TÜRKÇE KULLANIM KLAVUZU
SRP-770II/770IIE
BARKOD YAZICI
Rev. 1.10
http://www.bixolon.com
SRP-770II/770IIE
■ İçindekiler
1. Paket açma ve tekrar paketleme ....................................................... 5
2. Etiket Yazıcı ......................................................................................... 6
3. Güç kablosunun bağlanması ............................................................. 7
4. Arabirim kablosunun bağlanması ..................................................... 8
5. Rulo kağıdı yerleştirmek veya yenisi ile değiştirmek...................... 9
6. Ayrıntılı özellikler .............................................................................. 10
6-1 DIP anahtarlarının ayarlanması .................................................... 10
6-2 Dip anahtarlarının fonksiyonları .................................................... 10
7. Deneme Testi .................................................................................... 11
8. LED Gösterge .................................................................................... 12
9. Duraklat / Tekrar başlat .................................................................... 12
10. Test yazdırma .................................................................................. 13
11. Otomatik kalibrasyon etiket boşluk sensörü ............................... 14
11-1 Otomatik kalibrasyon etiket boşluk sensörü ............................... 14
11-2 Gap(Aralık ) sensörünün manuel kalibrasyonu .......................... 15
12. Kabuk sıyırma ................................................................................. 16
13. Katlı kağıt(etiket ) kullanımı ........................................................... 17
14. Otomatik Kesici (Opsiyonel) .......................................................... 18
15. Kafa Temizliği.................................................................................. 19
16. Hafıza düğmelerinin ayarlanması.................................................. 20
17. Teknik Özellikler ............................................................................. 22
Rev. 1.10
2
SRP-770II/770IIE
■ Güvenlik Tedbirleri
Mevcut aleti kullanırken herhangi bir materyale zarar vermemek veya bir tehlike
oluşturmamak için, lütfen aşağıda belirtilen güvenlik yönetmeliğine uyunuz.
UYARI
Aşağidaki talimatlara
olabilir.
uymamak ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden
Birçok ürünü tekbir çoklu prize bağlamayın.
Sadece mal beraberinde temin edilen adaptör
o Bu çok ısınmaya ve yangına sebep olabilir.
o Eğer fiş ıslak ve kirli ise, kullanmadan önce kurulayınve
temizleyin..
o Eğer fiş elektrik prizi iletam uyumlu değil ise kullanmayın.
o Standartlara uygun priz kullandığınızdan emin olun.
kullanılmalıdır.
o Başka adaptörler kullanmak tehlikelidir.
Sadece sağlanan adaptör
YASAK
Fişi kablodan çekmeyiniz.
Plastik ambalajı çocuklardan uzak tutunuz.
o Bu kabloya zarar verebilir , yangina veya yazıcınızın
yanmasina sebep olabilirsiniz.
o eğer uzak tutmazsanız, çocuk poşeti başına geçirebilir.
YASAK
YASAK
Elleriniz ıslak iken fişi çıkarıp, takmayın.
Kabloyu bükmeyiniz ya da ağır bir cismin altında
bırakmayınız.
o Elektrik çarpabilir.
o Zarar görmüş bir kablo yangına sebebiyet verebilir.
YASAK
YASAK
Rev. 1.10
3
SRP-770II/770IIE
UYARI
Aşağıdaki uyarılara uymamak yaralanmalara ve araç hasarlarına yol açabilir.
Makinadan çıkan garip bir duman veya ses
gözlerseniz, aşağıdaki ölçümleri yapmadan önce
yazıcınızı fişten çekin.
Nem alıcı paketleri
yerlerden uzaklaştırın.
ulaşabileceği
o Eğer tutmazsanız, onu yiyebilirler.
o Yazıcınızı kapatın ve bağlantıları fişten çekin.
o Duman kaybolduktan sonra tamir etmesi için satıcınızı
arayın.
FİŞTEN ÇIKARMAK
çocukların
YASAK
YAZICI
Yazıcıyı sabit bir yüzeye kurun.
Sadece onaylı aksesuarlar kullanın, kendi başınıza
demonte etmeye, tamir etmeye ve modeli
değiştirmeye çalışmayın.
oEğer yazıcı düşer ise kırılabilir ve kendinizi incitebilirsiniz.
o Bu tür ihtiyaçlarınız olduğunda satıcınızı arayın.
o Otomatik kağıt kesicinin bıçağına dokunmayın.
YAZICI
Demonte etmek y
asaktır
YASAK
YAZICI
Yazıcının içerisine su ya da yabancı madde
girmesine izin vermeyin.
Bozukken yazıcıyı kullanmayın. Yangına ya da
elektrik çarpmasına sebep olmayın.
o Eğer bu olur ise fişi çekin ve satıcınızı arayın.
o Satıcınızı aramadan önce yazıcınızın fişini çekin.
YASAK
YAZICI
Fişten çekmek
YAZICI
SATICISI
Rev. 1.10
4
SRP-770II/770IIE
1. Paket açma ve tekrar paketleme
Yazıcınızın kutusu aşağıdaki ürünleri içermelidir. Eğer herhangibir ürün zarar görmüş ya da
kaybolmuş ise lütfen satıcınızın yardımına başvurun.
※ Not: Lütfen paketleme materyallerini gelecekte paketlemek ve yazıcınızı tamire
göndermek için saklayın.
⑩ Cleaning-Penn
⑨ Etiket
(Kağıt)
ste
Sy
m
ng
ing
rint
gn Soft Labe
ware l
rs.co
m
prin
te
://w w w
su
.sam
P
http
orea
003 K
ⓒCopyright2
eserv
ed.
ight
sR
Allr
i
in
ms
al
Inst
Lab
el C
raft
Dyn
Desi amic
R
msun
Lab k
G l la
el guid bel
Pri
Pri e
nte
nte
r
r S
RP770
l
1.
Ins
l So
ert
Fol CDthe ftwa
inslow ROM
re
the tru the dri CD
pro cti on ve. into
gra ons -sc
the
m. to ree
ins n
tal
2.
V1.1
⑧ İşletim sistemi kullanım
klavuzu ve CD’si
So
Docu ftwa
ment re
atioand
n
RP
-77
T
Qu herm
0
ic
a
Sa
S
⑦ Güç kablosu
⑥ Köpük
(ÜST)
③ Güç kaynağı
⑤ Yazıcı (SRP-770II/770IIE)
② Köpük
(Alt)
W ARNI
NG
A T T E N TI
ON
PR EC A U C I
ON
A C H TU N G
O NE
A T T E N ZI
!
W ARNI
NG
A T T E N TI
ON
PR EC A U C I
ON
A C H TU N G
O NE
A T T E N ZI
!
④ Paketleme Poşeti
① Yazıcı kutusu
※ You can repack the printer package in above numeric order(①~⑧)
Rev. 1.10
5
SRP-770II/770IIE
2. Etiket Yazıcı
Besleme Düğmesi
Durum göstergesi
Kabuk Soyucu
Kapağı
Güç düğmesi
Açma/Kapama Kapağı
Yazıcı Kafası
(Opsiyon)
Kağıt Tutucu
S
Kağıt Kızağı
S
AM
G
UN
P
EL
LAB
RN
R
TE
Otomatik Kesici
Kağıt(gap) Sensörü
Kabuk soyucu
sensör
Kağit ayarlayıcı
Güç Konnektörü
Dip Düğmesi
Arabirim Konnektörleri
[RS-232C, IEEE1284, USB]
Rev. 1.10
6
SRP-770II/770IIE
3. Güç kablosunun bağlanması
※ UYARILAR:
Güç kaynağını yazıcıya takarken ya da çıkarırken, elektiriğe bağlı olmadığından emin
olun.Güç kaynağınız ile voltajiniz uyumlu değil ise satıcınızın yardımına başvurun. Güç
kablosunu takmayın. Aksi takdirde güç kaynağına ya da yazıcıya zarar verebilirsiniz.
1. Yazıcının elektrik düğmesinin kapalı olduğundan ve güç sağlayıcının güç kablosunun
elektrik prizine takılı olmadığından emin olun.
2. Güç kaynağı üzerindeki etiketi kontrol edin ve elektrik çıkışının voltajı ile güç kaynağı
voltajının uyumlu olup, olmadığını kontrol edin.
3. Güç kaynağının kablosunu aşağıda gösterildiği
kısım aşağı gelecek şekilde yerleştirin.
OFF
Rev. 1.10
7
şekilde takın. Kablonun uç yüzü düz
SRP-770II/770IIE
4. Arabirim kablosunun bağlanması
USB GİRİŞ
Rev. 1.10
Seri Arabirim RS-232 default 19200 baud
ayarlı, paritesiz, 8 veri biti ve 1 stop biti
Paralel Arabirim
veya LAN Arabirim
8
SRP-770II/770IIE
5. Rulo kağıdı yerleştirmek veya yenisi ile değiştirmek
1. Kapağı açın
2. Kızakları açın
3. Rulo Kağıdı yerleştirin
5. Kapağı kapatın
4. Kağıdın eninden klavuzları kapatın
Rev. 1.10
9
SRP-770II/770IIE
6. Ayrıntılı özellikler
6-1 DIP anahtarlarının ayarlanması
Dip anahtarları yazıcının alt tarafında yer almaktadır. DIP anahtarları; yazıcıda çeşitli
fonksiyonları yerine getirmesi için, yazıcıyı ayarlamak amaçlı kullanılır. DIP anahtar
ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki basamakları takip edin:
1. Yazıcının güç düğmesini kapatın.
2. Yazıcınızı ters çevirin ve yazıcın
altındaki vidaları sökün ve kolu açın.
3. DIP anahtarlarını bir cımbız
kullanarak hareket ettirin.Aşağıdaki
resimde görüldüğü gibi anahtarlar;
yukarıda iken kapalı, aşağıda iken
açık olacaktır.
4. Yazıcı tekrar çalıştırıldığında yeni
ayarlar geçerli olacaktır.
※Not : DIP anahtarlarını her zaman
yazıcı kapalı iken değiştirin.
6-2 Dip anahtarlarının fonksiyonları
6-2-1. Dip S/W 1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Fonksiyonlar
1
Hız seçimi Off
On
4
Off
Off
Off
Yoğunluk
Off
seçimi
On
On
On
On
Off
Teşhir
seçimi
On
Off
Vasıta
seçimi
On
Otomatik Off
kesme
On
Off
Geri
besleme
On
opsiyonu
Rev. 1.10
6-2-2. Dip S/W 2
Detaylar
No
Hız
4.0 ips
5.0 ips
3
2
Yoğunluk
Off Off
13
Off On
14
On Off
15
On On
16
Off Off
17
Off On
18
On Off
19
On On
20
Normal mod
Demo modu
Etiket kağıdı
Termal sürekli kağıt
Otomatik kesmesiz
Otomatik kesmeli
Geri besleme geçerli
Geri besleme
geçersiz
1,2
3
4
5
6
7
8
10
Fonksiyonlar
Baud
Oranı
Vasıta
bulma
Rezerve
edilmiş
Rezerve
edilmiş
Rezerve
edilmiş
Kağıt sonu
sensör
durumu
Rezerve
edilmiş
Detaylar
2
1
Baud Oranı
Off Off
9,600 bps
Off On
19,200 bps
On Off 230,400 bps
On On 115,200 bps
Off Detect Gap
On Detect Black-mark
---Off Olanaklı
On Olanaksız
--
SRP-770II/770IIE
7. Deneme Testi
Deneme testi yazıcının herhangi bir problemi olup, olmadığını test eder.(Yazıcınızın kabuk
sıyırma opsiyonu açık ise bu prosedürü kullanamazsınız ) Eğer yazıcınız fonksiyonlarını
düzgün bir şekilde yerine getirmiyor ise, satıcınızla kontak kurun.
Deneme testi aşağıdakileri kontrol eder;
1. Kağıt rulonun düzgün bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
2. FEED düğmesine basar iken, yazıcınızı çalıştırın, deneme testi başlamış olacaktır.
3. Deneme testi mevcut yazıcı statüsünü, DIP anahtar ayarlarını, ROM kontrol versiyonu
sağlayıcısını yazacaktır.
4. After self-test pages are printed out:
1) No Button input within 2 seconds: Normal Print Mode
2) Button pressed once within 2 seconds: Hex Dump Mode
3) Button pressed twice within 2 seconds: Line Print Mode
* BXL-POS commands set is used in Line Print Mode. Received data is printed as a
string like a receipt printer.
Rev. 1.10
11
SRP-770II/770IIE
8. LED Gösterge
LED gösterge
yazıcının durumunu gösterir.
1. Yeşil LED yanıyorsa;
- Yazıcı normal modda verilerin sunucu bilgisayardan gelmesini bekliyor.
2. Turuncu LED yanıyorsa;
- Bu kağıt aralığı algılama hatası anlamına geliyor.Bu ışık, yazıcı kağıdı
algılayamadığında ya da kağıt sıkıştığında yanmaktadır. Kağıt algılamada hataya
düşer ise, otomatik kalibrasyon fonksiyonunu kullanınız.
3. Kırmızı LED yanıyorsa;
- Yazıcı besleme düğmesine basılarak durdurulmuştur. Tekrar basıldığında çalışmaya
başlıyacaktır.
4. Yeşil LED yanıp, sönüyorsa;
1) Termal yazma kafası çok ısınmış veya ;
2) Yazıcı otomatik kalibrasyon fonksiyonunu çalıştırmak için düğmeye basılmasını
bekliyor.
5. Turuncu LED yanıp, sönüyorsa;
- Kağıt yok. Kağıdın doğru takıldığından emin olun.
6. Kırmızı LED yanıp, sönüyorsa;
1) Yazıcı kapağı açık veya ;
2) Otomatik kesme dahil olan modelde kağıt sıkıştı gibi hata veriyor.
9. Duraklat / Tekrar başlat
Etiket baskısının ortasında duraklatmak için besleme(FEED) düğmesine basın.
1. Duraklat
- Bir kez besleme (FEED ) düğmesine basın. Yazıcı yazmayı durdurur ve kırmızı LED
yanmaya başlar.
2. Tekrar başlatmak
- Besleme ( FEED ) düğmesine bir kez daha basın. Devamındakileri tekrar basmaya
başlar.
Rev. 1.10
12
SRP-770II/770IIE
10. Test yazdırma
1. Windows sürücüsünü kullanarak yazdırın
1) Windows sürücüsünü kurun.
Kurulum prosedürü için CD’deki “Windows sürücü elkitabına bakın.
2) Windows sürücüsü “giriş”ini kullanılacak olan uygun arayüze takın. Ethernet arayüzünü
kullanırken CD’deki “Ethernet arayüzü kullanıcı elkitabına bakın.
3) Windows sürücüsünün “Test sayfasını yazdır” işlevini kullanarak test sayfasını yazdırın.
2. Etiket tasarım programını kullanarak yazdırma
- Etiket tasarım programı ayrıca satılır ve bir CD’de yer alır.
1) Etiket tasarım programını kurun.
2) CD’deki “Etiket sanatı elkitabı”na bakarak arayüzü yapılandırın.
3) Bir etiketi tasarladıktan sonra test sayfasını yazdırın.
Rev. 1.10
13
SRP-770II/770IIE
11. Otomatik kalibrasyon etiket boşluk sensörü
11-1 Otomatik kalibrasyon etiket boşluk sensörü
Otomatik kalibrasyon boşluk sensörü yazıcının etiket kağıdı üzerindeki aralığı doğru
algılamadığında kullanılır. Genelde bir yazıcı birçok aralık(boşluk) tipini algılayacak
şekilde set edilmiştir. Ama bazen özel kağıt kullanıldığında hataya düşüp, durmadan kağıt
beslemeye devam eder. Bu tür durumlarda, uygun algılama için otomatik kalibrasyon etiket
boşluk sensörünü kullanın.
1. Rulo kağıdın uygun bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
2. Üst kapağı açarak, besleme (FEED) düğmesine basarken yazıcınızı
çalıştırın.Sonrasında yeşil LED yanıp, sönecektir.
On
3. Kapağı kapatın, klavuz mesaj otomatik olarak basılacaktır.Yazıcı giriş için bekleyecektir
ve kırımız LED yanmaya başlayacaktır.
4) Kağıt besleme düğmesine basın.
① Bir kez
- LED rengi turuncuya değişir.
- Önceki boşluk sensör düzeltme değeri silinir ve varsayılan değerine sıfırlanır.
② İki kez (otomatik sensör kalibrasyonu için)
- LED rengi yeşile değişir.
- Boşluk sensörü oto-kalibrasyonu kağıtlar sürekli beslenirken 2~3 sayfada bir yapılır.
③ Üç kez (otomatik sensör kalibrasyonu ve etiket uzunluk ayarı)
- LED rengi yeşil renge değişir.
- 4~5 sayfa kağıdı yavaşça beslerken boşluk sensörü oto-kalibrasyonu ve etiket
uzunluk ölçümü yerine getirilir.
5) Gap sensör doğrulama tamamlanmıştır.
Rev. 1.10
14
SRP-770II/770IIE
11-2 Gap(Aralık ) sensörünün manuel kalibrasyonu
Medya algılamanın elle kalibrasyonu; otomatik kalibrasyon çalıştırıldıktan sonra yazıcı
medyadaki etiket boşluğunu ( veya siyah çizgiyi) algılayamıyor ise kullanılabilir.
Üretici tarafından sağlanan Utility programını kullanarak Kullanıcılar sensör parametrelerini
detaylı olarak kalibre edebilirler.
Utility programı ilişikteki Cd’den ya da Bixolon’un websitesi www.bixolon.com adresinden
internet üzerinden indirilerek temin edilebilir.
Yazıcının bağlı olduğundan ve Utility Programının yürürlüğe konduğundan emin olun.
Arabirim tipini set ettikten sonra “Calibration Setting Manager” düğmesine basın.
1) Algılama tipini seçin ve milimetre olarak etiket uzunluğunu girin ve “Check Sensing
Value” (Algılama Değerini Kontrol Et) sekmesine tıklayın. Daha sonra, yazıcı
kalibrasyonu başlatır.
2) Yazıcı, kalibrasyondan sonra taranan değerleri yazdıracaktır ve değerler Ekranda
görünecektir.
3) Optimal algılama değerleri, yardımcı program ekranının sol tarafında siyah koyu harflerle
görünecektir, değerlerden birini seçin ve “Save Calibration” (Kalibrasyonu Kaydet)
öğesine tıklayın
4) Seçilen değer düzgün biçimde çalışmazsa, lütfen siyah koyu harfler arasından diğer
değerleri deneyin.
5) Başlangıç değerine geri gitmek için, lütfen “Cancel Calibration” (Kalibrasyonu İptal Et)
öğesine tıklayın.
Rev. 1.10
15
SRP-770II/770IIE
12. Kabuk sıyırma
Bu fonksiyon etiketi astarından otomatik olarak ayırmak için kullanılır.
※ UYARILAR:
1) Sıyırıcı sadece etiket kağıdı içindir.
2) Sıyırıcı düğmesi açık olduğu vakit, sıyırıcıdan önceden basılmış etiket alınmadan,
yeni etiket basılmaz.
3) Sıyırıcı fonksiyonu kullanılmayacak ise, sıyırıcı düğmesini kapatın. Açık olduğu vakit,
yazıcınız doğru çalışmayabilir.
4) Peeler dugmesini degistirdikten sonra yaziciyi re oot yapmayi unutmayin.
1. Kabuk sıyırma kapağını açın ve sırıcı düğmesini açın. (Sıyırıcı LED ışığının açık
olduğunu kontrol edin.)
2.Kağıdı çıkarın ve
delikten geçirerek yerleştirin.
3. Kağıt kızaklarını ayarlayın ve kapağı kapatın.
(X)
(O)
çıkarın
4. Yazıcıyı kapatıp, açın.
Rev. 1.10
16
SRP-770II/770IIE
13. Katlı kağıt(etiket ) kullanımı
InsertKağıdı arka delikten ve kızaklardan geçirerek yerleştirin.
Tutucu ve kızakları kağıdın enine göre ayarlayın.
Toz kapağını çıkarın
ve kağıdı yerleştirin
Toz kapağı
Kağıt tutucuları ayarlayın ve kağıdı
sabitleyin
Kızakları ayarlayın
Kağıt sabitleme ünitesi
Rev. 1.10
17
SRP-770II/770IIE
14. Otomatik Kesici (Opsiyonel)
Autootomatik kesici sadece sürekli kağıtlar için kullanılmaldır. ( Örneğin rulo kağıt)
1. Dip anahtar kapağını açın, ve 1 ve 7numaralı anahtarı açık konumuna getirin.
(6. Bölümdeki yazıcı mod ayarlarına bakın.)
2. Yazıcıya bir rulo kağıt koyun ve kapağını kapatın.
TER
EL
G
SUN
SAM
LAB
PRIN
※ UYARILAR: (Parçalı kesim)
Yazıcı kağıdı kestikten sonra, alındıyı bir sonraki baskı için yerinden çıkar.Aksi takdirde
alındı yazıcıya geri dönecektir ve bir kez daha kesim işlemine maruz kalacaktır.
Rev. 1.10
18
SRP-770II/770IIE
15. Kafa Temizliği
PaperKafa elementleri üzerindeki kağıt tozu yazıcının kalitesini azaltabilir. Bu durumda,
aşağıdaki şekilde yazıcı kafasını temizleyiniz :
※ UYARILAR:
1) Temizlik yapmadan önce yazıcıyı kapatınız.
2) Normal operasyon esnasında termal kafa çok sıcak hale gelir, bu sebeple yanma
tehlikesi oluşabilir. Yazıcıyı kapattıktan sonra, kafa temizliğine başlamadan önce 2-3
dakika beklediğinizden emin olun.
1. Yazıcı kapağını açın.
2. Termal kafadaki termal elementi (ince siyah çizgi ile belirlenmiş alan)
alkol(etanol,metanol veya IPA) ile nemlendirilmiş bir pamuklu bez ile temizleyin.
3. Alkol solventin tamamı ile uçtuğundan emin olduktan sonra, açık olan kapağı kapatın.
※ Not
1) Termal elemente eliniz ile hiçbir zaman dokunmayın, element zarar görebilir.
2) Yazıcı kafasını kurcalamayın.
※ Her rulo kağıt değişiminde kalite kaybını önlemek için temizlik yapın.
Rev. 1.10
19
SRP-770II/770IIE
16. Hafıza düğmelerinin ayarlanması
1. Modeller : SRP-770II
2. Özellikler
Kullanıcılara sayfa kodu, seri ayarlar, kağıt boyu ve baskı yoğunluğu ayarlarında yardım
eder.
3. Kullanım şekli
①
Get Status düğmesine basın, mevcut ayarları size gösterecektir.
Rev. 1.10
20
SRP-770II/770IIE
② İhtiyacınız olan ayar değişikliklerini yaptıktan sonra
Sonra da default olarak kaydedin.
Rev. 1.10
21
Set Status düğmesine basın.
SRP-770II/770IIE
17. Teknik Özellikler
Baskı metodu
Nokta yoğunluğu
Baskı genişliği
Kağıt genişliği
Baskı hızı
Flash Memory
SMPS Giriş voltajı
Voltaj Kaynağı
Frekans
SMPS Çıkış voltajı
Sıcaklık
Çevresel
koşullar
Nem
Direk Termal baskı
203 dpi (8 dot/mm)
104 mm
Roll Type
42 ~ 106 mm
Fan-Fold Type
45 ~ 112 mm
127 mm/saniye
16M bit
100~240VAC
50/60 Hz
DC 24V
0 ~ 40 ℃ (çalışırken)
-20 ~ 60 ℃ (depolama)
10 ~ 80 % RH (çalışırken)
10 ~ 90 % RH (depolama)
; kağıt hariç
※ Not : Baskı hızı veri transfer hızına ve kontrol kumandaları bağlantılarına göre
değişebilir.
■ Elektriksel ve elektrik aletleri atığı (WEEE)
Ürünün ömrü dolduğunda ürünün üzerindeki bu işaret, onu normal çöplerle
birlikte çöpe atamayacağınız anlamına gelir. Çevreyi ve insan sağlığını kontrol
dışı çöpün zararından korumak için diğer çöplerden ayrı olarak atınız. Geri
dönüşümü imkanlarını soruşturmak için ev kullanıcıları ürünü aldıkları yerden
ya da belediyelerden bu konuda bilgi almalıdırlar. İş kullanıcıları ürün
sağlayıcıları ile kontak kurarak, bu ürünü alım kontratlarındaki koşullarını kontrol etmeliler.
Bu ürün diğer ticari atıklar ile birlikte ortadan kaldırılmalıdır.
※ Tüm özelliklerin üretici tarafından değiştirme hakkı saklıdır.
Rev. 1.10
22
Download

SRP-770II/770IIE