Euro-150 Flexy
Novinka na slovenskom trhu
Komfortná a rýchla
výmena pásky prostredníctvom drop-in systému.
Euro-100
Euro-2100
Elegantná, jednoduchá,
za výhodnú cenu
Špička v strednej
triede pokladníc
Zobrazenie naraz troch
informácií na displeji.
EURO-150TE Flexy
Jednoduchý a rýchly
prístup k čítačke
pamäťovej SD karty.
Plne programovateľná
klávesnica s možnosťou
výmeny popisiek.
Nastaviteľná poloha
a otáčanie displeja.
Estetické riešenie
umiestnenia káblov.
Praktický, výsuvný,
otočný displej.
EURO-2100TE
Odkladacia priehradka
na drobné mince.
EURO-100T
Dobre čitateľný
Jednoduché programo- Široké možnosti podpopodsvietený displej pre vanie prostredníctvom rovaného pripojenia na
zákazníka a účtujúceho. intuitívneho menu.
externé zariadenia.
Najnovšia technológia
Black Mask.
Moderný UV modul
na kontrolu bankoviek.
Diskrétnosť – káble
pod pokladnicou.
Jednoduchá výmena
popisov kláves.
UV modul na
kontrolu bankoviek.
USB pre jednoduchšiu
komunikáciu s PC.
verzia
PLU
ŠÍrKa PÁSKY
DiSPLeJ ÚČTUJÚCeHO
RÝCHLOSŤ TLAČE
rOzHraNie
CeNa Bez DPH
CeNa S DPH
verzia
PLU
ŠÍrKa PÁSKY
DiSPLeJ ÚČTUJÚCeHO
RÝCHLOSŤ TLAČE
rOzHraNie
CeNa Bez DPH
CeNa S DPH
verzia
PLU
ŠÍrKa PÁSKY
DiSPLeJ ÚČTUJÚCeHO
RÝCHLOSŤ TLAČE
rOzHraNie
CeNa Bez DPH
CeNa S DPH
TE
2.000
1 × 57 mm
2 x 16 znakov
s podsvietením
15 riadkov/sekundu
USB, RS-232
449,00 €
538,80 €
TE
21.500
1 × 57 mm
20 + 6 + 10 znakov
LCD alfanumerický
20 riadkov/sekundu
USB, RS-232,
RS-485
624,00 €
748,80 €
T
1.500
1 × 28 mm
10 znakov
LCD numerický
11 riadkov/sekundu
USB, RS-232
369,00 €
442,80 €
Euro-50 Mini
Euro-200
Euro-500 Handy
Najviac predávaná
pokladnica na Slovensku
Špičková technológia
v obľúbenom dizajne
Kompaktná, nenáročná, výkonná
EURO-50T Mini
Jednoduchá obsluha
a údržba.
Zákaznícky displej
s modrým podsvietením.
EURO-500TE Handy
EURO-200TX
EURO-500TE Handy
Jednoduché programovanie prostredníctvom
intuitívneho menu.
Jednoduchý drop–in
systém zakladania
pokladničnej pásky.
Odolná silikónová
klávesnica s veľkými
klávesami.
SD karta pre export
a import tovarových
položiek a ukladanie
elektronických žurnálov.
verzia
PLU
T
2.000
TE
2.000
DiSPLeJ ÚČTUJÚCeHO
1 × 28 mm
2 × 16 znakov
LCD alfanumerický
2 × 16 znakov
LCD alfanumerický
RÝCHLOSŤ TLAČE
12 riadkov/sekundu
12 riadkov/sekundu
Modernosť, praktickosť, Širšia a prehľadnejšia
účtenka.
jednoduchosť.
rOzHraNie
USB, RS-232
USB, RS-232
CeNa Bez DPH
319,00 €
336,00 €
Výsuvný, otočný displej
– zreteľné informácie.
Rýchla a ekonomická
termotlač.
Praktická priehradka
na mince a drobnosti.
EURO-200TE
Jednoducho
vymeniteľný akumulátor.
ŠÍrKa PÁSKY
1 × 57 mm
Špičkové technológie
a ocenený dizajn.
EURO-50TE Mini
CeNa S DPH
382,80 €
403,20 €
verzia
TE
PLU
7.000
ŠÍrKa PÁSKY
1 × 57 mm
Euro-500TX Handy
Ergonomické
rozloženie kláves.
DiSPLeJ ÚČTUJÚCeHO
2 × 20 znakov
LCD alfanumerický
RÝCHLOSŤ TLAČE
7 riadkov/sekundu
rOzHraNie
RS-232
CeNa Bez DPH
464,00 €
Euro-500TE Handy
CeNa S DPH
556,80 €
Diskrétne schované
káble pod pokladnicou.
Kontrola bankoviek
pomocou UV modulu.
Plne programovateľné
klávesy.
verzia
PLU
ŠÍrKa PÁSKY
DiSPLeJ ÚČTUJÚCeHO
RÝCHLOSŤ TLAČE
rOzHraNie
CeNa Bez DPH
CeNa S DPH
TX
2.400
(10.000)
1 × 38 mm
2 × 20 znakov
LCD alfanumerický
11 riadkov/sekundu
USB, RS-232,
RS-485
479,00 €
574,80 €
TE
2.400
(10.000)
1 × 57 mm
2 × 20 znakov
LCD alfanumerický
11 riadkov/sekundu
USB, RS-232,
RS-485
494,00 €
592,80 €
Kompaktný flexibilný poèítaè
verzia
CPU
Uniq PC 150
Intel Atom
N270 1.6 GHz
MODeL
MONiTOr
raM
HDD
15” TFT
1 GB (voliteľné
max. 2 GB)
HDD 160 – 250 GB
(2,5“), SSD (voliteľné)
OPeraČNý SYSTéM
rOzHraNia
NÁzOv
rOzHraNia
SPOTreBa
NaPÁJaNie
Windows XP / Linux
3 × USB, LAN, WiFi (voliteľné), Bluetooth (voliteľné),
seriové a paralélne komunikačné rozhranie,
replikátor portov (voliteľné)
JODO
2 × RS-232,
1 × USB
5 V; 120mA
max.
Napájací adaptér S003HV050050,
100-240V~50/60Hz, 5V/500mA
MeTóDa TLaČe
farBa
ŠÍrKa PÁSKY
RÝCHLOSŤ TLAČE
rOzHraNie
CeNa Bez DPH
CeNa S DPH
EFox - T
Elcom LK-T20 FP/T200 FP
termo
čierna
1 × 80 mm
150 mm/sekundu
USB, RS-232
499,00 eur
598,80 eur
EFox - T
Bixolon SRP-350 FP
termo
čierna / biela
1 × 80 mm
150 mm/sekundu
USB, RS-232
540,50 eur
648,60 eur
EFox - T
Epson TM-T88IV FP
termo
čierna / biela
1 × 80 mm
200 mm/sekundu
USB, RS-232
599,90 eur
719,88 eur
EFox - T
Epson TM-T88V FP
termo
čierna / biela
1 × 80 mm
300 mm/sekundu
USB, RS-232
599,90 eur
719,88 eur
EFox - M
Elcom LK-D30 FP
ihličková matica
čierna
1 × 76 mm
5 riadkov/sekundu
USB, RS-232
489,00 eur
586,80 eur
EFox - M
Bixolon SRP-275 FP
ihličková matica
čierna / biela
1 × 76 mm
3 riadkov/sekundu
USB, RS-232
540,50 eur
648,60 eur
EFox - M
Epson TM-U220 FP
ihličková matica
čierna / biela
1 × 76 mm
6 riadkov/sekundu
USB, RS-232
599,50 eur
719,40 eur
(Journal Downloader)
iNTerNý aKUMULÁTOr
zÁLOHOvaNie
rOzMerY
3,6V / 110mAh LiON
2 GB MicroSD karta
(súčasť balenia)
85 × 70 × 30 mm
MODeL
MeTóDa TLaČe
ŠÍrKa PÁSKY
RÝCHLOSŤ TLAČE
rOzHraNie
CeNa Bez DPH
CeNa S DPH
Elcom - 500 FP
termo
1 × 57 mm
11 riadkov/sekundu
RS-232
389,00 eur
466,80 eur
Download

Zoznam fiškálnych pokladníc