Podněty a stížnosti
Vedení Polikliniky Plzeň klade velký důraz na spokojenost a důvěru pacientů. Budeme
rádi, pokud nám vyjádříte své poděkování, nebo naopak připomínky k poskytnuté péči,
které jsou pro nás podnětem ke stálému zlepšování kvality poskytovaných služeb.
Své náměty a připomínky nám můžete sdělit:
•
písemně na adresu: Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Plzeň, Švihovská 14,
Plzeň 301 00
•
elektronicky na e-mail: [email protected]
•
telefonicky na číslo: 972 523 288
•
během našich pravidelných dotazníkových anket vyplněný dotazník vložíte
do označené schránky umístěné u recepce polikliniky
Záleží nám na Vaší spokojenosti a důvěře, z toho důvodu jsme nakloněni všem Vašim
podnětům, připomínkám, námitkám, ať už kladným, či záporným. V případě, že nejste
spokojeni s ambulantní péčí, projednejte své námitky s vedoucími pracovníky
oddělení. Lze také oslovit přímo vedení polikliniky, kde s Vámi problém projednají.
Vedení polikliniky:
ředitel: Mgr. Jiří Fojtík, MBA
náměstek pro LPP: MUDr. Hana Komínková
hlavní sestra: Mgr. Věra Petráková, DiS.
Vedoucí oddělení:
Lékárna: Mgr. Bronislav Uriča
RDG: MUDr. Jana Deckerová
Chirurgie: MUDr. Hana Komínková
Interna: MUDr. Jaroslav Šuch
Rehabilitace: Daniela Ježková, DiS.
Oční: MUDr. Lenka Palivodová
PLD: MUDr. Jaroslav Bambas
Ostatní ambulance: MUDr. Hana Komínková
Laboratoře (OKBH a OLM): Mgr. Pavla Franková
Dopravní zdravotnictví a.s., Poliklinika Plzeň
Švihovská 14, 301 00 Plzeň Tel: +420 972 523 288, Fax: +420 972 523 254, E-mail: [email protected]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15882, http://dzplzen.agel.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Číslo účtu: 0117027573/0300, IČ: 25903659, DIČ: CZ699000899 www.agel.cz
Download

Podněty a stížnosti