AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY
Federace motocyklového sportu
TECHNICKÁ KARTA – MOTOCYKLY
tento díl potvrzení přihlášky - vyplní pořadatel!
Název podniku:
Razítko a podpis pořadatele:
4.díl vyplní jezdec
Startovní
číslo:
Registrační značka:(ENDURO / TRIAL)
Průkaz sportovního motocyklu číslo:
Motocykl:
1.
2.
Výrobní značka:
Číslo rámu:
Místo konání:
Objemová
třída:
Datum:
Počet válců:
Vrtání / Zdvih:
Celkový zvih. objem
2. díl - údaje o jezdci - vyplní jezdec !
1. jezdec
2. spolujezdec
Jméno:
Příjmení:
Prohlášení jezdce:
Prohlašuji, že jsem po bezpečnostní stránce mnou předvedený motocykl k tomuto sportovnímu podniku
řádně
připravil, ke stavbě jsem použil materiál o vhodných vlastnostech rozměrech. Sváry jsou provedeny odborně
a rozebíratelné spoje jsou spolehlivě zajištěny. Prohlašuji, že pro tento podnik použiji předepsané palivo, že
zdvihový objem motoru odpovídá té třídě ve které sním budu startovat a že další úchylky na motocyklu od
motocyklu homologovaného jsou v mezích povolených úprav. Prohlašuji, že jsem zdráv a že jsem nepožil ani
alkoholické nápoje ani jiné prostředky snižující schopnost řízení, a že všechny uvedené údaje jsou pravdivé,
jsem si vědom, že za nedodržení sportovních řádů mohu být potrestán zastavením sportovní činnosti.
V ______________________ Dne: ________________ Podpis jezdce: _____________________
Adresa:
5: díl záznam o technické přejímce - vyplní technický komisař !
PSČ:
Hluk (dB/A)
Stát:
Hmotnost motocyklu
Sponzor /
team:
Počet značených míst
nebo plomb-čís.
plomby:
Závěr tech. přejímky
Motocykl odpovídá / neodpovídá
Přilba:
Značka:
3. díl - formální přejímka - vyplní pořadatel !
Motocykl odpovídá / neodpovídá
Homologační značka:
Řidičský průkaz číslo: (jen při ENDURU/TRIAL) ______________________________
Zákonné pojištění motor. vozidla - číslo poj.smlouvy:____________________________
Výstroj:
Kombinéza:
Boty:
Technickou přejímku provedl - razítko a podpis: __________________
Licence číslo:
Národní federace:
Dne:_______________
Přijetí stroje pro závod neznamená NE možnost další kontroly pro zjištění SOULADU
s technickými předpisy.
S výsledkem tech. přejímky seznámen (podpis jezdce): __________________________________
Výsledek závěrečné tech. kontroly:___________________________________________________
Podpis jezdce:_________________čas:_________ Razítko a podpis HTK:____________________
Jiné záznamy( havárie, zranění a pod.):
Download

tech_karta_obe_strany