TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Zoznam platných certifikátov pre výrobky k 19.03.2015
Por.
Číslo
Výrobca/Žiadateľ
Názov výrobku
Typ/Modifikácia
Norma/predpis
Efox – M/
Efox – M – Epson TM – U220
Efox – M – BIXOLON SRP – 275
Efox – M – ELCOM LK – D30
Efox – T/
Efox – T- Epson TM – T88iv
Efox – T- BIXOLON SRP – 350
Efox – T- ELCOM LK – T20/ LK –
T200
Euro-500 Handy model F/
Euro 500 T Handy model F
Euro 500 TE Handy model F
Euro 500 TX Handy model F
Elcom- 500 FP model F/
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-1000 T model F/
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-2000 Alpha model F/
Euro-2000 T Alpha model F
Euro-2000 TE Alpha model F
Euro-50 Mini model F/
Euro-50T Mini model F
Euro-50 TE Mini model F
Efox – T/
Epson TM – T88iv
BIXOLON SRP – 350
ELCOM LK – T20/LK-T200
POSYBE MCFS
Rozšírenie o typ: TH 230+
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
1.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
2.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
3.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
4.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
5.
6.
7.
8.
9.
Datapac, s.r.o., Svätý Jur/-
Elektronická registračná
pokladnica
Fiškálna tlačiareň
Elektronická registračná
pokladnica
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
10.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
11.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
12.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
13.
Datapac, s.r.o., Svätý Jur/-
Fiskálna tlačiareň
14.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
15.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
Elektronická registračná
pokladnica
17.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
18.
SOFTIP, a.s. , Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
16.
19.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
20.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
21.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
Efox – M/
Epson TM – U220
BIXOLON SRP – 275
ELCOM LK – D30
PEGAS FM-06/
PEGAS FM-06 model B.5.0/1
PEGAS FM-06 model L.1.0/1
PEGAS FM-06 model N.1.0/1
DATECS DP/
DATECS DP-50
DATECS DP-50D
POSYBE FP
DATECS MP-55/
DATECS MP-55L
DATECS MP-55LD
DATECS MP-55B
DATECS DP-500/F
DATECS MP-55/F/
DATECS MP-55L/F
DATECS MP-55LD/F
DATECS MP-55B/F
DATECS DP-50/F/
DATECS DP-50/F
DATECS DP-50D/F
SOFTIP FT
model BIXOLON 5.0-1
Efox-T/
Efox-T-Epson TM-T88IV
Efox-T-BIXOLON SRP-350
Efox-T-ELCOM LK-T20/LK-T200
Efox-T-Epson TM-T88V
Efox-M/
Efox-M-Epson TM-U220
Efox-M-BIXOLON SRP-275
Efox-M-ELCOM LK-D30
Euro-150TE Flexy
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
22.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
23.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/BOWA s.r.o., Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
24.
25.
Pegas FM – 06/
Pegas FM-06 model B.SRP350
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model B.SRP350N,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM88,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM90,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.5890,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.58120,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.80250,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model B.STP131,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model N.NCR7197,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model L.LK-T20,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model O.085,
VFD/LCD/MMD
EURO-2500TX model F
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Elektronická registračná
pokladnica
POS-4000 model F
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.
Fiškálna tlačiareň
Pegas FM – 06/
Pegas FM-06 model B.SRP275,
VFD/LCD//MMD
Pegas FM-06 model B.SRP270,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM220,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM210,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model G.7645,
VFD/LCD/MMD
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
26.
BOWA s.r.o., Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
27.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/BOWA s.r.o., Bratislava/
NOV, s.r.o. Bratislava
Elektronická registračná
pokladnica
30.
BOWA s.r.o. Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
31.
BOWA s.r.o., Bratislava/
RM tes, s.r.o. Trnava
Elektronická registračná
pokladnica
32.
BOWA s.r.o., Bratislava/
RM tes, s.r.o. Trnava
Fiškálna tlačiareň Pegas
tes FP
33.
BOWA s.r.o. Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
Pegassino FT
28.
29.
Pegas FM – 06/
Pegas FM-06 model E.TMH6000, VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model E.TM-J7000,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model W.TH210,
VFD/LCD/MMD
Pegas FM-06 model W.TH230,
VFD/LCD/MMD
Euro-50 TE CASH model F
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Fiškálna tlačiareň
mini Efox
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Fiškálna tlačiareň
Pegas WN/
Pegas WN model TH210,
VFD/LCD
Pegas WN model TH230,
VFD/LCD
PCPOS1/
PCPOS1 model 2
PCPOS1 model 3
Pegas tes/
Pegas tes model XP3312
Pegas tes model XP3315
Fiškálna tlačiareň Pegas tes FP/
Pegas tes FP model PP6800,
VFD/LCD
Pegas tes FP model TRP-100,
VFD/LCD
Pegas tes FP model ODP-200,
VFD/LCD
Pegas tes FP model ODP-500,
VFD/LCD
Fiškálna tlačiareň
Pegassino FT/
Pegassino FT model B.SRP150
Pegassino FT model G.5870
Pegassino FT model S.BL112
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
34.
35.
Datecs Ltd.,Sofia/
BOWA s.r.o., Bratislava
SOFTIP, a.s., Bratislava/-
Registračná pokladnica
DATECS MP-55BP/F
Fiškálna tlačiareň
SOFTIP FT/
model EPSON 1.0-1 – EPSON
TM-T88x,
model EPSON 2.0-1 – EPSON
TM-U220,
model EPSON 4.0-1 – EPSON
TM-T90,
model BIXOLON 3.0-1 –
BIXOLON SRP
Euro-100T MODEL F/
Euro-200T MODEL F
Euro-200TE MODEL F
Euro-200TX MODEL F
Euro-2100 MODEL F/
Euro-2100TE MODEL F
36.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
37.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/Ing. Štefan Genšor –
Kompio, Námestovo/AXIS distribution, s.r.o.,
Lučenec/BOWA s.r.o. Bratislava/-
Elektronická registračná
pokladnica
41.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Fiškálna tlačiareň
42.
NRSYS s.r.o. Nitra/-
Fiškálna tlačiareň
38.
39.
40.
Fiškálna tlačiareň
Elektronická registračná
pokladnica
Fiškálna tlačiareň
Fiškálna tlačiareň FisBox A/
model FisBox M
Sam4s/model ER-230F, model
ER-230BF
Fiškálna tlačiareň
Pegassino FT/
Pegassino FT model B.SRP150
Pegassino FT model G.5870
Pegassino FT model S.BL112
Fiškálna tlačiareň EFOX/
T:Epson TM-T88IV
BIXOLON SRP-350, SRP-350 II
ELCOM LK-T20/LK-T200
Epson TM-T88V
ELCOM LK-TE202, LK-TE212
M: Epson TM-U220,
BIXOLON SRP-275
ELCOM LK-D30
BLACK BOX 2009 model:
EPSON TM-H6000
BLACK BOX 2009 model:
EPSON TM-T88
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
STN EN 45011:2000
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
43.
44.
45.
Fujitsu Technology Solutions
s.r.o. – organizačná zložka,
Bratislava
NOVITECH Banská Bystrica,
spol. s r.o./BOWA s.r.o. Bratislava/-
Fiškálna tlačiareň
Fujitsu Fiscal Printer – FP510
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Fiškálna tlačiareň
FTNT4000 model LX350
Elektronická registračná
pokladnica
PCPOS2 model: W10
PCPOS2 model: W15
PCPOS2 model: A10
PCPOS2 model: A15
SmartPrinterZ
DI TRON/model MIRA
model SIMA
model HENY
ACLAS/ Model CRLX
EN 45011:1998
(Zákon č. 289/2008 Z. z.)
Zákon č. 289/2008 Z. z.
46.
47.
BOWA s.r.o. Bratislava/DITRON Srl, Pozzouli/AXIS
distribution, s.r.o., Lučenec
Fiškálna tlačiareň
Elektronická registračná
pokladnica
48.
Pinnacle Technology Corp.
Taipei/MRP-Company, spol.
s r.o., Valaská
NOVITECH Banská Bystrica,
spol. s r.o./-
Elektronická registračná
pokladnica
Pinnacle Technology Corp.
Taipei/MRP-Company, spol.
s r.o., Valaská
CUSTOM ENGINEERING
SPA, Fontevivo/AXIS
distribution, s.r.o., Lučenec
DITRON Srl, Pozzouli/AXIS
distribution, s.r.o., Lučenec
Elektronická registračná
pokladnica
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/QUORION Data Systems
GmbH ErfurtStotternheim/ELITE & HEAT
SLOVAKIA spol. s r.o.,
Banská Štiavnica
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
Elektronická registračná
pokladnica
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon č. 289/2008 Z. z.
FTNT4000 model LX300
DODATOK č. 1 k FTNT4000 model
LX350
ACLAS/model MRP CRLX
Zákon č. 289/2008 Z. z.
CUSTOM/model BIG II, model
BIG II TOUCH, model BIG 3,
model BIG 3 TOUCH
DITRON/model ZIP, model ZIP
ETH, model QUADRA, model
QUADRA ETH
Euro-50/EURO-50TE Smart,
Euro-50TE Medi
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Elektronická registračná
pokladnica
QUORION QMP 18
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Elektronická registračná
pokladnica
Euro-150 Flexy Plus
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Fiškálna tlačiareň
Elektronická registračná
pokladnica
Elektronická registračná
pokladnica
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon č. 289/2008 Z. z.
56.
ELCOM, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Prešov/-
57.
QUORION Data Systems
Gmbh, Stotternheim/
HORIZON, s.r.o., Prešov
CUSTOM ENGINEERING
SPA, Fontevivo/AXIS
Distribution, s.r.o., Lučenec
A3 Soft s.r.o., Púchov/A3 Soft s.r.o., Púchov/A3 Soft s.r.o., Púchov/-
58.
59.
60.
61.
EFox/ T:
EFox-T-Epson TM-T88IV
EFox-T-BIXOLON SRP-350,
SRP-350 II
EFox-T-ELCOM LK-T20/LK-T200
EFox-T-Epson TM-T88V
EFox-T-ELCOM LK-TE202,
LK-TE212
EFox-T-ELCOM RP80
M:
EFox-M-Epson TM-U220,
EFox-M-BIXOLON SRP-275
EFox-M-ELCOM LK-D30
Quorion QMP 18
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Elektronická registračná
pokladnica
CUSTOM/JSMART
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Fiškálna tlačiareň
Fiškálna tlačiareň
Fiškálna tlačiareň
FiskalPRO VX 520
FiskalPRO VX 675
FiskalPRO VX 680
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Fiškálna tlačiareň
Elektronická registračná
pokladnica
Zákon č. 289/2008 Z. z.
Download

Zoznam platných certifikátov [ PDF 138 kB ]