1/3
Základní informace o funkci
a přehled možností
Přihlaste se na portál společnosti OB10 a využívejte následující výhody:
 Bezpečná a zaručená dodávka faktury, nehrozí již ztráta faktury na poště.
 Zákazník zpracuje vaše faktury rychleji, a proto je pravděpodobnější, že
dostanete zaplaceno včas.
 Nebude již docházet k prodlevám v důsledku chybějících informací,
doručení faktury na nesprávné pracoviště nebo manuálního zásahu.
 Funkce OBconnect umožňuje snadnější zasílání faktur bez nutnosti používat
další software nebo hardware.
 Vyšší průhlednost zpracování a lepší řízení toku peněz díky přístupu
a přípravě hlášení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 Shoda s požadavky na účetnictví DPH bez ohledu na místo odeslání nebo
příjmu faktur.
 Snadné a nenákladné odesílání faktur v libovolnou dobu.
Existují dva primární způsoby zasílání faktur a kreditních transakcí prostřednictvím
společnosti OB10. Buď lze pomocí služby Integrated Solution (Integrované řešení)
zaslat datový soubor přímo společnosti OB10, nebo lze vytvářet faktury online pomocí
služby Web Form (Webový formulář). Poplatky bude účtovat přímo společnost OB10.
Budou záviset na využívané službě. Než se rozhodnete, která služba je pro vaši
společnost optimální, pečlivě si prostudujte tento dokument.
Princip funkce
Dodavatel
Zákazník
OptionsOverviewEUR, CS, 10/10 © Copyright 2010 OB10. OB10 a logo OB10 jsou obchodní známky společnosti OB10 chráněné zákonem.
2/3
Faktury se kontrolují co do duplicity a ověřuje se, že každá faktura obsahuje informace
vyžadované zákazníkem, což přispívá automatizovanému a přímočarému zpracování,
a tak v důsledku i ke včasné platbě. Prostřednictvím portálu OBportal má uživatel
přístup k archivu OBarchive a různým funkcím pro sestavování hlášení.
Společnost OB10 poskytuje dvě možnosti, které umožňují odesílání
elektronických faktur: službu Integrated Solution (Integrované řešení)
a Web Form (Webový formulář). Podrobnosti viz následující text.
Archivování faktur
Faktury můžete archivovat sami anebo prostřednictvím OB10 ImageArchive.
Pokud se rozhodnete archivovat Vaše faktury na OB10, vy a váš nákupčí budete
mít 24hodinový přístup do OB10 ImageArchive. Finanční úřady budou mít přístup
na požádání. OB10 uchovává všechny faktury po dobu minimálního období
v každé zemi. V případě rozdílu mezi obdobím archivace faktur (např.
mezinárodní faktury), se aplikuje delší požadované období.
1. Zasílání extrahovaného datového souboru pomocí služby Integrated
Solution (Integrované řešení)
Využíváte výhod automatizovaného zpracování, protože data faktury se extrahují
přímo z vašeho účetního systému s použitím preferovaného formátu, obsahu
a struktury. Společnost OB10 vám vytvoří účet v síti a zajistí integraci s vaším
stávajícím systémem. Funkce OBexchange přijme fakturu a data a přeloží je
přímo do formátu vyžadovaného vašimi zákazníky v síti. Datové soubory lze do
sítě odesílat prostřednictvím připojení k portálu OBportal, EDI nebo FTP. Pokud
budete při vytváření datových souborů postupovat podle pokynů společnosti
OB10, neměly by být vyžadovány žádné změny, protože další zákazníci si
vyžadují vaše faktury prostřednictvím společnosti OB10.
Cena služby Integrated Solution (Integrované řešení)
Roční členství
1 100 €*
Cena za transakci faktury
1–20 faktur za měsíc
1,00 €
21–100 faktur za měsíc
0,80 €
101–500 faktur za měsíc
0,60 €
501–2 000 faktur za měsíc
0,44 €
2 001 a více faktur za měsíc
0,32 €
* Uplatňují se poplatky za připojení zákazníka. Roční poplatek pokrývá vytvoření a údržbu účtu pro jeden daňový
subjekt. Pokud máte více daňových subjektů, je pravděpodobné, že se budou účtovat další poplatky. Výše dalších
poplatků se bude měnit podle počtu různých formátů, počtu samostatných připojení atd. Projednejte přímo se
zástupcem společnosti OB10. Poznámka: Transakce se účtují měsíčně podle objemu.
OptionsOverviewEUR, CS, 10/10 © Copyright 2010 OB10. OB10 a logo OB10 jsou obchodní známky společnosti OB10 chráněné zákonem.
3/3
2. Zasílání elektronické faktury pomocí služby Web Form (Webový formulář)
Služba Web Form (Webový formulář) společnosti OB10 je navržena pro společnosti,
které ročně zasílají jednomu zákazníkovi malý počet faktur. Společnost OB10
poskytuje pokročilou webovou službu, která umožňuje uživateli zasílat faktury online
s použitím zabezpečeného připojení. Společnost OB10 zaručuje dourčení faktury
zákazníkovi během několika hodin a umožňuje mu tak zpracovat fakturu a provést
rychlou platbu.
Cena služby Web Form (Webový formulář)
Cena za použití služby Web Form (Webový formulář) odráží její flexibilitu.
Po dokončení registrace se zobrazí výzva k nákupu první dávky transakcí.
Bude obsahovat nastavení uživatele a přístup k službě OB10 Web Form
(Webový formulář).
Úroveň transakce
1
2
3*
Sazby před nákupem
Transakce
25
50
125
€
35,00
65,00
150,00
*
Minimální množství, které lze zakoupit, je 25. Pokud zvolíte možnost zaslání faktury, bude vyžadován nákup
nejméně 125 transakcí a platba poplatku za správu ve výši 15 % pro těchto 125 transakcí.
** První dávka transakcí bude platná po dobu 12 měsíců od data jejího nákupu.
Použití služby Web Form (Webový formulář)
Abyste mohli zahájit používání služby společnosti OB10 Web Form (Webový
formulář), zašle vám zástupce společnosti OB10 e-mailem odkaz pro registraci.
Po dokončení registrace se zobrazí výzva k nákupu první dávky faktur. Po zaslání
podrobných informací obdržíte přihlašovací údaje prostřednictvím e-mailu, který
potvrzuje, že můžete začít zasílat elektronické faktury prostřednictvím
společnosti OB10.
OptionsOverviewEUR, CS, 10/10 © Copyright 2010 OB10. OB10 a logo OB10 jsou obchodní známky společnosti OB10 chráněné zákonem.
Download

Přehled možností - Tungsten Network