LOGISTIKA – CESTA SPRÁVNÝM SMĚREM /
LOGISTICS – A STEP IN THE RIGHT DIRECTION
12.–13. listopadu 2014 /
November 12–13, 2014
DOPOLEDNÍ SPOLEČNÁ SEKCE/MORNING COMMON SECTION: LOGISTIKA A ŽIVOT/LOGISTICS AND SOCIETY
Čas / Time
Název prezentace / Presentation title
Jméno speakera, funkce, společnost / Speaker’s name, position, company
Moderátor sekce / Section moderator: Miroslav Rumler, RELIANT
08.00–08.55
Registrace / Registration
09.00–09.10
Zahájení konference / Opening of the conference
Miroslav RUMLER, partner, RELIANT
09.10–09.35
Strategie rozvoje české logistiky v kontextu společného evropského trhu /
Czech Logistics Development Strategy in the Context of Common European Market
Antonín PRACHAŘ, ministr dopravy ČR / Minister of Transport of the Czech Republic
09.35–09.55
Inovace v zásobovacím řetězci optikou evropského trhu /
Innovation in Supply Chain from the European Prospective
Jos Marinus, prezident Evropské logistické asociace /
President, European Logistic Association
09.55–10.15
Tracking and Tracing nebezpečného zboží v intermodální přepravě – výsledky projektu
ChemLog T&T / Tracking and Tracing Dangerous Goods in Intermodal Transport – Results
from the ChemLog T&T Project”
Andreas Fiedler, Institute for Structural Policy and Economic Development,
Saxony-Anhalt Germany
10.15–10.45
Logistická „Simply clever“ řešení ve výrobě dle zákaznických objednávek v automobilovém
průmyslu / Logistic „Simply Clever“ Solutions in Production Based on Client Orders in
Automotive Industry
Petr Urgošík, vedoucí plánování logistiky výroby vozů, ŠKODA AUTO /
Director, Logistics of Production Planning, SKODA AUTO
10.45-11.05
Megatrendy v logistice / Supply Chain Megatrends
David Houser, Vice President International Sales in Supply Chain Solutions
at HighJump Software
11.05–11.30
AMAZON jako fenomén moderní doby / AMAZON as a Phenomenon of Modern Society
Raimund Paetzmann – Director EMEA Real Estate, AMAZON
11.30–12.30
Oběd / Lunch
SEKCE A / SECTION A
Čas / Time
Název prezentace /
Presentation title
Jméno speakera, funkce,
společnost / Speaker’s name, position, company
Název prezentace /
Presentation title
Jméno speakera, funkce,
společnost / Speaker’s name, position, company
Název prezentace /
Presentation title
Jméno speakera, funkce,
společnost / Speaker’s name, position, company
SEKCE D / SECTION D
Název prezentace /
Presentation title
Jméno speakera, funkce,
společnost / Speaker’s name, position, company
Fórum železniční dopravy / Rail Transport Forum
Outsourcing a dodavatelé pro logistiku / Outsourcing and Logistic Suppliers
Fórum logistického vzdělávání / Forum of Logistic Education
Moderátor sekce / Section Moderator: Petr Průša, Univerzita Pardubice
Moderátor sekce / Section Moderator: Petr Šlégr, CEDOP
Moderátor sekce / Section Moderator: Jaromír Linhart, ČSAD Hodonín
Moderátor sekce / Section Moderator: Michal Sedláček, VŠLG
Infrastrukturní omezení rozvoje nákladní
dopravy ČR / Infrastructural Restrains of
Development of Freight Transport in
the Czech Republic
Michal Drábek, ČVUT Praha,
Fakulta dopravní/Czech Technical
University in Prague,
Faculty of Transport
CNG pro vysokozdvižné vozíky i firemní vozy /
CNG for Both Forklifts and Corporate Fleets
Martin Řehák,
Jiří Klenk, LINDE Material Handling
Podzemní doprava materiálu / Underground Transport of Material
Prof. Vladimír Strakoš
Koleje – alternativní cesta pro logistiku /
Rail – an Alternative Route for Logistics
Edin Sose, AWT Group
Proč, kde a jak se mobilní IT může podepsat
na úspěchu Vašeho podnikání / Why, Where
and How Can Modern IT Enhance Success
of Your Business ?
Petr Ritz, Microsoft
Petr Ulvr, Intel Czech Trading, Inc.
KREDO – Kvalita, relevance, efektivita, diverzifikace a otevřenost vysokého školství
v ČR. Projekt MŠMT – Strategie vysokého školství do roku 2030 / KREDO – Quality, relevance,
effectiveness, diversification and openness of
university education in the Czech Republic.
Project of the Ministry of Education, Youth and
Sports, University Education Strategy till 2030
Prof. Ivan Gros
Trendy a strategie v logistice / Trends and
Strategies in Logistics
Alfonz Antoni, Vice President ELA
13.00–13.25
Toky dat v automobilovém průmyslu / Data
Flow in Automotive
Jan Kovařík, Data Software Brno
David Houser – Vice President International Sales in Supply Chain solutions at
HighJump Software
Čas / Time
12.30–12.55
SEKCE E / SECTION E
13.00–13.25
Název prezentace /
Presentation title
Jméno speakera, funkce,
společnost / Speaker’s name, position, company
Čas / Time
Fórum silniční dopravy / Road Transport Forum – Road Safety
Moderátor sekce / Section Moderator: Bedřich Rathouský, VŠE Praha, katedra logistiky /
The University of Economics, Prague, Department of Logistics
Trendy ve výuce logistiky na VŠ – poznatky
z jednotlivých vysokých škol domácích
a zahraničních (ve smyslu dotazu: Kdo co dělá
a s jakým výsledkem…?) / Trends in University
Logistics Education – findings of individual
domestic and foreign universities and colleges
(Who does what and what are the results…?)
13.30–13.55
Erasmus – výměna zkušeností ze studijních pobytů na VŠ / Erasmus – Exchange
of Experience from University Exchange
Programmes
Přestávka na kávu / Coffee Break
Přestávka na kávu / Coffee Break
Automatizace, optimalizace a komunikace / Automation, Optimisation
and Communication
Infrastruktura jako podmínka úspěšného rozvoje logistiky / Infrastructure as
a Precondition of Successful Logistic Development
Moderátor sekce / Section Moderator: Ladislav Špaček, SCHP ČR
Moderátor sekce / Section Moderator: Michal Bílý, GS1
Moderátor sekce / Section Moderator: Simona Veselá, Real Estate Advisory
Jiří Hubka, Raben Group
Tomáš Svoboda,
STOCK Plzeň - Božkov s.r.o.
Úvod / Introduction
Ladislav Novák, Prezident SCHP ČR /
Ladislav Novak, President of Association of
Chemical Industry of the Czech Republic
Informační systémy v intermodální dopravě
– Implementace IS KONTI na terminálu /
Information Systems in Intermodal Transport – IS
KONTI Implementation at STAR CONTAINER
Terminal in Melnik
Radim Vala, CID International
Tomáš Biemann, Star Container
Úvod / Introduction
Václav Matyáš, Prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví / Václav Matyáš, President,
Association of Building Entrepreneurs in the
Czech Republic
15.00–15.25
Sdružené sledování vozidel jako podpora bezpečnosti a efektivity / Joint vehicle monitoring
as a support to safety and efficiency
Daniel Priban, TimoCom
15.00–15.25
Logistika pro výrobu automobilových světel –
rychlost a efektivita / Automation of Inbound
Logistics in Automotive Lighting: Speed and
Efficiency
Jan Rindt, SSI Schäfer
Bezpečná manipulace s nebezpečnými
látkami / Handling Hazmats Safely
Marc Eder, DENIOS
Inteligence v logistice – chytřejší firma díky
informacím / Intelligence in Logistics –
Smarter CompanyThrough Information
Luboš Bednář, Intelligent Technologies
Ekonomické a ekologické osvětlení logistických provozů / Economic and “Green”
Ilumination for Logistic Operations
Zbyněk Svoboda, Ekosvětlo
15.30–15.55
Využití Transics systému řízení dopravy pro
zvýšení bezpečnosti v nákladní dopravě /
Transics System: Application for Freight
Transport Safety Enhancement
Karel Kopeček, Transics ČR a SR
15.30–15.55
Přínosy logistiky s 3PL v rámci CE regionu /
3PL Logistics Benefits within the CE Region
společnosti HASBRO a FM LOGISTIC Luboš Štryncl, FM Logistic
Příspevky partnerů ChemLOG T&T / Contributions of Individual ChemLog T&T partners
S WMS před a po / WMS: Before and After
Implementation
Marcel Hatiar, Made4NET Systems
Panelová diskuze: /
Panel Discussion:
16.00–16.25
16.00–16.25
Závěry a shrnutí /Conclusions and
Summary
Vít Janeček, Inotec Barcode Security
Odpovědnost dopravce, prevence a pojistná
krytí související se zpronevěrou zásilky
podvodným dopravcem / Haulier´s Liability
Prevention and Insurance Coverage Related
to Fraud by Fake Hauliers
Martin Slečka, SATUM CZECH s.r.o.
Odolné značení pro sklady, logistiku
a průmysl – čárový kód a RFID / Durable
Identification for Warehouses, Logistics and
Industry – Bar Codes and RFID
Jaroslav Kaizr, CTP Invest
Martin Polak, Prologis
Tomáš Míček, PointPark Properties
Ferdinand Hlobil, Cushman & Wakefield
Jakub Pelikán, Goodman
Kompletní outsourcing logistických služeb /
Complete Outsourcing of Logistic Services
Jan Polter, DACHSER Czech Republic
Lenka Táborská, GCE
Železniční doprava a její možnosti
v evropské logistice / Rail Transport and Its
Prospects in European Logistics
Pavel Špráchal, ČD Cargo
14.00–14.25
Nebojme se integrací, aneb Co mají společného fúze a vlaky / No Fear from Integrations:
What Mergers and Trains Have in Common
Karel Kváč, DSV Road
Panelová diskuze /
Panel Discussion
AWT, ČD Cargo, GEFCO, Bohemiakombi
14.30-14.55
Přestávka na kávu / Coffee Break
Přestávka na kávu / Coffee Break
Inovativní logistická řešení / Innovative Logistic Solutions
Chemical Forum – CHEMLOG T&T / ChemLOG T&T
Moderátor sekce / Section Moderator: Petr Klíma, Ministerstvo vnitra ČR
15.00–15.25
Logistické řešení pro výrobce alkoholických
nápojů / Logistic Solution for an Alcoholic
Drink Manufacturer
15.30–15.55
16.00–16.25
16.30–16:55
SEKCE C / SECTION C
Logistika jako konkurenční výhoda / Logistics as a Competitive advantage
12.30–12.55
13.30–13.55
SEKCE B / SECTION B
Vendor Managed Inventory – výhody
implementace logistickým partnerem /
Vendor Managed Inventory – Benefits of
Implementation by a Logistic Partner
Ive Van Nuffelen, PANALPINA
Jak se rodí světlo /
When Light is Born
Július Milý, KAMPOS
Flexibilní personál pro flexibilní zakázky /
Flexible Staff for Flexible Contracts
Petr Bakaj, Hofmann Personal
Bezpečnost v silniční dopravě /
Road Transport Safety
Bedřich Rathouský, VŠE Praha, katedra
logistiky / The University of Economics,
Prague, Department of Logistics
13.30 - 13.55
14.00–14.25
Krádeže zboží „Fantómovými“ dopravci a zkušenosti Policie ČR při odhalování této trestné
činnosti / Theft of Goods by “Phantom” Hauliers:
Police Experience with Criminal Cases
Martin Staněk RAALTRANS,
pplk. Ivo Kartus, Policejní prezidium ČR /
Police Presidium of the Czech Republic
14.00–14.25
14.30–14.55
Přestávka na kávu / Coffee Break
SEKCE E / SECTION E
14.30–14.55
Sekce Fórum silniční dopravy pokračuje / Road Transport Forum section continues
16.30–16.55
13. 11.
Exkurze do ŠKODA Auto v Mladé Boleslavi
Field Trip: ŠKODA AUTO, Mlada Boleslav
Platí pouze pro předem nahlášené účastníky!
Valid only for pre-registered participants!
LOGISTICKÝ HYDEPARK S JAKUBEM ŽELEZNÝM / LOGISTICS HYDEPARK WITH JAKUB ŽELEZNÝ
17.00–18.55
Vyhodnocení soutěže TimoCom o iPad mini 2 / Lottery winner picked and awarded iPad mini 2 donated by TimoCom Řízené rozhovory s významnými osobnostmi české logistiky vedené profesionálním moderátorem České televize Jakubem Železným / Interviews with Prominent Representatives of the Czech logistics moderated by Jakub Železný, professional journalist from Czech Television
SLAVNOSTNÍ VEČER V.I.P. LOGISTIC RENDEZVOUS S MODERÁTOREM ROMANEM VOJTKEM / V.I.P. LOGISTICS RENDEZVOUS GALA EVENING MODERATED BY ROMAN VOJTEK
19.00–22.30
Dvacátý tradiční společenský gala večer Bohatý raut, společenský program s příjemnou atmosférou Vyhlášení prestižního ocenění GRYF 2014 Supply Chain Award pro logistickou osobnost roku / The 20th traditional gala evening event Rich dinner buffet, enterntainment programme and amicable atmosphere The GRYF 2014 Supply Chain Award
Odjezd / Departure: 8.30 (Brevnov)
Exkurze / Field Trip: 10.00-15.00
Příjezd / Arrival: 16.30 (Brevnov)
Download

13. listopadu 2014 / November 12