Zpravodaj 1/2010
Vážení obchodní přátelé,
Chtěl bych Vás informovat o změnách, které proběhly v naší společnosti.
Po určitých majetkových peripetiích v loňském roce je jasno. Agro-Best vlastní Volac International
LTD – společnost, která v minulosti poskytla Agro-Bestu licenci na výrobu by-pasových tuků
(Megalac, Flaxpro), proteinů (Megapro, Soyapro) a jejíž další produkty (Lactofeed 70, Agros) AgroBest distribuoval. Došlo tak k logickému završení jedné etapy činnosti Agro-Bestu.
Po 15 letech samostatného působení na trzích střední a východní Evropy se Agro-Best mění
z licenčního výrobce na dceřinou obchodní společnosti Volac LTD a bude dál vystupovat pod novým
názvem Volac Agro-Best spol. s r.o.
Věřím, že provedené změny přinesou další benefit především Vám našim zákazníkům.
Kalendář akcí společnosti
Volac Agro-Best
11. března 2010 - Výroční konference
v Českých Heřmanicích (pořadatel)
21. 3. – 25. 3. 2010 – Mezinárodní veterinární
veletrh Animal Vetex 2010 v Brně (účastník:
najdete nás v Pavilonu A2 v přízemí
ve stánku 46)
20. 4.-22. 4. 2010 – Mezinárodní veletrh VIV
Europe 2010 v Utrechtu – Nizozemí (účastník
společně s Volac International LTD)
Ing. Dalibor Mikyska
Jednatel
Volac Agro-Best spol. s r.o.
V tomto čísle najdete
Mléčnou krizi v Dolním Újezdě
řešili úsporou nákladů
Pro špičkový podnik ZD Dolní Újezd jsou investice do výroby prakticky povinností. Proto
v ekonomicky příznivých letech 2007 až 2008
družstvo investovalo přibližně 150 milionů
korun. Z toho 75 milionů spolykala bioplynová stanice s výkonem 1 MW, která na rozdíl
od většiny jiných zemědělských podniků byla
pořízena bez jediné koruny z operačních programů. V areálu BPS to stvrzuje informační
cedule, na jejíž text tu jsou po právu pyšní.
Rostlinná výroba je se svými výsledky špičkou v republice, živočišná jí dlouhodobě šlape
na paty. V roce 2009 jí však, jako po celé České
republice, podrazily nohy tragické nákupní
ceny mléka.
Stejně tak je ukázkovým příkladem současných
otazníků v mléčné branži. Na jedné straně stojí
špičkový chov skotu, odpovídající užitkovost
a nemalé investice, na druhé straně žalostné
farmářské ceny. Přesto plánují pro rok 2010
nárůst mléčné užitkovosti o tisíc litrů. Investice do výroby totiž v praxi začínají fungovat
a ještě více zefektňují chov.
ZD Čechtice stojí na TOP mléku
a bramborách
To, že jsme navštívili zemědělský TOP podnik,
kde hlavní roli hraje ekonomika, bylo však znát
na každém kroku.
Zemědělské družstvo Čechtice na Benešovsku
vzhledem ke své poloze a současné situaci
na trhu sází na dvě nosné komodity. V oblasti
živočišné výroby je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka.
ZD Brtnice nadále plánuje růst
užitkovosti
„Investice to byla sice náročná, ale podniku se
rozhodně vyplatila. Jen v roce 2009 nám provoz
BPS pomohl pokrýt zhruba polovinu výpadku
v tržbách za mléko,“ říká předseda družstva
ing. Václav Klejch.
Roční produkce mléka činí více než 6,26 milionů litrů mléka. Loňskou mléčnou šlamastiku
i tady museli řešit výraznou úsporou výrobních
nákladů.
I špičkové ZD Bohuňovice cena
mléka nutí přemýšlet
Živočišná a rostlinná výroba fungují v rámci
ZD Bohuňovice s. r. o. na Olomoucku účetně
samostatně, tedy prakticky jako dva podniky.
Volac Agro-Best spol. s r.o.
Zemědělské družstvo Brtnice na Jihlavsku
by mohlo sloužit svými výsledky ze živočišné
výroby jako vzor.
Mléčnou krizi v Dolním Újezdě
řešili úsporou nákladů
Zemědělské družstvo Dolní Újezd u Litomyšle patří mezi nejlepší ve svém
odvětví v republice. V roce 2005 bylo zařazeno jako jeden ze dvou zemědělských podniků v České republice mezi „Českých 100 nejlepších“ firem.
Jedničkou v ČR je s roční dodávkou 17 milionů litrů družstvo i v produkci
mléka. Jak nám řekl ing. Václav Klejch, předseda družstva a člen „TOP 10“
manažerů v rámci všech odvětví národního hospodářství za rok 2008, loňskou mléčnou krizi předpokládali a dopředu nachystali opatření.
Předseda Zemědělského družstva Dolní Újezd
u Litomyšle ing. Václav Klejch.
Ještě v roce 2008 tu litr mléka zpeněžovali
v průměru za 8,37 Kč a tržby za mléko činily
140 milionů korun. V roce 2009 spadla cena
o více než čtvrtinu na 6,21 Kč/l. Tržby dosáhly
105 milionů korun, v meziročním srovnání o 35
milionů méně. „Abychom se v ekonomice firmy
nedostali do záporných čísel, museli jsme co
nejrychleji reagovat úsporou nákladů. Jediná
cesta, kterou jsme považovali za reálnou je s co
nejnižšími náklady udržet solidní užitkovost.
Zásah se nám povedl, oproti roku 2008 užitkovost nepoklesla a náklady na 1 litr mléka se
podařilo snížit o rovnou 1 Kč. Největší přínos
jsme zaznamenali v oblasti úspory nákladů
za krmení, kde se nám podařilo ušetřit více než
65 haléřů na litr mléka,“ vysvětluje předseda
družstva.
Jak nám na farmě Makov potvrdili tamní zootechnici Jaroslav Zavoral a Ivana Vostrčilová,
kromě komplexních zásahů v reprodukci
a výživě se tu hodně snaží udělat i v oblasti
welfare, ať už přímo v kravíně (např. instalace
ventilátorů) či na dojírně. Krmnou dávku pro
produkční dojnice v Makově aktuálně tvoří
16 kg jetelové senáže, 17 kg kukuřičné siláže,
0,5 kg sena, 0,5 kg slámy, 6 kg pivovarského
mláta, 0,3 kg MEGALACU, 5,5 kg obilného šrotu,
3,5 kg bílkovinného premixu a minerální směs.
Pokud celé ZD v loňském roce ušetřilo na výrobních nákladech na mléko rovnou korunu, farma
Makov byla, a to především díky úspoře jádra,
s výsledkem 1,16 Kč/l nad podnikovým průměrem. Z nabídky AGRO-BESTU se jim ve VKK
Makov výborně osvědčilo zařazení mléka BLOSSOM EASY MIX do výživy telat. „Po roce krmení
jsme s tímto doplňkem naprosto spokojeni.
Máme nižší ztráty telat a výrazně se u nich
zlepšila vitalita i přírůstky,“ dělí se o zkušenosti makovský zootechnik – krmivář Jaroslav
Zavoral.
Z AGRO-BESTU BĚSTOVICE družstvo odebírá
dlouhodobě škálu krmných doplňků. Kromě
MEGALACU a BLOSSOM EASY MIX sem patří
například LACTOFEED a konzervanty.
V reprodukci VKK Makov dosahuje zabřezávání
po první inseminaci 42 procenta, po všech
inseminacích pak 46 procent. Krávy poprvé telí
ve věku 25,15 měsíce, servis perioda činí 92
dní, inseminační interval 68,5 a mezidobí 396
dní.
Investice za 150 milionů
Pro špičkový podnik ZD Dolní Újezd jsou investice do výroby prakticky povinností. Proto
v ekonomicky příznivých letech 2007 až 2008
družstvo investovalo přibližně 150 milionů
korun. Z toho 75 milionů spolykala bioplynová
stanice s výkonem 1 MW, která na rozdíl od většiny jiných zemědělských podniků byla pořízena bez jediné koruny z operačních programů.
V areálu BPS to stvrzuje informační cedule,
na jejíž text tu jsou po právu pyšní. „Investice
to byla sice náročná, ale podniku se rozhodně
vyplatila. Jen v roce 2009 nám provoz BPS
pomohl pokrýt zhruba polovinu výpadku v tržbách za mléko,“ argumentuje předseda družstva. BPS však pomohla nejen celému družstvu,
Prioritou je VKK Makov
V současnosti podnik chová celkem 2250 krav.
Průměrná užitkovost za rok 2009 dosáhla 8,5
tisíce litrů mléka, při obsahu tuku 3,76 a bílkoviny 3,32 procenta. V oblasti chovu skotu
má družstvo před sebou důležitý cíl – postavit
na nohy ekonomiku na farmě VKK Makov, která
pochází z převzatého sousedního podniku.
Tamní červenostrakaté stádo, které nyní čítá
365 krav, proto zdárně převádějí na holštýnské
plemeno. Výrazně podle ing. Klejcha pomohly
i opatření ve výživě dojnic. I za pomoci krmných doplňků z AGRO-BESTU BĚSTOVICE se jim
povedl skok v užitkovosti o 1,90 litru za rok,
takže mají v plánu dohnat ostatní stáje během
dvou let.
Zootechnik – krmivář Jaroslav Zavoral a zootechnička Ivana Vostrčilová z farmy Makov s pracovníkem
AGRO-BESTU ing. Jiřím Říhou (vpravo).
ale i živočišné výrobě. „Je to tak. Z výživy skotu
nám odčerpala dávky na hranici kvality, které
by se ještě jinak daly zkrmit, protože by nám
jich bylo líto. BPS se však také musí krmit, a pro
nás je to v daném případě jenom plus,“ potvrzuje zootechnik Zavoral.
BPS ve Vidlaté Seči kromě zhodnocení objemných krmiv využívá samozřejmě i kejdu a odpady
z rostlinné výroby. Produkuje kvalitní statkové
hnojivo, teplo a hlavně, jak již ing. Klejch uvedl,
stabilizuje finanční tok podniku.
Významnou investicí v posledních dvou letech
byla také výstavba posklizňové linky a skladu
v Dolním Újezdě. Zásadně zkvalitnila úroveň
sušení, čištění a skladování produktů ze zhruba
70 procent obhospodařovaných ploch.
Široký záběr a dlouhodobý zisk
ZD Dolní Újezd hospodaří na 8 tisících hektarech, z toho zhruba tisícovku hektarů tvoří
travní porosty. Chov skotu podporuje 800
ha jetele a stejná plocha kukuřic. V osevním
postupu jsou dále z 52 % zastoupeny obiloviny,
z 8 % řepka, ze 7 % mák a zbylá 2 % připadají
na další plodiny. Ve své živočišné výrobě realizují produkci z 55 procent ploch, jelikož více
než čtvrtina obilovin rovněž putuje do ŽV. Tržby
družstva v živočišné výrobě doplňuje chov prasat a drůbeže. Pro zájemce tu tradičně chovají
kuřičky. O intenzitě výroby svědčí stavy 5800 ks
skotu celkem, prasat mají celkem 4 tisíce, z toho
370 ks prasnic. Drůbeže chovají 100 tisíc kusů.
Úrodnost půdy ZD udržuje na vysoké úrovni
dostatečným a pravidelným organickým hnojením, které je doplňováno přibližně 120 kg čistých živin na jeden hektar. Úroveň hnojení je
optimálně sladěna s ekologickou zátěží.
Činnost rostlinné výroby zabezpečují nejmodernější technikou, jako je například 11 sklízecích mlátiček New Holland, 3 samostatné
postřikovače Tencoma, samochodné řezačky
Class a New Holland.
Nezemědělská výroba zajišťuje řadu činností,
které většinou souvisejí se zemědělskou výrobou, nebo ji doplňují. Součástí ekonomicky
významných činností je výroba krmných směsí,
autodoprava a zemní práce, výroba skleníků,
montáže dojíren, stájových technologií a systému čerpání kejdového hospodářství, včetně
servisu. Patří sem také prodej pohonných
hmot, opravy a údržby osobních a nákladních
automobilů, šití pracovních oděvů, stravování
či pěstební a těžební práce v lese.
Družstvo dlouhodobě hospodaří se ziskem,
který je základem úspěšnosti podniku a trvalé
konkurenceschopnosti. Celkový roční obrat
přesahuje půl miliardy korun a je tvořen ze 70
procent zemědělskou a ze 30 procent nezemědělskou činností. Družstvo poskytuje v současnosti práci pro 350 lidí.
I špičkové ZD Bohuňovice
cena mléka nutí přemýšlet
Živočišná a rostlinná výroba fungují v rámci ZD BOHUŇOVICE s. r. o.
na Olomoucku účetně samostatně, tedy prakticky jako dva podniky.
Rostlinná výroba je se svými výsledky špičkou v republice, živočišná jí
dlouhodobě šlape na paty. V roce 2009 jí však, jako po celé České republice,
podrazily nohy tragické nákupní ceny mléka.
To, že jsme navštívili zemědělský TOP podnik,
kde hlavní roli hraje ekonomika, bylo však znát
na každém kroku.
Propad v tržbách za mléko byl v roce 2009 tak
značný, že podnik dokonce řeší problém, co
s chovem skotu dál. Ještě v roce 2007 vynesla
produkce mléka firmě zisk 3,5 milionu korun,
o rok později to byly dva miliony, při průměrné
realizační ceně 8,22 Kč za litr dodaného mléka.
Zmíněný žalostný rok 2009 přinesl s průměrnou
roční realizační cenou 5,90 Kč/l v Olmě Olomouc
ztrátu 4,1 milionu korun. „Ještě jsme nakonec
i v živočišné výrobě dokázali splnit plán a i loňský rok nám ekonomicky vyšel. Pokud by ale
situace v cenách pokračovala, budeme muset
na ni reagovat. A to říkám s plnou vážností.
Vždyť náš čistý náklad na výrobu jednoho litru
mléka je 7,20 Kč,“ dává čísla na stůl bohuňovický jednatel a hlavní zootechnik ing. Miroslav Hampl.
Jednatel a hlavní zootechnik ZD Bohuňovice
ing. Miroslav Hampl (vlevo) s obchodním zástupcem AGRO-BESTU ing. Jiřím Říhou.
Pro úplnost dodejme, že v lednu 2010 podnik
zpeněžoval mléko za 6,30 Kč/l.
Tříletý skok v užitkovosti
Dilema s mlékem není malé, protože družstvo
chová celkem tisíc kusů skotu, z toho 425
krav holštýnského plemene z převodného křížení. V chovu prostém IBR dosahují užitkovost
za uzavřenou laktaci 9 800 litrů mléka. Hodně
na tomto parametru zapracovali, protože ještě
před třemi roky byla na hranici kolem sedmi
tisíc litrů. Rekonstrukcí již postupně prošly
stáje (stabilní teplota, izolovaný strop, příznivé
welfare), dojírna (rybinová 2 x 10 Fullwood)
i porodna, dva roky staré jsou nové silážní
žlaby. Na jedné misce vah jsou tedy proinves-
tované peníze a chovatelský úspěch, na druhé
farmářská cena mléka, jaká je. A jak sám bohuňovický jednatel připouští, nad tím vším jsou
pochopitelně ještě zájmy akcionářů ZD.
V roce 2006 se ve volném boxovém ustájení
rozhodli pro stlaní separátem. Důvody byly
opět čistě ekonomické, oproti stlaní slámou
byl přínos výrazný. „Vše má však své pro a proti,
zejména když ještě chybějí zkušenosti. Separát
ze začátku přinesl problémy se silnou bakteriální invazí na krávy. Atak na vemeno byl značný,
což se projevilo ve vyšším obsahu somatických
buněk. Záležitost jsme řešili s profesorem Hejníčkem z brněnské veteriny a našli východisko.
Klíčové je nechat projít separát samozáhřevem
nad 50 stupňů Celsia, což vybije nežádoucí mikrofaunu,“ dělí se o zkušenosti ing. Hampl.
Levné krmení
I krmná dávka je v Bohuňovicích postavena
na ekonomice. Výživu zajišťuje kukuřičná siláž
ze 140 hektarů, 40 ha vojtěšky a hrachová senáž
ze 60 hektarů. „Krmíme levně, ovšem na úkor
nižšího obsahu vlákniny, což se projevuje v nižších složkách. Zdravotní stav krav je však velmi
dobrý, například co je dislokace slezu prakticky
v chovu neznám,“ říká hlavní zootechnik.
Uvedené nižší složky tu znamenají obsah tuku
3,7 a bílkoviny 3,35 procenta. Jalovice zapouštějí ve 13. až 14 měsících, s reprodukčními parametry jsou celkem spokojeni, i když podle slov
ing. Hampla „by to mohlo být lepší.“ Zabřezávání krav po první inseminaci dosahují 35procentní, u jalovic 65 %, servis perioda činí 120
dní. Do chovu skotu patří i výkrm býků s porážkovou váhou 650 až 700 kilogramů a denní přírůstkem 1 kg. Ekonomicky zatím vychází.
Podnik v oblasti dojnic dlouhodobě spolupracuje s AGRO-BESTEM BĚSTOVICE, od kterého
má aktuálně v krmné dávce zařazen doplněk
MEGAPRO. Dříve to byl MEGALAC a různé konzervanty. I přes propad farmářských cen a tlak
na ekonomiku MEGAPRO v dávce zůstává, protože jeho zařazení se podle názoru ing. Hampla
stále vyplácí.
současný mléčný výpadek. Proto uvažujeme
o stavbě ještě jedné BPS se stejnou kapacitou,“
říká ing. Hampl. Generálním dodavatelem BPS
byla firma AgriKomp Bohemia, „zásobuje“ ji
siláž z 200 ha ploch a kejda.
Jak jsme již uvedli, v rostlinné výrobě je ZD
Bohuňovice absolutní špičkou v republice.
Svědčí o tom průměrné výnosy 10 t/ha ozimé
pšenice, 7 t/ha ječmene, 5 t/ha řepky či 12,5
t/ha kukuřice na zrno. Na starosti toto samostatné odvětví má hlavní agronom ing. Rudolf
Jak sám hlavní zootechnik říká, optimální
a odzkoušenou variantou je, že si kromě celé
živočišné výroby sám řídí i výrobu objemných
krmiv. V Bohuňovicích sestavují tři základní
krmné dávky, pro I. fázi laktace do 100 dní, pro
II. fázi laktace a suchostojné krávy. Pro krávy
v rozdoji a v přípravě na porod dávky kombinují, před porodem s dotací propionátu vápenatého. Dávka pro I. fázi laktace obsahuje 20 kg
kukuřičné siláže (31 % sušiny), 7 kg hrachové
senáže, 1,2 kg slámy a sena, 10 kg jádra a 0,7 kg
MEGAPRA. Podnik má vlastní míchárnu krmiv.
Když bohuňovická společnost s ručením omezeným v roce 1994 vznikla formou odkupu
majetkových podílů z bývalého zemědělského
družstva, byla tehdejší živočišná výroba prak-
ticky kompletní. Patřil sem zástav 50 tisíc
kusů drůbeže, 450 prasnic a 500 kusů krav.
Pracovalo tu 270 lidí. Zákonitě ale musely přijít redukční zásahy, aby si nová firma vylepšila
ekonomiku. Již v roce 1994 zlikvidovali chov
drůbeže, postupně rekonstruovali chov prasat
na podmínky dle EU. Ovšem na začátku roku
2007 chov vycházel finančně tak bídně, že ho
zrušit prostě museli. Poslední záchvěvem byl
konec roku 2008, kdy ještě vyprodukovali 800
prasat, o obnově chovu vzhledem k vývoji farmářských cen zatím nemůže být řeč.
Zlatým trumfem je BPS
Pokud celou dobu celou dobu hovoříme o ekonomice, současným trumfem podniku je bioplynová stanice o výkonu 500 kW, kterou tu
provozují třetím rokem. „Vstupní investice
do BPS byla 50 milionů korun. Polovinu této
částky jsme řešili z vlastních zdrojů, druhou
část peněz jsme získali z operačního programu.
Nezastírám, že provoz BPS je ziskový a řeší nám
Malaska.
V roce 2007 přikoupili bohuňovičtí sousední
podnik ZD Moravská Huzová. Jejich původní
rozloha se tím rozrostla na současných 2700
obhospodařovaných hektarů, z toho zhruba
100 hektarů je luk, zbytek orné půdy. V celém
podniku aktuálně pracuje 80 lidí.
Skupina výrobků pro dojnice v počáteční fázi laktace. Dotace energie na základě destilátu
mastných kyselin palmového oleje. Dokonalá technologie výroby zaručuje odolnost
proti vlivu bachorového prostředí a tím využitelnost v tenkém střevě
MEGALAC® nejprozkoumanější a nejpoužívanější chráněný tuk s nejvyšší měřenou čistou laktační energii ze všech chráněných tuků na trhu.
Jako jediný má skutečně změřenou energetickou hodnotu NEL. Mastné kyseliny obsažené v Megalacu mají nejvyšší stravitelnost ze
všech chráněných tuků a stejně tak v Megalacu získáte výrazně nejlevnější jednotku energie ze všech chráněných tuků.
MEGALAC PLUS® chráněný tuk s dotací chráněného methioninu
MEGAPRO® ideální kombinace chráněné energie a chráněného proteinu s vysokým obsahem především sirných aminokyselin, z nichž zejména
methionin je limitující z pohledu mléčné produkce. Využitelnost aminokyselin dosahuje 80% a v případě lyzinu 100%, protože
ochrana proteinu není chemickými metodami, které modifikují aminokyseliny, zejména lyzin.
FLAXPRO® energetický doplněk s vysokým obsahem energie a omega 3 a 6 mastných kyselin, chráněných proti degradaci v bachoru. Tyto
mastné kyseliny omezují embryonální úmrtnost a zvyšují plodnost.
MEGAFAT chráněný tuk na bázi kyseliny palmitové C 16:0. Vysoce stravitelný, zvyšuje koncentraci mléčného tuku.
Urychlovače fermentace v bachoru zvyšující mikrobiologickou aktivitu.
FERMENTEN® urychlovač fermentace v bachoru (více mikrobiálního proteinu, rychlejší nárůst tělesného rámce, vyšší produkce).
BIO-CHLOR® urychlovač fermentace v bachoru s dotací stravitelných aniontů (chutná náhrada iontových solí pro krávy v přípravě na porod).
Laktóza pro dojnice a mláďata
LACTOFEED 70™ je krmný doplněk založený na bázi koncentrovaného zdroje laktózy a sóji. Obsahuje 70 % laktózy a 11,5 % N-látek. Energetická hodnota MEs je 13,3 MJ/kg suš. a MEp je 15,3 MJ/kg suš.. Předností je zejména podstatně vyšší využitelnost laktózy ve
srovnání se sacharózou. Je určen především do krmných směsí pro mláďata a rovněž pro dojnice v období přípravy na porod
a v poporodním období.
LACTOFLO koncentrovaný zdroj laktózy
Odchov telat – vysoce stravitelné mléčné náhražky
HEIFERLAC byl vyvinut speciálně pro moderní dojnice a je složen z vysoce kvalitních surovin – čistého mléčného proteinu, laktózy a speciální
směsi rostlinných olejů.
BLOSSOM byl formulován k dosažení hodnot růstu potřebných pro maximální výkon jak mléčného tak masného skotu.
ENERLAC jehož složení je určeno jak pro tradiční farmy zabývající se chovem mléčného skotu, tak i pro moderní podniky zaměřené na produkci
hovězího masa. S Enerlacem dosáhnete výjimečných růstových hodnot při maximální efektivitě nákladů.
Volac Agro-Best spol. s r.o.
Vám nabízí vše, co potřebujete
k úspěšnému chovu skotu a zejména dojnic
Komplexní program konzervace pícnin a zrnin
AGROS CLAMP silážní inokulant s vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení. Vyznačuje se dostatečně dlouhou dobou aktivity namíchaného roztoku (4 dny). Velmi vhodný pro senážování bílkovinných a polobílkovinných pícnin.
AGROS XL40 silážní inokulant s vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení s nízkým dávkováním. Aplikace pomocí atomizerů.
AGROS DOMINATOR silážní inokulant s velmi vysokou koncentrací bakterií mléčného kvašení, dodává 2 miliony bakterií mléčného kvašení na
každý gram píce.
AGROS HI-DRI inokulant pro středně a obtížně silážovatelné pícniny při vyšší sušině a silážování do balíků. Omezuje riziko aerobního
kažení.
AGROS MAIZE inokulant pro ošetření kukuřice na siláž, LKS i CCM. V přípravku je použita přírodní česneková silice, která zároveň i silně potlačuje rozvoj kvasinek a plísní. Jednoduchá aplikace, cenově velmi dostupný.
AGROS PRESERVER chemický mikrobiální inhibitor na bázi sloučeniny síry zastavuje růst mikroorganismů, zlepšuje stabilitu siláží či senáží.
ALKALICKÁ KONZERVACE využití čpavku ke konzervaci celých obilovin o sušině >65 %.
STRETCH FILM vysoce kvalitní balící fólie, cenově velmi dostupná.
ROUND BALE NET je prověřená síťovina vysoké kvality pro balení siláže. Vyrobena z vysoce kvalitních materálů.
SILAGE CLAMP COVERS plachta pro přikrytí silážních jam nebo balíků. Vyrobena ze 100% HDPE nejvyšší kvality s pravidelnou vazbou a odolná
proti UV záření.
Zdraví zvířat
IMUNOPRO 35 je zdrojem Imunoglobulinu a Lactalalbuminu. Podporuje imunitu mladých zvířat. Obsahuje Lactoferin a Lactoperoxidázu, které
mají baktericidní účinky. Zvyšuje příjem krmiva a zlepšuje konverzi.
AS GOLD je rychle působící elektrolytická terapie pro telata s průjmem. Jedná se o dobře vyváženou směs elektrolytů s vysokou hladinou glukózy a citrátů, která pomáhá zajišťovat rychlou rehydrataci a zotavení z průjmu.
CAL PLUS Vápenatý drenč s vitamínem D3 určený pro dojnice před a po otelení z důvodu prevence mléčné horečky, zadržených lůžek a dalších
komplikací spojených s deficitem vápníku.
RUMEN BOOSTER nápoj pro dojnice po otelení pro zlepšení funkce bachoru a předcházení metabolických komplikací.
CALF AID pasta podporující imunitu nově narozených telat obsahující chráněný vitamín C, omega 3 mastné kyseliny a minerální látky.
ZD Brtnice nadále plánuje
růst užitkovosti
Zemědělské družstvo Brtnice na Jihlavsku by mohlo sloužit svými výsledky
ze živočišné výroby jako vzor. Stejně tak je ukázkovým příkladem současných otazníků v mléčné branži. Na jedné straně stojí špičkový chov skotu,
odpovídající užitkovost a nemalé investice, na druhé straně žalostné farmářské ceny. Přesto plánují pro rok 2010 nárůst mléčné užitkovosti o tisíc
litrů. Investice do výroby totiž v praxi začínají fungovat a ještě více zefektňují chov.
K výraznému progresu došlo i v denním nádoji.
V říjnu 2009, těsně po rekonstrukci dojírny,
dosahoval 25 litrů na kus a den, v listopadu
26,1 litru, v prosinci 27,5 litru, v lednu 2010 už
28 litrů a v únoru 29 litrů mléka.
MEGALAC dostal pochvalu
Velmi dobré zkušenosti v Brtnici mají i s chlazením mléka přes předchladič, kdy z původních
Čísla za rok 2009 jsou jako všude jasná, pouze
čím více dojnic, tím více se červenají. Družstvo, které do mlékárny Moravia Lacto Jihlava v současnosti dodává 29 tisíc litrů mléka
denně, dosáhlo v kontrole užitkovosti 10 060
litrů mléka (894 uzávěrek), reálnou užitkovost
9 240 litrů. V roce 2008 mělo průměrnou realizační cenu 8,60 za litr mléka, o rok později
6,21 Kč/l, při obsahu tuku 3,59 % a bílkoviny
3,29 procenta. Rovnice je jednoznačná, loňská
ztráta 20 milionů korun v tržbách za mléko.
K tomuto výsledku je ještě nutné započítat
investici do rekonstrukce dojírny na VKK Uhřínovice, která vyšla na 25 milionů korun. Necelou třetinu z této částky zaplatili z operačního
programu. „Investice ale rozhodně nelitujeme.
Původní dvě kruhové dojírny od firmy Fullwood přebudovala Westfalia Surge na jednu
kruhovou se 36 místy stání. Samozřejmostí je
100procentní evidence, včetně aktivometrů.
S těmi máme ve výsledcích zabřezávání velmi
dobré zkušenosti,“ říká hlavní zootechnik
ing. Karel Kašík. Přes non-stop provoz přinesla rekonstrukce dojírny i personální úspory.
Na obsluze ušetřili pět ošetřovatelů jak ve stáji,
tak i na dojírně. „Dojíme 3krát denně. I když
kolegové z praxe předpokládali, že by po rekon-
strukci u nás mohl nastat problém například
s březostí či zdravotním stavem končetin krav,
žádné potíže jsme doposud nezaznamenali,“
chválí dosavadní praxi ing. Kašík.
36 stupňů Celsia přichází do tanku mléko bez
problémů s teplotou kolem 20 stupňů. Chlazení
vodou přináší také nemalou úsporu v elektrické
energii (měsíčně zhruba 10 - 12 tisíc kW).
tento údaj podle vysvětlení ing. Kašíka negativně ovlivnil průběh rekonstrukce, u jalovic
je to 68 procent. S tím související je i propad
v servis periodě na 128 dní. V hodnocení exteriéru vykazuje stádo 81 bodů. Odchovna jalovic
pro 750 kusů v Panské Lhotě s boxy stlanými
separátem má špičkové parametry a výborné
výsledky.
Investice i do prasat
Do živočišné výroby v ZD Brtnice patří i rozmnožovací chov 300 prasnic z genetické dílny
France Hybrides. Komplexní rekonstrukci
porodny a předvýkrmu provedli v roce 2007,
což výrazně vylepšilo ekonomiku. Na pras-
nici tu odchovávají 23,5 selete. V předvýkrmu
na suchém krmení dosahují přírůstku 0,55 kg/
den, konverzi živin 1,9 kg, a to při průměrné
délce pobytu 58 dní. Ve výkrmu na tekutém
krmení dosahují při pobytu 75 dní přírůstek 0,96 kg a konverzi živin 3 kg. V roce 2009
průměrná realizační cena dosáhla 30,50 Kč/
kg, aktuální cena v únoru 2010 byla o více než
čtyři koruny nižší. Do chovu prasat na zlepšení
konverze živin hodlají v letošním roce pořídit
kladívkový šrotovník, který nahradí válcové
mačkadlo. Jako zdroj chráněného tuku rovněž
zařadili od ledna 2010 do výživy kojících a březích prasnic MEGALAC v dávce 1 % do KBB a 4 %
do KPK.
Družstvo chová v současnosti 2 600 kusů skotu
celkem, z toho 1 030 krav. Ve výživě dojnic
sestavuje pět krmných dávek (rozdoj, vrchol
laktace, konec laktace, suchostojné krávy
a příprava na porod). Dávku pro produkční dojnice tvoří 19 kg siláže, 18 kg senáže (vojtěšková
+ hrachová směska), 9 kg krmné směsi s 2,5 %
MEGALACU, 2 kg sóji, 1 kg řepkových pokrutin,
1 kg louhovaného obilí a 0,8 kg melasy.
MEGALAC od AGRO-BESTU BĚSTOVICE, v aktuální dávce 0,22 kg na kus a den, zařadili
do krmné dávky v srpnu 2009, zatím k plné
spokojenosti. „S přihlédnutím k více faktorům
došlo k růstu užitkovosti, zlepšilo se zabřezávání a dojnice si udržují potřebnou kondici,“
vypočítává efekt hlavní zootechnik.
V zabřezávání krav po 1. inseminaci v loňském
roce se propadli o 6 % na 33 procent, ovšem
Zemědělské družstvo Brtnice hospodaří na 2260
hektarech, na členitém terénu Vysočiny
(nadmořská výška 550 – 650 m n. m.). Rostlinná
výroba je v podniku plně podřízena živočišné
výrobě.TTP zaujímají přibližně 500 ha, pícniny
na orné půdě pěstují na 350 hektarech, obiloviny na 950 ha, řepku na 210 ha a silážní kukuřici na 240 hektarech. U obilovin průměrně
sklízejí 5,6 t/ha. V družstvu pracuje celkem 95
lidí, z toho polovina v živočišné výrobě.
ZD Čechtice stojí
na TOP mléku a bramborách
Zemědělské družstvo Čechtice na Benešovsku vzhledem ke své poloze a současné situaci na trhu sází na dvě nosné komodity. V oblasti živočišné výroby
je družstvo zaměřeno především na chov skotu a produkci mléka. Roční
produkce mléka činí více než 6,26 milionů litrů mléka. Loňskou mléčnou
šlamastiku i tady museli řešit výraznou úsporou výrobních nákladů.
„Náklady na kus a den jsme u dojnic od ledna
2009 snížili o 15 korun na kus a den. Úspory se
týkaly nejen výživy a chovu zvířat, ale i personální oblasti. K redukci došlo ve mzdách i počtu
pracovníků, kterých nyní máme v živočišné
výrobě o 12 méně než před rokem. Prakticky
v první polovině loňského roku krávy dojily
z podstaty. Každý zasvěcený ví, o čem mluvím,“
řekl nám na úvod hlavní zootechnik Vladimír
Havlík.
ZD Čechtice chová 750 krav holštýnského plemene a 250 kusů červených strak. Užitkovost
holštýnského plemene dosahuje 11 157 litrů
(s průměrným obsahem tuku 3,54 %, bílkoviny
3,08 %), u červených strak 8 381 litrů (obsah
tuku 3,74 a bílkoviny 3,32 %). Holštýnky tu telí
v 733 a červené straky v 760 dnech. Přírůstky
u telat do šesti měsíců mají 0,8 kg, u jalovic
do 12 měsíců 0,95 kg, u býků 1,08 kilogramu
na kus a den.
Průměrná denní dodávka z Čechtic činí 24,1
litru mléka. Vývoj farmářských cen tu jako všude
kopíruje celorepublikový trend. Průměrná realizační cena za rok 2008 ještě byla 8,30 Kč za litr,
v roce 2009 spadla na průměrných 6,37Kč/l.
Mléko tu zpeněžují přes Mlékařské hospodářské družstvo Střední Čechy do Madety. Včetně
množstevních příplatků přinesl prosinec 2009
vzhledem k známým změnám v obchodní politice jihočeské Madety posun v realizační ceně
na 7,28 Kč za litr, v lednu 2010 na 7,31 Kč/l
mléka.
Čtyři krmné dávky
Ve výživě dojnic tu uplatňují čtyři krmné
dávky – pro rozdoj a vrchol laktace, konec laktace, suchostojné krávy a krávy před porodem.
Krmná dávka pro produkční dojnice obsahuje
9 kg jetelové senáže, 2 kg travní senáže, 5 kg
bobové senáže, 4 kg pivovarského mláta, 2kg
šrotovaného kukuřičného zrna, 0,4 kg glycerinu, 20 kg kukuřice a 8,8 kg produkční směsi,
ve které je 0,3 kg MEGALACU z AGROBESTU BĚSTOVICE. Rozdojová skupina ještě navíc dostává
zákvas z kvasnic a propylenglykol.
V reprodukci s velkým úspěchem užívají služeb
plemenného býka. „Je to opravdový dělník.
Zastávám názor, že přírodě se má spíš pomáhat,
než ji znásilňovat,“ naráží například na metodu
Ovsynch u jalovic čechtický zootechnik, který ji
rozhodně u této kategorie zvířat nepodporuje.
Vynachválit si tu nemohou také služby nově
pořízeného mléčného taxíku Milktaxi, který
usnadňuje krmení telat. Jeho předností je jednoduchá mobilní obsluha a zejména přesné
a bezztrátové dávkování. Investice zhruba 150
tisíc korun do tohoto pojízdného zařízení se
podle dosavadních zkušeností hlavního zootechnika rozhodně vyplatila.
Už aby byla BPS
Hlavní zootechnik ZD Čechtice Vladimír Havlík
s mléčným taxíkem.
Jako v každém progresivním zemědělském podniku se tu již těší na výstavbu a budoucí služby
bioplynové stanice s výkonem 500 kW, jejíž projekt finišuje a stavět by se BPS měla začít letos
na jaře. Do provozu by pak měla být uvedena
v roce 2011. Stavba BPS vyjde přibližně na 65
milionů korun, 35 procent nákladů se bude
hradit z operačního programu.
Pro výrobu i odbyt mléka a masa disponuje družstvo plně vybaveným zázemím. Vyrábí vlastní
krmné směsi v mísírně krmiv s kapacitou 2 500
tun ročně a provozuje vlastní jatka v Jeníkově
s kapacitou porážky a zpracování 500 tun hovězího a 500 tun vepřového masa ročně.
Stěžejním výrobním programem v rostlinné
výrobě je pěstování sadbových brambor v partnerství s firmou Europlant šlechtitelská s.r.o.
Družstvu si osvojilo technologii pěstování
nejkvalitnějších odrůd bramborové sadby, kterou pěstuje na 70 hektarech. Na dalších 120
hektarech pěstují konzumní brambory určené
ke zpracování na lupínky, část z této plochy
je osázena průmyslovými bramborami pro
dodávku do škrobáren.
Kromě nosného programu bramborářství se
družstvo zaměřuje na pěstování dalších plodin
– celého sortimentu obilnin, řepky, kukuřice
na siláž a jetelovin. Zvolené technologie v plné
míře respektují místní klimatické podmínky.
ZD Čechtice hospodaří na výměře necelých
2.350 hektarů v jižní části Středočeského kraje.
Nadmořská výška pozemků je od 450 do 600
metrů nad mořem.
Quality Products & Performance
Mléčné náhražky
Pro zdraví zvířat
Silážní přípravky
Krmné suroviny
Krmná zařízení
Volac Agro-Best spol. s r.o.
Běstovice 115, 565 01 Choceň, tel./fax: +420 465 471 763, email: [email protected], www.agrobest.cz
Download

V tomto čísle najdete