Kullanıcı Kılavuzu
Etiket Yazıcısı
Rev. 1.00
SLP-TX420 / TX420E
SLP-TX423 / TX423E
http://www.bixolon.com
SLP-TX420x/TX423x
■ İçindekiler
※Kılavuz Bilgileri ve Kullanım Önlemleri ........................................................................ 3
1. İçeriğin Onaylanması ..................................................................................................... 8
2. Ürün Parça Adları ........................................................................................................... 9
3. Kurulum ve Kullanım ................................................................................................... 11
3-1 Güç Bağlantısı .......................................................................................................... 11
3-2 Arayüz Kablosu Bağlantısı ........................................................................................ 12
3-3 Kağıt Yerleştirme....................................................................................................... 14
3-4 Şerit Takma ............................................................................................................... 15
3-5 Düğme ve LED ......................................................................................................... 18
3-6 Yazdırma testi ........................................................................................................... 20
4. Otomatik Test ............................................................................................................... 21
5. Ayrıntılı özellikler ......................................................................................................... 22
5-1 Hizmet programı kullanılarak yazıcı ayarı ................................................................. 22
5-2 Bağımsız Yapılandırma Modu ................................................................................... 23
5-3 Duraklat/İptal............................................................................................................. 24
5-4 Ortam Kalibrasyonu .................................................................................................. 25
5-5 Akıllı Ortam Algılaması .............................................................................................. 26
5-6 Boşluk Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modu ............................................................ 26
5-7 Siyah İşaret Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modu ................................................... 27
5-8 Manüel Kalibrasyon Modu ........................................................................................ 28
5-9 Kapak Kapatma Modu .............................................................................................. 29
5-10 Veri Dökümü Modu ................................................................................................. 29
5-11 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama.................................................................................... 30
5-12 Soyma (Opsiyon) .................................................................................................... 30
5-13 Yelpaze Kağıt Kullanımı .......................................................................................... 32
5-14 Otomatik Kesici (Opsiyon) ...................................................................................... 33
5-15 Gerçek Zamanlı Saat (Opsiyon) ............................................................................. 34
6. Kafanın Temizlenmesi ................................................................................................. 35
6-1 Kafanın Temizlenmesi ............................................................................................... 35
6-2 Sensörlerin, Makaranın ve/veya Kağıt Yolunun Temizlenmesi .................................. 36
7. Ek .................................................................................................................................. 37
7-1 Teknik özellikler ......................................................................................................... 37
7-2 Etiket Tipleri .............................................................................................................. 37
Rev. 1.00
-2-
SLP-TX420x/TX423x
■ Kılavuz Bilgileri
※Kılavuz Bilgileri ve Kullanım Önlemleri
Bu kullanıcı kılavuzu gerekli olabilecek acil durum önlemleri ile birlikte ürünün kullanımıyla
ilgili temel bilgileri içerir.
※ Aşağıdaki ayrı kılavuzlar çeşitli teknolojik konular ve alanlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler
vermektedir.
1. Windows Sürücü Kılavuzu
Bu kılavuz Windows Sürücü'nün kurulum talimatları ve ana fonksiyonları ile ilgili bilgi
verir.
2. Unified Label Printer Utility-II (Birleştirilmiş Etiket Yazıcı Programı-II) Kılavuzu
Bu kılavuz bu ürüne yönelik fonksiyon seçimi, çalışma koşulu değişikliği vb. için
yazılımın kullanımı ile ilgili bilgiler verir.
3. Programlama (SLCS) Kılavuzu
Bu kılavuz etiket yazıcı komutları ile ilgili bilgiler verir.
4. True Font Downloader (Doğru Yazıtipi İndirme Programı) Kılavuzu
Bu kılavuz Doğru Yazıtiplerini indirebilecek ve Cihaz Yazıtipleri olarak kullanımlarını
kolaylaştırabilecek yazıtipi indirme programının kullanımı ile ilgili bilgiler verir.
5. Ethernet Arayüz Kılavuzu
Bu kılavuz Ethernet arayüzünün yapılandırması ve kullanımı ile ilgili bilgiler verir.
6. Etiket tasarım programı Kılavuzu
Bu kılavuz istenen konumlara metin, grafik veya barkod ekleyerek etiket yapabilecek
Windows PC programının kullanımı ile ilgili bilgiler verir.
BIXOLON’da bizler tüm ürünlerimizin fonksiyonlarını ve kalitesini geliştirmek ve
yükseltmek için durmaksızın gayret göstermekteyiz. Aşağıdaki ürün teknik özellikleri
ve/veya kılavuz içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
Rev. 1.00
-3-
SLP-TX420x/TX423x
■ Gü venlik Tedbirleri
Mevcut aleti kullanırken herhangi bir materyale zarar vermemek veya bir tehlike
oluşturmamak için, lütfen aşağıda belirtilen güvenlik yönetmeliğine uyunuz.
UYARI
Aşağidaki talimatlara
olabilir.
uymamak ciddi yaralanmalara ve ölümlere neden
Birçok ü rünü tekbir çoklu prize bağlamayın.
Sadece mal beraberinde temin edilen adaptö r
• Bu çok ısınmaya ve yangına sebep olabilir.
• Eğer fiş ıslak ve kirli ise, kullanmadan önce kurulayınve
temizleyin..
• Eğer fiş elektrik prizi iletam uyumlu değil ise kullanmayın.
• Standartlara uygun priz kullandığınızdan emin olun.
kullanılmalıdır.
• Başka adaptörler kullanmak tehlikelidir.
Sadece sağlanan adaptör
YASAK
Fişi kablodan çekmeyiniz.
Plastik ambalajı çocuklardan uzak tutunuz.
• Bu kabloya zarar verebilir , yangina veya yazıcınızın
yanmasina sebep olabilirsiniz.
•
YASAK
YASAK
Elleriniz ıslak iken fişi çıkarıp, takmayın.
Kabloyu bükmeyiniz ya da ağır bir cismin altında
bırakmayınız.
• Elektrik çarpabilir.
eğer uzak tutmazsanız, çocuk poşeti başına geçirebilir.
• Zarar görmüş bir kablo yangına sebebiyet verebilir.
YASAK
Rev. 1.00
YASAK
-4-
SLP-TX420x/TX423x
UYARI
Aşağıdaki uyarılara uymamak yaralanmalara ve araç hasarlarına yol açabilir.
Makinadan çıkan garip bir duman veya ses
gözlerseniz, aşağıdaki ölçümleri yapmadan önce
yazıcınızı fişten çekin.
Yazıcınızı kapatın ve bağlantıları fişten çekin.
Duman kaybolduktan sonra tamir etmesi için satıcınızı
arayın.
FİŞTEN ÇIKARMAK
Nem alıcı paketleri
yerlerden uzaklaştırın.
çocukların
ulaşabileceği
Eğer tutmazsanız, onu yiyebilirler.
YASAK
YAZICI
Yazıcıyı sabit bir yüzeye kurun.
Sadece onaylı aksesuarlar kullanın, kendi başınıza
demonte etmeye, tamir etmeye ve modeli
değiştirmeye çalışmayın.
Eğer yazıcı düşer ise kırılabilir ve kendinizi incitebilirsiniz.
Bu tür ihtiyaçlarınız olduğunda satıcınızı arayın.
Otomatik kağıt kesicinin bıçağına dokunmayın.
YAZICI
Demonte etmek y
asaktır
YASAK
Yazıcının içerisine su ya da yabancı madde
girmesine izin vermeyin.
Eğer bu olur ise fişi çekin ve satıcınızı arayın.
YASAK
YAZICI
Bozukken yazıcıyı kullanmayın. Yangına ya da
elektrik çarpmasına sebep olmayın.
Satıcınızı aramadan önce yazıcınızın fişini çekin.
Fişten çekmek
YAZICI
YAZICI
SATICISI
Rev. 1.00
-5-
SLP-TX420x/TX423x
■ Diğer Önlemler
Bu kullanıcı kılavuzunun ve diğer çeşitli kılavuzların telif hakkı BIXOLON Co., Ltd.’ye aittir.
Bu materyallerin BIXOLON Co., Ltd.’nin açık yazılı izni olmadan kopyalanması ve
elektronik formata dönüştürülmesi ve kaydedilmesi kesinlikle yasaktır.
Bu kılavuzda yer alan bilgilerin kullanımı herhangi bir patent yükümlülüğüne tabi değildir.
Bu kılavuz ayrıntılara son derece dikkat gösterilerek hazırlanmıştır ancak belirli hatalar
ve/veya eksikler içerebilir.
BIXOLON Co., Ltd. bu kılavuzdaki bilgilerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir
hasardan yasal olarak sorumlu değildir.
BIXOLON Co., Ltd. ve bağlı kuruluşları (Birleşik Devletler hariç) kullanıcının ve/veya
üçüncü şahısların ürünü izinsiz değiştirmesinin, onarmasının ve/veya modifiye etmesinin
yanı sıra BIXOLON Co., Ltd. tarafından sağlanan kullanım ve bakım bilgilerinin ve
talimatların ihlali veya ihmal edilmesi nedeniyle ürünün arızalanmasından, hatalı
çalışmasından ve/veya hatalı kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasar, zarar, masraf
ve/veya giderden yasal olarak sorumlu değildir.
BIXOLON Co., Ltd. orijinal BIXOLON ürünleri veya izinli ürünler olmayan seçeneklerin
ve/veya parçaların kullanımından kaynaklanan herhangi bir hasardan ve/veya sorundan
yasal olarak sorumlu değildir.
UYARI
Bu yazıcıyla korumasız bir arayüz kablosunun kullanılması EMC (Elektromanyetik
Uygunluk) standartları ile çelişir.
Kullanıcılar yalnızca BIXOLON onaylı kablolar kullanmalıdır.
UYARI – A.B.D
Bu ekipman test edilmiştir ve FCC (Federal İletişim Komisyonu) Kuralları Kısım 15
uyarınca A sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar ekipman ticari bir
ortamda kullanıldığı zaman zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere
tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlar
kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz veya kullanılmazsa telsiz iletişimi için zararlı parazite
neden olabilir. Bu ekipmanın kısıtlı bir alanda kullanımı zararlı parazite neden olabilir, bu
durumda kullanıcının paraziti masrafları kendine ait olmak üzere gidermesi gerekecektir.
UYARI – Kanada
Bu Cihaz Kanada telsiz iletişim parazitleri yönetmelikleri departmanında belirtildiği gibi
radyo paraziti için “A” sınıfı sınırlarına uygundur.
Rev. 1.00
-6-
SLP-TX420x/TX423x
DİKKAT
Uygunluğundan sorumlu üretici tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler veya
modifikasyonlar kullanıcının ekipmanı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.
■ WEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar)
Ürün veya literatürü üzerinde gösterilen bu işaret ilgili öğenin hizmet
ömrünün sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.
Kontrolsüz atık imhası nedeniyle çevreye veya insan sağlığına yönelik olası
zararlı etkileri önlemek için lütfen işaretli öğeleri diğer atık tiplerinden ayırın
ve sorumlu bir şekilde materyal kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden
kullanımını teşvik etmek için geri dönüştürün. Ev tipi ürün kullanıcıları bu gibi öğelerin
çevre dostu şekilde nerede ve nasıl geri dönüştürebilecekleri ile ilgili bilgi için bu ürünü
aldıkları satıcı veya yerel devlet dairesi ile irtibat kurmalıdır. Ticari kullanıcılar
tedarikçileri ile irtibat kurmalı ve satın alma sözleşmelerinin şartlarını ve koşullarını
kontrol etmelidir. Bu ürün imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.
Rev. 1.00
-7-
SLP-TX420x/TX423x
1. İçeriğin Onaylanması
Yazıcı paketinde aşağıdaki tüm öğeler yer almalıdır.
Herhangi bir öğe hasarlı ve/veya eksikse hangi ürünü satın aldığınızı öğrenmek için
bayiinizle irtibat kurun.
SLP-TX420/TX423
Gü ç Kablosu
Ç ekirdek
AC Adaptö rü
CD
Kullanım Kılavuzu
※ İsteğe bağlı ürünler
RS-232C(Seri) Kablosu
IEEE1284(Paralel) Kablosu
USB Kablosu
Rev. 1.00
-8-
SLP-TX420x/TX423x
2. Ürün Parça Adları
Duraklatma Düğmesi
Şerit Kapağı
Besleme Düğmesi
Kapak Kolu
Yazıcı Kafası
Üst Boşluk Sensörü
Kağıt Kapağı
Siyah İşaretli ve
Gedik Sensörü
Kağıt Tutucusu
Kağıt Sabitleme Aracı
Alt Boşluk Sensörü
Kapak STD
Silindir
Rev. 1.00
-9-
SLP-TX420x/TX423x
Fan Katlama veya Harici Kağıt Kapağı
USB
IEEE1284 (Paralel)
Güç Düğmesi
RS-232C (Seri)
Güç Girişi
Oto Kesici
(Opsiyonel)
Kapak Çıkartıcı
(Opsiyonel)
Harici Kağıt Besleyici
(Opsiyonel)
Rev. 1.00
- 10 -
SLP-TX420x/TX423x
3. Kurulum ve Kullanım
3-1 Güç Bağlantısı
Gücü yazıcıya aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.
KAPALI
Güç Düğmesi
AC Adaptörü
Güç Kablosu
1) Yazıcı güç düğmesini kapatın.
2) AC adaptör voltajının güç kaynağının voltajına uygun olduğunu kontrol edin.
3) AC adaptör jakını yazıcı güç konektörüne bağlayın.
4) Güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın.
5) Güç kablosunu bir güç kaynağına/prize bağlayın.
Rev. 1.00
- 11 -
SLP-TX420x/TX423x
3-2 Arayüz Kablosu Bağlantısı
3-2-1 Standart Model
Arayüz kablosunu aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.
Bu yazıcı aşağıdaki iletişim arayüz standartlarını desteklemektedir.
- RS-232C (Seri) Kablosu
- IEEE1284 (Paralel) Kablosu
- USB B-Tipi Kablo
RS-232(Seri) Kablosu
USB Kablosu
IEEE1284(Paralel) Kablosu
1) Güç düğmesini kapatın.
2) İletişim kablosunu kullanılacak yazıcı iletişim portuna bağlayın.
- RS-232C(Seri) Kablosunu SERİ porta bağlayın.
Her iki taraftaki vidaları sıkın.
Bu port 1.8m’den daha kısa bir korumalı kablo gerektirir.
- IEEE1284 (Paralel) Kablosunu PARALEL porta bağlayın.
Her iki taraftaki klipsleri sabitleyin.
Bu port 1.8m’den daha kısa ferrit çekirdekli bir korumalı kablo gerektirir.
- USB B-Tipi kabloyu USB portuna bağlayın.
Bu port 1.8m’den daha kısa bir korumalı kablo gerektirir.
Rev. 1.00
- 12 -
SLP-TX420x/TX423x
3-2-2 Ethernet Modeli (SLP-TX42xE)
Arayüz kablosunu aşağıda gösterildiği gibi bağlayın.
Bu yazıcı aşağıdaki iletişim arayüz standartlarını desteklemektedir.
-
RS-232C (Seri) Kablosu
LAN (Ethernet) Kablosu
USB A-Tipi (WLAN Dongle)
USB B-Tipi Kablo
USB B-Türü Kablo
RS-232C(Seri) Kablosu
LAN(Ethernet) Kablosu
USB A-Türü
(Sadece WLAN donanım anahtarı)
1) Güç düğmesini kapatın.
2) İletişim kablosunu kullanılacak yazıcı iletişim portuna bağlayın.
- RS-232C(Seri) Kablosunu SERİ porta bağlayın.
Her iki taraftaki vidaları sıkın.
Bu port 1.8m’den daha kısa bir korumalı kablo gerektirir.
- LAN (Ethernet) Kablosunu ETHERNET portuna bağlayın.
Bu port 3,0m’den daha kısa bir UTP kablo (CAT5 veya üzeri) gerektirir.
- USB A-Tipi (yalnızca WLAN Dongle) kabloyu HOST portuna bağlayın.
- USB B-Tipi Kabloyu USB portuna bağlayın.
Bu port 1.8m’den daha kısa bir korumalı kablo gerektirir.
Rev. 1.00
- 13 -
SLP-TX420x/TX423x
3-3 Kağıt Yerleştirme
1) Kağıt Kapağını açın.
2) Kağıt Haznesini açın ve kağıt rulosunu
yerleştirin.
Kağıt Kapağı
Kağıt Tutucu
3) Kağıdı yazıcının önünden çıkacak şekilde çekin. Kağıdı her iki Kağıt Kılavuzunun
altına itin.
* Kağıt etiket ister içe ister dışa doğru kıvrılmış olsun baskı yüzeyi yukarıya
bakmalıdır.
Kağıt Kılavuzu
4) Eğer kağıt rulosunda Siyah İşaret veya Çentik kullanırsanız lütfen kağıdı kaldırın ve
sensörü konum ayarını siyah işaret veya çentik deliğiyle eşleştirin.
Taşınabilir Siyah İşaretli Sensör
Ve Ç entik Sensörü
● ●
5) Klik sesi duyulana kadar Kağıt Kapağını kapatın.
Rev. 1.00
- 14 -
SLP-TX420x/TX423x
3-4 Şerit Takma
3-4-1 Şerit Tipi
1) Film Kaplama Yerine Göre Tipi
- Şerit satın almadan önce yalnızca dışa doğru bakan şeritlerin kullanılabileceğini
unutmayın.
Kaplamalı Alan
(Yazdırılacak yüzey)
(O)
(X)
Kaplamalı Alan
(Yazdırılacak yüzey)
Dışa Bakan Şerit
İçe Bakan Şerit
※ Not
- Şeridin kaplama yüzeyini belirlemek için aşağıda açıklanan prosedürü izleyin.
• Yapışkan madde kullanılarak şerit testi
- Kullanılabilir durumda etiketler varsa hangi tarafının kaplı olduğunu belirlemek için
temas testi yapın.
• Temas testi yapmak için aşağıdaki adımları tamamlayın
- Astarı etiketten çıkartın
- Şeridin dış/iç yüzeyindeki etikete bir parça yapışkan koyun ve baskı uygulayın.
- Etiketi şeritten çıkartın
- Etiketin yapışkan yüzeyinin siyah mürekkepli şerit tarafından boyanıp boyanmadığını
kontrol edin.
Rev. 1.00
- 15 -
SLP-TX420x/TX423x
3-4-2 Şeridin Yerleştirilmesi
1) Kağıt Kapağını açın ve şeridi yerleştirin.
2) Şerit Kapağını açın ve çekirdeği yerleştirin.
Kağıt Kapağı
3) Şeridin sarma kısmına bant yapıştırın.
Bant
4) Klik sesi duyulana kadar Kağıt Kapağını kapatın.
5) Şerit Kapağını kapatın
Rev. 1.00
- 16 -
Şerit Kapağı
SLP-TX420x/TX423x
3-4-3 Şeridin Çıkartılması
1) Mevcut şeridi ayırmanız gerektiğinde Şerit Kapağını açın ve bir bıçak veya benzer bir
alet yardımıyla kesin. (Elinizi yaralamamaya dikkat edin)
Kesme
2) Kağıt Kapağını açın ve soldan sağa doğru iterek şeridi ve çekirdeği çıkartın.
3-4-4 Şerit Sensörü Aktivasyonu
Şerit algılama sensörü varsayılan fabrika ayarlarına göre devre dışıdır. Eğer yazıcıda şerit
bittiğinde veya şerit koptuğunda yazdırma durmuyorsa şerit algılama sensörüne ilişkin
ayarların kontrol edin.
* Şerit algılama sensörü komut kontrolü ile etkinleştirilebilir. Ve varsayılan ayar Unified
Label Utility-II (Birleştirilmiş Etiket Programı-II) ile değiştirilebilir.
※ DİKKAT
- Bir şeridi değiştirirken tamamen kullanılmış şeridin çekirdeğini diğer taraftaki şerit sarma
kısmına takılı halde tutun ve kullanılması gerektiğinden ayırmayın.
Rev. 1.00
- 17 -
SLP-TX420x/TX423x
3-5 Düğme ve LED
3-5-1 Düğme Çalışmaları
Kullanım
Düğme
öncesi
Besle/
yazıcı
Duraklat
İptal
Kullanım prosedürü
Yazıcı çalışma modu
durumu
Güç
KAPALI
Basın
-
• Düğmeye basıldığında güç
uygulanır.
(Yazıcı otomatik test
yazdırmasını başlatana
kadar basılı tutun)
Yazıcı
Beklemede
Basın
-
• Düğmeye basıp hemen çekin. Besleme Modu
-
Basın
Yazdırma
Sırasında
Basın
-
Yazdırma
Sırasında
-
Basın
Yazıcı
Beklemede
Rev. 1.00
• Düğmeye iki saniye basılı
Otomatik Test
Yazdırma Modu.
Bağımsız
yapılandırma Modu
tutun
• Düğmeye iki saniye basılı
tutun
Yazdırma İptal Modu
• Düğmeye basıp hemen çekin.
Yazdırma
Duraklatma Modu
- 18 -
SLP-TX420x/TX423x
3-5-2 Çeşitli yazıcı durumları için LED gösterge
LED 1
LED 2
Yazıcı Durumu
Renk
Durum
Renk
Durum
Yeşil
Açık
Yeşil
Açık
Yazıcı bekleme
modu
Kırmızı
Açık
Kırmızı
Açık
Hata modu
Şerit algılanamadı
Kırmızı
Açık
Turuncu
Açık
Hata modu
Kağıt sıkışması (boşluk/siyah
işaret tanımlanamadı)
Kırmızı
Açık
Yeşil
Yanıp
sönüyor
Hata modu
Yazıcı kafası aşırı ısındı
Kırmızı
Açık
Kırmızı
Yanıp
sönüyor
Hata modu
Kağıt Kapağı açık
Kırmızı
Açık
Turuncu
Yanıp
sönüyor
Hata modu
Kağıt yok
Kırmızı
Açık
-
Kapalı
Hata modu
Ortam kalibrasyon hatası
Kırmızı
Yanıp
sönüyor
Kırmızı
Yanıp
sönüyor
Hata modu
Otomatik Kesici hatası
Turuncu
Açık
Turuncu
Açık
Yeşil
Yanıp
sönüyor
Kırmızı
Açık
Giriş bekleniyor
Yazdırma geçici olarak
duraklatıldı.
Düğme girişi bekleniyor
Yeşil
Yanıp
sönüyor
Yeşil
Yanıp
sönüyor
Giriş bekleniyor
Kapak Kapatma Modu.
Düğme girişi bekleniyor
Yeşil
Açık
Kırmızı
Yanıp
sönüyor
Giriş bekleniyor
Yazdırma İptal Modu.
Düğme girişi bekleniyor
Rev. 1.00
Mod değiştirme
uyarısı
- 19 -
Yazıcı bekleme modu
Mod değiştirme uyarısı
SLP-TX420x/TX423x
3-6 Yazdırma testi
3-6-1 Windows sürücü kullanarak yazdırma
1) Windows sürücüyü yükleyin.
Yükleme prosedürü için CD’deki “Windows sürücü kılavuzu” içerisine bakın.
2) Windows sürücünün “port” kısmını kullanılacak uygun arayüze ayarlayın. Ethernet
arayüzünü kullanırken CD’deki “Ethernet arayüzü kullanıcı kılavuzu” içerisine bakın.
3) Windows sürücünün “Test sayfasın yazdır” fonksiyonunu kullanarak test sayfası yazdırın.
3-6-2 Etiket tasarım programını kullanarak yazdırma
- Etiket tasarım programı ayrı bir CD’de yer alır.
1) Etiket tasarım programını yükleyin.
2) CD’de yer alan “Etiket Tasarım Programı Kılavuzu” içerisine bakın ve arayüzü ayarlayın.
3) Bir etiket tasarladıktan sonra test sayfası yazdırın.
Rev. 1.00
- 20 -
SLP-TX420x/TX423x
4. Otomatik Test
Otomatik test yazıcıda herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol eder.
- Bellenim sürümü, yazıcı yapılandırma bilgileri, yazdırma kalitesi kontrol modeli ve
çevre birim yapılandırma bilgileri vb.
Eğer yazıcının etiket soyma seçeneği kullanılıyorsa kullanıcılar bu prosedürü yerine
getiremez.
Eğer yazıcı doğru şekilde çalışmıyorsa yetkili bir bayii ile irtibat kurun.
Otomatik test aşağıdakileri kontrol eder;
1) Kağıt rulosunun doğru şekilde takıldığından emin olun.
2) Besleme düğmesine basarak gücü açın, daha sonra otomatik test başlayacaktır.
(Yazıcı otomatik test yazdırmasını başlatana kadar basılı tutun)
Rev. 1.00
- 21 -
SLP-TX420x/TX423x
5. Ayrıntılı özellikler
5-1 Hizmet programı kullanılarak yazıcı ayarı
Hizmet programı (Unified Label Utility-II) kullanılarak çeşitli yazıcı ayarları değiştirilebilir.
Hizmet programıyla kullanılabilecek fonksiyonlar aşağıdadır.
1) Seri iletişim ayarları
Tokalaşma, Durdurma biti, Veri biti, Eşlik ve Baud hızı yapılandırılabilir.
2) Temel yazıcı ayarları
Kağıt boyutu, yazdırma hızı ve yoğunluğu, kağıt tipi ve şerit kullanımı yapılandırılabilir.
3) Dil ayarı
Kod sayfası yapılandırılabilir.
4) Ortam sensorü manüel yapılandırma fonksiyonu
Bu fonksiyon otomatik kalibrasyon fonksiyonu ile algılanamayan özel tip veya özel
malzemeden kağıtları algılamak için kullanılabilir. Daha fazla bilgi için M Manüel
Kalibrasyon sayfasına bakın
5) Yazıcı testi için başka fonksiyonlar da sağlanmıştır.
Daha ayrıntılı bilgi için CD’de yer alan Unified Labell Printer Hizmet Programı Kılavuzuna
bakın.
Rev. 1.00
- 22 -
SLP-TX420x/TX423x
5-2 Bağımsız Yapılandırma Modu
Yalnızca düğmeler ve LED kullanılarak çeşitli modlar yürütülebilir.
5-2-1 Bağımsız yapılandırma modunun çalıştırılması
• Yazıcı modu, Yazıcı Bekleme Modundayken Duraklat düğmesine iki saniye
basıldığında Yazıcı Ayar Moduna geçer.
• Her iki LED turuncu renk olacak ve yazıcı Bağımsız Yapılandırma Moduna
ayarlanacaktır.
• Yazıcı bu moda girdiğinde LED 1 ve LED 2’nin durumu sırasıyla değişir.
• Belirli LED renk kombinasyonunda Besleme düğmesine basıldığında ilgili yazıcı
çalışması seçilecektir.
5-2-2 List of supported functions5-2-2 Desteklenen fonksiyonlar listesi
LED 1
LED 2
Sıra
Yazıcı çalışması
numarası
Renk
Durum
Renk
Durum
Yeşil
Dört kez yanıp
sönüyor
Yazıcı Yapılandırma Bilgileri
Turuncu
Dört kez yanıp
sönüyor
Yazdırma Dosyası Listesi
3
Kırmızı
Dört kez yanıp
sönüyor
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
4
Yeşil
Dört kez yanıp
sönüyor
Boşluk Sensörü Otomatik
Kalibrasyonu
Turuncu
Dört kez yanıp
sönüyor
B/M Sensörü Otomatik
Kalibrasyonu
6
Kırmızı
Dört kez yanıp
sönüyor
Veri Dökümü Modu
7
Yeşil
1
2
5
8
9
Rev. 1.00
Yeşil
Turuncu
Kırmızı
Açık
Açık
Açık
Dört kez yanıp
sönüyor
Demo Modu
Turuncu
Dört kez yanıp
sönüyor
Hat Modu
Kırmızı
Dört kez yanıp
sönüyor
İndirilen Öğeleri Sil
- 23 -
SLP-TX420x/TX423x
5-3 Duraklat/İptal
Çoklu sayfa yazdırma işleri sırasında yazdırmayı geçici olarak duraklatmak veya yazdırma
işini tamamen iptal etmek için sırasıyla Duraklat ve İptal düğmeleri kullanılabilir.
Yazdırmayı Duraklat/Sürdür
Yazdırma İptal/Beklemede
5-3-1 Duraklat/Devam Et Fonksiyonu
1) Etiket yazdırırken Duraklat düğmesine basın
2) Yazıcı mevcut etiket yazdırma işi tamamlandıktan sonra duraklatılacak ve LED durumu
aşağıdaki gibi olacaktır.
- LED 1: Yeşil Yanıp Sönüyor.
- LED 2: Kırmızı Açık
3) Yazdırma işi duraklatıldığında yazdırmaya devam etmek için Duraklat düğmesine bir kez
daha basın.
5-3-2 Yazdırmanın İptal Edilmesi
1) Etiket yazdırma ve/veya duraklatma modu sırasında İptal düğmesine basıldığında
yazdırma iptal moduna geçilir.
2) Yazdırma iptal modunda aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir.
- Tüm etiket yazdırma işleri iptal edildi.
- Yazıcı iletişim önbelleğine alınan tüm veriler silindi.
- Alınan tüm veriler silindi.
3) Yazıcı iptal modunda LED Durumu aşağıdaki gibi olabilir.
- LED 1: Yeşil Açık
- LED 2: Kırmızı Yanıp sönüyor
4) Yazdırma iptal modundayken yazıcı bekleme moduna dönmek için İptal düğmesine
tekrar basın.
Rev. 1.00
- 24 -
SLP-TX420x/TX423x
5-4 Ortam Kalibrasyonu
Bu yazıcı pek çok baskı kağıdındaki boşlukları tanıyacak şekilde tasarlanmıştır, ama
bazen boşluğu tanımayabilir ve özel bir kağıt tipi kullanılırsa kağıt beslemeyi durdurabilir.
Bu durumda yazıcının boşluğu tanıyabilmesi için Otomatik Kalibrasyon fonksiyonunu
çalıştırın. BIXOLON yazıcı çeşitli özel kağıt tiplerine uyum sağlamak için çeşitli oram
kalibrasyon yöntemleri sağlar.
5-4-1 Ortam kalibrasyonu hakkında
• Bu fonksiyonun amacı doğru yazdırma konumu kontrolü ve gerçek kağıt uzunluğu
ölçümü için kağıt algılama sensörünün hassasiyetinin ayarlanmasıdır.
• Sensör hassasiyet ayarı
- Amacı yerleştirilen etiketin tanımlayıcısını (boşluk/siyah işaret/çentik) algılamaktır.
• Kağıt uzunluk ölçümü
- Yazdırma yönünü döndürmek için doğru uzunluk gerekir.
- Amacı kağıt tipi değişimini algılamaktır.
5-4-2 Ortam kalibrasyonu ne zaman gerekir?
• Yazıcı ilk kez kurulduğunda
• Yeni yerleştirilen kağıt farklı tip bir kağıt olduğunda
• Yazıcı konumu doğru olmadığında veya yazıcı doğru konumda durmadığında
5-4-3 Ortam kalibrasyonunun yapılması
• Koşullara bağlı olarak aşağıdaki dört ortam kalibrasyon yöntemi kullanılabilir.
- Akıllı Ortam Algılaması
- Boşluk Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modu
- Siyah İşaret Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modu
- Manüel Kalibrasyon Modu
• Neden birden çok kalibrasyon yöntemi sağlanmıştır?
- Ortam kalibrasyonu için birden çok etiket taranmalıdır ve ne kadar çok etiket
taratılırsa hassasiyet kalibrasyonu da o kadar doğru olur.
- Sensör hassasiyet ayarı için taratılacak etiket sayısı etiket kağıt malzemesi, renk,
yüzey durumu, kalınlık, boşluk uzunluğu, ön baskılı model vb. gibi çeşitli koşullara
bağlıdır.
- Aşırı kağıt kullanımının önlenmesi ve doğru sensör hassasiyet ayarı için dört farklı
ortam kalibrasyon modu sağlanır.
- Asgari miktarda taramayla hassasiyet ayarına olanak sağlayan akıllı ortam
algılaması modu genel etiketlerle çoğu durumda yeterli olacaktır.
- Sırasıyla Akıllı Ortam Algılaması  Boşluk Sensörü Otomatik Kalibrasyonu  siyah
İşaret Sensörü Otomatik Kalibrasyonu  Manüel Kalibrasyon Modu olmak üzere
çeşitli yöntemleri deneyin.
Rev. 1.00
- 25 -
SLP-TX420x/TX423x
5-5 Akıllı Ortam Algılaması
• Yazıcı gerektiğinde kullanıcı girişi olmadan bu fonksiyonu yürütür ve ortam
yapılandırması pek çok baskı kağıdında Akıllı Ortam Algılaması fonksiyonuyla
tamamlanabilir.
• Boşluk ve siyah işaret içeren kağıtlar ayrı ayar yapılmadan tanımlanabilir.
• Kağıt tipine bağlı olarak 3 ~ 5 etiket sayfası kullanılacaktır.
• Akıllı ortam Algılaması fonksiyonu aşağıdaki durumlarda yürütülür
- Yazıcı ilk kez kurulduğunda Besleme düğmesi veya yazdırma komutu ile yürütülür.
- Besleme veya yazdırma sırasında kağıt uzunluğu değişimi algılandığında.
- Komutla girilen kağıt tipi yapılandırılan kağıt tipinden farklı olduğunda.
- Fabrika ayarlarına sıfırladıktan sonra
• Akıllıı Ortam Algılaması fonksiyonu Otomatik Kalibrasyon Modu veya Manüel Ortam
Kalibrasyon Modu kullanılarak sensör hassasiyeti ayarlandıktan sonra kapanacak ve
yazıcı fabrika ayarlarına sıfırlandıktan sonra yeniden etkinleştirilecektir.
5-6 Boşluk Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modu
Bu modu kağıt Akıllı Ortam Algılaması fonksiyonu ile doğru şekilde algılanmadığında
kullanın.
Yazıcı kağıt besler ve Boşluk Sensörünü otomatik olarak ayarlar.
Eğer kağıt algılaması 2 metrelik kağıt beslemesinden sonra başarısız olursa yazıcı hata
moduna girecektir. Hata modu kapak açılıp kapatılarak düzeltilebilir.
Eğer kağıt algılaması bu modda başarısız olursa Manüel Kalibrasyon Modunu kullanın.
Eğer kağıt algılaması bu modda başarılı olursa Akıllı Ortam Algılaması devre dışı
bırakılacaktır.
5-6-1 Kalibrasyon yürütme prosedürü
• Boşluk Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modunu başlatmak için kısım 5-2-2’de
gösterildiği gibi 4. LED sırasında Besleme düğmesine basın (LED 1 Turuncudur ve
LED 2 Yeşil renkte dört kez yanıp söner).
Rev. 1.00
- 26 -
SLP-TX420x/TX423x
5-7 Siyah İşaret Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modu
Bu modu kağıt Akıllı Ortam Algılaması fonksiyonu ile doğru şekilde algılanmadığında
kullanın.
Yazıcı kağıt besler ve Siyah İşaret Sensörünü otomatik olarak kalibre eder.
Eğer kağıt algılaması 2 metrelik kağıt beslemesinden sonra başarısız olursa yazıcı hata
moduna girecektir. Hata modu kapak açılıp kapatılarak düzeltilebilir.
Eğer kağıt algılaması bu modda başarısız olursa Manüel Kalibrasyon Modunu kullanın.
Eğer kağıt algılaması bu modda başarılı olursa Akıllı Ortam Algılaması devre dışı
bırakılacaktır.
5-7-1 Kalibrasyon yürütme prosedürü
• Siyah İşaret Sensörü Otomatik Kalibrasyon Modunu başlatmak için kısım 5-2-2’de
gösterildiği gibi 5. LED sırasında Besleme düğmesine basın (LED 1 Turuncudur ve
LED 2 Turuncu renkte dört kez yanıp söner).
Rev. 1.00
- 27 -
SLP-TX420x/TX423x
5-8 Manü el Kalibrasyon Modu
Ortam algılaması manüel kalibrasyonu yazıcı otomatik kalibrasyon yürütüldükten sonra
bile bir ortam boşluğunu (veya siyah işareti) algılayamadığında kullanılabilir.
Kullanıcılar üretici tarafından sağlanan hizmet programını kullanarak sensör
parametrelerini kalibre edebilir.
Hizmet programı verilen CD’den alınabilir.
Lütfen yazıcının bağlı olduğundan emin olun ve hizmet programını çalıştırın.
Lütfen arayüz tipini ayarladıktan sonra Kalibrasyon Ayar Yöneticisi düğmesine basın.
1) Algılama tipini seçip etiket uzunluğunu milimetre biriminde girin ve “Algılama Değerini
Kontrol Et” düğmesine tıklayın. Daha sonra yazıcı kalibre etmeye başlar.
2) Yazıcı kalibrasyondan sonra taranan değerleri yazdıracak ve değerler Ekranda
görüntülenecektir.
3) En iyi algılama değerleri hizmet programı ekranının sol tarafında kalın harflerle
görüntülenecektir. Seçenek düğmesine tıklayarak en iyi algılama değerlerinden birini
seçin ve "Kalibrasyonu Kaydet" düğmesine tıklayın.
4) Eğer seçilen değer doğru şekilde çalışmıyorsa lütfen kalın harfler arasındaki diğer
değerleri deneyin.
5) İlk değere geri gitmek için lütfen “Kalibrasyonu İptal Et” düğmesine tıklayın.
Rev. 1.00
- 28 -
SLP-TX420x/TX423x
5-9 Kapak Kapatma Modu
5-9-1 Kapak Kapatma Modu Hakkında
• Yazdırılan alan eğer kapak açılıp kapatıldığında kağıt doğru yazdırma konumunda
değilse kağıt aralığının dışında olabilir.
• Yazıcı kapak kapatıldığında bu sorunu önlemek için Yazıcı Bekleme Modu yerine
Kapak Kapatma Moduna geçer ve kullanıcı girişini bekler.
• Bu modda LED’lerin durumu aşağıdaki gibidir.
- LED 1: Yeşil Yanıp Sönüyor.
- LED 2: Yeşil Yanıp Sönüyor.
• Kapak Kapatma Modu sırasında aşınan veriler yazıcı, Yazıcı Bekleme Moduna
getirilene kadar yazdırılmaz.
5-9-2 Yazıcının Kapak Kapatma Modundan Yazıcı Bekleme Moduna Getirilmesi
• Kağıt beslemesi yapmadan Yazıcı Bekleme Moduna geçmek için Duraklat düğmesine
basın.
• Kağıt konumunu hizalamak amacıyla bir kağıt beslemesi yapmak için Besleme
düğmesine basın ve Yazıcı Bekleme Moduna geçin.
5-10 Veri Dö kü mü Modu
Bu fonksiyon yazdırma doğru şekilde çalışmadığında iletişim sorunlarını tanılamak için
kullanılabilir.
Bu modda alınan veriler analiz edilmez ve yazdırılmaz, bunun yerine işlenmeden altılı
biçimde dökümü alınır.
Yazıcı Bekleme Moduna dönmek için yazıcıyı açıp kapatın.
5-10-1 Veri Dökümü Modunun Çalıştırılması
1) Yazıcı Bekleme Modu sırasında Duraklat düğmesine iki saniye basın.
2) Her iki LED turuncu renk olacak ve yazıcı Bağımsız Yapılandırma Moduna
ayarlanacaktır.
3) Veri Dökümü Modunu etkinleştirmek için 5-2-2’deki altıncı LED sırasında (LED 1
Turuncu / LED 2 Kırmızı – 4 kez yanıp söner) Besleme düğmesine basın.
Rev. 1.00
- 29 -
SLP-TX420x/TX423x
5-11 Fabrika Ayarlarına Sıfırlama
Bu fonksiyon yazıcı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlamak için kullanılır.
5-11-1 Yazıcının sıfırlanması
1) Yazıcı Bekleme Modu sırasında Duraklat düğmesine iki saniye basın.
2) Her iki LED turuncu renk olacak ve yazıcı Bağımsız Yapılandırma Moduna
ayarlanacaktır.
3) Yazıcıyı fabrika ayarlarına sıfırlamak için kısım 5-2-2’de gösterildiği gibi 3. LED
sırasında (LED 1 Yeşil/LED 2 Kırmızı-4 kez yanıp söner) Besleme düğmesine basın,
Akıllı Ortam Algılaması fonksiyonu yürütülecektir.
5-12 Soyma (Opsiyon)
Etiketleri soymak için kullanılan bir fonksiyon olarak yalnızca etiket kağıdıyla kullanılır.
1) Kağıt kapağını açın.
2) Etiket soyma kapağını açın ve soyucu anahtarını AÇIK konuma getirin.
- LED’in yanıp yanmadığını kontrol edin.
AÇ IK
LED
Rev. 1.00
- 30 -
SLP-TX420x/TX423x
3) Etiket kağıdının bir yaprağını çıkartın ve kağıdı aşağıdaki resimde gösterildiği gibi
yerleştirin.
Kaldır
4) Etiket soyma kapağını kapatın.
(O)
(X)
5) Klik sesi duyulana kadar Kağıt Kapağını kapatın.
Rev. 1.00
- 31 -
SLP-TX420x/TX423x
5-13 Yelpaze Kağıt Kullanımı
Yazıcıya harici kağıt beslemesi aşağıdaki şekilde yapılır.
5-13-1 Yazıcının Hazırlanması
Bir bıçak veya benzer bir kesme aleti yardımıyla yazıcının arka tarafındaki arka kağıt
besleme kapağını çıkartın.
※ DİKKAT
- Bu adımı yerine getirirken ellerinizi ve/veya vücudunuzun herhangi bir yerini
yaralamamaya dikkat edin.
Kaldır
5-13-2 Yelpaze Kağıt Kullanılırken
1) Kağıdı yuva ve kılavuzları kullanarak yazıcının arka tarafına yerleştirin.
2) Kağıt Haznelerini Onarım Aletini kullanarak kağıt genişliğinde ayarlayın.
Kağıt Tutucusu
Sabitleme Aracı
5-13-3 Büyük Kapasiteli kağıt rulosu kullanılırken (Opsiyon)
Harici Kağıt Tedarikçisi
(LES-400G)
Rev. 1.00
- 32 -
SLP-TX420x/TX423x
5-14 Otomatik Kesici (Opsiyon)
Otomatik kağıt kesimi için otomatik kesici ile donatılmış ürünler mevcuttur.
Otomatik Kesici komut vererek kontrol edilebilir. Ve varsayılan ayar Unified Label Utility-II
(Birleştirilmiş Etiket Programı-II) ile değiştirilebilir.
※ Kağıt yerleştirme yöntemi otomatik kesici olmayan kağıtlarla aynıdır.
Rev. 1.00
- 33 -
SLP-TX420x/TX423x
5-15 Gerçek Zamanlı Saat (Opsiyon)
Gerçek Zamanlı Saat seçeneğinin fonksiyonu etiketin üzerine saati ve tarihi yazdırmaktır.
Tarih ve saat Unified Label Utility-II kullanılarak yazıcıda ayarlanabilir.
Eğer yazıcı sürekli hatalı saat ve tarih veriyorsa pilin düşük olduğunu veya bittiğini
anlayabilirsiniz. Bu durumda pili değiştirmeniz gerekir. Pil değiştirildiğinde saat ve tarihin
yeniden ayarlanması gerekir.
Pil
+
Kapat
Dip Kapağı
※ DİKKAT
- Güvenliğiniz için yazıcının alt tarafındaki Dip Cover (Daldırma Kapağı) her zaman kapalı
olmalıdır. Pili değiştirirken lütfen kapağı baş ve işaret parmaklarınızı kullanarak açın.
Pili değiştirdikten sonra kapağı kapatın.
- Pili geri dönüştürürken veya depolarken kısa devre yapmasını önlemek için sarın.
- Pili kısa devre yaptırtmayın. Isı oluşumuna veya yangına neden olabilir.
- Pili sökmeyin veya ısıtmayın.
Rev. 1.00
- 34 -
SLP-TX420x/TX423x
6. Kafanın Temizlenmesi
Yazdırma kalitesi toz, yabancı madde, yapışkan madde veya yazıcı kafasına veya
yazıcının içerisine sıkışan diğer kirletici materyaller nedeniyle düşebilir.
Kirlendiğinde yazıcı kafasını aşağıdaki şekilde temizleyin:
※ DİKKAT
- Temizlemeden önce yazıcının gücünü mutlaka kapatın.
- Yazdırma sırasında yazıcı kafası çok ısındığından yazıcı kafasını temizlemek
istiyorsanız yazıcının gücünü kapatın ve hizmete almadan önce yaklaşık 2~3 dakika
bekleyin.
- Yazıcı kafasını temizlerken yazıcı kafasının ısınan kısmına dokunmamaya dikkat edin.
→ Yazıcı kafası statik elektrik vb. nedeniyle hasara duyarlıdır.
- Yazıcı kafasının çizilmemesine ve/veya herhangi bir şekilde zarar görmemesine dikkat
edin.
6-1 Kafanın Temizlenmesi
1) Kağıt Kapağını açın ve ardından kafayı ortadan kenarlara doğru temizlemek için
temizleme kalemini kullanın.
2) Kafayı temizledikten sonra yazıcıyı temizlik için kullanılan alkol tamamen buharlaşana
(1~2 dk) ve yazıcı tamamen kuruyana kadar kullanmayın.
※ Baskı kalitesinin bozulmasını önlemek için kağıt rulosu her değiştirildiğinde temizleme
işlemini yapın.
Rev. 1.00
- 35 -
SLP-TX420x/TX423x
6-2 Sensörlerin, Makaranın ve/veya Kağıt Yolunun Temizlenmesi
1) Kağıt kapağı ve şerit düzeneğini açın ve kağıdı ve şeridi çıkartın.
2) Kuru bez veya kulak çubuğu kullanarak tozu veya yabancı maddeleri giderin.
3) Bezi veya kulak çubuğunu tıbbi kullanıma yönelik alkolle ıslatın ve yapışkan yabancı
maddeleri veya diğer kirletici maddeleri gidermek için kullanın.
4) Parçaları temizledikten sonra yazıcıyı alkol tamamen buharlaşana (1~2 dk) ve yazıcı
tamamen kuruyana kadar kullanmayın.
※ Baskı kalitesi veya kağıt algılama performansında bir düşüş olduğunda parçaları
temizleyin.
Kafa Kapağı
Ü st Boşluk Sensörü
Kağıt Silindiri
Ç izgiler
Siyah İşaret ve Çentik
Sensörü
Kağıt
Tutucusu
Sıyırma Sensörü
(Opsiyonel)
Düz Silindir
Ç izgiler
Rev. 1.00
Sıyırma Silindiri
- 36 -
SLP-TX420x/TX423x
7. Ek
7-1 Teknik ö zellikler
Öğe
Yazdırma Yöntemi
Nokta Yoğunluğu
Yazıcı
Yazdırma Genişliği
Yazdırma Hızı
Kağıt
Şerit
AC
Adaptör
Genişlik
Rulo
Ç ekirdek
Uzunluk / Genişlik
Tip (Dış)
Ç ekirdek
Giriş Voltajı
Frekans
Çıkış Voltajı
Kullanım
Koşulları
Sıcaklık
Nem
(kağıt hariç)
Açıklama
Isıl Aktarma / Doğrudan Isıl Yazdırma
SLP-TX420 : 203 dpi (8 nokta/mm)
SLP-TX423 : 300 dpi (11,8 nokta/mm)
SLP-TX420 : Azami 108 mm (Azami 4.25”)
SLP-TX423 : Azami 105,7 mm (Azami 4,16”)
SLP-TX420 : Azami 178 mm/sn (Azami 7ips)
SLP-TX423 : Azami 127 mm/sn (Azami 5ips)
20 ~ 110 mm (0.79 ~ 4.33”)
Azami 130mm (Azami 5,12”)
25,4 ~ 38,1mm (1 ~ 1,5”)
Azami 74m / 110mm (4.3”)
Balmumu, Balmumu/Reçine, Reçine
0.5”
AC 100~240V
50/60 Hz
DC 24V ±%5 / 2.5A
5 ~ 40 ℃ (Çalışma)
-20 ~ 60 ℃ (Saklama)
% 10 ~ 80 BN (Çalışma)
% 10 ~ 90 BN (Saklama)
※ Not
- Yazdırma hızı veri aktarma hızına ve kontrol komut kombinasyonuna bağlı olarak
değişebilir.
- Bu ekipman açık alanda kullanıma yöneliktir ve tüm iletişim kabloları binanın içiyle
sınırlıdır.
- Anahtar cihazın bağlantısını keser. Herhangi bir tehlikeye karşı anahtarı kapatın.
7-2 Etiket Tipleri
Bu yazıcıyla kullanılan etiket tipleri aşağıdaki gibidir.
• Kontrol Etiketleri: PP
• Diğer Etiketler: PET
Rev. 1.00
- 37 -
Download

SLP-TX420x/TX423x