznuty také keře u vchodů 538-540. Celková obnova zeleně je plánována na rok
2016.
Výbor upozorňuje vlastníky, aby nekrmili volně žijící kočky a ptáky – krmí tím především potkany!
Konec: 23.00.
V Praze dne 11. března 2015 zapsala Markéta Růžičková.
Download

zapis_03_2015_1003 - Společenství Feřtekova 538-548