2/19.1/TCH/2
Stropní indukční
vyústě
Série DID-R
TROX GmbH
organizační složka
Ďáblická 2
182 00 Praha 8
Telefon +420 2 83 880 380
Telefax +420 2 86 881 870
e-mail [email protected]
http:// www.trox.cz
Obsah • Popis
Popis _______________________________________ 2
Provedení • Rozměry __________________________ 3
Instalace • Montáž _____________________________ 4
Definice _____________________________________ 5
Přehled výkonů _______________________________ 6
Technická data _______________________________ 7
Informace pro objednání _______________________ 10
Typ DID-R
Popis
Kruhové stropní indukční vyústě série DID-R se používají
v systémech klimatizace na bázi voda-vzduch. Spojují
vzduchotechnické vlastnosti stropních vyústí s energetickými
přednostmi odvodu teplené zátěže pomocí vody.
Primární průtok vzduchu, který zajišťuje přívod čerstvého
vzduchu, je veden potrubím primárního vzduchu a vyfukován
dýzami.
Tím se indukuje sekundární vzduch, nasává se z místnosti a
vede přes výměník tepla. Ve směšovací zóně DID-R se
sekundární vzduch směšuje s primárním vzduchem a přivádí se
do místnosti kruhovými centrickými vyfukovacími štěrbinami.
DID-R se může použít ke chlazení a/nebo vytápění. K tomu se
dodává výměník tepla jak v 2-trubkovém, tak i 4-trubkovém
provedení.
Stropní indukční vyúsť série DID-R jsou kvůli své ploché
konstrukci zvláště vhodné pro použití do nízkých mezistropů a
pro svůj kruhový tvar pro uzavřené stropní systémy jako např.
GK-stropy.
2
Typ DID-R-Q
Ve variantě DID-R-Q se mohou tyto vyústě použít s čtvercovou
čelní deskou také v kazetových stropech a ostatních modulových
stropech.
Při odpovídajícím zapojení se mohou použít individuelně pro
regulaci jednotlivého prostoru nebo ve skupině pro zónovou
regulaci.
max. provozní tlak pro
2-trubkový a 4-trubkový
systém:
6 barů při 90°C
7 barů při 20°C
Ostatní provozní tlaky na vyžádání!
.
Celkový výkon: Q ges = 300 až 500 W
Provedení • Rozměry
Provedení
Stropní indukční vyústě série DID-R v kruhovém provedení sestávají z pláště
s primárním vzduchovým potrubím se zabudovanými výfukovými dýzami
s různými volnými průřezy, uspořádanými do kruhu. Pro napojení
vzduchotechnického potrubí je na straně umístěn kruhový připojovací
nástavec.
Výfukové dýzy jsou ve třech různých typech, takže může být optimálně
zajištěn požadovaný a nutný průtok vzduchu. V plášti se nachází kruhový
výměník tepla s přírubovým rámem.
Pod výměníkem je záchytná vana na kondenzát. V případě nedosažení
kondenzační teploty se vznikající kondenzát zachytí ve vaně. Odtokové hrdlo
je opatřeno záslepkou. Když je to nutné, může se záslepka k odvádění
kondenzátu odstranit na místě.
Výměník tepla se může použít buď pro chladicí nebo vytápěcí provoz
(2-trubkový systém) popř. pro chladicí a vytápěcí provoz (4-trubkový systém).
Pro indukci vzduchu z místnosti a k vyfukování celkového objemového
průtoku se pod výměník tepla pomocí středového šroubu a traverzy v plášti
namontuje stropní výúsť. Po montáži se hlava šroubu zakryje krytkou. Na
vyústi jsou k montáži na stavbě připraveny závěsné úchyty.
Materiál
Plášť z pozinkovaného ocelového plechu, výfukové dýzy z umělé hmoty,
výměníky z měděných trubek s nalisovanými hliníkovými lamelami a
pozinkovanými přírubovými rámy, stropní výúsť je zhotovena z hliníku. Povrch
pláště je standardně pozinkován a volitelně je opatřen práškovou vypalovací
barvou v barevném odstínu černá (RAL 9005), stropní výúsť je opatřena
práškovou barvou v barevném odstínu bílá (RAL 9010) nebo na přání v jiném
barevném odstínu dle barevné stupnice RAL, výměník zůstane nelakován
nebo se volitelně dodává v barevném odstínu černá (RAL 9005).
Stropní vyústě
čtvercové provedení
(Q)
∅ 598 popř. E
Stropní vyústě
kruhové provedení
(R)
햲 závěsné úchyty
햳 výfukové dýzy
햴 plášť
햵 výměník tepla
햶 odtoková trubka pro kondenzát (∅ 8 mm)
햷 stropní vyúsť
햸 primární potrubí
햹 připojovací nástavec
햺 nástavec přívodu a odvodu (∅ 10 mm)
Rozměry
k vložení do
k instalaci do modulových stropů
viditelných T-profilů
se zadní vnitřní konstrukcí
E
(v mm)
593
598
618
623
3
Instalace • Montáž
Provedení
Montáž DID-R se provádí pomocí závěsů, odsouhlasených
stavbou. Po montáži vyústě DID-R se může celá stropní vyúsť
namontovat pomocí traverzy nad pláštěm a středového šroubu.
Hlava šroubu se přikryje krytkou.
U demontovatelných stropních vyústí je výměník tepla přístupný.
Přípojky výměníku leží mimo vyústě DID-R. Mohou být pevně
připojeny připájením nebo s pomocí pružných připojovacích
hadic (FS10), volitelně s nasazovacím spojením pro připojení
vody ∅10 mm, převlečnými maticemi nebo vnějším závitem
s přívodním nebo odvodním vedením.
Instalace
DID-R se může použít pro nejběžnější stropní provedení. Tím je
zajištěn optimální design stropu.
Instalace do T-stropních desek umožňuje kombinaci s viditelně
nainstalovanými T-stropními deskami popř. do sádrokartonových
nebo jiných uzavřených podhledů.
Jako u všech indukčních vyústí vzduchu v místnosti je možné
znečištění v závislosti na jakosti vzduchu v místnosti.
V případě potřeby se vyúsť může vyčistit s obvyklými
neagresivními čistícími prostředky pro domácnosti.
(Viz VDI 6022, list 1 – „Hygienické požadavky na
vzduchotechnická zařízení“)
Instalace do modulových stropů
stropní deska
Instalace do T-stropních desek
Pružná hadice FS10
pro připojení vody Ø 10 mm
(strany se mohou libovolně kombinovat)
Rastr 600 popř. 625 mm
-S
s násuvným spojením ∅ 10 mm,
L = 500, 750, 1000 mm
-U
s převlečnou matici 1/2”,
ploché těsnění,
L = 500, 750, 1000 mm
-A
s vnějším závitem 1/2”,
ploché těsnění,
L = 500, 750, 1000 mm
Instalace do sádrokartonových popř. uzavřených
podhledů
min. rádius ohybu
Možnosti připojení
oboustranné kombinované
Pozor:
Připojovací nástavce přečnívají na straně na připojovací komoře. To může
vyžadovat montáž shora během zhotovování stropu.
4
FS10-S
FS10-S/U
FS10-U
FS10-S/A
FS10-A
FS10-U/A
Definice
Definice
.
V Zul
.
V Pr
.
V WH
.
V WK
.
Q Zul
.
Q Pr
.
Q WH
.
Q WK
.
Q ges
.
QS
.
q Zul
v
l/s: průtok přívodního vzduchu
v
l/s: průtok primárního vzduchu
v
l/h: průtok vody, vytápění
v
l/h: průtok vody, chlazení
v
Watt: celkový chladicí výkon QPr + QS
v
Watt: výkon primárního vzduchu
v
Watt: topný výkon na straně vody
v
Watt: chladicí výkon na straně vody
v
Watt: celkový výkon
v
Watt: chladicí výkon sekundárního vzduchu
v W/m2: specifický chladicí výkon
욼 tL
v
K: teplotní diference mezi vzduchem v místnost tR a proudem tL
욼 tPr
v
K: teplotní diference mezi vzduchem v místnosti a primárním vzduchem
욼 tW
v
K: teplotní diference na straně vody
욼 tRWV v
욼 pt
v
욼 pW
v
tWVH
v
°C: teplota vody na přívodu, topení
tWRH
v
°C: teplota vody na výstupu, topení
tWVK
v
°C: teplota vody na přívodu, chlazení
tWRK
v-
v
°C: teplota vody na výstupu, topení
L
v
m/s: rychlost proudění ve vzdálenosti L
v- H1
v
m/s: rychlost proudění ve vzdálenosti H1
A
v
m: rozteč mezi dvěma vyústěmi
L
v
m: vzdálenost výfuku výústě od stěny (l = X + H1)
Xcrit
v
m: horiz. vzdálenost od jednotky, které začíná odpadat proud přívodního vzduchu od stěny
H1
v
m: vzdálenost stropu / zóny pobytu
LWA
v dB(A): A-hladina skustického výkonu
FW
LW
5
K: teplotní diference mezi vzduchem v místnosti a přívodem vody
Pa: tlaková ztráta vzduchu
kPa: tlaková ztráta vody
: korekční faktor množství vody
v
h-1:
výměna primárního vzduchu za hodinu
Přehled výkonů DID-R – chlazení
Vstupní údaje
tWVK
t.Pr
V WK
.
V. Zul
V. Pr
Q
. ges
Q
. Pr
Q
.S
q Zul
욼pt
욼pw
LWA
v- L
=
=
=
16 °C: studená voda – teplota na přívodu
16 °C: teplota primárního vzduchu
80 l/h: průtok studené vody
v l/s:
v l/s:
v Watt:
v Watt:
v Watt:
v W/m2:
v Pa:
v kPa:
v dB(A):
v m/s:
průtok primárního vzduchu
průtok primárního vzduchu
celkový chladicí výkon QPr + QS
chladicí výkon primárního vzduchu
chladicí výkon sekundárního vzduchu
specifický chladicí výkon
tlaková ztráta primárního vzduchu
tlaková ztráta vody
A-hladina akustického výkonu
střední rychlost proudění
Teplota vzduchu v místnosti t R = 24 °C
4-trubky
욼p t
욼p W
욼p W
Pa
kPa
kPa
37
149
2,8
2,5
2,8
38
111
2,8
2,5
3,8
37
74
2,8
2,5
.
V Zul
.
Q Pr
.
QS
.
Q ges
l/s
l/s
Watt
Watt
Watt
A
12
60
116
192
308
54
2,1
B
16
62
155
181
336
58
C
22
70
213
185
398
69
typ dýzy
.
q Zul
2-trubky
.
V Pr
.
V Pr/m2 LWA
W/m2 l/(s m2) dB(A)
Teplota vzduchu v místnosti t R = 26 °C
Příklad výpočtu DID-R
2-trubky
4-trubky
욼p W
욼p W
Pa
kPa
kPa
37
149
2,8
2,5
2,8
38
111
2,8
2,5
3,8
37
74
2,8
2,5
.
V Zul
.
Q Pr
.
QS
.
Q ges
l/s
l/s
Watt
Watt
Watt
A
12
60
145
240
385
67
2,1
B
16
62
193
226
419
73
C
22
70
265
232
497
86
typ dýzy
.
q Zul
욼p t
.
V Pr
.
V Pr/m2 LWA
W/m2 l/(s m2) dB(A)
Náčrt místnosti
Dáno:
prostor kanceláře 7.2 x 6.0 m = 43.20 m2
výška prostoru
2.8 m =^ 121.00 m3
LW = 4.0 h-1
potřebný průtok primárního vzduchu
121.00 • 4.0 = 484 m3/h =^ 134 l/s
je třeba připravit 6 ks DID-R
.
134
V =
= 22,3 l/s
6
Stropní indukční vyústě by se měly použít pro
vytápěcí a chladicí provoz a to ve 4-trubkovém
provedení
Požadované výkony:
.
chlazení 65 W/m2, V. W = 80 l/h
2
vytápění 60 W/m , V W = 60 l/h
tR = 26 °C
tR = 22 °C
léto
zima
tWVK = 16 °C
tWVH = 60 °C
léto
zima
tPr = 16 °C
tPr = 20 °C
léto
zima
LWA = 37 dB(A)
LPA = 37 + 8
–
6 = 39 dB(A)
LWA
součet hladin
pro 6 stejných
zdrojů hluku
útlum prostoru
LP = 40 dB(A) útlum prostoru 6 dB
6
z výběrové tabulky dýza „C“
욼pt = 76 Pa
pokračování strana 7!
DID-R
Diagram I ... IV:
Technická data – chlazení
chladicí provoz
.
primární vzduch – chladicí výkon Q Pr v W
.
Q Pr = –270 W
.
Q WK = –240 W
.
Q ges = –510 W
.
.
Q •6
510 • 6
q Zul = ges
=
= 71 W/m2
43,2
43,2
.
q Zulreq = 65 W/m2
Redukcí množství vody, popř. zvednutím
teploty vody na přívodu se výkon může
přesně přizpůsobit požadovaným hodnotám.
.
.
celkový výkon (chlazení) Q ges.
primární vzduch – chladicí výkon V PR v l/s
Diagram VII:
FW při 80 l/h = 1
.
platné pro V W = 80 l/h
Také není nutná žádná korekce výkonu!
욼pW = 2,5 kPa
Diagram VI:
욼tW = 2,5 K
pokračování strana 8!
.
.
chladicí výkon na straně vody Q WK v W
primární objemový průtok V PR v l/s
zy
dý
tlaková ztráta 욼pt v Pa
p
ty
A
LW
v
)
(A
dB
.
tlaková ztráta vody 욼pW v kPa
teplotní diference vody 욼tW v K
primární objemový průtok V PR v l/s
욼PW - dvoutrubkový
욼PW - čtyřtrubkový
.
objemový proud vody V WK
.
chladicí výkon na straně vody Q WK v W
.
objemový průtok V WK v l/h
7
Technická data – vytápění
Diagram I ... IV:
DID-R
vytápěcí provoz
.
Výkon primárního vzduchu Q Pr v W
.
Q Pr = – 50 W
.
Q WH = +580 W
.
Q WH • FW = 580 • 0.95 = 550 W
.
Q ges = 550 – 50 = 500 W
.
= Q ges • 6 = 500 • 6
= 69 W/m2
Zul
43,2
43,2
.
q Zulgef = 60 W/m2
.
q
Redukcí množství vody a/nebo teploty vody
na přívodu se výkon může přesně přizpůsobit
potřebný hodnotám.
.
celkový výkon (vytápění) Q ges.
.
primární objemový průtok V PR v l/s
Diagram VII:
.
platné pro V WH = 80 l/h
FW pro 60 l/h = 0,95
욼pW = 0,6 kPa
Diagram VI:
욼tW = 8 K
pokračování na straně 9!
čtyřtrubkový
dvoutrubkový
.
.
vytápěcí výkon na straně vody Q WH ve W
primární objemový průtok V PR v l/s
zy
dý
tlaková ztráta 욼pt v Pa
p
ty
LWA
)
B(A
vd
.
teplotní diference 욼tW v K
tlaková ztráta vody 욼pW v kPa
primární objemový průtok V PR v l/s
욼PW-dvoutrubkový
욼PW-čtyřtrubkový
.
vytápěcí výkon na straně vody Q WH ve W
8
.
objemový průtok vody V WH v l/h
DID-R
Vzduchotechnická data
Diagramy platí pro jednořadové uspořádání.
U čtvercového uspořádání např. 4 vyústí je třeba
rychlosti vynásobit podle diagramu s 1,4.
Rychlost vzduchu u stěny;
výúsť se 30 dýzami, typ A
Rychlost vzduchu mezi dvěma výústěmi;
výúsť se 30 dýzami, typ A
z diagramu XIII:
A = 2,4 m
H1 = 2,8 – 1,7 = 1,1 m
v-H1Diag. = 0,11 x 1,41) = 0,16 m/s
v m/s
v- H1 v m/s
z diagramu XII:
v- = 0,18 x 1,41) = 0,26 m/s
L
L = 1,2 + 1,1 = 2,3 m
ΔtL / ΔtPr = 0.09
ΔtL = ΔtL / ΔtPr • ΔtPr = 0.09 • 10 ≈ -1 K2)
1) korekční faktor na základě víceřadého uspořádání
vzdálenost L popř. Xcrit v m
rozteč A v m
2) mezi dvěma vyústěmi a u stěny identické, protože jsou
stejné odstupy.
Rychlost vzduchu mezi dvěma výústěmi;
výúsť se 30 dýzami, typ B
Rychlost vzduchu u stěny;
výúsť se 30 dýzami, typ B
v- H1 v m/s
v m/s
vzdálenost L popř. Xcrit v m
rozteč A v m
Rychlost vzduchu mezi dvěma výústěmi;
výúsť se 30 dýzami, typ C
Rychlost vzduchu u stěny;
výúsť se 30 dýzami, typ C
v- H1 v m/s
v m/s
vzdálenost L popř. Xcrit v m
rozteč A v m
9
Informace pro objednání
Stručný popis
Materiál
Stropní indukční vyústě série DID-R v kruhovém provedení
sestávají z pláště s komorou pro primární vzduch a
výměníkem tepla a zabudovanými do kruhu uspořádanými
výfukovými dýzami s různými volnými průřezy a s kruhovými
připojovacími hrdly ke vzduchotechnickému potrubí.
Stropní vyúsť pod výměníkem může být dodána v kruhovém
nebo volitelně čtvercovém provedení. Výměník může být
použit buď pro chladicí nebo vytápěcí provoz (2-trubkový
systém) nebo pro chladicí a vytápěcí provoz (4-trubkový
systém). Přístroj DID-R se dodává se záchytnou vanou na
kondenzát pod výměníkem.
K montáži na stavbě jsou na vyústi závěsné úchyty.
Plášť je z pozinkovaného ocelového plechu, stropní vyústě
z hliníku, povrch pláště standardně pozinkovaný – výměník
z měděných trubek a volitelně je lakován máčením
v barevném odstínu černá (RAL 9005), viditelné plochy čelní
desky opatřeny práškovou vypalovací barvou v barevném
odstínu bílá (RAL 9010) nebo na přání v jiném barevném
odstínu dle barevné stupnice RAL.
Pružná hadice, dodávaná jako příslušenství, je ze speciální
umělé hmoty s pláštěm z ušlechtilé oceli.
Objednací klíč
žádné údaje pro základní provedení
DID - R - Q - 2 - A
0
/ P1 / RAL 9016 /
žádné
varianty
598
598
623
Q
A
B
C
/
velikost
(mm)
/
G1
⎧ Plášť a výměník:
⎪ 0 standard
⎪
⎪ Plášť a výměník:
⎨ G1 lakováno máčením
dle RAL 9005
⎪
⎪
⎪ Plášť:
⎩ G2 lakováno máčením
dle RAL 9005
2)
velikost
(mm)
udat barevný odstín
0 standardní povrch
viditelné strany kompletně opatřeny práškovou
vypalovací barvou dle RAL 9010 (GE 50%) 1)
P1 opatřeno práškovou vypalovací barvou dle RAL
9006 (GE 30%)1)
jiné barevné odstíny dle RAL ... (GE 70%) 1)
⎧
⎨
⎩
Změny vyhrazeny . Všechna práva vyhrazena © TROX GmbH (7/2006)
593
618
2
4
varianty dýz
0
⎧
⎨
⎩
výměník:
dvoutrubkový
čtyřtrubkový
/
593
čelní deska čelní deska
čtverc. (Q) kruhová (R)
DID:
kruhové provedení
s čtvercovou čelní
deskou
/
1) GE = stupeň lesku!
2) 593 a 618: k vložení do viditelných T-profilů
598 a 623: k instalaci do modulového stropu se zadní vnitřní konstrukcí
3) FS10 = pružná hadice pro připojení vody Ø 10 mm
Příslušenství: Pružné hadice (FS10) 3) (viz strana 4)
Možnosti připojení
Příklad objednávky
Výrobek:
Typ:
10
TROX
DID-R-Q-2-A/593/P1/RAL 9016/G1
oboustranné
kombinované
FS10-S
FS10-S/U
FS10-U
FS10-S/A
FS10-A
FS10-U/A
délka v mm
500, 750, 1000
Download

Stropní indukční vyústě