94
FOTOVÝBAVA
RECENZE
MONITOR Eizo CS230 > www.eizo.cz > 13 290 Kč
EIZO CS230
Špičkový cenově dostupný monitor,
který lze navíc upgradovat o třídu výš
> TECHNICKÉ ÚDAJE
Úhlopříčka
Technologie
TFT panelu
Rozlišení
Max. počet
zobrazitelných
barev
Rozsah řízených
barev
58 cm (23 ")
TFT LCD (IPS)
1 920 × 1 080
1 mld. (10 bit) DisplayPort;
16,7 mil. (8 bit) DVI
a analogově
16bit LUT – 48bit řízení
(3 × 16 bit), tj. cca 278 miliard
barevných odstínů
Adobe RGB: 75 %, sRGB: 97 %
300 cd/m2
Barevný rozsah
Jas
Maximální
kontrastní poměr 1000 : 1
Pozorovací úhel 178 °
Vstupy
DisplayPort, DVI-I a HDMI
K
aždý fotograf, který někdy pošilhával po monitoru EIZO, se pravděpodobně doslechl o řadě
CG, což jsou hardwarově kalibrovatelné monitory určené
pro profesionální práci s obrazem –
tedy pro fotografy či grafiky. Díky
hardwarové kalibraci zde dosáhnete
zcela přesného nastavení barev.
Monitory CG však mají jednu nevýhodu, a to poměrně vysokou cenu
(nejlevnější pořídíte za 20 tisíc). A ještě musíte počítat s tím, že dalších pár
tisíc vás bude stát kalibrační sonda.
Možná je to na začátek příliš a třeba
taky zjistíte, že hardwarovou kalibraci
vlastně nepotřebujete… Proto vám
představujeme zajímavou alternativu:
Monitor Eizo CS230 nabízí
v základním provedení zjednodušenou hardwarovou kalibraci pomocí
softwaru EIZO ColorNavigator
Elements, tedy bez nutnosti použít
kalibrační sondu. Pokročilejší
uživatelé požadující přesnější
nastavení barev kalibračními sondami
pak mohou tento monitor kdykoli za
poplatek 4 788 Kč upgradovat
a zajistit použití s profesionálním
kalibračním programem EIZO
ColorNavigator 6.x. (V případě
zvýšení vašich nároků tedy nemusíte kupovat nový monitor.)
Kalibrační program ColorNavigator Elements slouží ke sladění
obrazu a tiskového výstupu – tedy
k tomu, co fotografy primárně zajímá.
Celý proces funguje velmi jednoduše.
Po instalaci si vytisknete referenční
snímek (najdete jej v balíčku se
softwarem) a obrazové podání
monitoru od oka upravíte podle
vašeho tiskového výstupu. Nastavit
můžete jas i barvy. U jasu je to vcelku
snadné, u barev zvolíte jednu
z nabízených variant, kterou následně
můžete zpřesnit nastavením pleťové
a modré barvy. Když se budou
tiskový výstup a zobrazení monitoru
shodovat, monitor nastavení uloží
pomocí detekční sondy, která
vyskočí z horního rámečku a změří
zobrazení monitoru. Potom bude
pravidelně kontrolovat (standardně
po dvou stech hodinách provozu),
zda nedošlo k odchylce v zobrazení,
a případně ho koriguje.
PERFEKTNÍ OBRAZ
Barevný rozsah monitoru nepokrývá
barevný prostor Adobe RGB (jako
profesionální monitory řady CG), ale
blíží se sRGB, který je mezi amatéry
velmi rozšířen. Ten je přednastavený v operačních systémech
a prohlížecích aplikacích. Proto
běžný a se správou barev zatím neobeznámený uživatel ocení, že monitor bude už po vybalení z krabice
adekvátně zobrazovat barvy, jejichž
rozsah nepřekročí sRGB.
Nahoře
Díky stojanu
FlexStand 2 se
dá monitor velmi
dobře polohovat.
Líbil se nám velký
zdvih, možnost
natočení o 90 °
či „přihrádka“
na kabely.
Zobrazení barevných přechodů je
díky 16bitové LUT technologii velmi
jemné. Potěší i perfektní homogenita
obrazu (monitor svítí ve všech
částech stejně), s níž ale monitory
EIZO potíže nemívají – díky
vyrovnávací technologii DUE. Dále
tu najdete senzory pro korekci jasu,
které automaticky upravují zobrazení v závislosti na intenzitě světla
v místnosti. Ty jsou navíc vybaveny
teplotními čidly pro kompenzaci
bílého bodu v závislosti na změnách
teploty monitoru a prostředí. Jinými
slovy – s konstantním zobrazením
nemá EIZO CS230 žádný problém.
Potěší pozorovací úhly (téměř 180 °)
a k perfektnímu zobrazení přispívá
také matný povrch panelu.
OVLÁDANÍ
KONSTRUKCE
POMĚR CENA/VÝKON
Verdikt
NÁŠ NÁZOR... Na monitoru CS230 se nám
líbila perfektní reprodukce obrazu, jednoduché sladění zobrazení a tiskového výstupu
prostřednictvím ColorNavigator či atraktivní
cena. Pokročilejší uživatelé ocení možnost
dokoupení podpory pro profesionální
kalibrační software ColorNavigator 6.x. Velmi
zajímavá alternativa pro ty, kdo si vystačí se
zobrazením sRGB.
Digitální foto Září 2013
094_RecEizoB.indd 94
03.09.13 15:15
Download

EIZO CS230