Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT
Komínová sada Nefit EcomLine vertikální – přes střechu
Popis: Sada je určena k vyvedení odtahu spalin kotlů řady Nefit EcomLine HR
typ 22, 30 a 43 přes střešní krytinu a k sání vzduchu pro spalování.
Konstrukce zamezuje tvorbě námrazy a koaxiální provedení koncovky
střechou usnadňuje montáž. Mezi komínový nástavec (1) a slučovací
kus (2) se vkládají prodlužovací trubky a kolena dle potřeby. Materiál –
tlustostěnný Al.
Obsah sady (obj. číslo 1085)
1 Komínový nástavec dvoutrubkový 80/125 mm (obj. číslo 1064)
napojení kouřovodu a přívodu vzduchu ke kotli
Slučovací kus (obj. číslo 1079)
2 spojení paralelních trubek pro vzduch a spaliny do koaxiálního průchodu
střechou
3 Upínací třmen
fixuje průchod střešní krytinou
4 Středící deska
začišťuje spodní okraj otvoru průchodu střechou
5 Usazovací kroužek
napojení koaxiálního koncovky na límec přechodu
6 Vertikální koncovka
Koaxiální sestava vyústění spalin a přívodu vzduchu přes střechu
Rozměry hlavních částí
Vertikální koncovka
Komínový nástavec
dvoutrubkový
1
Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT
Komínová sada Nefit EcomLine vertikální – přes střechu
pro kotle typu HR 65
Popis: Sada je určena k vyvedení odtahu spalin kotlů Nefit EcomLine HR 65
přes střešní krytinu a k sání vzduchu pro spalování. Konstrukce
zamezuje tvorbě námrazy a koaxiální provedení koncovky střechou
usnadňuje montáž. Mezi komínový nástavec (1) a redukční trubky (2)
se vkládají prodlužovací trubky a kolena dle potřeby. Materiál –
tlustostěnný Al.
Obsah sady (obj. číslo 1083)
1 Komínový nástavec dvoutrubkový 80/125 mm (obj. číslo 1064)
napojení kouřovodu a přívodu vzduchu ke kotli
Redukční trubky
2 Umožňují napojení konstrukce odvodu spalin s průměrem 100 mm na hrdla
komínového nástavce 80 mm
Slučovací kus
3 spojení paralelních trubek pro vzduch a spaliny do koaxiálního průchodu
střechou
4 Upínací třmen
fixuje průchod střešní krytinou
5 Středící deska
začišťuje spodní okraj otvoru průchodu střechou
6 Usazovací kroužek
napojení koaxiálního koncovky na límec přechodu
Vertikální koncovka
7 koaxiální sestava vyústění spalin a přívodu vzduchu přes střechu
Rozměry hlavních částí
Vertikální koncovka
Komínový nástavec
dvoutrubkový
2
Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT
Komínová sada pro kotle Nefit Economy a Nefit Basic
Turbo vertikální – přes střechu
Popis: Sada je určena k vyvedení odtahu spalin kotlů řady Nefit Economy HR
a Nefit Basic Turbo přes střešní krytinu a k sání vzduchu pro
spalování. Konstrukce zamezuje tvorbě námrazy a koaxiální provedení
koncovky střechou usnadňuje montáž. Dopojení sady ke kotli se
provádí standardními prvky. Materiál – tlustostěnný Al.
Obsah sady (obj. číslo 2481)
Slučovací kus
1 spojení paralelních trubek pro vzduch a spaliny do koaxiálního průchodu
střechou
2 Upínací třmen
fixuje průchod střešní krytinou
3 Středící deska
začišťuje spodní okraj otvoru průchodu střechou
4 Vertikální koncovka
Koaxiální sestava vyústění spalin a přívodu vzduchu přes střechu
Komínová sada Nefit EcomLine horizontální
přes fasádu
Popis: Sada je určena k vyvedení odtahu spalin kotlů řady Nefit Ecomline HR
na fasádu a k sání vzduchu pro spalování. Koaxiální provedení
koncovky usnadňuje montáž. Dopojení sady ke kotli se provádí
standardními prvky. Materiál – tlustostěnný Al.
Obsah sady (obj. číslo 1084)
1 Komínový nástavec dvoutrubkový 80/125 mm (obj. číslo 1064)
napojení kouřovodu a přívodu vzduchu ke kotli
2 PE koleno krátké (obj. číslo 1061)
dopojení vzduchové cesty
3 AL koleno krátké (obj. číslo 1060)
dopojení kouřové cesty
4 Slučovací kus (obj. číslo 1078)
spojení paralelních trubek pro vzduch a spaliny do koaxiálního průchodu
5 Vnitřní kryt (obj. číslo 1068)
Začištění průchodu zdí
6 Horizontání koncovka
koaxiální sestava vyústění spalin a přívodu vzduchu do fasády
7 Vnější kryt (obj. číslo 1069)
Začištění průchodu zdí
Rozměry hlavních částí
Horizontání koncovka
3
Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT
Komínová sada pro kotle Nefit Economy a Nefit
Basic Turbo horizontální – do fasády
Popis: Sada je určena k vyvedení odtahu spalin kotlů řady Nefit
Economy HR a Nefit Basic Turbo do fasády a k sání vzduchu
pro spalování. Dopojení sady ke kotli se provádí
standardními prvky. Materiál – tlustostěnný Al.
Obsah sady (obj. číslo 2480)
1 Horizontální koncovka
koaxiální sestava vyústění spalin a přívodu vzduchu do fasády
Slučovací kus
2 spojení paralelních trubek pro vzduch a spaliny do koaxiálního
průchodu stěnou
Poznámka:
Komínovou sadu je nutno doplnit koleny a dalšími stavebními prvky
podle plánované montáže.
Zvláštní příslušenství – tlustostěnný Al
Komínový nástavec koaxiální
(obj. číslo 1065)
Je určen pro kompletaci komínové sady
s koaxiálními
kouřovodnými
prvky.
Těsněno silikonovým kroužkem.
Univerzální průchod
šikmou střechou
(obj. číslo 1086)
Límec pro rovnou
střechu
(obj. číslo 1070)
Slouží k utěsnění a začištění
průchodu
střešní
krytinou. Průchod je opatřen olověném plechem,
který lze dotvarovat podle
potřeby.
Slouží k přechodu mezi
rovnou
střechou
nebo
k zakrytí průchodové šachty s přímým napojením
na vertikální koncovku.
4
Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT
Zvláštní příslušenství – tlustostěnný Al
Inspekční kus 80 mm
(obj. číslo 5006)
Kondenzační kus
80 mm
(obj. číslo 5016)
Používá se k prodloužení
komínové sady s proměnnou délkou. Jeho použití je
nezbytné při instalacích,
které by jinak nebyly
rozebíratelné. Zkrácením a
vyjmutím
z kouřovodné
cesty je umožněna inspekce
a
vyčištění.
Provedení v průměru 80 a
100 mm (obj. číslo 5007).
Těsněno
silikonovým
kroužkem.
Používá se k odvedení
kondenzátu vzniklého v tělese
kouřovodu
mimo
výměník kotle. Prodlužuje
životnost kotle. Nutnost
instalace
při
délce
kouřovodu větší než 4m.
Povinná
instalace
pro
kouřovody z plastu. Provedení v průměru 80 a 100
mm (obj. číslo 5018).
Těsněno
silikonovým
kroužkem.
Redukce 80 / 100 mm
(obj. číslo 5019)
Koleno 90° 80 mm
(obj. číslo 5010)
Používá se k přechodu
z průměru 80 mm na 100
mm. Těsněno silikonovým
kroužkem.
Dopojení kouřovodné nebo
vzduchové cesty. Těsněno
silikonovým
kroužkem.
Provedení v průměru 80 a
100 mm (obj. číslo 5012) .
Koleno 45° 80 mm
(obj. číslo 5011)
Trubka rovná
Dopojení kouřovodné nebo
vzduchové cesty. Těsněno
silikonovým kroužkem, průměr 80 a 100 mm. Délky:
0,25m (obj. číslo 5000 a
5003); 0,5m (obj. číslo
5001 a 5004); 1,0m (obj.
číslo 5002 a 5005) a 2,0m
(80 mm obj. číslo 5009).
Dopojení kouřovodné nebo
vzduchové cesty. Těsněno
silikonovým
kroužkem.
Provedení v průměru 80 a
100 mm (obj. číslo 5013).
Zvláštní příslušenství – PVC
Trubka
Holá trubka s průměrem 80 (obj. č. 5030)
nebo 100 mm (obj. č 5031)
délka dle objednávky, max 4m, pro dopojení vzduchové cesty
Koleno 90°
Koleno s hrdlem a vsazením s průměrem 80 (obj. č 5032)
nebo 100 mm (obj. č 5034)
výškové rozměry viz Al. provedení, spojuje se lepením
Koleno 45°
Koleno s hrdlem a vsazením s průměrem 80 (obj. č 5033)
nebo 100 mm (obj. č 5035)
výškové rozměry viz Al. provedení, spojuje se lepením
Hrdlo
Hrdlo k napojení trubek s průměrem 80 (obj. č 5036)
nebo 100 mm (obj. č 5037)
rovné hrdlo k přesnému spojování trubek, spojuje se lepením
5
Download

Přehled prvků pro odtahy spalin kotlů NEFIT