www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
ZOZNAM ELEKTRONICKÝCH REGISTRAČNÝCH POKLADNÍC A
FISKÁLNYCH TLAČIARNÍ DODÁVANÝCH SPOLOČNOSŤOU BOWA s.r.o.,
Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
Aktualizované dňa: 25.2.2014, v1.3
OBSAH:
ELEKTRONICKÉ REGISTRAČNÉ POKLADNICE DATECS
DATECS DP-50…………………………………………………………………………………………
str. 3
DATECS DP-50D………………………………………………………………………………………… str. 4
DATECS MP-55BP………………………………………………………………………………………
str. 5
DATECS MP-55B………………………………………………………………………………………
str. 6
DATECS MP-55L………………………………………………………………………………………
str. 7
DATECS MP-55LD………………………………………………………………………………………
str. 8
DATECS DP-500……………………………………………………………………………………….
str. 9
ELEKTRONICKÉ REGISTRAČNÉ POKLADNICE PegasCompact
PegasCompact 10…………………………………………………………………………………………
str. 10
PegasCompact 15…………………………………………………………………………………………
str. 11
FISKÁLNE TLAČIARNE
Fiskálne tlačiarne BIXOLON
STP-131…………………………………………………………………………………………………
str. 12
B.SRP-150 (Pegassino)….………………………………………………………………………………
str. 27
SRP-270…………………………………………………………………………………………………
str. 13
SRP-275…………………………………………………………………………………………………
str. 14
SRP-350…………………………………………………………………………………………………
str. 15
SRP-350N……………………………………………………………………………….………………
str. 16
Fiskálne tlačiarne EPSON
TM-U210…………………………………………………………………………………………………
str. 17
TM-U220…………………………………………………………………………………………………
str. 18
1
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
TM-T88I až TM-T88V…………………………………………………………………………..………..
str. 19
TM-T90……………………………………………………………………………………………………
str. 20
TM-H6000……………………………………………………………………………………..………….
str. 21
TM-J7000………………………………………………………………………………………..………..
str. 22
Fiskálne tlačiarne GAINSHA
GP.7645III…………………………………………………………………………………………..…….. str. 23
G.5870 (Pegassino)………………………………………………………………………………..……….. str. 28
GP.5890XIII……………………………………………………………………………………………….. str. 24
Fiskálne tlačiarne WINCOR NIXDORF
TH210……………………………………………………………………………………………….……
str. 25
TH230……………………………………………………………………………………………….……
str. 26
Fiskálne tlačiarne PEGASSINO
B.SRP-150 (Pegassino)….………………………………………………………………………………
str. 27
G.5870 (Pegassino)………………………………………………………………………………..……….. str. 28
BL.112 (Pegassino)………………………………………………………………………………..……….. str. 29
Fiskálne tlačiarne OKprint
OKprint…………………………………………………………………………………………………..
str. 30
Fiskálne tlačiarne NCR
NCR 7197………………………………………………………………………………………………….. str. 31
Fiskálne tlačiarne Lukhan
LK-T20…………………………………………………………………………………………………..
2
str. 32
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
003/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
DATECS DP-50/F
Modifikácia:
DATECS DP-50/F
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
3
VARIANT 2.
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
003/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
DATECS DP-50/F
Modifikácia:
DATECS DP-50D/F
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
4
VARIANT 2.
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
021/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
DATECS MP-55BP/F
Modifikácia:
DATECS MP-55BP/F
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
5
VARIANT 2.
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
002/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
DATECS MP-55/F
Modifikácia:
DATECS MP-55B/F
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
6
VARIANT 2.
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
002/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
DATECS MP-55/F
Modifikácia:
DATECS MP-55L/F
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
7
VARIANT 2.
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
002/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
DATECS MP-55/F
Modifikácia:
DATECS MP-55LD/F
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
8
VARIANT 2.
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
001/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
DATECS DP-500/F
Modifikácia:
DATECS DP-500/F
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
9
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
016/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Elektronická registračná pokladnica PCPOS1
Modifikácia:
PCPOS1 model 2
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
10
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
016/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Elektronická registračná pokladnica PCPOS1
Modifikácia:
PCPOS1 model 3
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
11
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model B.STP131, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
12
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
011/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model B.SRP270, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
2 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
13
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
011/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model B.SRP275, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
2 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
14
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model B.SRP350, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
15
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model B.SRP350N, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
16
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
011/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model E.TM210, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
2 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
17
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
011/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model E.TM220, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
2 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
18
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model E.TM88, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
19
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model E.TM90, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
20
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
012/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model E.TM-H6000, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
OBRÁZOK PRIPRAVUJEME
21
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
012/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model E.TM-J7000, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
OBRÁZOK PRIPRAVUJEME
22
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
011/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model G.7645, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
2 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
23
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model G.5890, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
2 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
24
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
012/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model W.TH210, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
25
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
012/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model W.TH230, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
26
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
018/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegassino FT
Modifikácia:
Pegassino FT model B.SRP150
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
27
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
018/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegassino FT
Modifikácia:
Pegassino FT model G.5870
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
2 ks
28
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
018/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegassino FT
Modifikácia:
Pegassino FT model S.BL112
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
29
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model O.085, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
30
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
0011/10/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model N.NCR7197, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
31
www.dobrapokladnica.sk
BOWA umiestnenie plomb na ERP v1_3.docx
Príloha k dokumentácii k elektronickej registračnej pokladnici
Evidenčné číslo certifikátu:
010/11/07/01/0
Certifikačný orgán:
TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
Typové označenie:
Fiškálna tlačiareň Pegas FM - 06
Modifikácia:
Pegas FM-06 model L.LK-T20, VFD/LCD/MMD
Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej pokladnici
Počet pečatí:
1 ks
VARIANT 1.
alebo
VARIANT 2.
32
Download

Umiestnenie plomb na elektronickej registračnej - Ka-Comp