REKLAMA NÍ PROTOKOL, RMA FORMULÁ
MITE Hradec Králové, s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové
Tel.:
+420-498 500 252
Fax:
+420-498 500 260
E-mail: [email protected]
URL: http://www.mite.cz
Vážení p átelé,
chcete-li vrátit zboží do firmy MITE Hradec Králové s.r.o., zašlete nejprve tento vypln ný formulá . Poté Vám
bude p id leno íslo RMA, které napíšete na odesílaný balík. Bez tohoto protokolu a p id leného RMA ísla
nebude zaslané zboží p ijato.
Údaje o odesílateli:
Firma: .........................................................................................................................................................................
Adresa firmy: ..............................................................................................................................................................
Jméno kontaktní osoby: ..............................................................................................................................................
Tel.: .................................................. Fax: .................................................. E-mail: ...............................................
Datum odeslání: ................................................
Údaje o obsahu dodávky:
Vaše objednávka: .......................................................... Naše íslo faktury: .............................................................
Vámi objednané zboží (položka faktury, specifikace): ..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
D vody pro vracíte zboží: ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Vyplní MITE (informace pro odb ratele):
RMA íslo: ................................................... Datum vystavení/odeslání: .................................................................
Zboží bude p ijato O a
vym n no O
opraveno O
zp t O
zp t a peníze vráceny O
Poznámka: ..................................................................................................................................................................
Vy ídil: ......................................................................... Schválil:...............................................................................
RMA íslo je platné 30 dní od data vystavení
Download

REKLAMAČNÍ PROTOKOL, RMA FORMULÁŘ