BRNO–SOBĚŠICE
Jízda do vrchu a výstava historických vozidel
Tradice od roku 1924
sobota 24. 9. 2011
od 9 do 16 hodin
Areál ÚSP pro tělesně postiženou mládež Kociánka
Závodní trať
Závodní trať počíná se v Králově Poli, Křižíkova ulice č. 9
a po prvých 100 m vykazuje již největší zatáčku vlásničkovou, kde jezdec musí ve velmi krátké a úzké zatáčce
otočit vozidlo o 180 stupňů. Hned na to začíná největší
stoupání trati, které vykazuje 10 %. Trať stoupá v neustálých zatáčkách až k potravní čáře, kde se lomí v pravém
úhlu a za křížem má malou rovinku. Tam dosahují vozidla
největší maximální rychlosti. U hájenky začíná trať znovu
stoupati a nahoře vykazuje pak velmi nebezpečné S, za nímž
s malou zatáčkou spějí vozidla, ovšem se značným stoupáním, k cíli, který je 20 m za nejvyšším bodem trati.
SOBĚŠICE
Text z oficiálního programu závodu
Brno–Soběšice z 10. 5. 1925
Program
do 8.30
CÍL
registrace účastníků a přejímka
vozidel v areálu ústavu Kociánka
v Brně – Králově Poli
8.45
přivítání a rozprava s jezdci –
trénink
9.10 až 10.45 tréninkové jízdy
10.55
rozprava s jezdci – jízda
11.00
slavnostní start prvního jezdce
11.00–16.00 jízdy pravidelnosti na uzavřené
trati
16.00–17.00 vyhlášení výsledků a předání cen
a pamětních listů
Délka trati . . . . . . . . . . . . . . 3200 m
Výškový rozdíl . . . . . . . . . . 159,8 m
Průměrné stoupání . . . . . . . 4,59 %
Maximální stoupání . . . . . . . . 10 %
1000
Kociánka
P
START
Příjezd
Královopolská strojírna
BRNO
S
Á
500
LE
N
0
KRÁLOVO POLE
Komunikace je s nesourodým asfaltovým
povrchem, s výmoly a nerovnostmi.
Svátek závodů
Ing. V. Ženatý, Rochester N. Y., Amerika. (Program závodů Brno–Soběšice na rok 1925)
Co v nás lidech odjakživa bylo, co v nás je a co zůstane, to je hlad po závodění! Bylo tomu
vždy tak. Jakmile se sešly tři osoby, skončilo to obyčejně tím, že dvě se změřily a – třetí jim
přihlížela.
Dnes čteme v prachu a rozvalinách Babylonu, že
čas od času se sešli poddaní k velikým slavnostem, při
nichž se radovali, obětovali bohům a pak zakončili
vše závody.
V Egyptě tomu bylo stejně a pak v Řecku nápodobně. Řím vyzvedl závodění na stupeň kultu; postavil
stadia, která po celých dva tisíce let zůstala nepřekonanými. Staří národové závodili buď na koních, nebo
na válečných vozících, nebo sami mezi sebou.
Smysl pro závodění mizel nebo se znovuzrozoval
u národů s mizející nebo přicházející a stávající vůlí
k existenci. Závody upadaly do odporných, brutálních hlubin, aby za nějakou dobu byly povzneseny
na úroveň ušlechtilou.
Závody byly vždy pravým a nefalšovaným obrazem kultury lidí. Ve středověku se do sebe rozbíhali
na obrněných koních a vyhazovali se ze sedla; obyčejní
žoldáci mávali silnými klacky a vyráželi si je z rukou.
Pohled na závodní trať a okolí z ptačí perspektivy (1925)
Národové, kteří byli usazeni na březích moří, měli své
slavnosti na vodách. Každý podle svého – podle okolností a názorů. Dodnes vidíme, že si někteří lidé libují
v tom, jak by upíchali za živa býka; navoněné krásky
s vějíři i sevillskými krajkami buď jsou zamilovány
do onoho akrobata v aréně, anebo syčí, házejí po něm
pomerančové kůrky a vyplazují jazyky…
Dnešní kultura lidstva je spjata se strojem. A proto
nepořádáme závody, abychom – stojíce rozkročmo
na dvou koních – ukázali zdatnost jen a jedině osobní,
nýbrž sedáme za stroj, který konec konců přece jen
potřebuje pána a mistra. Ženeme stroj! Ženeme ho
s rozumem a inteligencí – a proto se stroj stává jen
prostředkem v naší ruce.
Stroj sám nevyhrává – je to člověk, jenž sedí
za ním. Místo přilby, krunýře a kopí máme dnešního
dne motor; místo těžkých, obrněných koní máme
čtyři pneumatiky, místo středověké snahy vraziti
(Nakreslil Jandík)
3
do sebe a sraziti něco – máme touhu předběhnouti
soupeře, uniknouti mu, dohnati ho a proletěti cílem
dříve nežli on.
Leč nezapomínejme na toho třetího člověka.
Nestačí, aby dva závodili, musí býti třetí, který jim
přihlíží. Ba musí tu býti nejeden, nýbrž sta, ba tisíce
a tisíce lidí, kteří tvoří kol závodní trati rám.
Je třeba diváků! Lidé, kteří prožívají závody spolu
se závodníky! Ne zástupy, které se prostě dívají –
nýbrž zástupy, které prožívají!
A proto si vyšlápněme na závody s veselou myslí.
Zapomeňme trampoty všedního dne alespoň na několik hodin a oddejme se závodnímu dopoledni s celou
duší. Je to svátek! Vyberme si ze závodníků svého
favorita a přejme mu celým srdcem úspěchu. Pojede-li
kolem, dejme mu morální podporu. Volejme na něho,
dejme mu »ostruhy« pořádným hipp – hipp! Nevolejte
na něho: kupředu, pane kapitáne, nebo pane inženýre,
nebo pane doktore, nebo pane Pucifousku! Ne! Toho
závodník nepotřebuje. Chce intimnost. Zahřměte
na něho: Rááá, Frantíku! Hipp, hipp Josefe! Kupředu
Jendo! Zakřičte na každého závodníka – ale jakmile
se objeví v dáli silhueta »Vašeho« favorita, tak naberte
z hluboka do plic pár kubických metrů vzduchu
a zahoukněte na něho tak, aby zrovna poskočil.
Udělejte si ze závodního dopoledne opravdu
svátek. Mluvte se sousedem, žertujte a přijměte žerty.
Půjde-li kolem prodavač s cukrovím, kupte si pár
kousků. Zabafejte si z lulky, nebo si zapalte cigáro.
Kupte si trunk nebo kávu, nebo cokoliv vám nabídnou ku koupi. Neskrblete v den závodů, udělejte
si z něho opravdu pěkný, bezstarostný den. Mějte
zkrátka, jak tomu Američané říkají–»a fine time«.
Počasí? Co na tom, prší-li. Ovšem, slunko je milejší
a vítanější nežli zamračené nebe. Ale viděli jste kdy
auto v plném letu klouzat v zatáčkách na blátě – viděli
jste stříkat vodu ve formách krásných vějířů? Je to
pěkné! Je v tom hotový požitek vidět a slyšet závodící
auto v plískanici. Proto nedbejte na počasí – nesnižujte
se na úroveň starých mrzoutů, nýbrž vyšvihněte se
do mladé armády nadšených autodiváků.
Buďte pyšni na svoje závody. Jsou v začátcích.
Jako všechno, co již je, muselo nejdříve začínati.
Nepovažujte svůj meeting za bezcenný, protože snad
v jiných zemích si lidé postavili ohromné závodní
dráhy, u nichž stojí vysoké tribuny pro statisíce lidí.
Že se tam schází smetánka závodníků na bílých
vozech, v bílých šatech, jako by šli všichni za jistým
vítězstvím – nebo snad na onen svět. Nedbejte, že
v jiných zemích je vše ve velkých rozměrech! Poměrně
vzato – není! Děláme co můžeme – a to stačí.
Však jednou – za kratší dobu, dříve nežli si
myslíme – budeme míti také svoji dráhu a na ní se
bude prohánět nejmodernější vozidlo naší generace
– automobil.
4
Proto vzhůru, k závodům! Udělejme si z tohoto
nedělního dopoledne »dobrý čas«. Dopřejme si!
Všichni si budou dopřávat. Buďme veselí. Vsaďme
šesták nebo korunu na svého favorita. Vyhrejme
nebo prohrejme sázku s veselou myslí. A v duchu si
přejme to, co si od věkův přávali naši předchůdcové
– diváci: aby se stalo něco rozčilujícího. Je to hřích
tak myslet? Leč to patří často k závodům. Aby auto
v plném letu vyletělo do příkopy nebo na strom,
aby čtyři kolečka byla obrácena k obloze a vesele se
točila, aby řidič se vyklopil do keře kopřiv a povstal
zdráv a vesel: pár sedmic na kabátě a utržené frčky
na kalhotech nikomu neuškodí. Málo naplat – člověk
se nemění! Chce vždy býti očitým svědkem nějakého
toho »neštěstíčka« – při němž by se operace nepodařila a pacient žil vesele dále…
A nezapomeňte na to cukroví, trunk, cigáro a také
na ten veliký zlozvyk všech diváků světa: na vsazení
šestáčku!
Brno–Soběšice 2011
Záštita nad akcí:
Bc. Roman Onderka, MBA
primátor města Brna
Mgr. Jiří Podlucký
ředitel ÚSP pro tělesně postiženou mládež Kociánka
Čestní hosté závodu:
Ing. Bc. Sabina Tomíšková – starostka Brno-sever
Ing. Ivan Kopečný – starosta Brno-Královo Pole
Ing. Arne Žurek, CSc. – Brněnské komunikace a.s.
Ing. Josef Brabenec – Enbra Brno
Ing. Alexej Nováček – Teplárny Brno
Ing. arch. Petr Uhlíř – A PLUS a.s.
Doc. Ing. Karel Jaroš
Vojtěch Dymáček – Opravy a renovace hist. vozidel
Jiří a Jiří Hemzalovi – Truhlářství, renovace výdřev
Ing. Martin a Ing. Eduard Treschlovi – Karosárna
Ing. Jaroslav Salava – Enbra Brno
Ctibor Šilhán – Aero service
Marek Odehnal – Triskel Břeclav
Zdenek Hönig – Harley-Davidson Brno
Ing. Richard Jura – Univers
Josef Vlach – Velkoobchod dřevem
Karel Sonneck – Velkoobchod vínem
Jan Jelínek – JE & NE, dealer vozů Škoda
Jiří Hořice – Vintage Replica
Miloš Škorpík – Faster CZ
Ivo & Josef Indrovi – tiskárna v Dolních Kounicích
Ing. Jaroslav Ježek – STK Královo Pole
David Schmidt – Fatyna Jablonec nad Nisou
Pavel Krotil – Půjčovna hist. vozidel Veteran.cz
Ing. Bedřich Nechvátal – Realitní kancelář bene
Mgr. David Dočkal – Energ-Servis a.s.
Tomáš Písař – Český rozhlas Brno
Pořadatelský výbor:
Jízdu pořádá Veterán Auto Moto Club v AČR
Hálkova 16, 613 00 Brno
IČO: 711 59 941, DIČ: CZ 711 59 941
Reg. číslo AČR 1235
www.VeteranBrno.cz
Ředitel: Ing. Karel Kupka
Zástupci řed.: Ing. Oldřich Křižka, Jan Martof
Tajemník: Kateřina Kupková
Sbor technických komisařů:
Jaroslav Kubinger, Jiří Křeček
Sportovní komisař: JUDr. Jan Musil
Traťový komisař: Juraj Studeník
Fotograf: Miroslav Zavadil, Jan Martof
Video: Michal Nedbal – Nedbis
Zdravotnické zajištění: Ambulance Konsox
tel.: 12512 (místní volání, bez předvolby)
nebo 543 237 777, 602 710 609, 777 777 909
Tiskoviny zajistila Tiskárna 7 – Ivo & Josef Indra
v Dolních Kounicích ve spolupráci s Motor Journalem
Mediální pertneři: Rádio Hey a Český rozhlas Brno
5
Masarykovo náměstí
Kulturní dům
664 64 Dolní Kounice
tel./ fax: 546 421 434
tel.: 608 777 974
Nejmladší z rodu Proseckých Matěj na startu za povzbuzování diváků
Prodej a servis motocyklů
Triskel s.r.o.
Lidická 135
690 02 Břeclav
tel.: 519 324 302
www.triskel.cz
6
www.vinoboretice.cz
Naše rodiny se vinařstvím a vinohradnictvím zabývají již mnoho let.
Láska k vinicím a vínu se předávala z generace na generaci. Nynější
sídlo rodinného vinařství Jedlička
& Novák naleznete v Bořeticích,
v podoblasti velkopavlovické. Bylo
založeno v roce 2004, aby navázalo
na mnohaleté rodinné zkušenosti.
Nově otevřená prodejna
Klenotnice vín v Brně,
Leitnerova 18
roh ulic Leitnerova a Hybešova
otevřeno po–pá 11.30–19 hodin
www.FASTER.CZ
• internet • linux • informační systémy •
FASTER CZ, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno, Selská 69, 614 00 Brno, tel: 545163100-4, fax: 545163105
7
Pár slov o historii
závodu do vrchu Brno–Soběšice
K založení Československého automobilového
klubu pro Moravu a Slezsko došlo 4. února 1923,
prvním předsedou se stal Tomáš Baťa.
Počátky mladého klubu nebyly jednoduché,
nicméně díky obětavé práci se podmínky stále zlepšovaly a v roce 1924 měl klub již výrazně početnější
základnu. Tohoto roku také absolvoval mladý klub
křest ohněm. když uspořádal dva podniky na tehdejší
dobu velmi zdařilé.
Již dlouho předtím se uvažovalo, že by mohl být
v těsném okolí Brna uspořádán nějaký automobilový
závod, ovšem, jak tehdejší móda žádala, do vrchu.
Dlouho byla hledána vhodná trať, až konečně vybrali
okresní silnici z Kr. Pole do Soběšic, která také byla
zvolena oficiální tratí pro I. mezinárodní závod
Brno–Soběšice.
Usilovnou agitací se podařilo shromáždit na startu
54 závodníků a také vzbudit zájem obecenstva.
Bohužel počasí bylo velmi nepříznivé, a to nejen při
premieře závodu, ale i při dalších ročnících, takže se
záhy ujal zvyk jít na závod Brno–Soběšice s deštníkem v ruce, třebaže zrána svítilo slunce.
Prvním vítězem v motocyklech se stal Švýcar After
na Motosacoche časem 3:01,9. V automobilech byl
první Wetzka na Austro-Daimleru časem 3:01,1.
O něco později se při součinnosti s BVT podařilo ČAMSu uspořádat 1. mezinárodní automobilo-
Fritz von Zsolnay na Austro-Daimler v závodě v roce 1926
8
Veřmiřovský na Tatře projíždí zatáčku proti vchodu do ÚSP
vou výstavu v Brně, a to právě v době brněnských
Výstavních trhů. Výstava tak měla početnou návštěvnost a splnila nad očekávání svůj propagační ráz.
S okolními kluby byly navázány přátelské styky,
které se projevily zájezdem na druhý mezinárodní
závod Brno–Soběšice (1925). Tento ročník se velmi
vydařil a povznesl ČAMS v očích moravského obecenstva. Vítězem v motocyklech se stal št. kpt. Kučka
na Brough Superior časem 2:44,9 a v automobilech
Čeněk Junek na Bugatti časem 2:24,1.
III. Brno–Soběšice v roce 1926 se jely za veliké účasti
jak jezdců, tak i obecenstva. Přihlásilo se 80 závodníků
a bylo vylepšeno 11 rekordů. V motocyklech zvítězill
v mrtvém závodě Kučka a Turek v čase 2:26,0. V automobilech pak paní Junková časem 2:29,6.
Zlatým hřebem sezony 1927 byly IV. Soběšice,
Eliška Junková na Bugatti se stala hrdinou dne, když v roce 1926 vyhrála absolutně nejrychlejším časem automobilů 2:29:6
které shromáždily na startu 55 jezdců. Zvítězil
v motocyklech Belgičan Flintermann na FN časem
2:38,9, v automobilech pak opět paní Junková v čase
2:38,3.
V. Brno–Soběšice v roce 1928 rovněž velice uspokojily, třebaže počasí bylo jako obvykle nestálé.
V motocyklech zvítězil Tichý na Terrotu v čase 2:39,3,
v automobilech pak Bondy na Bugatti časem 2:28,8.
Téhož roku pak již můžeme v automobilovém sportu
pozorovat tendenci k závodům na okruhu. Krátké
závody do vrchu již splnily své poslání a obecenstvo si
žádalo důkladnější podívanou na závod, který by kladl
na konstrukci vozidel a obratnost jezdců daleko težší
podmínky, nežli tomu bylo dosud u závodů do vrchu.
Sportovní komise se usnesla, že závod Brno–
Soběšice se v roce 1929 pojede naposledy, už v tu
chvíly bylo totiž rozhodnuto uspořádat veliký závod
na Masarykově okruhu.
Tento VI. a poslední závod na historické trati se jel
tentokráte výjimečně za slunečného počasí, a proto
byl ve znamení mnoha rekordů.
Nejlepší čas, a to 2:22,1, měl Liška na Premieru,
Bondy na Bugatti jel pak v čase 2:01,1.
Rok 1930 byl ve znamení příprav na premiéru
Masarykova okruhu. Veškeré úsilí sportovní komise
bylo třeba věnovat na přípravu velikého závodu, a to
závodu takového formátu, jaký nejen klub dosud
nepořádal, ale jaký u nás v republice nebyl ani pořádán. Zatím se pracovalo na trati Masarykova okruhu
a z dřívějších mizerných silnic, kde bylo strach jet,
vyrůstal den za dnem skvělý okruh, jakých bylo
v Evropě málo. Brněnské a naše širší obecenstvo bylo
právem zvědavo, jak bude závod obsazen a jaký bude
mít průběh, protože něco podobného u nás nebylo
dosud k vidění.
Na startu se shromáždila elita závodnictva od nás
i z ciziny, z nichž von Morgen na Bugatti sklidil
úspěch dne. Návštěva premiéry Masarykova okruhu
byla ohromná a závod sám měl veliký ohlas v zahraničním tisku a rázem si zajistil pokračování pro příští
roky. Toto je však již jiná historie.
Oživení závodu Brno–Soběšice obstaral brněnský Veteran Automoto Club v roce 1974 jízdou
do vrchu historických vozidel. V této tradici pokračoval pravidelně až do roku 1987, kdy pro stále
rostoucí počet účastníků již nebylo možno zajistit
ubytování (tradiční temín byl vždy během konání
Mezinárodního strojírenského veletrhu).
V roce 1999 Veteran Automoto Club Brno obnovil
tradici jednodenním setkáním. Během krátké doby si
jízda vydobyla zpět původní popularitu, o čemž svědčí
pravidelně se zvyšující počet účastníků i diváků.
9
Automobily Bugatti jsou každoroční „soběšickou“ ozdobou. Zde MUDr. Jiří Koťátko za volantem své Bugatti 43/44
z roku 1929 po Elišce Junkové. Na místě spolujezdce Mgr. Jiří Podlucký, ředitel ústavu Kociánka, držitel záštity
nad akcí a velký fanda historických vozidel
Úspěšnou premiéru si zde loni odbyla i tisícimílová zetka pana Karla Jaroše. Čtvrtý nejrychlejší čas do kopečku
nebyl vůbec špatný
10
Jedna z mnoha loňských premiér – SS 1 z roku 1934 ze
stáje jaguarů Petra Uhlíře
Vladislav Novák přiváží každoročně do Soběšic nějaký
skvost. Loni si zde odbyl premiéru čerstvě dokončený
Bentley 4½
Paní Masojídková s automobilem, který drží na Soběšicích dvě absolutní vítězství v letech 1928 a 1929
Jan Egidy se vzácným závodním automobilem Z-2 BZV
z roku 1929. Proslýchá se, že v tomto automobilu se
zabil Bedřich Soffer
V horní části parku stály vedle sebe skvosty pro znalce: Jaguary SS 1 a SS 100 ze stáje Petra Uhlíře, BMW 328
Josefa Kišky a BMW 327 Karla Peřana
11
Na Kociánce je vždy tradičně plno...
Regulovčík Eda Smetana řídí provoz před vjezdem
do areálu
Asi nejúžasnější rámus vydával ostrý závodní aparát
AJS R 10 OHC z roku 1930 pana Willibalda Linzera
Duch závodů ožil – kdo bude na kopečku první?
Richard Jura při premiéře s Tatrou 87
12
Martin Reissner v závratném letu...
Dva Vincenty HRD před startem
13
generální opravy motorů a převodovek Aero,
náhradní díly Aero, lampy, zrcátka, stěrače,
poklice, literatura,
pneumatiky
Josef VLACH
Prodej řeziva
a dřevařských materiálů
Franzova 63
614 00 Brno
tel.: 545 210 100
poklice Tatraplán (nízké i vysoké), Tatra 57, Tatra 75, Tatra
603-1, Praga Piccolo, Praga Alfa, Škoda Populár, Rapid, Jawa,
Aero 30 a 50
přední reflektory
na malá Aero průměr 170 mm
manžety
nápravy Aero, Tatra 603 a 805
koncové lampy
Bosch JN3, JN4 a JN5
typové štítky na různá vozidla
Ctibor Šilhán - Aero service
Příčky 11, 625 00 Brno - St. Lískovec
tel.: 603 266 349, tel.: 547 244 154 večer
www.aeroservice.cz
Zámecká 20
602 00 Brno
tel.: 542 212 414
www.treschl.me.cz
-
14
Startovní listina Brno–Soběšice 2011
Kategorie Vintage – automobily do r. v. 1930
st. č. značka
1 Woods-Stanley
2 Dodge Brothers
3 Ford T Doctor Coupe
4 Bugatti 44
5 Bugatti T40 Grand Sport
6 Ford A Sport Coupe
7 Rolls-Royce Phantom I.
8 Sunbeam 25L
9 Wikov 7/28 Sport
r. v.
1916
1923
1926
1928
1928
1929
1929
1929
1929
jméno příjmení
Ludvík Otto
Petr Čechovský
Leoš Novotný
Ladislav Samohýl
Roman Puda
Alexander Zimin
Robert Kudela
Tomáš Hořice
Karel Nestrojil
člen klubu
1. dámský
VCC Uherské Hradiště
VAC Brno
Kroměříž
VAC Brno
Kategorie Post Vintage – automobily od r. v. 1931 do r. v. 1939
st. č. značka
10 Bentley 4¼ Park Ward
11 Lagonda 4½
12 Ford Köln
13 SS 1
14 DKW F5
15 MG PB Lester Special
16 Austin Seven
17 Citroën 11 AL
18 BMW 327
19 BMW 328
20 DKW F7 Front Luxus Cabriolet
21 Jaguar SS 100
22 Jawa Minor
23 Mercedes Benz 170 Cabrio
24 Mercedes Benz 320
25 BMW 335
26 Citroën 11 B
27 Jawa Minor
28 Jawa Minor I.
29 Opel Kapitan
30 BMW 328
31 Mercedes-Benz 170 V
32 MG TC
r. v.
1932
1932
1934
1934
1935
1936
1937
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1940
1941
1947
jméno příjmení
Veronika Nováková
František Kudela
Karel Táborský
Petr Uhlíř st.
Petr Eliáš
Milan Zahradníček
David Steinberger
Jakub Treschl
Karel Peřan
Michal Roubínek
Jan Týle
Petr Uhlíř ml.
Jaroslav Antoni
Jiří Zezulka
Miroslav Eliáš
Aleš Sobek
Eduard Treschl
Martin Treschl
Petr Hejtman
Michaela Jurová
Jan Popelář
Jaroslav Šmerek
Václav Havel
člen klubu
Slovácký VCC Uh. Hradiště
Kroměříž
KHV Žďár n. Sázavou
VCC Brno
VAC Brno
Tatra Club Brno
VAC Brno
VCC Žďár nad Sázavou
DKW klub
VCC Brno
Muzeum motocyklů Křivoklát
VAC Brno
VAC Brno
VAC Brno
KHA Olomouc
BMW Klub Praha
VPCC Brno
Půjčovna
historických vozidel
Veterán.cz
Na návsi 1, 109 00 Praha 10
602 334 535
15
Kategorie Aero – automobily Aero o cenu firmy Aero Service
st. č. značka
33 Aero 500
34 Aero 500
35 Aero 1000
36 Aero 662
53 Aero 662
37 Aero 20 HP
38 Aero 750 Sport
39 Aero 30
40 Aero 30
41 Aero 662
42 Aero 30
43 Aero 30 Roadster
44 Aero 30
45 Aero 30
46 Aero 30
47 Aero 30
48 Aero 30
49 Aero 50
50 Aero 50 Roadster
51 Aero 30 Sport
52 Aero 50
r. v.
1930
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1934
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1938
1938
jméno příjmení
Peter Verdonič
Richard Puškáš
Jan Drozd
Miroslav Takáč
Emil Roděj
Luděk Dembovský
Josef Pesser
Zdeněk Hönig
Tomáš Vališ
Vladimír Vězeňský
Svatopluk Srba
Ján Novoveský
Matyáš Urban
Bára Kuropatová
Milan Okáč
Josef Halva
Petr Hledík
Daniel Dick
Richard Jura
Zdeněk Churý
Jiří Čekan
Kategorie Praga – automobily Praga
st. č. značka
54 Praga Piccolo
55 Praga Piccolo
56 Praga Piccolo
57 Praga Super Piccolo
58 Praga Lady
r. v.
1926
1931
1931
1934
1938
jméno příjmení
Bedřich Nechvátal
Jiří Blatný
Josef Prosecký
Hubert Grmela
Vojtěch Dymáček
Hlavní ceny se losují z klobouku. Krásné modely pro vítěze
vyrábí pravidelně umělec Jiří Rožnovský z Opavy
www.modelyautomoto.wz.cz
16
člen klubu
VCC Bratislava-Rusovce
ACC Brno
Muzeum motorismu Znojmo
Veterán klub Bratislava
VCC České Budějovice
KHV – ACC Praha
VCC Žďár nad Sázavou
HD Club Brno
VAC Brno
VPCC Brno
Brno
Veterán Klub Bratislava
Auto Z Klub Brno
VAC Brno
AMK Dolní Kounice
Commscope-Andrew Team Brno
VAC Brno
VAC Brno
S.K.A.M. Olomouc
člen klubu
VPCC Brno
VAC Brno
VPCC Brno
VCC Praga Praha
ČKVH Brno
Kategorie Škoda – automobily Škoda
st. č. značka
59 Škoda 422
60 Škoda 633
61 Škoda 633 Kabriolet
62 Škoda Popular 912
63 Škoda Popular Roadster
r. v.
1930
1932
1933
1937
1938
jméno příjmení
František Kuchař
Jiří Kašík
František Kalabis
Miroslav Remeš
Vratislav Hanuš
člen klubu
VAC Brno
VAC Brno
VPCC Brno
CCCP Plzeň
Oldtimer Klub Helfštýn
Kategorie Tatra – automobily Tatra o cenu Tiskárny 7 – Ivo & Josef Indra
st. č. značka
64 Tatra 12
65 Tatra 12
66 Tatra 54
67 Tatra 54 Cabriolet
68 Tatra 75
69 Tatra 75 Cabriolet
70 Tatra 75 Cabrio
71 Tatra 57 A Sport
72 Tatra 57A
73 Tatra 57A Sport
74 Tatra 75 Cabrio
75 Tatra 75 Cabriolet
76 Tatra 57 A
77 Tatra 75 Cabriolet
78 Tatra 57 A
79 Tatra 57 A STW
80 Tatra 57B
81 Tatra 57B
95 Tatra 87
82 Tatra 57 B
83 Tatra 57 B STW
r. v.
1927
1929
1931
1932
1934
1934
1935
1936
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1938
1938
1939
1939
1945
1946
1947
jméno příjmení
Lukáš Smekal
Tomáš Malan
Josef Vlach
Rudolf Unzeitig
Jaroslav Peldřimovský
Karel Manek
Marie Reková
Jiří Valach
Eduard Nejezchleb
Stanislav Baláš
Pavel Rek
Vít Stypa
Bohuslav Gryc
Jiří Adler
Karel Radkovský
František Prosecký
Tomáš Kobza
Jan Šmíd
Vítězslav Hinner
Libor Král
František Dvořáček
Absolutní vítězství si vylosoval v roce 2010 Jiří Weger,
předseda VCC Plzeň
člen klubu
CSKHV Brno
VAC Brno
ČKHV Stará Boleslav
S.K.A.M. Olomouc
Klub Čalounictví Oldřichov
VAC Brno
VAC Brno
Prostějov
VPCC Brno
Brno
VAC Brno
VPCC Brno
VTK Bystřice n. Pernštejnem
Ecorra
VTK Bystřice n. Pernštejnem
VTK Bystřice n. Pernštejnem
Slavnostního startu se vloni ujal ředitel místního areálu
pan Jiří Podlucký. Tradičním slavnostním startérem
však bývá primátor města Brna
17
Kategorie Z – automobily brněnské „Z“ o cenu fy Servis Centrum
st. č. značka
84 Z-18
85 Z-18 86 Z-18
87 Z-2 BZV 6
88 Z-4/18
89 Z-4 I. Série
90 Z-4 1000 mil
91 Z-4 Roadster
92 Z-4 V. Série
93 Z-4 V. Série
94 Z-4 V. Série
95 Z-4 V. Série
r. v.
1926
1927
1929
1929
1930
1933
1934
1934
1935
1936
1936
1936
jméno příjmení
Ondřej Popelka
Radek Procházka
Jiří Hemzal
Jan Egidy
Eva Řezáčová
Jan Popelka
Karel Jaroš
Milan Halíř
Miroslav Svoboda
Pavel Krejcha
Martin Hucl
Jiří Hemzal
člen klubu
Auto Z Klub Brno
S.K.A.M. Olomouc
Auto Z Klub Brno
Veteran Galerie Kutná Hora
Technické muzeum v Brně
Auto Z Klub Brno
Auto Z Klub Brno
VCC Praha
Auto Z Klub Brno
S.K.A.M. Olomouc
Auto Z Klub Brno
Auto Z Klub Brno
Jiří Hemzal jr. si za ostrý průjezd vykoledoval od hrdého
táty výchovný políček
Tři automobily Z předjíždějí v ostrém tempu pragovku
Stavební a obchodní společnost
Realitní kancelář
1. máje 87, 664 84 Zastávka
tel./fax: 546 429 394, [email protected]
18
Petr Koláček přijel se svou Z4 z roku 1933 po ose
z Liberce
Kategorie Vintage – motocykly do r. v. 1930
st. č. značka
r. v.
100 Douglas 2¾ HP
1914
101 Sunbeam 3½HP
1916
102 NSU 4 PS
1923
103 FN M50
1924
104 BMW R32
1925
105 Sunbeam 9 Racing
1925
106 Zenith
1926
107 BMW R 63
1927
108 Breitfield-Daněk BD 500
1927
109 NV 249TV
1927
110 Douglas SW5
1928
111 Monet-Goyon MAG 500 IOE 1928
112 New Hudson 500 OHV model 861928
113 Praga 500 BD
1928
114 Velocette KCR
1928
115 AJS M9
1929
116 BMW R 11
1929
117 Čechie-Böhmerland Sport 600 1929
118 Douglas 600 E29
1929
119 Matchless V3
1929
120 Praga 500 BD sidecar
1929
121 Scott TT Replica
1929
176 Jawa 500 OHV
1929
122 Calthorpe Ivory
1930
123 Čechie-Böhmerland
1930
124 NSU 501 TS side
1930
125 Praga 500 BD side
1930
126 Premier SSR 500
1930
127 Scott Flying Squirrel
1930
128 Henderson KJ
1931
jméno příjmení
Jaroslav Klouda
David Mališka
Petr Hošťálek
Libor Marčík
Milan Veselý
Roman Pálek
František Hořice
Vladislav Novák
Václav Kužel
Josef Lášek
Jiří Hořice
Zdeněk Dobrovolný
Jiří Zemánek
Petr Sojka
Vladimír Stejskal
Jiří Weger
Miroslav Mokráň
Martin Reissner
Jaroslav Kafka
Roman Chrástecký
Marian Maňásek
Pavel Šimek
Oldřich Kopeček
Stanislav Michera
Arnošt Nezmeškal
František Sigmund
Miroslav Beran
Gernot Gruber
Karel Šimek
Miloš Myslivec
člen klubu
The London Douglas M.C.C.
Jihočeské motocyklové muzeum
Posázavský klub HV
Veteran Galerie Kutná Hora
VAC Brno
Slovácký VCC Uh. Hradiště
VAC Brno
Hujer Team
Oldtimer Klub Helfštýn
VCC České Budějovice
Jihlava
VCC Plzeň
KHV Trnava
VAC Brno
Divišov
Dymokury
Horní Branná
VCC Dvůr Králové n. L.
Moto Kopeček Holešov
KHV Metuje
NTM Praha
Oldtimer Klub Helfštýn
VPCC Brno
VCC Dvůr Králové n. L.
Jiří Kopeček přijel s překrásným „Rumpálem“ Jawa 500 OHV se side z roku 1931
profesionální video – tel.: 725 867 324
19
Kategorie Ariel – o cenu prezidenta Zikmunda
st. č. značka
129 Ariel 3½HP Touring modell
130 Ariel 500 OHV typ D
131 Ariel 500 C Standard
132 Ariel 557 B
133 Ariel 250 LB
134 Ariel 250 LF
135 Ariel 350 F
136 Ariel 500 F
137 Ariel 557 A
138 Ariel 500 F
139 Ariel 350 MB 32
140 Ariel 350 MF 31
141 Ariel 500 4F
142 Ariel 500 4F
143 Ariel 500 SG 31
144 Ariel 500 Red Hunter
145 Ariel 500 Red Hunter
146 Ariel 500 Red Hunter
147 Ariel 500 VG
148 Ariel 350 NG de Luxe
149 Ariel OG 250
150 Ariel 1000 Square Four 4G Mk.1
151 Ariel 350 WH
r. v.
1922
1927
1928
1928
1929
1929
1929
1929
1929
1930
1931
1931
1931
1931
1931
1935
1935
1937
1937
1939
1939
1952
1954
jméno příjmení
Daniel Chrobok
Jaroslav Suchý
Jaroslav Mičulka
Karol Burger
František Starý
Petr Pokorný
Milan Vocílka
Luboš Vaníček
Martin Žák
Tomáš Fiala
Pavel Pokorný
Bronislav Trusík
Petr Brábník
Milan Křeček
Jiří Brádka
Petr Veselka
Libor Hasal
Tomáš Pávek
Jiří Havel
Milan Kejzlar
Jiří Šimek
Aleš Matějka
Pavel Krupica
Kategorie HD – americké motocykly
st. č. značka
169 Indian Big Twin
170 Indian Scout
171 Indian Four
172 Indian Scout 101
173 Indian 438 Four
174 Harley Davidson WR 750 175 Harley Davidson WLA 750 r. v.
1914
1925
1929
1930
1938
1943
1944
jméno příjmení
Miroslav Sochor
Miroslav Miho
Jozef Vladovič
Zdeněk Šimák
Michal Kužel
Martin Svoboda
Marek Boček
člen klubu
Český Ariel Klub
Český Ariel Klub
VAC Brno
VAC Brno
Český Ariel Klub
Hujer Team
VCC Plzeň
Český Ariel Klub
Český Ariel Klub
VCC České Budějovice
Slovácký VCC Uherské Hradiště
Český Ariel Klub
VAC Brno
VCC Praha
Český Ariel Klub
VCC Plzeň
VCC Plzeň
VPCC Brno
VCC Dvůr Králové n. L.
Kuřim
VAC Brno
člen klubu
Mělník
Indian Klub Hlohovec
Indian Klub Hlohovec
VCC Strakonice
17. motorizovaný oddíl Třebíč
Cenu prezidenta Zikmunda získal za své zásluhy v roce
2010 Daniel Chrobok s Arielem 3½HP Touring
20
Kategorie B.S.A. – o cenu Augustina Šulce
st. č. značka
152 BSA 500 S 28 Sloper
153 BSA 770 E 28
154 BSA 500 S29
155 BSA 500 SW
156 BSA 557 H30
157 BSA 500 S-31-9 OHV
158 BSA 500 W32/7
159 BSA 600 Slooper
160 BSA 500 Empire Star
161 BSA 500 M21
162 BSA 250 Silver Star 163 BSA 500 M-20
164 BSA 500 M20 Side
165 BSA 350
166 BSA 500 M-20
167 BSA 650 Golden Flash
168 BSA 500 Goldstar DBD 34
r. v.
1928
1928
1929
1929
1930
1931
1932
1932
1937
1938
1939
1941
1941
1947
1948
1960
1962
jméno příjmení
Jan Zvelebil
Libuše Šulcová
Lukáš Nový
Luděk Vejmola
Libor Desort
Václav Kec
Milan Tymeš
Jiří Vrzal
Michal Janča
Josef Nový
Kateřina Kupková
Petr Vacek
Vojtěch Hamerník
Václav Dvořák
Vilém Sigmund
Josef Šimák
Heinrich Wierländtner
člen klubu
VCC Praha
VCC Praha, SZV Praha
VCC Plzeň
Oldtimer Klub Helfštýn
VCC Plzeň
VCC Český Brod
VCC Český Brod
VAC Brno
VAC Brno
VCC Plzeň
Bratrstvo Ručky
KVH „Pětačtyřicítka“ Brno
VAC Brno
ACC Jihlava
Oldtimer Klub Helfštýn
VCC Zábrdí
Norton Owners Club Austria
Hrdinný výkon Jiřího Brádky na arielu. Díky přetížení stroje milenkou na tandemu nedržela převodovka rychlosti, tak bylo potřeba pravou rukou držet
plný plyn a levou zařazenou rychlost
Antonín Martiš na nortonu předjíždí Břetislava Trylče
na matchlessu
21
Řípská 11e, 627 00 Brno Slatina
Tel: 777 791 522, 533 440 180
[email protected]
www.stkslatina.cz
KOMPLETNÍ
renovace
a Opravy
historických
vozidel
Autoservis V. Dymáček
areál Palackého třída 73, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel: 549 211 296, 541 246 631, fax: 549 247 950
www.dymacek.cz, www.autoveteran-dymacek.cz
Po–Pá: 6.30–22.00 hod.
22
SONNECK, a.s.
Jugoslávská 7/9, 613 00 Brno, tel.: 5 4524 0083
www.sonneck.cz
Navštivte vinotéku Jugoslávská 7/9
V naší firemní vinotéce můžete zakoupit
kromě bohatého sortimentu lahvových vín
a dárkových kazet a předmětů i vína sudová
Přímý dovozce zahraničních vín
Velkoobchod a maloobchod
vybraných odrůd moravských vín
Kategorie Post Vintage – motocykly od r. v. 1931 do r. v. 1939
st. č. značka
177 Jawa 500 OHV side
178 Jawa 175 Villiers
179 New Imperial model 23
180 Sunbeam 9 Sidecar
181 Jawa 175 Villiers
182 Jawa Viliers
183 Ogar Standard
184 Sunbeam 250 OHV
185 Excelsior Manxman 250
186 FN 500 M 86 Super Sport
187 Jawa Horská
188 Zündapp KS 600
189 Calthorpe Red
190 Jawa 175 Special
191 Puch 800
192 Zündapp K500
193 Brough Superior SS 80
194 Jawa 250
195 Ogar 250-4
196 Ogar 4
197 Ogar 4
198 BMW R 51
199 BMW R 71
200 ČZ 250 Sport
201 Jawa 350 OHV
202 Jawa 350 OHV
203 NSU 251 OSL
204 NSU 251 OSL
205 NSU 601 OSL
206 Sertum SV
207 DKW 250
208 DKW NZ 350
209 ES-KA Mofa
210 Jawa 350 OHV
211 Jawa 350 OHV
212 Jawa 350 OHV
213 Jawa Robot
214 Zündapp DB200
215 DKW NZ 350
216 Ogar 250-4
r. v.
1931
1932
1932
1932
1933
1933
1934
1934
1935
1935
1935
1935
1936
1936
1936
1936
1937
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1940
1946
jméno příjmení
Jiří Kopeček
Pavel Hartl
Kristýna Zvelebilová
Radek Pajpach
Tereza Týleová
Jan Mátl
Tomáš Blažek
Tomáš Kvídera
Viktor Paier
Josef Janda
Libor Mátl
Evžen Vopelka
Pavel Toulec
Michal Pěček
Lubomír Kuřina
Pavel Vobořil
David Schmidt
Stanislav Kubiš
Jirka Urbánek
Tomáš Rokos
Roman Kunt
Roman Straka
Marek Paták
Zdeněk Šindler
František Švestka
Michal Burský
Petr Všetečka
Pavel Babušík
Rudolf Čech
Jiří Matějka
Josef Jaroš
Petr Fribert
Pavel Jelínek
Ladislav Skolil
Jaroslav Kaštan
Josef Vala
Jindřich Hort
Jana Hynková
Radek Talla
Josef Horálek
člen klubu
Moto Kopeček Holešov
VCC České Budějovice
VAC Brno
DKW klub
VAC Brno
Motoveterán klub Ogar
VCC Praha
VCC Benátky n. Jizerou
VAC Brno
MOTOVET Nemojany
Slovácký VCC Uh. Hradiště
VCC Dvůr Králové n. L.
VCC Praha
Motoveterán klub Ogar
Motoveterán klub Ogar
Motoveterán klub Ogar
Klub staromilců Z. Třebáň
Bratrstvo Ručky
S.K.A.M. Olomouc
VCC Tachlovice
KHV Trnava
Hujer Team
VCC Praha, Ariel Klub
VPCC Brno
VCC Praha
VCC Třebíč
VCC Dvůr Králové n. L.
VCC Český Brod
23
Kategorie Rudge Whitworth – o cenu Josefa Nováka
st. č. značka
217 Rudge-Whitworth 350
218 Rudge-Whitworth 350
219 Rudge-Whitworth Special
220 Rudge-Whitworth Ulster
221 Rudge-Whitworth Ulster
222 Rudge-Whitworth Ulster
223 Rudge-Whitworth Special
224 Rudge-Whitworth Rapid
225 Rudge-Whitworth Ulster side
226 Rudge-Whitworth Rapid
227 Rudge-Whitworth Sport Special
228 Rudge-Whitworth Ulster
r. v.
1924
1928
1928
1929
1929
1930
1930
1936
1937
1938
1938
1939
jméno příjmení
Pavel Janek
Emil Pěček
Jaroslav Odehnal
Josef Dvořák
Karel Kupka
Jiří Hlavsa
Emil Pěček
Lukáš Kupka
Jiří Hlavsa / Jiří Snop
Rastislav Fabiny
Marek Odehnal
Ladislav Lefler
člen klubu
MOTOVET Nemojany
Bratrstvo Ručky
VCC Praha
VAC Brno
Bratrstvo ručky
MOTOVET Nemojany
Bratrstvo Ručky
Bratrstvo ručky
Spišský Veteran Klub
Bratrstvo Ručky
VCC Kladno
Kategorie Norton a spol. – čtyřtaktní motocykly do r. v. 1965 o cenu M. Rychlíka
st. č. značka
229 Norton CS1
230 Norton International
231 Norton ES 2
232 Norton Manx M 40
233 Norton ES 2
234 Norton ES 2
235 Norton ES 2
236 Norton ES 2
237 Norton Dominator 99
238 Norton ES 2
239 Norton ES 2
240 Norton ES 2
241 Norton ES 2
242 Norton ES 2
243 Norton ES 2
244 Norton ES 2
245 Norton ES2
246 Norton ES2
247 Norton Manx M30
248 Norton Dominator 88 SS
r. v.
1929
1936
1938
1946
1959
1959
1959
1959
1960
1960
1960
1960
1960
1960
1961
1961
1961
1961
1961
1962
jméno příjmení
Miroslav Kalousek
Jiří Křeček
Johann Wiedlack
Pavel Švihálek
Kamil Doležel
Jiří Pešát
Miroslav Peterka
František Pavlík
Tomáš Kudínek
Zdeněk Klimeš
Milan Mrákava
Jan Mrákava
Zdeněk Klimesch
Jiří Klimesch
Bronislav Havlíček
Willibald Grossbichler
Petr Hejč
Petr Přikryl
Josef Pflügler
Roland Grossbichler
člen klubu
VAC Brno
Norton Owners Club Austria
VCC Třebíč
Design Moto Pete
Hujer Team
Kolštejnský Motoklub Branná
Hanácký Auto Moto Veteran klub
Hanácký Auto Moto Veteran klub
VCC Plzeň
VCC Plzeň
Brno
Norton Owners Club Austria
Hanácký AMVK
Norton Owners Club Austria
Norton Owners Club Austria
Ostrý start Pavla Šimka na vzácném motocyklu Scott
TT Replica (tovární závodní speciál, žádná kopie!)
24
Kategorie Post War – čtyřtaktní motocykly do r. v. 1965
st. č. značka
249 Zündapp KS 600
250 Velocette KSS/KTT
251 Matchless G3L
252 Nimbus Black Special
253 Ural
254 M 72
255 AJS 350
256 BMW R 51/3 Sidecar
257 Matchless G80C
258 Jawa 500 OHC
259 M 72
260 Matchless G80CS
261 Moto Morini 175 Turismo
262 BMW R 60
263 Jawa 500 OHC
264 Jawa 500 OHC
265 Gilera 98
266 Junak M10
267 Moto Morini Settebello
268 Simson Sport 250
269 AJS 250 CSR 14S
270 Ducati 450
271 Triumph Tiger 100
Vozidla pořadatelů
st. č. značka
300 Daimler DB 18
301 Jawa 350 Nanuk
302 Jawa Pérák
303 Jawa S11
304 Praga RN sanitní
305 Jawa-ČZ 150/352
306 Škoda 450 Roadster
r. v.
1941
1947
1949
1949
1949
1950
1951
1953
1953
1955
1955
1955
1955
1956
1956
1957
1958
1960
1960
1962
1963
1965
1965
r. v.
1948
1948
1949
1952
1953
1954
1959
jméno příjmení
člen klubu
Jakub Petříček
Pavel Müller
Anna Prosecká
Marian Danisek
Stanislav Klimeš
Czech Ural Racing Team
Robert Paravan
Veterán klub Kroměříž
Jindřich Meloun
VAC Brno
František Prchal
Břetislav Trylč
VCC Pardubice
Michal Olejko
CCK Brno
Radovan Vysloužil
Radovan Podskalský
Jan Křemeček
Bratrstvo Ručky
Tomáš Mrázek
CCK Brno
Josef Kára
Eduard Skřivánek
Jiří Černík
VAC Brno
Martin Kopecký
Libor Žák
Bratrstvo Ručky
Milan Matějka
Petra Zůnová
Pavel Švihálek jr.
VCC Třebíč
Rudolf Wernegger, Motoradmuseum Sigmundsherberg Prof. F. EHN
jméno příjmení
Ivo Indra
Eduard Smetana
Karel Čechal
Pavel Bednář
Jiří Benda
Josef Hladík
Jan Šustáček
Z Rakouska přijel Gernot Gruber s továrním závodním
čtyřventilovým Premierem SSR 500 z roku 1930
člen klubu
VAC Brno
VAC Brno
VAC Brno
VAC Brno
VPCC Brno
VAC Brno
CCK Brno
Miroslav Kalousek získal cenu Miroslava Rychlíka
25
Časopis o historii motorismu,
o velocipedech, motocyklech,
automobilech
a lidech kolem nich
elovi
manž
u
m
é
ovi
te sv
Daruj o kamarád Motor
neb
isu
časop 012.
é
n
t
a
l
2
předp nal na rok nás
r
od
Jou
dnání ertifikát.
e
j
b
o
Po
vý c
dárko
e
t
í
ž
r
obd
www.MotorJournal.cz
27
Propozice jízdy Brno–Soběšice
Pořadatel a název podniku
Veteran Automoto Club Brno ve spolupráci
s městskými částmi Brno-Sever a Brno - Královo
Pole pořádá v sobotu 24. září 2011 ukázkovou jízdu
do vrchu Brno–Soběšice.
Pořadatel a název podniku
§ 1: Veteran Automoto Club Brno pořádá v sobotu
24. září 2011 jízdu do vrchu Brno–Soběšice.
Druh akce
§ 2: Je otevřený sportovní a společenský podnik,
přístupný všem osobám vlastnícím platné řidičské oprávnění a majícím k dispozici automobil
nebo motocykl vyrobený do roku 1939 (také stroje
konstrukcí pokračujících i v dalších letech a čtyřtaktní motocykly do roku 1965), který splňuje zařazení do technické klasifikace FIVA A a B, specifikace
1 až 3. Je pořádán na uzavřené trati. Jede se jako jízda
pravidelnosti do vrchu.
Startující nesmí používat jakýkoliv způsob
měření času.
Vozidla musí odpovídati v každém ohledu předpiSTK inzera?t 105x148:- 17.9.2009 12:24 Stránka 1
sům, platným pro připuštění vozidla k jízdě po veřejMáte to k nám kousek cesty !!!!
a vše v jednom areálu
Navštivte STANICI TECHNICKÉ KONTROLY
pracoviště s 15 letou tradicí
14
14
1
11 2
Sladkovského 7, BRNO
13
13
1
11 2
STK Královo Pole, s. r. o.
v sousedství Královopolské strojírny
a pod Kociánkou
nové velkokapacitní parkoviště vhodné i pro obytné přívěsy
• pravidelné technické prohlídky osobních a dodávkových
automobilů, motocyklů a přívěsů
• evidenční kontroly vozidel (bez objednání)
• dovozy, přestavby
• měření emisí benzinových a dieslových motorů
• pokud si přejete přípravu vozidla před provedením prohlídky
i tu Vám v den přistavení vozidla na STK zajistíme
(toto přání sdělte operátorkám při objednání)
Pracovní doba:
po–čt 7.00–17.00 hod.
pá
7.00–14.00 hod.
Příjem objednávek pro STK i emise:
tel.: 541 212 116
541 219 420
Více informací na: www.stkkralovopole.cz
Náš partner:
28
ných cestách. Jezdci na motocyklech musí míti
bezpečnostní přilbu, rukavice a brýle. Účastníci
jsou během jízdy povinni dodržovat pravidla
provozu na pozemních komunikacích.
Trať
§ 3: Tratí je část okresní silnice na ulici Kociánka,
Brno (Královo Pole)–Soběšice. Počíná v areálu
Kociánka, ústavu pro tělesně postiženou mládež,
a končí těsně před Soběšicemi u km 3,2. Trať je 3200 m
dlouhá, výškový rozdíl 159,8 m, průměrné stoupání
4,59 %, maximální 10 %. Komunikace je s nesourodým asfaltovým povrchem, s výmoly a nerovnostmi.
Díky starostlivosti spolupracujících obecních úřadů
musíme konstatovat, že stav se průběžně zlepšuje.
Výprava vozidel
§ 4: Všechna vozidla, vyjma závodních strojů, musí
odpovídati v každém ohledu předpisům, platným pro
připuštění vozidla k jízdě po veřejných cestách. Jezdci
na motocyklech musí míti bezpečnostní přilbu, rukavice a brýle.
Všechna vozidla musí míti doklad o zaplacení
zákonného pojištění za škodu způsobenou provozem
vozidla pro rok 2011.
Technická komise může vyloučiti účastníka, jehož
vozidlo má závady, které mohou ovlivniti jízdní vlastnosti, nebo u kterého není dodržen vzhled a původnost. Přestavby a tuningy nebudou k jízdě připuštěny.
Kopie po dohodě s pořadatelem.
Označení vozidel
§ 5: Stroje musí míti umístěno startovní číslo tak,
aby bylo dobře čitelné zepředu. Špatné umístění startovního čísla může býti důvodem k diskvalifikaci.
Klasifikace
§ 6: Klasifikace bude provedena podle nejmenšího rozdílu dosažených časů ze dvou absolvovaných
samostatných měřených jízd, a to pro každou kategorii zvláště. Měřeno s přesností 0,1 sekundy.
Dosáhne-li více vozidel v jedné kategorii stejného
rozdílu času, bude jako první klasifikováno to, které
jest staršího data výroby; kdyby i toto bylo shodné,
pak vozidlo, které mělo více členů posádky.
Ceny
§ 7: Jízdy pravidelnosti budou měřeny, ale nebudou hodnoceny. Absolutní vítěz kategorie automobilů
a motocyklů bude vylosován z klobouku.
Přihlášky
§ 8: Přihlášky je třeba zaslat na uvedenou adresu
nejpozději do 10. 9. 2011. Přihlášky po tomto
termínu nemusí býti přijaty. Přihlašovací list musí
býti vyplněn ve všech bodech; nedostatečně vyplněné přihlášky jsou neplatné. Musí býti podepsané
prohlášení za možné napáchané škody.
Vklady
§ 9: Přihláška musí býti doložena vkladem, který je
stanoven na 300 Kč pro každého účastníka. Vklady je
nutno složiti hotově při přejímce před jízdou.
Po zaplacení vkladu obdrží každý účastník startovní číslo, program a plaketu. Při slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen získá každý účastník
pamětní list.
Přejímání vozidel
§ 10: Přejímání vozidel koná se v sobotu dne
24. září 2011 na parkovišti u koupaliště proti hlavní
bráně Královopolské strojírny, Brno-Královo
Pole, Křižíkova ulice. Vozidla, která by se nejdéle
do 9 hodin téhož dne k přejímání nedostavila, nemusí
být připuštěna.
Start
§ 11: Start je pevný a koná se v sobotu 24. září 2011
v 11.00 hodin dopoledne v Brně-Král. Poli, v prostorách ústavu Kociánka. Jezdci jsou povinni dostaviti se
v 8.45 hodin téhož dne k rozmluvě s pořadatelstvem.
Na trénink je vymezena doba mezi 9.10 a 10.45 hod.
Pořadí na startu, jakož i startovní intervaly
budou určeny Pořadatelským výborem a oznámeny
v rozpravě s jezdci.
Prohlídka vozidel
§ 12: Sportovní komisaři mají po skončení
jízdy právo žádati podrobnou prohlídku vozidel
a za účelem zjištění nutných okolností dotyčné
vozidlo plombovati a naříditi, aby bylo dopraveno
na místo, kde by mohlo býti demontováno. Kdyby
při této prohlídce byly zjištěny okolnosti, které neodpovídají kladeným podmínkám, bude výsledek vozidlem dosažený anulován a proti původcům zjištěných
nesprávností zakročí se co nejpřísněji. Pak ten, kdo
vozidlo ono hlásil, je povinen nésti vzniklé výlohy.
Žádá-li protestující prohlídku vozidla, musí
dotyčný protest býti opatřen prohlášením cestujícího,
že béře na sebe veškeré výlohy pro případ, že by podle
konečného nálezu byl protest neodůvodněn.
Vyhlášení výsledku
§ 13: Výsledeky budou ohlášeny oficiálně v den
jízdy v době od 16 do 17 hodin v areálu ústavu
Kociánka. Současně s ohlášením výsledků bude
provedeno rozdílení cen. Učastníci, kteří se bez
předchozí omluvy nedostaví k předávání cen, budou
diskvalifikováni pro opovrhování pořadatelským
sborem a jejich cenu obdrží další v pořadí.
Protesty
§ 14: Veškeré protesty musí býti podány
Sportovnímu komisaři písemně a musí býti doloženy
vkladem, který se vrátí, bude-li uznána oprávněnost
Ing. Bedřich Nechvátal & synové
•
•
•
•
•
realitní kancelář / rodinná firma s tradicí od roku 1991
činnost organizačních a ekonomických poradců
zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí
zabezpečení správy nemovitostí
obchodní živnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího
prodeje a prodej
Sídlo firmy: Rooseveltova 9, 602 00 BRNO, tel./fax: 0042-542 211 820, 0042-542 213 117
www.benebrno.cz, e-mail: [email protected]
29
MOR AVS K É
ZE MS K É
MU Z EU M
protestu. Vklad činí 1000 Kč. Protesty vkladem nedoložené
nebudou přijaty.
Protesty vztahující se k zařazení vozidel do kategorie nebo
k jiným okolnostem, které mohly být známy před startem,
musí býti podány nejdéle do 14 hodin v den jízdy.
Protesty týkající se událostí přihodivších se v jízdě musí
býti podány ihned, nejdéle však do 15.30 hodin.
Protesty proti měření času jsou nepřípustny.
Pojištění
§ 15: K jízdě přihlášení jsou povinni uzavříti zákonné
pojištění za škodu způsobenou provozem vozidla pro rok
2011.
Ve všech pojistkách musí býti výslovně uvedeno, že pojišťující společnost vzdává se veškerých nároků oproti Veteran
Automoto Clubu Brno nebo osobám, za něž by mohlo býti
pořadatelstvo odpovědno.
Závazky účastníků
§ 16: Svou přihláškou podrobuje se jezdec i spolujezdec
těmto pravidlům.
Soutěžící a řidiči zúčastní se jízdy na vlastní odpovědnost
a podle platných zákonů a nařízení jsou povinni náhradou
za všechny škody jimi, jejich lidmi nebo jejich vozidly způsobené.
Soutěžící, řidiči a jejich cestující vzdávají se oproti klubu
a jeho funkcionářům nároků ze škod, při jízdách samých neb
treningu jim vzešlých a ručí za to, že jejich lidé ani třetí osoby
jimi poškozené proti klubu nebo jeho funcionářům žádných
náhradních nároků neuplatní. Pořadatelský výbor vyhražuje
si event. vydání prováděcích předpisů jako doplňku těchto
pravidel.
30
Za Pořadatelský výbor:
Ing. Karel Kupka
ředitel závodu
Kotle
| plynové
| peletové
| na tuhá paliva
Tepelná
čerpadla
Ohřívače
vody
www.enbra.cz
VINTAGE REPLICA
výroba náhradních dílů
na historické motocykly
tlumiče výfuků
anglické reflektory
gumové stupačky, rukojeti,
nákolenice
rámečky, paraboly, skla Jawa
Jedná se o sériovou výrobu,
nikoliv o jednotlivé zakázky
VINTAGE REPLICA
HARLEY-DAVIDSON
BRNO
autorizovaný prodejce
servis a náhradní díly od r. v. 1929
Jiří Hořice
Křižíkova 68d, 612 00 Brno-Královo Pole
vedle brány do Královopolské strojírny
tel.: 532 045 506, 607 594 360
fax: 532 045 507
www.vintage-replica.cz
www.harley-davidson-brno.cz
Seifertova 50, 638 00 Brno
tel./ fax: 548 529 108
katalog výrobků zašleme proti známce 9 Kč
e-mail: [email protected]
jízda do vrchu
Brno–Soběšice
se mohla uskutečnit
díky pomoci těchto firem:
Download

Program - Veteran Automoto Club Brno