Občasník
www.insolvencnispravce.info
28.11.2013 - ČÍSLO 4
reg. u MK ČR: MK ČR E 21014
Insolvenční správce®
Informační newsletter ze světa vašeho software
Zakládání nových poboček je pro uživatele ISIS
otázka několika kliknutí a 0,-kč navíc
S novým rokem a novelou insolvenčního zákona přicházejí
nejen procesní a obsahové změny z hlediska průběhu
insolvenčních řízení, ale také změny v oblasti organizace
insolvenčních správců. Jistě více, že dojde ke změnám
v zadávání případů jednotlivým kancelářím a spousta z Vás
se již připravuje na zakládání poboček v dalších krajích.
Zda tato taktika přinese nové případy do Vašich kanceláří,
se teprve uvidí, ale je lepší být připraven.
Uživatelé software Insolvenční správce® si pouze
založí další účet, nic víc
S příchodem novinek v insolvenčním zákoně bude ISIS
nejen aktuální z hlediska dané novely zákona, ale také
Vás nebude nutit do nových poboček pořizovat nové
servery, platit za dodatečné licence software ani nic podobného. Výhodou cloudového řešení ISIS je fakt, že data
máte přístupné pouze na základě jedné licence a nezáleží
na tom kolik PC anebo uživatelů se k systému připojuje
a stačí pouze založit účet pro nového uživatele.
Heslem ISIS je nízká náročnost na infrastrukturu a
vysoké nároky na zabezpečení
S novými pobočkami, které mnozí z Vás nyní chystají,
nemusíte řešit ani zvýšené nároky na zabezpečení datových přenosů v případě, že využíváte software Insolvenční
správce®. Přenos dat je totiž v našem cloudovém řešení
chráněn certifikáty VeriSign, které chrání například i banky
a státní instituce. Samozřejmostí je i špičkové zabezpečení
profesionálního datacentra.
Stačí nové asistentce na
nové pobočce dát k dispozici pouze obyčejné PC
a tím máte vše vyřešeno.
Se
zaváděním
více
poboček se ukazují
ekonomické
výhody
ISIS
Již několik insolvenčních
správců, kteří přešli od
Ing. Aleš Pokorný
jiných software řešení
manažer prodeje
k využívání ISIS, nám
mimo jiné napsalo, že
hlavním důvodem byla úspora peněz. Pokud totiž platíte
za jednotlivé PC licence, tak při 3 a více PC a nutnosti pořídit si vlastní server, se jakékoliv jiné řešení stává
více nákladným než software Insolvenční správce®. Tato
výhoda je dána právě faktem, že Vaše data jsou již od
začátku uložena na zabezpečených serverech a přistupuje
se k nim online. V tomto trendu budeme pokračovat
i nadále, jelikož je tak mnohem snazší řešit nejen aktualizace
software, zabezpečení dat, ale dokážeme být ve výsledku
i cenově nejdostupnějším řešením na trhu.
Ing. Aleš Pokorný
Virtuální asistentku využívá čím dál tím více správců
Mnoho správců nám v poslední době při společných
setkáních sdělilo, že je trápí především narůstající
administrativa ve spojení s oddlužením i konkursy. Obzvláště
silně tuto situaci všichni správci pocítí s příchodem novely
insolvenčního zákona, který nové povinnosti správcům
ukládá. Přemýšleli jsme jak správcům ulevit a uvolnit
ruce a po mnoha konzultacích se správci jsme připravili
službu virtuální asistentka. Tato služba má za úkol snížení
administrativní zátěže a snížení nákladů v kancelářích
insolvenčních správců. Prostřednictvím anonymních
dotazníků na našich školeních jsme zároveň zjistili, že
téměř 58% správců se chystá v nejbližší době rozšiřovat
svou kancelář a tato služba je pro ně vhodnou alternativou
nabírání dalších lidských zdrojů.
Pro koho je služba určena?
Služba je určena především pro správce, kteří buď
nemají vlastní administrativní kapacity a ani je pořizovat
nechtějí, anebo stávající lidské zdroje potřebují využít jinak – například na odbornější práci. V současné době tuto
službu využívají jak noví správci, tak zavedené insolvenční
firmy. Služba je také vhodná jako doplněk ke stávajícímu
administrativnímu týmu, když například lidově řečeno
„nestíhá“.
pokračování na str. 2...
O čem se v tomto čísle dočtete?
-
Zjistěte jak ušetřit na nákladech kanceláře
Nový trend: Virtuální asistentka
Novinky v informačním systému Insolvenční správce
Odborná školení Novely insolvenčního zákona
Jak zpeněžit majetek dražbou
Občasník
28.11.2013 - ČÍSLO 4
www.insolvencnispravce.info
Virtuální asistentku využívá čím dál tím více správců
... pokračování ze str. 1.
Službu každému ušijeme na míru
Během roku 2012 a části roku 2013, kdy běžel v několika
kancelářích zkušební provoz této služby, jsme totiž zjistili,
že každý správce má opravdu individuální potřeby a služba
se tak musí každé kanceláři přizpůsobit do posledního
detailu. Před začátkem spolupráce nám každý správce
vyplní dotazník, který slouží k přesnému definování
potřeb jeho kanceláře. Každé kanceláří pak nabízíme ty
konkrétní činnosti (například zadávání dat, generování ZOPO
a kontrolu příkazů, přípravu korespondence a přípravu
podkladů pro přezkumné řízení atd.).
Administrativu spojenou s oddlužením přenechte
na nás – Vy pouze účtujte odměnu správce
Virtuální asistentka je v podstatě tým profesionálních
pracovníků vyškolených na pečlivé zadávání a správu
dat souvisejících s jednotlivými insolvenčními případy.
Na správnost informací u nás dohlížejí odborníci, kteří
mají nejen znalosti práce v kancelářích správců, ale
také sledují nejnovější trendy v oblasti insolvenčního
zákona a souvisejících předpisů. Pokud ve Vaší kanceláři
využíváte informační systém
Insolvenční správce®, tak
my Vás do něj zadáváme
nejnovější
případy,
zadáváme platby, připravujeme
příkazy, připravujeme ZOPO
a celé případy k přezkumu.
Co můžete pro zavedení
administrativní podpory
ve Vaší kanceláři udělat
Vy?
Je to jednoduché – prostě
kontaktujte jednoho z našich
manažerů prodeje:
Kateřina Otradovcová
specialistka zadávání dat
Michal Černý, manažer prodeje pro oblast Čechy,
tel. +420 775 712 715 email [email protected]
Ing. Aleš Pokorný, manažer prodeje pro oblast Morava,
tel. +420 775 854 031 email [email protected]
Kateřina Otradovcová
O školení informačního systému je zájem
Od června 2013, kdy jsme zavedli nový
formát školení uživatelů informačního
systému Insolvenční správce® jsme
realizovali již 14 tzv. „Otevřených
školení“, na kterých probíhala skupinová
příprava uživatelů informačního systému
Insolvenční správce®. Za 5 měsíců jsme
proškolili 153 uživatelů informačního systému, ať už přímo správců, anebo jejich
zaměstnanců. Z referencí správců víme,
že účast kanceláře na našich školeních,
jim často pomohla nastartovat novou
úroveň organizace práce na jednotlivých
případech s využitím software ISIS.
ní termíny, včetně možnosti registrace
lze nalézt na internetových stránkách:
www.insolvencnispravce.info/seminarea-skoleni/ Termíny je lepší průběžně sledovat, jelikož průměrná obsazenost se
pohybuje okolo 94%. Některé termíny
sice nejsou kapacitně vyčerpány, ale větší
část termínů školení je zaplněna téměř
ihned po otevření.
Na školeních se účastníci dozvídají hlavně
o základních funkcích systému, které budou používat při své každodenní práci
v rámci zpracování insolvenční agendy.
Školení vedou lektoři společnosti Insolvence 2008, a.s., kteří dle školících
manuálů provedou uživatele systémem
od A do Z. Uživatelé vedle vytištěných
manuálů obdrží také pracovní sešity, dle
kterých si uživatelé přímo na školení dané
funkce zkouší.
Michal Černý
Účast na školení stojí 250,-Kč na osobu
a poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených se školením (pronájem učebny
a zařízení, občerstvení, školící materiály).
Školení informačního systému společnosti
Insolvence 2008, a.s. probíhají každý
měsíc na různých místech ČR a aktuál-
Informační newsletter ze světa vašeho software
Michal Černý,
manažer prodeje
Ilustrační záběr
z jednoho
z našich školení
software
Insolvenční
správce®
Účastníci
s využitím
PC, školících
manuálů a
pracovních
sešitů získají
zkušenosti
s ISIS.
Strana 2
Občasník
28.11.2013 - ČÍSLO 4
www.insolvencnispravce.info
Připravte se na novelu insolvenčního zákona s našimi
specializovanými školeními
Společnost Insolvence 2008, a.s. připravila ve spolupráci
s odborníky také školení k novele insolvenčního zákona, která
bude platná od 1.1.2014. V měsíci listopadu a prosinci 2013
tak probíhají úvodní školení novely insolvenčního zákona.
Školení se konají dvakrát v Praze, v Brně a Ostravě.
Školení jsou dobře personálně zajištěny
Všechny čtyři aktuálně vypsané termíny vede Mgr. Lukáš
Pachl, insolvenční správce, ředitel Konkursních novin a bývalý
asistent insolvenčního soudce. Mgr. Lukáš Pachl je také
spoluautorem velkého komentáře k insolvenčnímu zákonu
nakladatelství Wolters kluver. Součástí školení je prezentace,
která podrobně rozebírá jednotlivé změny v insolvenčním
zákonu, se kterými se správci začnou od nového roku
setkávat. Prezentaci každý z účastníků školení obdrží také
v elektronické podobě, takže se k ní může i později kdykoliv
v rámci samostudia vrátit.
Školení je také doplněno
o krátké téma, které se
týká zpeněžování majetku
v konkurzech prostřednictví
veřejné dražby. Tomuto tématu se věnuje Bc. Mgr. Josef
Machů, dražebník a licitátor
společnosti Prokonzulta, a.s.
Další témata půjdou do
hloubky
Stávající školení jsou již plně
Pavel Mikulenka
manažer marketingu
obsazena, ale společnost
Insolvence
2008,
a.s.
připravuje ve spolupráci se stávajícími i dalšími odborníky
témata na začátek roku 2014, která se budou do hloubky
více věnovat jednotlivým změnám v insolvenčním zákonu,
a také návaznostem na nový občanský zákoník a změny na
katastrálních úřadech.
O dalších termínech školení budete včas informováni prostřednictvím emailu, případně Vás
budou kontaktovat naši kolegové s možností
přihlášení. Případně lze opět sledovat sekci
našeho webu www.insolvencnispravce.info/seminare-a-skoleni/ kde jsou nové termíny pravidelně
vypisovány.
Pavel Mikulenka
Záběr ze školení novely insolvenčního
zákona z Ostravy ze dne 27.11.2013.
Rodina Insolvenčního správce® se do konce roku 2013
rozroste na 200 členů
V posledním roce jsme vydali několik nových verzí, které
významně rozšířily funkcionality systému Insolvenční
správce®, zavedli jsme novou službu Virtuální asistentky
a zahájili jsme sérii školení o Novele insolvenčního zákona
a souvisejících témat. Naše společnost se totiž dlouhodobě
profiluje ne jen jako IT vývojář, ale jako spolehlivý partner
správců ve světě insolvenčního práva.
Do konce roku bude ISIS ve 200 kancelářích
V současné době očekáváme v naší rodině do konce
roku dvoustého člena, který bude stejně jako ostatní
moci těžit z výše uvedených výhod. Každý nově příchozí
člen naší rodiny se může těšit na náš kompletní servis
v podobě série školení systému, zadávání dat anebo
profesionální uživatelské podpory na telefonu.
Nejsme jen IT firma, pomáháme i se vzděláváním
Na podzim roku 2013 jsme zahájili seriál školení souvisejících
s tématem novely insolvenčního zákona. Školení proběhla
dvakrát v Praze, v Brně a v Ostravě. Po novém roce plánujeme navazující témata, která budou dále pokrývat novinky
na poli insolvenčního zákona, ale také změny v souvislosti
s novým občanským zákoníkem, změny v katastru nemovitostí
a změny v zákoně o veřejných dražbách. Na přípravě školení
spolupracujeme s renomovanými odborníky na danou proble-
matiku a snažíme se zpracovávat i kvalitní doprovodné
materiály. Pokud byste měli
nějaké další zajímavé návrh
na vzdělávací projekty, rádi
si je poslechneme a uvážíme
jejich realizaci (náměty posílejte na [email protected]).
Zrealizovaný
záměr
pak
oceníme účasti na odborném
školení zdarma.
Mgr. Tomáš Valášek
Do nového roku aktuálně
výkonný ředitel
s dalšími novinkami
V novém roce chystáme kromě patřičných zákonných změn
souvisejících s novelou insolvenčního zákona a nového
občanského zákoníku, také novinky ve funkcích na které
již netrpělivě čekáte. Jde například o uchovávání zpráv
z datových schránek, anebo rozšiřování automatického
načítání plateb z internetového bankovnictví. Všechny novinky budete mít v systému automaticky přístupné zdarma
přesně tak, jak jste na to byli doposud zvyklí. Jsme rádi, že
jsme pro Vás důvěryhodný partner a tuto pozici si chceme
rozhodně udržet i do budoucna.
Mgr. Tomáš Valášek
Informační newsletter ze světa vašeho software
Strana 3
Občasník
www.insolvencnispravce.info
28.11.2013 - ČÍSLO 4
Proč si insolvenční správci vybírají právě řeš
Jde mi hlavně o úsporu č
Se software Insolvenční správce® mám dobrou
zkušenost, uvažuji i o virtuální asistentce
Zákazníkem společnosti Insolvence 2008, a.s. jsem od roku 2013, ale
uživatelem informačního systému Insolvenční správce® jsem delší dobu.
Dříve jsem totiž pracoval pro JUDr. Davida Uhlíře, v jehož kanceláři jsme
systém využívali a i díky této dobré zkušenosti pro mě otázka volby
software pro kompletní řešení insolvenčních případů nebyla na dlouhé
rozhodování. U ISIS se mi líbí, jak mají zpracované oddlužení a hromadný splátkový kalendář, ZOPO anebo automatické zpracování korespondence. Co se mi ale líbí nejvíc je fakt, že je systém celý online, nemusí se nikam instalovat a ke svým datům se dostanu
kdykoliv a kdekoliv. Správné využívání systému opravdu šetří čas.
Na základě těchto zkušeností v současné době zvažuji také zavedení
služby virtuální asistentka do své kanceláře, která by mi významně
ušetřila čas vynaložený na administrativu spojenou s oddlužením. Spolupráci se společností Insolvence 2008, a.s. bych svým kolegům doporučil.
Jsem začínající insolvenční správce a mám v s
Rozhodoval jsem se jak vyřešit administrativn
jelikož s přibývajícím počtem případů je to čím
přišla nabídka od společnosti Insolvence 20
v rámci jejich služby Virtuální asistentka a já
Mezi hlavní motivace patří moje snaha
náklady a nenabírat nové zaměstnance
nutné. Služba Virtuální asistentka tyto param
administrativu kolem oddlužení mohu pustit z
JUDr. Lukáš Holý (Praha)
Mgr. Karel Kutálek (Praha)
Své původní řešení jsem opustil, ISIS mě
přesvědčil
Se společností Insolvence 2008, a.s. spolupracuji již od roku 2010. Když
jsem s insolvencemi začínal, měl jsem na jejich správu nakonfigurované
profesionální řešení přes Lotus notes, které bylo nastavené dle mých
specifických potřeb. Spravuji totiž agendu hned několika insolvenčním
správcům silami vlastními a svých zaměstnanců. Nakonec mě po několika
setkáních přesvědčil progres, který ve vývoji funkcionalit ISIS je a také
specializace software, která je zákonitě lepší, než u běžného software,
který je branži jen přizpůsobený. Software Insolvenční správce® je
profesionální nástroj, který řeší celou agendu od A do Z. I teď v roce
2013 si myslím, že rozhodnutí pro ISIS byla dobrá volba a určitě bych své
rozhodnutí nezměnil.
Ing. Martin Koubek (Olomouc)
Informační newsletter ze světa vašeho software
Strana 4
Občasník
www.insolvencnispravce.info
28.11.2013 - ČÍSLO 4
vě řešení společnosti Insolvence 2008, a.s.?
o úsporu času a nákladů
vce a mám v současné době okolo 15 řízení.
administrativní nároky na správu oddlužení,
ípadů je to čím dál tím větší zátěž. Nedávno
Insolvence 2008, a.s. na správu oddlužení
sistentka a já jsem se ji rozhodl vyzkoušet.
moje snaha co nejvíce racionalizovat
zaměstnance pokud to není nezbytně
tka tyto parametry splňuje a já jsem rád, že
mohu pustit z hlavy.
Jako velká kancelář jsme hodně řešili náklady
na zavedení systému
Naše společná kancelář je zavedená již od roku 2001 a v současné
době spravujeme více než 270 řízení. Rozhodování o přechodu z námi
zaběhnutého systému správy insolvenčních případů nebylo jednoduché.
Dalo by se říct, že to rozhodnutí u nás zrálo poměrně dlouho. Nakonec
nás přesvědčilo hned několik věcí najednou, ale hlavní devizou
byla schopnost dodavatele systému zadat nám všechna řízení
do systému tak, že náběh na využívání software byl absolutně
plynulý. Díky perfektnímu uživatelskému školení se dá říct, že nás
přechod na moderní řízení kanceláře nakonec nestál ani korunu. Naopak
pociťujeme výraznou časovou úsporu a čas jsou peníze. Pokud bychom
se v současné době rozhodovali, jakou cestou se v řízení kanceláře vydat,
určitě bychom nevolili jinak. Software Insolvenční správce® to je sázka
na jistotu.
Mgr Roman Krakovka a Mgr. Ivo Tichovský (Ostrava)
Pro pořízení ISIS mě přesvědčily až
pozitivní reference
Pro svou práci jsme do kanceláře již delší dobu hledali nějaký
vhodný nástroj pro správu insolvenční agendy. Možností bylo více
– například složitější naprogramovaný excel, jiný komplexnější
databázový software, případně nějaké na míru postavené řešení.
Hledali jsme však něco opravdu uceleného, co by nám s agendou kanceláře insolvenčního správce pomohlo. Společnost Insolvence 2008, a.s. nám nabídla svůj informační systém Insolvenční
správce®, který je jediným takto komplexním řešením pro
insolvenční správce. Dlouho jsme porovnávali funkcionality, cenu
a chod řešení v naší kanceláři, než nás nakonec přesvědčily
pozitivní reference kolegů z Olomouckého kraje. Informační
systém Insolvenční správce je software, který bych dnes i já
doporučil svým kolegům v celé ČR.
JUDr. Viliam Vidovič (Olomouc)
Informační newsletter ze světa vašeho software
Strana 5
Občasník
28.11.2013 - ČÍSLO 4
www.prokonzulta.cz
S insolvenčními správci
spolupracujeme již několik let
Na těchto stránkách Newsletteru společnosti Insolvence
2008, a.s., se kterou spolupracujeme na některých projektech, se budeme pravidelně setkávat s několika informace
mi z oblasti zpeněžování majetku, pohledávek a vůbec ze
světa dražeb dle zákona o veřejných dražbách.
Úvodem
Na této a následující straně se dnes poprvé dočtete
několik obecných informací nejen o společnosti PROKONZULTA, a.s., ale také o tom, jak vůbec naše spolupráce se
správci vypadá.
Se správci spolupracujeme již několik let
Mezi většinou insolvenčních správců je naše společnost
přitom již poměrně známá, jelikož s mnohými z Vás jsme
v minulosti spolupracovali a úspěšně jsme zpeněžovali
majetky a pohledávky v konkursech. Věřím, že tímto
způsobem společně budeme moci nastavit novou úroveň
komunikace a když budete potřebovat na poli dražeb
nějakou spolupráci, budete vědět na koho se můžete
s důvěrou obrátit.
Mgr. Bc. Josef Machů, dražebník a licitátor
Prostřednictvím dražby se lze zbavit
nepotřebného majetku i pohledávek
Potřebujete zpeněžit majetkovou podstatu dlužníka?
Vyzkoušejte veřejnou dražbu – účinný a transparentní
nástroj pro prodej movitého i nemovitého majetku, díky
kterému ušetříte nejen čas, ale i peníze.
Na českém trhu v dnešní době figuruje hned několik
firem zabývajících se dražbami. Jedničkou v počtu dražeb
a objemu dosaženým vydražením je společnost PROKONZULTA, a.s., která se zaměřuje na zákazníky z řad správců
konkursních podstat či likvidátorů a má tak dlouholeté
zkušenosti s organizací a realizací dražeb pro insolvenční
správce. Mnoho z nich se na PROKONZULTU pravidelně
obrací s žádostí o spolupráci. Ti oceňují především fakt,
že díky dražbě jim odpadají starosti, jelikož o veškeré povinné náležitosti dražby se postará dražebník
sám. „Pro naše klienty zajišťujeme
detailní a komplexní přípravou dražeb,
včetně případného zajištění služeb
soudních znalců, právní a daňové podpory navrhovatelů či povinné inzerce,“
uvádí Bc. Mgr. Josef Machů, dražebník
a licitátor.
Některé realitní kanceláře si za prodej stavby či pozemku účtují až 10% z ceny, zatímco odměna dražebníka
se zpravidla pohybuje kolem 1-5%. „Odměna dražebníka
je smluvní položka, naše odměna se pohybuje zpravidla
od 1 do 5 % z konečné ceny dosažené vydražením, záleží
na výši. Čím vyšší je prodejní cena, tím nižší je odměna
dražebníka“ uvádí Mgr. Bc. Josef Machů.
Díky svým nesporným výhodám se tak dražby stávají
stále více populárními nejen mezi insolventními
správci. Více informací o možnosti realizace veřejné dražby
naleznete na webových stránkách společnosti
PROKONZULTA, a.s. www.prokonzulta.cz.
- prok -
Největší výhodou veřejné dražby oproti klasickému prodeji je především
výše konečné ceny, která se licitací
mnohdy až několikanásobně navýší
oproti původní navrhované ceně a lze
tak snadno dosáhnout navýšení výnosu
z prodeje majetku. Dle statistik dojde
k navýšení ceny ve více jak 50% dražeb.
K významné úspoře nákladů pak dochází
obzvláště při dražbě nemovitosti.
Mgr. Bc. Josef Machů na dobročinné dražbě pro nadační fond Krtek
Prokonzulta, a.s. jednička na poli dražeb.
Strana 6
Občasník
28.11.2013 - ČÍSLO 4
www.prokonzulta.cz
PROKONZULTA, a.s. profil společnosti
Společnost PROKONZULTA, s.r.o. byla založena roku 1997 jako
ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu. V roce 2005
prošla společnost transformací a od dubna 2005 je společností
akciovou - PROKONZULTA, a.s. Od účinnosti zákona č. 26/2000
Sb. o veřejných dražbách se společnost PROKONZULTA, a.s. specializuje na organizování a kompletní realizaci veřejných dražeb.
Koncesi k provádění této činnosti získala firma již v srpnu 2000
a v krátké době rozšířila svoji působnost po celém území ČR.
Soustředí se především na zákazníky z řad insolvenčních
správců, likvidátorů, samosprávných územních celků a obcí.
Realizuje jak veřejné dražby s minimálními náklady, tak
i s rozsáhlou a účinnou mediální prezentací navrhovatelů
a jejich dražeb.
- prok -
Miliardy Kč
Celkový finanční objem dosažený vydražením - PROKONZULTA, a.s.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2003
2004
2005
2006
Roky
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
(odhad)
Nárůst objemu dražeb
Co o nás říkají insolvenční správci?
Líbí se mi, že se nemusím o nic víc starat
Činnost insolvenčního správce vykonávám již 5 let, před tím
jsem 11 let vykonávala činnost správce konkursní podstaty.
Zpočátku jsem ke zpeněžování majetkové podstaty využívala
především přímý prodej mimo dražbu, například přes realitní
kancelář, až později jsem se na doporučení kolegů rozhodla
využít i veřejnou dražbu. S PROKONZULTOU jsem v této oblasti
spolupracovala již několikrát, naposledy mi tato společnost
pomohla vydražit 2 rodinné domy s pozemky v Sušici u Moravské
Třebové a provozní objekt v Jevíčku. Ve spolupráci s PROKONZULTOU oceňuji hlavně fakt, že se o celý prodej nemusím téměř
starat. PROKONZULTA sama zajistí veškeré nutné náležitosti
včetně znaleckého posudku a komplexně zrealizuje celou
dražbu. Následné výsledky jsou navíc všem zveřejněny, takže
nemohou vzniknout žádné pochybnosti ohledně zpeněžování.
JUDr. Eva Mlčochová, Svitavy
Dražba proběhla hladce a bez problémů
Já osobně jsem s PROKONZULTOU spolupracoval nedávno a
od té doby tuto společnost všem svým kolegům insolvenčním
správcům vřele doporučuji. Realizace i následná dražba
proběhla zcela hladce a bez problémů. Nemusel jsem se o nic
starat, a tak jsem si ušetřil čas i spoustu starostí, a díky nízkým
nákladům na odměnu dražebníka i peníze. Oceňuji především
profesionální práci licitátora, díky kterému se podařilo předmět
dražby vydražit téměř okamžitě.
JUDr. Ivan Janíček, Zlín
Spolupráce s Prokonzultou, a.s. se nám
vždy osvědčila
Mohu uvést konkrétní poslední zkušenost, kdy jsem se jako
insolvenční správce, již po minulé kladné zkušenosti opět obrátil na osvědčeného dražebníka PROKONZULTU. Můj klient v
konkursu vlastnil nemovitost, která při přihlášení do konkursu
byla dle znaleckého posudku odhadována na částku 1.488.000
Kč. Nejnižší možná cena byla stanovena na 1.100.000Kč.
Předmět se však podařilo vydražit daleko nad očekávaný odhad
na rovných 2.230.000 Kč. Tudíž spolupráce s PROKONZULTOU
předčilo opět naše očekávání a již nyní se těšíme na další
spolupráci.
Mgr. Vladimír Turoň, Brno
Prokonzulta, a.s. je profesionál, na
kterého se můžete spolehnout
Jako konkursní a dnes insolvenční správce potřebuji ke své
činnosti spolehlivého partnera pro provádění veřejných dražeb,
který zná svou práci a nezatěžuje mě zbytečnými otázkami, na
které se najde odpověď ve veřejných zdrojích. Jsem velice rád,
že jsem našel společnost PROKONZULTA a díky spolupráci s ní
ušetřím čas a hlavně peníze věřitelů. Byl jsem požádán, jestli
bych mohl k této společnosti vyjádřit a proto nyní bez uzardění
můžu prohlásit, že po zkušenostech se společností ji můžu
všem doporučit ke spolupráci.
Mgr. Robert Foll, Brno
Prokonzulta, a.s. jednička na poli dražeb.
Strana 7
Občasník
www.insolvencnispravce.info
28.11.2013 - ČÍSLO 4
Díky virtuální asistentce je můj život
jednodušší
Takto reagoval Ing. Tomáš Kučera na dotaz, jak hodnotí
nasazení služby Virtuální asistentka ve své insolvenční
kanceláři. Službu Virtuální asistentka, která je určena
insolvenčním správcům využívá kancelář Ing. Tomáše
Kučery déle než dva měsíce a dle jeho slov jsou úspory
času a peněz i v tak krátké době dobře patrné.
Jak reálně funguje Virtuální asistentka?
V naší kanceláři se služba Virtuální asistentka stará
o kompletní řešení oddlužení od A do Z. To znamená, že
přijmeme nový případ, který je nám přidělený soudem
a pracovníci společnosti Insolvence 2008, a.s.
tento v řádu několika dní automaticky přidávají
do systému Insolvenční správce. My tak pouze
dohlížíme
na
průběh
práce,
přezkoumáváme
přihlášky pohledávek a kontrolujeme automatické
vyplácení přes systém.
V čem je pro Vás služba opravdovým přínosem?
Především v tom, že nám ušetří opravdu velké množství
času. Když se ohlédnu, jak jsme agendu zpracovávali před
jedním – dvěma lety, tak došlo k obrovskému posunu. Dříve
jsme naplno vytěžovali vlastní lidské zdroje jen na zpracovávání agendy, ale s příchodem informačního systému
jsme úspěšně některé úkoly začali automatizovat. Nakonec
nám služba Virtuální asistentka přinesla více prostoru na
kontrolu práce, na kvalitní přezkumy a snížila množství
stresu na pracovišti. Část práce asistentů a dalších členů
týmu totiž teď dělá automaticky někdo jiný.
Cílem je tedy snížit počet zaměstnanců?
No, věřím, že některý z kolegů by takto mohl uvažovat,
ale konkrétně u nás jsme tímto krokem spíše zkvalitnili práci a také jsme ji schopni zpracovávat více. Sice
bychom asi mohli některou pracovní pozici uvolnit,
ale spíše se soustředíme na růst. K tomu nám Virtuální
asistentka hodně pomohla.
Důvěřujete ve správné zpracování dat?
Ano. S Insolvencí 2008, a.s. spolupracujeme již delší dobu
a vím, že mají několik pracovníků, kteří se již dlouhou
dobu specializují čistě na tuto agendu. Procházejí také
specializovanými školeními v oblasti insolvenčního zákona
a na kvalitě práce – zadávání a zpracování dat, je to vidět.
Jsou také schopni lépe reagovat na zvyklosti jednotlivých
soudů a soudců vzhledem k jejich široké působnosti
a znalosti požadavků napříč celou republikou.
Doporučil byste službu kolegům správcům?
No pokud chtějí mít méně starostí a více volného času tak
určitě :) Ne teď vážně – myslím si, že tohle je cesta, kterou
by se správci, kteří to se správcovstvím myslí vážně mohli
ubírat. Ve službě Virtuální asistentka je velká budoucnost.
Děkujeme za rozhovor.
Na otázky odpovídal Ing. Tomáš Kučera, insolvenční
správce.
Novinky v informačním systému
Insolvenční správce®
Nové internetové stránky
V polovině října 2013 jsme spustili nové internetové
stránky. Cílem tohoto projektu je především snazší cesta
k informacím o našich jednotlivých produktech a školeních.
Věříme, že se Vám s naším novým webem bude pracovat dobře. Jakékoliv připomínky přivítáme na emailu
[email protected] - za podněty Vám předem
děkujeme.
Novinky ISIS verze 7.4
Dne 15.10.2013 jsme vydali novou verzi systému
Insolvenčního správce 7.4, která přináší hned několik
novinek týkajících se importu elektronických bankovních
výpisů z internetového bankovnictví a kontroly plateb.
Nově je možné nahrát do softwaru bankovní výpisy stažené
z internetového bankovnictví z Komerční banky, ČSOB, GE
Money Bank, České spořitelny, UniCredit Bank, Raiffeisenbank a Sberbank., kde následné dojde k jejich spárování
s insolvenčními případy, subjekty a zprávou ZOPO. Poté
lze klasicky vygenerovat dávkový soubor.
Po importu výpisů je možné jednotlivé platby filtrovat dle
několika kritérií, přiřazovat k nim tzv. „pravidla“ k rozeznání
a přiřazení každé další platby ke správným insolvenčním
řízením nebo je také možné jednotlivé příchozí i odchozí
platby kontrolovat, a to nově i díky barevnému rozlišení
písma.
Na aktualizacích systému budeme pracovat i nadále, od
nového roku například plánujeme zavést nové funkcionality související s posíláním a hlavně ukládáním datových zpráv a samozřejmě zapracujeme i veškeré změny,
které přijdou s novelou insolvenčního zákona a novelou
občanského zákoníku. Navíc i nadále budeme zařazovat
do vývoje podněty uživatelů, kterých si velice vážíme.
Věříme, že veškeré tyto novinky Vám ještě více usnadní
Vaši práci a že i nadále budete se systémem Insolveční
správce spokojeni. Více informací a podrobnější popis aktualizace naleznete na webových stránkách
www.insolvencnispravce.info/aktualizace.
Informační newsletter ze světa vašeho software
Ing. Lucie Blahetová
Strana 8
Download

Newsletter č.4, ze dne 29.11.2013